Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2012 do roku: 2012
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47.
1

Autor:
Żurek Łukasz
Tytuł:
Wpływ działalności zakonów rycerskich na gospodarkę oraz przemiany myśli ekonomicznej w okresie późnego średniowiecza
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
313 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-224
Nr:
2168238784
doktorat
2

Tytuł:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
202 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych częśc.
Program badawczy:
46/KHGiS/1/2012/S/046
Sygnatura:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246834
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Galicja jako wewnętrzna kolonia monarchii habsburskiej
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2012, s. 7-50 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246844
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Kraków i Lwów wobec nowoczesności
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2012, s. 51-64
Sygnatura:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246878
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Samorząd terytorialny wielkich miast galicyjskich - Kraków i Lwów
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2012, s. 65-97
Sygnatura:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246880
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Problemy rozwoju małych miast galicyjskich w XIX wieku
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2012, s. 98-140
Sygnatura:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246882
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji w XIX wieku - udział i rola obcych firm witrażowych
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2012, s. 141-166
Sygnatura:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246884
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2012, s. 167-202
Sygnatura:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246890
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
143 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Aneks, Bibliogr.
Program badawczy:
145/KSoc/1/2011/S/624
Sygnatura:
NP-1333/1/Magazyn
Nr:
2168258352
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
10

Autor:
Brzosko-Sermak Agnieszka , Karwińska Anna
Tytuł:
Charakterystyka Niepołomic
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA2012, s. 10-36
Sygnatura:
NP-1333/1/Magazyn
Nr:
2168258356
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna miast akademickich
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA2012, s. 115-129
Sygnatura:
NP-1333/1/Magazyn
Nr:
2168258390
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Zagospodarowanie przestrzenne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie miasta Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2012
Opis fizyczny:
126 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
192/KGR/2/2011/MN/021; 193/KGR/3/2011/MN/022
Sygnatura:
NP-1358/Magazyn
Nr:
2168260562
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
225 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
24/KGR/1/2012/S/024
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266278
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
14

Tytuł:
Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2012, s. 6-22
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266358
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2012, s. 23-68
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266360
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne aspekty przemian użytkowania ziemi w Krakowie w wyniku realizacji zasad gospodarki rynkowej po 1989 r.
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2012, s. 69-88
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266366
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2012, s. 89-158
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266368
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Wpływ realizacji projektów infrastrukturalnych - współfinansowanych z funduszy strukturalnych - na otoczenie w gminach strefy podmiejskiej, zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2012, s. 159-188
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266370
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
187 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
44/KGiAP/1/2012/S/044
Sygnatura:
NP-1411/Magazyn
Nr:
2168270652
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
20

Tytuł:
Istota i pojęcie innowacyjności oraz polityki innowacyjnej
Źródło:
Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER2012, s. 6-22 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1411/Magazyn
Nr:
2168270684
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Innowacje a rozwój gospodarczy
Źródło:
Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER2012, s. 23-48 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1411/Magazyn
Nr:
2168270724
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Metodyka pomiaru działalności innowacyjnej
Źródło:
Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER2012, s. 49-86 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1411/Magazyn
Nr:
2168270734
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Terytorialny wymiar polityki innowacyjnej - perspektywa krajowa i regionalna
Źródło:
Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER2012, s. 108-123 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1411/Magazyn
Nr:
2168270770
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Znaczenie miast w kreowaniu innowacyjności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego
Źródło:
Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER2012, s. 124-138 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1411/Magazyn
Nr:
2168270772
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Przemysły kreatywne
Źródło:
Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER2012, s. 160-172 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1411/Magazyn
Nr:
2168270776
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Wzornictwo przemysłowe jako źródło przewagi innowacyjnej
Źródło:
Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER2012, s. 173-187 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1411/Magazyn
Nr:
2168270778
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
202 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271804
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
28

Tytuł:
Zawód komornika w opinii społecznej
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 11-27 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271806
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 28-42
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271808
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Powołanie na stanowisko komornika sądowego
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 43-64 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271810
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Konstytucyjnoprawne aspekty działania samorządu komorniczego
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 65-74
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271812
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 90-115 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271814
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Pozycja ustrojowa samorządu komorniczego
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 74-82
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271844
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Status prawny komornika jako osoby posiadającej uprawnienienie do prowadzenia egzekucji
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 82-89
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271846
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Prawnopracownicze aspekty prowadzenia kancelarii przez komornika
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 115-139
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271850
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Ustrojowe problemy podatkowe komorniczej egzekucji z nieruchomościami
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 140-145
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271852
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Komornik jako podatnik
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 145-162
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271854
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 163-185
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271856
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Obowiązkowe ubezpieczenia OC komornika sądowego
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 185-202
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271860
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
175 s.; 30 cm
Program badawczy:
50/KFil/1/2012/S/050
Sygnatura:
NP-1416/Magazyn
Nr:
2168272152
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
41

Autor:
Tytuł:
Koncepcja odpowiedzialności przedsiębiorstw w oparciu o poglądy R. Ingardena i K. Wojtyły
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK2012, s. 12-28 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1416/Magazyn
Nr:
2168272154
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Filozoficzne korzenie ekonomii społecznej
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK2012, s. 29-51 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1416/Magazyn
Nr:
2168272156
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność biznesu : konflikt, wsparcie czy konwergencja?
