Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Typ publikacji: Artykuły od roku: 2015 do roku: 2015
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55.
1

Tytuł:
Fungal Deterioration of a Woollen Textile Dyed with Cochineal
Źródło:
Journal of Cultural Heritage. - vol. 16, iss. 1 (2015) , s. 32-39. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168289779
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Lech Tomasz , Ziembińska-Buczyńska Aleksandra
Tytuł:
Evaluation of a Modified Sampling Method for Molecular Analysis of Air Microflora
Źródło:
Genetics and Molecular Research. - 14 (2) (2015) , s. 3200-3208. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168291439
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Dziadkowiec Joanna , Rood A. Scott
Tytuł:
Casual-Dining Restaurant Preferences : a Cross-Cultural Comparison
Źródło:
Journal of Foodservice Business Research. - vol. 18, iss. 1 (2015) , s. 73-91. - Summ.
Nr:
2168292311
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Integracja systemów zarządzania - nowe kierunki badań
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 5 (2015) , s. 22-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168292521
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking : Perceptions of Packages Through the Prism Placed on Them Graphic Elements - Analysis Using Eye-Tracking Method
Źródło:
Opakowanie. - nr 3 (2015) , s. 75-80. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168292721
artykuł w czasopiśmie
6

Konferencja:
Zrównoważony rozwój organizacji, Karpacz, Polska, od 2014-06-16 do 2014-06-18
Tytuł:
Wykorzystanie ekologicznej oceny cyklu życia w realizacji przedsięwzięć proekologicznych przez przedsiębiorstwa produkcyjne = Life Cycle Assessment Use in the Implementation of Proecological Activities in Manufacturing Companies
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 377 (2015) , s. 54-72. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168295027
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Rzetelność narzędzia FRL (Food Related Lifestyles) w polskim środowisku kulturowym = Reliability of FRL (Food Related Lifestyles) Instrument in Polish Cultural Environmen
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 22, nr 2 (99) (2015) , s. 182-196. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168295029
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Food Safety Versus other Characteristics of Food by Consumers = Bezpieczeństwo a inne cechy żywności w opinii konsumentów
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2015) , s. 11-23. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168295249
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i systemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych = Upon Some Problems of Modern Human, Economics and Economic Systems in a Context of Integration of Development Processes
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 195-213. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295391
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
The Study and the Assessment of Selected Elements of Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of Eye-Tracking Method
Źródło:
Indian Journal of Marketing. - Vol. 45, Iss. 7 (2015) , s. 7-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295463
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Lech Tomasz , Ziembinska-Buczynska Aleksandra , Krupa Natalia
Tytuł:
Analysis of Microflora Present on Historical Textiles with the Use of Molecular Techniques
Źródło:
International Journal of Conservation Science. - vol. 6, no. 2 (2015) , s. 137-144. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168295607
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Zachowania konsumentów w zakresie składania reklamacji = Consumers' Behaviours as Regards Making Complaints
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 2 (355) (2015) , s. 19-32. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168295971
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Konsumencka ocena innowacyjnych opakowań kosmetycznych = Consumer Assessment of Innovative Packages of Cosmetics
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 2 (355) (2015) , s. 74-87. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168295973
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Wpływ płci i wieku na preferencje konsumentów usług gastronomicznych = Impact of Gender and Age on Catering Service Consumers' Preferences
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 2 (355) (2015) , s. 115-127. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168295975
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
The Influence of Effectiveness of Packaging Elements on the Consumers' Preferences with the Use of Marketing Eye-Tracking Technique = Badanie wpływu elementów efektywności opakowania na preferencje konsumentów z wykorzystaniem techniki marketingowej eye-tracking
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 20, nr 22 (1) (2015) , s. 49-61. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168296059
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers = Wpływ zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu spożywczego na postrzeganie opakowań przez młodych i starszych konsumentów
Źródło:
Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (16) (2015) , s. 61-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296193
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Sawoszczuk Tomasz , Syguła-Cholewińska Justyna , del Hoyo-Meléndez Julio M.
Tytuł:
Optimization of Headspace Solid Phase Microextraction for the Analysis of Microbial Volatile Organic Compounds Emitted by Fungi : Application to Historical Objects
Źródło:
Journal of Chromatography A. - vol. 1409 (2015) , s. 30-45. - Summ. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Nr:
2168296257
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Kudełka Wanda , Małysz Katarzyna
Tytuł:
Assessment of Authenticity and Quality of Multifloral Honeys Available in Malopolska Markets = Ocena autentyczności i jakości miodów wielokwiatowych oferowanych na rynku małopolskim
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (44) (2015) , s. 68-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168296603
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Teoretyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa opakowań = Theoretical and Legal Aspects of Packaging Safety
Źródło:
Przegląd Papierniczy. - nr 3 (2015) , s. 157-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Pełny tekst dostępny w serwisie Sigma-Not
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168296991
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Ingrao Carlo , Tricase Caterina , Cholewa-Wójcik Agnieszka , Kawecka Agnieszka , Rana Roberto , Siracusa Valentina
Tytuł:
Polylactic Acid Trays for Fresh-food Packaging : a Carbon Footprint Assessment
Źródło:
Science of the Total Environment. - Vol. 537, 15 December (2015) , s. 385-398. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w ScienceDirect
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Nr:
2168297007
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Wpływ procesów utrwalania na zmiany wybranych wyróżników jakościowych mleka koziego = Influence of Heat Treatment on Changes in Selected Quality Features of Goat Milk
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (2015) , s. 58-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297149
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Halagarda Michał , Kowa-Halagarda Katarzyna
Tytuł:
Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności = Selected Properities of Low-Density Polyethylene Freezer Bags
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2015) , s. 34-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297205
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Rola sfery badawczo-rozwojowej w zintegrowanym rozwoju Polski na lata 2014-2020 = The R&D Sector Role in Integrated Development of Poland in 2014-2020
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015) , s. 226-238. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297299
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Autor:
Strojny Jacek , Prusak Anna
Tytuł:
Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny = Entrepreneurship Development Programming by Local and Regional Government
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 11 (2015) , s. 50-63. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168297423
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Dziadkowiec Joanna , Podmokła Paulina
Tytuł:
Rola jakości w budowaniu relacji z klientami na rynku usług ciepłowniczych = The Role of Quality in Building Customer Relationships in the Heating Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015) , s. 149-166. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297635
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Balon Urszula , Sikora Milena
Tytuł:
Rola standardów IFS i BRC w ocenie dostawców przez sieci handlowe = The Role of IFS and BRC Standards in Supplier Assessments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015) , s. 167-183. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297637
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Boulay Annabelle , Gancheva Vyara , Houghton Julie , Strada Anna , Sora Beatriz , Sala Roser , Rowe Gene
Tytuł:
Peanut Exposure During Pregnancy, Breastfeeding and Complementary Feeding : Perceptions of Practices in Four Countries
