Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Typ publikacji: Artykuły od roku: 2013 do roku: 2013
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68.
1

Konferencja:
XI Forum Inżynierskie ProCAx, Kraków, Polska, od 2012-10-16 do 2012-10-18
Tytuł:
Zastosowanie wskaźników metodologii Six Sigma do symulacji i przeprowadzenia eksperymentu współbieżnego rozwoju wyrobów w fazie przygotowania produkcji = The Use of Indicators Six Sigma Methodology for Simulation and the Experiment Concurrently Development of Products in Production Preparation Phase
Źródło:
Mechanik. - nr 2 (suplement) (2013) , s. 1-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247898
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Powiązanie sposobu definiowania jakości i poziomu dojrzałości systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach = Quality Defining and Maturity Level of Management System Connections in Polish Companies
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 1 (2013) , s. 8-12. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168249458
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Selected Requirements of Integrated Management Systems Based on PAS 99 Specification
Źródło:
International Journal for Quality Research. - vol. 7, no. 1 (2013) , s. 97-106. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168254794
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Planowanie w integrowaniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwach branży spożywczej = Planning in Integration of Management Systems in Food Sector Enterprises
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 2 (87) (2013) , s. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168255158
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży spożywczej = Utilisation of Quality Management Methods and Tools in Food Sector Organizations
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 1 (86) (2013) , s. 204-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168255162
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójność społeczno-ekonomiczna = External Conditions of Modernization of Polish Economy and Socio-Economic Cohesion
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013) , s. 71-89. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256654
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu : Polska na tle wybranych krajów świata = Demand Factors of Economic Growth during Current Financial Crises : Poland and Selected Countries of the World
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013) , s. 90-107. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256728
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych = LCA Use to Ecological Evaluation of Car Tires
Źródło:
Gospodarka Materiałowa & Logistyka. - R. 65, nr 3 (1219) (2013) , s. 7-15. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168257188
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Food Safety Systems' Functioning in Polish Networks of Grocery Stores = Funkcjonowanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich sieciach handlu detalicznego
Źródło:
Management Systems in Production Engineering. - no 2 (10) (2013) , s. 5-7. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168259910
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
O wyzwaniach i zagrożeniach rozwojowych ludzkości - refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości" = Development Challenges and Threats: Reflections on the Margin of the Book by Grzegorz W. Kołodko "Where Is the World Heading To? The Political Economy of Future"
Źródło:
Ekonomista. - nr 4 (2013) , s. 563-575 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168262556
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach po rezygnacji z jego certyfikacji
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 10 (2013) , s. 17-20. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168266314
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Wymagania dotyczące dostawców wybranych sieci spożywczych
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 1 (31) (2013) , s. 17-20 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168266976
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Produkty wysokiej jakości w polskich sieciach handlowych = High-Quality Products in Polish Trade Chains
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 5(346) (2013) , s. 68-79. - Streszcz., summ., rez.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168267072
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów = The Use of Neuromarketing Techniques to Study the Perception of the Consumer Products Packaging
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2013) , s. 26-30. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168268836
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Nierówności dochodowe a zadłużenie publiczne krajów OECD = Income Inequality and Public Debt in OECD-Countries
Źródło:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 21, nr 2 (121) (2013) , s. 64-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270978
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Wpływ kryzysu finansów publicznych na koncepcję ukierunkowanej terytorialnie polityki spójności regionalnej w kontekście raportu Fabrizio Barca = The Public Finance Crisis Influence on the Place-Based Cohesion Policy in the F. Barca Report Context
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013) , s. 290-307. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271054
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi = On New Research Agenda on Socio-Economic Inequality
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013) , s. 110-127. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271056
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
O potrzebie nowej ekonomii w kontekście książki Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości Grzegorza W. Kołodki, Prószyński i s-ka, Warszawa 2013
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013) , s. 436-443. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168271084
recenzja
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking
Źródło:
Biuletyn Opakowaniowy. - R. 18, nr 7 (2013) , s. 3-5 - Bibliogr.
Nr:
2168271598
artykuł nierecenzowany
20

Tytuł:
Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu
Źródło:
Dyrektor Szkoły. - nr 2 (2013) , s. 56-58
Nr:
2168271600
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Jovanovic Jelena , Kafel Piotr , Krivokapic Zdravko , Vujovic Aleksander
Tytuł:
Procjena nivoa zrelosti primjenom alata za samoocjenjivanje
Źródło:
Kvalitet & Izvrsnost. - Broj 1-2 (2013) , s. 28-30 - Bibliogr.
Nr:
2168272724
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Food Safety Management - Fulfillment of Selected Hygienic and Sanitary Requirements in Polish Grocery Stores Network
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 7 (2013) , s. 105-112. - Tytuł numeru: Logistics Management - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168274519
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Wymagania dotyczące etykietowania produktów tradycyjnych i regionalnych jako element ich ochrony przed nieuczciwymi praktykami = Requirements for the Labeling of Traditional and Regional Products as Part of their Protection from Unfair Practices
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości. - nr 4 (38) (2013) , s. 39-46. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168274839
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Zimon Dominik , Sikora Tadeusz
Tytuł:
Czynniki decydujące o wdrożeniu systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 w małych i średnich organizacjach handlowych = Factors Determining the Quality Management System According to ISO 9001 in Small and Medium Trade Organizations
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości. - nr 4 (37) (2013) , s. 47-52. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168274841
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Zmiany zawartości wybranych kwasów tłuszczowych mleka owczego w zależności od miesiąca laktacji = Changes in the Content of Selected Fatty Acids of Sheep's Milk Depending on the Month of Lactation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 906 (2013) , s. 5-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168275985
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Dieta wegetariańska w świetle zasad prawidłowego odżywiania - postawy i zachowania wegetarian w Polsce = A Vegetarian Diet in the Light of the Principles of Proper Nutrition - Attitudes and Behaviour of Vegetarians in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 906 (2013) , s. 27-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168275987
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Innowacje produktowe branży włókienniczej = The Product Innovations of Textile Branch
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 906 (2013) , s. 37-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168275989
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Wykorzystanie metody manualnej i instrumentalnej w ilościowej ocenie bakterii przeżywających w tkaninach po procesie prania = Manual and Instrumental Methods in the Quantitative Assessment of Bacteria Surviving in Laundered Fabrics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 906 (2013) , s. 67-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168275991
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Kapsułkowanie - metoda stabilizacji witaminy A w technologii wzbogacania żywności = Encapsulation - a Method of Stabilising Vitamin A in Food Fortification Technology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 906 (2013) , s. 87-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168275993
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Uwagi na marginesie lektury monografii Stanisława Szydło pt. "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform", wydawnictwo AGH w Krakowie, Kraków 2013 = Notes in Margin of the Monograph of S. Szydło "Problems in stabilizing of Polish Economy in Period of Market-Oriented Reforms", Publishing House of AGH University of Science and Technology, Cracow 2013
