Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Typ publikacji: Artykuły od roku: 2014 do roku: 2014
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56.
1

Tytuł:
The Level of Management Maturity in the Polish Food Sector and Its Relation to Financial Performance
Źródło:
Total Quality Management & Business Excellence. - vol. 25, iss. 5-6 (2014) , s. 650-663. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168272856
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Kudełka Wanda , Głuszek Dariusz
Tytuł:
Quality Assessment of Apple Juices and Consumer Acceptance Thereof = Ocena jakości soków jabłkowych i ich akceptacji konsumenckiej
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2014) , s. 108-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282095
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Refleksje na marginesie wyboru tekstów Tadeusza Kowalika pt. "O lepszy ład społeczno-ekonomiczny", opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014 = Reflection on the Margins of the Texts of Tadeusz Kowalik 'For the Better Socio-economic Order' Published by the Polish Economic Society, the Institute of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences, warsaw 2014
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014) , s. 5-15. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282869
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Jabłoński Łukasz , Misiak Tomasz
Tytuł:
Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008 = Coherence versus Incoherence of Economic Development of Regions of the EU between 1995-2008 : part 1: Differences in Level and Growth Rate of GDP per Capita. Cz. 1, Zróżnicowanie poziomu i stóp wzrostu PKB per capita
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014) , s. 98-117. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282875
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju = Poland Needs an Integrated Development
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (37) (2014) , s. 123-141. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282905
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002-2010 = Cohesion of Regional Development in Poland in 2002-2010
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (37) (2014) , s. 181-219. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282909
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Postęp technologiczny jako element zintegrowanego rozwoju polskiej gospodarki = Technological Change as Part of the Integrated Development of the Polish Economy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (37) (2014) , s. 258-275. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282915
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Powstanie i realizacja działalności Zamiejscowego Ośrodka UEK w Krakowie w Kielcach
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 11-12. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283137
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 5-8
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284339
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania = Food Additives in Meat Processing and the Rationale for Their Use
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 9-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284341
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Próba oceny autentyczności produktów tradycyjnych z mleka owczego = An Attempt to Asess the Authenticity of Traditional Ewe's Milk Food Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284343
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Ocena wpływu procesu utrwalania na determinanty jakości soków owocowych = As Assesment of the Impact of Preservation Processes on Fruit Juice Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284345
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Hodowla owiec i produkcja mleka owczego w Polsce i na świecie = Sheep Breeding and the Production of Sheep's Milk in Poland and the World
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284347
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Projektowanie nowych produktów spożywczych a konkurencyjność firmy = New Food Product Development and Company Competitiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 57-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284355
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Zalecenia żywieniowe i formy ich upowszechniania = Dietary Guidelines and Forms of Their Popularisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 75-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284357
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Miśniakiewicz Małgorzata , Pycek Małgorzata
Tytuł:
Analiza determinant wyboru produktów spożywczych marek własnych i określenie poprawności znakowania ich opakowań = Analysis of Selection Determinants of Private Label's Foodstuffs and Assesment of Their Packages Labelling Correctness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 87-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284359
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Dziuba Anna , Suwała Grzegorz
Tytuł:
Świadomość kobiet w zakresie żywności powodującej alergię u niemowląt i małych dzieci = Awareness among Women on Allergy-inducing Foods in Infants and Young Children
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 107-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284365
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 11 (2014) , s. 33-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168286201
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Food Related Lifestyles (FRL)
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 6 (2014) , s. 9-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168286203
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Buczek Bronisław , Radzki Jakub
Tytuł:
Adsorpcja zanieczyszczeń z oleju posmażalniczego dla wytwarzania biodiesla = Adsorption of Impurities from Used Rape Seed Oil for the Biodesel Production
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (2014) , s. 103-109. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286205
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Kudełka Wanda , Curyło Aneta
Tytuł:
Quality Assessment of Crispbread and Consumer Acceptance Thereof = Ocena jakości pieczywa chrupkiego i jego akceptacji konsumenckiej
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (2014) , s. 13-22. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286207
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej : efekty : defekty : warunki integracji = Socio-economic Development in 3rd Republic of Poland : Results : Faults : Conditions for Integration
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 38-54. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286271
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Autor:
Jabłoński Łukasz , Misiak Tomasz
Tytuł:
Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008 = Coherence Versus Incoherence of Economic Development of Regions of the EU in 1995-2008 : Part 2: Change in Differences of Development. Cz. 2, Zmiana zróżnicowań rozwojowych
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 148-161. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286279
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Znaczenie wykorzystania sieci komputerowych w zintegrowanym rozwoju gospodarczym Polski = Integrated Development in the Economy of Poland with Computer Network Derivation
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 175-189. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286281
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Uwagi na marginesie lektury M. Słodowej-Hełpy "Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania", CeDeWu.PL, Warszawa 2013 = Notes on the Margin of "Integrated Development. Conditions, Dimensions, Challenges" by M. Słodowa-Hełpa, CeDeWu.PL, Warsaw 2013
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 463-476. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168286343
recenzja
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Gymnoascus Arxii's Potential in Deteriorating Woollen Textiles Dyed with Natural and Synthetic Dyes
Źródło:
International Biodeterioration & Biodegradation. - vol. 86, part C (2014) , s. 349-357. - Summ. Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168286415
artykuł w czasopiśmie
27

Konferencja:
14th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Osijek, Chorwacja, od 2014-10-16 do 2014-10-16
Tytuł:
Packaging Quality Assurance in Supply Chain
Źródło:
Business Logistics in Modern Management. - vol. 14 (2014) , s. 145-153 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168286631
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Customer Satisfaction with the Quality of the Logistic Services = Satysfakcja klienta z jakości nabywanych usług logistycznych
Źródło:
LogForum. - vol. 10, nr 1 (2014) , s. 13-19. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168287075
artykuł w czasopiśmie
29

Konferencja:
14th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Osijek, Chorwacja, od 2014-10-16 do 2014-10-16
Tytuł:
Education of Logistics at Management and Production Engineering Studies at Cracow University of Economics
Źródło:
Business Logistics in Modern Management. - vol. 14 (2014) , s. 213-220 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168287145
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Functioning of Environmental and Quality Management Systems after Resignation of Management Standard Certification: Case Study of a Polish Organizations
Źródło:
International Journal for Quality Research. - vol. 8, no. 4 (2014) , s. 505-516. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168287553
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Kafel Piotr , Nowicki Paweł , Simon Alexandra , Casadesus Marti
Tytuł:
Recognition of Customer Satisfaction Standards of ISO 10000 Family by Spa Enterprises : a Case Study Analysis
Źródło:
TMQ = Techniques, Methodologies and Quality. - no. 5 (2014) , s. 91-105. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168287575
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Evaluation of the Food Packaging Safety by the Elderly Consumers = Bezpieczeństwo opakowań stosowanych do pakowania żywności w ocenie konsumentów w podeszłym wieku
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (2014) , s. 18-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288161
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Syguła-Cholewińska Justyna , Kosidłowski Krzysztof
Tytuł:
Dostosowanie metodyki wykrywania bakterii Alicyclobacillus w pasteryzowanych sokach owocowych = Improvement of the Detection Method for Alicyclobacillus in Pasteurised Fruit Juices
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (2014) , s. 43-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288163
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
BRC/IoP Standard Importance in Packaging Quality Assurance
Źródło:
Production Engineering Archives. - vol. 4, nr 3 (2014) , s. 14-17. - Summ.
