Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Finansów i Prawa Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2011 do roku: 2011
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 80.
1

Tytuł:
Internacjonalizacja gospodarki jako czynnik rozwoju regionalnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
263 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-179
Nr:
53236
doktorat
2

Tytuł:
W poszukiwaniu modelu finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
347 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-182
Nr:
53237
doktorat
3

Tytuł:
Metody oceny skuteczności projektów ochrony środowiska w Polsce współfinansowanych ze źródeł zagranicznych na przykładzie gospodarki wodno-ściekowej = Methods for effectiveness assessment of environmental protection projects co-financed from foreign sources in Poland illustrated by tan example of drinking and waste water management
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
303 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-181
Nr:
53238
doktorat
4

Autor:
Figurski Artur
Tytuł:
Syntetyczne mierniki permutacyjne jako narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
194 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-199
Nr:
2168224472
doktorat
5

Autor:
Winkler Bartholomäus
Tytuł:
Gospodarcze konsekwencje liberalizacji rynku gazu ziemnego w Niemczech
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
204 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-201
Nr:
2168224474
doktorat
6

Autor:
Hanakovska Dana
Tytuł:
Wpływ kapitału zagranicznego na system bankowy : porównanie doświadczeń ukraińskich i polskich
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
242 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-200
Nr:
2168224480
doktorat
7

Tytuł:
Efektywność polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
93 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
109/KFP/1/2011/S/588
Sygnatura:
NP-1190/Magazyn
Nr:
2168254982
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
145 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
107/KF/2/2011/S/586
Sygnatura:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257934
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
9

Tytuł:
Pokryzysowe wyzwania dla sektora bankowego
Źródło:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2011, s. 5-12
Sygnatura:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257936
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym : polityka pieniężna
Źródło:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2011, s. 13-29
Sygnatura:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257938
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Zmiany w zakresie systemu gwarantowania depozytów w okresie pokryzysowym
Źródło:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2011, s. 30-50
Sygnatura:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257940
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Zmiany systemów wynagrodzeń w bankach
Źródło:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2011, s. 100-112
Sygnatura:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257946
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Ochrona konsumenta usług bankowych : nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim
Źródło:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2011, s. 113-135
Sygnatura:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257948
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Ocena kondycji banków EŚW
Źródło:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2011, s. 136-143
Sygnatura:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257950
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
141 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
110/KGR/1/2011/S/589
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257982
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
16

Tytuł:
Rewitalizacja zespołów miejskich na podstawie dotychczasowych osiągnięć Krakowa i planów na przyszłość
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2011, s. 6-18
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257984
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Dotychczasowe i przewidywane przemiany potencjału demograficznego miast
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2011, s. 39-51
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257986
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Dotychczasowe i przewidywane zmiany potencjału demograficznego ludności wiejskiej południowej Polski
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2011, s. 52-66
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257988
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Perspektywy rozwoju turystyki w Krakowie
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2011, s. 67-77
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257990
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów : diagnoza stanu i perspektywa drugiej dekady XXI wieku
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2011, s. 78-91
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257992
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Dylematy planowania przestrzennego w Polsce : aktualne problemy oraz rekomendacje do zmian w systemie regulacji prawnych
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2011, s. 92-101
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257994
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego?
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2011, s. 102-112
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257996
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Gospodarka województwa małopolskiego w świetle perspektyw rozwoju przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2011, s. 113-124
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257998
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Zastosowanie łączonych metod regresyjno-klasyfikacyjnych w badaniu uwarunkowań korzystania z produktów finansowych przez gospodarstwa domowe
Źródło:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN2011, s. 99-112
Sygnatura:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260350
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Opis fizyczny:
81 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
113/KP/1/2011/S/592
Sygnatura:
NP-1205/Magazyn
Nr:
2168260532
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
26

Autor:
Tytuł:
Przedawnienia zobowiązania cywilnoprawnego, a powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA2011, s. 5-17
Sygnatura:
NP-1205/Magazyn
Nr:
2168260534
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Dochodzenie roszczeń publicznoprawnych w przypadku otwarcia międzynarodowego postępowania upadłościowego w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA2011, s. 18-28
Sygnatura:
NP-1205/Magazyn
Nr:
2168260540
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA2011, s. 29-39
Sygnatura:
NP-1205/Magazyn
Nr:
2168260542
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA2011, s. 51-60
Sygnatura:
NP-1205/Magazyn
Nr:
2168260544
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Opis fizyczny:
255 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
112/KPPiE/1/2011/S/591
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260568
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
31

Tytuł:
Obszary zainteresowania ekonomii przemysłowej
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 5-9 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260570
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Wyzwania cywilizacyjne rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 10-26 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260574
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Rola ekonomii instytucjonalnej w rozwoju zrównoważonym
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 27-49 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260576
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 50-60 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260578
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Polityka przemysłowa w warunkach kryzysu gospodarczego
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 61-90 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260582
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Polityka ekologiczna w warunkach kryzysu finansowego
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 91-106 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260586
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 107-117 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260590
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Polityka klimatyczna w warunkach kryzysu finansowego
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 118-131 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260592
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Ocena finansowa wybranych sektorów gospodarki narodowej w Polsce
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 167-191 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260594
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Krajowa i wspólnotowa polityka wspierania inwestycji
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 192-210 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260596
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Preferencje w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 211-224 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260598
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Pomoc państwa dla przedsiębiorstw zagrożonych na rynku
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 225-244 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260600
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Opis fizyczny:
95 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
105/KE/1/2011/S/584
Sygnatura:
NP-1065/Magazyn
Nr:
2168260734
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
44