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 32 (2013) , s. 605-614. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168276333
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy = Integration of Development throughout Real and Technological Convergence in Unified Europe : Experience of Poland and Conclusions for the Ukraine
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 34 (2013) , s. 7-24. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278997
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Gliceryna - produkt uboczny procesu wytwarzania biodiesla = Glycerol as a By-product of Biodiesel Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013) , s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279095
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Zanieczyszczenia zbiorników wodnych bakterią Pseudomonas aeruginosa na obszarze Krakowa = Pseudomonas aeruginosa Contamination of Water in the Cracow Area
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013) , s. 17-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279099
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie bezpieczeństwa stosowania opakowań do żywności w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce = An Assessment of the Importance of Hazards and Measures to Ensure the Safety of Food Packaging according to Representatives of the Sanitary Inspection in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013) , s. 29-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279101
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Zmiany jakościowe wybranych olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych = Changes in the Quality of Vegetable Oils Stored in Refrigeration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013) , s. 49-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279103
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju "Kujawski" pod wpływem ogrzewania mikrofalowego = Analysis of Oxidative Changes and the Content of Fatty Acids in Kujawski Oil after Microwave Heating
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013) , s. 73-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279105
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Hermaniuk Tomasz , Sikora Tadeusz
Tytuł:
Doświadczenia z wdrażania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach sektora górnictwa naftowego
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 2 (2013) , s. 22-27 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168280179
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Hermaniuk Tomasz , Sikora Tadeusz
Tytuł:
Przywództwo jako czynnik warunkujący skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 1 (2013) , s. 34-39 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168280215
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Sikora Tadeusz , Kołożyn-Krajewska Danuta
Tytuł:
Elastyczność w systemie HACCP : analiza rozporządzenia (WE) nr 852/2004
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 2 (2013) , s. 74-75
Nr:
2168280229
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Florek-Paszkowska Anna , Cymanow Piotr
Tytuł:
Zrównoważona produkcja elementem determinującym wzrost wartości przedsiębiorstwa - analiza przy pomocy metody AHP/ANP = Sustainable Production as an Element Determining the Value of a Business - an Analysis Using the AHPp/ANP Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 64, t. 1 (2013) , s. 21-31. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 786)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168281995
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa = Impact of Biogenic Components on Quality and Eutrophication of Flowing Surface Waters Constituting the Source of Drinking Water for the City of Kraków
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013) , s. 175-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168283077
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Autor:
Kafel Piotr , Jovanovic Jelena , Krivokapic Zdravko , Vujovic Aleksandar
Tytuł:
Improvement, Innovation, and Learning According to the ISO 9004 Management Maturity Model : a Case Study of Polish and Montenegrin Organisations = Doskonalenie, innowacje i uczenie się zgodnie z modelem dojrzałości systemu zarządzania zawartym w ISO 9004 : studium przypadku polskich i czarnogórskich organizacji
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 9 (2013) , s. 91-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283349
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora Andrzeja Gajewskiego = An Outline of Professor Andrzej Gajewski's Academic Career
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013) , s. 5-6
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285291
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
TRIZ - inwentyczna metoda rozwiązywania problemów = TRIZ - the Theory of Inventive Problem Solving
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013) , s. 7-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285293
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Integracja HCD i TRIZ w projektowaniu i ocenie wyrobów = Integrating HCD and TRIZ in the Design and Evaluation of Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013) , s. 21-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285295
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Tytuł:
Szacowanie wielkości krystalitów i udziału faz w austenitycznej stali nierdzewnej 1.4307 po walcowaniu za pomocą dyfrakcji promieni X = The Determination of Grain Size and Volume Fraction of Austenite in 1.4307 Stainless Steel after Cold Rolling
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013) , s. 33-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285297
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
Zmiany udziału defektów sieci krystalicznej dla austenitycznej stali nierdzewnej = Changes Observed in the Amount of Defects for Austenitic Stainless Steel
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013) , s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285299
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Zastosowanie pomiarów dwuwidmowych barwy w towaroznawstwie = The Use of Colour Bispectral Measurement in Commodity Science
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013) , s. 59-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285301
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Aspekty innowacyjności materiałów opakowaniowych, opakowań i procesów pakowania
Źródło:
Opakowanie. - nr 7 (2013) , s. 8-9 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168286647
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
The Role of Packaging Supply Chain in Food Packaging Safety Assurance
Źródło:
Logistics and Transport. - vol. 19, nr 3 (2013) , s. 37-44. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286709
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Analiza kwasów tłuszczowych oleju z konserw sardynek = Analysis of Fatty Acids in the Oils in Tins of Sardines
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 33-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287355
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Współczesny rynek tłuszczów ze szczególnym uwzględnieniem obrotu towarowego tłuszczami roślinnymi = The Contemporary Oil Market with a Focus on Plant Oil Trading
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 51-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287357
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Preferencje i świadomość konsumentów w zakresie opakowań mleka = Milk Packaging - Consumer Preferences and Awareness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 5-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287359
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287361
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Zasady zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach - studium przypadków = Quality Management Principles in Polish Companies - Case Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 71-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287363
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Ocena możliwości zastosowania analizy lotnych związków organicznych do detekcji aktywności mikrobiologicznej na przykładzie badań przeprowadzonych w Muzeum Narodowym w Krakowie = An Assessment of the Possibilities for Using Volatile Organic Compounds to Detect Microbiological Activity - the Example of Research Done at the National Museum in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 83-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287539
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań = Market Behaviour of Older Consumers and the Design of Visual Layers of Packaging
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 105-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287541
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Kraus Artur , Popek Stanisław
Tytuł:
Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development
Źródło:
British Food Journal. - vol. 115, iss. 6 (2013) , s. 865-875. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168287705
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Wykorzystanie metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) w procesie certyfikacji wyrobów
Źródło:
ABC Jakości = Quality Review. - nr 3-4 (75-76) (2013) , s. 48-53 - Bibliogr.
Nr:
2168288445
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Rood A. Scott , Dziadkowiec Joanna
Tytuł:
Cross Cultural Service Gap Analysis : Comparing SERVQUAL Customers and IPA Mystery Shoppers
Źródło:
Journal of Foodservice Business Research. - Vol. 16, Iss. 4 (2013) , s. 359-377. - Summ.
Nr:
2168292315
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Płocica Joanna , Turek Paweł , Figiel Wiesław , Tal-Figiel Barbara
Tytuł:
Rola oznaczeń sensorycznych w ocenie nowych produktów na przykładzie kosmetyków naturalnych firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona = Role of sensory signs in the evaluation of new products as an example of natural cosmetics Natural Cosmetics Laboratory Farmona
