Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Typ publikacji: Artykuły od roku: 2010 do roku: 2010
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 122.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Hermaniuk Tomasz , Sikora Tadeusz
Tytuł:
Wdrażania systemów zarządzania jakością : korzyści i trudności = Quality Management Systems Implementation - Adventages and Difficulties
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 5 (2010) , s. 7-11. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
51577
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Analityczny proces sieciowy w zarządzaniu jakością
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 7 (2010) , s. 16-28. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
51588
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zasada elastyczności w stosowaniu systemu HACCP na przykładzie przedsiębiorstw przetwarzających produkty rolnictwa ekologicznego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2010) , s. 65-66. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51626
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Dziadkowiec Joanna , Rood A. Scott
Tytuł:
Wykorzystanie metody Mystery Shopping do badań porównawczych usług świadczonych przez restauracje : na przykładzie Polski i USA = Applying the Mystery Shopping Method to Compare Restaurant Services between Poland and the USA
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 11 (2010) , s. 37-42. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
51643
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne = Ordoliberal Social Market Economy or Minimal State
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 17 (2010) , s. 27-46. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
52258
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Perspektywy wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki w warunkach integracji z Unią Europejską = The Prospects for Growing Innovation in the Polish Economy and its Integration into the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010) , s. 99-116. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53242
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Polityka edukacyjna w Polsce jako element procesu inwestycji w kapitał ludzki. Aspekty ilościowe i jakościowe = Quantitative and Qualitative Aspects of Education Policy in Poland as an Element of Investing in Human Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010) , s. 25-52. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53243
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Teorie ekonomiczne a proces odrabiania zaległości rozwojowych = Economic Theory and the Closing of the Development Gap
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53244
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Nierówności społeczne i kapitał ludzki w Polsce po 1990 r. = Social Inequality and Human Capital in post-1990 Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53245
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Odrabianie zaległości rozwojowych i konwergencja polskiej gospodarki = Closing the Development Gap and Convergence of the Polish Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010) , s. 69-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53246
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Oczekiwania konsumentów w zakresie użyteczności wprowadzanych do obrotu opakowań = Consumers' Expectations Concerning the Usefulness of Packages Introduced into the Trade Turnover
Źródło:
Opakowanie. - nr 2 (2010) , s. 12-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161800870
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
System informowania kierownictwa MIS w organizacji = Management Information System Project in a Company
Źródło:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 6 (2010) , s. 27-33. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2164934376
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Znaki jakości wyrobów spożywczych
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 1 (19) (2010) , s. 124-127 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2165078770
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Kapitał ludzki czynnikiem wzrostu gospodarczego w krajach OECD = Human Capital as Economic Growth Factor in OECD Countries
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (2010) , s. 51-67. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165082466
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Idea pakowania zrównoważonego = The Idea of Sustainable Packing
Źródło:
Opakowanie. - nr 8 (2010) , s. 10-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165614237
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Opakowania kosmetyków jako narzędzie komunikacji rynkowej = Packaging of Cosmetics as a Tool of Market Communication
Źródło:
Opakowanie. - nr 11 (2010) , s. 10-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165615128
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Licho nie śpi
Źródło:
Packaging Polska. - nr 01 (2010) , s. 20-24 - Bibliogr.