Autor:
Tytuł:
Globalne aspekty zjawiska starości - starość i starzenie się w perspektywie socjologicznej
Źródło:
Starzejące się społeczeństwo / kier. Bogumiła SZOPA2011, s. 7-27 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1065/Magazyn
Nr:
2168260736
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Proces starzenia się społeczeństwa w Polsce
Źródło:
Starzejące się społeczeństwo / kier. Bogumiła SZOPA2011, s. 28-61 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1065/Magazyn
Nr:
2168260738
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Aktywizacja osób w wieku 50+ na rynku pracy
Źródło:
Starzejące się społeczeństwo / kier. Bogumiła SZOPA2011, s. 62-93 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1065/Magazyn
Nr:
2168260740
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
75 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
108/KF/3/2011/S/587
Sygnatura:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261802
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
48

Tytuł:
Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych
Źródło:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK2011, s. 8-26
Sygnatura:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261806
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Świadczenia emerytalno-rentowe rolników w Polsce w latach 2007-2010
Źródło:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK2011, s. 27-36
Sygnatura:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261808
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Przyszłość wydatków na Wspólną Politykę Rolną
Źródło:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK2011, s. 37-51
Sygnatura:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261810
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce
Źródło:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK2011, s. 52-71
Sygnatura:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261812
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
248 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
106KF/1/2011/S/585
Sygnatura:
NP-1150/Magazyn
Nr:
2168262534
naukowo-badawcze
53

Tytuł:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[171]-37[208]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262674
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
280 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
114/KRF/1/2011/S/593
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168262688
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
55

Tytuł:
Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
246 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
169/KT/1/2011/S/648
Sygnatura:
NP-1352/Magazyn
Nr:
2168262698
naukowo-badawcze
56

Tytuł:
Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 16-35 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168262814
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Wpływ instytucji międzynarodowych oraz środowisk zawodowych na konwergencję sprawozdawczości i rewizji finansowej
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 36-55 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168262844
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Autor:
Tytuł:
Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego - kierunki zmian
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 56-75 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168262924
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 76-97 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168262926
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Nowa forma prezentacji sprawozdań finansowych według wspólnej koncepcji IASB i FASB
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 98-118 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168262930
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Bilans w świetle obecnych regulacji a kierunki jego zmian
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 119-130 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264938
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 131-140 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264952
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Wymogi projektu standardu IASB dotyczącego komentarza zarządu a praktyka polskich spółek giełdowych
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 141-159 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264954
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 160-182 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264958
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 183-200 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264960
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Ewolucja zawodu biegłego rewidenta
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 201-221 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264962
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Wykorzystanie analizy finansowej w badaniu sprawozdań finansowych w świetle badań empirycznych
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 222-242 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264964
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Autor:
Andrzejewski Mariusz , Barska Magdalena
Tytuł:
Wyniki badań szacowania przez biegłych rewidentów ryzyka w procedurach rewizji sprawozdań finansowych
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 243-265 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264968
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Metody tworzenia rezerw techniczno ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II"
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 266-280 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264970
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
111 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
111/KM/1/2011/S/590
Sygnatura:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265070
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
71

Tytuł:
Wybrane własności kurtozy wektora losowego
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 17-29 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265074
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Kurtoza wielowymiarowego wektora losowego o rozkładzie normalnym
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 29-40 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265078
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Autor:
Tytuł:
Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 9-17 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265080
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 41-50 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265082
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Changing Production on the Market with Continuum Traders
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 51-65. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265086
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
On Periodic Orbits of Dynamical Systems
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 66-87 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265088
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Strategia inwestycyjna ograniczająca liczbę akcji w portfelu w odniesieniu do krzywej Markowitza
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 88-111 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265094
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Ubezpieczenia wobec ryzyka katastrof
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
110 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
BS 116/KU/1/2011/S/595
Sygnatura:
NP-1223/Magazyn
Nr:
2168269188
naukowo-badawcze
79