Źródło:
Polish Journal of Cosmetology. - nr 2 (2013) , s. 163-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168293493
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Prusak Anna , Schlegel-Zawadzka Małgorzata
Tytuł:
Food Health Quality of Genetically Modified Crops - Review of Risks and Benefits
Źródło:
Military Pharmacy and Medicine. - Vol. 6, nr 2 (2013) , s. 13-18. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępna również on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168294751
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Dryzek Ewa , Sarnek Maciej , Siemek Krzysztof
Konferencja:
40th Polish Seminar on Positron Annihilation PSPA'2012, Kazimierz Dolny, Polska, od 2012-06-13 do 2012-06-13
Tytuł:
Annealing Behaviour of Plastically Deformed Stainless Steel 1.4307 Studied by Positron Annihilation Methods
Źródło:
Nukleonika. - vol. 58, nr 1 (2013) , s. 215-219. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a
Nr:
2168294821
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Florek-Paszkowska Anna , Cymanow Piotr
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym z zastosowaniem Analitycznego Procesu Sieciowego = Risk Management in Businesses Using the Analytic Network Process
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 3 (2013) , s. 111-125. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168296465
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Florek-Paszkowska Anna , Cymanow Piotr
Tytuł:
ANP Application : Risk Management in Production Operations
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics. - vol. 14 (XIV), nr 1 (2013) , s. 105-116. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168296583
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Prusak Anna , Stefanów Piotr , Gardian Magdalena
Tytuł:
Graficzna forma kwestionariusza w badaniach AHP/ANP = Graphic Form of Questionnaire in AHP/ANP Research
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 18, nr 20 (4) (2013) , s. 171-189. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168296585
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Cymanow Piotr , Florek-Paszkowska Anna
Tytuł:
Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo - wschodniej = Assessment of migration potential of youth from peripheral areas in south - east Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 13(28), z. 3 (2013) , s. 46-54. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168296587
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Jabłoński Łukasz , Misiak Tomasz
Tytuł:
Realna konwergencja między regionami Unii Europejskiej w latach 1995-2008 = Real Convergence between Regions of the European Union between 1995 and 2008
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 88 (2013) , s. 267-292. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168298473
artykuł w czasopiśmie
1
Zastosowanie wskaźników metodologii Six Sigma do symulacji i przeprowadzenia eksperymentu współbieżnego rozwoju wyrobów w fazie przygotowania produkcji = The Use of Indicators Six Sigma Methodology for Simulation and the Experiment Concurrently Development of Products in Production Preparation Phase / Marcin PAPROCKI // Mechanik [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - nr 2 (suplement) (2013), s. 1-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.procax.org.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=547. - ISSN 0025-6552
2
Powiązanie sposobu definiowania jakości i poziomu dojrzałości systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach = Quality Defining and Maturity Level of Management System Connections in Polish Companies / Piotr KAFEL, Tadeusz SIKORA // Problemy Jakości. - nr 1 (2013), s. 8-12. - Summ., streszcz. - ISSN 0137-8651
3
Selected Requirements of Integrated Management Systems Based on PAS 99 Specification / Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL, Tadeusz SIKORA // International Journal for Quality Research. - vol. 7, no. 1 (2013), s. 97-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/journal/v7-n1/7.pdf. - ISSN 1800-6450
4
Planowanie w integrowaniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwach branży spożywczej = Planning in Integration of Management Systems in Food Sector Enterprises / Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 2 (87) (2013), s. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%202%2887%29/16_Kafel.pdf. - ISSN 2451-0769
5
Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży spożywczej = Utilisation of Quality Management Methods and Tools in Food Sector Organizations / Piotr KAFEL, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 1 (86) (2013), s. 204-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%201%2886%29/16_Kafel.pdf. - ISSN 2451-0769
6
Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójność społeczno-ekonomiczna = External Conditions of Modernization of Polish Economy and Socio-Economic Cohesion / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013), s. 71-89. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/36608/6.pdf.. - ISSN 1898-5084
7
Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu : Polska na tle wybranych krajów świata = Demand Factors of Economic Growth during Current Financial Crises : Poland and Selected Countries of the World / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013), s. 90-107. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/36609/7.pdf.. - ISSN 1898-5084
8
Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych = LCA Use to Ecological Evaluation of Car Tires / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI // Gospodarka Materiałowa & Logistyka. - R. 65, nr 3 (1219) (2013), s. 7-15. - Summ. - ISSN 1231-2037
9
Food Safety Systems' Functioning in Polish Networks of Grocery Stores = Funkcjonowanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich sieciach handlu detalicznego / Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL, Tadeusz SIKORA // Management Systems in Production Engineering. - no 2 (10) (2013), s. 5-7. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.panova.pl/pliki/10_2013/2013_10_01_Nowicki.pdf. - ISSN 2299-0461
10
O wyzwaniach i zagrożeniach rozwojowych ludzkości - refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości" = Development Challenges and Threats: Reflections on the Margin of the Book by Grzegorz W. Kołodko "Where Is the World Heading To? The Political Economy of Future" / Michał Gabriel WOŹNIAK // Ekonomista. - nr 4 (2013), s. 563-575. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
11
System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach po rezygnacji z jego certyfikacji / Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI, Tadeusz SIKORA // Problemy Jakości. - nr 10 (2013), s. 17-20. - Summ., streszcz. - ISSN 0137-8651
12
Wymagania dotyczące dostawców wybranych sieci spożywczych / Piotr KAFEK, Paweł NOWICKI, Tadeusz SIKORA // Zarządzanie Jakością. - nr 1 (31) (2013), s. 17-20. - Bibliogr. - ISSN 1734-3534
13
Produkty wysokiej jakości w polskich sieciach handlowych = High-Quality Products in Polish Trade Chains / Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI, Tadeusz SIKORA // Handel Wewnętrzny. - nr 5(346) (2013), s. 68-79. - Streszcz., summ., rez. - ISSN 0438-5403
14
Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów = The Use of Neuromarketing Techniques to Study the Perception of the Consumer Products Packaging / Jarosław ŚWIDA, Bartłomiej KABAJA // Marketing i Rynek. - nr 11 (2013), s. 26-30. - Summ. - ISSN 1231-7853
15
Nierówności dochodowe a zadłużenie publiczne krajów OECD = Income Inequality and Public Debt in OECD-Countries / Łukasz JABŁOŃSKI // Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 21, nr 2 (121) (2013), s. 64-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1055951. - ISSN 2084-3356
16
Wpływ kryzysu finansów publicznych na koncepcję ukierunkowanej terytorialnie polityki spójności regionalnej w kontekście raportu Fabrizio Barca = The Public Finance Crisis Influence on the Place-Based Cohesion Policy in the F. Barca Report Context / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013), s. 290-307. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/43399/25.pdf. - ISSN 1898-5084
17
O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi = On New Research Agenda on Socio-Economic Inequality / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013), s. 110-127. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/43385/11.pdf. - ISSN 1898-5084
18
O potrzebie nowej ekonomii w kontekście książki Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości Grzegorza W. Kołodki, Prószyński i s-ka, Warszawa 2013 / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013), s. 436-443. - Rec. pracy: Grzegorz W. Kołodko, Dokąd zmierza świat: ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2013, ss. 447. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/43410/36.pdf. - ISSN 1898-5084
19
Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking / Jarosław ŚWIDA // Biuletyn Opakowaniowy. - R. 18, nr 7 (2013), s. 3-5. - Bibliogr. - ISSN 1734-4603
20
Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu / Jarosław ŚWIDA // Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej. - nr 2 (2013), s. 56-58. - ISSN 1230-9508
21
Procjena nivoa zrelosti primjenom alata za samoocjenjivanje / Jelena Jovanovic, Piotr KAFEL, Zdravko Krivokapic, Aleksandar Vujovic // Kvalitet & Izvrsnost. - Broj 1-2 (2013), s. 28-30. - Bibliogr. - ISSN 2217-852X
22
Food Safety Management - Fulfillment of Selected Hygienic and Sanitary Requirements in Polish Grocery Stores Network / Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL, Tadeusz SIKORA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 7 (2013), s. 105-112. - Summ.. - Tytuł numeru: Logistics Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-7.pdf#page=105&view=Fit. - ISSN 1733-2486
23