Źródło:
International Journal of Consumer Studies. - vol. 39, iss. 1 (2015) , s. 51-59. - Pełny tekst dostępny w Wiley Online Library - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a
Nr:
2168297939
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Balon Urszula , Mech Małgorzata , Kołodziejczyk Paulina
Tytuł:
Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i standardu centrum monitorowania jakości w polskich szpitalach = The Functioning of the Quality Management System and Quality Monitoring Center Standard in Polish Hospitals
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (2015) , s. 20-30. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168298471
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji - wymiar praktyczny = Analysis of a Complaints vs Organization Improvement - a Practical Scope
Źródło:
Zarządzanie Przedsiębiorstwem. - nr 1 (2015) , s. 2-7. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168298507
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Simon Alexandra , Kafel Piotr , Nowicki Paweł , Casadesus Marti
Tytuł:
The Development of Complaints Handling Standards in Spa Companies : a Case Study Analysis in Spain
Źródło:
International Journal for Quality Research. - vol. 9, no. 4 (2015) , s. 675-688. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168298687
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Żywność genetycznie zmodyfikowana (żywność GM) - analiza publikacji w Gazecie Wyborczej w latach 1995 ÷ 2012 = Genetically Modified Food (GM Food) - Analysis of Publications in Gazeta Wyborcza in 1995 - 2012
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 22, nr 5 (102) (2015) , s. 198-212. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299433
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Popularization of an Ecological Dimension of Sustainable Consumption Using Sensory Marketing = Popularyzacja ekologicznego wymiaru zrównoważonej konsumpcji z wykorzystaniem marketingu sensorycznego
Źródło:
Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 3 (37) (2015) , s. 379-386. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299683
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Płocica Joanna , Tal-Figiel Barbara , Figiel Wiesław , Turek Paweł
Tytuł:
Badania reometryczne i analiza sensoryczna wybranych kosmetyków = Rheometric Measurements and Sensory Analysis of Some Cosmetics
Źródło:
Przemysł Chemiczny. - T. 94, nr 12 (2015) , s. 2133-2137. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168299755
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Assessment of Hygienic Effects of Laundering Using Spectrophotometry
Źródło:
British Microbiology Research Journal. - vol. 10, iss. 6 (2015) , s. 1-7. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty Commodity Science at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168300601
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN) - baza wiedzy o suplementacji diety i zdrowym żywieniu dla Towaroznawców
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (46) (2015) . - [odczyt: 02.02.2016]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168300737
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win = Diversification of Some Stages of Production Process and Its Impact on the Quality of Wines
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015) , s. 82-88. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301023
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Molecular Biology Methods to Assess Microbiological Hazard Concerning Objects of Cultural Heritage
Źródło:
British Microbiology Research Journal. - vol. 9, iss. 6 (2015) , s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the means granted by the Ministry of Science and Higher Education to the Faculty of Commodity Science at the Cracow University of Economics for researches performed by young scientists and postgraduate students
Nr:
2168301159
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Innowacje w opakowaniach do mleka = Innovations in Milk Packaging
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015) , s. 177-181. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301221
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowań do tłuszczów roślinnych = Consumer Preferences in the Choise of Packaging of Vegetables Fats
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015) , s. 182-187. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301225
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym = The Influence of Microwave Heating on Changes in the Fatty Acid Composition of Peanut and Argan Oils
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015) , s. 126-131. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301227
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Short Food Supply Chains - Benefits for Consumers and Food Producers = Krótkie łańcuchy dostaw żywności - korzyści dla konsumentów i producentów żywności
Źródło:
Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 3 (37) (2015) , s. 459-466. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168301321
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Z butelki czy z kranu
Źródło:
Kierunek Wod-Kan. - nr 4 (617) (2015) , s. 40-44
Nr:
2168301483
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Satora Agnieszka , Francik Renata , Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta , Gąstoł Maciej , Krośniak Mirosław
Tytuł:
Wydajność i skład oleju pozyskanego z pestek winogron = The Content and the Composition of the Oil Obtained from Grapes Seeds
Źródło:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 48 (XLVIII), nr 3 (2015) , s. 518-521. - [odczyt: 12.02.2016] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168301881
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Threats to the Aquatic Environment and Human Health with Oil Derivatives (Part One) = Zagrożenie środowiska wodnego i zdrowia człowieka substancjami ropopochodnymi
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (2015) , s. 30-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168304429
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Błaszczyk Ewa , Piórecka Beata , Jagielski Paweł , Prusak Anna , Schlegel-Zawadzka Małgorzata
Tytuł:
The Relationship between the Consumption of Functional Beverages and the Use of other Stimulants by High School Students in Poland
Źródło:
Medicina Internacia Revuo. - vol. 26, nr 4 (105) (2015) , s. 208-213. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168304955
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Prusak Anna , Strojny Jacek , Stefanów Piotr , Machaj Katarzyna
Tytuł:
The AHP-Based Assessment of Public Services with Respect to Different Groups of Customers of Polish Local Government
Źródło:
Chinese Business Review. - vol. 14, no. 11 (2015) , s. 547-560. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research presented in this paper was funded from the Grant of the National Science Center based on decision No. DEC-2011/01/D/HS4/04006
Nr:
2168304957
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Prusak Anna , Sulich Przemysław
Tytuł:
The Role of Trust in R&D Projects
Źródło:
Contact : International Business Voice. - nr 20(115) (2015) - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168304961
artykuł nierecenzowany
48

Autor:
Tytuł:
Nauka i biznes idą w parze
Źródło:
4metal.pl : portal branży metalowej. - 17 kwietnia (2015) . - [odczyt: 14.04.2016]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168304963
artykuł nierecenzowany
49

Autor:
Prusak Anna , Strojny Jacek , Baran Małgorzata
Tytuł:
Projekty badawcze w biznesie - analiza ryzyka na przykładzie planowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych = Research Projects in Business; Risk Analysis Illustrated with an Example of Planning the Projects Co-financed by the European Union
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 12, cz. 2 (2015) , s. 93-108. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządcze, rachunkowe i podatkowe w sektorze MSP - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307451
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) w analizie czynników sukcesu współpracy badawczej jednostek naukowych i przedsiębiorstw = Applying the Analytic Hierarchy Process (AHP) in the Analysis of the Success Factors of Research Cooperation between Research units and Enterprises
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 12, cz. 2 (2015) , s. 109-129. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządcze, rachunkowe i podatkowe w sektorze MSP - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307495
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Prusak Anna , Kafel Piotr , Stefanów Piotr , Strojny Jacek , Garcia-Melon Monica
Tytuł:
The Application of the AHP Risk-Benefit Assessment in Certification of Organic Farming = Zastosowanie analizy risk-benefit AHP w certyfikacji rolnictwa ekologicznego
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 20, nr 22 (4) (2015) , s. 137-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania zaprezentowane w artykule zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/D/HS4/04006
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168308563
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Normy wspomagające systemy zarządzania - wykorzystanie w organizacjach
Źródło:
ABC Jakości = Quality Review. - nr 1 (81) (2015) , s. 15-19 - Bibliogr.
