Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Finansów i Prawa Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2013 do roku: 2013
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 111.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Wyroba Krzysztof
Tytuł:
Systemy podatkowe a wzrost gospodarczy i bezrobocie w wybranych krajach OECD w latach 1970-2004
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
210 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-232
Nr:
2168252442
doktorat
2

Tytuł:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
[86] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. przy art., Bibliogr. przy niektórych częśc.
Program badawczy:
29/KRyF/1/2012/S/029
Sygnatura:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283021
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo Wschodniej
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2013, s. [10]-[22]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283031
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Przyczyny i wpływ procesu konwergencji na współzależność giełd krajów wschodzących i giełd krajów rozwiniętych na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2013, s. 1[24]-12[35]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283033
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Tendencje zmian w podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2013, s. 1[37]-9[45]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283035
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Fundusze inwestycyjne na rynkach wschodzących a procesy integracyjne Unii Europejskiej
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2013, s. 1[47]-15[61]. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283037
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2013, s. 1[63]-24[86]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283039
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce na przykładzie emisji dwutlenku węgla
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
241 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-257
Nr:
2168283457
doktorat
9

Tytuł:
Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
209 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Program badawczy:
005/WF/-KFP/01/2013/S/3005
Sygnatura:
NP-1263/Magazyn
Nr:
2168286395
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
10

Tytuł:
Rentowność jako miara efektywności przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER2013, s. 6-33
Sygnatura:
NP-1263/Magazyn
Nr:
2168286397
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczna efektywność gospodarowania środkami trwałymi
Źródło:
Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER2013, s. 34-70
Sygnatura:
NP-1263/Magazyn
Nr:
2168286403
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Efektywność zarządzania aktywami obrotowymi w Polsce w latach 1997-2011
Źródło:
Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER2013, s. 71-111 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1263/Magazyn
Nr:
2168286407
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Efektywność wykorzystania kapitału w przedsiębiorstwach w Polsce
Źródło:
Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER2013, s. 112-137 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1263/Magazyn
Nr:
2168286411
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Wpływ kosztów pracy w Polsce na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Źródło:
Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER2013, s. 138-191 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1263/Magazyn
Nr:
2168286419
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Energochłonność i efektywność energetyczna w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych
Źródło:
Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER2013, s. 192-209
Sygnatura:
NP-1263/Magazyn
Nr:
2168286425
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
314 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
012/WF-KRAF/01/2013/S/3012
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168286961
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
17

Tytuł:
Sposoby regulacji rachunkowości, wybrane teorie, uwarunkowania, praktyka stanowienia standardów
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 51-68 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168286973
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Odpowiedzialność w teorii i regulacjach rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 111-128 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168286983
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Jakość informacji finansowych w teorii i regulacjach rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 15-28 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287099
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 29-50 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287103
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Polityka rachunkowości w teorii i prawnych regulacjach rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 69-92 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287105
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Badania rachunkowości w zakresie rynków kapitałowych jako kierunek rozwoju pozytywnej teorii rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 93-110 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287109
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Wpływ czasu na użyteczność sprawozdania finansowego
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 129-143 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287113
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Ewolucja współczesnych oczekiwań wobec istniejących koncepcji prowadzenia rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 144-161 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287119
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Aktywa - ewolucja i konsekwencje podejścia
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 162-176 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287165
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Wartości szacunkowe w teorii i regulacjach rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 177-190 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287183
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 191-212 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287187
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
180 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
003/WF-KF/02/2013/S/3003
Sygnatura:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287191
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
29