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK2012, s. 52-72 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1416/Magazyn
Nr:
2168272158
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
"Banki etyczne" a dobra praktyka CSR, na przykładzie Banca Popolare Etica we Włoszech
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK2012, s. 98-112 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1416/Magazyn
Nr:
2168272160
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu i Milton Friedman
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK2012, s. 146-171 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1416/Magazyn
Nr:
2168272162
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Niepołomice jako "miasto dobrze funkcjonujące"
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA2012, s. 45-70
Sygnatura:
NP-1333/1/Magazyn
Nr:
2168306389
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA2012, s. 71-114
Sygnatura:
NP-1333/1/Magazyn
Nr:
2168306399
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Wpływ działalności zakonów rycerskich na gospodarkę oraz przemiany myśli ekonomicznej w okresie późnego średniowiecza / Łukasz Żurek ; Promotor: Kazimierz SOSENKO. - Kraków, 2012. - 313 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002574
2
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych częśc.
3
Galicja jako wewnętrzna kolonia monarchii habsburskiej / Krzysztof BROŃSKI // W: Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2012), s. 7-50. - Bibliogr.
4
Kraków i Lwów wobec nowoczesności / Jacek PURCHLA // W: Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2012), s. 51-64
5
Samorząd terytorialny wielkich miast galicyjskich - Kraków i Lwów / Dominika HOŁUJ // W: Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2012), s. 65-97
6
Problemy rozwoju małych miast galicyjskich w XIX wieku / Piotr MIODUNKA // W: Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2012), s. 98-140
7
Proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji w XIX wieku - udział i rola obcych firm witrażowych / Andrzej LASKOWSKI // W: Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2012), s. 141-166
8
Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2012), s. 167-202
9
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 143 s. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
10
Charakterystyka Niepołomic / Agnieszka Brzosko-Sermak, Anna KARWIŃSKA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2012), s. 10-36
11
Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna miast akademickich / Magdalena JELONEK // W: Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2012), s. 115-129
12
Zagospodarowanie przestrzenne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie miasta Krakowa / Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2012. - 126 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
13
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 225 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
14
Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych / Tadeusz KUDŁACZ // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2012), s. 6-22
15
Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach / Anna HARAŃCZYK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Dorota JOPEK // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2012), s. 23-68
16
Społeczno-ekonomiczne aspekty przemian użytkowania ziemi w Krakowie w wyniku realizacji zasad gospodarki rynkowej po 1989 r. / Bogusław LUCHTER // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2012), s. 69-88
17
Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych / Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2012), s. 89-158
18
Wpływ realizacji projektów infrastrukturalnych - współfinansowanych z funduszy strukturalnych - na otoczenie w gminach strefy podmiejskiej, zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / Piotr SERAFIN // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2012), s. 159-188
19
Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 187 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
20
Istota i pojęcie innowacyjności oraz polityki innowacyjnej / Łukasz MAMICA // W: Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. - (2012), s. 6-22. - Bibliogr.
21
Innowacje a rozwój gospodarczy / Tomasz GEODECKI // W: Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. - (2012), s. 23-48. - Bibliogr.