Nr:
2168288333
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Buczek Bronisław , Szpara Katarzyna
Tytuł:
Frytura posmażalnicza jako surowiec do wytwarzania biodegradowalnych smarów = Used Friture as Substrate to Formulation of Biodegradable Lubricating Greases
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (2014) , s. 87-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288341
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
An Economical and Combined Method for Rapid and Efficient Isolation of Fungal DNA
Źródło:
Genetics and Molecular Research. - 13 (4) (2014) , s. 10779-10786. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168290425
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Badanie zachowań konsumentów w zakresie składania reklamacji = Study on Consumer Behavior in the Range of Complaint
Źródło:
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias. - z 8 (2014) , s. 11-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168290469
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Preferencje konsumentów usług gastronomicznych = Consumer Preferences in the Dining out Business
Źródło:
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias. - z 8 (2014) , s. 63-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168290473
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Rektor UEK Prezydentem IGWT
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014) , s. 24-25. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291125
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów = The Application of Selected Methods of Linear Ordering to Build Quality Rankings of Honey
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 125-133. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291137
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Rood A. Scott , Dziadkowiec Joanna
Tytuł:
Examining the Importance of Culture, Gender and Individual Differences Between Customers
Źródło:
European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. - vol. 5, iss. 2 (2014) , s. 137-152. - Summ., res. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168293117
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Determinants of Competitiveness Level of Refrigerated Transport Services Companies = Determinanty poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie transportu chłodniczego
Źródło:
Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 29 (4) (2014) , s. 405-413. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępna także w wersji online.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168294193
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Jakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 86 (2014) , s. 237-243. - Tytuł numeru: Wybrane problemy żywienia i towaroznawstwa - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168294537
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Dryzek E. , Sarnek M. , Wróbel M.
Tytuł:
Reverse Transformation of Deformation-Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel Studied by Positron Annihilation
Źródło:
Journal of Materials Science. - vol. 49, iss. 24 (2014) , s. 8449-8458. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Lista MNiSW:
a
Nr:
2168294791
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Marciniak Marcin , Chruścicka Barbara , Lech Tomasz , Burnat Grzegorz , Pilc Andrzej
Tytuł:
Expression of Group III Metabotropic Glutamate Receptors in the Reproductive System of Male Mice
Źródło:
Reproduction, Fertility and Development. - vol. 28, no. 3 (2014) , s. 369-374. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a
Nr:
2168294829
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Dryzek E. , Sarnek M.
Konferencja:
41st Polish Seminar on Positron Annihilation, Lublin, Polska, od 2013-09-09 do 2013-09-13
Tytuł:
Reverse Transformation of Deformation Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 125, no. 3 (2014) , s. 710-713. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168294879
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Nowicki Jacek , Popek Stanisław , Świerkosz Sara , Olczak Katarzyna , Tuz Ryszard , Schwarz Tomasz
Tytuł:
The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on the Daily Behavioural Profile and Chosen Parameters of Meat Quality
Źródło:
Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne. - nr 22, t. 2 (2014) , s. 385-395. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295039
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Prusak Anna , Rowe Gene , Strojny Jacek
Tytuł:
Is GMO "Sustainable"? A Review of the Environmental Risks of GM Plants in Comparison with Conventional and Organic Crops = Czy GMO jest "zrównoważone"? Przegląd efektów oddziaływania na środowisko roślin GMO w porównaniu z efektami upraw konwencjonalnych oraz ekologicznych
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 19, nr 21 (4) (2014) , s. 187-200. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168295835
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Strojny Jacek , Prusak Anna , Kostrzewa Danuta , Klimczak Bożena
Tytuł:
Analiza preferencji wyboru studiów jako przykład przedsiębiorczego działania uczelni na regionalnym rynku edukacyjnym = The Analysis of Preferences in Field of Studies Choice as an Example of Entrepreneurial Competition on the Regional Educational Market
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 10, cz. 2 (2014) , s. 139-153. - Tytuł numeru: Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168295843
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Prusak Anna , Strojny Jacek , Stefanow Piotr
Tytuł:
Analityczny proces hierarchiczny (AHP) na skróty - kluczowe pojęcia i literatura = Analityc Hierarchy Process (AHP) for Shortcut - Key Concepts and Literature
Źródło:
Humanities and Social Sciences. - vol. 19, nr 4 (21) (2014) , s. 179-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168295847
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Cymanow Piotr , Florek-Paszkowska Anna
Tytuł:
Migration Potential of College Graduates from Rural Areas
Źródło:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 13, nr 1 (2014) , s. 163-174. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168296593
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Prusak Anna M. , Schlegel-Zawadzka Małgorzata , Boulay Annabelle , Rowe Gene
Tytuł:
Characteristics of the Peanut Chain in Europe - Implications for Peanut Allergy = Charakterystyka łańcucha żywnościowego orzeszków ziemnych w Europie - powiązanie z występowaniem alergii na orzeszki ziemne
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria. - nr 13(3) (2014) , s. 321-333. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168297931
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Krajowy rynek soków pomarańczowych - ocena autentyczności i tożsamości = Domestic Market of Orange Juices - Evaluation of their Authenticity and Identity
Źródło:
Przemysł Spożywczy = Food Industry = Lebensmittelindustrie. - t. 68, nr 6 (2014) , s. 38-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168301295
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Zachowania nabywców na rynku produktów tłuszczowych = Consumers Behaviour on the Fats Market
Źródło:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 47 (XLVII), nr 3 (2014) , s. 503-507. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168303733
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Adsorpcja lotnych związków organicznych na węglu aktywnym = Adsorption of Volatile Organic Compounds Onto Activated Carbon
Źródło:
Przemysł Chemiczny. - T. 93, nr 3 (2014) , s. 347-350. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Pracę wykonano w ramach badań statutowych AGH (11.11.210.244)
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168305243
artykuł w czasopiśmie
56

Konferencja:
XII Forum Inżynierskie ProCAx cz. II, Kraków, Polska, od 2013-10-15 do 2013-10-17
Tytuł:
Zastosowanie programów komputerowych do wspomagania modelowania, symulacji i przeprowadzenia eksperymentu rozwoju wyrobów = The Use of Computer Programs to Aid Modeling, Simulation and the Experiment of the Products Development [dokument elektroniczny]