Tytuł:
Ewolucja modelu biznesowego w bankowości detalicznej
Źródło:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2013, s. 8-23 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287193
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 213-223 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287195
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 224-237 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287203
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Nowe trendy sprzedaży usług bankowych i ich wpływ na model biznesowy banku na przykładzie social media banking i banku wirtualnego
Źródło:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2013, s. 37-52 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287209
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Analiza powiązań rachunkowości z zarządzaniem w aspekcie prawnym, funkcjonalnym i przedmiotowym
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 238-254 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287213
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 255-274 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287219
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 275-288 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287221
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Ocena bezpieczeństwa finansowego banków Unii Europejskiej - model biznesowy dużych banków na tle sektora
Źródło:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2013, s. 53-66 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287225
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Wpływ strategii międzynarodowych grup bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na efektywność banków
Źródło:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2013, s. 67-81 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287229
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Autor:
Mazurczak-Mąka Anna , Szobak Maciej
Tytuł:
Zakres ujawnień informacji o segmentach działalności w sprawozdawczości spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 289-314 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287231
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie banków islamskich i konwencjonalnych w latach 2007-2011 na przykładzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Źródło:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2013, s. 82-91 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287233
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na próby regulacji wynagrodzeń kadr zarządzających w bankach europejskich i amerykańskich
Źródło:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2013, s. 92-110 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287235
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Stabilność depozytów gospodarstw domowych w świetle pokryzysowych regulacji płynnościowych
Źródło:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2013, s. 111-143
Sygnatura:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287237
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Rozwój pochodnych instrumentów kredytowych i ich wpływ na stabilność systemu finansowego
Źródło:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2013, s. 144-180 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287239
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Fundamentalne zagadnienia racjonalizacji wydatków publicznych JST
Źródło:
Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR2013, s. 10-17 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1264/Magazyn
Nr:
2168287471
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Racjonalizacja a efektywność wydatków JST
Źródło:
Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR2013, s. 18-27 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1264/Magazyn
Nr:
2168287473
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Mierniki efektywności wydatków JST
Źródło:
Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR2013, s. 38-50 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1264/Magazyn
Nr:
2168287475
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Nowe Zarządzanie Publiczne a racjonalizacja wydatków JST
Źródło:
Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR2013, s. 51-64 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1264/Magazyn
Nr:
2168287479
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Kierunki wydatków JST w latach 1999-2011
Źródło:
Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR2013, s. 81-96
Sygnatura:
NP-1264/Magazyn
Nr:
2168287481
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Autor:
Tytuł:
Znaczenie redystrybucji poziomej dla struktury wydatków powiatów i województw samorządowych w Polsce
Źródło:
Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR2013, s. 97-113 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1264/Magazyn
Nr:
2168287483
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Racjonalizacja wydatkowania środków publicznych a formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności przez JST
Źródło:
Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR2013, s. 130-139 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1264/Magazyn
Nr:
2168287485
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Racjonalizacja wydatków JST z perspektywy stosowania unijnych przepisów regulujących dopuszczalność pomocy publicznej
Źródło:
Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR2013, s. 148-210 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1264/Magazyn
Nr:
2168287487
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego
Koordynator:
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
148 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
011/WF-KP/01/2013/S/3011
Sygnatura:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288479
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
52

Autor:
Tytuł:
Forma elektroniczna - forma szczególna oświadczenia woli
Źródło:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA2013, s. 6-14
Sygnatura:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288487
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Autor:
Tytuł:
Ubezwłasnowolnienie
Źródło:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA2013, s. 15-25
Sygnatura:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288497
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Autor:
Tytuł:
Uwagi o definicjach konsumenta w Kodeksie Cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście ostatnich unijnych dyrektyw konsumenckich
Źródło:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA2013, s. 26-43
Sygnatura:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288501
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Dobra wiara w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego
Źródło:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA2013, s. 44-51
Sygnatura:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288505
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Autor:
Tytuł:
Koncepcja podmiotowości prawnej w projekcie nowego Kodeksu cywilnego
Źródło:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA2013, s. 52-63
Sygnatura:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288507
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Wady oświadczeń woli - uwagi do projektu Kodeksu cywilnego
Źródło:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA2013, s. 64-88
Sygnatura:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288563
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Stan cywilny w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego
Źródło:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA2013, s. 89-99
Sygnatura:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288565
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Działalność zawodowa jako rodzaj działalności gospodarczej - uwagi de lege lata i de lege ferenda
Źródło:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA2013, s. 100-113
Sygnatura:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288567
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
268 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
009/WF-KPPE/01/2013/S/3009
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289509
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
61