Nr:
2168308881
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Strojny Jacek , Prusak Anna , Garcia-Melon Monica
Tytuł:
The AHP Implementation in Strategic Management Process - a Case Study of Decision Making in Polish Local Administration = Implementacja AHP do procesu zarządzania strategicznego - case study procesów decyzyjnych w polskiej administracji lokalnej
Źródło:
Humanities and Social Sciences. - vol. 20 (XX), nr 22 (4) (2015) , s. 169-181. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308999
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Dryzek Ewa , Sarnek Maciej , Wróbel Mirosław
Konferencja:
42nd Polish Seminar on Positron Annihilation, Lublin, Polska, od 2015-06-29 do 2015-07-01
Tytuł:
Positron Annihilation Studies of High-manganese Steel Deformed by Rolling
Źródło:
Nukleonika. - vol. 60, nr 4 (2015) , s. 709-712. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a
Nr:
2168309797
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Macałka Mateusz , Kaczmarczyk Sabina
Tytuł:
Niewidomy punkt widzenia, czyli realia życia konsumenckiego osoby niewidomej
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015) , s. 58-60. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344546
polemika
Zobacz opis całości
1
Fungal Deterioration of a Woollen Textile Dyed with Cochineal / Barbara BŁYSKAL // Journal of Cultural Heritage. - vol. 16, iss. 1 (2015), s. 32-39. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1296-2074
2
Evaluation of a Modified Sampling Method for Molecular Analysis of Air Microflora / T. LECH, A. Ziembinska-Buczynska // Genetics and Molecular Research. - 14 (2) (2015), s. 3200-3208. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.geneticsmr.com//year2015/vol14-2/pdf/gmr4759.pdf. - ISSN 1676-5680
3
Casual-Dining Restaurant Preferences : a Cross-Cultural Comparison / Joanna DZIADKOWIEC, A. Scott Rood // Journal of Foodservice Business Research. - vol. 18, iss. 1 (2015), s. 73-91. - Summ. - ISSN 1537-8020
4
Integracja systemów zarządzania - nowe kierunki badań / Piotr KAFEL // Problemy Jakości. - nr 5 (2015), s. 22-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
5
Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking : Perceptions of Packages Through the Prism Placed on Them Graphic Elements - Analysis Using Eye-Tracking Method / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Jarosław ŚWIDA // Opakowanie. - nr 3 (2015), s. 75-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
6
Wykorzystanie ekologicznej oceny cyklu życia w realizacji przedsięwzięć proekologicznych przez przedsiębiorstwa produkcyjne = Life Cycle Assessment Use in the Implementation of Proecological Activities in Manufacturing Companies / Tomasz Nitkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 377 (2015), s. 54-72. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/27373/Nitkiewicz_Wykorzystanie_ekologicznej_oceny_cyklu_zycia.pdf. - ISSN 1899-3192
7
Rzetelność narzędzia FRL (Food Related Lifestyles) w polskim środowisku kulturowym = Reliability of FRL (Food Related Lifestyles) Instrument in Polish Cultural Environmen / Urszula BALON, Joanna DZIADKOWIEC, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 22, nr 2 (99) (2015), s. 182-196. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2015,%202(99)/15_Balon.pdf. - ISSN 2451-0769
8
Food Safety Versus other Characteristics of Food by Consumers = Bezpieczeństwo a inne cechy żywności w opinii konsumentów / Magdalena NIEWCZAS, Tadeusz SIKORA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2015), s. 11-23. - Streszcz., summ. - ISSN 1733-747X
9
O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i systemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych = Upon Some Problems of Modern Human, Economics and Economic Systems in a Context of Integration of Development Processes / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015), s. 195-213. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/85910/12%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf. - ISSN 1898-5084
10
The Study and the Assessment of Selected Elements of Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of Eye-Tracking Method / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Jarosław ŚWIDA // Indian Journal of Marketing. - Vol. 45, Iss. 7 (2015), s. 7-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0973-8703
11
Analysis of Microflora Present on Historical Textiles with the Use of Molecular Techniques / Tomasz LECH, Aleksandra Ziembinska-Buczynska, Natalia Krupa // International Journal of Conservation Science. - vol. 6, no. 2 (2015), s. 137-144. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijcs.uaic.ro/public/IJCS-15-13_Lech.pdf. - ISSN 2067-533X
12
Zachowania konsumentów w zakresie składania reklamacji = Consumers' Behaviours as Regards Making Complaints / Urszula BALON // Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 2 (355) (2015), s. 19-32. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_2-2015.pdf. - ISSN 0438-5403
13
Konsumencka ocena innowacyjnych opakowań kosmetycznych = Consumer Assessment of Innovative Packages of Cosmetics / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK // Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 2 (355) (2015), s. 74-87. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_2-2015.pdf. - ISSN 0438-5403
14
Wpływ płci i wieku na preferencje konsumentów usług gastronomicznych = Impact of Gender and Age on Catering Service Consumers' Preferences / Joanna DZIADKOWIEC // Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 2 (355) (2015), s. 115-127. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_2-2015.pdf. - ISSN 0438-5403
15
The Influence of Effectiveness of Packaging Elements on the Consumers' Preferences with the Use of Marketing Eye-Tracking Technique = Badanie wpływu elementów efektywności opakowania na preferencje konsumentów z wykorzystaniem techniki marketingowej eye-tracking / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // Modern Management Review. - vol. 20, nr 22 (1) (2015), s. 49-61. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg5LzEvMQ/mmr-2015-01-pw-01.pdf. - ISSN 2300-6366
16
The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers = Wpływ zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu spożywczego na postrzeganie opakowań przez młodych i starszych konsumentów / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (16) (2015), s. 61-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf. - ISSN 2080-5985
17
Optimization of Headspace Solid Phase Microextraction for the Analysis of Microbial Volatile Organic Compounds Emitted by Fungi : Application to Historical Objects / Tomasz SAWOSZCZUK, Justyna SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA, Julio M. del Hoyo-Meléndez // Journal of Chromatography A. - vol. 1409 (2015), s. 30-45. - Summ. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0021-9673
18
Assessment of Authenticity and Quality of Multifloral Honeys Available in Malopolska Markets = Ocena autentyczności i jakości miodów wielokwiatowych oferowanych na rynku małopolskim / Wanda KUDEŁKA, Katarzyna Małysz // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (44) (2015), s. 68-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
19
Teoretyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa opakowań = Theoretical and Legal Aspects of Packaging Safety / Agnieszka KAWECKA // Przegląd Papierniczy. - nr 3 (2015), s. 157-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst dostępny w serwisie Sigma-Not. - ISSN 0033-2291
20
Polylactic Acid Trays for Fresh-food Packaging : a Carbon Footprint Assessment / Carlo Ingraoa, Caterina Tricasea, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA, Roberto Rana, Valentina Siracusa // Science of the Total Environment. - Vol. 537, 15 December (2015), s. 385-398. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w ScienceDirect. - ISSN 0048-9697
21
Wpływ procesów utrwalania na zmiany wybranych wyróżników jakościowych mleka koziego = Influence of Heat Treatment on Changes in Selected Quality Features of Goat Milk / Ewa PYRZYŃSKA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (2015), s. 58-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
22
Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności = Selected Properities of Low-Density Polyethylene Freezer Bags / Michał HALAGARDA, Katarzyna Kowa-Halagarda // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2015), s. 34-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