Źródło:
Mechanik. - nr 2 (CD) (2014) , s. 1-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168312207
artykuł w czasopiśmie
1
The Level of Management Maturity in the Polish Food Sector and Its Relation to Financial Performance / Piotr KAFEL, Tadeusz SIKORA // Total Quality Management & Business Excellence. - vol. 25, iss. 5-6 (2014), s. 650-663. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1478-3363
2
Quality Assessment of Apple Juices and Consumer Acceptance Thereof = Ocena jakości soków jabłkowych i ich akceptacji konsumenckiej / Wanda KUDŁKA, Dariusz Głuszek // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (2014), s. 108-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
3
Refleksje na marginesie wyboru tekstów Tadeusza Kowalika pt. "O lepszy ład społeczno-ekonomiczny", opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014 = Reflection on the Margins of the Texts of Tadeusz Kowalik 'For the Better Socio-economic Order' Published by the Polish Economic Society, the Institute of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences, warsaw 2014 / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014), s. 5-15. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/64685/1%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf. - ISSN 1898-5084
4
Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008 = Coherence versus Incoherence of Economic Development of Regions of the EU between 1995-2008 : part 1: Differences in Level and Growth Rate of GDP per Capita. Cz. 1, Zróżnicowanie poziomu i stóp wzrostu PKB per capita / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Misiak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014), s. 98-117. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/64692/8%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.,%20Misiak%20T..pdf. - ISSN 1898-5084
5
Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju = Poland Needs an Integrated Development / Michał Gabriel WOŹNAIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (37) (2014), s. 123-141. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/63200/07%20Wo%C5%BCniak%20M.G.pdf. - ISSN 1898-5084
6
Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002-2010 = Cohesion of Regional Development in Poland in 2002-2010 / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (37) (2014), s. 181-219. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/63203/10%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.pdf. - ISSN 1898-5084
7
Postęp technologiczny jako element zintegrowanego rozwoju polskiej gospodarki = Technological Change as Part of the Integrated Development of the Polish Economy / Dariusz FIRSZT // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (37) (2014), s. 258-275. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/63206/13%20Firszt%20D.pdf. - ISSN 1898-5084
8
Powstanie i realizacja działalności Zamiejscowego Ośrodka UEK w Krakowie w Kielcach / Andrzej CHOCHÓŁ // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 11-12. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - ISSN 2081-2345
9
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 5-8. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/552/336. - ISSN 1898-6447
10
Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania = Food Additives in Meat Processing and the Rationale for Their Use / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 9-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/546. - ISSN 1898-6447
11
Próba oceny autentyczności produktów tradycyjnych z mleka owczego = An Attempt to Asess the Authenticity of Traditional Ewe's Milk Food Products / Wanda KUDEŁKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/547. - ISSN 1898-6447
12
Ocena wpływu procesu utrwalania na determinanty jakości soków owocowych = As Assesment of the Impact of Preservation Processes on Fruit Juice Quality / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/549. - ISSN 1898-6447
13
Hodowla owiec i produkcja mleka owczego w Polsce i na świecie = Sheep Breeding and the Production of Sheep's Milk in Poland and the World / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/550. - ISSN 1898-6447
14
Projektowanie nowych produktów spożywczych a konkurencyjność firmy = New Food Product Development and Company Competitiveness / Michał HALAGARDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 57-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/545. - ISSN 1898-6447
15
Zalecenia żywieniowe i formy ich upowszechniania = Dietary Guidelines and Forms of Their Popularisation / Ewa PYRZYŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 75-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/551. - ISSN 1898-6447
16
Analiza determinant wyboru produktów spożywczych marek własnych i określenie poprawności znakowania ich opakowań = Analysis of Selection Determinants of Private Label's Foodstuffs and Assesment of Their Packages Labelling Correctness / Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Małgorzata Pycek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 87-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/548. - ISSN 1898-6447
17
Świadomość kobiet w zakresie żywności powodującej alergię u niemowląt i małych dzieci = Awareness among Women on Allergy-inducing Foods in Infants and Young Children / Anna Dziuba, Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 107-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/544. - ISSN 1898-6447
18
Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach / Urszula BALON, Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL // Problemy Jakości. - nr 11 (2014), s. 33-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
19
Food Related Lifestyles (FRL) // Problemy Jakości. - nr 6 (2014), s. 9-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
20
Adsorpcja zanieczyszczeń z oleju posmażalniczego dla wytwarzania biodiesla = Adsorption of Impurities from Used Rape Seed Oil for the Biodesel Production / Bronisław BUCZEK, Jakub Radzki // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (2014), s. 103-109. - Streszcz. - ISSN 1733-747X
21
Quality Assessment of Crispbread and Consumer Acceptance Thereof = Ocena jakości pieczywa chrupkiego i jego akceptacji konsumenckiej / Wanda KUDEŁKA, Aneta Curyło // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (2014), s. 13-22. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
22
Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej : efekty : defekty : warunki integracji = Socio-economic Development in 3rd Republic of Poland : Results : Faults : Conditions for Integration / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 38-54. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/70522/04%20Wo%C5%BAniak%20MG.pdf. - ISSN 1898-5084
23
Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008 = Coherence Versus Incoherence of Economic Development of Regions of the EU in 1995-2008 : Part 2: Change in Differences of Development. Cz. 2, Zmiana zróżnicowań rozwojowych / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Misiak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 148-161. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/70529/11%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.,%20Misiak%20T..pdf. - ISSN 1898-5084
24
Znaczenie wykorzystania sieci komputerowych w zintegrowanym rozwoju gospodarczym Polski = Integrated Development in the Economy of Poland with Computer Network Derivation / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 175-189. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/70495/13%20Bolonek%20R..pdf. - ISSN 1898-5084
25
Uwagi na marginesie lektury M. Słodowej-Hełpy "Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania", CeDeWu.PL, Warszawa 2013 = Notes on the Margin of "Integrated Development. Conditions, Dimensions, Challenges" by M. Słodowa-Hełpa, CeDeWu.PL, Warsaw 2013 / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 463-476. - Rec. pracy: M. Słodowa-Hełpa "Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania". - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/70517/34B%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf. - ISSN 1898-5084
