Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Finansów i Prawa Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2012 do roku: 2012
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 108.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Szyja Paulina
Tytuł:
Znaczenie programów Zielonego Nowego Ładu dla rozwoju społeczno-gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
299 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-212
Nr:
2168233966
doktorat
2

Autor:
Winkler Thomas
Tytuł:
Czynniki kształtujące ceny energii elektrycznej na rynkach europejskich
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
236 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-211
Nr:
2168233972
doktorat
3

Autor:
Szczotka Jadwiga
Tytuł:
Wzorcowa metodyka badania polityki rachunkowości jako podstawa prawidłowej rewizji sprawozdania finansowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
367 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-233
Nr:
2168252426
doktorat
4

Autor:
Szczygieł Elżbieta
Tytuł:
Użyteczność dochodu a oszczędności polskich gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
300 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-234
Nr:
2168252430
doktorat
5

Tytuł:
Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń Strategii Lizbońskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
223 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-238
Nr:
2168255410
doktorat
6

Tytuł:
Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
[26] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
115/KRFi/1/2011/S/594
Sygnatura:
NP-1214/Magazyn
Nr:
2168257976
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Analiza struktury portfela inwestycyjnego Otwartych Funduszy Emerytalnych
Źródło:
Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT) / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2012, s. [1-15] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1214/Magazyn
Nr:
2168257978
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Wpływ powodzi w 2010 roku w Polsce na sprzedaż zboża na e-WGT
Źródło:
Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT) / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2012, s. 1[16]-11[26]
Sygnatura:
NP-1214/Magazyn
Nr:
2168257980
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
196 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-244
Nr:
2168259046
doktorat
10

Tytuł:
Wpływ stopy procentowej na strategie finansowania przedsiębiorstw w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
267 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-243
Nr:
2168259048
doktorat
11

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2012, s. 189-216
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266372
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji polityki monetarnej z polityką fiskalną
Źródło:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2012, s. 8-21
Sygnatura:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168267306
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
O nowy model zasilania jednostek samorządu terytorialnego
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
105 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
23/KFS/1/2012/S/023
Sygnatura:
NP-1376/Magazyn
Nr:
2168267308
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
[8], 82 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
30/KU/1/2012/S/030
Sygnatura:
NP-1383/Magazyn
Nr:
2168269114
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
15

Autor:
Tytuł:
Uwagi na temat efektywności działań innowacyjnych w zakładzie ubezpieczeń
Źródło:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2012, s. 3[11]-19[27]
Sygnatura:
NP-1383/Magazyn
Nr:
2168269116
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Efektywność innowacyjności procesowej i produktowej na przykładzie badania zależności między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce
Źródło:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2012, s. 20[28]-32[40]
Sygnatura:
NP-1383/Magazyn
Nr:
2168269126
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny
Źródło:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2012, s. 33[41]-46[54]
Sygnatura:
NP-1383/Magazyn
Nr:
2168269134
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Ubezpieczenie elektrowni wiatrowej - innowacje produktowe towarzystw ubezpieczeń wobec wyzwań energetyki odnawialnej
Źródło:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2012, s. 47[55]-64[72]
Sygnatura:
NP-1383/Magazyn
Nr:
2168269146
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Analiza możliwości wykorzystania produktów ubezpieczeniowych do zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego
Źródło:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2012, s. 65[73]-77[85]
Sygnatura:
NP-1383/Magazyn
Nr:
2168269148
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
147 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
22/KF/1/212/S/022
Sygnatura:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168269788
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
21

Tytuł:
Paradygmat niezależności banku centralnego w warunkach kryzysu fiskalnego
Źródło:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2012, s. 22-34
Sygnatura:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168269996
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Ewolucja systemu nadzoru fiskalnego w Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2012, s. 35-54
Sygnatura:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168269998
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Przesłanki powoływania rad fiskalnych w Unii Europejskiej
Źródło:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2012, s. 55-65
Sygnatura:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168270000
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Konsolidacja fiskalna w obszarze działań administracji podatkowych
Źródło:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2012, s. 66-90
Sygnatura:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168270002
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Błędna polityka podatkowa przyczyną wzrastających nierówności
Źródło:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2012, s. 91-98
Sygnatura:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168270286
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Podatek Tobina jako narzędzie ograniczania spekulacji walutowych i kryzysów finansowch
Źródło:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2012, s. 99-108
Sygnatura:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168270290
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Kryzys finansowania szkolnictwa wyższego w krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2012, s. 109-120
Sygnatura:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168270292
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Zmiana systemu emerytalnego w Polsce na tle reform w Chile i Argentynie
Źródło:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2012, s. 121-136
Sygnatura:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168270296
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
189 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
65/KF/2/2012/S/065
Sygnatura:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271196
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
30