23
Rola sfery badawczo-rozwojowej w zintegrowanym rozwoju Polski na lata 2014-2020 = The R&D Sector Role in Integrated Development of Poland in 2014-2020 / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015), s. 226-238. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/89487/18%20Bolonek%20R..pdf. - ISSN 1898-5084
24
Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny = Entrepreneurship Development Programming by Local and Regional Government / Jacek Strojny, Anna PRUSAK // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 11 (2015), s. 50-63. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2731/2408. - ISSN 2083-3296
25
Rola jakości w budowaniu relacji z klientami na rynku usług ciepłowniczych = The Role of Quality in Building Customer Relationships in the Heating Market / Joanna DZIADKOWIEC, Paulina Podmokła // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015), s. 149-166. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/491. - ISSN 1898-6447
26
Rola standardów IFS i BRC w ocenie dostawców przez sieci handlowe = The Role of IFS and BRC Standards in Supplier Assessments / Urszula BALON, Milena Sikora // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015), s. 167-183. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/492/291. - ISSN 1898-6447
27
Peanut Exposure During Pregnancy, Breastfeeding and Complementary Feeding : Perceptions of Practices in Four Countries / Annabelle Boula, Vyara Gancheva, Julie Houghton, Anna STRADA, Beatriz Sora, Roser Sala, Gene Rowe // International Journal of Consumer Studies. - vol. 39, iss. 1 (2015), s. 51-59. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w Wiley Online Library. - Bibliogr. - ISSN 1470-6423
28
Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i standardu centrum monitorowania jakości w polskich szpitalach = The Functioning of the Quality Management System and Quality Monitoring Center Standard in Polish Hospitals / Urszula BALON, Małgorzata Mech, Paulina Kołodziejczyk // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (2015), s. 20-30. - Streszcz., summ. - ISSN 1733-747X
29
Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji - wymiar praktyczny = Analysis of a Complaints vs Organization Improvement - a Practical Scope / Urszula BALON, Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL // Zarządzanie Przedsiębiorstwem. - nr 1 (2015), s. 2-7. - Summ. - ISSN 1643-4773
30
The Development of Complaints Handling Standards in Spa Companies : a Case Study Analysis in Spain / Alexandra Simon, Piotr KAFEL, Pawel NOWICKI, Marti Casadesus // International Journal for Quality Research. - vol. 9, no. 4 (2015), s. 675-688. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ijqr.net/journal/v9-n4/8.pdf. - ISSN 1800-6450
31
Żywność genetycznie zmodyfikowana (żywność GM) - analiza publikacji w Gazecie Wyborczej w latach 1995 ÷ 2012 = Genetically Modified Food (GM Food) - Analysis of Publications in Gazeta Wyborcza in 1995 - 2012 / Anna PRUSAK, Magdalena Szumiło-Kulczycka, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 22, nr 5 (102) (2015), s. 198-212. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2015,%205(102)/16_Prusak.pdf. - ISSN 2451-0769
32
Popularization of an Ecological Dimension of Sustainable Consumption Using Sensory Marketing = Popularyzacja ekologicznego wymiaru zrównoważonej konsumpcji z wykorzystaniem marketingu sensorycznego / Marcin Gębarowski, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK // Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 3 (37) (2015), s. 379-386. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jard.edu.pl/volume37/issue3/art_40_pl.pdf. - ISSN 1899-5241
33
Badania reometryczne i analiza sensoryczna wybranych kosmetyków = Rheometric Measurements and Sensory Analysis of Some Cosmetics / Joanna Płocica, Barbara Tal-Figiel, Wiesław Figiel, Paweł TUREK // Przemysł Chemiczny. - T. 94, nr 12 (2015), s. 2133-2137. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2496
34
Assessment of Hygienic Effects of Laundering Using Spectrophotometry / Justyna SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA, Katarzyna Jekiel and Jadwiga SZOSTAK-KOT // British Microbiology Research Journal. - vol. 10, iss. 6 (2015), s. 1-7. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sciencedomain.org/download/MTE2OTBAQHBm. - ISSN 2231-0886
35
Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN) - baza wiedzy o suplementacji diety i zdrowym żywieniu dla Towaroznawców / Piotr FORTUNA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Dane tekstowe. - nr 2 (46) (2015)1 ekran. - [odczyt: 02.02.2016]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=46&Art=art_jissn. - ISSN 2082-5005
36
Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win = Diversification of Some Stages of Production Process and Its Impact on the Quality of Wines / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015), s. 82-88. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Proba%20oceny%20wplywu%20wybranych%20metod%20klarowania%20na%20jakosc%20win_334.pdf. - ISSN 1644-1818
37
Molecular Biology Methods to Assess Microbiological Hazard Concerning Objects of Cultural Heritage / Tomasz LECH // British Microbiology Research Journal. - vol. 9, iss. 6 (2015), s. 1-9. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sciencedomain.org/download/MTAzMDdAQHBm. - ISSN 2231-0886
38
Innowacje w opakowaniach do mleka = Innovations in Milk Packaging / Barbara Bizoń, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015), s. 177-181. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Innowacje%20w%20opakowaniach%20do%20mleka_347.pdf. - ISSN 1644-1818
39
Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowań do tłuszczów roślinnych = Consumer Preferences in the Choise of Packaging of Vegetables Fats / Joanna Białek, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015), s. 182-187. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Preferencje%20konsumentow%20w%20zakresie%20wyboru%20opakowan%20do%20tluszczow%20roslinnych_348.pdf. - ISSN 1644-1818
40
Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym = The Influence of Microwave Heating on Changes in the Fatty Acid Composition of Peanut and Argan Oils / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015), s. 126-131. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Wplyw%20ogrzewania%20mikrofalowego%20na%20zmiany%20w%20skladzie%20kwasow%20tluszczo-wych%20w%20olejach%20arachidowym%20i%20arganowym_340.pdf. - ISSN 1644-1818
41
Short Food Supply Chains - Benefits for Consumers and Food Producers = Krótkie łańcuchy dostaw żywności - korzyści dla konsumentów i producentów żywności / Agnieszka KAWECKA, Marcin Gębarowski // Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 3 (37) (2015), s. 459-466. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jard.edu.pl/pub/48_3_2015.pdf. - ISSN 1899-5241
42
Z butelki czy z kranu / Artur JACHIMOWSKI // Kierunek Wod-Kan. - nr 4 (617) (2015), s. 40-44. - ISSN 2391-6044
43
Wydajność i skład oleju pozyskanego z pestek winogron = The Content and the Composition of the Oil Obtained from Grapes Seeds / Agnieszka Satora, Renata Francik, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Maciej Gąstoł, Mirosław Krośniak // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna [on-line]. - t. 48 (XLVIII), nr 3 (2015), s. 518-521. - Streszcz., summ.. - [odczyt: 12.02.2016]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2015/nr%203/Bromatologia%203_2015%20art%2053%20s%20518-521.pdf
44
Threats to the Aquatic Environment and Human Health with Oil Derivatives (Part One) = Zagrożenie środowiska wodnego i zdrowia człowieka substancjami ropopochodnymi / Anna GACEK, Andrzej GAJEWSKI // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (2015), s. 30-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
45
The Relationship between the Consumption of Functional Beverages and the Use of other Stimulants by High School Students in Poland / Ewa Błaszczyk, Beata Piórecka, Paweł Jagielski, Anna PRUSAK, Małgorzata Schlegel-Zawadzka // Medicina Internacia Revuo. - vol. 26, nr 4 (105) (2015), s. 208-213. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://interrev.com/wp-content/uploads/2016/03/MIR-Decembro-2015-208-213.pdf. - ISSN 0465-5435
