Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2014 do roku: 2014
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37.
1

Autor:
Niedźwiecka Małgorzata
Tytuł:
Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
140 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-295
Nr:
2168291087
doktorat
2

Autor:
Tytuł:
Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
222 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168295713
doktorat
3

Tytuł:
Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych
Promotor:
Fel Stanisław
Adres wydawniczy:
Lublin: , 2014
Opis fizyczny:
434 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168295727
doktorat
4

Autor:
Tytuł:
Orzekanie o kosztach procesu cywilnego
Promotor:
Cieślak Sławomir
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
499 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168295761
doktorat
5

Tytuł:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
192 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
058/WE-KHG/01/2014/S/4254
Sygnatura:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301531
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
6

Autor:
Tytuł:
Galicyjskie miejsca pamięci
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA2014, s. 9-16
Sygnatura:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301537
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Kraków jako główne cenrum polskiej konserwacji zabytków przełomu XIX i XX w. oraz okresu międzywojennego
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA2014, s. 17-43
Sygnatura:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301573
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Dziedzictwo architektoniczne przełomu XIX i XX wieku w przestrzeni miasta
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA2014, s. 44-74
Sygnatura:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301585
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Szlaki komunikacyjne Galicji Zachodniej
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA2014, s. 75-101
Sygnatura:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301587
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Rozwój kolei lokalnych w Galicji
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA2014, s. 102-137
Sygnatura:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301589
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA2014, s. 138-160
Sygnatura:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301593
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Pomiędzy odkrywaniem a kreacją : heritagizacja i komercjalizacja dziedzictwa kulinarnego Galicji
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA2014, s. 161-192
Sygnatura:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301595
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
57 k.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
063/WE-KF/02/2014/S/4259
Sygnatura:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301625
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
14

Autor:
Tytuł:
Arnolda Gehlera koncepcja człowieka
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK2014, s. 6-20 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301653
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Filozoficzne teksty teorii popędów Freuda
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK2014, s. 21-35 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301655
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Problematyczność człowieka a metafora domu
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK2014, s. 47-57 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301659
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
339 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
011/WF-KGR/2014/S/4207
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301773
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
18

Tytuł:
Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym - zarys problemu
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 5-23
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301775
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Rola infrastruktury drogowej w zrównoważonym rozwoju Krakowa
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 24-59
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301777
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Autor:
Krakowiak-Bal Anna , Woźniak Andrzej
Tytuł:
Infrastruktura techniczna i jej rola w kreowaniu przedsiębiorczości na przykładzie obszarów wiejskich wybranych gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 60-79
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301779
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 80-121
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301783
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 137-158
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301791
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Funkcjonowanie terenów infrastruktury komunikacyjnej w strukturze przestrzennej Krakowa
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 181-215
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301799
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 216-233
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301801
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Chaos reklamowy wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego w miejscowości Zabierzów w woj. małopolskim - próba metodyczna zastosowania fotogrametrii immersyjnej do analiz przestrzennych
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 257-281
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301805
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 300-323
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301809
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Analizy predykcyjne w badaniach rynkowych - modele i podejścia regresyjne i sieciowe
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
104 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
019/WZ-KAR/01/2014/S/4215
Sygnatura:
NP-1484/Magazyn
Nr:
2168302333
naukowo-badawcze
28

Tytuł:
Administracja ku przyszłości
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
061/WE-KPP/01/2014/S/4257
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302547
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
29