Wymagania dotyczące etykietowania produktów tradycyjnych i regionalnych jako element ich ochrony przed nieuczciwymi praktykami = Requirements for the Labeling of Traditional and Regional Products as Part of their Protection from Unfair Practices / Piotr KAFEL // Towaroznawcze Problemy Jakości : Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (38) (2013), s. 39-46. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
24
Czynniki decydujące o wdrożeniu systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 w małych i średnich organizacjach handlowych = Factors Determining the Quality Management System According to ISO 9001 in Small and Medium Trade Organizations / Dominik Zimon, Tadeusz SIKORA // Towaroznawcze Problemy Jakości : Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (37) (2013), s. 47-52. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
25
Zmiany zawartości wybranych kwasów tłuszczowych mleka owczego w zależności od miesiąca laktacji = Changes in the Content of Selected Fatty Acids of Sheep's Milk Depending on the Month of Lactation / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 906 (2013), s. 5-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/807/629. - ISSN 1898-6447
26
Dieta wegetariańska w świetle zasad prawidłowego odżywiania - postawy i zachowania wegetarian w Polsce = A Vegetarian Diet in the Light of the Principles of Proper Nutrition - Attitudes and Behaviour of Vegetarians in Poland / Ewa PYRZYŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 906 (2013), s. 27-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/808/630. - ISSN 1898-6447
27
Innowacje produktowe branży włókienniczej = The Product Innovations of Textile Branch / Renata SALERNO-KOCHAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 906 (2013), s. 37-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/809/631. - ISSN 1898-6447
28
Wykorzystanie metody manualnej i instrumentalnej w ilościowej ocenie bakterii przeżywających w tkaninach po procesie prania = Manual and Instrumental Methods in the Quantitative Assessment of Bacteria Surviving in Laundered Fabrics / Justyna SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA, Jadwiga SZOSTAK-KOT, Barbara BŁYSKAL, Tomasz SAWOSZCZUK, Tomasz LECH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 906 (2013), s. 67-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/811/633. - ISSN 1898-6447
29
Kapsułkowanie - metoda stabilizacji witaminy A w technologii wzbogacania żywności = Encapsulation - a Method of Stabilising Vitamin A in Food Fortification Technology / Kinga TATARUCH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 906 (2013), s. 87-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/812/634. - ISSN 1898-6447
30
Uwagi na marginesie lektury monografii Stanisława Szydło pt. "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform", wydawnictwo AGH w Krakowie, Kraków 2013 = Notes in Margin of the Monograph of S. Szydło "Problems in stabilizing of Polish Economy in Period of Market-Oriented Reforms", Publishing House of AGH University of Science and Technology, Cracow 2013 / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 32 (2013), s. 605-614. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/50202/45.pdf. - ISSN 1898-5084
31
Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy = Integration of Development throughout Real and Technological Convergence in Unified Europe : Experience of Poland and Conclusions for the Ukraine / Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI, Michał G. WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 34 (2013), s. 7-24. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/53199/01.pdf. - ISSN 1898-5084
32
Gliceryna - produkt uboczny procesu wytwarzania biodiesla = Glycerol as a By-product of Biodiesel Production / Bronisław BUCZEK, Piotr KOZERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013), s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/766/591. - ISSN 1898-6447
33
Zanieczyszczenia zbiorników wodnych bakterią Pseudomonas aeruginosa na obszarze Krakowa = Pseudomonas aeruginosa Contamination of Water in the Cracow Area / Anna GACEK, Przemysław SZOPA, Jacek CZERNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013), s. 17-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/767/592. - ISSN 1898-6447
34
Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie bezpieczeństwa stosowania opakowań do żywności w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce = An Assessment of the Importance of Hazards and Measures to Ensure the Safety of Food Packaging according to Representatives of the Sanitary Inspection in Poland / Agnieszka KAWECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013), s. 29-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/768/593. - ISSN 1898-6447
35
Zmiany jakościowe wybranych olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych = Changes in the Quality of Vegetable Oils Stored in Refrigeration / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013), s. 49-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/769/594. - ISSN 1898-6447
36
Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju "Kujawski" pod wpływem ogrzewania mikrofalowego = Analysis of Oxidative Changes and the Content of Fatty Acids in Kujawski Oil after Microwave Heating / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013), s. 73-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/770/595. - ISSN 1898-6447
37
Doświadczenia z wdrażania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach sektora górnictwa naftowego / Tomasz Hermaniuk, Tadeusz SIKORA // Zarządzanie Jakością. - nr 2 (2013), s. 22-27. - Bibliogr. - ISSN 1734-3534
38
Przywództwo jako czynnik warunkujący skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie / Tomasz Hermaniuk, Tadeusz SIKORA // Zarządzanie Jakością. - nr 1 (2013), s. 34-39. - Bibliogr. - ISSN 1734-3534
39
Elastyczność w systemie HACCP : analiza rozporządzenia (WE) nr 852/2004 / Tadeusz SIKORA, Danuta Kołożyn-Krajewska // Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 2 (2013), s. 74-75. - ISSN 1643-4714
40
Zrównoważona produkcja elementem determinującym wzrost wartości przedsiębiorstwa - analiza przy pomocy metody AHP/ANP = Sustainable Production as an Element Determining the Value of a Business - an Analysis Using the AHPp/ANP Method / Anna FLOREK-PASZKOWSKA, Piotr Cymanow // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 786). - nr 64, t. 1 (2013), s. 21-31. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-21.pdf. - ISSN 1733-2842
41
Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa = Impact of Biogenic Components on Quality and Eutrophication of Flowing Surface Waters Constituting the Source of Drinking Water for the City of Kraków / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013), s. 175-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf. - ISSN 2451-0769
42
Improvement, Innovation, and Learning According to the ISO 9004 Management Maturity Model : a Case Study of Polish and Montenegrin Organisations = Doskonalenie, innowacje i uczenie się zgodnie z modelem dojrzałości systemu zarządzania zawartym w ISO 9004 : studium przypadku polskich i czarnogórskich organizacji / Piotr KAFEL, Jelena Jovanovic, Zdravko Krivokapic, Aleksandar Vujovic // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 9 (2013), s. 91-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/628/418. - ISSN 1642-168X
43
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora Andrzeja Gajewskiego = An Outline of Professor Andrzej Gajewski's Academic Career / Stanisław HORNIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013), s. 5-6. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/678/490. - ISSN 1898-6447
44
TRIZ - inwentyczna metoda rozwiązywania problemów = TRIZ - the Theory of Inventive Problem Solving / Andrzej GAJEWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013), s. 7-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/679. - ISSN 1898-6447
45
Integracja HCD i TRIZ w projektowaniu i ocenie wyrobów = Integrating HCD and TRIZ in the Design and Evaluation of Products / Andrzej GAJEWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013), s. 21-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/680. - ISSN 1898-6447
46
Szacowanie wielkości krystalitów i udziału faz w austenitycznej stali nierdzewnej 1.4307 po walcowaniu za pomocą dyfrakcji promieni X = The Determination of Grain Size and Volume Fraction of Austenite in 1.4307 Stainless Steel after Cold Rolling / Maciej SARNEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013), s. 33-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/681. - ISSN 1898-6447
47
Zmiany udziału defektów sieci krystalicznej dla austenitycznej stali nierdzewnej = Changes Observed in the Amount of Defects for Austenitic Stainless Steel / Maciej SARNEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013), s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/682. - ISSN 1898-6447
48
Zastosowanie pomiarów dwuwidmowych barwy w towaroznawstwie = The Use of Colour Bispectral Measurement in Commodity Science / Przemysław SZOPA, Jacek CZERNIAK, Anna GACEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 924 (2013), s. 59-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/683. - ISSN 1898-6447
49
Aspekty innowacyjności materiałów opakowaniowych, opakowań i procesów pakowania / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // Opakowanie. - nr 7 (2013), s. 8-9. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
50
The Role of Packaging Supply Chain in Food Packaging Safety Assurance / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka KAWECKA // Logistics and Transport. - vol. 19, nr 3 (2013), s. 37-44. - Summ. - Pełny tekst: http://system.logistics-and-transport.eu/index.php/main/article/view/281/277. - ISSN 1734-2015
51
Analiza kwasów tłuszczowych oleju z konserw sardynek = Analysis of Fatty Acids in the Oils in Tins of Sardines / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 33-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/720/532. - ISSN 1898-6447
52
Współczesny rynek tłuszczów ze szczególnym uwzględnieniem obrotu towarowego tłuszczami roślinnymi = The Contemporary Oil Market with a Focus on Plant Oil Trading / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Joanna Białek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 51-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/721/533. - ISSN 1898-6447