Tytuł:
Konkurencyjność polskiego rynku giełdowego na tle giełd papierów wartościowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2010
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA2011, s. 1[270]-33[302] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302733
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego
Źródło:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2011, s. 69-77
Sygnatura:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168306707
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Internacjonalizacja gospodarki jako czynnik rozwoju regionalnego / Patrycja BRAŃKA ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2011. - 263 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002386
2
W poszukiwaniu modelu finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce / Barbara GRABIŃSKA ; Promotor: Stanisław OWSIAK. - Kraków, 2011. - 347 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002389
3
Metody oceny skuteczności projektów ochrony środowiska w Polsce współfinansowanych ze źródeł zagranicznych na przykładzie gospodarki wodno-ściekowej = Methods for effectiveness assessment of environmental protection projects co-financed from foreign sources in Poland illustrated by tan example of drinking and waste water management / Ksymena ROSIEK ; Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Kraków, 2011. - 303 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002388
4
Syntetyczne mierniki permutacyjne jako narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw / Artur Figurski ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2011. - 194 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002510
5
Gospodarcze konsekwencje liberalizacji rynku gazu ziemnego w Niemczech / Bartholomäus Winkler ; Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Kraków, 2011. - 204 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002512
6
Wpływ kapitału zagranicznego na system bankowy : porównanie doświadczeń ukraińskich i polskich / Dana Hanakovska ; Promotor: Ewa MIKLASZEWSKA. - Kraków, 2011. - 242 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002511
7
Efektywność polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER ; zespół: Joanna WYROBEK, Marcin MOLO. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 93 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
8
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [2011]. - 145 s. : il. ; 30 cm
9
Pokryzysowe wyzwania dla sektora bankowego / E. MIKLASZEWSKA // W: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - ([2011]), s. 5-12
10
Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym : polityka pieniężna / Piotr KARAŚ // W: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - ([2011]), s. 13-29
11
Zmiany w zakresie systemu gwarantowania depozytów w okresie pokryzysowym / K. MIKOŁAJCZYK // W: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - ([2011]), s. 30-50
12
Zmiany systemów wynagrodzeń w bankach / M. FOLWARSKI // W: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - ([2011]), s. 100-112
13
Ochrona konsumenta usług bankowych : nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim / K. KOCHANIAK // W: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - ([2011]), s. 113-135
14
Ocena kondycji banków EŚW / E. MIKLASZEWSKA, K. MIKOŁAJCZYK // W: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - ([2011]), s. 136-143
15
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 141 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
Rewitalizacja zespołów miejskich na podstawie dotychczasowych osiągnięć Krakowa i planów na przyszłość / Anna HARAŃCZYK // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2011), s. 6-18
17
Dotychczasowe i przewidywane przemiany potencjału demograficznego miast / Monika MUSIAŁ-MALAGO' // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2011), s. 39-51
18
Dotychczasowe i przewidywane zmiany potencjału demograficznego ludności wiejskiej południowej Polski / Piotr SERAFIN // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2011), s. 52-66
19
Perspektywy rozwoju turystyki w Krakowie / Barbara OSTROWSKA // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2011), s. 67-77
20
Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów : diagnoza stanu i perspektywa drugiej dekady XXI wieku / Halina GUZIK // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2011), s. 78-91
21
Dylematy planowania przestrzennego w Polsce : aktualne problemy oraz rekomendacje do zmian w systemie regulacji prawnych / Artur HOŁUJ // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2011), s. 92-101
22
Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego? / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2011), s. 102-112
23
Gospodarka województwa małopolskiego w świetle perspektyw rozwoju przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego / Patrycja BRAŃKA // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2011), s. 113-124
24
Zastosowanie łączonych metod regresyjno-klasyfikacyjnych w badaniu uwarunkowań korzystania z produktów finansowych przez gospodarstwa domowe / Dariusz FATUŁA // W: Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. - (2011), s. 99-112
25
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2011. - 81 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Przedawnienia zobowiązania cywilnoprawnego, a powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych / Paweł DĄBEK // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA. - (2011), s. 5-17
27
Dochodzenie roszczeń publicznoprawnych w przypadku otwarcia międzynarodowego postępowania upadłościowego w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej / Jacek LACHNER // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA. - (2011), s. 18-28
28
Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA. - (2011), s. 29-39
29
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów / Michał ŁUC // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA. - (2011), s. 51-60
30
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2011. - 255 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Obszary zainteresowania ekonomii przemysłowej / Józefa FAMIELEC // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 5-9. - Bibliogr.
32
Wyzwania cywilizacyjne rozwoju społeczno-gospodarczego Polski / Kazimierz GÓRKA // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 10-26. - Bibliogr.
33
Rola ekonomii instytucjonalnej w rozwoju zrównoważonym / Józefa FAMIELEC // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 27-49. - Bibliogr.