Tytuł:
Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 6-16 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302559
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Europejska współpraca informacyjna w sieci organów ESNF
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 17-32 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302561
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
The Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 33-44 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302563
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Istota i zakres stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 45-60 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302565
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Prawo pierwokupu jako forma działania gminy
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 61-84 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302567
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Gwarancje profesjonalizmu korpusu służby cywilnej
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 86-101 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302569
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Zmiana systemu wyborczego do rad gmin a łączność z wyborcami
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 102-118 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302583
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Prawo pomocy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym de lege lata i de lege ferenda
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 119-148 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302587
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Podstawy aksjologiczne współczesnej administracji
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 149-163 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302597
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym / Małgorzata Niedźwiecka ; Promotor: Anna HARAŃCZYK. - Kraków, 2014. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003026
2
Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku / Dorota JOPEK ; Promotor: Aleksander Böhm. - Kraków, 2014. - 222 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
3
Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych / Magdalena ZDUN ; Promotor: Stanisław Fel. - Lublin, 2014. - 434 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Orzekanie o kosztach procesu cywilnego / Aneta MENDREK ; Promotor: Sławomir Cieślak. - Kraków, 2014. - 499 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
5
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 192 k. : il. ; 30 cm
6
Galicyjskie miejsca pamięci / Jacek PURCHLA // W: Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2014), s. 9-16
7
Kraków jako główne cenrum polskiej konserwacji zabytków przełomu XIX i XX w. oraz okresu międzywojennego / Michał WIŚNIEWSKI // W: Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2014), s. 17-43
8
Dziedzictwo architektoniczne przełomu XIX i XX wieku w przestrzeni miasta : studium przypadku Zakopanego / Dominika HOŁUJ // W: Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2014), s. 44-74
9
Szlaki komunikacyjne Galicji Zachodniej / Piotr MIODUNKA // W: Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2014), s. 75-101
10
Rozwój kolei lokalnych w Galicji / Krzysztof BOROŃSKI // W: Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2014), s. 102-137
11
Proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji : casus diecezji tarnowskiej / Andrzej LASKOWSKI // W: Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2014), s. 138-160
12
Pomiędzy odkrywaniem a kreacją : heritagizacja i komercjalizacja dziedzictwa kulinarnego Galicji / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2014), s. 161-192
13
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 57 k. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
14
Arnolda Gehlera koncepcja człowieka / Leszek KUSAK // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2014), s. 6-20. - Bibliogr.
15
Filozoficzne teksty teorii popędów Freuda : przyczynek do rozważań o problematyczności człowieka / Piotr AUGUSTYNIAK // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2014), s. 21-35. - Bibliogr.
16
Problematyczność człowieka a metafora domu / Dobrosław KOT // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2014), s. 47-57. - Bibliogr.
17
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 339 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
18
Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym - zarys problemu / Tadeusz KUDŁACZ // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 5-23
19
Rola infrastruktury drogowej w zrównoważonym rozwoju Krakowa : aspekty teoretyczne i praktyczne / Anna HARAŃCZYK // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 24-59
20
Infrastruktura techniczna i jej rola w kreowaniu przedsiębiorczości na przykładzie obszarów wiejskich wybranych gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego : próba metodyczna / Anna Krakowiak-Bal, Andrzej WOŹNIAK // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 60-79