Tytuł:
Korzyści i koszty związane z pokryzysową architekturą regulacyjną
Źródło:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 9-20
Sygnatura:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271204
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Stabilność i bezpieczeństwo w sektorach bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie pokryzysowym
Źródło:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 21-37
Sygnatura:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271210
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Zmiany regulacyjne w zakresie wynagradzania kadr zarządzających w bankach w okresie pokryzysowym
Źródło:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 38-59
Sygnatura:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271612
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Banki w Polsce jako uczestnicy procesów polubownego rozwiązywania sporów w perspektywie pokryzysowej
Źródło:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 60-86
Sygnatura:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271620
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Produkty bankowości islamskiej i tradycyjnej, na przykładzie wybranych produktów
Źródło:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 87-100
Sygnatura:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271640
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Współczynnik wypłacalności jako podstawowa miara bezpieczeństwa sektora bankowego w okresie pokryzysowym
Źródło:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 101-120
Sygnatura:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271642
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Kapitał regulacyjny polskiego sektora bankowego na tle rozwiązań Bazylei III
Źródło:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 121-135
Sygnatura:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271650
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Rynek funduszy sekurytyzacyjnych a ryzyko kredytowe w polskim sektorze bankowym
Źródło:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 136-160
Sygnatura:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271652
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce
Źródło:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 161-178
Sygnatura:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271660
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
69 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
66/KF/3/2012/S/066
Sygnatura:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271664
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
40

Tytuł:
Istotne charakterystyki obszarów wiejskich w Polsce
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 8-13
Sygnatura:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271668
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w historii i teraźniejszości
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 13-17
Sygnatura:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271672
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Kierunki wykorzystania unijnych środków pomocowych w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich - zagadnienia wybrane
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 25-36
Sygnatura:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271678
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Wsparcie krajowe polskiego rolnictwa na przykładzie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 37-53
Sygnatura:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271686
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Aktualne wyzwania dla Wspólnej Polityki Rolnej
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 53-65
Sygnatura:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271688
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - stabilność czy zmienność?
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 17-25
Sygnatura:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168273362
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
154 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
21/KE/1/2012/S/021
Sygnatura:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273508
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
47

Tytuł:
Ekonomia globalna - kontekst i ewolucja pojęcia
Źródło:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2012, s. 7-11
Sygnatura:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273514
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Autor:
Tytuł:
Globalizacja i jej oblicza
Źródło:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2012, s. 12-33 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273516
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Gospodarka otwarta a procesy globalizacyjne, internacjonalizacyjne i integracyjne
Źródło:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2012, s. 34-80 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273518
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Zagrożenia ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 jako problem społeczny o zasięgu globalnym
Źródło:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2012, s. 81-119 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273520
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Ewolucja międzynarodowego sytemu walutowego i finansowego
Źródło:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2012, s. 120-139 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273522
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Autor:
Tytuł:
The Post-EU Integration Migration of the Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications
Źródło:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2012, s. 140-154 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273524
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
92 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
72/KPPiE/2/2012/S/072
Sygnatura:
NP-1379/Magazyn
Nr:
2168273526
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
54

Tytuł:
Testy monopoli w praktyce
Źródło:
Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich / red. Krzysztof BERBEKA2012, s. 44-58
Sygnatura:
NP-1379/Magazyn
Nr:
2168273582
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Próby międzynarodowych porównań cen energii elektrycznej i cen usług wod-kan w kontekście form dystrybucji tych usług
Źródło:
Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich / red. Krzysztof BERBEKA2012, s. 59-67
Sygnatura:
NP-1379/Magazyn
Nr:
2168273584
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Badania empiryczne monopoli naturalnych w Polsce
Źródło:
Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich / red. Krzysztof BERBEKA2012, s. 68-79
Sygnatura:
NP-1379/Magazyn
Nr:
2168273586
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
210 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
27/KP/1/2012/S/027
Sygnatura:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273640
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
58