46
The AHP-Based Assessment of Public Services with Respect to Different Groups of Customers of Polish Local Government / Anna PRUSAK, Jacek Strojny, Piotr Stefanów, Katarzyna Machaj // Chinese Business Review. - vol. 14, no. 11 (2015), s. 547-560. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/56aab64ff3e09.pdf. - ISSN 1537-1506
47
The Role of Trust in R&D Projects / Anna PRUSAK, Przemysław Sulich // Contact : International Business Voice [on-line]. - nr 20(115) (2015)1 ekran. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://contact.bpcc.org.pl/Issue20/views/innovation/RoleOfTrust.aspx. - ISSN 1425-1779
48
Nauka i biznes idą w parze / Anna PRUSAK // 4metal.pl : portal branży metalowej [on-line]. - Dane tekstowe. - 17 kwietnia (2015)[1 ekran]. - Streszcz.. - [odczyt: 14.04.2016]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.4metal.pl/?a=3&id=23668
49
Projekty badawcze w biznesie - analiza ryzyka na przykładzie planowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych = Research Projects in Business; Risk Analysis Illustrated with an Example of Planning the Projects Co-financed by the European Union / Anna PRUSAK, Jacek Strojny, Małgorzata Baran // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 12, cz. 2 (2015), s. 93-108. - Summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządcze, rachunkowe i podatkowe w sektorze MSP. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-12-2.pdf. - ISSN 1733-2486
50
Zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) w analizie czynników sukcesu współpracy badawczej jednostek naukowych i przedsiębiorstw = Applying the Analytic Hierarchy Process (AHP) in the Analysis of the Success Factors of Research Cooperation between Research units and Enterprises / Anna PRUSAK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 12, cz. 2 (2015), s. 109-129. - Summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządcze, rachunkowe i podatkowe w sektorze MSP. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-12-2.pdf. - ISSN 1733-2486
51
The Application of the AHP Risk-Benefit Assessment in Certification of Organic Farming = Zastosowanie analizy risk-benefit AHP w certyfikacji rolnictwa ekologicznego / Anna PRUSAK, Piotr KAFEL, Piotr Stefanów, Jacek Strojny, Monica Garcia-Melon // Modern Management Review. - vol. 20, nr 22 (4) (2015), s. 137-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTkyLzEvMQ/mmr-04-2015-pw-01.pdf. - ISSN 2300-6366
52
Normy wspomagające systemy zarządzania - wykorzystanie w organizacjach / Piotr KAFEL // ABC Jakości = Quality Review. - nr 1 (81) (2015), s. 15-19. - Bibliogr. - ISSN 1234-7248
53
The AHP Implementation in Strategic Management Process - a Case Study of Decision Making in Polish Local Administration = Implementacja AHP do procesu zarządzania strategicznego - case study procesów decyzyjnych w polskiej administracji lokalnej / Jacek Strojny, Anna PRUSAK, Monica Garcia-Melon // Humanities and Social Sciences. - vol. 20 (XX), nr 22 (4) (2015), s. 169-181. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg3LzEvMQ/hss-2015-04-pw-01.pdf. - ISSN 2300-5327
54
Positron Annihilation Studies of High-manganese Steel Deformed by Rolling / Ewa Dryzek, Maciej SARNEK, Mirosław Wróbel // Nukleonika. - vol. 60, nr 4 (2015), s. 709-712. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol60_2015/v60n4p709f.pdf. - ISSN 0029-5922
55
Niewidomy punkt widzenia, czyli realia życia konsumenckiego osoby niewidomej / Mateusz MACAŁKA, Sabina Kaczmarczyk // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 58-60. - Polem. z: . . - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small. - ISSN 1689-7757
1
Błyskal B., (2015), Fungal Deterioration of a Woollen Textile Dyed with Cochineal, "Journal of Cultural Heritage", vol. 16, iss. 1, s. 32-39.
2
Lech T., Ziembińska-Buczyńska A., (2015), Evaluation of a Modified Sampling Method for Molecular Analysis of Air Microflora, "Genetics and Molecular Research", 14 (2), s. 3200-3208; http://www.geneticsmr.com//year2015/vol14-2/pdf/gmr4759.pdf
3
Dziadkowiec J., Rood A., (2015), Casual-Dining Restaurant Preferences : a Cross-Cultural Comparison, "Journal of Foodservice Business Research", vol. 18, iss. 1, s. 73-91.
4
Kafel P., (2015), Integracja systemów zarządzania - nowe kierunki badań, "Problemy Jakości", nr 5, s. 22-28.
5
Cholewa-Wójcik A., Świda J., (2015), Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking : Perceptions of Packages Through the Prism Placed on Them Graphic Elements - Analysis Using Eye-Tracking Method, "Opakowanie", nr 3, s. 75-80.
6
Nitkiewicz T., (2015), Wykorzystanie ekologicznej oceny cyklu życia w realizacji przedsięwzięć proekologicznych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 377, s. 54-72; http://www.dbc.wroc.pl/Content/27373/Nitkiewicz_Wykorzystanie_ekologicznej_oceny_cyklu_zycia.pdf
7
Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T., (2015), Rzetelność narzędzia FRL (Food Related Lifestyles) w polskim środowisku kulturowym, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 22, nr 2 (99), s. 182-196; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2015,%202(99)/15_Balon.pdf
8
Niewczas M., Sikora T., (2015), Food Safety Versus other Characteristics of Food by Consumers, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2, s. 11-23.
9
Woźniak M., (2015), O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i systemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (41), s. 195-213; http://www.ur.edu.pl/file/85910/12%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf
10
Cholewa-Wójcik A., Świda J., (2015), The Study and the Assessment of Selected Elements of Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of Eye-Tracking Method, "Indian Journal of Marketing", Vol. 45, Iss. 7, s. 7-18.
11
Lech T., Ziembinska-Buczynska A., Krupa N., (2015), Analysis of Microflora Present on Historical Textiles with the Use of Molecular Techniques, "International Journal of Conservation Science", vol. 6, no. 2, s. 137-144; http://www.ijcs.uaic.ro/public/IJCS-15-13_Lech.pdf
12
Balon U., (2015), Zachowania konsumentów w zakresie składania reklamacji, "Handel Wewnętrzny", R. 61, nr 2 (355), s. 19-32; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_2-2015.pdf
13
Cholewa-Wójcik A., (2015), Konsumencka ocena innowacyjnych opakowań kosmetycznych, "Handel Wewnętrzny", R. 61, nr 2 (355), s. 74-87; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_2-2015.pdf
14
Dziadkowiec J., (2015), Wpływ płci i wieku na preferencje konsumentów usług gastronomicznych, "Handel Wewnętrzny", R. 61, nr 2 (355), s. 115-127; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_2-2015.pdf
15
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2015), The Influence of Effectiveness of Packaging Elements on the Consumers' Preferences with the Use of Marketing Eye-Tracking Technique, "Modern Management Review", vol. 20, nr 22 (1), s. 49-61; http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg5LzEvMQ/mmr-2015-01-pw-01.pdf
16
Popek S., Świda J., (2015), The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers, "Nauki Inżynierskie i Technologie", nr 1 (16), s. 61-71; http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf
17
Sawoszczuk T., Syguła-Cholewińska J., del Hoyo-Meléndez J., (2015), Optimization of Headspace Solid Phase Microextraction for the Analysis of Microbial Volatile Organic Compounds Emitted by Fungi : Application to Historical Objects, "Journal of Chromatography A", vol. 1409, s. 30-45.
18
Kudełka W., Małysz K., (2015), Assessment of Authenticity and Quality of Multifloral Honeys Available in Malopolska Markets, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3 (44), s. 68-77.
19
Kawecka A., (2015), Teoretyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa opakowań, "Przegląd Papierniczy", nr 3, s. 157-160.
20
Ingrao C., Tricase C., Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Rana R., Siracusa V., (2015), Polylactic Acid Trays for Fresh-food Packaging : a Carbon Footprint Assessment, "Science of the Total Environment", Vol. 537, 15 December, s. 385-398.
21
Pyrzyńska E., (2015), Wpływ procesów utrwalania na zmiany wybranych wyróżników jakościowych mleka koziego, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1, s. 58-64.
22
Halagarda M., Kowa-Halagarda K., (2015), Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2, s. 34-42.
