Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Finansów i Prawa Typ publikacji: Rozdziały od roku: 2015 do roku: 2015
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 231.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Regulacje rachunkowości i rewizji finansowej podstawą funkcjonowania jednostek zainteresowania i pożytku publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 11-33
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290567
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Rachunkowość organizacji pożytku publicznego w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 34-48
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290569
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 49-72
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290571
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 73-86
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290573
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 87-99
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290575
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Uwagi o metodzie regulacji rachunkowości i rewizji finansowej na przykładzie funkcjonowania komitetu ds. audytu w jednostkach zainteresowania publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 100-109
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290577
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Specyfika regulacji w zakresie sprawozdawczości banków jako jednostek zainteresowania publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 110-133
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290579
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 134-155
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290581
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Specyfika i znaczenie jednostek zainteresowania publicznego w systemie rewizji finansowej - aspekt regulacyjny
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 156-175
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290583
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Regulacje prawne badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 176-187
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290585
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 188-215
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290587
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 216-241
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290589
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 255-295
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290591
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w teorii i w praktyce
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 242-254
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290795
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Uwagi de lege ferenda na temat zasad udzielania zamówień publicznych
Źródło:
Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian / red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki - Wrocław: PRESSCOM Sp. z o.o., 2015, s. 118-131
ISBN:
978-83-64512-44-5
Nr:
2168291913
rozdział w monografii
16

Konferencja:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Tytuł:
Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania = Poverty and Social Exclusion in Poland Against the Background of Other European Union Member States : Tendencies and Challenges
Źródło:
Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 160-177. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-80-4
Nr:
2168292737
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Autor:
Konferencja:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Tytuł:
Wskaźnik zużycia kapitału naturalnego - zarys problemu = The Natural Capital Consumption Indicator : an Outline
Źródło:
Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 423-435. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-80-4
Nr:
2168292739
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Konferencja:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Tytuł:
The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges
Źródło:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 99-116. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-049-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168294969
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Tytuł:
Przysposobienie
Źródło:
Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck; Instytut Nauk Prawnych PAN, 2015, s. 357-492 - Bibliogr.
Seria:
(System Prawa Prywatnego ; t. 20C)
ISBN:
978-83-255-7188-7 ; 978-83-255-7189-4
Nr:
2168295231
rozdział w monografii
20

Autor:
Surówka Krzysztof , Winiarz Mateusz
Tytuł:
Kierunki zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Źródło:
Sprawne państwo : propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce / red. Piotr KOPYCIŃSKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 87-101
ISBN:
978-83-89410-72-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168295271
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych
Źródło:
Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem / red. nauk. Karolina Zofia Kapuścińska, Stefan Lachiewicz i Marek Matejun - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015, s. 103-117 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Politechniki Łódzkiej)
ISBN:
978-83-7283-673-1
Nr:
2168296319
rozdział w monografii
22

Tytuł:
Infrastruktura instytucjonalna jako szansa rozwoju krakowskiego obszaru funcjonalnego
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 63-79 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296529
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 201-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296555
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Risk Management in Entities Generating Energy from Renewable Sources on the Example of a Wind Turbine
Źródło:
Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / sci. eds. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015, s. 59-70. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
Nr:
2168297221
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
The System of Management of the Environmental Protection in Poland and in Georgia
Źródło:
Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / sci. eds. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015, s. 213-226. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
Nr:
2168297225
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Ekologizacja jako paradygmat rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 11-30 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297837
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Kapitał naturalny a proces ekologizacji gospodarki
Źródło:
Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 31-47 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297843
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Cele ekologiczne polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i Polski
Źródło:
Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 49-69 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297853
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Ekologizacja lokalnego transportu zbiorowego
Źródło:
Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 103-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297863
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Znaczenie relacji w ekologizacji przedsiębiorstw
Źródło:
Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 123-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297869
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Innowacje przedsiębiorstw w świetle ekologizacji gospodarki
Źródło:
Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 135-152 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297877
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Rola banków w finansowaniu ekologizacji gospodarki
Źródło:
Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 173-189 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297887
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Konferencja:
12th International Scientific Conference European Financial Systems, Brno, Czechy, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Tytuł:
The Conflict between the Frequency of the Polish Problems and the Polish Firms' Liquidity Problems and the Polish Bankruptcy Law Interpretation
Źródło:
European Financial Systems 2015 : Proceedings of the 12th International Scientific Conference, June 18-19, 2015 Brno, Czech Republic / eds. Veronika Kajurová, Jan Krajíček - Brno: Masaryk University, 2015, s. 686-695. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-210-7962-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168298039
rozdział w materiałach konferencyjnych
34