53
Preferencje i świadomość konsumentów w zakresie opakowań mleka = Milk Packaging - Consumer Preferences and Awareness / Barbara Bizoń, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 5-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/718/530. - ISSN 1898-6447
54
Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531. - ISSN 1898-6447
55
Zasady zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach - studium przypadków = Quality Management Principles in Polish Companies - Case Studies / Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL, Tadeusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 71-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/722/534. - ISSN 1898-6447
56
Ocena możliwości zastosowania analizy lotnych związków organicznych do detekcji aktywności mikrobiologicznej na przykładzie badań przeprowadzonych w Muzeum Narodowym w Krakowie = An Assessment of the Possibilities for Using Volatile Organic Compounds to Detect Microbiological Activity - the Example of Research Done at the National Museum in Cracow / Tomasz SAWOSZCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 83-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/723/535. - ISSN 1898-6447
57
Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań = Market Behaviour of Older Consumers and the Design of Visual Layers of Packaging / Jarosław ŚWIDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 105-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/724/536. - ISSN 1898-6447
58
Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development / Artur Kraus, Stanisław POPEK // British Food Journal. - vol. 115, iss. 6 (2013), s. 865-875. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0007-070X
59
Wykorzystanie metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) w procesie certyfikacji wyrobów / Anna PRUSAK, Piotr KAFEL // ABC Jakości = Quality Review. - nr 3-4 (75-76) (2013), s. 48-53. - Bibliogr. - ISSN 1234-7248
60
Cross Cultural Service Gap Analysis : Comparing SERVQUAL Customers and IPA Mystery Shoppers / A. Scott Rood, Joanna DZIADKOWIEC // Journal of Foodservice Business Research. - Vol. 16, Iss. 4 (2013), s. 359-377. - Summ. - ISSN 1537-8020
61
Rola oznaczeń sensorycznych w ocenie nowych produktów na przykładzie kosmetyków naturalnych firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona = Role of sensory signs in the evaluation of new products as an example of natural cosmetics Natural Cosmetics Laboratory Farmona / Joanna Płocica, Paweł TUREK, Wiesław Figiel, Barbara Tal-Figiel // Polish Journal of Cosmetology. - nr 2 (2013), s. 163-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0083
62
Food Health Quality of Genetically Modified Crops - Review of Risks and Benefits / Anna PRUSAK, Małgorzata Schlegel-Zawadzka // Military Pharmacy and Medicine. - Vol. 6, nr 2 (2013), s. 13-18. - Summ. - Bibliogr. - Dostępna również on-line. - Pełny tekst: http://mil-pharm-med.pl/2013/2-6/3.pdf. - ISSN 2084-5987
63
Annealing Behaviour of Plastically Deformed Stainless Steel 1.4307 Studied by Positron Annihilation Methods / Ewa Dryzek, Maciej SARNEK, Krzysztof Siemek // Nukleonika. - vol. 58, nr 1 (2013), s. 215-219. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol58_2013/v58n1p215f.pdf. - ISSN 0029-5922
64
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym z zastosowaniem Analitycznego Procesu Sieciowego = Risk Management in Businesses Using the Analytic Network Process / Anna FLOREK-PASZKOWSKA, Piotr Cymanow // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 3 (2013), s. 111-125. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_3_8.pdf. - ISSN 2084-5189
65
ANP Application : Risk Management in Production Operations / Anna FLOREK-PASZKOWSKA, Piotr Cymanow // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics. - vol. 14 (XIV), nr 1 (2013), s. 105-116. - Summ. - Pełny tekst: http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T14_z1.pdf#page=105&view=Fit. - ISSN 2082-792X
66
Graficzna forma kwestionariusza w badaniach AHP/ANP = Graphic Form of Questionnaire in AHP/ANP Research / Anna PRUSAK, Piotr Stefanów, Magdalena Gardian // Modern Management Review. - vol. 18, nr 20 (4) (2013), s. 171-189. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTM5LzEvMQ/mmr-2013-04-pw1.pdf#page=171=Fit. - ISSN 2300-6366
67
Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo - wschodniej = Assessment of migration potential of youth from peripheral areas in south - east Poland / Piotr Cymanow, Ana FLOREK-PASZKOWSKA // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 13(28), z. 3 (2013), s. 46-54. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2013_T13(28)_z3.pdf#page=46&view=Fit. - ISSN 2081-6960
68
Realna konwergencja między regionami Unii Europejskiej w latach 1995-2008 = Real Convergence between Regions of the European Union between 1995 and 2008 / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Misiak // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 88 (2013), s. 267-292. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0081-6841
1
Paprocki M., (2013), Zastosowanie wskaźników metodologii Six Sigma do symulacji i przeprowadzenia eksperymentu współbieżnego rozwoju wyrobów w fazie przygotowania produkcji, "Mechanik" [on-line], nr 2 (suplement), s. 1-16; http://www.procax.org.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=547
2
Kafel P., Sikora T., (2013), Powiązanie sposobu definiowania jakości i poziomu dojrzałości systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach, "Problemy Jakości", nr 1, s. 8-12.
3
Nowicki P., Kafel P., Sikora T., (2013), Selected Requirements of Integrated Management Systems Based on PAS 99 Specification, "International Journal for Quality Research", vol. 7, no. 1, s. 97-106; http://www.ijqr.net/journal/v7-n1/7.pdf
4
Kafel P., Nowicki P., Sikora T., (2013), Planowanie w integrowaniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwach branży spożywczej, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 20, nr 2 (87), s. 173-184; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%202%2887%29/16_Kafel.pdf
5
Kafel P., Sikora T., (2013), Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży spożywczej, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 20, nr 1 (86), s. 204-216; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%201%2886%29/16_Kafel.pdf
6
Woźniak M., (2013), Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójność społeczno-ekonomiczna, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 30, s. 71-89; http://www.ur.edu.pl/file/36608/6.pdf.
7
Jabłoński Ł., (2013), Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu : Polska na tle wybranych krajów świata, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 30, s. 90-107; http://www.ur.edu.pl/file/36609/7.pdf.
8
Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., (2013), Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", R. 65, nr 3 (1219), s. 7-15.
9
Nowicki P., Kafel P., Sikora T., (2013), Food Safety Systems' Functioning in Polish Networks of Grocery Stores, "Management Systems in Production Engineering", no 2 (10), s. 5-7; http://wydawnictwo.panova.pl/pliki/10_2013/2013_10_01_Nowicki.pdf
10
Woźniak M., (2013), O wyzwaniach i zagrożeniach rozwojowych ludzkości - refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości", "Ekonomista", nr 4, s. 563-575.
11
Kafel P., Nowicki P., Sikora T., (2013), System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach po rezygnacji z jego certyfikacji, "Problemy Jakości", nr 10, s. 17-20.
12
Kafel P., Nowicki P., Sikora T., (2013), Wymagania dotyczące dostawców wybranych sieci spożywczych, "Zarządzanie Jakością", nr 1 (31), s. 17-20.
13
Kafel P., Nowicki P., Sikora T., (2013), Produkty wysokiej jakości w polskich sieciach handlowych, "Handel Wewnętrzny", nr 5(346), s. 68-79.
14
Świda J., Kabaja B., (2013), Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 26-30.
15
Jabłoński Ł., (2013), Nierówności dochodowe a zadłużenie publiczne krajów OECD, "Management and Business Administration. Central Europe", vol. 21, nr 2 (121), s. 64-81; http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1055951
16
Bolonek R., (2013), Wpływ kryzysu finansów publicznych na koncepcję ukierunkowanej terytorialnie polityki spójności regionalnej w kontekście raportu Fabrizio Barca, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 31, s. 290-307; http://www.ur.edu.pl/file/43399/25.pdf
17
Jabłoński Ł., (2013), O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 31, s. 110-127; http://www.ur.edu.pl/file/43385/11.pdf
18
Woźniak M., (2013), O potrzebie nowej ekonomii w kontekście książki Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości Grzegorza W. Kołodki, Prószyński i s-ka, Warszawa 2013, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 31, s. 436-443; http://www.ur.edu.pl/file/43410/36.pdf
19
Świda J., (2013), Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking, "Biuletyn Opakowaniowy", R. 18, nr 7, s. 3-5.
20
Świda J., (2013), Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu, "Dyrektor Szkoły", nr 2, s. 56-58.
21
Jovanovic J., Kafel P., Krivokapic Z., Vujovic A., (2013), Procjena nivoa zrelosti primjenom alata za samoocjenjivanje, "Kvalitet & Izvrsnost", Broj 1-2, s. 28-30.
22
Nowicki P., Kafel P., Sikora T., (2013), Food Safety Management - Fulfillment of Selected Hygienic and Sanitary Requirements in Polish Grocery Stores Network, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 14, z. 7, s. 105-112; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-7.pdf#page=105&view=Fit
23
Kafel P., (2013), Wymagania dotyczące etykietowania produktów tradycyjnych i regionalnych jako element ich ochrony przed nieuczciwymi praktykami, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4 (38), s. 39-46.
24
Zimon D., Sikora T., (2013), Czynniki decydujące o wdrożeniu systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 w małych i średnich organizacjach handlowych, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4 (37), s. 47-52.