23
Bolonek R., (2015), Rola sfery badawczo-rozwojowej w zintegrowanym rozwoju Polski na lata 2014-2020, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (43), s. 226-238; http://www.ur.edu.pl/file/89487/18%20Bolonek%20R..pdf
24
Strojny J., Prusak A., (2015), Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 11, s. 50-63; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2731/2408
25
Dziadkowiec J., Podmokła P., (2015), Rola jakości w budowaniu relacji z klientami na rynku usług ciepłowniczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (939), s. 149-166; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/491
26
Balon U., Sikora M., (2015), Rola standardów IFS i BRC w ocenie dostawców przez sieci handlowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (939), s. 167-183; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/492/291
27
Boulay A., Gancheva V., Houghton J., Strada A., Sora B., Sala R., Rowe G., (2015), Peanut Exposure During Pregnancy, Breastfeeding and Complementary Feeding : Perceptions of Practices in Four Countries, "International Journal of Consumer Studies", vol. 39, iss. 1, s. 51-59.
28
Balon U., Mech M., Kołodziejczyk P., (2015), Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i standardu centrum monitorowania jakości w polskich szpitalach, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3, s. 20-30.
29
Balon U., Nowicki P., Kafel P., (2015), Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji - wymiar praktyczny, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 1, s. 2-7.
30
Simon A., Kafel P., Nowicki P., Casadesus M., (2015), The Development of Complaints Handling Standards in Spa Companies : a Case Study Analysis in Spain, "International Journal for Quality Research", vol. 9, no. 4, s. 675-688; http://ijqr.net/journal/v9-n4/8.pdf
31
Prusak A., Szumiło-Kulczycka M., Sikora T., (2015), Żywność genetycznie zmodyfikowana (żywność GM) - analiza publikacji w Gazecie Wyborczej w latach 1995 ÷ 2012, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 22, nr 5 (102), s. 198-212; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2015,%205(102)/16_Prusak.pdf
32
Gębarowski M., Cholewa-Wójcik A., (2015), Popularization of an Ecological Dimension of Sustainable Consumption Using Sensory Marketing, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 3 (37), s. 379-386; http://www.jard.edu.pl/volume37/issue3/art_40_pl.pdf
33
Płocica J., Tal-Figiel B., Figiel W., Turek P., (2015), Badania reometryczne i analiza sensoryczna wybranych kosmetyków, "Przemysł Chemiczny", T. 94, nr 12, s. 2133-2137.
34
Syguła-Cholewińska J., Jekiel K., Szostak-Kot J., (2015), Assessment of Hygienic Effects of Laundering Using Spectrophotometry, "British Microbiology Research Journal", vol. 10, iss. 6, s. 1-7; http://sciencedomain.org/download/MTE2OTBAQHBm
35
Fortuna P., (2015), Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN) - baza wiedzy o suplementacji diety i zdrowym żywieniu dla Towaroznawców, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (46); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=46&Art=art_jissn
36
Popek S., (2015), Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 88, s. 82-88; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Proba%20oceny%20wplywu%20wybranych%20metod%20klarowania%20na%20jakosc%20win_334.pdf
37
Lech T., (2015), Molecular Biology Methods to Assess Microbiological Hazard Concerning Objects of Cultural Heritage, "British Microbiology Research Journal", vol. 9, iss. 6, s. 1-9; http://sciencedomain.org/download/MTAzMDdAQHBm
38
Bizoń B., Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2015), Innowacje w opakowaniach do mleka, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 88, s. 177-181; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Innowacje%20w%20opakowaniach%20do%20mleka_347.pdf
39
Białek J., Kondratowicz-Pietruszka E., (2015), Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowań do tłuszczów roślinnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 88, s. 182-187; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Preferencje%20konsumentow%20w%20zakresie%20wyboru%20opakowan%20do%20tluszczow%20roslinnych_348.pdf
40
Ostasz L., (2015), Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 88, s. 126-131; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Wplyw%20ogrzewania%20mikrofalowego%20na%20zmiany%20w%20skladzie%20kwasow%20tluszczo-wych%20w%20olejach%20arachidowym%20i%20arganowym_340.pdf
41
Kawecka A., Gębarowski M., (2015), Short Food Supply Chains - Benefits for Consumers and Food Producers, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 3 (37), s. 459-466; http://www.jard.edu.pl/pub/48_3_2015.pdf
42
Jachimowski A., (2015), Z butelki czy z kranu, "Kierunek Wod-Kan", nr 4 (617), s. 40-44.
43
Satora A., Francik R., Kondratowicz-Pietruszka E., Gąstoł M., Krośniak M., (2015), Wydajność i skład oleju pozyskanego z pestek winogron, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" [on-line], t. 48 (XLVIII), nr 3, s. 518-521; http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2015/nr%203/Bromatologia%203_2015%20art%2053%20s%20518-521.pdf
44
Gacek A., Gajewski A., (2015), Threats to the Aquatic Environment and Human Health with Oil Derivatives (Part One), "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4, s. 30-41.
45
Błaszczyk E., Piórecka B., Jagielski P., Prusak A., Schlegel-Zawadzka M., (2015), The Relationship between the Consumption of Functional Beverages and the Use of other Stimulants by High School Students in Poland, "Medicina Internacia Revuo", vol. 26, nr 4 (105), s. 208-213; http://interrev.com/wp-content/uploads/2016/03/MIR-Decembro-2015-208-213.pdf
46
Prusak A., Strojny J., Stefanów P., Machaj K., (2015), The AHP-Based Assessment of Public Services with Respect to Different Groups of Customers of Polish Local Government, "Chinese Business Review", vol. 14, no. 11, s. 547-560; http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/56aab64ff3e09.pdf
47
Prusak A., Sulich P., (2015), The Role of Trust in R&D Projects, "Contact : International Business Voice" [on-line], nr 20(115); http://contact.bpcc.org.pl/Issue20/views/innovation/RoleOfTrust.aspx
48
Prusak A., (2015), Nauka i biznes idą w parze, "4metal.pl : portal branży metalowej" [on-line], 17 kwietnia; http://www.4metal.pl/?a=3&id=23668
49
Prusak A., Strojny J., Baran M., (2015), Projekty badawcze w biznesie - analiza ryzyka na przykładzie planowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 12, cz. 2, s. 93-108; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-12-2.pdf
50
Prusak A., (2015), Zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) w analizie czynników sukcesu współpracy badawczej jednostek naukowych i przedsiębiorstw, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 12, cz. 2, s. 109-129; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-12-2.pdf
51
Prusak A., Kafel P., Stefanów P., Strojny J., Garcia-Melon M., (2015), The Application of the AHP Risk-Benefit Assessment in Certification of Organic Farming, "Modern Management Review", vol. 20, nr 22 (4), s. 137-159; http://oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTkyLzEvMQ/mmr-04-2015-pw-01.pdf
52
Kafel P., (2015), Normy wspomagające systemy zarządzania - wykorzystanie w organizacjach, "ABC Jakości", nr 1 (81), s. 15-19.