Tytuł:
Równowaga a zasady polityki gospodarczej Waltera Euckena
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 9-31
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289511
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Rola mezoekonomii w polityce gospodarczej : kierunki rozwoju ekonomik sektorowych
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 32-51
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289513
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Rozwój zrównoważony a ordoliberalna koncepcja ładu gospodarczego
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 52-71
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289519
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Autor:
Kożuch Małgorzata , Kryskova Ludmiła
Tytuł:
Innowacje jako narzędzia polityki przemysłowej w kształtowaniu przewagi rynkowej gospodarki i przedsiębiorstw
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 72-104
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289525
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Klastry jako instrumenty zrównoważonej polityki przemysłowej
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 105-128
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289533
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
W poszukiwaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców w gospodarce rynkowej
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 137-155
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289621
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 156-168
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289625
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 170-190
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289631
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Podatki i opłaty ekologiczne obowiązujące w Polsce w świetle nowych wymogów Unii Europejskiej
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 191-217
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289635
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Rola banków w finansowaniu ochrony środowiska w warunkach spowolnienia gospodarczego
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 218-240
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289641
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Autor:
Tytuł:
Syntetyczny miernik zużycia kapitału naturalnego
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 241-253
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289647
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Dylematy i wyzwania rozwoju obszarów metropolitalnych, na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 133-142. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290311
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru na przykładzie Krakowa
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 221-254. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290319
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
145 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. przy niektórych art., Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
013/WF-KRyF/01/2013/S/3013
Sygnatura:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290327
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
75

Tytuł:
Robust Monitoring of a Multivariate Data Stream
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290329
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Zmiany w strukturze wymiany handlowej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2012
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 26-39. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290331
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
On the Cointegration Measures of Stock Markets Interdependence
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 40-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290333
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Rola podatków bezpośrednich w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 55-67 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290335
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI) na rynkach wschodzących
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 68-81 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290337
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Autor:
Tytuł:
Erozyjny wpływ kosztów funduszy na bogactwo inwestorów w Polsce na tle wybranych krajów europejskich
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 82-97 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290339
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Autor:
Kosiorowski Daniel , Snarska Małgorzata , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy
Tytuł:
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 98-118. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290341
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki wschodzące na przykładzie analizy efektywności finansowej polskiego sektora bankowego
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 119-145 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290343
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Autor:
Wstępnik Hubert
Tytuł:
Czynniki kształtujące ceny dystrybucji gazu ziemnego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
212 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-264
Nr:
2168290639
doktorat
84

Tytuł:
Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
292 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-259
Nr:
2168290649
doktorat
85

Autor:
Tytuł:
Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
234 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-250
Nr:
2168290655
doktorat
86

Autor:
Kryczka Małgorzata
Tytuł:
Ekonomiczne determinanty przemian konsumpcji usług turystycznych w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
348 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-248
Nr:
2168290657
doktorat
87

Autor:
Jankowska Justyna
Tytuł:
Internacjonalizacja struktur przedsiębiorstw usługowych na przykładzie spedycji towarów
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
299 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-258
Nr:
2168290663
doktorat
88

Autor:
Szetela Przemysław
Tytuł:
Efektywność finansowania ochrony zdrowia w Polsce ze źródeł prywatnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
363 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-272
Nr:
2168291107
doktorat
89

Autor:
Prosowicz Grzegorz
Tytuł:
Polityka inwestycyjna a wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
140 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-271
Nr:
2168291109
doktorat
90

Tytuł:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
82 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
008WF-KM/01/2013/S/3008
Sygnatura:
NP-1196/3/Magazyn
Nr:
2168291429
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
91

Tytuł:
Adjustment Processes in Private Ownership Economy
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI2013, s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/3/Magazyn
Nr:
2168291531
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Status ekonomii ewolucyjnej - perspektywa Shumpeterowska
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI2013, s. 20-34 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/3/Magazyn
Nr:
2168291533
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI2013, s. 35-63 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/3/Magazyn
Nr:
2168291535
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Wybór portfela optymalnego - porównanie kryteriów w warunkach dozwolonej i zabronionej krótkiej sprzedaży
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI2013, s. 64-82 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/3/Magazyn
Nr:
2168291537
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
85 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
014/WF-K4/01/2013/S/3014
Sygnatura:
NP-1328/Magazyn
Nr:
2168291607
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
96

Autor:
Tytuł:
Działalność transgraniczna zakładów ubezpieczeń na życie jako strategia innowacji rynkowej i produktowej
Źródło:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny / kierownik projektu: Wanda SUŁKOWSKA2013, s. 13-31
Sygnatura:
NP-1328/Magazyn
Nr:
2168291637
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Cross-selling ubezpieczeń na życie w powiązaniu z kredytami hipotecznymi oferowanymi na polskim rynku
Źródło:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny / kierownik projektu: Wanda SUŁKOWSKA2013, s. 32-47
Sygnatura:
NP-1328/Magazyn
Nr:
2168291643
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
98