Tytuł:
The Role of Loan Dynamics and Structure for CEE Economic Growth
Źródło:
Lending, Investments and the Financial Crisis / ed. by Elena Beccalli and Federica Poli - Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2015, s. 78-103 - Bibliogr.
Seria:
(Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions)
ISBN:
978-1-403-94872-4
Nr:
2168298107
rozdział w monografii
35

Konferencja:
The 3rd International Scientific Conference: IFRS - Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2015-10-08 do 2015-10-09
Tytuł:
Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia
Źródło:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2015, s. 40-48. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-260-8676-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168298271
rozdział w materiałach konferencyjnych
36

Konferencja:
The 3rd International Scientific Conference: IFRS - Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2015-10-08 do 2015-10-09
Tytuł:
Accounting Policy and Estimated Values in the Context of the Comparability of Financial Statements of Enterprises
Źródło:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2015, s. 60-67. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-260-8676-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168298281
rozdział w materiałach konferencyjnych
37

Konferencja:
The 3rd International Scientific Conference: IFRS - Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2015-10-08 do 2015-10-09
Tytuł:
Procedures of an Audit in the Prospective Verification of the Going-Concern Principle
Źródło:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2015, s. 49-59. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-260-8676-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168298289
rozdział w materiałach konferencyjnych
38

Autor:
Tytuł:
Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem na rynku finansowym
Źródło:
Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 173-181 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-0-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168298405
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających zarządzanie bankiem
Źródło:
Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 251-258 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-0-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168298407
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Zyskać przewagę, czyli o metodologii Six Sigma
Źródło:
Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 259-267 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-0-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168298413
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Manipulations of Financial Statements in the Polish Accounting and Role of Financial Audit in Their Detection
Źródło:
Competitiveness of Enterprises and National Economies / ed. by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek - Niš: Faculty of Economics - University of Niš, 2015, s. 65-83. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-101-9
Nr:
2168298477
rozdział w monografii
42

Autor:
Kravchuk Igor , Karaś Piotr
Konferencja:
Fìnansovo-bankìvs'kì ta admìnìstrativnì poslugi : problemi upravlìnnâ ta perspektivi rozvitku, Tarnopol, Ukraina, od 2015-11-12 do 2015-11-13
Tytuł:
Fundusze zbiorowego inwestowania na Ukrainie : wyzwania oraz kierunki rozwoju
Źródło:
Fìnansovo-bankìvs'kì ta admìnìstrativnì poslugi : problemi upravlìnnâ ta perspektivi rozvitku - Ternopìl': Aston, 2015, s. 72-74 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-308-627-9
Nr:
2168298583
rozdział w materiałach konferencyjnych
43

Autor:
Eisenschmidt Karsten , Krasodomska Joanna
Tytuł:
Prospective Information in Management Commentary - a Comparison between Germany and Poland = Informacje prospektywne w sprawozdaniu z działalności - porównanie niemieckich i polskich rozwiązań
Źródło:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 91-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168298685
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu zmienności wyników finansowych przedsiębiorstw = The Role of Derivatives in Reducing the Volatility of Financial Results of Enterprises
Źródło:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 437-449. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168298693
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Autor:
Byrski Jan , Sytniewski Leszek
Tytuł:
Dane osobowe w grach komputerowych
Źródło:
Ochrona gry komputerowej / red. nauk. Elżbieta Traple - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 187-203
ISBN:
978-83-264-9323-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168299073
rozdział w monografii
46

Konferencja:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Tytuł:
Dylematy interpretacyjne przy ocenie sytuacji finansowej państwa = Interpretive Dilemmas in Assessing the Financial Position of the State
Źródło:
Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 82-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65269-02-7
Nr:
2168299183
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
47

Konferencja:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Tytuł:
Bezzwrotne i zwrotne instrumenty pomocy publicznej Unii Europejskiej dla przedsiębiorców = Non-returnable and Returnable Instruments of the European Union's Public Aid for Entrepreneurs
Źródło:
Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 240-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65269-02-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168299185
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
48