22
Metodyka pomiaru działalności innowacyjnej / Tomasz GEODECKI // W: Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. - (2012), s. 49-86. - Bibliogr.
23
Terytorialny wymiar polityki innowacyjnej - perspektywa krajowa i regionalna / Piotr KOPYCIŃSKI // W: Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. - (2012), s. 108-123. - Bibliogr.
24
Znaczenie miast w kreowaniu innowacyjności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego / Michał KUDŁACZ // W: Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. - (2012), s. 124-138. - Bibliogr.
25
Przemysły kreatywne / Łukasz MAMICA // W: Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. - (2012), s. 160-172. - Bibliogr.
26
Wzornictwo przemysłowe jako źródło przewagi innowacyjnej / Łukasz MAMICA // W: Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER. - (2012), s. 173-187. - Bibliogr.
27
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
28
Zawód komornika w opinii społecznej / Magdalena FRAŃCZUK // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 11-27. - Bibliogr.
29
Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 28-42
30
Powołanie na stanowisko komornika sądowego / Ambroży MITUŚ // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 43-64. - Bibliogr.
31
Konstytucyjnoprawne aspekty działania samorządu komorniczego / Anna SURÓWKA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 65-74
32
Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników / Małgorzata MĘDRALA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 90-115. - Bibliogr.
33
Pozycja ustrojowa samorządu komorniczego / Anna SURÓWKA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 74-82
34
Status prawny komornika jako osoby posiadającej uprawnienienie do prowadzenia egzekucji / Anna SURÓWKA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 82-89
35
Prawnopracownicze aspekty prowadzenia kancelarii przez komornika / Małgorzata MĘDRALA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 115-139
36
Ustrojowe problemy podatkowe komorniczej egzekucji z nieruchomościami / Wojciech FILL // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 140-145
37
Komornik jako podatnik / Wojciech FILL // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 145-162
38
Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego / Aldona PIOTROWSKA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 163-185
39
Obowiązkowe ubezpieczenia OC komornika sądowego / Aldona PIOTROWSKA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 185-202
40
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 175 s. ; 30 cm
41
Koncepcja odpowiedzialności przedsiębiorstw w oparciu o poglądy R. Ingardena i K. Wojtyły / Inga MIZDRAK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK. - (2012), s. 12-28. - Bibliogr.
42
Filozoficzne korzenie ekonomii społecznej / Janina FILEK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK. - (2012), s. 29-51. - Bibliogr.
43
Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność biznesu : konflikt, wsparcie czy konwergencja? / Janina FILEK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK. - (2012), s. 52-72. - Bibliogr.
44
"Banki etyczne" a dobra praktyka CSR, na przykładzie Banca Popolare Etica we Włoszech / Inga MIZDRAK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK. - (2012), s. 98-112. - Bibliogr.
45
Społeczna odpowiedzialność biznesu i Milton Friedman / Katarzyna GUCZALSKA // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK. - (2012), s. 146-171. - Bibliogr.
46
Niepołomice jako "miasto dobrze funkcjonujące" / Anna KARWIŃSKA, Anna PAWLINA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2012), s. 45-70
47
Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Przemysław KISIEL, Katarzyna WARMIŃSKA, Andrzej SŁABOŃ // W: Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2012), s. 71-114
1
Żurek Ł., (2012), Wpływ działalności zakonów rycerskich na gospodarkę oraz przemiany myśli ekonomicznej w okresie późnego średniowiecza, Prom. Sosenko K., Kraków : , 313 k.
2
Galicja i jej dziedzictwo, (2012), Purchla J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 202 k.
3
Broński K., (2012), Galicja jako wewnętrzna kolonia monarchii habsburskiej. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy, s. 7-50.
4
Purchla J., (2012), Kraków i Lwów wobec nowoczesności. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy, s. 51-64.
5
Hołuj D., (2012), Samorząd terytorialny wielkich miast galicyjskich - Kraków i Lwów. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy, s. 65-97.
6
Miodunka P., (2012), Problemy rozwoju małych miast galicyjskich w XIX wieku. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy, s. 98-140.
7
Laskowski A., (2012), Proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji w XIX wieku - udział i rola obcych firm witrażowych. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy, s. 141-166.
8
Murzyn-Kupisz M., (2012), Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy, s. 167-202.