Tytuł:
Konsumencki a ubezpieczeniowy reżim ochrony podmiotów stosunku ubezpieczenia
Źródło:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA2012, s. 6-29
Sygnatura:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273642
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Ochrona praw konsumenta (ubezpieczającego) w umowie ubezpieczenia zawieranej na odległość
Źródło:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA2012, s. 30-51
Sygnatura:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273644
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego
Źródło:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA2012, s. 100-115
Sygnatura:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273648
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Ochrona pośrednio poszkodowanych w relacji z ubezpieczycielem sprawcy szkody powodującej śmierć najbliższego członka rodziny na tle regulacji art. 446§4 k.c
Źródło:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA2012, s. 116-133
Sygnatura:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273654
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Ochrona ubezpieczonych w międzynarodowym postępowaniu upadłościowym zakładu ubezpieczeń
Źródło:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA2012, s. 151-159
Sygnatura:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273664
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Obowiązki informacyjne pośredników ubezpieczeniowych jako instrument ochrony klienta nieprofesjonalnego
Źródło:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA2012, s. 160-177
Sygnatura:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273672
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia
Źródło:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA2012, s. 178-189
Sygnatura:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273680
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego
Źródło:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA2012, s. 190-197
Sygnatura:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273688
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
311 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ, Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
28/KRaF/1/2012/S/028
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273692
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
67

Tytuł:
Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 15-23 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273694
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 24-52 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273696
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 53-72 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273700
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 73-90 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273702
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Zasadność stosowania w rachunkowości wyceny opartej na wartości godziwej
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 91-107 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273704
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Autor:
Szobak Maciej , Zieniuk Paweł
Tytuł:
Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 108-126 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273706
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Identyfikacja i kwantyfikacja działań kształtujących politykę rachunkowości
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 127-141 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273708
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 142-152 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273712
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Kwantyfikacja i ujęcie lokat kapitałowych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 153-169 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273718
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Dylematy wyboru w zakresie problemu rozpoznania przychodów we wspólnym projekcie IASB i FASB
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 170-185 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273726
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Pomiar i prezentacja wyniku całościowego w rachunkowości - wybrane problemy
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 186-198 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273732
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 199-221 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273734
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Kluczowe wskaźniki efektywności jako narzędzie kwantyfikacji osiągnięć spółki
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 222-241 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273740
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 242-261. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273746
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 262-290 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273750
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Istotność ogólna a poziom ryzyka badania w procedurach rewizji sprawozdań finansowych - wyniki badań
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 291-311 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273758
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
137 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
25/KM/1/2012/S/025
Sygnatura:
NP-1196/2/Magazyn
Nr:
2168274291
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
84

Tytuł:
The private ownership economy with reduced consumption sphere as the economic mechanism
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2012, s. 8-19 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/2/Magazyn
Nr:
2168274295
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2012, s. 20-57 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/2/Magazyn
Nr:
2168274309
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Ocena poziomu synchronizacji wahań cyklicznych w działach produkcji przemysłowej w Polsce z wykorzystaniem analizy spektralnej w podejściu nieparametrycznym
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2012, s. 58-81 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/2/Magazyn
Nr:
2168274311
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
87

Autor:
Denkowska Anna , Denkowski Maciej
Tytuł:
Linear Programming on Non-compact Polytopes and the Kuratowski Convergence
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2012, s. 82-88 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/2/Magazyn
Nr:
2168274321
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
88

Autor:
Szulik Grzegorz , Oświęcimka Paweł
Tytuł:
Zastosowanie wykładnika Hursta w inwestowaniu na giełdzie
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2012, s. 89-95 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/2/Magazyn
Nr:
2168274327
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Efektywność modelu wielowskaźnikowego zbudowanego na bazie relacji częściowego porządku na przykładzie WGPW
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2012, s. 96-137 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/2/Magazyn
Nr:
2168274333
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [108]-[146]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275765
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
387 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
26/KPPiE/1/2012/S/026
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276577
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
92

Tytuł:
Wolność i dobrobyt dla wszystkich jako cel zrównoważonego rozwoju - w świetle ordoliberalnej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 6-26 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276581
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Świadczenie ekosystemów w rachunku produktu krajowego brutto
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 27-42 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276589
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Uwarunkowania przedsiębiorczości gospodarczej
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 43-61 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276593
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Diagnoza stanu środowiska przyrodniczego i jego zmian w Polsce w latach 2000-2011
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 119-134 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276605
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Identyfikacja i ocena wybranych barier ekologicznych wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 135-150 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276611
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Rola podatku dochodowego od osób prawnych w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 151-157 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276615
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
98