21
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 80-121
22
Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim / Patrycja BRAŃKA, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 137-158
23
Funkcjonowanie terenów infrastruktury komunikacyjnej w strukturze przestrzennej Krakowa / Bogusław LUCHTER // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 181-215
24
Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej : na przykładzie wybranych inwestycji w Krakowie / Magdalena ZDUN // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 216-233
25
Chaos reklamowy wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego w miejscowości Zabierzów w woj. małopolskim - próba metodyczna zastosowania fotogrametrii immersyjnej do analiz przestrzennych / Karol KWIATEK // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 257-281
26
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym / Halina GUZIK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 300-323
27
Analizy predykcyjne w badaniach rynkowych - modele i podejścia regresyjne i sieciowe / Adam SAGAN, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Ryszard WĘGRZYN, Kazimierz BAŚCIK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 104 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
28
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
29
Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 6-16. - Bibliogr.
30
Europejska współpraca informacyjna w sieci organów ESNF / Aldona PIOTROWSKA // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 17-32. - Bibliogr.
31
The Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors / Aldona PIOTROWSKA // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 33-44. - Bibliogr.
32
Istota i zakres stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych / Ambroży MITUŚ // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 45-60. - Bibliogr.
33
Prawo pierwokupu jako forma działania gminy / Wojciech FILL // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 61-84. - Bibliogr.
34
Gwarancje profesjonalizmu korpusu służby cywilnej / Małgorzata MĘDRALA // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 86-101. - Bibliogr.
35
Zmiana systemu wyborczego do rad gmin a łączność z wyborcami / Anna SURÓWKA // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 102-118. - Bibliogr.
36
Prawo pomocy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym de lege lata i de lege ferenda / Aneta MENDREK // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 119-148. - Bibliogr.
37
Podstawy aksjologiczne współczesnej administracji / Magdalena FRAŃCZUK // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 149-163. - Bibliogr.
1
Niedźwiecka M., (2014), Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym, Prom. Harańczyk A., Kraków : , 140 k.
2
Jopek D., (2014), Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku, Prom. Böhm A., Kraków : , 222 s.
3
Zdun M., (2014), Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych, Prom. Fel S., Lublin : , 434 s.
4
Mendrek A., (2014), Orzekanie o kosztach procesu cywilnego, Prom. Cieślak S., Kraków : , 499 k.
5
Galicja i jej dziedzictwo. Cz. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej, (2014), Purchla J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 192 k.
6
Purchla J., (2014), Galicyjskie miejsca pamięci. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej, s. 9-16.
7
Wiśniewski M., (2014), Kraków jako główne cenrum polskiej konserwacji zabytków przełomu XIX i XX w. oraz okresu międzywojennego. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej, s. 17-43.
8
Hołuj D., (2014), Dziedzictwo architektoniczne przełomu XIX i XX wieku w przestrzeni miasta: studium przypadku Zakopanego. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej, s. 44-74.
9
Miodunka P., (2014), Szlaki komunikacyjne Galicji Zachodniej. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej, s. 75-101.
10
Broński K., (2014), Rozwój kolei lokalnych w Galicji. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej, s. 102-137.
11
Laskowski A., (2014), Proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji: casus diecezji tarnowskiej. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej, s. 138-160.
12
Murzyn-Kupisz M., (2014), Pomiędzy odkrywaniem a kreacją : heritagizacja i komercjalizacja dziedzictwa kulinarnego Galicji. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej, s. 161-192.
13
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, (2014), Kusak L. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 57 k.
14
Kusak L., (2014), Arnolda Gehlera koncepcja człowieka. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, s. 6-20.
15
Augustyniak P., (2014), Filozoficzne teksty teorii popędów Freuda: przyczynek do rozważań o problematyczności człowieka. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, s. 21-35.
16
Kot D., (2014), Problematyczność człowieka a metafora domu. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2, s. 47-57.
17
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym: studium przypadku województwa małopolskiego, (2014), Kudłacz T. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 339 k.
18
Kudłacz T., (2014), Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym - zarys problemu. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 5-23.
19
Harańczyk A., (2014), Rola infrastruktury drogowej w zrównoważonym rozwoju Krakowa: aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 24-59.
20
Krakowiak-Bal A., Woźniak A., (2014), Infrastruktura techniczna i jej rola w kreowaniu przedsiębiorczości na przykładzie obszarów wiejskich wybranych gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego: próba metodyczna. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 60-79.
21
Hołuj A., Lityński P., (2014), Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 80-121.
22
Brańka P., Jopek D., Musiał-Malago' M., (2014), Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 137-158.
23
Luchter B., (2014), Funkcjonowanie terenów infrastruktury komunikacyjnej w strukturze przestrzennej Krakowa. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 181-215.
24
Zdun M., (2014), Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej: na przykładzie wybranych inwestycji w Krakowie. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 216-233.
25
Kwiatek K., (2014), Chaos reklamowy wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego w miejscowości Zabierzów w woj. małopolskim - próba metodyczna zastosowania fotogrametrii immersyjnej do analiz przestrzennych. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 257-281.
26
Guzik H., Serafin P., Zawilińska B., (2014), Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 300-323.
27
Sagan A., Białynicki-Birula P., Węgrzyn R., Baścik K., (2014), Analizy predykcyjne w badaniach rynkowych - modele i podejścia regresyjne i sieciowe, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 104 k.
28
Administracja ku przyszłości, (2014), Koczanowski J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 163 k.
29
Małecka-Łyszczek M., (2014), Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 6-16.
30
Piotrowska A., (2014), Europejska współpraca informacyjna w sieci organów ESNF. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 17-32.
31
Piotrowska A., (2014), The Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 33-44.
32
Mituś A., (2014), Istota i zakres stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 45-60.
33
Fill W., (2014), Prawo pierwokupu jako forma działania gminy. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 61-84.
34
Mędrala M., (2014), Gwarancje profesjonalizmu korpusu służby cywilnej. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 86-101.
35
Surówka A., (2014), Zmiana systemu wyborczego do rad gmin a łączność z wyborcami. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 102-118.
36
Mendrek A., (2014), Prawo pomocy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym de lege lata i de lege ferenda. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 119-148.
37
Frańczuk M., (2014), Podstawy aksjologiczne współczesnej administracji. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 149-163.
1
@unpublished{mon,
author = " Niedźwiecka Małgorzata ",
title = "Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
2
@unpublished{mon,
author = " Jopek Dorota ",
title = "Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
3
@unpublished{mon,
author = " Zdun Magdalena ",
title = "Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych",
adress = "Lublin",
year = "2014",
}
4
@unpublished{mon,
author = " Mendrek Aneta ",
title = "Orzekanie o kosztach procesu cywilnego",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
5
@unpublished{mon,
title = "Galicja i jej dziedzictwo",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
6
@unpublished{mon,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Galicyjskie miejsca pamięci",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej",
pages = "9-16",
year = "2014",
}
7
@unpublished{mon,
author = " Wiśniewski Michał ",
title = "Kraków jako główne cenrum polskiej konserwacji zabytków przełomu XIX i XX w. oraz okresu międzywojennego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej",
pages = "17-43",
year = "2014",
}
8
@unpublished{mon,
author = " Hołuj Dominika ",
title = "Dziedzictwo architektoniczne przełomu XIX i XX wieku w przestrzeni miasta",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej",
pages = "44-74",
year = "2014",
}
9
@unpublished{mon,
author = " Miodunka Piotr ",
title = "Szlaki komunikacyjne Galicji Zachodniej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej",
pages = "75-101",
year = "2014",
}
10
@unpublished{mon,
author = " Broński Krzysztof ",
title = "Rozwój kolei lokalnych w Galicji",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej",
pages = "102-137",
year = "2014",
}
11
@unpublished{mon,
author = " Laskowski Andrzej ",
title = "Proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej",
pages = "138-160",
year = "2014",
}
12
@unpublished{mon,
author = " Murzyn-Kupisz Monika ",
title = "Pomiędzy odkrywaniem a kreacją : heritagizacja i komercjalizacja dziedzictwa kulinarnego Galicji",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej",
pages = "161-192",
year = "2014",
}
13
@unpublished{mon,
title = "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
14
@unpublished{mon,
author = " Kusak Leszek ",
title = "Arnolda Gehlera koncepcja człowieka",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2",
pages = "6-20",
year = "2014",
}
15
@unpublished{mon,
author = " Augustyniak Piotr ",
title = "Filozoficzne teksty teorii popędów Freuda",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2",
pages = "21-35",
year = "2014",
}
16
@unpublished{mon,
author = " Kot Dobrosław ",
title = "Problematyczność człowieka a metafora domu",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2",
pages = "47-57",
year = "2014",
}
17
@unpublished{mon,
title = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
18
@unpublished{mon,
author = " Kudłacz Tadeusz ",
title = "Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym - zarys problemu",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "5-23",
year = "2014",
}
19
@unpublished{mon,
author = " Harańczyk Anna ",
title = "Rola infrastruktury drogowej w zrównoważonym rozwoju Krakowa",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "24-59",
year = "2014",
}
20
@unpublished{mon,
author = " Krakowiak-Bal Anna and Woźniak Andrzej ",
title = "Infrastruktura techniczna i jej rola w kreowaniu przedsiębiorczości na przykładzie obszarów wiejskich wybranych gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "60-79",
year = "2014",
}
21
@unpublished{mon,
author = " Hołuj Artur and Lityński Piotr ",
title = "Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "80-121",
year = "2014",
}
22
@unpublished{mon,
author = " Brańka Patrycja and Jopek Dorota and Musiał-Malago' Monika ",
title = "Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "137-158",
year = "2014",
}
23
@unpublished{mon,
author = " Luchter Bogusław ",
title = "Funkcjonowanie terenów infrastruktury komunikacyjnej w strukturze przestrzennej Krakowa",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "181-215",
year = "2014",
}
24
@unpublished{mon,
author = " Zdun Magdalena ",
title = "Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "216-233",
year = "2014",
}
25
@unpublished{mon,
author = " Kwiatek Karol ",
title = "Chaos reklamowy wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego w miejscowości Zabierzów w woj. małopolskim - próba metodyczna zastosowania fotogrametrii immersyjnej do analiz przestrzennych",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "257-281",
year = "2014",
}
26
@unpublished{mon,
author = " Guzik Halina and Serafin Piotr and Zawilińska Bernadetta ",
title = "Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "300-323",
year = "2014",
}
27
@unpublished{mon,
author = " Sagan Adam and Białynicki-Birula Paweł and Węgrzyn Ryszard and Baścik Kazimierz ",
title = "Analizy predykcyjne w badaniach rynkowych - modele i podejścia regresyjne i sieciowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
28
@unpublished{mon,
title = "Administracja ku przyszłości",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
29
@unpublished{mon,
author = " Małecka-Łyszczek Magdalena ",
title = "Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Administracja ku przyszłości",
pages = "6-16",
year = "2014",
}
30
@unpublished{mon,
author = " Piotrowska Aldona ",
title = "Europejska współpraca informacyjna w sieci organów ESNF",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Administracja ku przyszłości",
pages = "17-32",
year = "2014",
}
31
@unpublished{mon,
author = " Piotrowska Aldona ",
title = "The Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Administracja ku przyszłości",
pages = "33-44",
year = "2014",
}
32
@unpublished{mon,
author = " Mituś Ambroży ",
title = "Istota i zakres stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Administracja ku przyszłości",
pages = "45-60",
year = "2014",
}
33
@unpublished{mon,
author = " Fill Wojciech ",
title = "Prawo pierwokupu jako forma działania gminy",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Administracja ku przyszłości",
pages = "61-84",
year = "2014",
}
34
@unpublished{mon,
author = " Mędrala Małgorzata ",
title = "Gwarancje profesjonalizmu korpusu służby cywilnej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Administracja ku przyszłości",
pages = "86-101",
year = "2014",
}
35
@unpublished{mon,
author = " Surówka Anna ",
title = "Zmiana systemu wyborczego do rad gmin a łączność z wyborcami",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Administracja ku przyszłości",
pages = "102-118",
year = "2014",
}
36
@unpublished{mon,
author = " Mendrek Aneta ",
title = "Prawo pomocy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym de lege lata i de lege ferenda",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Administracja ku przyszłości",
pages = "119-148",
year = "2014",
}
37
@unpublished{mon,
author = " Frańczuk Magdalena ",
title = "Podstawy aksjologiczne współczesnej administracji",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Administracja ku przyszłości",
pages = "149-163",
year = "2014",
}