26
Gymnoascus Arxii's Potential in Deteriorating Woollen Textiles Dyed with Natural and Synthetic Dyes / Barbara BŁYSKAL // International Biodeterioration & Biodegradation. - vol. 86, part C (2014), s. 349-357. - Summ. Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0964-8305
27
Packaging Quality Assurance in Supply Chain / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // Business Logistics in Modern Management. - vol. 14 (2014), s. 145-153. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM20141.pdf#page=157&view=Fit. - ISSN 1849-5931
28
Customer Satisfaction with the Quality of the Logistic Services = Satysfakcja klienta z jakości nabywanych usług logistycznych / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Teresa Gajewska // LogForum. - vol. 10, nr 1 (2014), s. 13-19. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.logforum.net/pdf/10_1_2_14.pdf. - ISSN 1895-2038
29
Education of Logistics at Management and Production Engineering Studies at Cracow University of Economics / Jarosław ŚWIDA // Business Logistics in Modern Management. - vol. 14 (2014), s. 213-220. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM20141.pdf#page=225&view=Fit. - ISSN 1849-5931
30
Functioning of Environmental and Quality Management Systems after Resignation of Management Standard Certification: Case Study of a Polish Organizations / Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI // International Journal for Quality Research. - vol. 8, no. 4 (2014), s. 505-516. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/journal/v8-n4/4.pdf. - ISSN 1800-6450
31
Recognition of Customer Satisfaction Standards of ISO 10000 Family by Spa Enterprises : a Case Study Analysis / Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI, Alexandra Simon, Marti Casadesus // TMQ = Techniques, Methodologies and Quality. - no. 5 (2014), s. 91-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2183-0940
32
Evaluation of the Food Packaging Safety by the Elderly Consumers = Bezpieczeństwo opakowań stosowanych do pakowania żywności w ocenie konsumentów w podeszłym wieku / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (2014), s. 18-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
33
Dostosowanie metodyki wykrywania bakterii Alicyclobacillus w pasteryzowanych sokach owocowych = Improvement of the Detection Method for Alicyclobacillus in Pasteurised Fruit Juices / Justyna SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA, Krzysztof Kosidłowski // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (2014), s. 43-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
34
BRC/IoP Standard Importance in Packaging Quality Assurance / Agnieszka KAWECKA // Production Engineering Archives. - vol. 4, nr 3 (2014), s. 14-17. - Summ. - ISSN 2353-5156
35
Frytura posmażalnicza jako surowiec do wytwarzania biodegradowalnych smarów = Used Friture as Substrate to Formulation of Biodegradable Lubricating Greases / Bronisław BUCZEK, Katarzyna Szpara // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (2014), s. 87-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
36
An Economical and Combined Method for Rapid and Efficient Isolation of Fungal DNA / T. LECH, J. SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA, J. SZOSTAK-KOT // Genetics and Molecular Research. - 13 (4) (2014), s. 10779-10786. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.geneticsmr.com//year2014/vol13-4/pdf/gmr4247.pdf. - ISSN 1676-5680
37
Badanie zachowań konsumentów w zakresie składania reklamacji = Study on Consumer Behavior in the Range of Complaint / Urszula BALON // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias. - z 8 (2014), s. 11-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mp.ajd.czest.pl/~p.ucieklak-jez/pragmata_8.pdf. - ISSN 2300-2999
38
Preferencje konsumentów usług gastronomicznych = Consumer Preferences in the Dining out Business / Joanna DZIADKOWIEC // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias. - z 8 (2014), s. 63-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mp.ajd.czest.pl/~p.ucieklak-jez/pragmata_8.pdf. - ISSN 2300-2999
39
Rektor UEK Prezydentem IGWT / Michał HALAGARDA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 24-25. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
40
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów = The Application of Selected Methods of Linear Ordering to Build Quality Rankings of Honey / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 125-133. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158995&from=publication. - ISSN 2083-8611
41
Examining the Importance of Culture, Gender and Individual Differences Between Customers / A. Scott Rood, Joanna DZIADKOWIEC // European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. - vol. 5, iss. 2 (2014), s. 137-152. - Summ., res. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.ejthr.com/ficheiros/2014/Volume5/EJTHR_Vol5_2_Art8_Rood.pdf. - ISSN 2182-4916
42
Determinants of Competitiveness Level of Refrigerated Transport Services Companies = Determinanty poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie transportu chłodniczego / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Teresa Gajewska // Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 29 (4) (2014), s. 405-413. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępna także w wersji online. - Pełny tekst: http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/lisinskakusnierz_and_gajewska_2014.pdf. - ISSN 1643-9953
43
Jakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams / Władysław KĘDZIOR, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 86 (2014), s. 237-243. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy żywienia i towaroznawstwa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf. - ISSN 1644-1818
44
Reverse Transformation of Deformation-Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel Studied by Positron Annihilation / E. Dryzek, M. SARNEK, M. Wróbel // Journal of Materials Science. - vol. 49, iss. 24 (December 2014), s. 8449-8458. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10853-014-8555-y.pdf. - ISSN 0022-2461
45
Expression of Group III Metabotropic Glutamate Receptors in the Reproductive System of Male Mice / Marcin Marciniak, Barbara Chruścicka, Tomasz LECH, Grzegorz Burnat, Andrzej Pilc // Reproduction, Fertility and Development. - vol. 28, no. 3 (2014), s. 369-374. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1031-3613
46
Reverse Transformation of Deformation Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel / E. Dryzek, M. SARNEK // Acta Physica Polonica A. - vol. 125, no. 3 (2014), s. 710-713. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/125/a125z3p08.pdf. - ISSN 0587-4246
47
The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on the Daily Behavioural Profile and Chosen Parameters of Meat Quality / Jacek Nowicki, Stanisław POPEK, Sara Świerkosz, Katarzyna Olczak, Ryszard Tuz, Tomasz Schwarz // Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne. - nr 22, t. 2 (2014), s. 385-395. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_22_2.pdf. - ISSN 1895-4421
48
Is GMO "Sustainable"? A Review of the Environmental Risks of GM Plants in Comparison with Conventional and Organic Crops = Czy GMO jest "zrównoważone"? Przegląd efektów oddziaływania na środowisko roślin GMO w porównaniu z efektami upraw konwencjonalnych oraz ekologicznych / Anna PRUSAK, Gene Rowe, Jacek Strojny // Modern Management Review. - vol. 19, nr 21 (4) (2014), s. 187-200. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://mmr.prz.edu.pl/gfx/mmr/files/mmr_4_2014/prusak_a._rowe_g._strojny_j..pdf. - ISSN 2300-6366
49
Analiza preferencji wyboru studiów jako przykład przedsiębiorczego działania uczelni na regionalnym rynku edukacyjnym = The Analysis of Preferences in Field of Studies Choice as an Example of Entrepreneurial Competition on the Regional Educational Market / Jacek Strojny, Anna PRUSAK, Danuta Kostrzewa, Bożena Klimczak // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 10, cz. 2 (2014), s. 139-153. - Summ.. - Tytuł numeru: Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-10-2.pdf. - ISSN 1733-2486