Autor:
Tytuł:
Fundusze europejskie i zasady ich wykorzystania
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 158-180 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276623
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Struktura finansowania sektora przedsiębiorstw w Polsce w warunkach kryzysu
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 181-193 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276665
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Finansowanie zreformowanej gospodarki odpadami komunalnymi
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 194-203 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276667
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
101

Autor:
Gabryś Maria , Haza Wojciech
Tytuł:
Aktywność banków w finansowaniu działalności gospodarczej i ochrony środowiska
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 204-222 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276671
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Ograniczanie gospodarki nieformalnej
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 256-266 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276679
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Szanse i zagrożenia w realizacji programu rozwoju Polski Wschodniej
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 267-279 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276695
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Wybrane instrumenty ograniczania barier wzrostu gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 280-318 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276705
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 341-387 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276715
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Kryteria jakości usług logistycznych w transporcie chłodniczym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
235 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Zawiera bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-260
Nr:
2168290651
doktorat
107

Autor:
Balza Bogusław
Tytuł:
Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
244 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-253
Nr:
2168290661
doktorat
108

Tytuł:
Rozwój teorii monopoli naturalnych, ich systematyka oraz testy potwierdzające występowanie
Źródło:
Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich / red. Krzysztof BERBEKA2012, s. 6-24
Sygnatura:
NP-1379/Magazyn
Nr:
2168306223
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Znaczenie programów Zielonego Nowego Ładu dla rozwoju społeczno-gospodarczego / Paulina Szyja ; Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Kraków, 2012. - 299 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002524
2
Czynniki kształtujące ceny energii elektrycznej na rynkach europejskich / Thomas Winkler ; Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Kraków, 2012. - 236 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002523
3
Wzorcowa metodyka badania polityki rachunkowości jako podstawa prawidłowej rewizji sprawozdania finansowego / Jadwiga Szczotka ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2012. - 367 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002684
4
Użyteczność dochodu a oszczędności polskich gospodarstw domowych / Elżbieta Szczygieł ; Promotor: Stanisław OWSIAK. - Kraków, 2012. - 300 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002685
5
Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń Strategii Lizbońskiej / Piotr PODSIADŁO ; Promotor: Stanisław OWSIAK. - Kraków, 2012. - 223 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002689
6
Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT) / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - [26] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
7
Analiza struktury portfela inwestycyjnego Otwartych Funduszy Emerytalnych / Maciej BOLISĘGA // W: Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT) / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2012), s. [1-15]. - Bibliogr.
8
Wpływ powodzi w 2010 roku w Polsce na sprzedaż zboża na e-WGT / Elżbieta KUBIŃSKA // W: Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT) / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2012), s. 1[16]-11[26]
9
Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych / Tomasz Gąsior ; Promotor: Andrzej SZOPA. - Kraków, 2012. - 196 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002695
10
Wpływ stopy procentowej na strategie finansowania przedsiębiorstw w Polsce / Katarzyna ŁACH ; Promotor: Zbigniew DRESLER. - Kraków, 2012. - 267 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002694
11
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną / Halina GUZIK, Barbara OSTROWSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2012), s. 189-216
12
O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji polityki monetarnej z polityką fiskalną / Stanisław OWSIAK // W: Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2012), s. 8-21
13
O nowy model zasilania jednostek samorządu terytorialnego / Maria KOSEK-WOJNAR, Krzysztof SURÓWKA, Katarzyna OWSIAK, Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Piotr PODSIADŁO. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 105 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
14
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - [8], 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
15
Uwagi na temat efektywności działań innowacyjnych w zakładzie ubezpieczeń / [Maria PŁONKA] // W: Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2012), s. 3[11]-19[27]
16