Nr:
2165615221
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
The Proposal of Sensory Quality Determination of Food in Modified Atmosphere Packaging Using the Estimate Method
Źródło:
Italian Food Technology. - no. 59 (2010) , s. 16-21. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165616412
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Research on Ecological Awareness Among Children and Teenagers = Świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży - badania
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 152 (2010) , s. 50-57. - Tytuł numeru: Selected Problems of Products Ecology - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165618820
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Possibilities of Using Intelligent Packaging to Food Product
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 607-612. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165620788
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Environmental Communication Activities in Packaging Brench
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 1200-1205. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165623538
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Dwuetapowy proces adsorpcji produktów degradacji oleju smażalniczego = A Two-Stage Process for Adsorption of Frying Oil Degradation Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165626010
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Analiza właściwości i składu kwasów tłuszczowych handlowych olejów pochodzenia roślinnego = Analysis of the Properties and Fatty Acid Composition of Commercial Vegetable Oils
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010) , s. 19-30. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165626075
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Przedłużanie żywotności frytury rzepakowej za pomocą kontaktu z mieszaniną węgli aktywnych o różnym charakterze powierzchni = Prolonging the Lifetime of Frying Rapeseed Oil by Contact with a Mixture of Activated Carbons with Surfaces of Various Character
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010) , s. 31-38. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165626085
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych oraz właściwości chemicznych i lepkości olejów ogrzewanych mikrofalami = Changes in the Composition of Fatty Acids and in the Chemical Properties and Viscosity of Microwave-Heated Oils
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010) , s. 39-50. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165626384
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych przechowywanego oleju rzepakowego produkcji polskiej = Characterization of the Fatty Acid Profile of Stored Rapeseed Oil Made in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010) , s. 51-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165626690
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Dynamika wzrostu kwasowości fermentowanych soków warzywnych = Dynamics of Growth in the Acidity of Fermented Vegetable Juices
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010) , s. 73-86. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165626732
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Autor:
Kafel Piotr , Bednarski Aleksander
Tytuł:
Pork Quality System : zasady certyfikacji
Źródło:
Magazyn Przemysłu Mięsnego. - 1-2 (2010) , s. 34-36
Nr:
2165692838
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Kafel Piotr , Bednarski Aleksander
Tytuł:
Certyfikacja systemów jakości żywności, ze szczególnym uwzględnieniem Systemu PQS
Źródło:
InfoPOLSUS. - nr 8 (2010) , s. 11-13
Nr:
2165694056
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
The Influence of the Polish Quality Award on Financial Performance of Polish Companies
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 200-204. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165694450
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Koszty jakości w badanych przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego = Quality Costs in the Investigated Enterprises of the Automotive Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698254
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością = Internal and External Customer in the Quality Management System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010) , s. 17-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698359
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Japońska Nagroda Jakości W.E. Deminga = The Japanese Quality Prize : the Deming Prize
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698386
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Benchmarking w organizacjach = Benchmarking in Organizations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010) , s. 55-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698396
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Autor:
Bolińska Anna , Giemza Mariusz
Tytuł:
Proces kwalifikacji dostawców w świetle wymagań wybranych norm ISO = Supplier Qualification Process in the Light of the Requirements of Selected ISO Standards
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010) , s. 71-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698405
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Kluczowe czynniki TQM wpływające na wyniki finansowe przedsiębiorstw branży spożywczej = The Most Important TQM Factors Influencing the Financial Results of Enterprises of the Food Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010) , s. 81-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698519
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Bezpieczeństwo żywności i żywienia w prawie unijnym i polskim oraz normach ISO : integracja systemów = Nutrition and Food Safety in the EU and Polish Legislation and in ISO Standards : System Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010) , s. 91-105. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698529
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Wymagania i wdrażanie zasad GMP i GHP w zakładach żywienia zbiorowego = The Requirements and Implementation of the Principles of GMP and GHP in Catering Establishments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010) , s. 107-123. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698552
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Jakość produktu i wartość marki jako determinanty lojalności klienta = Product Quality and Brand Value as the Factors Determining Customer Loyalty
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010) , s. 125-142. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698594
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Autor:
Salerno-Kochan Marek , Janus Przemysław
Tytuł:
Istota i uwarunkowania prawne wewnętrznego systemu kontroli obrotu towarów o znaczeniu strategicznym = The Essence and Legal Aspects of the Internal Control System for the Turnover of Strategic Goods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010) , s. 143-157. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698614
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Autor:
Wolańska Marianna , Sikora Tadeusz
Tytuł:
Rola jakości i wdrażania systemów zarządzania jakością w przemyśle mleczarskim Ukrainy = The Role of Quality and Implementation of Quality Management Systems in the Ukrainian Dairy Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010) , s. 159-170. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698647