50
Analityczny proces hierarchiczny (AHP) na skróty - kluczowe pojęcia i literatura = Analityc Hierarchy Process (AHP) for Shortcut - Key Concepts and Literature / Anna PRUSAK, Jacek Strojny, Piotr Stefanow // Humanities and Social Sciences. - vol. 19, nr 4 (21) (2014), s. 179-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTYzLzEvMQ/hss-04-2014-pw-01.pdf. - ISSN 2300-5327
51
Migration Potential of College Graduates from Rural Areas / Piotr Cymanow, Anna FLOREK-PASZKOWSKA // Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 13, nr 1 (2014), s. 163-174. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2014.013/4113. - ISSN 1898-2255
52
Characteristics of the Peanut Chain in Europe - Implications for Peanut Allergy = Charakterystyka łańcucha żywnościowego orzeszków ziemnych w Europie - powiązanie z występowaniem alergii na orzeszki ziemne / Anna M. PRUSAK, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Annabelle Boulay, Gene Rowe // Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria. - nr 13(3) (2014), s. 321-333. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.food.actapol.net/pub/10_3_2014.pdf. - ISSN 1644-0730
53
Krajowy rynek soków pomarańczowych - ocena autentyczności i tożsamości = Domestic Market of Orange Juices - Evaluation of their Authenticity and Identity / Grzegorz SUWAŁA // Przemysł Spożywczy = Food Industry = Lebensmittelindustrie. - t. 68, nr 6 (2014), s. 38-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
54
Zachowania nabywców na rynku produktów tłuszczowych = Consumers Behaviour on the Fats Market / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 47 (XLVII), nr 3 (2014), s. 503-507. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2014/Sk%C5%82ad%20Bromatologia%209_09%20png%20300dpi.pdf. - ISSN 0365-9445
55
Adsorpcja lotnych związków organicznych na węglu aktywnym = Adsorption of Volatile Organic Compounds Onto Activated Carbon / Bronisław BUCZEK, Piotr KOZERA // Przemysł Chemiczny. - T. 93, nr 3 (2014), s. 347-350. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2496
56
Zastosowanie programów komputerowych do wspomagania modelowania, symulacji i przeprowadzenia eksperymentu rozwoju wyrobów = The Use of Computer Programs to Aid Modeling, Simulation and the Experiment of the Products Development / Marcin PAPROCKI // Mechanik [Dokument elektroniczny]. - nr 2 (CD) (2014), s. 1-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/2/5332_39_paprocki_zastosowanie_programow_komputerowych.pdf. - ISSN 0025-6552
1
Kafel P., Sikora T., (2014), The Level of Management Maturity in the Polish Food Sector and Its Relation to Financial Performance, "Total Quality Management & Business Excellence", vol. 25, iss. 5-6, s. 650-663.
2
Kudełka W., Głuszek D., (2014), Quality Assessment of Apple Juices and Consumer Acceptance Thereof, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2, s. 108-116.
3
Woźniak M., (2014), Refleksje na marginesie wyboru tekstów Tadeusza Kowalika pt. "O lepszy ład społeczno-ekonomiczny", opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (38), s. 5-15; http://www.ur.edu.pl/file/64685/1%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf
4
Jabłoński Ł., Misiak T., (2014), Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 1, Zróżnicowanie poziomu i stóp wzrostu PKB per capita, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (38), s. 98-117; http://www.ur.edu.pl/file/64692/8%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.,%20Misiak%20T..pdf
5
Woźniak M., (2014), Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (37), s. 123-141; http://www.ur.edu.pl/file/63200/07%20Wo%C5%BCniak%20M.G.pdf
6
Jabłoński Ł., (2014), Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002-2010, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (37), s. 181-219; http://www.ur.edu.pl/file/63203/10%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.pdf
7
Firszt D., (2014), Postęp technologiczny jako element zintegrowanego rozwoju polskiej gospodarki, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (37), s. 258-275; http://www.ur.edu.pl/file/63206/13%20Firszt%20D.pdf
8
Chochół A., (2014), Powstanie i realizacja działalności Zamiejscowego Ośrodka UEK w Krakowie w Kielcach, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 11-12.
9
Kędzior W., (2014), Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 5-8; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/552/336
10
Kędzior W., (2014), Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 9-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/546
11
Kudełka W., (2014), Próba oceny autentyczności produktów tradycyjnych z mleka owczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 21-32; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/547
12
Popek S., (2014), Ocena wpływu procesu utrwalania na determinanty jakości soków owocowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 33-41; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/549
13
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2014), Hodowla owiec i produkcja mleka owczego w Polsce i na świecie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 43-55; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/550
14
Halagarda M., (2014), Projektowanie nowych produktów spożywczych a konkurencyjność firmy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 57-73; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/545
15
Pyrzyńska E., (2014), Zalecenia żywieniowe i formy ich upowszechniania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 75-86; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/551
16
Miśniakiewicz M., Pycek M., (2014), Analiza determinant wyboru produktów spożywczych marek własnych i określenie poprawności znakowania ich opakowań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 87-106; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/548
17
Dziuba A., Suwała G., (2014), Świadomość kobiet w zakresie żywności powodującej alergię u niemowląt i małych dzieci, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 107-125; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/544
18
Balon U., Nowicki P., Kafel P., (2014), Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach, "Problemy Jakości", nr 11, s. 33-39.
19
Dziadkowiec J., (2014), Food Related Lifestyles (FRL), "Problemy Jakości", nr 6, s. 9-14.
20
Buczek B., Radzki J., (2014), Adsorpcja zanieczyszczeń z oleju posmażalniczego dla wytwarzania biodiesla, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3, s. 103-109.
21
Kudełka W., Curyło A., (2014), Quality Assessment of Crispbread and Consumer Acceptance Thereof, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3, s. 13-22.
22
Woźniak M., (2014), Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej : efekty : defekty : warunki integracji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (39), s. 38-54; http://www.ur.edu.pl/file/70522/04%20Wo%C5%BAniak%20MG.pdf
23
Jabłoński Ł., Misiak T., (2014), Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 2, Zmiana zróżnicowań rozwojowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (39), s. 148-161; http://www.ur.edu.pl/file/70529/11%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.,%20Misiak%20T..pdf
24
Bolonek R., (2014), Znaczenie wykorzystania sieci komputerowych w zintegrowanym rozwoju gospodarczym Polski, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (39), s. 175-189; http://www.ur.edu.pl/file/70495/13%20Bolonek%20R..pdf
25
Woźniak M., (2014), Uwagi na marginesie lektury M. Słodowej-Hełpy "Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania", CeDeWu.PL, Warszawa 2013, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (39), s. 463-476; http://www.ur.edu.pl/file/70517/34B%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf
26
Błyskal B., (2014), Gymnoascus Arxii's Potential in Deteriorating Woollen Textiles Dyed with Natural and Synthetic Dyes, "International Biodeterioration & Biodegradation", vol. 86, part C, s. 349-357.