Autor:
Tytuł:
Możliwość oferowania produktów Equity Release (ERS) przez zakłady ubezpieczeń na życie
Źródło:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny / kierownik projektu: Wanda SUŁKOWSKA2013, s. 48-61
Sygnatura:
NP-1328/Magazyn
Nr:
2168291647
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Inwestycyjny charakter ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Źródło:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny / kierownik projektu: Wanda SUŁKOWSKA2013, s. 62-80
Sygnatura:
NP-1328/Magazyn
Nr:
2168291657
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Sprawozdanie
Źródło:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny / kierownik projektu: Wanda SUŁKOWSKA2013, s. 4-9
Sygnatura:
NP-1328/Magazyn
Nr:
2168291681
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Uogólnione entropie dynamiczne i oparte na nich niezmienniki
Promotor:
Słomczyński Wojciech
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
95 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168295707
doktorat
102

Tytuł:
Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
241 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. po rozdz.
Program badawczy:
006/WF-KFS/01/2013/S/3006
Sygnatura:
NP-1264/Magazyn
Nr:
2168297063
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
103

Tytuł:
Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych spółek giełdowych branży budowlanej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
408 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-270
Nr:
2168299089
doktorat
104

Autor:
Folcik Michał
Tytuł:
Ryzyko zniekształcenia wyniku badania sprawozdań finansowych w polskiej praktyce rewizyjnej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
320 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-269
Nr:
2168299099
doktorat
105

Autor:
Wlazło Karol
Tytuł:
Wybór modelu bankowej obsługi klienta korporacyjnego przy wykorzystaniu analitycznego procesu hierarchicznego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
253 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-265
Nr:
2168299115
doktorat
106

Autor:
Trzcińska Honorata
Tytuł:
Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw uzdrowiskowych na przykładzie województwa małopolskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
275 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-262
Nr:
2168299127
doktorat
107

Tytuł:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
158 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
001/WF-KE/01/2013/S/3001
Sygnatura:
NP-1372/2/Magazyn
Nr:
2168301135
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
108