34
Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom / Krzysztof WĄSOWICZ // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 50-60. - Bibliogr.
35
Polityka przemysłowa w warunkach kryzysu gospodarczego / Małgorzata KOŻUCH // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 61-90. - Bibliogr.
36
Polityka ekologiczna w warunkach kryzysu finansowego / Piotr P. MAŁECKI, Ivan TELEGA // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 91-106. - Bibliogr.
37
Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 107-117. - Bibliogr.
38
Polityka klimatyczna w warunkach kryzysu finansowego / Krzysztof BERBEKA // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 118-131. - Bibliogr.
39
Ocena finansowa wybranych sektorów gospodarki narodowej w Polsce / Justyna DYDUCH // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 167-191. - Bibliogr.
40
Krajowa i wspólnotowa polityka wspierania inwestycji / Józefa FAMIELEC // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 192-210. - Bibliogr.
41
Preferencje w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców / Anna KOSIDŁOWSKA // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 211-224. - Bibliogr.
42
Pomoc państwa dla przedsiębiorstw zagrożonych na rynku / Józefa FAMIELEC // W: Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI. - (2011), s. 225-244. - Bibliogr.
43
Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny / kier. Bogumiła SZOPA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2011. - 95 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Globalne aspekty zjawiska starości - starość i starzenie się w perspektywie socjologicznej / Ewa ŚLĘZAK // W: Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny / kier. Bogumiła SZOPA. - (2011), s. 7-27. - Bibliogr.
45
Proces starzenia się społeczeństwa w Polsce / Bogumiła SZOPA // W: Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny / kier. Bogumiła SZOPA. - (2011), s. 28-61. - Bibliogr.
46
Aktywizacja osób w wieku 50+ na rynku pracy / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny / kier. Bogumiła SZOPA. - (2011), s. 62-93. - Bibliogr.
47
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 75 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych / Józefa GNIEWEK // W: Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK. - (2011), s. 8-26
49
Świadczenia emerytalno-rentowe rolników w Polsce w latach 2007-2010 / Krystyna CIUMAN // W: Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK. - (2011), s. 27-36
50
Przyszłość wydatków na Wspólną Politykę Rolną / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK. - (2011), s. 37-51
51
Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK. - (2011), s. 52-71
52
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / Stanisław OWSIAK, Maria KOSEK-WOJNAR, Krzysztof SURÓWKA, Anna MOŹDZIERZ, Joanna NIŻNIK, Katarzyna OWSIAK, Alina KLONOWSKA, Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Piotr PODSIADŁO. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 248 s. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
53
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[171]-37[208]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
54
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 280 s. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
55
Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) / kier. tematu: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 246 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
56
Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 16-35. - Bibliogr.
57
Wpływ instytucji międzynarodowych oraz środowisk zawodowych na konwergencję sprawozdawczości i rewizji finansowej / Katarzyna ŚWIETLA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 36-55. - Bibliogr.
58
Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego - kierunki zmian / Witold FURMAN // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 56-75. - Bibliogr.
59
Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS / Joanna KRASODOMSKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 76-97. - Bibliogr.
60
Nowa forma prezentacji sprawozdań finansowych według wspólnej koncepcji IASB i FASB / Marcin KĘDZIOR // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 98-118. - Bibliogr.
61
Bilans w świetle obecnych regulacji a kierunki jego zmian / Konrad STĘPIEŃ // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 119-130. - Bibliogr.
62
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji / Bogusława BEK-GAIK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 131-140. - Bibliogr.
63
Wymogi projektu standardu IASB dotyczącego komentarza zarządu a praktyka polskich spółek giełdowych / Konrad GRABIŃSKI // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 141-159. - Bibliogr.
64
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych / Ewa BABUŚKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 160-182. - Bibliogr.
65
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian / Paweł ZIENIUK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 183-200. - Bibliogr.
66
Ewolucja zawodu biegłego rewidenta / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 201-221. - Bibliogr.
67
Wykorzystanie analizy finansowej w badaniu sprawozdań finansowych w świetle badań empirycznych / Małgorzata SZULC // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 222-242. - Bibliogr.
68
Wyniki badań szacowania przez biegłych rewidentów ryzyka w procedurach rewizji sprawozdań finansowych / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Magdalena Barska // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 243-265. - Bibliogr.
69
Metody tworzenia rezerw techniczno ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II" / Krzysztof JONAS // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 266-280. - Bibliogr.
70
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 111 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
71
Wybrane własności kurtozy wektora losowego / Katarzyna BUDNY // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 17-29. - Bibliogr.
72
Kurtoza wielowymiarowego wektora losowego o rozkładzie normalnym / Katarzyna BUDNY // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 29-40. - Bibliogr.
73
Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego / Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 9-17. - Bibliogr.
74
Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich / Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 41-50. - Bibliogr.
75
Changing Production on the Market with Continuum Traders / Agnieszka LIPIETA // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 51-65. - Summ. - Bibliogr.
76
On Periodic Orbits of Dynamical Systems / Marta KORNAFEL // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 66-87. - Bibliogr.
77
Strategia inwestycyjna ograniczająca liczbę akcji w portfelu w odniesieniu do krzywej Markowitza / Krzysztof GUZIK, Paweł PRYSAK // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 88-111. - Bibliogr.
78
Ubezpieczenia wobec ryzyka katastrof / kier.: Wanda Sułkowska ; [zespół: Maciej CYCOŃ, Tomasz JEDYNAK, Maria PŁONKA, Grzegorz STRUPCZEWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 110 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
79
Konkurencyjność polskiego rynku giełdowego na tle giełd papierów wartościowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2010 / Michał MICHOROWSKI // W: Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2011), s. 1[270]-33[302]. - Bibliogr.
80
Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego / A. JURKOWSKA, E. MIKLASZEWSKA, I. STYN // W: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - ([2011]), s. 69-77
1
Brańka P., (2011), Internacjonalizacja gospodarki jako czynnik rozwoju regionalnego, Prom. Kudłacz T., Kraków : , 263 k.
2
Grabińska B., (2011), W poszukiwaniu modelu finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce, Prom. Owsiak S., Kraków : , 347 k.
3
Rosiek K., (2011), Metody oceny skuteczności projektów ochrony środowiska w Polsce współfinansowanych ze źródeł zagranicznych na przykładzie gospodarki wodno-ściekowej, Prom. Górka K., Kraków : , 303 k.
4
Figurski A., (2011), Syntetyczne mierniki permutacyjne jako narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, Prom. Grabiński T., Kraków : , 194 k.
5
Winkler B., (2011), Gospodarcze konsekwencje liberalizacji rynku gazu ziemnego w Niemczech, Prom. Górka K., Kraków : , 204 k.
6
Hanakovska D., (2011), Wpływ kapitału zagranicznego na system bankowy: porównanie doświadczeń ukraińskich i polskich, Prom. Miklaszewska E., Kraków : , 242 k.
7
Wyrobek J., Molo M., (2011), Efektywność polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji, Dresler Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 93 s.
8
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, (2011), Miklaszewska E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 145 s.
9
Miklaszewska E., ([2011]), Pokryzysowe wyzwania dla sektora bankowego. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 5-12.
10
Karaś P., ([2011]), Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym : polityka pieniężna. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 13-29.
11
Mikołajczyk K., ([2011]), Zmiany w zakresie systemu gwarantowania depozytów w okresie pokryzysowym. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 30-50.
12
Folwarski M., ([2011]), Zmiany systemów wynagrodzeń w bankach. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 100-112.
13
Kochaniak K., ([2011]), Ochrona konsumenta usług bankowych : nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 113-135.
14
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., ([2011]), Ocena kondycji banków EŚW. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 136-143.
15
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, (2011), Kudłacz T. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 141 s.
16
Harańczyk A., (2011), Rewitalizacja zespołów miejskich na podstawie dotychczasowych osiągnięć Krakowa i planów na przyszłość. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, s. 6-18.
17
Musiał-Malago' M., (2011), Dotychczasowe i przewidywane przemiany potencjału demograficznego miast. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, s. 39-51.
18
Serafin P., (2011), Dotychczasowe i przewidywane zmiany potencjału demograficznego ludności wiejskiej południowej Polski. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, s. 52-66.
19
Ostrowska B., (2011), Perspektywy rozwoju turystyki w Krakowie. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, s. 67-77.
20
Guzik H., (2011), Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów : diagnoza stanu i perspektywa drugiej dekady XXI wieku. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, s. 78-91.
21
Hołuj A., (2011), Dylematy planowania przestrzennego w Polsce : aktualne problemy oraz rekomendacje do zmian w systemie regulacji prawnych. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, s. 92-101.
22
Zawilińska B., (2011), Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego?. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, s. 102-112.
23
Brańka P., (2011), Gospodarka województwa małopolskiego w świetle perspektyw rozwoju przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, s. 113-124.
24
Fatuła D., (2011), Zastosowanie łączonych metod regresyjno-klasyfikacyjnych w badaniu uwarunkowań korzystania z produktów finansowych przez gospodarstwa domowe. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe, s. 99-112.
25
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, (2011), Gnela B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81 s.
26
Dąbek P., (2011), Przedawnienia zobowiązania cywilnoprawnego, a powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 5-17.
27
Lachner J., (2011), Dochodzenie roszczeń publicznoprawnych w przypadku otwarcia międzynarodowego postępowania upadłościowego w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 18-28.
28
Michałowska K., (2011), Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 29-39.
29
Łuc M., (2011), Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 51-60.
30
Famielec J., Małecki P. (red.), (2011), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 255 s.
31
Famielec J., (2011), Obszary zainteresowania ekonomii przemysłowej. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 5-9.
32
Górka K., (2011), Wyzwania cywilizacyjne rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 10-26.
33
Famielec J., (2011), Rola ekonomii instytucjonalnej w rozwoju zrównoważonym. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 27-49.
34
Wąsowicz K., (2011), Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 50-60.
35
Kożuch M., (2011), Polityka przemysłowa w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 61-90.
36
Małecki P., Telega I., (2011), Polityka ekologiczna w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 91-106.
37
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2011), Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 107-117.
38
Berbeka K., (2011), Polityka klimatyczna w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 118-131.
39
Dyduch J., (2011), Ocena finansowa wybranych sektorów gospodarki narodowej w Polsce. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 167-191.
40
Famielec J., (2011), Krajowa i wspólnotowa polityka wspierania inwestycji. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 192-210.
41
Kosidłowska A., (2011), Preferencje w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 211-224.
42
Famielec J., (2011), Pomoc państwa dla przedsiębiorstw zagrożonych na rynku. [W:] Famielec J., Małecki P. (kierownik tematu), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, s. 225-244.
43
Starzejące się społeczeństwo: wymiar globalny i lokalny, (2011), Szopa B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 95 s.
44
Ślęzak E., (2011), Globalne aspekty zjawiska starości - starość i starzenie się w perspektywie socjologicznej. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Starzejące się społeczeństwo: wymiar globalny i lokalny, s. 7-27.
45
Szopa B., (2011), Proces starzenia się społeczeństwa w Polsce. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Starzejące się społeczeństwo: wymiar globalny i lokalny, s. 28-61.
46
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2011), Aktywizacja osób w wieku 50+ na rynku pracy. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Starzejące się społeczeństwo: wymiar globalny i lokalny, s. 62-93.
47
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo, (2011), Gniewek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 75 s.
48
Gniewek J., (2011), Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo, s. 8-26.
49
Ciuman K., (2011), Świadczenia emerytalno-rentowe rolników w Polsce w latach 2007-2010. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo, s. 27-36.
50
Stabryła-Chudzio K., (2011), Przyszłość wydatków na Wspólną Politykę Rolną. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo, s. 37-51.
51
Kasperowicz-Stępień A., (2011), Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo, s. 52-71.
52
Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K., Moździerz A., Niżnik J., Owsiak K., Klonowska A., Maj-Waśniowska K., Podsiadło P., (2011), Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 248 s.
53
Lenart Ł., Pipień M., (2011), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[171]-37[208].
54
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, (2011), Micherda B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 280 s.
55
Turystyka martyrologiczna w Polsce: (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau), (2011),, Berbeka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 246 k.
56
Micherda B., (2011), Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 16-35.
57
Świetla K., (2011), Wpływ instytucji międzynarodowych oraz środowisk zawodowych na konwergencję sprawozdawczości i rewizji finansowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 36-55.
58
Furman W., (2011), Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego - kierunki zmian. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 56-75.
59
Krasodomska J., (2011), Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 76-97.
60
Kędzior M., (2011), Nowa forma prezentacji sprawozdań finansowych według wspólnej koncepcji IASB i FASB. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 98-118.
61
Stępień K., (2011), Bilans w świetle obecnych regulacji a kierunki jego zmian. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 119-130.
62
Bek-Gaik B., (2011), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 131-140.
63
Grabiński K., (2011), Wymogi projektu standardu IASB dotyczącego komentarza zarządu a praktyka polskich spółek giełdowych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 141-159.
64
Babuśka E., (2011), Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 160-182.
65
Zieniuk P., (2011), Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 183-200.
66
Pogodzińska-Mizdrak E., (2011), Ewolucja zawodu biegłego rewidenta. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 201-221.
67
Szulc M., (2011), Wykorzystanie analizy finansowej w badaniu sprawozdań finansowych w świetle badań empirycznych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 222-242.
68
Andrzejewski M., Barska M., (2011), Wyniki badań szacowania przez biegłych rewidentów ryzyka w procedurach rewizji sprawozdań finansowych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 243-265.
69
Jonas K., (2011), Metody tworzenia rezerw techniczno ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II". [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 266-280.
70
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, (2011), Smaga E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 111 k.
71
Budny K., (2011), Wybrane własności kurtozy wektora losowego. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 17-29.
72
Budny K., (2011), Kurtoza wielowymiarowego wektora losowego o rozkładzie normalnym. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 29-40.
73
Tatar J., (2011), Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 9-17.
74
Najman P., Szklarska M., (2011), Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 41-50.
75
Lipieta A., (2011), Changing Production on the Market with Continuum Traders. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 51-65.
76
Kornafel M., (2011), On Periodic Orbits of Dynamical Systems. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 66-87.
77
Guzik K., Prysak P., (2011), Strategia inwestycyjna ograniczająca liczbę akcji w portfelu w odniesieniu do krzywej Markowitza. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 88-111.
78
Cycoń M., Jedynak T., Płonka M., Strupczewski G., (2011), Ubezpieczenia wobec ryzyka katastrof, Sułkowska W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 110 k.
79
Michorowski M., (2011), Konkurencyjność polskiego rynku giełdowego na tle giełd papierów wartościowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2010. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne, s. 1[270]-33[302].
80
Jurkowska A., Miklaszewska E., Styn I., ([2011]), Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 69-77.
1
@unpublished{mon,
author = " Brańka Patrycja ",
title = "Internacjonalizacja gospodarki jako czynnik rozwoju regionalnego",
adress = "Kraków",
year = "2011",
}
2
@unpublished{mon,
author = " Grabińska Barbara ",
title = "W poszukiwaniu modelu finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2011",
}
3
@unpublished{mon,
author = " Rosiek Ksymena ",
title = "Metody oceny skuteczności projektów ochrony środowiska w Polsce współfinansowanych ze źródeł zagranicznych na przykładzie gospodarki wodno-ściekowej",
adress = "Kraków",
year = "2011",
}
4
@unpublished{mon,
author = " Figurski Artur ",
title = "Syntetyczne mierniki permutacyjne jako narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2011",
}
5
@unpublished{mon,
author = " Winkler Bartholomäus ",
title = "Gospodarcze konsekwencje liberalizacji rynku gazu ziemnego w Niemczech",
adress = "Kraków",
year = "2011",
}
6
@unpublished{mon,
author = " Hanakovska Dana ",
title = "Wpływ kapitału zagranicznego na system bankowy : porównanie doświadczeń ukraińskich i polskich",
adress = "Kraków",
year = "2011",
}
7
@unpublished{mon,
author = " Wyrobek Joanna and Molo Marcin ",
title = "Efektywność polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
8
@unpublished{mon,
title = "Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
9
@unpublished{mon,
author = " Miklaszewska Ewa ",
title = "Pokryzysowe wyzwania dla sektora bankowego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "5-12",
year = "2011",
}
10
@unpublished{mon,
author = " Karaś Piotr ",
title = "Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym : polityka pieniężna",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "13-29",
year = "2011",
}
11
@unpublished{mon,
author = " Mikołajczyk Katarzyna ",
title = "Zmiany w zakresie systemu gwarantowania depozytów w okresie pokryzysowym",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "30-50",
year = "2011",
}
12
@unpublished{mon,
author = " Folwarski Mateusz ",
title = "Zmiany systemów wynagrodzeń w bankach",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "100-112",
year = "2011",
}
13
@unpublished{mon,
author = " Kochaniak Katarzyna ",
title = "Ochrona konsumenta usług bankowych : nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "113-135",
year = "2011",
}
14
@unpublished{mon,
author = " Miklaszewska Ewa and Mikołajczyk Katarzyna ",
title = "Ocena kondycji banków EŚW",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "136-143",
year = "2011",
}
15
@unpublished{mon,
title = "Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
16
@unpublished{mon,
author = " Harańczyk Anna ",
title = "Rewitalizacja zespołów miejskich na podstawie dotychczasowych osiągnięć Krakowa i planów na przyszłość",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania",
pages = "6-18",
year = "2011",
}
17
@unpublished{mon,
author = " Musiał-Malago' Monika ",
title = "Dotychczasowe i przewidywane przemiany potencjału demograficznego miast",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania",
pages = "39-51",
year = "2011",
}
18
@unpublished{mon,
author = " Serafin Piotr ",
title = "Dotychczasowe i przewidywane zmiany potencjału demograficznego ludności wiejskiej południowej Polski",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania",
pages = "52-66",
year = "2011",
}
19
@unpublished{mon,
author = " Ostrowska Barbara ",
title = "Perspektywy rozwoju turystyki w Krakowie",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania",
pages = "67-77",
year = "2011",
}
20
@unpublished{mon,
author = " Guzik Halina ",
title = "Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów : diagnoza stanu i perspektywa drugiej dekady XXI wieku",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania",
pages = "78-91",
year = "2011",
}
21
@unpublished{mon,
author = " Hołuj Artur ",
title = "Dylematy planowania przestrzennego w Polsce : aktualne problemy oraz rekomendacje do zmian w systemie regulacji prawnych",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania",
pages = "92-101",
year = "2011",
}
22
@unpublished{mon,
author = " Zawilińska Bernadetta ",
title = "Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego?",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania",
pages = "102-112",
year = "2011",
}
23
@unpublished{mon,
author = " Brańka Patrycja ",
title = "Gospodarka województwa małopolskiego w świetle perspektyw rozwoju przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania",
pages = "113-124",
year = "2011",
}
24
@unpublished{mon,
author = " Fatuła Dariusz ",
title = "Zastosowanie łączonych metod regresyjno-klasyfikacyjnych w badaniu uwarunkowań korzystania z produktów finansowych przez gospodarstwa domowe",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe",
pages = "99-112",
year = "2011",
}
25
@unpublished{mon,
title = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2011",
}
26
@unpublished{mon,
author = " Dąbek Paweł ",
title = "Przedawnienia zobowiązania cywilnoprawnego, a powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "5-17",
year = "2011",
}
27
@unpublished{mon,
author = " Lachner Jacek ",
title = "Dochodzenie roszczeń publicznoprawnych w przypadku otwarcia międzynarodowego postępowania upadłościowego w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "18-28",
year = "2011",
}
28
@unpublished{mon,
author = " Michałowska Kinga ",
title = "Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "29-39",
year = "2011",
}
29
@unpublished{mon,
author = " Łuc Michał ",
title = "Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "51-60",
year = "2011",
}
30
@unpublished{mon,
title = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
editor = Famielec Józefa,
editor = Małecki Piotr P.,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2011",
}
31
@unpublished{mon,
author = " Famielec Józefa ",
title = "Obszary zainteresowania ekonomii przemysłowej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "5-9",
year = "2011",
}
32
@unpublished{mon,
author = " Górka Kazimierz ",
title = "Wyzwania cywilizacyjne rozwoju społeczno-gospodarczego Polski",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "10-26",
year = "2011",
}
33
@unpublished{mon,
author = " Famielec Józefa ",
title = "Rola ekonomii instytucjonalnej w rozwoju zrównoważonym",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "27-49",
year = "2011",
}
34
@unpublished{mon,
author = " Wąsowicz Krzysztof ",
title = "Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "50-60",
year = "2011",
}
35
@unpublished{mon,
author = " Kożuch Małgorzata ",
title = "Polityka przemysłowa w warunkach kryzysu gospodarczego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "61-90",
year = "2011",
}
36
@unpublished{mon,
author = " Małecki Piotr P. and Telega Ivan ",
title = "Polityka ekologiczna w warunkach kryzysu finansowego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "91-106",
year = "2011",
}
37
@unpublished{mon,
author = " Wąsikiewicz-Rusnak Urszula ",
title = "Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "107-117",
year = "2011",
}
38
@unpublished{mon,
author = " Berbeka Krzysztof ",
title = "Polityka klimatyczna w warunkach kryzysu finansowego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "118-131",
year = "2011",
}
39
@unpublished{mon,
author = " Dyduch Justyna ",
title = "Ocena finansowa wybranych sektorów gospodarki narodowej w Polsce",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "167-191",
year = "2011",
}
40
@unpublished{mon,
author = " Famielec Józefa ",
title = "Krajowa i wspólnotowa polityka wspierania inwestycji",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "192-210",
year = "2011",
}
41
@unpublished{mon,
author = " Kosidłowska Anna ",
title = "Preferencje w opodatkowaniu dochodu przedsiębiorców",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "211-224",
year = "2011",
}
42
@unpublished{mon,
author = " Famielec Józefa ",
title = "Pomoc państwa dla przedsiębiorstw zagrożonych na rynku",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
pages = "225-244",
year = "2011",
}
43
@unpublished{mon,
title = "Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2011",
}
44
@unpublished{mon,
author = " Ślęzak Ewa ",
title = "Globalne aspekty zjawiska starości - starość i starzenie się w perspektywie socjologicznej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Starzejące się społeczeństwo",
pages = "7-27",
year = "2011",
}
45
@unpublished{mon,
author = " Szopa Bogumiła ",
title = "Proces starzenia się społeczeństwa w Polsce",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Starzejące się społeczeństwo",
pages = "28-61",
year = "2011",
}
46
@unpublished{mon,
author = " Clowes David and Choroś-Mrozowska Dominika ",
title = "Aktywizacja osób w wieku 50+ na rynku pracy",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Starzejące się społeczeństwo",
pages = "62-93",
year = "2011",
}
47
@unpublished{mon,
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
48
@unpublished{mon,
author = " Gniewek Józefa ",
title = "Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
pages = "8-26",
year = "2011",
}
49
@unpublished{mon,
author = " Ciuman Krystyna ",
title = "Świadczenia emerytalno-rentowe rolników w Polsce w latach 2007-2010",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
pages = "27-36",
year = "2011",
}
50
@unpublished{mon,
author = " Stabryła-Chudzio Katarzyna ",
title = "Przyszłość wydatków na Wspólną Politykę Rolną",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
pages = "37-51",
year = "2011",
}
51
@unpublished{mon,
author = " Kasperowicz-Stępień Alicja ",
title = "Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
pages = "52-71",
year = "2011",
}
52
@unpublished{mon,
author = " Owsiak Stanisław and Kosek-Wojnar Maria and Surówka Krzysztof and Moździerz Anna and Niżnik Joanna and Owsiak Katarzyna and Klonowska Alina and Maj-Waśniowska Katarzyna and Podsiadło Piotr ",
title = "Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
53
@unpublished{mon,
author = " Lenart Łukasz and Pipień Mateusz ",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[171]-37[208]",
year = "2011",
}
54
@unpublished{mon,
title = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
55
@unpublished{mon,
title = "Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
56
@unpublished{mon,
author = " Micherda Bronisław ",
title = "Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "16-35",
year = "2011",
}
57
@unpublished{mon,
author = " Świetla Katarzyna ",
title = "Wpływ instytucji międzynarodowych oraz środowisk zawodowych na konwergencję sprawozdawczości i rewizji finansowej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "36-55",
year = "2011",
}
58
@unpublished{mon,
author = " Furman Witold ",
title = "Wiarygodność sprawozdawczości podatkowej a przejrzystość prawa podatkowego - kierunki zmian",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "56-75",
year = "2011",
}
59
@unpublished{mon,
author = " Krasodomska Joanna ",
title = "Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "76-97",
year = "2011",
}
60
@unpublished{mon,
author = " Kędzior Marcin ",
title = "Nowa forma prezentacji sprawozdań finansowych według wspólnej koncepcji IASB i FASB",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "98-118",
year = "2011",
}
61
@unpublished{mon,
author = " Stępień Konrad ",
title = "Bilans w świetle obecnych regulacji a kierunki jego zmian",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "119-130",
year = "2011",
}
62
@unpublished{mon,
author = " Bek-Gaik Bogusława ",
title = "Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowych regulacji",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "131-140",
year = "2011",
}
63
@unpublished{mon,
author = " Grabiński Konrad ",
title = "Wymogi projektu standardu IASB dotyczącego komentarza zarządu a praktyka polskich spółek giełdowych",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "141-159",
year = "2011",
}
64
@unpublished{mon,
author = " Babuśka Ewa ",
title = "Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "160-182",
year = "2011",
}
65
@unpublished{mon,
author = " Zieniuk Paweł ",
title = "Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "183-200",
year = "2011",
}
66
@unpublished{mon,
author = " Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta ",
title = "Ewolucja zawodu biegłego rewidenta",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "201-221",
year = "2011",
}
67
@unpublished{mon,
author = " Szulc Małgorzata ",
title = "Wykorzystanie analizy finansowej w badaniu sprawozdań finansowych w świetle badań empirycznych",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "222-242",
year = "2011",
}
68
@unpublished{mon,
author = " Andrzejewski Mariusz and Barska Magdalena ",
title = "Wyniki badań szacowania przez biegłych rewidentów ryzyka w procedurach rewizji sprawozdań finansowych",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "243-265",
year = "2011",
}
69
@unpublished{mon,
author = " Jonas Krzysztof ",
title = "Metody tworzenia rezerw techniczno ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II"",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "266-280",
year = "2011",
}
70
@unpublished{mon,
title = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
71
@unpublished{mon,
author = " Budny Katarzyna ",
title = "Wybrane własności kurtozy wektora losowego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1",
pages = "17-29",
year = "2011",
}
72
@unpublished{mon,
author = " Budny Katarzyna ",
title = "Kurtoza wielowymia