Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Typ publikacji: Artykuły od roku: 2012 do roku: 2012
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55.
1

Tytuł:
Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw = Ensuring Food Product Packaging Safety in Supply Chain
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2012) , s. 60-68. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168227758
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Implementacja strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa = Implementation of the Corporate Social Responsibility Strategy
Źródło:
Journal of Ecology and Health. - R. 16, nr 1 (91) (2012) , s. 47-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168228242
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Stan świadomości społecznej w zakresie praw konsumenckich = State Public Awareness of Consumers Rights in the Market
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2012) , s. 30-35. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168228278
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Nawalany Kinga , Rusin Aleksandra , Kepczynski Mariusz , Filipczak Piotr , Kumorek Marta , Kozik Bartłomiej , Weitman Hana , Ehrenberg Benjamin , Krawczyk Zdzisław , Nowakowska Maria
Tytuł:
Novel Nanostructural Photosensitizers for Photodynamic Therapy : In vitro studies
Źródło:
International Journal of Pharmaceutics. - vol. 430, Iss. 1-2 (2012) , s. 129-140. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a
Nr:
2168228812
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym = Quality Management Systems in Food Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012) , s. 92-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229144
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Turystyka religijno-pielgrzymkowa w gminie Dębowiec = Religious and Pilgrimage Tourism in the Municipality Dębowiec
Źródło:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012) , s. 73-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229148
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Promocja produktu turystycznego = Tourism Product Promotion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012) , s. 52-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229154
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Zimon Dominik , Sikora Tadeusz
Tytuł:
Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością w małych i średnich organizacjach handlowych = Assessment of Operation of the Quality Management System in Small and Medium Trade Organisations
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2012) , s. s. 21-32. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168229644
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Opakowanie produktu istotnym elementem w realizacji polityki ochrony konsumenta = Product Packaging as an Important Element in the Implementation of Consumer Policy
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2012) , s. 32-38. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168229856
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Nanocząsteczkowy tlenek cynku w wykończeniach higienicznych tkanin = Nanoparticle Zinc Oxide in Hygienic Finishes of Textiles
Źródło:
Przegląd Włókienniczy. - nr 4 (2012) , s. 29-33. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168233104
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Kierunki modernizacji gospodarki Polski w świetle doświadczeń wynikających z okresu kryzysu = Directions of Modernisation of the Polish Economy in the Light of Experience from the Crisis Period
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 24 (2012) , s. 136-158. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168233314
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Analiza skupień w towaroznawczej ocenie wód mineralnych i źródlanych = Cluster Analysis in a Commodity Science Evaluation of Mineral and Spring Waters
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236478
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Autor:
Chochół Andrzej , Świętek Maciej
Tytuł:
Characteristics of Forensic Shoe Sole Databases = Charakterystyka baz danych śladów spodów obuwia wykorzystywanych w traseologii
Źródło:
Problems of Forensic Sciences = Z Zagadnień Nauk Sądowych. - vol. 90 (2012) , s. 164-177. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168236872
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Znaczenie reklamacji w systemie zarządzania jakością = The Role of Complaints in a Quality Management System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 886 (2012) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237150
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Ekologizacja zamówień publicznych jako narzędzie realizacji zintegrowanej polityki produktowej = Green Public Procurement as a Tool for Achieving the Goals of Integrated Product Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 886 (2012) , s. 37-51. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237152
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Wpływ warunków atmosferycznych na zmiany wskaźników jakościowych oleju z orzechów włoskich = The Influence of Atmospheric Conditions on Changes in Physical and Chemical Indicators on Walnut (Juglansregia) Oil Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 886 (2012) , s. 27-36. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237154
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Postrzeganie funkcjonowania systemów GMP/GHP i HACCP przez pracowników barów bistro = Employee Perception of the GMP/GHP and HACCP Systems at Bistro Bars
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 886 (2012) , s. 109-127. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237156
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Autor:
Kursa Karolina , Cichoń Zofia
Tytuł:
Analiza jakości wybranych mrożonych przetworów warzywnych = A Quality Analysis of Selected Frozen Vegetables
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 886 (2012) , s. 75-87. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237670
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Identyfikacja presji środowiskowych w procesie garbowania skóry za pomocą ekologicznej oceny cyklu życia - studium przypadku = A Case Study on LCA-based Environmental Impact Identification of the Leather Tanning Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 886 (2012) , s. 89-107. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237672
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Effect of the Malopolska Quality Award on Organizations - Selected Cases = Wpływ małopolskiej nagrody jakości na organizacje - wybrane przypadki
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (32) (2012) , s. 40-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168240818
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Ocena polityki zintegrowanego systemu zarządzania = Assessment of Integrated Management System Policy
Źródło:
Ekonomia i Zarządzanie = Economy and Management : Quarterly Journal of the Faculty of Management. - t. 1, nr 1 (2012) , s. 105-112. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168242662
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Ecological Information of Packaged Products Introduced to the Market = Ecological Information of Packaged Products Introduced to the Market
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości. - nr 1 (30) (2012) , s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168243010
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Szkolenia a poziom wiedzy pracowników sieci barów bistro odnośnie do systemów GMP/GHP I HACCP = Trainings vs Knowledge Level of Bistro Bars Employees on GHP/GMP AND HACCP Systems
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości. - nr 2 (31) (2012) , s. 20-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168243012