27
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2014), Packaging Quality Assurance in Supply Chain, "Business Logistics in Modern Management", vol. 14, s. 145-153; http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM20141.pdf#page=157&view=Fit
28
Lisińska-Kuśnierz M., Gajewska T., (2014), Customer Satisfaction with the Quality of the Logistic Services, "LogForum", vol. 10, nr 1, s. 13-19; http://www.logforum.net/pdf/10_1_2_14.pdf
29
Świda J., (2014), Education of Logistics at Management and Production Engineering Studies at Cracow University of Economics, "Business Logistics in Modern Management", vol. 14, s. 213-220; http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM20141.pdf#page=225&view=Fit
30
Kafel P., Nowicki P., (2014), Functioning of Environmental and Quality Management Systems after Resignation of Management Standard Certification: Case Study of a Polish Organizations, "International Journal for Quality Research", vol. 8, no. 4, s. 505-516; http://www.ijqr.net/journal/v8-n4/4.pdf
31
Kafel P., Nowicki P., Simon A., Casadesus M., (2014), Recognition of Customer Satisfaction Standards of ISO 10000 Family by Spa Enterprises : a Case Study Analysis, "TMQ", no. 5, s. 91-105.
32
Lisińska-Kuśnierz M., (2014), Evaluation of the Food Packaging Safety by the Elderly Consumers, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4, s. 18-25.
33
Syguła-Cholewińska J., Kosidłowski K., (2014), Dostosowanie metodyki wykrywania bakterii Alicyclobacillus w pasteryzowanych sokach owocowych, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4, s. 43-49.
34
Kawecka A., (2014), BRC/IoP Standard Importance in Packaging Quality Assurance, "Production Engineering Archives", vol. 4, nr 3, s. 14-17.
35
Buczek B., Szpara K., (2014), Frytura posmażalnicza jako surowiec do wytwarzania biodegradowalnych smarów, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4, s. 87-95.
36
Lech T., Syguła-Cholewińska J., Szostak-Kot J., (2014), An Economical and Combined Method for Rapid and Efficient Isolation of Fungal DNA, "Genetics and Molecular Research", 13 (4), s. 10779-10786; http://www.geneticsmr.com//year2014/vol13-4/pdf/gmr4247.pdf
37
Balon U., (2014), Badanie zachowań konsumentów w zakresie składania reklamacji, "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias", z 8, s. 11-23; http://mp.ajd.czest.pl/~p.ucieklak-jez/pragmata_8.pdf
38
Dziadkowiec J., (2014), Preferencje konsumentów usług gastronomicznych, "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias", z 8, s. 63-74; http://mp.ajd.czest.pl/~p.ucieklak-jez/pragmata_8.pdf
39
Halagarda M., (2014), Rektor UEK Prezydentem IGWT, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
40
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2014), Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 125-133; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158995&from=publication
41
Rood A., Dziadkowiec J., (2014), Examining the Importance of Culture, Gender and Individual Differences Between Customers, "European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation", vol. 5, iss. 2, s. 137-152; http://www.ejthr.com/ficheiros/2014/Volume5/EJTHR_Vol5_2_Art8_Rood.pdf
42
Lisińska-Kuśnierz M., Gajewska T., (2014), Determinants of Competitiveness Level of Refrigerated Transport Services Companies, "Polish Journal of Natural Sciences", vol. 29 (4), s. 405-413; http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/lisinskakusnierz_and_gajewska_2014.pdf
43
Kędzior W., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2014), Jakość wędlin tradycyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 86, s. 237-243; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf
44
Dryzek E., Sarnek M., Wróbel M., (2014), Reverse Transformation of Deformation-Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel Studied by Positron Annihilation, "Journal of Materials Science", vol. 49, iss. 24, s. 8449-8458; http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10853-014-8555-y.pdf
45
Marciniak M., Chruścicka B., Lech T., Burnat G., Pilc A., (2014), Expression of Group III Metabotropic Glutamate Receptors in the Reproductive System of Male Mice, "Reproduction, Fertility and Development", vol. 28, no. 3, s. 369-374.
46
Dryzek E., Sarnek M., (2014), Reverse Transformation of Deformation Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel, "Acta Physica Polonica A", vol. 125, no. 3, s. 710-713; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/125/a125z3p08.pdf
47
Nowicki J., Popek S., Świerkosz S., Olczak K., Tuz R., Schwarz T., (2014), The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on the Daily Behavioural Profile and Chosen Parameters of Meat Quality, "Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne", nr 22, t. 2, s. 385-395; http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_22_2.pdf
48
Prusak A., Rowe G., Strojny J., (2014), Is GMO "Sustainable"? A Review of the Environmental Risks of GM Plants in Comparison with Conventional and Organic Crops, "Modern Management Review", vol. 19, nr 21 (4), s. 187-200; http://mmr.prz.edu.pl/gfx/mmr/files/mmr_4_2014/prusak_a._rowe_g._strojny_j..pdf
49
Strojny J., Prusak A., Kostrzewa D., Klimczak B., (2014), Analiza preferencji wyboru studiów jako przykład przedsiębiorczego działania uczelni na regionalnym rynku edukacyjnym, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 10, cz. 2, s. 139-153; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-10-2.pdf
50
Prusak A., Strojny J., Stefanow P., (2014), Analityczny proces hierarchiczny (AHP) na skróty - kluczowe pojęcia i literatura, "Humanities and Social Sciences", vol. 19, nr 4 (21), s. 179-192; http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTYzLzEvMQ/hss-04-2014-pw-01.pdf
51
Cymanow P., Florek-Paszkowska A., (2014), Migration Potential of College Graduates from Rural Areas, "Ekonomia i Prawo", t. 13, nr 1, s. 163-174; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2014.013/4113
52
Prusak A., Schlegel-Zawadzka M., Boulay A., Rowe G., (2014), Characteristics of the Peanut Chain in Europe - Implications for Peanut Allergy, "Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria", nr 13(3), s. 321-333; http://www.food.actapol.net/pub/10_3_2014.pdf
53
Suwała G., (2014), Krajowy rynek soków pomarańczowych - ocena autentyczności i tożsamości, "Przemysł Spożywczy", t. 68, nr 6, s. 38-41.
54
Kondratowicz-Pietruszka E., (2014), Zachowania nabywców na rynku produktów tłuszczowych, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", t. 47 (XLVII), nr 3, s. 503-507; http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2014/Sk%C5%82ad%20Bromatologia%209_09%20png%20300dpi.pdf
55
Buczek B., Kozera P., (2014), Adsorpcja lotnych związków organicznych na węglu aktywnym, "Przemysł Chemiczny", T. 93, nr 3, s. 347-350.