9
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic, (2012), Karwińska A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 143 s.
10
Brzosko-Sermak A., Karwińska A., (2012), Charakterystyka Niepołomic. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic, s. 10-36.
11
Jelonek M., (2012), Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna miast akademickich. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic, s. 115-129.
12
Brańka P., Hołuj A., (2012), Zagospodarowanie przestrzenne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie miasta Krakowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 126 s.
13
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu, (2012), Kudłacz T. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 225 k.
14
Kudłacz T., (2012), Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu, s. 6-22.
15
Harańczyk A., Musiał-Malago' M., Jopek D., (2012), Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu, s. 23-68.
16
Luchter B., (2012), Społeczno-ekonomiczne aspekty przemian użytkowania ziemi w Krakowie w wyniku realizacji zasad gospodarki rynkowej po 1989 r.. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu, s. 69-88.
17
Brańka P., Hołuj A., Zawilińska B., (2012), Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu, s. 89-158.
18
Serafin P., (2012), Wpływ realizacji projektów infrastrukturalnych - współfinansowanych z funduszy strukturalnych - na otoczenie w gminach strefy podmiejskiej, zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu, s. 159-188.
19
Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, (2012), Hausner J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 187 k.
20
Mamica Ł., (2012), Istota i pojęcie innowacyjności oraz polityki innowacyjnej. [W:] Hausner J. (kierownik tematu), Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, s. 6-22.
21
Geodecki T., (2012), Innowacje a rozwój gospodarczy. [W:] Hausner J. (kierownik tematu), Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, s. 23-48.
22
Geodecki T., (2012), Metodyka pomiaru działalności innowacyjnej. [W:] Hausner J. (kierownik tematu), Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, s. 49-86.
23
Kopyciński P., (2012), Terytorialny wymiar polityki innowacyjnej - perspektywa krajowa i regionalna. [W:] Hausner J. (kierownik tematu), Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, s. 108-123.
24
Kudłacz M., (2012), Znaczenie miast w kreowaniu innowacyjności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego. [W:] Hausner J. (kierownik tematu), Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, s. 124-138.
25
Mamica Ł., (2012), Przemysły kreatywne. [W:] Hausner J. (kierownik tematu), Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, s. 160-172.
26
Mamica Ł., (2012), Wzornictwo przemysłowe jako źródło przewagi innowacyjnej. [W:] Hausner J. (kierownik tematu), Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, s. 173-187.
27
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, (2012), Koczanowski J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 202 k.
28
Frańczuk M., (2012), Zawód komornika w opinii społecznej. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 11-27.
29
Małecka-Łyszczek M., (2012), Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 28-42.
30
Mituś A., (2012), Powołanie na stanowisko komornika sądowego. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 43-64.
31
Surówka A., (2012), Konstytucyjnoprawne aspekty działania samorządu komorniczego. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 65-74.
32
Mędrala M., (2012), Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 90-115.
33
Surówka A., (2012), Pozycja ustrojowa samorządu komorniczego. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 74-82.
34
Surówka A., (2012), Status prawny komornika jako osoby posiadającej uprawnienienie do prowadzenia egzekucji. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 82-89.
35
Mędrala M., (2012), Prawnopracownicze aspekty prowadzenia kancelarii przez komornika. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 115-139.
36
Fill W., (2012), Ustrojowe problemy podatkowe komorniczej egzekucji z nieruchomościami. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 140-145.
37
Fill W., (2012), Komornik jako podatnik. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 145-162.
38
Piotrowska A., (2012), Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 163-185.
39
Piotrowska A., (2012), Obowiązkowe ubezpieczenia OC komornika sądowego. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 185-202.
40
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej, (2012), Filek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 175 s.
41
Mizdrak I., (2012), Koncepcja odpowiedzialności przedsiębiorstw w oparciu o poglądy R. Ingardena i K. Wojtyły. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej, s. 12-28.
42
Filek J., (2012), Filozoficzne korzenie ekonomii społecznej. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej, s. 29-51.
43
Filek J., (2012), Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność biznesu : konflikt, wsparcie czy konwergencja?. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej, s. 52-72.
44
Mizdrak I., (2012), "Banki etyczne" a dobra praktyka CSR, na przykładzie Banca Popolare Etica we Włoszech. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej, s. 98-112.