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Kierunki rozwoju biogazowni w Polsce = Trends in Biogas-plant Development in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012) , s. 7-22. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168243406
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Projektowanie ekologiczne w realizacji celów edukacyjnych zrównoważonego rozwoju = Ecodesign as a Means to Meeting Sustainable Development Educational Goals
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168243422
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Autor:
Kudełka Wanda , Popis Marzena
Tytuł:
Żywność genetycznie zmodyfikowana i funkcjonalna - nowe segmenty na rynku żywności = Genetically Modified Food and Functional Food - New Food Market Segments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012) , s. 63-77. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168243440
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Autor:
Kursa Karolina , Cichoń Zofia
Tytuł:
Charakterystyka rynku mrożonych przetworów warzywnych = The Frozen Vegetables Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012) , s. 79-91. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168243444
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Rola ekologicznej oceny cyklu życia we wdrażaniu zintegrowanej polityki produktowej = The Role of the Life Cycle Assessment in the Implementation of Integrated Product Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012) , s. 107-129. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168243654
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Charakterystyka produkcji ekologicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych = Characteristics of Organic Production and Current Legal Requirements
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012) , s. 131-151. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168243656
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Badania toksyczności metali ciężkich w aspekcie oceny bezpieczeństwa użytkowania produktów włókienniczych = Research on Heavy Metal Toxicity and Evaluating Textile Product Safety
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012) , s. 153-166. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168243658
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Realizacja założeń zasad GMP/GHP i systemu HACCP oraz samoocena poziomu wiedzy pracowników barów bistro = Realization of GMP/GHP and HACCP System Principles and the Bistro Employees Self-Assessment on Theirs Knowledge on Food Safety
Źródło:
Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (4) (2012) , s. 33-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168243838
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Opinie klientów sieci barów bistro na temat higieny i jakości serwowanych potraw = Bistro Bars Customers Opinion on Hygiene and Quality of Offered Food Products
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 2 (81) (2012) , s. 198-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168244708
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Wspomnienie o Profesor Marzenie Ucherek
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012) , s. 5-6
Nr:
2168244780
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
New Approach to the Safety Evaluation of Textile Goods. Part 1, Bioindicative Measuring Method for Formaldehyde Content in Textiles
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe. - vol. 20, no. 2 (91) (2012) , s. 96-101. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168247728
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji = Current Problems of Sustainable Production and Sustainable Consumption
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 3, cz. 2 (2012) , s. 177-191. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168253494
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Znaczenie Zintegrowanej Polityki Produktowej w kształtowaniu wiedzy o jakości wyrobów = Role of Integrated Product Policy in the Development of Knowledge about the Quality of Products
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 3, cz. 2 (2012) , s. 192-205. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168253496
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechniania się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej = Socio-economic Cohesion in the Context of Tendencies to Widespreading Crisis of Public Finances in EU
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 25 (2012) , s. 5-29. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168256680
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Regeneracja oleju z orzecha włoskiego adsorbentami pozyskanymi z jego łupin = Regeneration of Walnut Oil on Adsorbents Derived from Walnut Shells
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 899 (2012) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257602
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania środków spożywczych = Research on Microbiological Contamination of Plastic Packaging Surfaces intended to Come into Contact with Foodstuffs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 899 (2012) , s. 15-26. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257608
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Kwasy tłuszczowe wybranych olejów roślinnych tłoczonych na zimno = The Fatty Acids of Selected Cold-pressed Vegetable Oils
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 899 (2012) , s. 27-46. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257610
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Analiza zmian fizykochemicznych w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W = An Analysis of the Physicochemical Changes in Selected Refined Oils upon Heating to 600 W in a Microwave Reactor
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 899 (2012) , s. 47-61. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257612
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Mierniki dobrobytu : Polska na tle wybranych krajów świata = Measuring Welfare - Poland and Selected Countries of the World
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012) , s. 103-120. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259802
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki wynikające z podziału terytorialnego Polski na regiony = Challenges and Threats of the Economy Modernization as the Result of Territorial Division into Regions in Poland
Źródło:
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. - nr 1-2 (2012) , s. 59-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168260180
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Modelowanie właściwości węgla aktywnego o różnej geometrii ziaren w reakcji karbonizatu z parą wodną = Modelling the Properties of Active Carbons of Various Particle Geometries in the Reaction of Carbonisate with Steam
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 893 (2012) , s. 5-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168260214
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Analiza procesu fotostarzenia folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych = An Analysis of the Photo-aging Process of Plastic Packaging Film
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 893 (2012) , s. s. 15-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168260216
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Czynniki wpływające na komfort użytkowania odzieży = An Analysis of Factors Determining the Comfort of Use for Clothes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 893 (2012) , s. s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168260218
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Improvement of Quality of Used Frying Oil by Means of Active Carbons = Poprawa jakości zużytego oleju smażalniczego za pomocą węgli aktywnych
Źródło:
Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 4 (7) (2012) , s. 9-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168260220
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Florek-Paszkowska Anna , Cymanow Piotr
Tytuł:
Zarządzanie procesem produkcji z wykorzystaniem metody AHP/ANP = Manufacturing Process Management with Using Ahp/Anp Methods
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. - vol. 13 (XIII), nr 1 (2012) , s. 96-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168262522
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Physicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis
Źródło:
Milchwissenschaft. - Vol. 67, Iss. 3 (2012) , s. 242-245. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168267100
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries : Synthesis = Nierówności społeczne, kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w krajach OECD : synteza
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK ; red. z. Grzegorz Ślusarz]. - z. nr 28 (2012) , s. 24-40. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271294
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Autor:
Ząbek Janusz , Sikora Tadeusz
Tytuł:
Komunikacja organizacji z klientem zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2008 a jakość usługi : wybrane dylematy w warunkach niejednoznacznych zależności
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 3-4 (2012) , s. 74-89 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168280673
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Problem bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań w ocenie podmiotów łańcucha dostaw = Safety Problems of Packaging Materials and Packages in the Assessment of the Supply Chain Subjects
Źródło:
Opakowanie. - nr 8 (2012) , s. 67-72. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168296953
artykuł w czasopiśmie
53

Konferencja:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych", Łódź, Polska, od 2012-09-24 do 2012-09-26
Tytuł:
Skażenie mikologiczne ścian magazynu tkanin zabytkowych i ocena skuteczności przeprowadzonej dezynfekcji = Mycological Contamination of Antique Textile Storage Room Walls and Performed Disinfection Efficacy
Źródło:
Ochrona przed Korozją. - 9s/A (2012) , s. 152-156. - Tytuł numeru: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : materiały konferencyjne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168301267
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Properties of Active Carbon with Various Particle Shapes Obtained in Char-Steam Reaction
Źródło:
Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa. - T. 33, z. 3 (2012) , s. 335-344. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a
Nr:
2168302819
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Tytuł:
Kryteria oceny jakości opakowań aerozolowych = Aerosol Package Quality Assesment Criteria
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 886 (2012) , s. 53-64. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168303383
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw = Ensuring Food Product Packaging Safety in Supply Chain / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka KAWECKA // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2012), s. 60-68. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
2
Implementacja strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa = Implementation of the Corporate Social Responsibility Strategy / Magdalena WOJNAROWSKA, Mariusz SOŁTYSIK // Journal of Ecology and Health. - R. 16, nr 1 (91) (styczeń-marzec 2012), s. 47-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2082-2634
3
Stan świadomości społecznej w zakresie praw konsumenckich = State Public Awareness of Consumers Rights in the Market / Marzena UCHEREK // Marketing i Rynek. - nr 2 (2012), s. 30-35. - Summ. - ISSN 1231-7853
4
Novel Nanostructural Photosensitizers for Photodynamic Therapy : In vitro studies / Kinga NAWALANY, Aleksandra Rusin, Mariusz Kepczynski, Piotr Filipczak, Marta Kumorek, Bartłomiej Kozik, Hana Weitman, Benjamin Ehrenberg, Zdzisław Krawczyk, Maria Nowakowska // International Journal of Pharmaceutics. - vol. 430, Iss. 1-2 (2012), s. 129-140. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0378-5173
5
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym = Quality Management Systems in Food Industry / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012), s. 92-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
6
Turystyka religijno-pielgrzymkowa w gminie Dębowiec = Religious and Pilgrimage Tourism in the Municipality Dębowiec / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012), s. 73-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
7
Promocja produktu turystycznego = Tourism Product Promotion / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012), s. 52-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
8
Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością w małych i średnich organizacjach handlowych = Assessment of Operation of the Quality Management System in Small and Medium Trade Organisations / Dominik Zimon, Tadeusz SIKORA // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2012), s. s. 21-32. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
9
Opakowanie produktu istotnym elementem w realizacji polityki ochrony konsumenta = Product Packaging as an Important Element in the Implementation of Consumer Policy / Marzena UCHEREK // Marketing i Rynek. - nr 4 (2012), s. 32-38. - Summ. - ISSN 1231-7853
10
Nanocząsteczkowy tlenek cynku w wykończeniach higienicznych tkanin = Nanoparticle Zinc Oxide in Hygienic Finishes of Textiles / Justyna SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA // Przegląd Włókienniczy. - nr 4 (2012), s. 29-33. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-8645
11
Kierunki modernizacji gospodarki Polski w świetle doświadczeń wynikających z okresu kryzysu = Directions of Modernisation of the Polish Economy in the Light of Experience from the Crisis Period / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 24 (2012), s. 136-158. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/16778/11.pdf. - ISSN 1898-5084
12
Analiza skupień w towaroznawczej ocenie wód mineralnych i źródlanych = Cluster Analysis in a Commodity Science Evaluation of Mineral and Spring Waters / Anna GACEK, Andrzej GAJEWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012), s. 5-19. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
13
Characteristics of Forensic Shoe Sole Databases = Charakterystyka baz danych śladów spodów obuwia wykorzystywanych w traseologii / Andrzej CHOCHÓŁ, Maciej Świętek // Problems of Forensic Sciences = Z Zagadnień Nauk Sądowych. - vol. 90 (2012), s. 164-177. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.forensicscience.pl/pfs/90_Swietek.pdf. - ISSN 1230-7483
14
Znaczenie reklamacji w systemie zarządzania jakością = The Role of Complaints in a Quality Management System / Urszula BALON, Joanna DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 886 (2012), s. 5-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
15
Ekologizacja zamówień publicznych jako narzędzie realizacji zintegrowanej polityki produktowej = Green Public Procurement as a Tool for Achieving the Goals of Integrated Product Policy / Tomasz FIJAŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 886 (2012), s. 37-51. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
16
Wpływ warunków atmosferycznych na zmiany wskaźników jakościowych oleju z orzechów włoskich = The Influence of Atmospheric Conditions on Changes in Physical and Chemical Indicators on Walnut (Juglansregia) Oil Quality / Bronisław BUCZEK, Piotr KOZERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 886 (2012), s. 27-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
17
Postrzeganie funkcjonowania systemów GMP/GHP i HACCP przez pracowników barów bistro = Employee Perception of the GMP/GHP and HACCP Systems at Bistro Bars / Paweł NOWICKI, Tadeusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 886 (2012), s. 109-127. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
18
Analiza jakości wybranych mrożonych przetworów warzywnych = A Quality Analysis of Selected Frozen Vegetables / Karolina Kursa, Zofia CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 886 (2012), s. 75-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
19
Identyfikacja presji środowiskowych w procesie garbowania skóry za pomocą ekologicznej oceny cyklu życia - studium przypadku = A Case Study on LCA-based Environmental Impact Identification of the Leather Tanning Process / Tomasz NITKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 886 (2012), s. 89-107. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
20
Effect of the Malopolska Quality Award on Organizations - Selected Cases = Wpływ małopolskiej nagrody jakości na organizacje - wybrane przypadki / Mariusz GIEMZA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (32) (2012), s. 40-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
21
Ocena polityki zintegrowanego systemu zarządzania = Assessment of Integrated Management System Policy / Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI, Tadeusz SIKORA // Ekonomia i Zarządzanie : kwartalnik Wydziału Zarządzania = Economy and Management : Quarterly Journal of the Faculty of Management. - t. 1, nr 1 (2012), s. 105-112. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zneiz.pb.edu.pl/kwartalnik_1_2012/3.1_kafel_nowicki_sikora.pdf. - ISSN 2080-9646
22
Ecological Information of Packaged Products Introduced to the Market = Ecological Information of Packaged Products Introduced to the Market / Marzena UCHEREK, Marcelina Latocha // Towaroznawcze Problemy Jakości. - nr 1 (30) (2012), s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
23
Szkolenia a poziom wiedzy pracowników sieci barów bistro odnośnie do systemów GMP/GHP I HACCP = Trainings vs Knowledge Level of Bistro Bars Employees on GHP/GMP AND HACCP Systems / Paweł NOWICKI, Tadeusz SIKORA // Towaroznawcze Problemy Jakości. - nr 2 (31) (2012), s. 20-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
24
Kierunki rozwoju biogazowni w Polsce = Trends in Biogas-plant Development in Poland / Tadeusz FIJAŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012), s. 7-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
25
Projektowanie ekologiczne w realizacji celów edukacyjnych zrównoważonego rozwoju = Ecodesign as a Means to Meeting Sustainable Development Educational Goals / Marta GOLLINGER-TARAJKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012), s. 23-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
26
Żywność genetycznie zmodyfikowana i funkcjonalna - nowe segmenty na rynku żywności = Genetically Modified Food and Functional Food - New Food Market Segments / Wanda KUDEŁKA, Marzena Popis // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012), s. 63-77. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
27
Charakterystyka rynku mrożonych przetworów warzywnych = The Frozen Vegetables Market / Karolina Kursa, Zofia CICHOŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012), s. 79-91. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
28
Rola ekologicznej oceny cyklu życia we wdrażaniu zintegrowanej polityki produktowej = The Role of the Life Cycle Assessment in the Implementation of Integrated Product Policy / Tomasz NITKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012), s. 107-129. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
29
Charakterystyka produkcji ekologicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych = Characteristics of Organic Production and Current Legal Requirements / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Michał HALAGARDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012), s. 131-151. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
30
Badania toksyczności metali ciężkich w aspekcie oceny bezpieczeństwa użytkowania produktów włókienniczych = Research on Heavy Metal Toxicity and Evaluating Textile Product Safety / Renata SALERNO-KOCHAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012), s. 153-166. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
31
Realizacja założeń zasad GMP/GHP i systemu HACCP oraz samoocena poziomu wiedzy pracowników barów bistro = Realization of GMP/GHP and HACCP System Principles and the Bistro Employees Self-Assessment on Theirs Knowledge on Food Safety / Paweł NOWICKI, Tadeusz SIKORA // Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (4) (2012), s. 33-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-5985
32
Opinie klientów sieci barów bistro na temat higieny i jakości serwowanych potraw = Bistro Bars Customers Opinion on Hygiene and Quality of Offered Food Products / Paweł NOWICKI, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 2 (81) (2012), s. 198-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/. - ISSN 2451-0769
33
Wspomnienie o Profesor Marzenie Ucherek / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012), s. 5-6. - ISSN 1898-6447
34
New Approach to the Safety Evaluation of Textile Goods. Part 1, Bioindicative Measuring Method for Formaldehyde Content in Textiles / Renata SALERNO-KOCHAN // Fibres & Textiles in Eastern Europe. - vol. 20, no. 2 (91) (2012), s. 96-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.fibtex.lodz.pl/file-Fibtex_(41i81cu08zaq2d0r).pdf-FTEE_91_96.pdf. - ISSN 1230-3666
35
Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji = Current Problems of Sustainable Production and Sustainable Consumption / Wacław ADAMCZYK // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 3, cz. 2 (2012), s. 177-191. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2012_3_2_14.pdf. - ISSN 2084-5189
36
Znaczenie Zintegrowanej Polityki Produktowej w kształtowaniu wiedzy o jakości wyrobów = Role of Integrated Product Policy in the Development of Knowledge about the Quality of Products / Magdalena WOJNAROWSKA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 3, cz. 2 (2012), s. 192-205. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2012_3_2_15.pdf. - ISSN 2084-5189
37
Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechniania się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej = Socio-economic Cohesion in the Context of Tendencies to Widespreading Crisis of Public Finances in EU / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 25 (2012), s. 5-29. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/20789/01.pdf. - ISSN 1898-5084
38
Regeneracja oleju z orzecha włoskiego adsorbentami pozyskanymi z jego łupin = Regeneration of Walnut Oil on Adsorbents Derived from Walnut Shells / Bronisław BUCZEK, Piotr KOZERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 899 (2012), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
39
Badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania środków spożywczych = Research on Microbiological Contamination of Plastic Packaging Surfaces intended to Come into Contact with Foodstuffs / Agnieszka KAWECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 899 (2012), s. 15-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
40
Kwasy tłuszczowe wybranych olejów roślinnych tłoczonych na zimno = The Fatty Acids of Selected Cold-pressed Vegetable Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 899 (2012), s. 27-46. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
41
Analiza zmian fizykochemicznych w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W = An Analysis of the Physicochemical Changes in Selected Refined Oils upon Heating to 600 W in a Microwave Reactor / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 899 (2012), s. 47-61. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
42
Mierniki dobrobytu : Polska na tle wybranych krajów świata = Measuring Welfare - Poland and Selected Countries of the World / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012), s. 103-120. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
43
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki wynikające z podziału terytorialnego Polski na regiony = Challenges and Threats of the Economy Modernization as the Result of Territorial Division into Regions in Poland / Ryszard BOLONEK // Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. - nr 1-2 (2012), s. 59-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/panel/pliki/file/usrfiles/336/05%287%29.pdf. - ISSN 1733-9758
44
Modelowanie właściwości węgla aktywnego o różnej geometrii ziaren w reakcji karbonizatu z parą wodną = Modelling the Properties of Active Carbons of Various Particle Geometries in the Reaction of Carbonisate with Steam / Bronisław BUCZEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 893 (2012), s. 5-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
45
Analiza procesu fotostarzenia folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych = An Analysis of the Photo-aging Process of Plastic Packaging Film / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 893 (2012), s. s. 15-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
46
Czynniki wpływające na komfort użytkowania odzieży = An Analysis of Factors Determining the Comfort of Use for Clothes / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 893 (2012), s. s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
47
Improvement of Quality of Used Frying Oil by Means of Active Carbons = Poprawa jakości zużytego oleju smażalniczego za pomocą węgli aktywnych / Bronisław BUCZEK // Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 4 (7) (2012), s. 9-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-5985
48
Zarządzanie procesem produkcji z wykorzystaniem metody AHP/ANP = Manufacturing Process Management with Using Ahp/Anp Methods / Anna FLOREK-PASZKOWSKA, Piotr Cymanow // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. - vol. 13 (XIII), nr 1 (2012), s. 96-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/2012/06/MIBE-XIII-1-2012.pdf#page=104&view=Fit. - ISSN 2082-792X
49
Physicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Michał HALAGARDA, Kamil FIJOREK // Milchwissenschaft. - Vol. 67, Iss. 3 (2012), s. 242-245. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0026-3788
50
Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries : Synthesis = Nierówności społeczne, kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w krajach OECD : synteza / Michał G. WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK ; red. z. Grzegorz Ślusarz]. - z. nr 28 (2012), s. 24-40. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/29969/03.pdf. - ISSN 1898-5084
51
Komunikacja organizacji z klientem zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2008 a jakość usługi : wybrane dylematy w warunkach niejednoznacznych zależności / Janusz Ząbek, Tadeusz SIKORA // Zarządzanie Jakością. - nr 3-4 (2012), s. 74-89. - Bibliogr. - ISSN 1734-3534
52
Problem bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań w ocenie podmiotów łańcucha dostaw = Safety Problems of Packaging Materials and Packages in the Assessment of the Supply Chain Subjects / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ // Opakowanie. - nr 8 (2012), s. 67-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
53
Skażenie mikologiczne ścian magazynu tkanin zabytkowych i ocena skuteczności przeprowadzonej dezynfekcji = Mycological Contamination of Antique Textile Storage Room Walls and Performed Disinfection Efficacy / Barbara BŁYSKAL, Justyna SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA // Ochrona przed Korozją. - 9s/A (2012), s. 152-156. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : materiały konferencyjne. - Bibliogr. - ISSN 0473-7733
54
Properties of Active Carbon with Various Particle Shapes Obtained in Char-Steam Reaction / Bronisław BUCZEK // Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa. - T. 33, z. 3 (2012), s. 335-344. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-6425
55
Kryteria oceny jakości opakowań aerozolowych = Aerosol Package Quality Assesment Criteria / Anna Fitrzyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 886 (2012), s. 53-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
1
Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A., (2012), Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 60-68.
2
Wojnarowska M., Sołtysik M., (2012), Implementacja strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, "Journal of Ecology and Health", R. 16, nr 1 (91), s. 47-51.
3
Ucherek M., (2012), Stan świadomości społecznej w zakresie praw konsumenckich, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 30-35.
4
Nawalany K., Rusin A., Kepczynski M., Filipczak P., Kumorek M., Kozik B., Weitman H., Ehrenberg B., Krawczyk Z., Nowakowska M., (2012), Novel Nanostructural Photosensitizers for Photodynamic Therapy : In vitro studies, "International Journal of Pharmaceutics", vol. 430, Iss. 1-2, s. 129-140.
5
Kondratowicz-Pietruszka E., (2012), Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 7, s. 92-115.
6
Kondratowicz-Pietruszka E., (2012), Turystyka religijno-pielgrzymkowa w gminie Dębowiec, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 7, s. 73-91.
7
Kondratowicz-Pietruszka E., (2012), Promocja produktu turystycznego, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 7, s. 52-72.
8
Zimon D., Sikora T., (2012), Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością w małych i średnich organizacjach handlowych, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. s. 21-32.
9
Ucherek M., (2012), Opakowanie produktu istotnym elementem w realizacji polityki ochrony konsumenta, "Marketing i Rynek", nr 4, s. 32-38.
10
Syguła-Cholewińska J., (2012), Nanocząsteczkowy tlenek cynku w wykończeniach higienicznych tkanin, "Przegląd Włókienniczy", nr 4, s. 29-33.
11
Bolonek R., (2012), Kierunki modernizacji gospodarki Polski w świetle doświadczeń wynikających z okresu kryzysu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 24, s. 136-158; http://www.ur.edu.pl/file/16778/11.pdf
12
Gacek A., Gajewski A., (2012), Analiza skupień w towaroznawczej ocenie wód mineralnych i źródlanych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 878, s. 5-19.
13
Chochół A., Świętek M., (2012), Characteristics of Forensic Shoe Sole Databases, "Problems of Forensic Sciences", vol. 90, s. 164-177; http://www.forensicscience.pl/pfs/90_Swietek.pdf
14
Balon U., Dziadkowiec J., (2012), Znaczenie reklamacji w systemie zarządzania jakością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 886, s. 5-26.
15
Fijał T., (2012), Ekologizacja zamówień publicznych jako narzędzie realizacji zintegrowanej polityki produktowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 886, s. 37-51.
16
Buczek B., Kozera P., (2012), Wpływ warunków atmosferycznych na zmiany wskaźników jakościowych oleju z orzechów włoskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 886, s. 27-36.
17
Nowicki P., Sikora T., (2012), Postrzeganie funkcjonowania systemów GMP/GHP i HACCP przez pracowników barów bistro, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 886, s. 109-127.
18
Kursa K., Cichoń Z., (2012), Analiza jakości wybranych mrożonych przetworów warzywnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 886, s. 75-87.
19
Nitkiewicz T., (2012), Identyfikacja presji środowiskowych w procesie garbowania skóry za pomocą ekologicznej oceny cyklu życia - studium przypadku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 886, s. 89-107.
20
Giemza M., (2012), Effect of the Malopolska Quality Award on Organizations - Selected Cases, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3 (32), s. 40-48.
21
Kafel P., Nowicki P., Sikora T., (2012), Ocena polityki zintegrowanego systemu zarządzania, "Ekonomia i Zarządzanie", t. 1, nr 1, s. 105-112; http://www.zneiz.pb.edu.pl/kwartalnik_1_2012/3.1_kafel_nowicki_sikora.pdf
22
Ucherek M., Latocha M., (2012), Ecological Information of Packaged Products Introduced to the Market, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (30), s. 64-72.
23
Nowicki P., Sikora T., (2012), Szkolenia a poziom wiedzy pracowników sieci barów bistro odnośnie do systemów GMP/GHP I HACCP, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2 (31), s. 20-36.
24
Fijał T., (2012), Kierunki rozwoju biogazowni w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 881, s. 7-22.
25
Gollinger-Tarajko M., (2012), Projektowanie ekologiczne w realizacji celów edukacyjnych zrównoważonego rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 881, s. 23-34.
26
Kudełka W., Popis M., (2012), Żywność genetycznie zmodyfikowana i funkcjonalna - nowe segmenty na rynku żywności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 881, s. 63-77.
27
Kursa K., Cichoń Z., (2012), Charakterystyka rynku mrożonych przetworów warzywnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 881, s. 79-91.
28
Nitkiewicz T., (2012), Rola ekologicznej oceny cyklu życia we wdrażaniu zintegrowanej polityki produktowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 881, s. 107-129.
29
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Halagarda M., (2012), Charakterystyka produkcji ekologicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 881, s. 131-151.
30
Salerno-Kochan R., (2012), Badania toksyczności metali ciężkich w aspekcie oceny bezpieczeństwa użytkowania produktów włókienniczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 881, s. 153-166.
31
Nowicki P., Sikora T., (2012), Realizacja założeń zasad GMP/GHP i systemu HACCP oraz samoocena poziomu wiedzy pracowników barów bistro, "Nauki Inżynierskie i Technologie", nr 1 (4), s. 33-43.
32
Nowicki P., Sikora T., (2012), Opinie klientów sieci barów bistro na temat higieny i jakości serwowanych potraw, "Żywność : nauka - technologia - jakość", nr 2 (81), s. 198-214; http://www.pttz.org/zyw/
33
Lisińska-Kuśnierz M., (2012), Wspomnienie o Profesor Marzenie Ucherek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 881, s. 5-6.
34
Salerno-Kochan R., (2012), New Approach to the Safety Evaluation of Textile Goods. Part 1, Bioindicative Measuring Method for Formaldehyde Content in Textiles, "Fibres & Textiles in Eastern Europe", vol. 20, no. 2 (91), s. 96-101; http://www.fibtex.lodz.pl/file-Fibtex_(41i81cu08zaq2d0r).pdf-FTEE_91_96.pdf
35
Adamczyk W., (2012), Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji, "Zarządzanie i Finanse", R. 10, nr 3, cz. 2, s. 177-191; http://zif.wzr.pl/pim/2012_3_2_14.pdf
36
Wojnarowska M., (2012), Znaczenie Zintegrowanej Polityki Produktowej w kształtowaniu wiedzy o jakości wyrobów, "Zarządzanie i Finanse", R. 10, nr 3, cz. 2, s. 192-205; http://zif.wzr.pl/pim/2012_3_2_15.pdf
37
Woźniak M., (2012), Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechniania się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 25, s. 5-29; http://www.ur.edu.pl/file/20789/01.pdf
38
Buczek B., Kozera P., (2012), Regeneracja oleju z orzecha włoskiego adsorbentami pozyskanymi z jego łupin, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 899, s. 5-14.
39
Kawecka A., (2012), Badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania środków spożywczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 899, s. 15-26.
40
Kondratowicz-Pietruszka E., (2012), Kwasy tłuszczowe wybranych olejów roślinnych tłoczonych na zimno, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 899, s. 27-46.
41
Ostasz L., (2012), Analiza zmian fizykochemicznych w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 899, s. 47-61.
42
Jabłoński Ł., (2012), Mierniki dobrobytu : Polska na tle wybranych krajów świata, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 897, s. 103-120.
43
Bolonek R., (2012), Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki wynikające z podziału terytorialnego Polski na regiony, "Studia i Materiały", nr 1-2, s. 59-77; http://www.wz.uw.edu.pl/panel/pliki/file/usrfiles/336/05%287%29.pdf
44
Buczek B., (2012), Modelowanie właściwości węgla aktywnego o różnej geometrii ziaren w reakcji karbonizatu z parą wodną, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 893, s. 5-14.
45
Cholewa-Wójcik A., (2012), Analiza procesu fotostarzenia folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 893, s. s. 15-25.
46
Pfeifer S., (2012), Czynniki wpływające na komfort użytkowania odzieży, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 893, s. s. 43-55.
47
Buczek B., (2012), Improvement of Quality of Used Frying Oil by Means of Active Carbons, "Nauki Inżynierskie i Technologie", nr 4 (7), s. 9-18.
48
Florek-Paszkowska A., Cymanow P., (2012), Zarządzanie procesem produkcji z wykorzystaniem metody AHP/ANP, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", vol. 13 (XIII), nr 1, s. 96-105; http://www.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/2012/06/MIBE-XIII-1-2012.pdf#page=104&view=Fit
49
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Halagarda M., Fijorek K., (2012), Physicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis, "Milchwissenschaft", Vol. 67, Iss. 3, s. 242-245.
50
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2012), Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries : Synthesis, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 28, s. 24-40; http://www.ur.edu.pl/file/29969/03.pdf
51
Ząbek J., Sikora T., (2012), Komunikacja organizacji z klientem zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2008 a jakość usługi : wybrane dylematy w warunkach niejednoznacznych zależności, "Zarządzanie Jakością", nr 3-4, s. 74-89.
52
Lisińska-Kusnierz M., (2012), Problem bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań w ocenie podmiotów łańcucha dostaw, "Opakowanie", nr 8, s. 67-72.
53
Błyskal B., Syguła-Cholewińska J., (2012), Skażenie mikologiczne ścian magazynu tkanin zabytkowych i ocena skuteczności przeprowadzonej dezynfekcji, "Ochrona przed Korozją", 9s/A, s. 152-156.
54
Buczek B., (2012), Properties of Active Carbon with Various Particle Shapes Obtained in Char-Steam Reaction, "Chemical and Process Engineering", T. 33, z. 3, s. 335-344.
55
Fitrzyk A., (2012), Kryteria oceny jakości opakowań aerozolowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 886, s. 53-64.
1
@article{journals,
author = " Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Kawecka Agnieszka ",
title = "Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "60-68",
year = "2012",
}
2
@article{journals,
author = " Wojnarowska Magdalena and Sołtysik Mariusz ",
title = "Implementacja strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa",
journal = "Journal of Ecology and Health",
number = "R. 16, 1 (91)",
pages = "47-51",
year = "2012",
}
3
@article{journals,
author = " Ucherek Marzena ",
title = "Stan świadomości społecznej w zakresie praw konsumenckich",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "30-35",
year = "2012",
}
4
@article{journals,
author = " Nawalany Kinga and Rusin Aleksandra and Kepczynski Mariusz and Filipczak Piotr and Kumorek Marta and Kozik Bartłomiej and Weitman Hana and Ehrenberg Benjamin and Krawczyk Zdzisław and Nowakowska Maria ",
title = "Novel Nanostructural Photosensitizers for Photodynamic Therapy : In vitro studies",
journal = "International Journal of Pharmaceutics",
number = "vol. 430, Iss. 1-2",
pages = "129-140",
year = "2012",
}
5
@article{journals,
author = " Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ",
title = "Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 7",
pages = "92-115",
year = "2012",
}
6
@article{journals,
author = " Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ",
title = "Turystyka religijno-pielgrzymkowa w gminie Dębowiec",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 7",
pages = "73-91",
year = "2012",
}
7
@article{journals,
author = " Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ",
title = "Promocja produktu turystycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 7",
pages = "52-72",
year = "2012",
}
8
@article{journals,
author = " Zimon Dominik and Sikora Tadeusz ",
title = "Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością w małych i średnich organizacjach handlowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "s. 21-32",
year = "2012",
}
9
@article{journals,
author = " Ucherek Marzena ",
title = "Opakowanie produktu istotnym elementem w realizacji polityki ochrony konsumenta",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "4",
pages = "32-38",
year = "2012",
}
10
@article{journals,
author = " Syguła-Cholewińska Justyna ",
title = "Nanocząsteczkowy tlenek cynku w wykończeniach higienicznych tkanin",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "4",
pages = "29-33",
year = "2012",
}
11
@article{journals,
author = " Bolonek Ryszarda ",
title = "Kierunki modernizacji gospodarki Polski w świetle doświadczeń wynikających z okresu kryzysu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 24",
pages = "136-158",
adress = "",
year = "2012",
}
12
@article{journals,
author = " Gacek Anna and Gajewski Andrzej ",
title = "Analiza skupień w towaroznawczej ocenie wód mineralnych i źródlanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "878",
pages = "5-19",
year = "2012",
}
13
@article{journals,
author = " Chochół Andrzej and Świętek Maciej ",
title = "Characteristics of Forensic Shoe Sole Databases",
journal = "Problems of Forensic Sciences",
number = "vol. 90",
pages = "164-177",
year = "2012",
}
14
@article{journals,
author = " Balon Urszula and Dziadkowiec Joanna ",
title = "Znaczenie reklamacji w systemie zarządzania jakością",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "886",
pages = "5-26",
year = "2012",
}
15
@article{journals,
author = " Fijał Tadeusz ",
title = "Ekologizacja zamówień publicznych jako narzędzie realizacji zintegrowanej polityki produktowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "886",
pages = "37-51",
year = "2012",
}
16
@article{journals,
author = " Buczek Bronisław and Kozera Piotr ",
title = "Wpływ warunków atmosferycznych na zmiany wskaźników jakościowych oleju z orzechów włoskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "886",
pages = "27-36",
year = "2012",
}
17
@article{journals,
author = " Nowicki Paweł and Sikora Tadeusz ",
title = "Postrzeganie funkcjonowania systemów GMP/GHP i HACCP przez pracowników barów bistro",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "886",
pages = "109-127",
year = "2012",
}
18
@article{journals,
author = " Kursa Karolina and Cichoń Zofia ",
title = "Analiza jakości wybranych mrożonych przetworów warzywnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "886",
pages = "75-87",
year = "2012",
}
19
@article{journals,
author = " Nitkiewicz Tomasz ",
title = "Identyfikacja presji środowiskowych w procesie garbowania skóry za pomocą ekologicznej oceny cyklu życia - studium przypadku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "886",
pages = "89-107",
year = "2012",
}
20
@article{journals,
author = " Giemza Mariusz ",
title = "Effect of the Malopolska Quality Award on Organizations - Selected Cases",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3 (32)",
pages = "40-48",
year = "2012",
}
21
@article{journals,
author = " Kafel Piotr and Nowicki Paweł and Sikora Tadeusz ",
title = "Ocena polityki zintegrowanego systemu zarządzania",
journal = "Ekonomia i Zarządzanie",
number = "t. 1, 1",
pages = "105-112",
year = "2012",
}
22
@article{journals,
author = " Ucherek Marzena and Latocha Marcelina ",
title = "Ecological Information of Packaged Products Introduced to the Market",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (30)",
pages = "64-72",
year = "2012",
}
23
@article{journals,
author = " Nowicki Paweł and Sikora Tadeusz ",
title = "Szkolenia a poziom wiedzy pracowników sieci barów bistro odnośnie do systemów GMP/GHP I HACCP",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2 (31)",
pages = "20-36",
year = "2012",
}
24
@article{journals,
author = " Fijał Tadeusz ",
title = "Kierunki rozwoju biogazowni w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "881",
pages = "7-22",
year = "2012",
}
25
@article{journals,
author = " Gollinger-Tarajko Marta ",
title = "Projektowanie ekologiczne w realizacji celów edukacyjnych zrównoważonego rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "881",
pages = "23-34",
year = "2012",
}
26
@article{journals,
author = " Kudełka Wanda and Popis Marzena ",
title = "Żywność genetycznie zmodyfikowana i funkcjonalna - nowe segmenty na rynku żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "881",
pages = "63-77",
year = "2012",
}
27
@article{journals,
author = " Kursa Karolina and Cichoń Zofia ",
title = "Charakterystyka rynku mrożonych przetworów warzywnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "881",
pages = "79-91",
year = "2012",
}
28
@article{journals,
author = " Nitkiewicz Tomasz ",
title = "Rola ekologicznej oceny cyklu życia we wdrażaniu zintegrowanej polityki produktowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "881",
pages = "107-129",
year = "2012",
}
29
@article{journals,
author = " Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Halagarda Michał ",
title = "Charakterystyka produkcji ekologicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "881",
pages = "131-151",
year = "2012",
}
30
@article{journals,
author = " Salerno-Kochan Renata ",
title = "Badania toksyczności metali ciężkich w aspekcie oceny bezpieczeństwa użytkowania produktów włókienniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "881",
pages = "153-166",
year = "2012",
}
31
@article{journals,
author = " Nowicki Paweł and Sikora Tadeusz ",
title = "Realizacja założeń zasad GMP/GHP i systemu HACCP oraz samoocena poziomu wiedzy pracowników barów bistro",
journal = "Nauki Inżynierskie i Technologie",
number = "1 (4)",
pages = "33-43",
year = "2012",
}
32
@article{journals,
author = " Nowicki Paweł and Sikora Tadeusz ",
title = "Opinie klientów sieci barów bistro na temat higieny i jakości serwowanych potraw",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "2 (81)",
pages = "198-214",
year = "2012",
}
33
@article{journals,
author = " Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ",
title = "Wspomnienie o Profesor Marzenie Ucherek",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "881",
pages = "5-6",
year = "2012",
}
34
@article{journals,
author = " Salerno-Kochan Renata ",
title = "New Approach to the Safety Evaluation of Textile Goods",
journal = "Fibres & Textiles in Eastern Europe",
number = "vol. 20, no. 2 (91)",
pages = "96-101",
year = "2012",
}
35
@article{journals,
author = " Adamczyk Wacław ",
title = "Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 10, 3, cz. 2",
pages = "177-191",
year = "2012",
}
36
@article{journals,
author = " Wojnarowska Magdalena ",
title = "Znaczenie Zintegrowanej Polityki Produktowej w kształtowaniu wiedzy o jakości wyrobów",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 10, 3, cz. 2",
pages = "192-205",
year = "2012",
}
37
@article{journals,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechniania się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 25",
pages = "5-29",
adress = "",
year = "2012",
}
38
@article{journals,
author = " Buczek Bronisław and Kozera Piotr ",
title = "Regeneracja oleju z orzecha włoskiego adsorbentami pozyskanymi z jego łupin",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "899",
pages = "5-14",
year = "2012",
}
39
@article{journals,
author = " Kawecka Agnieszka ",
title = "Badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania środków spożywczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "899",
pages = "15-26",
year = "2012",
}
40
@article{journals,
author = " Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ",
title = "Kwasy tłuszczowe wybranych olejów roślinnych tłoczonych na zimno",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "899",
pages = "27-46",
year = "2012",
}
41
@article{journals,
author = " Ostasz Lidia ",
title = "Analiza zmian fizykochemicznych w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "899",
pages = "47-61",
year = "2012",
}
42
@article{journals,
author = " Jabłoński Łukasz ",
title = "Mierniki dobrobytu : Polska na tle wybranych krajów świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "897",
pages = "103-120",
year = "2012",
}
43
@article{journals,
author = " Bolonek Ryszarda ",
title = "Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki wynikające z podziału terytorialnego Polski na regiony",
journal = "Studia i Materiały",
number = "1-2",
pages = "59-77",
year = "2012",
}
44
@article{journals,
author = " Buczek Bronisław ",
title = "Modelowanie właściwości węgla aktywnego o różnej geometrii ziaren w reakcji karbonizatu z parą wodną",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "893",
pages = "5-14",
year = "2012",
}
45
@article{journals,
author = " Cholewa-Wójcik Agnieszka ",
title = "Analiza procesu fotostarzenia folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "893",
pages = "s. 15-25",
year = "2012",
}
46
@article{journals,
author = " Pfeifer Stanisław ",
title = "Czynniki wpływające na komfort użytkowania odzieży",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "893",
pages = "s. 43-55",
year = "2012",
}
47
@article{journals,
author = " Buczek Bronisław ",
title = "Improvement of Quality of Used Frying Oil by Means of Active Carbons",
journal = "Nauki Inżynierskie i Technologie",
number = "4 (7)",
pages = "9-18",
year = "2012",
}
48
@article{journals,
author = " Florek-Paszkowska Anna and Cymanow Piotr ",
title = "Zarządzanie procesem produkcji z wykorzystaniem metody AHP/ANP",
journal = "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych",
number = "vol. 13 (XIII), 1",
pages = "96-105",
year = "2012",
}
49
@article{journals,
author = " Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Halagarda Michał and Fijorek Kamil ",
title = "Physicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis",
journal = "Milchwissenschaft",
number = "Vol. 67, Iss. 3",
pages = "242-245",
year = "2012",
}
50
@article{journals,
author = " Woźniak Michał G. and Jabłoński Łukasz ",
title = "Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries : Synthesis",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 28",
pages = "24-40",
adress = "",
year = "2012",
}
51
@article{journals,
author = " Ząbek Janusz and Sikora Tadeusz ",
title = "Komunikacja organizacji z klientem zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2008 a jakość usługi : wybrane dylematy w warunkach niejednoznacznych zależności",
journal = "Zarządzanie Jakością",
number = "3-4",
pages = "74-89",
year = "2012",
}
52
@article{journals,
author = " Lisińska-Kusnierz Malgorzata ",
title = "Problem bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań w ocenie podmiotów łańcucha dostaw",
journal = "Opakowanie",
number = "8",
pages = "67-72",
year = "2012",
}
53
@article{journals,
author = " Błyskal Barbara and Syguła-Cholewińska Justyna ",
title = "Skażenie mikologiczne ścian magazynu tkanin zabytkowych i ocena skuteczności przeprowadzonej dezynfekcji",
journal = "Ochrona przed Korozją",
number = "9s/A",
pages = "152-156",
adress = "",
year = "2012",
}
54
@article{journals,
author = " Buczek Bronisław ",
title = "Properties of Active Carbon with Various Particle Shapes Obtained in Char-Steam Reaction",
journal = "Chemical and Process Engineering",
number = "T. 33, z. 3",
pages = "335-344",
year = "2012",
}
55
@article{journals,
author = " Fitrzyk Anna ",
title = "Kryteria oceny jakości opakowań aerozolowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "886",
pages = "53-64",
year = "2012",
}