Autor:
Tytuł:
Ekonomia globalna i teoretyczne tradycje
Źródło:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2013, s. 8-26 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1372/2/Magazyn
Nr:
2168301139
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Formy powiązań między krajami i ich znaczenie w dobie globalizacji
Źródło:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2013, s. 27-97 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1372/2/Magazyn
Nr:
2168301143
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Globalizacja rynków finansowych
Źródło:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2013, s. 98-119 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1372/2/Magazyn
Nr:
2168301145
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Ocena wydatkowania środków JST według kryterium celowości i gospodarności
Źródło:
Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR2013, s. 28-37 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1264/Magazyn
Nr:
2168314701
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Systemy podatkowe a wzrost gospodarczy i bezrobocie w wybranych krajach OECD w latach 1970-2004 / Krzysztof Wyroba ; Promotor: Jan CZEKAJ. - Kraków, 2013. - 210 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200002683a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200002683b
2
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - [86] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. przy niektórych częśc.
3
Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo Wschodniej / Maciej BOLISĘGA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2013), s. [10]-[22]. - Streszcz. - Bibliogr.
4
Przyczyny i wpływ procesu konwergencji na współzależność giełd krajów wschodzących i giełd krajów rozwiniętych na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej / Marcin CZUPRYNA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 1[24]-12[35]. - Streszcz. - Bibliogr.
5
Tendencje zmian w podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Anna KOSIDŁOWSKA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 1[37]-9[45]. - Streszcz. - Bibliogr.
6
Fundusze inwestycyjne na rynkach wschodzących a procesy integracyjne Unii Europejskiej / Elżbieta KUBIŃSKA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 1[47]-15[61]. - Streszcz.
7
Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego / Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 1[63]-24[86]. - Streszcz. - Bibliogr.
8
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce na przykładzie emisji dwutlenku węgla / Katarzyna CIĘCIAK ; Promotor: Józefa FAMIELEC. - Kraków, 2013. - 241 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002737
9
Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 209 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
10
Rentowność jako miara efektywności przedsiębiorstw w Polsce / Zbigniew DRESLER // W: Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2013), s. 6-33
11
Ekonomiczna efektywność gospodarowania środkami trwałymi / Wacław WAJDA // W: Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2013), s. 34-70
12
Efektywność zarządzania aktywami obrotowymi w Polsce w latach 1997-2011 / Tomasz MAŚLANKA // W: Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2013), s. 71-111. - Bibliogr.
13
Efektywność wykorzystania kapitału w przedsiębiorstwach w Polsce / Katarzyna ŁACH // W: Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2013), s. 112-137. - Bibliogr.
14
Wpływ kosztów pracy w Polsce na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Zbigniew STAŃCZYK, Joanna WYROBEK // W: Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2013), s. 138-191. - Bibliogr.
15
Energochłonność i efektywność energetyczna w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych / Marcin MOLO // W: Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2013), s. 192-209
16
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2013. - 314 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr. przy rozdz.
17
Sposoby regulacji rachunkowości, wybrane teorie, uwarunkowania, praktyka stanowienia standardów / Marcin KĘDZIOR // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 51-68. - Bibliogr.
18
Odpowiedzialność w teorii i regulacjach rachunkowości / Joanna KRASODOMSKA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 111-128. - Bibliogr.
19
Jakość informacji finansowych w teorii i regulacjach rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 15-28. - Bibliogr.
20
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości / Ewa BABUŚKA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 29-50. - Bibliogr.
21
Polityka rachunkowości w teorii i prawnych regulacjach rachunkowości / Konrad STĘPIEŃ // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 69-92. - Bibliogr.
22
Badania rachunkowości w zakresie rynków kapitałowych jako kierunek rozwoju pozytywnej teorii rachunkowości / Konrad GRABIŃSKI // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 93-110. - Bibliogr.
23
Wpływ czasu na użyteczność sprawozdania finansowego / Jerzy HEJNAR // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 129-143. - Bibliogr.
24
Ewolucja współczesnych oczekiwań wobec istniejących koncepcji prowadzenia rachunkowości / Katarzyna ŚWIETLA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 144-161. - Bibliogr.
25
Aktywa - ewolucja i konsekwencje podejścia / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 162-176. - Bibliogr.
26
Wartości szacunkowe w teorii i regulacjach rachunkowości / Paweł ZIENIUK // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 177-190. - Bibliogr.
27
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej / Bartłomiej WRONA, Monika TUREK-RADWAN // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 191-212. - Bibliogr.
28
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
29
Ewolucja modelu biznesowego w bankowości detalicznej / Ewa MIKLASZEWSKA // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 8-23. - Bibliogr.
30
Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości / Krzysztof JONAS // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 213-223. - Bibliogr.
31
Memoriałowość i kasowość w rozliczeniach podatkowych / Witold FURMAN // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 224-237. - Bibliogr.