25
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2013), Zmiany zawartości wybranych kwasów tłuszczowych mleka owczego w zależności od miesiąca laktacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 906, s. 5-25; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/807/629
26
Pyrzyńska E., (2013), Dieta wegetariańska w świetle zasad prawidłowego odżywiania - postawy i zachowania wegetarian w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 906, s. 27-36; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/808/630
27
Salerno-Kochan R., (2013), Innowacje produktowe branży włókienniczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 906, s. 37-53; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/809/631
28
Syguła-Cholewińska J., Szostak-Kot J., Błyskal B., Sawoszczuk T., Lech T., (2013), Wykorzystanie metody manualnej i instrumentalnej w ilościowej ocenie bakterii przeżywających w tkaninach po procesie prania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 906, s. 67-85; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/811/633
29
Tataruch K., (2013), Kapsułkowanie - metoda stabilizacji witaminy A w technologii wzbogacania żywności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 906, s. 87-99; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/812/634
30
Woźniak M., (2013), Uwagi na marginesie lektury monografii Stanisława Szydło pt. "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform", wydawnictwo AGH w Krakowie, Kraków 2013, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 32, s. 605-614; http://www.ur.edu.pl/file/50202/45.pdf
31
Firszt D., Jabłoński Ł., Woźniak M., (2013), Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 34, s. 7-24; http://www.ur.edu.pl/file/53199/01.pdf
32
Buczek B., Kozera P., (2013), Gliceryna - produkt uboczny procesu wytwarzania biodiesla, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 912, s. 5-16; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/766/591
33
Gacek A., Szopa P., Czerniak J., (2013), Zanieczyszczenia zbiorników wodnych bakterią Pseudomonas aeruginosa na obszarze Krakowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 912, s. 17-28; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/767/592
34
Kawecka A., (2013), Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie bezpieczeństwa stosowania opakowań do żywności w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 912, s. 29-48; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/768/593
35
Kondratowicz-Pietruszka E., (2013), Zmiany jakościowe wybranych olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 912, s. 49-72; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/769/594
36
Ostasz L., (2013), Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju "Kujawski" pod wpływem ogrzewania mikrofalowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 912, s. 73-88; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/770/595
37
Hermaniuk T., Sikora T., (2013), Doświadczenia z wdrażania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach sektora górnictwa naftowego, "Zarządzanie Jakością", nr 2, s. 22-27.
38
Hermaniuk T., Sikora T., (2013), Przywództwo jako czynnik warunkujący skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie Jakością", nr 1, s. 34-39.
39
Sikora T., Kołożyn-Krajewska D., (2013), Elastyczność w systemie HACCP : analiza rozporządzenia (WE) nr 852/2004, "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", nr 2, s. 74-75.
40
Florek-Paszkowska A., Cymanow P., (2013), Zrównoważona produkcja elementem determinującym wzrost wartości przedsiębiorstwa - analiza przy pomocy metody AHP/ANP, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64, t. 1, s. 21-31; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-21.pdf
41
Adamczyk W., Jachimowski A., (2013), Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 20, nr 6 (91), s. 175-190; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf
42
Kafel P., Jovanovic J., Krivokapic Z., Vujovic A., (2013), Improvement, Innovation, and Learning According to the ISO 9004 Management Maturity Model : a Case Study of Polish and Montenegrin Organisations, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 9, s. 91-101; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/628/418
43
Hornik S., (2013), Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora Andrzeja Gajewskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 924, s. 5-6; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/678/490
44
Gajewski A., (2013), TRIZ - inwentyczna metoda rozwiązywania problemów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 924, s. 7-19; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/679
45
Gajewski A., (2013), Integracja HCD i TRIZ w projektowaniu i ocenie wyrobów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 924, s. 21-31; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/680
46
Sarnek M., (2013), Szacowanie wielkości krystalitów i udziału faz w austenitycznej stali nierdzewnej 1.4307 po walcowaniu za pomocą dyfrakcji promieni X, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 924, s. 33-45; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/681
47
Sarnek M., (2013), Zmiany udziału defektów sieci krystalicznej dla austenitycznej stali nierdzewnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 924, s. 47-58; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/682
48
Szopa P., Czerniak J., Gacek A., (2013), Zastosowanie pomiarów dwuwidmowych barwy w towaroznawstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 924, s. 59-74; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/683
49
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2013), Aspekty innowacyjności materiałów opakowaniowych, opakowań i procesów pakowania, "Opakowanie", nr 7, s. 8-9.
50
Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A., (2013), The Role of Packaging Supply Chain in Food Packaging Safety Assurance, "Logistics and Transport", vol. 19, nr 3, s. 37-44; http://system.logistics-and-transport.eu/index.php/main/article/view/281/277
51
Kondratowicz-Pietruszka E., (2013), Analiza kwasów tłuszczowych oleju z konserw sardynek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 33-49; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/720/532
52
Kondratowicz-Pietruszka E., Białek J., (2013), Współczesny rynek tłuszczów ze szczególnym uwzględnieniem obrotu towarowego tłuszczami roślinnymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 51-69; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/721/533
53
Bizoń B., Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2013), Preferencje i świadomość konsumentów w zakresie opakowań mleka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 5-14; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/718/530
54
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2013), Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 15-31; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531
55
Nowicki P., Kafel P., Sikora T., (2013), Zasady zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach - studium przypadków, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 71-81; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/722/534
56
Sawoszczuk T., (2013), Ocena możliwości zastosowania analizy lotnych związków organicznych do detekcji aktywności mikrobiologicznej na przykładzie badań przeprowadzonych w Muzeum Narodowym w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 83-104; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/723/535
57
Świda J., (2013), Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 105-118; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/724/536
58
Kraus A., Popek S., (2013), Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development, "British Food Journal", vol. 115, iss. 6, s. 865-875.
59
Prusak A., Kafel P., (2013), Wykorzystanie metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) w procesie certyfikacji wyrobów, "ABC Jakości", nr 3-4 (75-76), s. 48-53.
60
Rood A., Dziadkowiec J., (2013), Cross Cultural Service Gap Analysis : Comparing SERVQUAL Customers and IPA Mystery Shoppers, "Journal of Foodservice Business Research", Vol. 16, Iss. 4, s. 359-377.
61
Płocica J., Turek P., Figiel W., Tal-Figiel B., (2013), Rola oznaczeń sensorycznych w ocenie nowych produktów na przykładzie kosmetyków naturalnych firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona, "Polish Journal of Cosmetology", nr 2, s. 163-167.
62
Prusak A., Schlegel-Zawadzka M., (2013), Food Health Quality of Genetically Modified Crops - Review of Risks and Benefits, "Military Pharmacy and Medicine", Vol. 6, nr 2, s. 13-18; http://mil-pharm-med.pl/2013/2-6/3.pdf
63
Dryzek E., Sarnek M., Siemek K., (2013), Annealing Behaviour of Plastically Deformed Stainless Steel 1.4307 Studied by Positron Annihilation Methods, "Nukleonika", vol. 58, nr 1, s. 215-219; http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol58_2013/v58n1p215f.pdf
64
Florek-Paszkowska A., Cymanow P., (2013), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym z zastosowaniem Analitycznego Procesu Sieciowego, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 4, cz. 3, s. 111-125; http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_3_8.pdf
65
Florek-Paszkowska A., Cymanow P., (2013), ANP Application : Risk Management in Production Operations, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", vol. 14 (XIV), nr 1, s. 105-116; http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T14_z1.pdf#page=105&view=Fit
66
Prusak A., Stefanów P., Gardian M., (2013), Graficzna forma kwestionariusza w badaniach AHP/ANP, "Modern Management Review", vol. 18, nr 20 (4), s. 171-189; http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTM5LzEvMQ/mmr-2013-04-pw1.pdf#page=171=Fit
67
Cymanow P., Florek-Paszkowska A., (2013), Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo - wschodniej, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 13(28), z. 3, s. 46-54; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2013_T13(28)_z3.pdf#page=46&view=Fit
68
Jabłoński Ł., Misiak T., (2013), Realna konwergencja między regionami Unii Europejskiej w latach 1995-2008, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 88, s. 267-292.