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Modernizacja technologiczna w zintegrowanym rozwoju Polski w warunkach globalnego kryzysu finansowego = Technological Modernization within Integrated Development of Poland under Condition of Global Financial Crisis
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010) , s. 88-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2165738223
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Inżynieria genetyczna w produkcji i kształtowaniu jakości żywności = Genetic Engineering in the Production and Control of Food Quality
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010) , s. 115-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738346
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w krajach OECD na przełomie XX i XXI wieku = Differences of Economic Development within OECD-Countries between 20th and 21st Century
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010) , s. 154-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738432
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Dokąd zmierza rodzina, czyli "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny" w ujęciu Waldemara Tyca = Where is Family Going? 'Economic and Social Conditions of Family Transformation' by Waldemar Tyc
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010) , s. 170-181. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2165738460
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki = Limiting the Technological Gap as a Dimension of Polish Economy Modernization
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010) , s. 225-233. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738552
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Dywergencja rozwoju regionalnego Polski jako uwarunkowanie technologicznej modernizacji gospodarki = Regional Development Divergence in Poland Limiting the Technological Modernization of the Economy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010) , s. 360-374. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738671
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Analysis of Factors Affecting the Dynamics of Oxygen Content Changes in Packaging During Storage = Analiza czynników wpływających na dynamikę zmian zawartości tlenu w opakowaniu w czasie przechowywania
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (25) (2010) , s. 106-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165744445
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Rood A. Scott , Dziadkowiec Joanna
Tytuł:
Why Use Importance Performance Analysis in Mystery Shopping? A USA-Poland Comparative Answer
Źródło:
Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism. - vol. 11, iss. 1 (2010) , s. 1-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165768155
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Impact of Pasteurisation and Type of Packaging on Probiotic Bacteria in Bio-yoghurts of Goats' Milk during Storage
Źródło:
Medycyna Weterynaryjna / Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. - Vol. 66 nr 2 (2010) , s. 109-112. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165775089
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Chochół Andrzej , Gasińska Katarzyna
Tytuł:
The Safety of Toys and Consumers Awareness
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 17-24 - Bibliogr.
Nr:
2165779532
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
TRIZ and Human-Centered (HCD) Design in Assessing Goods
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 39-45. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165779557
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Biniek M. , Kędzior W. , Suwała G.
Tytuł:
Quality of Apple Concentrate and Essence
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 408-414. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165780773
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Balon Urszula , Morkis Grażyna
Tytuł:
Costs of Quality in Quality Management Systems in Polish Food Enterprises
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 168-173. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165781270
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Consumers' Preferences versus Quality of Chocolte
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 493-498. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165785473
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
The Influence of Self-evaluation Concerning Food Safety Knowledge on Food Hygiene Perception of Bistro Bars Employees
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 499-504. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165785474
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
A Comparative Research Study of Selected Quality Parameters of Flour Originating from Organic and Conventional Cereal Crops
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 529-535. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165785507
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Tytuł:
Chemical Composition of Polish Mountain Sheep Milk - Influence of Somatic Cell Count and Total Bacteria Count
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 542-546. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165785562
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Tytuł:
Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Chosen Energy Drinks
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 579-583. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165785576
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tytuł:
Comparative Sensory Research of the Apple's Aroma: Natural and Identical with Natural
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 603-606. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165785589
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Probiotics in Natural Bio-yoghurts of Goats' Milk = Probiotika im Natur-Bio-Joghurts aus Ziegenmilch
Źródło:
Milchwissenschaft = Milk Science International : Journal of Nutrition Research and Food Science. - vol. 65, iss. 4 (2010) , s. 407-410. - Summ., Zsfg. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2165789015
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
The Influence of Tangibles on the Quality Perception in Restaurant
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 846-852. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165793045
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Effect of Minerals on the Quality of Cosmetic Products
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 941-946. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165793141
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Hygienic Effect of Textiles in the Process of Washing
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 959-964. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165793496
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tytuł:
Quality of Raw Milk from Various Producers
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 454-459. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165793611
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Harmful Substances in Leather Ware a Colorimetric Method for Determining Trace Quantities of Chromium (VI)
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 976-981. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165793773
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Salerno-Kochan R. , Fyda J. , Wójtowicz A.