Efektywność innowacyjności procesowej i produktowej na przykładzie badania zależności między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce / [Maria PŁONKA, Tomasz JEDYNAK] // W: Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2012), s. 20[28]-32[40]
17
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / [Wanda SUŁKOWSKA] // W: Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2012), s. 33[41]-46[54]
18
Ubezpieczenie elektrowni wiatrowej - innowacje produktowe towarzystw ubezpieczeń wobec wyzwań energetyki odnawialnej / [Grzegorz STRUPCZEWSKI] // W: Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2012), s. 47[55]-64[72]
19
Analiza możliwości wykorzystania produktów ubezpieczeniowych do zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego / [Maciej CYCOŃ] // W: Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2012), s. 65[73]-77[85]
20
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 147 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
21
Paradygmat niezależności banku centralnego w warunkach kryzysu fiskalnego / Stanisław OWSIAK // W: Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2012), s. 22-34
22
Ewolucja systemu nadzoru fiskalnego w Unii Gospodarczej i Walutowej / Anna MOŹDZIERZ // W: Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2012), s. 35-54
23
Przesłanki powoływania rad fiskalnych w Unii Europejskiej / Anna MOŹDZIERZ // W: Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2012), s. 55-65
24
Konsolidacja fiskalna w obszarze działań administracji podatkowych / Alina KLONOWSKA // W: Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2012), s. 66-90
25
Błędna polityka podatkowa przyczyną wzrastających nierówności / Anna MOŹDZIERZ // W: Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2012), s. 91-98
26
Podatek Tobina jako narzędzie ograniczania spekulacji walutowych i kryzysów finansowch / Krystyna CIUMAN // W: Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2012), s. 99-108
27
Kryzys finansowania szkolnictwa wyższego w krajach Unii Europejskiej / Barbara GRABIŃSKA // W: Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2012), s. 109-120
28
Zmiana systemu emerytalnego w Polsce na tle reform w Chile i Argentynie / Joanna NIŻNIK // W: Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2012), s. 121-136
29
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 189 k. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr.
30
Korzyści i koszty związane z pokryzysową architekturą regulacyjną / E. MIKLASZEWSKA // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 9-20
31
Stabilność i bezpieczeństwo w sektorach bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie pokryzysowym / K. MIKOŁAJCZYK // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 21-37
32
Zmiany regulacyjne w zakresie wynagradzania kadr zarządzających w bankach w okresie pokryzysowym / M. FOLWARSKI // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 38-59
33
Banki w Polsce jako uczestnicy procesów polubownego rozwiązywania sporów w perspektywie pokryzysowej / K. KIL // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 60-86
34
Produkty bankowości islamskiej i tradycyjnej, na przykładzie wybranych produktów / P. KARAŚ // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 87-100
35
Współczynnik wypłacalności jako podstawowa miara bezpieczeństwa sektora bankowego w okresie pokryzysowym / A. JURKOWSKA // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 101-120
36
Kapitał regulacyjny polskiego sektora bankowego na tle rozwiązań Bazylei III / K. KOCHANIAK // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 121-135
37
Rynek funduszy sekurytyzacyjnych a ryzyko kredytowe w polskim sektorze bankowym / R. PAPIEŻ // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 136-160
38
Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce / I. STYN // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 161-178
39
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 69 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Istotne charakterystyki obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 8-13
41
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w historii i teraźniejszości / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 13-17
42
Kierunki wykorzystania unijnych środków pomocowych w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich - zagadnienia wybrane / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 25-36
43
Wsparcie krajowe polskiego rolnictwa na przykładzie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 37-53
44
Aktualne wyzwania dla Wspólnej Polityki Rolnej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 53-65
45
Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - stabilność czy zmienność? / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 17-25
46
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 154 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
47
Ekonomia globalna - kontekst i ewolucja pojęcia / Bogumiła SZOPA // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2012), s. 7-11
48
Globalizacja i jej oblicza / Ewa ŚlĘZAK // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2012), s. 12-33. - Bibliogr.
49
Gospodarka otwarta a procesy globalizacyjne, internacjonalizacyjne i integracyjne / Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, David CLOWES // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2012), s. 34-80. - Bibliogr.
50
Zagrożenia ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 jako problem społeczny o zasięgu globalnym / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2012), s. 81-119. - Bibliogr.
51
Ewolucja międzynarodowego sytemu walutowego i finansowego / Bogumiła SZOPA // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2012), s. 120-139. - Bibliogr.
52