1
@article{journals,
author = " Paprocki Marcin ",
title = "Zastosowanie wskaźników metodologii Six Sigma do symulacji i przeprowadzenia eksperymentu współbieżnego rozwoju wyrobów w fazie przygotowania produkcji",
journal = "Mechanik",
number = "2 (suplement)",
pages = "1-16",
year = "2013",
}
2
@article{journals,
author = " Kafel Piotr and Sikora Tadeusz ",
title = "Powiązanie sposobu definiowania jakości i poziomu dojrzałości systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "8-12",
year = "2013",
}
3
@article{journals,
author = " Nowicki Paweł and Kafel Piotr and Sikora Tadeusz ",
title = "Selected Requirements of Integrated Management Systems Based on PAS 99 Specification",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 7, no. 1",
pages = "97-106",
year = "2013",
}
4
@article{journals,
author = " Kafel Piotr and Nowicki Paweł and Sikora Tadeusz ",
title = "Planowanie w integrowaniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwach branży spożywczej",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 20, 2 (87)",
pages = "173-184",
year = "2013",
}
5
@article{journals,
author = " Kafel Piotr and Sikora Tadeusz ",
title = "Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży spożywczej",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 20, 1 (86)",
pages = "204-216",
year = "2013",
}
6
@article{journals,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójność społeczno-ekonomiczna",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 30",
pages = "71-89",
adress = "",
year = "2013",
}
7
@article{journals,
author = " Jabłoński Łukasz ",
title = "Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu : Polska na tle wybranych krajów świata",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 30",
pages = "90-107",
adress = "",
year = "2013",
}
8
@article{journals,
author = " Adamczyk Wacław and Nitkiewicz Tomasz and Rychwalski Marcin ",
title = "Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych",
journal = "Gospodarka Materiałowa & Logistyka",
number = "R. 65, 3 (1219)",
pages = "7-15",
year = "2013",
}
9
@article{journals,
author = " Nowicki Paweł and Kafel Piotr and Sikora Tadeusz ",
title = "Food Safety Systems' Functioning in Polish Networks of Grocery Stores",
journal = "Management Systems in Production Engineering",
number = "no 2 (10)",
pages = "5-7",
year = "2013",
}
10
@article{journals,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "O wyzwaniach i zagrożeniach rozwojowych ludzkości - refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości"",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "563-575",
year = "2013",
}
11
@article{journals,
author = " Kafel Piotr and Nowicki Paweł and Sikora Tadeusz ",
title = "System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach po rezygnacji z jego certyfikacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "10",
pages = "17-20",
year = "2013",
}
12
@article{journals,
author = " Kafel Piotr and Nowicki Paweł and Sikora Tadeusz ",
title = "Wymagania dotyczące dostawców wybranych sieci spożywczych",
journal = "Zarządzanie Jakością",
number = "1 (31)",
pages = "17-20",
year = "2013",
}
13
@article{journals,
author = " Kafel Piotr and Nowicki Paweł and Sikora Tadeusz ",
title = "Produkty wysokiej jakości w polskich sieciach handlowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5(346)",
pages = "68-79",
year = "2013",
}
14
@article{journals,
author = " Świda Jarosław and Kabaja Bartłomiej ",
title = "Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "26-30",
year = "2013",
}
15
@article{journals,
author = " Jabłoński Łukasz ",
title = "Nierówności dochodowe a zadłużenie publiczne krajów OECD",
journal = "Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 21, 2 (121)",
pages = "64-81",
year = "2013",
}
16
@article{journals,
author = " Bolonek Ryszarda ",
title = "Wpływ kryzysu finansów publicznych na koncepcję ukierunkowanej terytorialnie polityki spójności regionalnej w kontekście raportu Fabrizio Barca",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 31",
pages = "290-307",
adress = "",
year = "2013",
}
17
@article{journals,
author = " Jabłoński Łukasz ",
title = "O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 31",
pages = "110-127",
adress = "",
year = "2013",
}
18
@article{journals,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "O potrzebie nowej ekonomii w kontekście książki Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości Grzegorza W. Kołodki, Prószyński i s-ka, Warszawa 2013",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 31",
pages = "436-443",
year = "2013",
}
19
@article{journals,
author = " Świda Jarosław ",
title = "Możliwości badań i oceny opakowań metodą eye-tracking",
journal = "Biuletyn Opakowaniowy",
number = "R. 18, 7",
pages = "3-5",
year = "2013",
}
20
@article{journals,
author = " Świda Jarosław ",
title = "Jak wykorzystać marketing edukacyjny w promocji regionu",
journal = "Dyrektor Szkoły",
number = "2",
pages = "56-58",
year = "2013",
}
21
@article{journals,
author = " Jovanovic Jelena and Kafel Piotr and Krivokapic Zdravko and Vujovic Aleksander ",
title = "Procjena nivoa zrelosti primjenom alata za samoocjenjivanje",
journal = "Kvalitet & Izvrsnost",
number = "Broj 1-2",
pages = "28-30",
year = "2013",
}
22
@article{journals,
author = " Nowicki Paweł and Kafel Piotr and Sikora Tadeusz ",
title = "Food Safety Management - Fulfillment of Selected Hygienic and Sanitary Requirements in Polish Grocery Stores Network",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 14, z. 7",
pages = "105-112",
adress = "",
year = "2013",
}
23
@article{journals,
author = " Kafel Piotr ",
title = "Wymagania dotyczące etykietowania produktów tradycyjnych i regionalnych jako element ich ochrony przed nieuczciwymi praktykami",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4 (38)",
pages = "39-46",
year = "2013",
}
24
@article{journals,
author = " Zimon Dominik and Sikora Tadeusz ",
title = "Czynniki decydujące o wdrożeniu systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 w małych i średnich organizacjach handlowych",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4 (37)",
pages = "47-52",
year = "2013",
}
25
@article{journals,
author = " Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna ",
title = "Zmiany zawartości wybranych kwasów tłuszczowych mleka owczego w zależności od miesiąca laktacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "906",
pages = "5-25",
year = "2013",
}
26
@article{journals,
author = " Pyrzyńska Ewa ",
title = "Dieta wegetariańska w świetle zasad prawidłowego odżywiania - postawy i zachowania wegetarian w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "906",
pages = "27-36",
year = "2013",
}
27
@article{journals,
author = " Salerno-Kochan Renata ",
title = "Innowacje produktowe branży włókienniczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "906",
pages = "37-53",
year = "2013",
}
28
@article{journals,
author = " Syguła-Cholewińska Justyna and Szostak-Kot Jadwiga and Błyskal Barbara and Sawoszczuk Tomasz and Lech Tomasz ",
title = "Wykorzystanie metody manualnej i instrumentalnej w ilościowej ocenie bakterii przeżywających w tkaninach po procesie prania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "906",
pages = "67-85",
year = "2013",
}
29
@article{journals,
author = " Tataruch Kinga ",
title = "Kapsułkowanie - metoda stabilizacji witaminy A w technologii wzbogacania żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "906",
pages = "87-99",
year = "2013",
}
30
@article{journals,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Uwagi na marginesie lektury monografii Stanisława Szydło pt. "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform", wydawnictwo AGH w Krakowie, Kraków 2013",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 32",
pages = "605-614",
adress = "",
year = "2013",
}
31
@article{journals,
author = " Firszt Dariusz and Jabłoński Łukasz and Woźniak Michał G. ",
title = "Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 34",
pages = "7-24",
adress = "",
year = "2013",
}
32
@article{journals,
author = " Buczek Bronisław and Kozera Piotr ",
title = "Gliceryna - produkt uboczny procesu wytwarzania biodiesla",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "912",
pages = "5-16",
year = "2013",
}
33
@article{journals,
author = " Gacek Anna and Szopa Przemysław and Czerniak Jacek ",
title = "Zanieczyszczenia zbiorników wodnych bakterią Pseudomonas aeruginosa na obszarze Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "912",
pages = "17-28",
year = "2013",
}
34
@article{journals,
author = " Kawecka Agnieszka ",
title = "Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie bezpieczeństwa stosowania opakowań do żywności w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "912",
pages = "29-48",
year = "2013",
}
35
@article{journals,
author = " Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ",