32
Nowe trendy sprzedaży usług bankowych i ich wpływ na model biznesowy banku na przykładzie social media banking i banku wirtualnego / Igor STYN // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 37-52. - Bibliogr.
33
Analiza powiązań rachunkowości z zarządzaniem w aspekcie prawnym, funkcjonalnym i przedmiotowym / Sylwia KRAJEWSKA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 238-254. - Bibliogr.
34
Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości / Bogusław Wacławik // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 255-274. - Bibliogr.
35
Propozycja wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym kapitału intelektualnego metodą opcyjną / Barbara KAWA, Bogusław Kaczmarczyk // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 275-288. - Bibliogr.
36
Ocena bezpieczeństwa finansowego banków Unii Europejskiej - model biznesowy dużych banków na tle sektora / Krzysztof KIL, Bartosz Baraniecki // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 53-66. - Bibliogr.
37
Wpływ strategii międzynarodowych grup bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na efektywność banków / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 67-81. - Bibliogr.
38
Zakres ujawnień informacji o segmentach działalności w sprawozdawczości spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Maciej Szobak // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 289-314. - Bibliogr.
39
Funkcjonowanie banków islamskich i konwencjonalnych w latach 2007-2011 na przykładzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich / Piotr KARAŚ // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 82-91. - Bibliogr.
40
Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na próby regulacji wynagrodzeń kadr zarządzających w bankach europejskich i amerykańskich / Mateusz FOLWARSKI // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 92-110. - Bibliogr.
41
Stabilność depozytów gospodarstw domowych w świetle pokryzysowych regulacji płynnościowych / Katarzyna KOCHANIAK // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 111-143
42
Rozwój pochodnych instrumentów kredytowych i ich wpływ na stabilność systemu finansowego / Aleksandra JURKOWSKA // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 144-180. - Bibliogr.
43
Fundamentalne zagadnienia racjonalizacji wydatków publicznych JST / Krzysztof SURÓWKA // W: Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2013), s. 10-17. - Bibliogr.
44
Racjonalizacja a efektywność wydatków JST / Katarzyna OWSIAK // W: Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2013), s. 18-27. - Bibliogr.
45
Mierniki efektywności wydatków JST / Katarzyna OWSIAK, Krzysztof SURÓWKA, Elżbieta Długopolska // W: Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2013), s. 38-50. - Bibliogr.
46
Nowe Zarządzanie Publiczne a racjonalizacja wydatków JST / Katarzyna OWSIAK // W: Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2013), s. 51-64. - Bibliogr.
47
Kierunki wydatków JST w latach 1999-2011 / Krzysztof SURÓWKA // W: Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2013), s. 81-96
48
Znaczenie redystrybucji poziomej dla struktury wydatków powiatów i województw samorządowych w Polsce / Krzysztof KIL // W: Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2013), s. 97-113. - Bibliogr.
49
Racjonalizacja wydatkowania środków publicznych a formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności przez JST / Krzysztof SURÓWKA // W: Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2013), s. 130-139. - Bibliogr.
50
Racjonalizacja wydatków JST z perspektywy stosowania unijnych przepisów regulujących dopuszczalność pomocy publicznej / Piotr PODSIADŁO // W: Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2013), s. 148-210. - Bibliogr.
51
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 148 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
Forma elektroniczna - forma szczególna oświadczenia woli / Jan BYRSKI // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - (2013), s. 6-14
53
Ubezwłasnowolnienie / Paweł DĄBEK // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - (2013), s. 15-25
54
Uwagi o definicjach konsumenta w Kodeksie Cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście ostatnich unijnych dyrektyw konsumenckich / Piotr KUKURYK // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - (2013), s. 26-43
55
Dobra wiara w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego / Jacek LACHNER // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - (2013), s. 44-51
56
Koncepcja podmiotowości prawnej w projekcie nowego Kodeksu cywilnego / Jan LIC // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - (2013), s. 52-63
57
Wady oświadczeń woli - uwagi do projektu Kodeksu cywilnego / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - (2013), s. 64-88
58
Stan cywilny w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - (2013), s. 89-99
59
Działalność zawodowa jako rodzaj działalności gospodarczej - uwagi de lege lata i de lege ferenda / Monika SZARANIEC // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - (2013), s. 100-113
60
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - Kraków, 2013. - 268 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
61
Równowaga a zasady polityki gospodarczej Waltera Euckena / Józefa FAMIELEC // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 9-31
62
Rola mezoekonomii w polityce gospodarczej : kierunki rozwoju ekonomik sektorowych / Kazimierz GÓRKA // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 32-51
63
Rozwój zrównoważony a ordoliberalna koncepcja ładu gospodarczego / Józefa FAMIELEC // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 52-71
64
Innowacje jako narzędzia polityki przemysłowej w kształtowaniu przewagi rynkowej gospodarki i przedsiębiorstw / Małgorzata KOŻUCH, Ludmiła Kryskova // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 72-104
65
Klastry jako instrumenty zrównoważonej polityki przemysłowej / Ksymena ROSIEK // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 105-128
66
W poszukiwaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców w gospodarce rynkowej / Józefa FAMIELEC // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 137-155
67
Reengineering w programach naprawczych przedsiębiorstw / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 156-168
68
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce / Katarzyna CIĘCIAK // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 170-190
69
Podatki i opłaty ekologiczne obowiązujące w Polsce w świetle nowych wymogów Unii Europejskiej / Piotr P. MAŁECKI // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 191-217
70
Rola banków w finansowaniu ochrony środowiska w warunkach spowolnienia gospodarczego / Maria GABRYŚ // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 218-240
71
Syntetyczny miernik zużycia kapitału naturalnego / Ivan TELEGA // W: Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI. - (2013), s. 241-253
72
Dylematy i wyzwania rozwoju obszarów metropolitalnych, na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / Aleksander NOWORÓL // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 133-142. - Streszcz.
73
Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru na przykładzie Krakowa / Halina GUZIK, Wojciech Strzelczyk // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 221-254. - Streszcz.
74
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 145 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy niektórych art. - Bibliogr. przy rozdz.
75
Robust Monitoring of a Multivariate Data Stream / Daniel KOSIOROWSKI, Małgorzata SNARSKA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.
76
Zmiany w strukturze wymiany handlowej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2012 / Maciej BOLISĘGA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 26-39. - Streszcz. - Bibliogr.
77
On the Cointegration Measures of Stock Markets Interdependence / Marcin CZUPRYNA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 40-54. - Bibliogr.
78
Rola podatków bezpośrednich w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Anna KOSIDŁOWSKA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 55-67. - Bibliogr.
79
Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI) na rynkach wschodzących / Elżbieta KUBIŃSKA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 68-81. - Bibliogr.
80
Erozyjny wpływ kosztów funduszy na bogactwo inwestorów w Polsce na tle wybranych krajów europejskich / Paweł OLEKSY // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 82-97. - Bibliogr.
81
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases / Małgorzata SNARSKA, Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 98-118. - Summ. - Bibliogr.
82
Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki wschodzące na przykładzie analizy efektywności finansowej polskiego sektora bankowego / Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 119-145. - Bibliogr.
83
Czynniki kształtujące ceny dystrybucji gazu ziemnego w Polsce / Hubert Wstępnik ; Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Kraków, 2013. - 212 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002873
84
Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA ; Promotor: Bogumiła SZOPA. - Kraków, 2013. - 292 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002739
85
Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego / Witold FURMAN ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2013. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002730
86
Ekonomiczne determinanty przemian konsumpcji usług turystycznych w Polsce / Małgorzata Kryczka ; Promotor: Bogumiła SZOPA. - Kraków, 2013. - 348 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002726
87
Internacjonalizacja struktur przedsiębiorstw usługowych na przykładzie spedycji towarów / Justyna Jankowska ; Promotor: Józefa FAMIELEC. - Kraków, 2013. - 299 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002738
88
Efektywność finansowania ochrony zdrowia w Polsce ze źródeł prywatnych / Przemysław Szetela ; Promotor: Krzysztof SURÓWKA. - Kraków, 2013. - 363 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002882
89
Polityka inwestycyjna a wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce / Grzegorz Prosowicz ; Promotor: Jan CZEKAJ. - Kraków, 2013. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002881
90
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
91
Adjustment Processes in Private Ownership Economy / Agnieszka LIPIETA // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI. - (2013), s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
92
Status ekonomii ewolucyjnej - perspektywa Shumpeterowska / Andrzej MALAWSKI // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI. - (2013), s. 20-34. - Bibliogr.
93
Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania / Katarzyna BUDNY, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI. - (2013), s. 35-63. - Bibliogr.
94
Wybór portfela optymalnego - porównanie kryteriów w warunkach dozwolonej i zabronionej krótkiej sprzedaży / Krzysztof GUZIK // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI. - (2013), s. 64-82. - Bibliogr.
95
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny / kierownik projektu: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 85 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
96
Działalność transgraniczna zakładów ubezpieczeń na życie jako strategia innowacji rynkowej i produktowej / Maria PŁONKA // W: Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny / kierownik projektu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2013), s. 13-31
97
Cross-selling ubezpieczeń na życie w powiązaniu z kredytami hipotecznymi oferowanymi na polskim rynku / Grzegorz STRUPCZEWSKI // W: Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny / kierownik projektu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2013), s. 32-47
98
Możliwość oferowania produktów Equity Release (ERS) przez zakłady ubezpieczeń na życie / Maciej CYCOŃ // W: Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny / kierownik projektu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2013), s. 48-61
99
Inwestycyjny charakter ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym / Tomasz JEDYNAK // W: Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny / kierownik projektu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2013), s. 62-80
100
Sprawozdanie / Wanda SUŁKOWSKA // W: Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny / kierownik projektu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2013), s. 4-9
101
Uogólnione entropie dynamiczne i oparte na nich niezmienniki / Fryderyk FALNIOWSKI ; Promotor: Wojciech Słomczyński. - Kraków, 2013. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
102
Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - Kraków, 2013. - 241 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
103
Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych spółek giełdowych branży budowlanej / Katarzyna Chłapek ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2013. - 408 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002880
104
Ryzyko zniekształcenia wyniku badania sprawozdań finansowych w polskiej praktyce rewizyjnej / Michał Folcik ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2013. - 320 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002879
105
Wybór modelu bankowej obsługi klienta korporacyjnego przy wykorzystaniu analitycznego procesu hierarchicznego / Karol Wlazło ; Promotor: Ewa MIKLASZEWSKA. - Kraków, 2013. - 253 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002874
106
Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw uzdrowiskowych na przykładzie województwa małopolskiego / Honorata Trzcińska ; Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Kraków, 2013. - 275 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002871
107
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 158 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
108
Ekonomia globalna i teoretyczne tradycje / Ewa ŚLĘZAK // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2013), s. 8-26. - Bibliogr.
109
Formy powiązań między krajami i ich znaczenie w dobie globalizacji / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2013), s. 27-97. - Bibliogr.
110
Globalizacja rynków finansowych : źródła i mechanizmy / Artur POLLOK, Michał MICHOROWSKI // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2013), s. 98-119. - Bibliogr.
111
Ocena wydatkowania środków JST według kryterium celowości i gospodarności / Elżbieta DŁUGOPOLSKA // W: Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2013), s. 28-37. - Bibliogr.
1
Wyroba K., (2013), Systemy podatkowe a wzrost gospodarczy i bezrobocie w wybranych krajach OECD w latach 1970-2004, Prom. Czekaj J., Kraków : , 210 k.
2
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej, (2013), Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [86] k.
3
Bolisęga M., (2013), Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo Wschodniej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej, s. [10]-[22].
4
Czupryna M., (2013), Przyczyny i wpływ procesu konwergencji na współzależność giełd krajów wschodzących i giełd krajów rozwiniętych na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej, s. 1[24]-12[35].
5
Kosidłowska A., (2013), Tendencje zmian w podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej, s. 1[37]-9[45].
6
Kubińska E., (2013), Fundusze inwestycyjne na rynkach wschodzących a procesy integracyjne Unii Europejskiej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej, s. 1[47]-15[61].
7
Zyguła A., (2013), Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej, s. 1[63]-24[86].
8
Cięciak K., (2013), Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce na przykładzie emisji dwutlenku węgla, Prom. Famielec J., Kraków : , 241 k.
9
Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji, (2013), Dresler Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 209 k.
10
Dresler Z., (2013), Rentowność jako miara efektywności przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Dresler Z. (kierownik tematu), Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji, s. 6-33.
11
Wajda W., (2013), Ekonomiczna efektywność gospodarowania środkami trwałymi. [W:] Dresler Z. (kierownik tematu), Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji, s. 34-70.
12
Maślanka T., (2013), Efektywność zarządzania aktywami obrotowymi w Polsce w latach 1997-2011. [W:] Dresler Z. (kierownik tematu), Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji, s. 71-111.
13
Łach K., (2013), Efektywność wykorzystania kapitału w przedsiębiorstwach w Polsce. [W:] Dresler Z. (kierownik tematu), Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji, s. 112-137.
14
Stańczyk Z., Wyrobek J., (2013), Wpływ kosztów pracy w Polsce na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. [W:] Dresler Z. (kierownik tematu), Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji, s. 138-191.
15
Molo M., (2013), Energochłonność i efektywność energetyczna w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. [W:] Dresler Z. (kierownik tematu), Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji, s. 192-209.
16
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, (2013), Micherda B. (kier.), Kraków : , 314 k.
17
Kędzior M., (2013), Sposoby regulacji rachunkowości, wybrane teorie, uwarunkowania, praktyka stanowienia standardów. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 51-68.
18
Krasodomska J., (2013), Odpowiedzialność w teorii i regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 111-128.
19
Micherda B., (2013), Jakość informacji finansowych w teorii i regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 15-28.
20
Babuśka E., (2013), Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 29-50.
21
Stępień K., (2013), Polityka rachunkowości w teorii i prawnych regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 69-92.
22
Grabiński K., (2013), Badania rachunkowości w zakresie rynków kapitałowych jako kierunek rozwoju pozytywnej teorii rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 93-110.
23
Hejnar J., (2013), Wpływ czasu na użyteczność sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 129-143.
24
Świetla K., (2013), Ewolucja współczesnych oczekiwań wobec istniejących koncepcji prowadzenia rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 144-161.
25
Górka Ł., Szulc M., (2013), Aktywa - ewolucja i konsekwencje podejścia. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 162-176.
26
Zieniuk P., (2013), Wartości szacunkowe w teorii i regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 177-190.
27