Tytuł:
The Fluorescence Measuring Method Based on AlamarBlue® Assay and Tetrahymena Pyriformis for Screening and Assessing Safety of Textiles
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 993-997. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165793999
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Tytuł:
The Method of Selected Cosmetic Products Age Estimation
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 1011-1016. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165794069
artykuł w czasopiśmie
69

Autor:
Tytuł:
Prospects for the Use of the Potential in Renewable Energy Sources in Poland
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 1024-1028. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165794188
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils = Dynamika zmian oksydacyjnych w olejach podczas smażenia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 147 (2010) , s. 44-53. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Food Safety - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165902394
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
The Analysis of Oxidative Changes and Fatty Acid Composition in Refined Oils during Microwave Heating = Analiza zmian oksydacyjnych oraz zmian w składzie kwasów tłuszczowych zachodzących w rafinowanych olejach podczas ogrzewania mikrofalowego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 147 (2010) , s. 54-62. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Food Safety - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165902511
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Effect of Selective UV Radiation on the Oxidative Stability of Vegetable Oils with Addition of BHT = Wpływ selektywnego naświetlania UV na stabilność oksydacyjną olejów z dodatkiem BHT
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 147 (2010) , s. 63-70. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Food Safety - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165902552
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Oczyszczanie zużytego oleju smażalniczego przez adsorpcję na węglu aktywnym o zróżnicowanym charakterze powierzchni = Purification of Used Frying Oil by Adsorption on Activated Carbon of Varying Surface Nature
Źródło:
Przemysł Chemiczny. - T. 89, nr 9 (2010) , s. 1245-1250. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2165905902
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Effect of High Temperatute Treatment of Active Carbon on Purification Used Frying Oil
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 926-931. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165906083
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Tytuł:
Widzenie i percepcja barw
Źródło:
Nowa Elektrotechnika / Instytut Elektrotechniki. - nr 9(73) (2010) , s. 35-39
Nr:
2165929958
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Tytuł:
Barwa, człowiek i emocje
Źródło:
Nowa Elektrotechnika / Instytut Elektrotechniki. - nr 7-8(71-72) (2010) , s. 18-22
Nr:
2165929990
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Chochół Andrzej , Wołowiec Joanna
Tytuł:
Perspectives of Common Use of Biodegradable Polymers in Poland Including Public Ecological Awareness = Perspektywy powszechnego użycia biodegradalnych polimerów w Polsce z uwzględnieniem świadomości społeczeństwa
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 151 (2010) , s. 62-70. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Market Research - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165932698
artykuł w czasopiśmie
78

Autor:
Tytuł:
Psychofizyka barwy = Psychophysical Aspects of Colour
Źródło:
Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute. - T. 57, z. 244 (2010) , s. 5-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165934694
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Food Packaging in Poland
Źródło:
The World of Food Science (2010) . - [odczyt: 03.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166029604
artykuł nierecenzowany
80

Autor:
Tytuł:
Wybór efektywnego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach na przykładzie przemysłu spożywczego = Choice of Effective Quality Management System in Enterprises Basis on Food Economy
Źródło:
Zarządzanie Przedsiębiorstwem. - nr 2 (2010) , s. 21-32. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166032103
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Tytuł:
Możliwości poprawy zarządzania jakością produktów z pomocą Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) = Possibility of Improving the Quality Management of Food Products with the Analytic Hierarchy Process (AHP)
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/2 (2010) , s. 181-193. - Tytuł numeru: Doskonalenie produktu i przedsiębiorstwa na tle problemów towaroznawczych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166132422
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Zagrożenia występujące w produkcji wód mineralnych oraz miejsca monitorowania tych zagrożeń = Hazards and their Monitoring in Production of Mineral Waters
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2010) , s. 185-195. - Tytuł numeru: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166333043
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Analiza procesu komunikowania w ekoetykietowaniu = Analysis of the Communication Process in the Ecolabelling
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2010) , s. 273-284. - Tytuł numeru: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166361986
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Spełnienie wybranych wymagań rolnictwa ekologicznego w organizacjach prowadzących produkcję ekologiczną = Fulfillment of Selected Requirements of Organic Production in Enterprises where the Organic Food is Being Processed
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2010) , s. 313-318. - Tytuł numeru: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166362015
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Problemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii = Some Problems with the Use of Renewable Energy Sources
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2010) , s. 411-423. - Tytuł numeru: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166362242
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Psychosocial Aspects of Quality Management = Psychospołeczne aspekty zarządzania jakością
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 159 (2010) , s. 74-81. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : General Quality Problems - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166745193
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
TRIZ and Human-Centered Design in Assessing Goods = TRIZ i HCD w projektowaniu i ocenie wyrobów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 159 (2010) , s. 82-90. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : General Quality Problems - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166746752
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Ocena możliwości wykorzystania metodologii six sigma w polskich przedsiębiorstwach = Possibilities of Using the Six Sigma Methodology in Polish Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 831 (2010) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220768
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Badanie i ocena preferencji dotyczących zapachu wybranych kosmetyków = Investigation and Evaluation of the Preferences Regarding the Fragrance of Selected Cosmetics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 831 (2010) , s. 17-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220770
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Wykorzystanie modeli wzorcowych w rozwiązaniu problemu kompensacji cech podczas oceny jakości wyrobów = The Use of Standard Models to Solve the Problem of Compensation for Properties When Assessing the Quality of Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 831 (2010) , s. 31-42. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220772
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Narzędzia zapewniania bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych i ich stosowanie w Unii Europejskiej = Tools for Ensuring the Safety of Non-food Products and Their Functioning in the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 831 (2010) , s. 43-54. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220774
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Autor:
Tytuł:
Modelowanie zachodzących w procesach starzenia zmian wybranych parametrów emulsji kosmetycznych = Modelling of Changes in Selected Parameters of Cosmetic Emulsions, Occurring during the Ageing Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 831 (2010) , s. 69-78. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220776
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Autor:
Tytuł:
Kinetyka zmian intensywności zapachu w czasie - propozycja metodyki badania = Kinetics of Fragrance Intensity Changes in Time - A Proposal for a Research Methodology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 831 (2010) , s. 79-88. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220778
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Sensoryczne badania zmian preferencji dotyczących zapachu, barwy i konsystencji emulsji kosmetycznych = Sensory Analysis for Changes in the Preferences Regarding Fragrance, Colour and Consistency of Cosmetic Emulsions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 831 (2010) , s. 55-67. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220780
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Oczyszczanie frytury posmażaliniczej za pomocą modyfikowanych węgli aktywnych oraz syntetycznego krzemianu magnezu = Purification of Used Frying Fat Using Modified Activated Carbons and Synthetic Magnesium Silicate
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 841 (2010) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220782
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Sposoby zagospodarowania odpadów z poli(tereftalanu etylenu) = On the Methods of Polyethylene Terephthalate Waste Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 841 (2010) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220784
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych wybranych olejów roślinnych = Characterization on the Fatty Acid Profile of Selected Vegetable Oils
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 841 (2010) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220850
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Struktura asortymentowa oraz zmiany poziomu spożycia masła i tłuszczów roślinnych w Polsce = Assortment Structure and Changes in the Level of Butter and Vegetable Oil Consumption in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 841 (2010) , s. 65-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220852
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Zmiany fizykochemiczne zachodzące w olejach rafinowanych ogrzewanych w kuchence mikrofalowej = Physicochemical Changes Occurring in Refined Oils Heated in a Microwave Oven
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 841 (2010) , s. 35-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220854
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Application of Toxicological Assay and Spectrophotometric Measurements in Evaluation Safety of Textiles = Zastosowanie metod toksykologicznych i pomiarów spektrofotometrycznych w określaniu bezpieczeństwa wyrobów tekstylnych
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (2010) , s. 67-76. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228680
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Postrzeganie procesu certyfikacji przez organizacje zajmujące się przetwórstwem i obrotem produktów rolnictwa ekologicznego = Perception of the Certification Process of Processors and Traders of Organic Food Products
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (25) (2010) , s. 27-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168229038
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Chochół Andrzej , Waśniowska Małgorzata
Tytuł:
Analysis of the Influence of Engine Oils' Rheological Properties on Their Market Price = Analiza wpływu właściwości reologicznych olejów silnikowych na ich cenę
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 160 (2010) , s. 11-29. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Selected Quality Problems - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168233122
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Influence of Somatic Cell Count on Sheep Milk Quality = Wpływ liczby komórek somatycznych na jakość mleka owczego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 160 (2010) , s. 105-113. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Selected Quality Problems - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168233124
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Modern Trends in Assuring the Hygienic Effect of Laundering = Współczesne trendy w zapewnieniu efektu higienicznego prania
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 160 (2010) , s. 127-134. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Selected Quality Problems - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168233126
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
The Mycological Condition of Air Inside Squalid Living Accomodation in Old Building = Mykologiczny stan powietrza w zaniedbanym pomieszczeniu mieszkalnym w starym budownictwie
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 160 (2010) , s. 154-163. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Selected Quality Problems - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168233128
artykuł w czasopiśmie
106

Autor:
Buczek Bronisław , Zajezierska Anna
Tytuł:
Estimation of the Possibility to Produce Biodegradable Lubricating Greases from Used Frying Oils = Ocena możliwości wytwarzania biodegradowalnych smarów na bazie zużytych olejów smażalniczych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 160 (2010) , s. 167-175. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Selected Quality Problems - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168233130
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Modern Means of Improving Ecological Damages Caused by Industrial Activities = Współczesne sposoby naprawy szkód ekologicznych spowodowanych działalnością przemysłową
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 160 (2010) , s. 185-192. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Selected Quality Problems - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168233132
artykuł w czasopiśmie
108

Autor:
Tytuł:
Wpływ strategii projakościowej na pozycję organizacji - aspekt finansowy = Influence of Pro-Quality Strategy on the Position of an Organisation - Financial Aspect
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 3 (2010) , s. 34-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168236718
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Wpływ "Kryterium zasoby i partnerstwo" Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa = The Influence of Resource and Partnership Criterion of the Polish Quality Award's Management Improvement Model on Enterprise Development Process
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 4 (2010) , s. 149-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237086
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 42, nr 8 (2010) , s. 52
Nr:
2168243322
recenzja
111

Tytuł:
Gastronomia : czym kierują się klienci?
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 4 (81) (2010) , s. 48-50
Nr:
2168244702
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Zarządzanie bezpieczeństwem żywności : fachowa publikacja dla teoretyków i praktyków
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 7-8(84-85) (2010) , s. 65
Nr:
2168244704
recenzja
113

Tytuł:
Integrated Management Systems Certification - Survey Results
Źródło:
Journal of Economics and Organization of Future Enterprise. - 01 (2010) , s. 45-53. - Pełny tekst dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa ORGMASZ - Bibliogr.
Nr:
2168254802
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
The Possibilities of Using Data Envelopment Analysis in Hybrid-LCA = Możliwości zastosowania metody Data Envelopment Analysis w hybrydowym LCA
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 152 (2010) , s. 75-84. - Tytuł numeru: Selected Problems of Products Ecology - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168260632
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Nowy podręcznik akademicki : "Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności"
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 10 (87) (2010) , s. 19
Nr:
2168279813
recenzja
116

Tytuł:
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 11 (2010) , s. 52
Nr:
2168279819
recenzja
117

Tytuł:
Katedra jakości
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010) , s. 50-51. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168279829
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Chronić żywność i konsumenta
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 6 (2010) , s. 44-45
Tryb dostępu:
Nr:
2168279927
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Recenzja pracy naukowej Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, zrealizowanej w ramach badań statutowych nr 42/KM/2/2010/S/555 pod kierownictwem prof. dra hab. Edwarda Smagi
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA (2010) , s. 3 k.
Nr:
2168280277
recenzja
Zobacz opis całości
120

Autor:
Buczek Bronisław , Vogt Elżbieta
Tytuł:
Badanie właściwości powierzchniowych i reologicznych modyfikowanego pyłu wapiennego = Investigation of Surface and Rheology Properties of Modified Lime Dust
Źródło:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. - T. 26, z. 1 (2010) , s. 73-81. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168287945
artykuł w czasopiśmie
121

Autor:
Jabłoński Łukasz , Tokarski Tomasz
Tytuł:
Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów = Taxonomic Indicators of Spatial Diversification in Development of Polish Counties
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 81 (2010) , s. 261-289. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296843
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Wpływ procesu fermentacji na poziom zanieczyszczeń ciasta chlebowego = Effect of Fermentation Process on Contamination Level in Bread Dough
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość. - R. 17, nr 6 (73) (2010) , s. 67-82. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301581
artykuł w czasopiśmie
1
Wdrażania systemów zarządzania jakością : korzyści i trudności = Quality Management Systems Implementation - Adventages and Difficulties / Tomasz Hermaniuk, Tadeusz SIKORA // Problemy Jakości. - nr 5 (2010), s. 7-11. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
2
Analityczny proces sieciowy w zarządzaniu jakością / Anna GRĘDA // Problemy Jakości. - nr 7 (2010), s. 16-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
3
Zasada elastyczności w stosowaniu systemu HACCP na przykładzie przedsiębiorstw przetwarzających produkty rolnictwa ekologicznego / Piotr KAFEL, Tadeusz SIKORA // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2010), s. 65-66. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
4
Wykorzystanie metody Mystery Shopping do badań porównawczych usług świadczonych przez restauracje : na przykładzie Polski i USA = Applying the Mystery Shopping Method to Compare Restaurant Services between Poland and the USA // Problemy Jakości. - nr 11 (2010), s. 37-42. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
5
Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne = Ordoliberal Social Market Economy or Minimal State / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 17 (2010), s. 27-46. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/02.pdf. - ISSN 1898-5084
6
Perspektywy wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki w warunkach integracji z Unią Europejską = The Prospects for Growing Innovation in the Polish Economy and its Integration into the European Union / Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010), s. 99-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170726220. - ISSN 1898-6447
7
Polityka edukacyjna w Polsce jako element procesu inwestycji w kapitał ludzki. Aspekty ilościowe i jakościowe = Quantitative and Qualitative Aspects of Education Policy in Poland as an Element of Investing in Human Capital / Ryszard BOLONEK, Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010), s. 25-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170725944. - ISSN 1898-6447
8
Teorie ekonomiczne a proces odrabiania zaległości rozwojowych = Economic Theory and the Closing of the Development Gap / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010), s. 53-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170726025. - ISSN 1898-6447
9
Nierówności społeczne i kapitał ludzki w Polsce po 1990 r. = Social Inequality and Human Capital in post-1990 Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170725834. - ISSN 1898-6447
10
Odrabianie zaległości rozwojowych i konwergencja polskiej gospodarki = Closing the Development Gap and Convergence of the Polish Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010), s. 69-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170726099. - ISSN 1898-6447
11
Oczekiwania konsumentów w zakresie użyteczności wprowadzanych do obrotu opakowań = Consumers' Expectations Concerning the Usefulness of Packages Introduced into the Trade Turnover / Marzena UCHEREK // Opakowanie. - nr 2 (2010), s. 12-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
12
System informowania kierownictwa MIS w organizacji = Management Information System Project in a Company / Marcin RYCHWALSKI // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 6 (2010), s. 27-33. - Summ. - ISSN 1231-2037
13
Znaki jakości wyrobów spożywczych / Piotr KAFEL // Zarządzanie Jakością. - nr 1 (19) (2010), s. 124-127. - Bibliogr. - ISSN 1734-3534
14
Kapitał ludzki czynnikiem wzrostu gospodarczego w krajach OECD = Human Capital as Economic Growth Factor in OECD Countries / Łukasz JABŁOŃSKI // Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (2010), s. 51-67. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/169160890. - ISSN 0043-518X
15
Idea pakowania zrównoważonego = The Idea of Sustainable Packing / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ // Opakowanie. - nr 8 (2010), s. 10-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
16
Opakowania kosmetyków jako narzędzie komunikacji rynkowej = Packaging of Cosmetics as a Tool of Market Communication / Marzena UCHEREK // Opakowanie. - nr 11 (2010), s. 10-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
17
Licho nie śpi / Marzena UCHEREK, Joanna Białek // Packaging Polska : magazyn dla nowoczesnego przemysłu opakowaniowego. - nr 01 (2010), s. 20-24. - Bibliogr. - ISSN 1509-1767
18
The Proposal of Sensory Quality Determination of Food in Modified Atmosphere Packaging Using the Estimate Method / Marzena Ucherek // Italian Food Technology. - no. 59 (2010), s. 16-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1590-6515
19
Research on Ecological Awareness Among Children and Teenagers = Świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży - badania / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka BORUSIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 152 (2010), s. 50-57. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Selected Problems of Products Ecology. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
20
Possibilities of Using Intelligent Packaging to Food Product / UCHEREK M. // Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (September 2010), s. 607-612. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
21
Environmental Communication Activities in Packaging Brench / UCHEREK M., LISIŃSKA-KUŚNIERZ M. // Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (September 2010), s. 1200-1205. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
22
Dwuetapowy proces adsorpcji produktów degradacji oleju smażalniczego = A Two-Stage Process for Adsorption of Frying Oil Degradation Products / Bronisław BUCZEK, Wojciech CHWIAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168932799. - ISSN 1898-6447
23
Analiza właściwości i składu kwasów tłuszczowych handlowych olejów pochodzenia roślinnego = Analysis of the Properties and Fatty Acid Composition of Commercial Vegetable Oils / Bronisław BUCZEK, Agnieszka LEŚNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010), s. 19-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168934328. - ISSN 1898-6447
24
Przedłużanie żywotności frytury rzepakowej za pomocą kontaktu z mieszaniną węgli aktywnych o różnym charakterze powierzchni = Prolonging the Lifetime of Frying Rapeseed Oil by Contact with a Mixture of Activated Carbons with Surfaces of Various Character / Wojciech CHWIAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010), s. 31-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168936008. - ISSN 1898-6447
25
Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych oraz właściwości chemicznych i lepkości olejów ogrzewanych mikrofalami = Changes in the Composition of Fatty Acids and in the Chemical Properties and Viscosity of Microwave-Heated Oils / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010), s. 39-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168934770. - ISSN 1898-6447
26
Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych przechowywanego oleju rzepakowego produkcji polskiej = Characterization of the Fatty Acid Profile of Stored Rapeseed Oil Made in Poland / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010), s. 51-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168936315. - ISSN 1898-6447
27
Dynamika wzrostu kwasowości fermentowanych soków warzywnych = Dynamics of Growth in the Acidity of Fermented Vegetable Juices / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010), s. 73-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168936325. - ISSN 1898-6447
28
Pork Quality System : zasady certyfikacji / Aleksander Bednarski, Piotr KAFEL // Magazyn Przemysłu Mięsnego. - 1-2 (2010), s. 34-36. - ISSN 1643-7306
29
Certyfikacja systemów jakości żywności, ze szczególnym uwzględnieniem Systemu PQS / Aleksander Bednarski, Piotr KAFEL // InfoPOLSUS : ogólnopolski biuletyn dla hodowców i producentów trzody chlewnej. - nr 8 (styczeń 2010), s. 11-13. - ISSN 1897-1687
30
The Influence of the Polish Quality Award on Financial Performance of Polish Companies / Piotr KAFEL // Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (September 2010), s. 200-204. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
31
Koszty jakości w badanych przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego = Quality Costs in the Investigated Enterprises of the Automotive Industry / Urszula BALON // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
32
Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością = Internal and External Customer in the Quality Management System / Urszula BALON, Joanna DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010), s. 17-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
33
Japońska Nagroda Jakości W.E. Deminga = The Japanese Quality Prize : the Deming Prize / Joanna DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
34
Benchmarking w organizacjach = Benchmarking in Organizations / Mariusz GIEMZA, Łucja Karpiel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010), s. 55-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
35
Proces kwalifikacji dostawców w świetle wymagań wybranych norm ISO = Supplier Qualification Process in the Light of the Requirements of Selected ISO Standards / Anna Bolińska, Mariusz GIEMZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010), s. 71-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
36
Kluczowe czynniki TQM wpływające na wyniki finansowe przedsiębiorstw branży spożywczej = The Most Important TQM Factors Influencing the Financial Results of Enterprises of the Food Industry / Piotr KAFEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010), s. 81-90. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
37
Bezpieczeństwo żywności i żywienia w prawie unijnym i polskim oraz normach ISO : integracja systemów = Nutrition and Food Safety in the EU and Polish Legislation and in ISO Standards : System Integration / Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010), s. 91-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
38
Wymagania i wdrażanie zasad GMP i GHP w zakładach żywienia zbiorowego = The Requirements and Implementation of the Principles of GMP and GHP in Catering Establishments / Paweł NOWICKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010), s. 107-123. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
39
Jakość produktu i wartość marki jako determinanty lojalności klienta = Product Quality and Brand Value as the Factors Determining Customer Loyalty / Katarzyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010), s. 125-142. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
40
Istota i uwarunkowania prawne wewnętrznego systemu kontroli obrotu towarów o znaczeniu strategicznym = The Essence and Legal Aspects of the Internal Control System for the Turnover of Strategic Goods / marek SALERNO-KOCHAN, Przemysław Janus // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010), s. 143-157. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
41
Rola jakości i wdrażania systemów zarządzania jakością w przemyśle mleczarskim Ukrainy = The Role of Quality and Implementation of Quality Management Systems in the Ukrainian Dairy Industry / Marianna Wolańska, Tadeusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010), s. 159-170. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
42
Modernizacja technologiczna w zintegrowanym rozwoju Polski w warunkach globalnego kryzysu finansowego = Technological Modernization within Integrated Development of Poland under Condition of Global Financial Crisis / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010), s. 88-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/07.pdf. - ISSN 1898-5084
43
Inżynieria genetyczna w produkcji i kształtowaniu jakości żywności = Genetic Engineering in the Production and Control of Food Quality / Wanda KUDEŁKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010), s. 115-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/09.pdf. - ISSN 1898-5084
44
Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w krajach OECD na przełomie XX i XXI wieku = Differences of Economic Development within OECD-Countries between 20th and 21st Century / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010), s. 154-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/12.pdf. - ISSN 1898-5084
45
Dokąd zmierza rodzina, czyli "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny" w ujęciu Waldemara Tyca = Where is Family Going? 'Economic and Social C