Konferencja:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Tytuł:
Modele organizacji i funkcjonowania komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego = Models and Roles for the Operation of Public Utilities on the Example of Local Public Transport
Źródło:
Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 333-346. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65269-02-7
Nr:
2168299193
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy implementacji dyrektywy Solvency II do wymogów współczesnego rynku ubezpieczeń
Źródło:
Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA, Grzegorz STRUPCZEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015, s. 99-108
ISBN:
978-83-7561-595-1
Nr:
2168299207
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Zastosowanie regresji porządkowej do identyfikacji determinant skłonności do płacenia składki za ubezpieczenie upraw rolnych
Źródło:
Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA, Grzegorz STRUPCZEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015, s. 263-279
ISBN:
978-83-7561-595-1
Nr:
2168299213
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Finanse i rachunkowość projektów badawczych
Źródło:
Zarządzanie projektem badawczym / red. nauk. Joanna Rzempała, Magdalena Pieńkos, Tomasz Leśniowski - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 35-75
Program badawczy:
Publikacja przygotowana w ramach projektu "Edukacja dla rozwoju badań i innowacji" finansowana ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych
ISBN:
978-83-64509-16-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168299215
rozdział w podręczniku
52

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1-77
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299231
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Autor:
Tytuł:
Podstawy prawa cywilnego
Źródło:
Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / red. Jerzy Dydenko - Wyd. 3. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 74-89 - Bibliogr.
Wydanie:
Wyd. 3
ISBN:
978-83-264-3461-7
Nr:
2168299263
rozdział w monografii
54

Tytuł:
Pre-commercial Procurement in the Process of Research and Development (R&D) Commercialization
Źródło:
Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / sci. eds. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 97-105. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168299437
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Konferencja:
6th Global Conference on Management in Recovering Markets, GCMRM 2015, Maribor, Słowenia, od 2015-05-18 do 2015-05-19
Tytuł:
Investors Activity in the Recovering Markets
Źródło:
Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015 / eds. Alenka Kavkler and Klavdij Logožar - Maribor: University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2015, s. 141-155. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6802-36-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168299453
rozdział w materiałach konferencyjnych
56

Tytuł:
Koszty realizacji funkcji informacji
Źródło:
Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 34-48
ISBN:
978-83-7252-709-7
Nr:
2168299455
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Konferencja:
6th Global Conference on "Managing in Recovering Markets", GCMRM 2015, Maribor, Słowenia, od 2015-05-18 do 2015-05-19
Tytuł:
Tax Policy and Income Inequality in the Visegrad Countries
Źródło:
Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015 / eds. Alenka Kavkler and Klavdij Logožar - Maribor: University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2015, s. 453-460. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6802-36-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168299467
rozdział w materiałach konferencyjnych
58