The Post-EU Integration Migration of the Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications / Ewa ŚlĘZAK // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2012), s. 140-154. - Bibliogr.
53
Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich / red. Krzysztof BERBEKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 92 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
54
Testy monopoli w praktyce / Krzysztof BERBEKA // W: Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich / red. Krzysztof BERBEKA. - (2012), s. 44-58
55
Próby międzynarodowych porównań cen energii elektrycznej i cen usług wod-kan w kontekście form dystrybucji tych usług / Ivan TELEGA // W: Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich / red. Krzysztof BERBEKA. - (2012), s. 59-67
56
Badania empiryczne monopoli naturalnych w Polsce / Krzysztof BERBEKA // W: Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich / red. Krzysztof BERBEKA. - (2012), s. 68-79
57
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 210 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Konsumencki a ubezpieczeniowy reżim ochrony podmiotów stosunku ubezpieczenia / Bogusława GNELA // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 6-29
59
Ochrona praw konsumenta (ubezpieczającego) w umowie ubezpieczenia zawieranej na odległość / Piotr KUKURYK // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 30-51
60
Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 100-115
61
Ochrona pośrednio poszkodowanych w relacji z ubezpieczycielem sprawcy szkody powodującej śmierć najbliższego członka rodziny na tle regulacji art. 446§4 k.c / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 116-133
62
Ochrona ubezpieczonych w międzynarodowym postępowaniu upadłościowym zakładu ubezpieczeń / Jacek LACHNER // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 151-159
63
Obowiązki informacyjne pośredników ubezpieczeniowych jako instrument ochrony klienta nieprofesjonalnego / Monika SZARANIEC // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 160-177
64
Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia / Monika CHLIPAŁA // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 178-189
65
Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego / Piotr WIATROWSKI // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 190-197
66
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [2012]. - 311 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr. przy art.
67
Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 15-23. - Bibliogr.
68
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 24-52. - Bibliogr.
69
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 53-72. - Bibliogr.
70
Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości / Konrad STĘPIEŃ // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 73-90. - Bibliogr.
71
Zasadność stosowania w rachunkowości wyceny opartej na wartości godziwej / Marcin KĘDZIOR // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 91-107. - Bibliogr.
72
Ujawnienia informacji o sposobach kwantyfikacji wartości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw / Maciej Szobak, Paweł ZIENIUK // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 108-126. - Bibliogr.
73
Identyfikacja i kwantyfikacja działań kształtujących politykę rachunkowości / Witold Furman, Barbara KAWA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 127-141. - Bibliogr.
74
Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 142-152. - Bibliogr.
75
Kwantyfikacja i ujęcie lokat kapitałowych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych / Katarzyna ŚWIETLA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 153-169. - Bibliogr.
76
Dylematy wyboru w zakresie problemu rozpoznania przychodów we wspólnym projekcie IASB i FASB / Konrad GRABIŃSKI // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 170-185. - Bibliogr.
77
Pomiar i prezentacja wyniku całościowego w rachunkowości - wybrane problemy / Bogusława BEK-GAIK // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 186-198. - Bibliogr.
78
Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny / Bartłomiej WRONA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 199-221. - Bibliogr.
79
Kluczowe wskaźniki efektywności jako narzędzie kwantyfikacji osiągnięć spółki / Joanna KRASODOMSKA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 222-241. - Bibliogr.
80
Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń / Krzysztof JONAS // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 242-261. - Streszcz. - Bibliogr.
81
Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw / Anna MAZURCZAK, Monika Turek-Radwan // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 262-290. - Bibliogr.
82
Istotność ogólna a poziom ryzyka badania w procedurach rewizji sprawozdań finansowych - wyniki badań / Mariusz ANDRZEJEWSKI // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 291-311. - Bibliogr.
83
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 137 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
84
The private ownership economy with reduced consumption sphere as the economic mechanism / Agnieszka LIPIETA // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2012), s. 8-19. - Bibliogr.
85
Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania / Katarzyna BUDNY, Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2012), s. 20-57. - Bibliogr.
86
Ocena poziomu synchronizacji wahań cyklicznych w działach produkcji przemysłowej w Polsce z wykorzystaniem analizy spektralnej w podejściu nieparametrycznym / Łukasz LENART // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2012), s. 58-81. - Bibliogr.
87