45
Guczalska K., (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu i Milton Friedman. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej, s. 146-171.
46
Karwińska A., Pawlina A., (2012), Niepołomice jako "miasto dobrze funkcjonujące". [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic, s. 45-70.
47
Cierniak-Szóstak E., Kisiel P., Warmińska K., Słaboń A., (2012), Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic, s. 71-114.
1
@unpublished{mon,
author = " Żurek Łukasz ",
title = "Wpływ działalności zakonów rycerskich na gospodarkę oraz przemiany myśli ekonomicznej w okresie późnego średniowiecza",
adress = "Kraków",
year = "2012",
}
2
@unpublished{mon,
title = "Galicja i jej dziedzictwo",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
3
@unpublished{mon,
author = " Broński Krzysztof ",
title = "Galicja jako wewnętrzna kolonia monarchii habsburskiej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy",
pages = "7-50",
year = "2012",
}
4
@unpublished{mon,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Kraków i Lwów wobec nowoczesności",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy",
pages = "51-64",
year = "2012",
}
5
@unpublished{mon,
author = " Hołuj Dominika ",
title = "Samorząd terytorialny wielkich miast galicyjskich - Kraków i Lwów",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy",
pages = "65-97",
year = "2012",
}
6
@unpublished{mon,
author = " Miodunka Piotr ",
title = "Problemy rozwoju małych miast galicyjskich w XIX wieku",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy",
pages = "98-140",
year = "2012",
}
7
@unpublished{mon,
author = " Laskowski Andrzej ",
title = "Proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji w XIX wieku - udział i rola obcych firm witrażowych",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy",
pages = "141-166",
year = "2012",
}
8
@unpublished{mon,
author = " Murzyn-Kupisz Monika ",
title = "Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy",
pages = "167-202",
year = "2012",
}
9
@unpublished{mon,
title = "Miasto w procesach zmian",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
10
@unpublished{mon,
author = " Brzosko-Sermak Agnieszka and Karwińska Anna ",
title = "Charakterystyka Niepołomic",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic",
pages = "10-36",
year = "2012",
}
11
@unpublished{mon,
author = " Jelonek Magdalena ",
title = "Kapitał ludzki jako przewaga konkurencyjna miast akademickich",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic",
pages = "115-129",
year = "2012",
}
12
@unpublished{mon,
author = " Brańka Patrycja and Hołuj Artur ",
title = "Zagospodarowanie przestrzenne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2012",
}
13
@unpublished{mon,
title = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
14
@unpublished{mon,
author = " Kudłacz Tadeusz ",
title = "Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu",
pages = "6-22",
year = "2012",
}
15
@unpublished{mon,
author = " Harańczyk Anna and Musiał-Malago' Monika and Jopek Dorota ",
title = "Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu",
pages = "23-68",
year = "2012",
}
16
@unpublished{mon,
author = " Luchter Bogusław ",
title = "Społeczno-ekonomiczne aspekty przemian użytkowania ziemi w Krakowie w wyniku realizacji zasad gospodarki rynkowej po 1989 r.",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu",
pages = "69-88",
year = "2012",
}
17
@unpublished{mon,
author = " Brańka Patrycja and Hołuj Artur and Zawilińska Bernadetta ",
title = "Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu",
pages = "89-158",
year = "2012",
}
18
@unpublished{mon,
author = " Serafin Piotr ",
title = "Wpływ realizacji projektów infrastrukturalnych - współfinansowanych z funduszy strukturalnych - na otoczenie w gminach strefy podmiejskiej, zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu",
pages = "159-188",
year = "2012",
}
19
@unpublished{mon,
title = "Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
20
@unpublished{mon,
author = " Mamica Łukasz ",
title = "Istota i pojęcie innowacyjności oraz polityki innowacyjnej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki",
pages = "6-22",
year = "2012",
}
21
@unpublished{mon,
author = " Geodecki Tomasz ",
title = "Innowacje a rozwój gospodarczy",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki",
pages = "23-48",
year = "2012",
}
22
@unpublished{mon,
author = " Geodecki Tomasz ",
title = "Metodyka pomiaru działalności innowacyjnej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki",
pages = "49-86",
year = "2012",
}
23
@unpublished{mon,
author = " Kopyciński Piotr ",
title = "Terytorialny wymiar polityki innowacyjnej - perspektywa krajowa i regionalna",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki",
pages = "108-123",
year = "2012",
}
24
@unpublished{mon,
author = " Kudłacz Michał ",
title = "Znaczenie miast w kreowaniu innowacyjności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki",
pages = "124-138",
year = "2012",
}
25
@unpublished{mon,
author = " Mamica Łukasz ",
title = "Przemysły kreatywne",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki",
pages = "160-172",
year = "2012",
}
26
@unpublished{mon,
author = " Mamica Łukasz ",
title = "Wzornictwo przemysłowe jako źródło przewagi innowacyjnej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki",
pages = "173-187",
year = "2012",
}
27
@unpublished{mon,
title = "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
28
@unpublished{mon,
author = " Frańczuk Magdalena ",
title = "Zawód komornika w opinii społecznej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "11-27",
year = "2012",
}
29
@unpublished{mon,
author = " Małecka-Łyszczek Magdalena ",
title = "Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "28-42",
year = "2012",
}
30
@unpublished{mon,
author = " Mituś Ambroży ",
title = "Powołanie na stanowisko komornika sądowego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "43-64",
year = "2012",
}
31
@unpublished{mon,
author = " Surówka Anna ",
title = "Konstytucyjnoprawne aspekty działania samorządu komorniczego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "65-74",
year = "2012",
}
32
@unpublished{mon,
author = " Mędrala Małgorzata ",
title = "Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "90-115",
year = "2012",
}
33
@unpublished{mon,
author = " Surówka Anna ",
title = "Pozycja ustrojowa samorządu komorniczego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "74-82",
year = "2012",
}
34
@unpublished{mon,
author = " Surówka Anna ",
title = "Status prawny komornika jako osoby posiadającej uprawnienienie do prowadzenia egzekucji",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "82-89",
year = "2012",
}
35
@unpublished{mon,
author = " Mędrala Małgorzata ",
title = "Prawnopracownicze aspekty prowadzenia kancelarii przez komornika",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "115-139",
year = "2012",
}
36
@unpublished{mon,
author = " Fill Wojciech ",
title = "Ustrojowe problemy podatkowe komorniczej egzekucji z nieruchomościami",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "140-145",
year = "2012",
}
37
@unpublished{mon,
author = " Fill Wojciech ",
title = "Komornik jako podatnik",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "145-162",
year = "2012",
}
38
@unpublished{mon,
author = " Piotrowska Aldona ",
title = "Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "163-185",
year = "2012",
}
39
@unpublished{mon,
author = " Piotrowska Aldona ",
title = "Obowiązkowe ubezpieczenia OC komornika sądowego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "185-202",
year = "2012",
}
40
@unpublished{mon,
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
41
@unpublished{mon,
author = " Mizdrak Inga ",
title = "Koncepcja odpowiedzialności przedsiębiorstw w oparciu o poglądy R. Ingardena i K. Wojtyły",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej",
pages = "12-28",
year = "2012",
}
42
@unpublished{mon,
author = " Filek Janina ",
title = "Filozoficzne korzenie ekonomii społecznej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej",
pages = "29-51",
year = "2012",
}
43
@unpublished{mon,
author = " Filek Janina ",
title = "Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność biznesu : konflikt, wsparcie czy konwergencja?",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej",
pages = "52-72",
year = "2012",
}
44
@unpublished{mon,
author = " Mizdrak Inga ",
title = ""Banki etyczne" a dobra praktyka CSR, na przykładzie Banca Popolare Etica we Włoszech",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej",
pages = "98-112",
year = "2012",
}
45
@unpublished{mon,
author = " Guczalska Katarzyna ",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu i Milton Friedman",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej",
pages = "146-171",
year = "2012",
}
46
@unpublished{mon,
author = " Karwińska Anna and Pawlina Anna ",
title = "Niepołomice jako "miasto dobrze funkcjonujące"",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic",
pages = "45-70",
year = "2012",
}
47
@unpublished{mon,
author = " Cierniak-Szóstak Ewa and Kisiel Przemysław and Warmińska Katarzyna and Słaboń Andrzej ",
title = "Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic",
pages = "71-114",
year = "2012",
}