Konferencja:
6th Global Conference on Management in Recovering Markets, GCMRM 2015, Maribor, Słowenia, od 2015-05-18 do 2015-05-19
Tytuł:
State Aid for The Real Economy On The Example of Coal Sector in The European Union - Pre- and Post-Crisis Perspective
Źródło:
Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015 / eds. Alenka Kavkler and Klavdij Logožar - Maribor: University of Maribor, Faculty of Economics and Business, 2015, s. 535-546. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6802-36-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168299471
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Tytuł:
O deregulacji zawodu biegłego rewidenta w Polsce = On the Deregulation of the Profession of Certified Auditor in Poland
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 11-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299795
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Autor:
Tytuł:
Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym = Tangible Fixed Assets as a Part of Financial Statements in Polish and International Accounting Law
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 24-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299799
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Autor:
Bek-Gaik Bogusława , Rymkiewicz Bartosz
Tytuł:
Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych = Integrated Reporting in the Practice of Companies Listed on the Polish Stock Exchange
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 60-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299803
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Rachunkowość wobec swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób w Unii Europejskiej = Accounting and the Freedom of movement of Goods, Services, Capital and Persons in the European Union
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 115-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299811
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Sprawozdania finansowe jednostek mikro i jednostek małych jako wyraz dążenia do uproszczenia sprawozdawczości finansowej = The Financial Statement of Micro and Small Units as a Way to Simplify Financial Reporting
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 144-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299831
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych jako przedmiot sprawozdawczości i rewizji finansowej = Housing Cooperate Equity as the Subject of Financial Reporting and Auditing
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 203-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299833
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Regulacyjne uwarunkowania współczesnej sprawozdawczości i rewizji finansowej = Regulatory Factors of Modern Financial Reporting and Auditing
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299835
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Kierunki zmian w rachunkowości organizacji pozarządowych = Changes in Non-governmental Organisations' Accountancy
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 274-285. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299837
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Reporting
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 286-294. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299839
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Public Sector Accounting System Reform in Lithuania = Reforma systemu rachunkowości sektora publicznego na Litwie
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 295-304. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299841
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Ogólne wiadomości o prawie
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 17-33
Wydanie:
Wyd. 2
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299889
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Elementy prawa Unii Europejskiej
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 34-50
Wydanie:
Wyd. 2
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299915
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Elementy prawa konstytucyjnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 51-67
Wydanie:
Wyd. 2
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299917
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Elementy prawa administracyjnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 68-80
Wydanie:
Wyd. 2
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299919
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 81-103
Wydanie:
Wyd. 2
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299921
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Elementy prawa finansowego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 104-111
Wydanie:
Wyd. 2
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299923
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Elementy prawa karnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 112-122
Wydanie:
Wyd. 2
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299925
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Elementy postępowania karnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 123-127
Wydanie:
Wyd. 2
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299927
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Elementy prawa cywilnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 128-204
Wydanie:
Wyd. 2
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299929
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Elementy prawa pracy
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 205-218
Wydanie:
Wyd. 2
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299933
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Elementy prawa ubezpieczeń społecznych
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 219-225
Wydanie:
Wyd. 2
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299935
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Elementy postępowania cywilnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 226-243
Wydanie:
Wyd. 2
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299937
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Elementy prawa prywatnego międzynarodowego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 244-251
Wydanie:
Wyd. 2
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299939
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Wybrane zagadnienia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez małych przedsiębiorców - wyniki badań ankietowych
Źródło:
Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 54-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65046-02-4
Nr:
2168299985
rozdział w monografii
83

Tytuł:
Ocena analitycznych wskaźników sektorowych w wybranych krajach
Źródło:
Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki / red. nauk. Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 146-167 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65046-02-4
Nr:
2168299987
rozdział w monografii
84

Autor:
Tytuł:
Prawo rzeczowe i inne prawa do nieruchomości
Źródło:
Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / red. Jerzy Dydenko - Wyd. 3. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 90-108 - Bibliogr.
Wydanie:
Wyd. 3
ISBN:
978-83-264-3461-7
Nr:
2168299989
rozdział w monografii
85

Autor:
Tytuł:
Podstawy prawa zobowiązań
Źródło:
Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / red. Jerzy Dydenko - Wyd. 3. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 109-122 - Bibliogr.
Wydanie:
Wyd. 3
ISBN:
978-83-264-3461-7
Nr:
2168299991
rozdział w monografii
86

Tytuł:
Inwestycje kapitałowe a nieruchomości
Źródło:
Szacowanie nieruchomości : rzeczoznawstwo majątkowe / red. Jerzy Dydenko - Wyd. 3. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 404-413 - Bibliogr.
Wydanie:
Wyd. 3
ISBN:
978-83-264-3461-7
Nr:
2168299993
rozdział w monografii
87

Autor:
Krajewska Sylwia , Stronczek Anna
Konferencja:
4th International Scientific Forum, ISF 2015 "Education, Climate Change and Economic Development", Oksford, Wielka Brytania, od 2015-09-02 do 2015-09-04
Tytuł:
BSC as a Tool to Achieve Social and Economic Goals of a University - Problem of Public Trust Organisation.
Źródło:
Proceedings : 4th International Scientific Forum, ISF 2015. Vol. 1 - Kocani: European Scientific Institute, 2015, s. 519-529. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(European Scientific Journal)
ISBN:
978-608-4642-42-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168300131
rozdział w materiałach konferencyjnych
88

Tytuł:
Ocena zasadności i możliwych skutków wprowadzenia przez Europejski Bank Centralny ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej = Assessment on the Validity and Possible Effects of the Introduction of the European Central Bank Quantitative Easing
Źródło:
Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Teresa Hanna Bednarczyk - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 11-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-688-9
Nr:
2168300141
rozdział w monografii
89