56
Paprocki M., (2014), Zastosowanie programów komputerowych do wspomagania modelowania, symulacji i przeprowadzenia eksperymentu rozwoju wyrobów, "Mechanik" [Dokument elektroniczny], nr 2 (CD), s. 1-15; http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/2/5332_39_paprocki_zastosowanie_programow_komputerowych.pdf
1
@article{journals,
author = " Kafel Piotr and Sikora Tadeusz ",
title = "The Level of Management Maturity in the Polish Food Sector and Its Relation to Financial Performance",
journal = "Total Quality Management & Business Excellence",
number = "vol. 25, iss. 5-6",
pages = "650-663",
year = "2014",
}
2
@article{journals,
author = " Kudełka Wanda and Głuszek Dariusz ",
title = "Quality Assessment of Apple Juices and Consumer Acceptance Thereof",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2",
pages = "108-116",
year = "2014",
}
3
@article{journals,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Refleksje na marginesie wyboru tekstów Tadeusza Kowalika pt. "O lepszy ład społeczno-ekonomiczny", opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (38)",
pages = "5-15",
adress = "",
year = "2014",
}
4
@article{journals,
author = " Jabłoński Łukasz and Misiak Tomasz ",
title = "Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (38)",
pages = "98-117",
adress = "",
year = "2014",
}
5
@article{journals,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (37)",
pages = "123-141",
adress = "",
year = "2014",
}
6
@article{journals,
author = " Jabłoński Łukasz ",
title = "Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002-2010",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (37)",
pages = "181-219",
adress = "",
year = "2014",
}
7
@article{journals,
author = " Firszt Dariusz ",
title = "Postęp technologiczny jako element zintegrowanego rozwoju polskiej gospodarki",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (37)",
pages = "258-275",
adress = "",
year = "2014",
}
8
@article{journals,
author = " Chochół Andrzej ",
title = "Powstanie i realizacja działalności Zamiejscowego Ośrodka UEK w Krakowie w Kielcach",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "11-12",
adress = "",
year = "2014",
}
9
@article{journals,
author = " Kędzior Władysław ",
title = "Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "5-8",
year = "2014",
}
10
@article{journals,
author = " Kędzior Władysław ",
title = "Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "9-20",
year = "2014",
}
11
@article{journals,
author = " Kudełka Wanda ",
title = "Próba oceny autentyczności produktów tradycyjnych z mleka owczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "21-32",
year = "2014",
}
12
@article{journals,
author = " Popek Stanisław ",
title = "Ocena wpływu procesu utrwalania na determinanty jakości soków owocowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "33-41",
year = "2014",
}
13
@article{journals,
author = " Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna ",
title = "Hodowla owiec i produkcja mleka owczego w Polsce i na świecie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "43-55",
year = "2014",
}
14
@article{journals,
author = " Halagarda Michał ",
title = "Projektowanie nowych produktów spożywczych a konkurencyjność firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "57-73",
year = "2014",
}
15
@article{journals,
author = " Pyrzyńska Ewa ",
title = "Zalecenia żywieniowe i formy ich upowszechniania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "75-86",
year = "2014",
}
16
@article{journals,
author = " Miśniakiewicz Małgorzata and Pycek Małgorzata ",
title = "Analiza determinant wyboru produktów spożywczych marek własnych i określenie poprawności znakowania ich opakowań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "87-106",
year = "2014",
}
17
@article{journals,
author = " Dziuba Anna and Suwała Grzegorz ",
title = "Świadomość kobiet w zakresie żywności powodującej alergię u niemowląt i małych dzieci",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "107-125",
year = "2014",
}
18
@article{journals,
author = " Balon Urszula and Nowicki Paweł and Kafel Piotr ",
title = "Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach",
journal = "Problemy Jakości",
number = "11",
pages = "33-39",
year = "2014",
}
19
@article{journals,
author = " Dziadkowiec Joanna ",
title = "Food Related Lifestyles (FRL)",
journal = "Problemy Jakości",
number = "6",
pages = "9-14",
year = "2014",
}
20
@article{journals,
author = " Buczek Bronisław and Radzki Jakub ",
title = "Adsorpcja zanieczyszczeń z oleju posmażalniczego dla wytwarzania biodiesla",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "103-109",
year = "2014",
}
21
@article{journals,
author = " Kudełka Wanda and Curyło Aneta ",
title = "Quality Assessment of Crispbread and Consumer Acceptance Thereof",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "13-22",
year = "2014",
}
22
@article{journals,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej : efekty : defekty : warunki integracji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (39)",
pages = "38-54",
adress = "",
year = "2014",
}
23
@article{journals,
author = " Jabłoński Łukasz and Misiak Tomasz ",
title = "Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (39)",
pages = "148-161",
adress = "",
year = "2014",
}
24
@article{journals,
author = " Bolonek Ryszarda ",
title = "Znaczenie wykorzystania sieci komputerowych w zintegrowanym rozwoju gospodarczym Polski",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (39)",
pages = "175-189",
adress = "",
year = "2014",
}
25
@article{journals,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Uwagi na marginesie lektury M. Słodowej-Hełpy "Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania", CeDeWu.PL, Warszawa 2013",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (39)",
pages = "463-476",
year = "2014",
}
26
@article{journals,
author = " Błyskal Barbara ",
title = "Gymnoascus Arxii's Potential in Deteriorating Woollen Textiles Dyed with Natural and Synthetic Dyes",
journal = "International Biodeterioration & Biodegradation",
number = "vol. 86, part C",
pages = "349-357",
year = "2014",
}
27
@article{journals,
author = " Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka ",
title = "Packaging Quality Assurance in Supply Chain",
journal = "Business Logistics in Modern Management",
number = "vol. 14",
pages = "145-153",
year = "2014",
}
28
@article{journals,
author = " Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Gajewska Teresa ",
title = "Customer Satisfaction with the Quality of the Logistic Services",
journal = "LogForum",
number = "vol. 10, 1",
pages = "13-19",
year = "2014",
}
29
@article{journals,
author = " Świda Jarosław ",
title = "Education of Logistics at Management and Production Engineering Studies at Cracow University of Economics",
journal = "Business Logistics in Modern Management",
number = "vol. 14",
pages = "213-220",
year = "2014",
}
30
@article{journals,
author = " Kafel Piotr and Nowicki Paweł ",
title = "Functioning of Environmental and Quality Management Systems after Resignation of Management Standard Certification: Case Study of a Polish Organizations",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 8, no. 4",
pages = "505-516",
year = "2014",
}
31
@article{journals,
author = " Kafel Piotr and Nowicki Paweł and Simon Alexandra and Casadesus Marti ",
title = "Recognition of Customer Satisfaction Standards of ISO 10000 Family by Spa Enterprises : a Case Study Analysis",
journal = "TMQ",
number = "no. 5",
pages = "91-105",
year = "2014",
}
32
@article{journals,
author = " Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ",
title = "Evaluation of the Food Packaging Safety by the Elderly Consumers",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "18-25",
year = "2014",
}
33
@article{journals,
author = " Syguła-Cholewińska Justyna and Kosidłowski Krzysztof ",
title = "Dostosowanie metodyki wykrywania bakterii Alicyclobacillus w pasteryzowanych sokach owocowych",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "43-49",
year = "2014",
}
34
@article{journals,
author = " Kawecka Agnieszka ",
title = "BRC/IoP Standard Importance in Packaging Quality Assurance",
journal = "Production Engineering Archives",
number = "vol. 4, 3",
pages = "14-17",
year = "2014",
}
35
@article{journals,
author = " Buczek Bronisław and Szpara Katarzyna ",
title = "Frytura posmażalnicza jako surowiec do wytwarzania biodegradowalnych smarów",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "87-95",
year = "2014",
}
36
@article{journals,
author = " Lech Tomasz and Syguła-Cholewińska Justyna and Szostak-Kot Jadwiga ",
title = "An Economical and Combined Method for Rapid and Efficient Isolation of Fungal DNA",
journal = "Genetics and Molecular Research",
number = "13 (4)",
pages = "10779-10786",
year = "2014",
}
37
@article{journals,
author = " Balon Urszula ",
title = "Badanie zachowań konsumentów w zakresie składania reklamacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias",
number = "z 8",
pages = "11-23",
year = "2014",
}
38
@article{journals,
author = " Dziadkowiec Joanna ",
title = "Preferencje konsumentów usług gastronomicznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias",
number = "z 8",
pages = "63-74",
year = "2014",
}
39
@article{journals,
author = " Halagarda Michał ",
title = "Rektor UEK Prezydentem IGWT",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "24-25",
year = "2014",
}
40
@article{journals,
author = " Major Michał and Niezgoda Janusz and Popek Stanisław ",
title = "Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "125-133",
adress = "",
year = "2014",
}
41
@article{journals,
author = " Rood A. Scott and Dziadkowiec Joanna ",
title = "Examining the Importance of Culture, Gender and Individual Differences Between Customers",
journal = "European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation",
number = "vol. 5, iss. 2",
pages = "137-152",
year = "2014",
}
42
@article{journals,
author = " Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Gajewska Teresa ",
title = "Determinants of Competitiveness Level of Refrigerated Transport Services Companies",
journal = "Polish Journal of Natural Sciences",
number = "vol. 29 (4)",
pages = "405-413",
year = "2014",
}
43
@article{journals,
author = " Kędzior Władysław and Halagarda Michał and Pyrzyńska Ewa ",
title = "Jakość wędlin tradycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "86",
pages = "237-243",
adress = "",
year = "2014",
}
44
@article{journals,
author = " Dryzek E. and Sarnek M. and Wróbel M. ",
title = "Reverse Transformation of Deformation-Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel Studied by Positron Annihilation",
journal = "Journal of Materials Science",
number = "vol. 49, iss. 24",
pages = "8449-8458",
year = "2014",
}
45
@article{journals,
author = " Marciniak Marcin and Chruścicka Barbara and Lech Tomasz and Burnat Grzegorz and Pilc Andrzej ",
title = "Expression of Group III Metabotropic Glutamate Receptors in the Reproductive System of Male Mice",
journal = "Reproduction, Fertility and Development",
number = "vol. 28, no. 3",
pages = "369-374",
year = "2014",
}
46
@article{journals,
author = " Dryzek E. and Sarnek M. ",
title = "Reverse Transformation of Deformation Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 125, no. 3",
pages = "710-713",
year = "2014",
}
47
@article{journals,
author = " Nowicki Jacek and Popek Stanisław and Świerkosz Sara and Olczak Katarzyna and Tuz Ryszard and Schwarz Tomasz ",
title = "The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on the Daily Behavioural Profile and Chosen Parameters of Meat Quality",
journal = "Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne",
number = "22, t. 2",
pages = "385-395",
year = "2014",
}
48
@article{journals,
author = " Prusak Anna and Rowe Gene and Strojny Jacek ",
title = "Is GMO "Sustainable"? A Review of the Environmental Risks of GM Plants in Comparison with Conventional and Organic Crops",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 19, 21 (4)",
pages = "187-200",
year = "2014",
}
49
@article{journals,
author = " Strojny Jacek and Prusak Anna and Kostrzewa Danuta and Klimczak Bożena ",
title = "Analiza preferencji wyboru studiów jako przykład przedsiębiorczego działania uczelni na regionalnym rynku edukacyjnym",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 15, z. 10, cz. 2",
pages = "139-153",
adress = "",
year = "2014",
}
50
@article{journals,
author = " Prusak Anna and Strojny Jacek and Stefanow Piotr ",
title = "Analityczny proces hierarchiczny (AHP) na skróty - kluczowe pojęcia i literatura",
journal = "Humanities and Social Sciences",
number = "vol. 19, 4 (21)",
pages = "179-192",
year = "2014",
}
51
@article{journals,
author = " Cymanow Piotr and Florek-Paszkowska Anna ",
title = "Migration Potential of College Graduates from Rural Areas",
journal = "Ekonomia i Prawo",
number = "t. 13, 1",
pages = "163-174",
year = "2014",
}
52
@article{journals,
author = " Prusak Anna M. and Schlegel-Zawadzka Małgorzata and Boulay Annabelle and Rowe Gene ",
title = "Characteristics of the Peanut Chain in Europe - Implications for Peanut Allergy",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria",
number = "13(3)",
pages = "321-333",
year = "2014",
}
53
@article{journals,
author = " Suwała Grzegorz ",
title = "Krajowy rynek soków pomarańczowych - ocena autentyczności i tożsamości",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 68, 6",
pages = "38-41",
year = "2014",
}
54
@article{journals,
author = " Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ",
title = "Zachowania nabywców na rynku produktów tłuszczowych",
journal = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
number = "t. 47 (XLVII), 3",
pages = "503-507",
year = "2014",
}
55
@article{journals,
author = " Buczek Bronisław and Kozera Piotr ",
title = "Adsorpcja lotnych związków organicznych na węglu aktywnym",
journal = "Przemysł Chemiczny",
number = "T. 93, 3",
pages = "347-350",
year = "2014",
}
56
@article{journals,
author = " Paprocki Marcin ",
title = "Zastosowanie programów komputerowych do wspomagania modelowania, symulacji i przeprowadzenia eksperymentu rozwoju wyrobów",
journal = "Mechanik",
number = "2 (CD)",
pages = "1-15",
year = "2014",
}