title = "Zmiany jakościowe wybranych olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "912",
pages = "49-72",
year = "2013",
}
36
@article{journals,
author = " Ostasz Lidia ",
title = "Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju "Kujawski" pod wpływem ogrzewania mikrofalowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "912",
pages = "73-88",
year = "2013",
}
37
@article{journals,
author = " Hermaniuk Tomasz and Sikora Tadeusz ",
title = "Doświadczenia z wdrażania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach sektora górnictwa naftowego",
journal = "Zarządzanie Jakością",
number = "2",
pages = "22-27",
year = "2013",
}
38
@article{journals,
author = " Hermaniuk Tomasz and Sikora Tadeusz ",
title = "Przywództwo jako czynnik warunkujący skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie",
journal = "Zarządzanie Jakością",
number = "1",
pages = "34-39",
year = "2013",
}
39
@article{journals,
author = " Sikora Tadeusz and Kołożyn-Krajewska Danuta ",
title = "Elastyczność w systemie HACCP : analiza rozporządzenia (WE) nr 852/2004",
journal = "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności",
number = "2",
pages = "74-75",
year = "2013",
}
40
@article{journals,
author = " Florek-Paszkowska Anna and Cymanow Piotr ",
title = "Zrównoważona produkcja elementem determinującym wzrost wartości przedsiębiorstwa - analiza przy pomocy metody AHP/ANP",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "64, t. 1",
pages = "21-31",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1640-6818",
}
41
@article{journals,
author = " Adamczyk Wacław and Jachimowski Artur ",
title = "Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 20, 6 (91)",
pages = "175-190",
year = "2013",
}
42
@article{journals,
author = " Kafel Piotr and Jovanovic Jelena and Krivokapic Zdravko and Vujovic Aleksandar ",
title = "Improvement, Innovation, and Learning According to the ISO 9004 Management Maturity Model : a Case Study of Polish and Montenegrin Organisations",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 9",
pages = "91-101",
year = "2013",
}
43
@article{journals,
author = " Hornik Stanisław ",
title = "Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora Andrzeja Gajewskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "924",
pages = "5-6",
year = "2013",
}
44
@article{journals,
author = " Gajewski Andrzej ",
title = "TRIZ - inwentyczna metoda rozwiązywania problemów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "924",
pages = "7-19",
year = "2013",
}
45
@article{journals,
author = " Gajewski Andrzej ",
title = "Integracja HCD i TRIZ w projektowaniu i ocenie wyrobów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "924",
pages = "21-31",
year = "2013",
}
46
@article{journals,
author = " Sarnek Maciej ",
title = "Szacowanie wielkości krystalitów i udziału faz w austenitycznej stali nierdzewnej 1.4307 po walcowaniu za pomocą dyfrakcji promieni X",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "924",
pages = "33-45",
year = "2013",
}
47
@article{journals,
author = " Sarnek Maciej ",
title = "Zmiany udziału defektów sieci krystalicznej dla austenitycznej stali nierdzewnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "924",
pages = "47-58",
year = "2013",
}
48
@article{journals,
author = " Szopa Przemysław and Czerniak Jacek and Gacek Anna ",
title = "Zastosowanie pomiarów dwuwidmowych barwy w towaroznawstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "924",
pages = "59-74",
year = "2013",
}
49
@article{journals,
author = " Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka ",
title = "Aspekty innowacyjności materiałów opakowaniowych, opakowań i procesów pakowania",
journal = "Opakowanie",
number = "7",
pages = "8-9",
year = "2013",
}
50
@article{journals,
author = " Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Kawecka Agnieszka ",
title = "The Role of Packaging Supply Chain in Food Packaging Safety Assurance",
journal = "Logistics and Transport",
number = "vol. 19, 3",
pages = "37-44",
year = "2013",
}
51
@article{journals,
author = " Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ",
title = "Analiza kwasów tłuszczowych oleju z konserw sardynek",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "33-49",
year = "2013",
}
52
@article{journals,
author = " Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta and Białek Joanna ",
title = "Współczesny rynek tłuszczów ze szczególnym uwzględnieniem obrotu towarowego tłuszczami roślinnymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "51-69",
year = "2013",
}
53
@article{journals,
author = " Bizoń Barbara and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna ",
title = "Preferencje i świadomość konsumentów w zakresie opakowań mleka",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "5-14",
year = "2013",
}
54
@article{journals,
author = " Halagarda Michał and Kędzior Władysław and Pyrzyńska Ewa ",
title = "Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "15-31",
year = "2013",
}
55
@article{journals,
author = " Nowicki Paweł and Kafel Piotr and Sikora Tadeusz ",
title = "Zasady zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach - studium przypadków",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "71-81",
year = "2013",
}
56
@article{journals,
author = " Sawoszczuk Tomasz ",
title = "Ocena możliwości zastosowania analizy lotnych związków organicznych do detekcji aktywności mikrobiologicznej na przykładzie badań przeprowadzonych w Muzeum Narodowym w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "83-104",
year = "2013",
}
57
@article{journals,
author = " Świda Jarosław ",
title = "Zachowania rynkowe starszych konsumentów z punktu widzenia projektowania warstwy wizualnej opakowań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "105-118",
year = "2013",
}
58
@article{journals,
author = " Kraus Artur and Popek Stanisław ",
title = "Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development",
journal = "British Food Journal",
number = "vol. 115, iss. 6",
pages = "865-875",
year = "2013",
}
59
@article{journals,
author = " Prusak Anna and Kafel Piotr ",
title = "Wykorzystanie metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) w procesie certyfikacji wyrobów",
journal = "ABC Jakości",
number = "3-4 (75-76)",
pages = "48-53",
year = "2013",
}
60
@article{journals,
author = " Rood A. Scott and Dziadkowiec Joanna ",
title = "Cross Cultural Service Gap Analysis : Comparing SERVQUAL Customers and IPA Mystery Shoppers",
journal = "Journal of Foodservice Business Research",
number = "Vol. 16, Iss. 4",
pages = "359-377",
year = "2013",
}
61
@article{journals,
author = " Płocica Joanna and Turek Paweł and Figiel Wiesław and Tal-Figiel Barbara ",
title = "Rola oznaczeń sensorycznych w ocenie nowych produktów na przykładzie kosmetyków naturalnych firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona",
journal = "Polish Journal of Cosmetology",
number = "2",
pages = "163-167",
year = "2013",
}
62
@article{journals,
author = " Prusak Anna and Schlegel-Zawadzka Małgorzata ",
title = "Food Health Quality of Genetically Modified Crops - Review of Risks and Benefits",
journal = "Military Pharmacy and Medicine",
number = "Vol. 6, 2",
pages = "13-18",
year = "2013",
}
63
@article{journals,
author = " Dryzek Ewa and Sarnek Maciej and Siemek Krzysztof ",
title = "Annealing Behaviour of Plastically Deformed Stainless Steel 1.4307 Studied by Positron Annihilation Methods",
journal = "Nukleonika",
number = "vol. 58, 1",
pages = "215-219",
year = "2013",
}
64
@article{journals,
author = " Florek-Paszkowska Anna and Cymanow Piotr ",
title = "Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym z zastosowaniem Analitycznego Procesu Sieciowego",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 4, cz. 3",
pages = "111-125",
year = "2013",
}
65
@article{journals,
author = " Florek-Paszkowska Anna and Cymanow Piotr ",
title = "ANP Application : Risk Management in Production Operations",
journal = "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych",
number = "vol. 14 (XIV), 1",
pages = "105-116",
year = "2013",
}
66
@article{journals,
author = " Prusak Anna and Stefanów Piotr and Gardian Magdalena ",
title = "Graficzna forma kwestionariusza w badaniach AHP/ANP",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 18, 20 (4)",
pages = "171-189",
year = "2013",
}
67
@article{journals,
author = " Cymanow Piotr and Florek-Paszkowska Anna ",
title = "Ocena potencjału migracyjnego młodzieży z obszarów peryferyjnych Polski południowo - wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 13(28), z. 3",
pages = "46-54",
year = "2013",
}
68
@article{journals,
author = " Jabłoński Łukasz and Misiak Tomasz ",
title = "Realna konwergencja między regionami Unii Europejskiej w latach 1995-2008",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 88",
pages = "267-292",
year = "2013",
}