Tytuł:
Obligacje unijne i ich zastosowanie w pozyskiwaniu środków finansowych państw członkowskich Unii Europejskiej = EU Bonds and Their Use in Covering the Loan and Investment Needs of the Member States of the European Union
Źródło:
Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Teresa Hanna Bednarczyk - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 21-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-688-9
Nr:
2168300149
rozdział w monografii
90

Tytuł:
Dyrektywa hipoteczna - perspektywa zmiany regulacyjnej na rynku kredytowym Unii Europejskiej
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 131-151 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-0-9
Nr:
2168300221
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Rentowność przedsiębiorstw sprzedaży energii elektrycznej w kontekście liberalizacji detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce = Profitability of Electrical Energy Sellers in the Context of the Retail Market Liberalization in Poland
Źródło:
Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 73-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-687-2
Nr:
2168300229
rozdział w monografii
92

Tytuł:
Strategie zarządzania ryzykiem kursów walut w przedsiębiorstwie wraz z przykładem zastosowania = Strategies of Managing Risk of Exchange Rates in the Company and their Practical Applications
Źródło:
Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 119-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-687-2
Nr:
2168300231
rozdział w monografii
93

Tytuł:
Obowiązki informacyjne spółek publicznych = Information Obligations of Public Companies
Źródło:
Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 145-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-687-2
Nr:
2168300233
rozdział w monografii
94

Tytuł:
Identyfikacja i ujawnianie zagrożenia kontynuacji działalności = Identification and Disclosure of the Threat to the Going Concern
Źródło:
Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 189-203. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-687-2
Nr:
2168300235
rozdział w monografii
95

Tytuł:
Reguła przekory - odpowiedź przedsiębiorstw agrochemicznych narażonych na ryzyko utraty równowagi finansowej spowodowanej niekorzystnymi warunkami pogodowymi = The La Chatelier Principle - the Response of Agrochemical Companies at Risk of Losing Financial Balance Due to Unfavourable Weather Conditions
Źródło:
Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty : wybrane problemy / red. Elżbieta Wrońska-Bukalska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 205-215. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-687-2
Nr:
2168300237
rozdział w monografii
96

Autor:
Konferencja:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Tytuł:
Rola outsourcingu usług finansowych w zarządzaniu ryzykiem podatkowym
Źródło:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 87-95 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168300243
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
97

Konferencja:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Tytuł:
Outsourcing usług bankowych na przykładzie placówek partnerskich banku PEKAO S.A.
Źródło:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 97-103 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168300245
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
98

Autor:
Konferencja:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Tytuł:
Geneza i rozwój outsourcingu na przykładzie branży IT
Źródło:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 115-121 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168300247
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
99

Konferencja:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Tytuł:
Ocena usługodawcy w outsourcingu usług utrzymania ruchu
Źródło:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 165-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168300261
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
100

Konferencja:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Tytuł:
Perspektywy rozwoju usług outsourcingowych w Krakowie
Źródło:
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 183-190 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168300263
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Pomoc publiczna jako instrument realizacji usług użyteczności publicznej = State Aid as an Instrument of Services of General Economic Interest Implementation
Źródło:
Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność / red. nauk. Teresa Lubińska, Marcin Będzieszak, Natalia Marska-Dzioba - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 207-225. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-940-5
Nr:
2168300315
rozdział w monografii
102

Konferencja:
XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Strategie budowania e-gospodarki i e-społeczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju", Nałęczów, Polska, od 2015-05-25 do 2015-05-27
Tytuł:
Zagadnienie pomocy publicznej udzielanej na kinematografię w państwach członkowskich Unii Europejskiej = A Question of State Aid for Films and Other Audiovisual Works in the EU Member States
Źródło:
E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej : teraźniejszość i perspektywy rozwoju / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2015, s. 362-372. - Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-046-0
Nr:
2168300331
rozdział w materiałach konferencyjnych
103

Tytuł:
Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 9-55 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-0-9
Nr:
2168300337
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Wpływ europejskich mechanizmów stabilizacji oraz pomoc MFW na kondycję finansową sektorów bankowych krajów strefy euro
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 57-82 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-0-9
Nr:
2168300367
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Czynniki wpływające na poziom wynagrodzeń kadr zarządzających w wybranych bankach strefy euro
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 83-106 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-0-9
Nr:
2168300381
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
106