Linear Programming on Non-compact Polytopes and the Kuratowski Convergence / Anna DENKOWSKA, Maciej Denkowski // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2012), s. 82-88. - Bibliogr.
88
Zastosowanie wykładnika Hursta w inwestowaniu na giełdzie / Grzegorz SZULIK, Paweł Oświęcimka // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2012), s. 89-95. - Bibliogr.
89
Efektywność modelu wielowskaźnikowego zbudowanego na bazie relacji częściowego porządku na przykładzie WGPW / Krzysztof GUZIK, Paweł PRYSAK // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2012), s. 96-137. - Bibliogr.
90
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [108]-[146]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
91
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 387 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
92
Wolność i dobrobyt dla wszystkich jako cel zrównoważonego rozwoju - w świetle ordoliberalnej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej / Józefa FAMIELEC // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 6-26. - Bibliogr.
93
Świadczenie ekosystemów w rachunku produktu krajowego brutto / Józefa FAMIELEC // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 27-42. - Bibliogr.
94
Uwarunkowania przedsiębiorczości gospodarczej / Józefa FAMIELEC // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 43-61. - Bibliogr.
95
Diagnoza stanu środowiska przyrodniczego i jego zmian w Polsce w latach 2000-2011 / Piotr P. MAŁECKI // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 119-134. - Bibliogr.
96
Identyfikacja i ocena wybranych barier ekologicznych wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce / Piotr P. MAŁECKI // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 135-150. - Bibliogr.
97
Rola podatku dochodowego od osób prawnych w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy / Anna KOSIDŁOWSKA // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 151-157. - Bibliogr.
98
Fundusze europejskie i zasady ich wykorzystania / Maria GABRYŚ // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 158-180. - Bibliogr.
99
Struktura finansowania sektora przedsiębiorstw w Polsce w warunkach kryzysu / Józefa FAMIELEC // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 181-193. - Bibliogr.
100
Finansowanie zreformowanej gospodarki odpadami komunalnymi / Józefa FAMIELEC // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 194-203. - Bibliogr.
101
Aktywność banków w finansowaniu działalności gospodarczej i ochrony środowiska / Maria GABRYŚ, Wojciech Haza // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 204-222. - Bibliogr.
102
Ograniczanie gospodarki nieformalnej / Kazimierz GÓRKA // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 256-266. - Bibliogr.
103
Szanse i zagrożenia w realizacji programu rozwoju Polski Wschodniej / Józefa FAMIELEC // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 267-279. - Bibliogr.
104
Wybrane instrumenty ograniczania barier wzrostu gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorstw / Małgorzata KOŻUCH // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 280-318. - Bibliogr.
105
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych / Justyna DYDUCH // W: Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz. - (2012), s. 341-387. - Bibliogr.
106
Kryteria jakości usług logistycznych w transporcie chłodniczym / Teresa Gajewska ; Promotor: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - Kraków, 2012. - 235 k. : il. ; 30 cm. - Zawiera bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002740
107
Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza / Bogusław Balza ; Promotor: Maria KOSEK-WOJNAR. - Kraków, 2012. - 244 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002731
108
Rozwój teorii monopoli naturalnych, ich systematyka oraz testy potwierdzające występowanie / Ivan TELEGA, Ksymena ROSIEK // W: Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich / red. Krzysztof BERBEKA. - (2012), s. 6-24
1
Szyja P., (2012), Znaczenie programów Zielonego Nowego Ładu dla rozwoju społeczno-gospodarczego, Prom. Górka K., Kraków : , 299 k.
2
Winkler T., (2012), Czynniki kształtujące ceny energii elektrycznej na rynkach europejskich, Prom. Górka K., Kraków : , 236 k.
3
Szczotka J., (2012), Wzorcowa metodyka badania polityki rachunkowości jako podstawa prawidłowej rewizji sprawozdania finansowego, Prom. Micherda B., Kraków : , 367 k.
4
Szczygieł E., (2012), Użyteczność dochodu a oszczędności polskich gospodarstw domowych, Prom. Owsiak S., Kraków : , 300 k.
5
Podsiadło P., (2012), Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń Strategii Lizbońskiej, Prom. Owsiak S., Kraków : , 223 k.
6
Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT), (2012), Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [26] s.
7
Bolisęga M., (2012), Analiza struktury portfela inwestycyjnego Otwartych Funduszy Emerytalnych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT), s. [1-15].
8
Kubińska E., (2012), Wpływ powodzi w 2010 roku w Polsce na sprzedaż zboża na e-WGT. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT), s. 1[16]-11[26].
9
Gąsior T., (2012), Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych, Prom. Szopa A., Kraków : , 196 k.
10
Łach K., (2012), Wpływ stopy procentowej na strategie finansowania przedsiębiorstw w Polsce, Prom. Dresler Z., Kraków : , 267 k.
11
Guzik H., Ostrowska B., (2012), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu, s. 189-216.
12
Owsiak S., (2012), O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji polityki monetarnej z polityką fiskalną. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej, s. 8-21.
13
Kosek-Wojnar M., Surówka K., Owsiak K., Maj-Waśniowska K., Podsiadło P., (2012), O nowy model zasilania jednostek samorządu terytorialnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 105 k.
14
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń: próba oceny, (2012), Sułkowska W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [8], 82 k.
15
Płonka M., (2012), Uwagi na temat efektywności działań innowacyjnych w zakładzie ubezpieczeń. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny, s. 3[11]-19[27].
16
Płonka M., Jedynak T., (2012), Efektywność innowacyjności procesowej i produktowej na przykładzie badania zależności między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny, s. 20[28]-32[40].
17
Sułkowska W., (2012), Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny, s. 33[41]-46[54].
18
Strupczewski G., (2012), Ubezpieczenie elektrowni wiatrowej - innowacje produktowe towarzystw ubezpieczeń wobec wyzwań energetyki odnawialnej. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny, s. 47[55]-64[72].
19
Cycoń M., (2012), Analiza możliwości wykorzystania produktów ubezpieczeniowych do zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny, s. 65[73]-77[85].
20
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej, (2012), Owsiak S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 147 k.
21
Owsiak S., (2012), Paradygmat niezależności banku centralnego w warunkach kryzysu fiskalnego. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej, s. 22-34.
22
Moździerz A., (2012), Ewolucja systemu nadzoru fiskalnego w Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej, s. 35-54.
23
Moździerz A., (2012), Przesłanki powoływania rad fiskalnych w Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej, s. 55-65.
24
Klonowska A., (2012), Konsolidacja fiskalna w obszarze działań administracji podatkowych. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej, s. 66-90.
25
Moździerz A., (2012), Błędna polityka podatkowa przyczyną wzrastających nierówności. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej, s. 91-98.
26
Ciuman K., (2012), Podatek Tobina jako narzędzie ograniczania spekulacji walutowych i kryzysów finansowch. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej, s. 99-108.
27
Grabińska B., (2012), Kryzys finansowania szkolnictwa wyższego w krajach Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej, s. 109-120.
28
Niżnik J., (2012), Zmiana systemu emerytalnego w Polsce na tle reform w Chile i Argentynie. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej, s. 121-136.
29
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, (2012), Miklaszewska E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 189 k.
30
Miklaszewska E., (2012), Korzyści i koszty związane z pokryzysową architekturą regulacyjną. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 9-20.
31
Mikołajczyk K., (2012), Stabilność i bezpieczeństwo w sektorach bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie pokryzysowym. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 21-37.
32
Folwarski M., (2012), Zmiany regulacyjne w zakresie wynagradzania kadr zarządzających w bankach w okresie pokryzysowym. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 38-59.
33
Kil K., (2012), Banki w Polsce jako uczestnicy procesów polubownego rozwiązywania sporów w perspektywie pokryzysowej. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 60-86.
34
Karaś P., (2012), Produkty bankowości islamskiej i tradycyjnej, na przykładzie wybranych produktów. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 87-100.
35
Jurkowska A., (2012), Współczynnik wypłacalności jako podstawowa miara bezpieczeństwa sektora bankowego w okresie pokryzysowym. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 101-120.
36
Kochaniak K., (2012), Kapitał regulacyjny polskiego sektora bankowego na tle rozwiązań Bazylei III. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 121-135.
37
Papież R., (2012), Rynek funduszy sekurytyzacyjnych a ryzyko kredytowe w polskim sektorze bankowym. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 136-160.
38
Styn I., (2012), Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 161-178.
39
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, (2012), Gniewek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 69 k.
40
Gniewek J., (2012), Istotne charakterystyki obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 8-13.
41
Gniewek J., (2012), Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w historii i teraźniejszości. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 13-17.
42
Gniewek J., (2012), Kierunki wykorzystania unijnych środków pomocowych w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich - zagadnienia wybrane. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 25-36.
43
Kasperowicz-Stępień A., (2012), Wsparcie krajowe polskiego rolnictwa na przykładzie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 37-53.
44
Stabryła-Chudzio K., (2012), Aktualne wyzwania dla Wspólnej Polityki Rolnej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 53-65.
45
Gniewek J., (2012), Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - stabilność czy zmienność?. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 17-25.
46
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek, (2012), Szopa B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 154 k.
47
Szopa B., (2012), Ekonomia globalna - kontekst i ewolucja pojęcia. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek, s. 7-11.
48
Ślęzak E., (2012), Globalizacja i jej oblicza. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek, s. 12-33.
49
Choroś-Mrozowska D., Clowes D., (2012), Gospodarka otwarta a procesy globalizacyjne, internacjonalizacyjne i integracyjne. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek, s. 34-80.