53
Strojny J., Prusak A., Garcia-Melon M., (2015), The AHP Implementation in Strategic Management Process - a Case Study of Decision Making in Polish Local Administration, "Humanities and Social Sciences", vol. 20 (XX), nr 22 (4), s. 169-181; http://oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg3LzEvMQ/hss-2015-04-pw-01.pdf
54
Dryzek E., Sarnek M., Wróbel M., (2015), Positron Annihilation Studies of High-manganese Steel Deformed by Rolling, "Nukleonika", vol. 60, nr 4, s. 709-712; http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol60_2015/v60n4p709f.pdf
55
Macałka M., Kaczmarczyk S., (2015), Niewidomy punkt widzenia, czyli realia życia konsumenckiego osoby niewidomej, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 58-60; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small
1
@article{journals,
author = " Błyskal Barbara ",
title = "Fungal Deterioration of a Woollen Textile Dyed with Cochineal",
journal = "Journal of Cultural Heritage",
number = "vol. 16, iss. 1",
pages = "32-39",
year = "2015",
}
2
@article{journals,
author = " Lech Tomasz and Ziembińska-Buczyńska Aleksandra ",
title = "Evaluation of a Modified Sampling Method for Molecular Analysis of Air Microflora",
journal = "Genetics and Molecular Research",
number = "14 (2)",
pages = "3200-3208",
year = "2015",
}
3
@article{journals,
author = " Dziadkowiec Joanna and Rood A. Scott ",
title = "Casual-Dining Restaurant Preferences : a Cross-Cultural Comparison",
journal = "Journal of Foodservice Business Research",
number = "vol. 18, iss. 1",
pages = "73-91",
year = "2015",
}
4
@article{journals,
author = " Kafel Piotr ",
title = "Integracja systemów zarządzania - nowe kierunki badań",
journal = "Problemy Jakości",
number = "5",
pages = "22-28",
year = "2015",
}
5
@article{journals,
author = " Cholewa-Wójcik Agnieszka and Świda Jarosław ",
title = "Postrzeganie opakowań przez pryzmat zamieszczonych na nich elementów graficznych - analiza z wykorzystaniem metody eye-tracking : Perceptions of Packages Through the Prism Placed on Them Graphic Elements - Analysis Using Eye-Tracking Method",
journal = "Opakowanie",
number = "3",
pages = "75-80",
year = "2015",
}
6
@article{journals,
author = " Nitkiewicz Tomasz ",
title = "Wykorzystanie ekologicznej oceny cyklu życia w realizacji przedsięwzięć proekologicznych przez przedsiębiorstwa produkcyjne",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "377",
pages = "54-72",
adress = "",
year = "2015",
}
7
@article{journals,
author = " Balon Urszula and Dziadkowiec Joanna and Sikora Tadeusz ",
title = "Rzetelność narzędzia FRL (Food Related Lifestyles) w polskim środowisku kulturowym",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 22, 2 (99)",
pages = "182-196",
year = "2015",
}
8
@article{journals,
author = " Niewczas Magdalena and Sikora Tadeusz ",
title = "Food Safety Versus other Characteristics of Food by Consumers",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2",
pages = "11-23",
year = "2015",
}
9
@article{journals,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i systemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (41)",
pages = "195-213",
adress = "",
year = "2015",
}
10
@article{journals,
author = " Cholewa-Wójcik Agnieszka Sylwia and Świda Jarosław ",
title = "The Study and the Assessment of Selected Elements of Visual Aspects of Collectible Chocolate Packaging with the Use of Eye-Tracking Method",
journal = "Indian Journal of Marketing",
number = "Vol. 45, Iss. 7",
pages = "7-18",
year = "2015",
}
11
@article{journals,
author = " Lech Tomasz and Ziembinska-Buczynska Aleksandra and Krupa Natalia ",
title = "Analysis of Microflora Present on Historical Textiles with the Use of Molecular Techniques",
journal = "International Journal of Conservation Science",
number = "vol. 6, no. 2",
pages = "137-144",
year = "2015",
}
12
@article{journals,
author = " Balon Urszula ",
title = "Zachowania konsumentów w zakresie składania reklamacji",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 61, 2 (355)",
pages = "19-32",
year = "2015",
}
13
@article{journals,
author = " Cholewa-Wójcik Agnieszka ",
title = "Konsumencka ocena innowacyjnych opakowań kosmetycznych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 61, 2 (355)",
pages = "74-87",
year = "2015",
}
14
@article{journals,
author = " Dziadkowiec Joanna ",
title = "Wpływ płci i wieku na preferencje konsumentów usług gastronomicznych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 61, 2 (355)",
pages = "115-127",
year = "2015",
}
15
@article{journals,
author = " Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka ",
title = "The Influence of Effectiveness of Packaging Elements on the Consumers' Preferences with the Use of Marketing Eye-Tracking Technique",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 20, 22 (1)",
pages = "49-61",
year = "2015",
}
16
@article{journals,
author = " Popek Stanisław and Świda Jarosław ",
title = "The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers",
journal = "Nauki Inżynierskie i Technologie",
number = "1 (16)",
pages = "61-71",
year = "2015",
}
17
@article{journals,
author = " Sawoszczuk Tomasz and Syguła-Cholewińska Justyna and del Hoyo-Meléndez Julio M. ",
title = "Optimization of Headspace Solid Phase Microextraction for the Analysis of Microbial Volatile Organic Compounds Emitted by Fungi : Application to Historical Objects",
journal = "Journal of Chromatography A",
number = "vol. 1409",
pages = "30-45",
year = "2015",
}
18
@article{journals,
author = " Kudełka Wanda and Małysz Katarzyna ",
title = "Assessment of Authenticity and Quality of Multifloral Honeys Available in Malopolska Markets",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3 (44)",
pages = "68-77",
year = "2015",
}
19
@article{journals,
author = " Kawecka Agnieszka ",
title = "Teoretyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa opakowań",
journal = "Przegląd Papierniczy",
number = "3",
pages = "157-160",
year = "2015",
}
20
@article{journals,
author = " Ingrao Carlo and Tricase Caterina and Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka and Rana Roberto and Siracusa Valentina ",
title = "Polylactic Acid Trays for Fresh-food Packaging : a Carbon Footprint Assessment",
journal = "Science of the Total Environment",
number = "Vol. 537, 15 December",
pages = "385-398",
year = "2015",
}
21
@article{journals,
author = " Pyrzyńska Ewa ",
title = "Wpływ procesów utrwalania na zmiany wybranych wyróżników jakościowych mleka koziego",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "58-64",
year = "2015",
}
22
@article{journals,
author = " Halagarda Michał and Kowa-Halagarda Katarzyna ",
title = "Wybrane właściwości opakowań z polietylenu niskiej gęstości przeznaczonych do zamrażania żywności",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2",
pages = "34-42",
year = "2015",
}
23
@article{journals,
author = " Bolonek Ryszarda ",
title = "Rola sfery badawczo-rozwojowej w zintegrowanym rozwoju Polski na lata 2014-2020",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (43)",
pages = "226-238",
adress = "",
year = "2015",
}
24
@article{journals,
author = " Strojny Jacek and Prusak Anna ",
title = "Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 11",
pages = "50-63",
adress = "",
year = "2015",
}
25
@article{journals,
author = " Dziadkowiec Joanna and Podmokła Paulina ",
title = "Rola jakości w budowaniu relacji z klientami na rynku usług ciepłowniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (939)",
pages = "149-166",
year = "2015",
}
26
@article{journals,
author = " Balon Urszula and Sikora Milena ",
title = "Rola standardów IFS i BRC w ocenie dostawców przez sieci handlowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (939)",
pages = "167-183",
year = "2015",
}
27
@article{journals,
author = " Boulay Annabelle and Gancheva Vyara and Houghton Julie and Strada Anna and Sora Beatriz and Sala Roser and Rowe Gene ",
title = "Peanut Exposure During Pregnancy, Breastfeeding and Complementary Feeding : Perceptions of Practices in Four Countries",
journal = "International Journal of Consumer Studies",
number = "vol. 39, iss. 1",
pages = "51-59",
year = "2015",
}
28
@article{journals,
author = " Balon Urszula and Mech Małgorzata and Kołodziejczyk Paulina ",
title = "Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i standardu centrum monitorowania jakości w polskich szpitalach",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "20-30",
year = "2015",
}
29
@article{journals,
author = " Balon Urszula and Nowicki Paweł and Kafel Piotr ",
title = "Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji - wymiar praktyczny",
journal = "Zarządzanie Przedsiębiorstwem",
number = "1",
pages = "2-7",
year = "2015",
}
30
@article{journals,
author = " Simon Alexandra and Kafel Piotr and Nowicki Paweł and Casadesus Marti ",
title = "The Development of Complaints Handling Standards in Spa Companies : a Case Study Analysis in Spain",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 9, no. 4",
pages = "675-688",
year = "2015",
}
31
@article{journals,
author = " Prusak Anna and Szumiło-Kulczycka Magdalena and Sikora Tadeusz ",
title = "Żywność genetycznie zmodyfikowana (żywność GM) - analiza publikacji w Gazecie Wyborczej w latach 1995 ÷ 2012",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 22, 5 (102)",
pages = "198-212",
year = "2015",
}
32
@article{journals,
author = " Gębarowski Marcin and Cholewa-Wójcik Agnieszka ",
title = "Popularization of an Ecological Dimension of Sustainable Consumption Using Sensory Marketing",
journal = "Journal of Agribusiness and Rural Development",
number = "z. 3 (37)",
pages = "379-386",
year = "2015",
}
33
@article{journals,
author = " Płocica Joanna and Tal-Figiel Barbara and Figiel Wiesław and Turek Paweł ",
title = "Badania reometryczne i analiza sensoryczna wybranych kosmetyków",
journal = "Przemysł Chemiczny",
number = "T. 94, 12",
pages = "2133-2137",
year = "2015",
}
34
@article{journals,
author = " Syguła-Cholewińska Justyna and Jekiel Katarzyna and Szostak-Kot Jadwiga ",
title = "Assessment of Hygienic Effects of Laundering Using Spectrophotometry",
journal = "British Microbiology Research Journal",
number = "vol. 10, iss. 6",
pages = "1-7",
year = "2015",
}
35
@article{journals,
author = " Fortuna Piotr ",
title = "Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN) - baza wiedzy o suplementacji diety i zdrowym żywieniu dla Towaroznawców",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (46)",
pages = "",
year = "2015",
}
36
@article{journals,
author = " Popek Stanisław ",
title = "Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "88",
pages = "82-88",
adress = "",
year = "2015",
}
37
@article{journals,
author = " Lech Tomasz ",
title = "Molecular Biology Methods to Assess Microbiological Hazard Concerning Objects of Cultural Heritage",
journal = "British Microbiology Research Journal",
number = "vol. 9, iss. 6",
pages = "1-9",
year = "2015",
}
38
@article{journals,
author = " Bizoń Barbara and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna ",
title = "Innowacje w opakowaniach do mleka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "88",
pages = "177-181",
adress = "",
year = "2015",
}
39
@article{journals,
author = " Białek Joanna and Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ",
title = "Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowań do tłuszczów roślinnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "88",
pages = "182-187",
adress = "",
year = "2015",
}
40
@article{journals,
author = " Ostasz Lidia ",
title = "Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "88",
pages = "126-131",
adress = "",
year = "2015",
}
41
@article{journals,
author = " Kawecka Agnieszka and Gębarowski Marcin ",
title = "Short Food Supply Chains - Benefits for Consumers and Food Producers",
journal = "Journal of Agribusiness and Rural Development",
number = "z. 3 (37)",
pages = "459-466",
year = "2015",
}
42
@article{journals,
author = " Jachimowski Artur ",
title = "Z butelki czy z kranu",
journal = "Kierunek Wod-Kan",
number = "4 (617)",
pages = "40-44",
year = "2015",
}
43
@article{journals,
author = " Satora Agnieszka and Francik Renata and Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta and Gąstoł Maciej and Krośniak Mirosław ",
title = "Wydajność i skład oleju pozyskanego z pestek winogron",
journal = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
number = "t. 48 (XLVIII), 3",
pages = "518-521",
year = "2015",
}
44
@article{journals,
author = " Gacek Anna and Gajewski Andrzej ",
title = "Threats to the Aquatic Environment and Human Health with Oil Derivatives (Part One)",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "30-41",
year = "2015",
}
45
@article{journals,
author = " Błaszczyk Ewa and Piórecka Beata and Jagielski Paweł and Prusak Anna and Schlegel-Zawadzka Małgorzata ",
title = "The Relationship between the Consumption of Functional Beverages and the Use of other Stimulants by High School Students in Poland",
journal = "Medicina Internacia Revuo",
number = "vol. 26, 4 (105)",
pages = "208-213",
year = "2015",
}
46
@article{journals,
author = " Prusak Anna and Strojny Jacek and Stefanów Piotr and Machaj Katarzyna ",
title = "The AHP-Based Assessment of Public Services with Respect to Different Groups of Customers of Polish Local Government",
journal = "Chinese Business Review",
number = "vol. 14, no. 11",
pages = "547-560",
year = "2015",
}
47
@article{journals,
author = " Prusak Anna and Sulich Przemysław ",
title = "The Role of Trust in R&D Projects",
journal = "Contact : International Business Voice",
number = "20(115)",
pages = "",
year = "2015",
}
48
@article{journals,
author = " Prusak Anna ",
title = "Nauka i biznes idą w parze",
journal = "4metal.pl : portal branży metalowej",
number = "17 kwietnia",
pages = "",
year = "2015",
}
49
@article{journals,
author = " Prusak Anna and Strojny Jacek and Baran Małgorzata ",
title = "Projekty badawcze w biznesie - analiza ryzyka na przykładzie planowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 16, z. 12, cz. 2",
pages = "93-108",
adress = "",
year = "2015",
}
50
@article{journals,
author = " Prusak Anna ",
title = "Zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) w analizie czynników sukcesu współpracy badawczej jednostek naukowych i przedsiębiorstw",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 16, z. 12, cz. 2",
pages = "109-129",
adress = "",
year = "2015",
}
51
@article{journals,
author = " Prusak Anna and Kafel Piotr and Stefanów Piotr and Strojny Jacek and Garcia-Melon Monica ",
title = "The Application of the AHP Risk-Benefit Assessment in Certification of Organic Farming",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 20, 22 (4)",
pages = "137-159",
year = "2015",
}
52
@article{journals,
author = " Kafel Piotr ",
title = "Normy wspomagające systemy zarządzania - wykorzystanie w organizacjach",
journal = "ABC Jakości",
number = "1 (81)",
pages = "15-19",
year = "2015",
}
53
@article{journals,
author = " Strojny Jacek and Prusak Anna and Garcia-Melon Monica ",
title = "The AHP Implementation in Strategic Management Process - a Case Study of Decision Making in Polish Local Administration",
journal = "Humanities and Social Sciences",
number = "vol. 20 (XX), 22 (4)",
pages = "169-181",
year = "2015",
}
54
@article{journals,
author = " Dryzek Ewa and Sarnek Maciej and Wróbel Mirosław ",
title = "Positron Annihilation Studies of High-manganese Steel Deformed by Rolling",
journal = "Nukleonika",
number = "vol. 60, 4",
pages = "709-712",
year = "2015",
}
55
@article{journals,
author = " Macałka Mateusz and Kaczmarczyk Sabina ",
title = "Niewidomy punkt widzenia, czyli realia życia konsumenckiego osoby niewidomej",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "58-60",
year = "2015",
}