Autor:
Karaś Piotr , Kravchuk Igor
Tytuł:
Wyzwania regulacyjne wobec funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na europejskim rynku finansowym
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 107-130 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-0-9
Nr:
2168300395
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Ewolucja regulacji bankowych w okresie pokryzysowym
Źródło:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 17-51
ISBN:
978-83-7252-714-2
Nr:
2168300399
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Rola i problemy bankowości lokalnej w okresie pokryzysowym
Źródło:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 76-87
ISBN:
978-83-7252-714-2
Nr:
2168300403
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
W poszukiwaniu związku między pomocą publiczną a długiem sektora general government państw strefy euro
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 207-227 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-0-9
Nr:
2168300407
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Rentowność małych banków - analiza empiryczna dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 88-117
ISBN:
978-83-7252-714-2
Nr:
2168300409
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Pozycja konkurencyjna i stabilność banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie podmiotów z województwa małopolskiego
Źródło:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 118-147
ISBN:
978-83-7252-714-2
Nr:
2168300411
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
112

Autor:
Tytuł:
Ewolucja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w latach 2006-2014
Źródło:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 148-171
ISBN:
978-83-7252-714-2
Nr:
2168300413
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
113

Autor:
Tytuł:
Demutualizacja i konsolidacja sektora building societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego
Źródło:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 172-183
ISBN:
978-83-7252-714-2
Nr:
2168300415
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
114

Autor:
Piskorz Paweł , Vecilla Daniel Fernández
Tytuł:
Hiszpańskie kasy oszczędnościowe - polityczne rozwiązanie politycznego problemu?
Źródło:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 184-190
ISBN:
978-83-7252-714-2
Nr:
2168300417
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Parabanki i podmioty pośrednictwa kredytowego w Polsce
Źródło:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 201-222
ISBN:
978-83-7252-714-2
Nr:
2168300419
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
116

Konferencja:
8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Tytuł:
The Question of State Aid for Rescuing and Restructuring Undertakings in Difficulty in the Context of the General Government Sector Debt of EU Member States
Źródło:
Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 1295-1324. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from means granted to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics, in framework of subsidy to keeping the research capacity.
ISBN:
978-83-937843-7-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168300441
rozdział w materiałach konferencyjnych
117

Tytuł:
Zagadnienia ogólne
Źródło:
Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 15-46
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300503
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych
Źródło:
Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 92-107
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300519
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
O potrzebie rewizji paradygmatu o autonomii polityki monetarnej i polityki fiskalnej = On the Need to Revise the Paradigm of Autonomy of Monetary and Fiscal Policy
Źródło:
W kierunku nowego ładu świata finansów / red. nauk. Jerzy Nowakowski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2015, s. 123-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-014-9
Nr:
2168300525
rozdział w monografii
120

Tytuł:
Cywilnoprawna odpowiedzialność kontraktowa za niewłaściwą jakość towarów
Źródło:
Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 121-147
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300541
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw. odpowiedzialność za produkt)
Źródło:
Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 148-159
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300543
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów
Źródło:
Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 160-183
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300547
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Polski system ochrony praw konsumenta
Źródło:
Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 184-208
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300549
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
124

Autor:
Tytuł:
Bezpieczeństwo produktów
Źródło:
Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 47-73
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300551
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
125

Autor:
Tytuł:
Normalizacja a jakość produktów
Źródło:
Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 74-91
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300553
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
126

Autor:
Tytuł:
Oznaczenie i informacja o towarze
Źródło:
Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 108-120
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300555
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
127

Konferencja:
17th International Scientific Conference "Finance and Risk 2015", Bratysława, Słowacja, od 2015-11-23 do 2015-11-24
Tytuł:
Structural Aid for the Banking Sector Institutions and Its Impact on the Competitiveness of the EU Member States
Źródło:
Finance and Risk : Proceedings of the 17th International Scientific Conference. Vol. 2 - Bratislava: Publishing House EKONÓM, 2015, s. 43-53. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-4201-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168300611
rozdział w materiałach konferencyjnych
128

Tytuł:
Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 13-19 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-9-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168300615
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
129

Autor:
Tytuł:
Metody analizy przyczynowej w diagnozie finansowej przedsiębiorstwa
Źródło:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 63-69 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-9-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168300619
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Znaczenie napływu BIZ w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego na przykładzie krajów grupy wyszehradzkiej
Źródło:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 193-202 - Bibliogr.
Seria: