Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Finansów i Prawa Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2010 do roku: 2010
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 86.
1

Autor:
Betlej Piotr
Tytuł:
Skuteczność tradycyjnych i elektronicznych form kształcenia w zakresie przedmiotów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
195 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-162
Nr:
51659
doktorat
2

Tytuł:
Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
327 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-160
Nr:
51661
doktorat
3

Tytuł:
Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
304 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-147
Nr:
51663
doktorat
4

Autor:
Sołtyk Piotr
Tytuł:
Audyt wewnętrzny jako instrument racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
307 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-151
Nr:
51665
doktorat
5

Tytuł:
Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
433 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-171
Nr:
52158
doktorat
6

Autor:
Dudzik Konrad
Tytuł:
Instrumenty finansowe polityki spójności Unii Europejskiej w stymulowaniu rozwoju regionalnego na przykładzie województwa małopolskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
294 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-174
Nr:
52343
doktorat
7

Tytuł:
Istnienie i jednoznaczność rozwiązania lepkościowego równania Hamiltona-Jacobiego o nieciągłych współczynnikach zależnych od czasu
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 61-74 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2166610355
fragment pracy naukowo badawczej
8

Tytuł:
Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
229 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-180
Nr:
2167733446
doktorat
9

Autor:
Łapczyński Artur
Tytuł:
Automatyzacja procesu przetwarzania informacji tekstowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
181 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-187
Nr:
2168219560
doktorat
10

Tytuł:
Społeczne wykluczenie i jego determinanty
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
95 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. częśc. przy tekstach
Program badawczy:
38/KE/1/2010/S/551
Sygnatura:
NP-908/zał./Magazyn
Nr:
2168266596
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
11

Autor:
Tytuł:
Zjawisko wykluczenia w przestrzeni społecznej
Źródło:
Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2010, s. 6-39 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-908/Magazyn
Nr:
2168266598
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Ubóstwo jako przyczyna wykluczenia społecznego
Źródło:
Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2010, s. 40-62 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-908/Magazyn
Nr:
2168266604
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Analiza sytuacji gospodarczej regionów Polski
Źródło:
Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2010, s. 63-95 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-908/Magazyn
Nr:
2168266606
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących
Źródło:
Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2010, s. 97-126. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-731/1/Magazyn
Nr:
2168267424
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
204 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
41/KGR/1/2010/S/554
Sygnatura:
NP-926/Magazyn
Nr:
2168267632
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
16

Tytuł:
Internacjonalizacja gospodarki polskich regionów - część druga - ocena stanu i następstw w świetle zidentyfikowanych determinant
Źródło:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2010, s. 8-71
Sygnatura:
NP-926/Magazyn
Nr:
2168267652
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Autor:
Harańczyk Anna , Kubejko-Polańska Ewa
Tytuł:
Przemiany społeczno-gospodarcze w miastach monofunkcyjnych Regionu Wschodniego
Źródło:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2010, s. 72-154
Sygnatura:
NP-926/Magazyn
Nr:
2168267674
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Lokalne i regionalne aspekty systemu finansowania ochrony środowisk w województwie małopolskim
Źródło:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2010, s. 155-200
Sygnatura:
NP-926/Magazyn
Nr:
2168267682
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 30 cm. + Recenzja
Uwagi:
Bibliogr. przy częśc.
Program badawczy:
42/KMat/2/2010/S/555
Sygnatura:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277455
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
20

Tytuł:
Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 7-45 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277461
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Characterization of the Sequence of Generalized Relative Partial Entropies
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 46-60 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277473
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Zjawisko ekwifinalności w innowacyjnym rozwoju gospodarczym ekonomii z własnością prywatną
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 75-92 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277479
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
The Effects of Existence of Complementary Commodities in Debreu Economy
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 93-109 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277529
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Minimalny portfel inwestycyjny
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 110-118 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277531
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Aproksymacja zbioru możliwości inwestycyjnych w oparciu o relację częściowego porządku
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 119-140 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277533
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 120-134
Sygnatura:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282275
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
346 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
45/KRaF/2/2010/S/558
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303301
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
28

Tytuł:
Funkcje współczesnej rachunkowości
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 16-40 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303303
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 41-66 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303307
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Wskaźniki kontroli procesu kreowania wartości w przedsiębiorstwie
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 168-183 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303309
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 67-74 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303311
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Kontrolna funkcja polityki rachunkowości
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 75-98 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303315
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Inwentaryzacja a kontrolna funkcja rachunkowości
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 99-106 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303317
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Funkcja kontrolna rachunku kosztów
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 107-123 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303319
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Kontrolna funkcja rachunku wyników
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 124-138 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303321
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Kontrola w procesie świadczenia usług ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu finansowo-księgowego
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 139-150 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303323
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Funkcja kontrolna rachunkowości w działalności rad nadzorczych spółek publicznych - zarys problemu
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 151-167 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303325
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 184-198 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303327
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Niezależność biegłego rewidenta w realizacji kontrolnej funkcji rewizji finansowej
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 199-215 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303329
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Poziomy kontroli w procesie badania sprawozdania finansowego
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 216-234 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303331
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Kontrolna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 235-260 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303333
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 261-270 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303335
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Kontrolna funkcja rachunkowości bankowej
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 271-293 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303337
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Ustawowe normatywy wypłacalności w kontroli bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 294-312 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303339
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych - aspekty formalne i prawne
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 313-329 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303341
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 330-346 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303343
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 8-29
Sygnatura:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168306761
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 30-53
Sygnatura:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168306763
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
70 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
BS46/KU/1/2010/S/559
Sygnatura:
NP-986/Magazyn
Nr:
2168318685
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
50

Tytuł:
Indywidualne konta emerytalne w świetle kryzysu gospodarczego
Źródło:
Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2010, s. 4-16
Program badawczy:
BR46/KU/1/2010/S/559
Sygnatura:
NP-986/Magazyn
Nr:
2168318687
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Sekurytyzacja ryzyka długowieczności
Źródło:
Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2010, s. 17-29
Program badawczy:
BS46/KU/1/2010/S/559
Sygnatura:
NP-986/Magazyn
Nr:
2168318691
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Odwrócony kredyt hipoteczny jako alternatywna metoda zabezpieczenia emerytalnego
Źródło:
Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2010, s. 30-38
Program badawczy:
BS46/KU/1/2010/S/559
Sygnatura:
NP-986/Magazyn
Nr:
2168318697
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Renty zmienne jako alternatywne źródło dochodu na starość
Źródło:
Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2010, s. 39-50
Program badawczy:
BS46/KU/1/2010/S/559
Sygnatura:
NP-986/Magazyn
Nr:
2168318699
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Autor:
Tytuł:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009
Źródło:
Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2010, s. 51-65
Program badawczy:
BS46/KU/1/2010/S/559
Sygnatura:
NP-986/Magazyn
Nr:
2168318703
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326257
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
56

Tytuł:
Wzrost gospodarczy w Polsce i przejawy jego osłabienia w latach 1999-2010
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 5-13 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326259
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Rozwój przemysłu w Polsce i zmiany jego struktury w latach 1990-2008
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 14-30 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326261
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Kondycja finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 31-42 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326263
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 43-62 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326265
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Autor:
Tytuł:
Emisyjność PKB w Polsce w zakresie zanieczyszczeń powietrza w latach 1995-2008
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 63-76 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326267
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Instrumenty fiskalne w ochronie środowiska w Polsce w okresie osłabienia wzrostu gospodarczego
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 77-93 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326269
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Ewolucja polityki ekologicznej oraz jej instrumentów w Polsce przed i po akcesji do UE
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 94-108 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326271
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Subsydia publiczne jako instrumenty polityki ekologicznej państwa
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 109-127 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326273
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza jako instrument rynkowy ochrony środowiska
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 128-148 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326297
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Wykorzystanie i finansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 149-171 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326299
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Autor:
Tytuł:
Bankowe źródła finansowania ochrony środowiska
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 172-184 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326301
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Program Natura 2000
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 185-205 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326303
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
168 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogumiły Szopy, Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326305
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
69

Tytuł:
Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej - konkurencja czy harmonizacja
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 7-19 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326307
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 20-37 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326311
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
O naturze trudności Francji i Polski w równoważeniu finansów publicznych
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 38-58 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326313
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Pomoc publiczna w dobie kryzysu finansów publicznych - perspektywa Unii Europejskiej
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 59-73 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326331
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 74-84 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326333
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 85-106 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326335
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Sytuacja finansowa JST w Polsce w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 107-115 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326339
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Wpływ kryzysu finansowego na dochody wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 116-132 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326341
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 133-151 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326343
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 133-151 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326345
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
97 s.; 30 cm + Recenzja pracy
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327077
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
80

Autor:
Tytuł:
Wpływ instytucji "przedsiębiorstwa" unormowanego w kodeksie cywilnym na regulacje prawa podatkowego
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA2010, s. 5-14
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327081
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda, czy podatek?
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA2010, s. 15-25
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327083
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA2010, s. 26-43
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327085
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Autor:
Tytuł:
Zatosowanie do zobowiązań podatkowych cywilnoprawnych instytucji ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA2010, s. 44-52
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327087
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA2010, s. 53-62
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327089
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Swoboda stron w kształtowaniu treści czynności prawnej i jej prawno-podatkowe skutki na przykładzie podatków dochodowych
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA2010, s. 63-72
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327091
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
86

Autor:
Tytuł:
Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA2010, s. 84-91
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327093
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Skuteczność tradycyjnych i elektronicznych form kształcenia w zakresie przedmiotów ekonomicznych / Piotr Betlej ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2010. - 195 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001856
2
Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region / Piotr Lityński ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2010. - 327 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001854
3
Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych / Łukasz GÓRKA ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2010. - 304 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001828
4
Audyt wewnętrzny jako instrument racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego / Piotr Sołtyk ; Promotor: Krzysztof SURÓWKA. - Kraków, 2010. - 307 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001832a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001832b
5
Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania / Bartłomiej WRONA ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2010. - 433 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001869a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001869b
6
Instrumenty finansowe polityki spójności Unii Europejskiej w stymulowaniu rozwoju regionalnego na przykładzie województwa małopolskiego / Konrad Dudzik ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2010. - 294 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001940
7
Istnienie i jednoznaczność rozwiązania lepkościowego równania Hamiltona-Jacobiego o nieciągłych współczynnikach zależnych od czasu / Marta KORNAFEL // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2010), s. 61-74. - Bibliogr.
8
Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych / Łukasz LENART ; Promotor: Mateusz PIPIEŃ. - Kraków, 2010. - 229 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002387
9
Automatyzacja procesu przetwarzania informacji tekstowej / Artur Łapczyński ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2010. - 181 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002423
10
Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. częśc. przy tekstach
11
Zjawisko wykluczenia w przestrzeni społecznej / Ewa ŚLĘZAK // W: Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2010), s. 6-39. - Bibliogr.
12
Ubóstwo jako przyczyna wykluczenia społecznego / Bogumiła SZOPA // W: Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2010), s. 40-62. - Bibliogr.
13
Analiza sytuacji gospodarczej regionów Polski / David CLOWES, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA // W: Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2010), s. 63-95. - Bibliogr.
14
Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących / Zbigniew STAŃCZYK, Joanna WYROBEK // W: Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2010), s. 97-126. - Streszcz. - Bibliogr.
15
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 204 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
Internacjonalizacja gospodarki polskich regionów - część druga - ocena stanu i następstw w świetle zidentyfikowanych determinant / Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA, Piotr SERAFIN // W: Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2010), s. 8-71
17
Przemiany społeczno-gospodarcze w miastach monofunkcyjnych Regionu Wschodniego / Anna HARAŃCZYK, Ewa Kubejko-Polańska // W: Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2010), s. 72-154
18
Lokalne i regionalne aspekty systemu finansowania ochrony środowisk w województwie małopolskim / Zygmunt SZYMLA, Artur HOŁUJ // W: Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2010), s. 155-200
19
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 140 s. : il. ; 30 cm. + Recenzja. - Bibliogr. przy częśc.
20
Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych / Katarzyna BUDNY, Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2010), s. 7-45. - Bibliogr.
21
Characterization of the Sequence of Generalized Relative Partial Entropies / Fryderyk FALNIOWSKI // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2010), s. 46-60. - Bibliogr.
22
Zjawisko ekwifinalności w innowacyjnym rozwoju gospodarczym ekonomii z własnością prywatną / Beata CIAŁOWICZ // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2010), s. 75-92. - Bibliogr.
23
The Effects of Existence of Complementary Commodities in Debreu Economy / Agnieszka LIPIETA // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2010), s. 93-109. - Bibliogr.
24
Minimalny portfel inwestycyjny / Edward SMAGA // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2010), s. 110-118. - Bibliogr.
25
Aproksymacja zbioru możliwości inwestycyjnych w oparciu o relację częściowego porządku / Krzysztof GUZIK, Paweł PRYSAK // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2010), s. 119-140. - Bibliogr.
26
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 120-134
27
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 346 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr. przy rozdz.
28
Funkcje współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 16-40. - Bibliogr.
29
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 41-66. - Bibliogr.
30
Wskaźniki kontroli procesu kreowania wartości w przedsiębiorstwie / Marcin KĘDZIOR // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 168-183. - Bibliogr.
31
Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego / Danuta KRZYWDA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 67-74. - Bibliogr.
32
Kontrolna funkcja polityki rachunkowości / Paweł ZIENIUK // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 75-98. - Bibliogr.
33
Inwentaryzacja a kontrolna funkcja rachunkowości / Jerzy HEJNAR // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 99-106. - Bibliogr.
34
Funkcja kontrolna rachunku kosztów / Bogusława BEK-GAIK // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 107-123. - Bibliogr.
35
Kontrolna funkcja rachunku wyników / Konrad STĘPIEŃ // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 124-138. - Bibliogr.
36
Kontrola w procesie świadczenia usług ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu finansowo-księgowego / Katarzyna ŚWIETLA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 139-150. - Bibliogr.
37
Funkcja kontrolna rachunkowości w działalności rad nadzorczych spółek publicznych - zarys problemu / Magdalena ŚLIWIŃSKA-GRZEGORCZYK // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 151-167. - Bibliogr.
38
Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 184-198. - Bibliogr.
39
Niezależność biegłego rewidenta w realizacji kontrolnej funkcji rewizji finansowej / Konrad GRABIŃSKI // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 199-215. - Bibliogr.
40
Poziomy kontroli w procesie badania sprawozdania finansowego / Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 216-234. - Bibliogr.
41
Kontrolna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Anna MAZURCZAK // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 235-260. - Bibliogr.
42
Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej / Witold FURMAN // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 261-270. - Bibliogr.
43
Kontrolna funkcja rachunkowości bankowej / Joanna KRASODOMSKA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 271-293. - Bibliogr.
44
Ustawowe normatywy wypłacalności w kontroli bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela / Anna SZKARŁAT-KOSZAŁKA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 294-312. - Bibliogr.
45
Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych - aspekty formalne i prawne / Krzysztof JONAS // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 313-329. - Bibliogr.
46
Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia / Bartłomiej WRONA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 330-346. - Bibliogr.
47
Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych / Dariusz FATUŁA, Ryszard WĘGRZYN, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 8-29
48
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania / Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Kazimierz BAŚCIK // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 30-53
49
Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
50
Indywidualne konta emerytalne w świetle kryzysu gospodarczego / Edyta CZERWIEC // W: Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2010), s. 4-16
51
Sekurytyzacja ryzyka długowieczności / Grzegorz STRUPCZEWSKI // W: Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2010), s. 17-29
52
Odwrócony kredyt hipoteczny jako alternatywna metoda zabezpieczenia emerytalnego / Maciej CYCOŃ, Tomasz JEDYNAK // W: Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2010), s. 30-38
53
Renty zmienne jako alternatywne źródło dochodu na starość / Maciej CYCOŃ, Tomasz JEDYNAK // W: Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2010), s. 39-50
54
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009 / Maria PŁONKA // W: Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2010), s. 51-65
55
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 210 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
56
Wzrost gospodarczy w Polsce i przejawy jego osłabienia w latach 1999-2010 / Kazimierz GÓRKA // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 5-13. - Bibliogr.
57
Rozwój przemysłu w Polsce i zmiany jego struktury w latach 1990-2008 / Kazimierz GÓRKA // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 14-30. - Bibliogr.
58
Kondycja finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego / Józefa FAMIELEC // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 31-42. - Bibliogr.
59
Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce / Ksymena ROSIEK // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 43-62. - Bibliogr.
60
Emisyjność PKB w Polsce w zakresie zanieczyszczeń powietrza w latach 1995-2008 / Ivan TELEGA // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 63-76. - Bibliogr.
61
Instrumenty fiskalne w ochronie środowiska w Polsce w okresie osłabienia wzrostu gospodarczego / Piotr Paweł MAŁECKI // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 77-93. - Bibliogr.
62
Ewolucja polityki ekologicznej oraz jej instrumentów w Polsce przed i po akcesji do UE / Krzysztof BERBEKA // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 94-108. - Bibliogr.
63
Subsydia publiczne jako instrumenty polityki ekologicznej państwa / Małgorzata KOŻUCH // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 109-127. - Bibliogr.
64
Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza jako instrument rynkowy ochrony środowiska / Justyna DYDUCH // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 128-148. - Bibliogr.
65
Wykorzystanie i finansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce / Katarzyna CIĘCIAK // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 149-171. - Bibliogr.
66
Bankowe źródła finansowania ochrony środowiska / Maria GABRYŚ // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 172-184. - Bibliogr.
67
Program Natura 2000 / Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK // W: Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC. - (2010), s. 185-205. - Bibliogr.
68
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 168 k. : il. ; 30 cm. - Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogumiły Szopy. - Bibliogr. przy rozdz.
69
Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej - konkurencja czy harmonizacja / Stanisław OWSIAK // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 7-19. - Bibliogr.
70
Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 20-37. - Bibliogr.
71
O naturze trudności Francji i Polski w równoważeniu finansów publicznych / Anna MOŹDZIERZ // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 38-58. - Bibliogr.
72
Pomoc publiczna w dobie kryzysu finansów publicznych - perspektywa Unii Europejskiej / Piotr PODSIADŁO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 59-73. - Bibliogr.
73
Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 74-84. - Bibliogr.
74
Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu / Stanisław OWSIAK // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 85-106. - Bibliogr.
75
Sytuacja finansowa JST w Polsce w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych / Maria KOSEK-WOJNAR, Krzysztof SURÓWKA // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 107-115. - Bibliogr.
76
Wpływ kryzysu finansowego na dochody wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego / Katarzyna OWSIAK // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 116-132. - Bibliogr.
77
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
78
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
79
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 97 s. ; 30 cm + Recenzja pracy. - Bibliogr.
80
Wpływ instytucji "przedsiębiorstwa" unormowanego w kodeksie cywilnym na regulacje prawa podatkowego / Paweł DĄBEK // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 5-14
81
Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda, czy podatek? / Filip GRZEGORCZYK, Urszula WALASEK-WALCZAK // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 15-25
82
Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 26-43
83
Zatosowanie do zobowiązań podatkowych cywilnoprawnych instytucji ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika / Jacek LACHNER // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 44-52
84
Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna / Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 53-62
85
Swoboda stron w kształtowaniu treści czynności prawnej i jej prawno-podatkowe skutki na przykładzie podatków dochodowych / Kinga MICHAŁOWSKA // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 63-72
86
Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe / Michał ŁUC // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 84-91
1
Betlej P., (2010), Skuteczność tradycyjnych i elektronicznych form kształcenia w zakresie przedmiotów ekonomicznych, Prom. Grabiński T., Kraków : , 195 k.
2
Lityński P., (2010), Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego, Prom. Kudłacz T., Kraków : , 327 k.
3
Górka Ł., (2010), Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych, Prom. Micherda B., Kraków : , 304 k.
4
Sołtyk P., (2010), Audyt wewnętrzny jako instrument racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego, Prom. Surówka K., Kraków : , 307 k.
5
Wrona B., (2010), Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania, Prom. Micherda B., Kraków : , 433 k.
6
Dudzik K., (2010), Instrumenty finansowe polityki spójności Unii Europejskiej w stymulowaniu rozwoju regionalnego na przykładzie województwa małopolskiego, Prom. Kudłacz T., Kraków : , 294 k.
7
Kornafel M., (2010), Istnienie i jednoznaczność rozwiązania lepkościowego równania Hamiltona-Jacobiego o nieciągłych współczynnikach zależnych od czasu. [W:] Edward SMAGA (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 61-74.
8
Lenart Ł., (2010), Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych, Prom. Pipień M., Kraków : , 229 k.
9
Łapczyński A., (2010), Automatyzacja procesu przetwarzania informacji tekstowej, Prom. Grabiński T., Kraków : , 181 k.
10
Społeczne wykluczenie i jego determinanty, (2010), Szopa B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 95 k.
11
Ślęzak E., (2010), Zjawisko wykluczenia w przestrzeni społecznej. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Społeczne wykluczenie i jego determinanty, s. 6-39.
12
Szopa B., (2010), Ubóstwo jako przyczyna wykluczenia społecznego. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Społeczne wykluczenie i jego determinanty, s. 40-62.
13
Clowes D., Choroś-Mrozowska D., (2010), Analiza sytuacji gospodarczej regionów Polski. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Społeczne wykluczenie i jego determinanty, s. 63-95.
14
Stańczyk Z., Wyrobek J., (2010), Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1, s. 97-126.
15
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku, (2010), Szymla Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 204 k.
16
Kudłacz T., Brańka P., Serafin P., (2010), Internacjonalizacja gospodarki polskich regionów - część druga - ocena stanu i następstw w świetle zidentyfikowanych determinant. [W:] Szymla Z. (red.), Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku, s. 8-71.
17
Harańczyk A., Kubejko-Polańska E., (2010), Przemiany społeczno-gospodarcze w miastach monofunkcyjnych Regionu Wschodniego. [W:] Szymla Z. (red.), Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku, s. 72-154.
18
Szymla Z., Hołuj A., (2010), Lokalne i regionalne aspekty systemu finansowania ochrony środowisk w województwie małopolskim. [W:] Szymla Z. (red.), Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku, s. 155-200.
19
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, (2010), Smaga E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 s.
20
Budny K., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2010), Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 7-45.
21
Falniowski F., (2010), Characterization of the Sequence of Generalized Relative Partial Entropies. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 46-60.
22
Ciałowicz B., (2010), Zjawisko ekwifinalności w innowacyjnym rozwoju gospodarczym ekonomii z własnością prywatną. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 75-92.
23
Lipieta A., (2010), The Effects of Existence of Complementary Commodities in Debreu Economy. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 93-109.
24
Smaga E., (2010), Minimalny portfel inwestycyjny. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 110-118.
25
Guzik K., Prysak P., (2010), Aproksymacja zbioru możliwości inwestycyjnych w oparciu o relację częściowego porządku. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 119-140.
26
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Mirek J., Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2010), Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 120-134.
27
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, (2010), Micherda B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 346 k.
28
Micherda B., (2010), Funkcje współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 16-40.
29
Babuśka E., (2010), Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 41-66.
30
Kędzior M., (2010), Wskaźniki kontroli procesu kreowania wartości w przedsiębiorstwie. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 168-183.
31
Krzywda D., (2010), Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 67-74.
32
Zieniuk P., (2010), Kontrolna funkcja polityki rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 75-98.
33
Hejnar J., (2010), Inwentaryzacja a kontrolna funkcja rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 99-106.
34
Bek-Gaik B., (2010), Funkcja kontrolna rachunku kosztów. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 107-123.
35
Stępień K., (2010), Kontrolna funkcja rachunku wyników. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 124-138.
36
Świetla K., (2010), Kontrola w procesie świadczenia usług ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu finansowo-księgowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 139-150.
37
Śliwińska-Grzegorczyk M., (2010), Funkcja kontrolna rachunkowości w działalności rad nadzorczych spółek publicznych - zarys problemu. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 151-167.
38
Górka Ł., Szulc M., (2010), Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 184-198.
39
Grabiński K., (2010), Niezależność biegłego rewidenta w realizacji kontrolnej funkcji rewizji finansowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 199-215.
40
Grabowska-Kaczmarczyk E., (2010), Poziomy kontroli w procesie badania sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 216-234.
41
Andrzejewski M., Mazurczak A., (2010), Kontrolna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 235-260.
42
Furman W., (2010), Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 261-270.
43
Krasodomska J., (2010), Kontrolna funkcja rachunkowości bankowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 271-293.
44
Szkarłat-Koszałka A., (2010), Ustawowe normatywy wypłacalności w kontroli bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 294-312.
45
Jonas K., (2010), Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych - aspekty formalne i prawne. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 313-329.
46
Wrona B., (2010), Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 330-346.
47
Fatuła D., Węgrzyn R., Plichta G., (2010), Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 8-29.
48
Fatuła D., Mirek J., Węgrzyn R., Białynicka-Birula J., Baścik K., (2010), Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 30-53.
49
Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu, (2010), Sułkowska W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 70 k.
50
Czerwiec E., (2010), Indywidualne konta emerytalne w świetle kryzysu gospodarczego. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu, s. 4-16.
51
Strupczewski G., (2010), Sekurytyzacja ryzyka długowieczności. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu, s. 17-29.
52
Cycoń M., Jedynak T., (2010), Odwrócony kredyt hipoteczny jako alternatywna metoda zabezpieczenia emerytalnego. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu, s. 30-38.
53
Cycoń M., Jedynak T., (2010), Renty zmienne jako alternatywne źródło dochodu na starość. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu, s. 39-50.
54
Płonka M., (2010), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu, s. 51-65.
55
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, (2010), Famielec J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 210 s.
56
Górka K., (2010), Wzrost gospodarczy w Polsce i przejawy jego osłabienia w latach 1999-2010. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 5-13.
57
Górka K., (2010), Rozwój przemysłu w Polsce i zmiany jego struktury w latach 1990-2008. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 14-30.
58
Famielec J., (2010), Kondycja finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 31-42.
59
Rosiek K., (2010), Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 43-62.
60
Telega I., (2010), Emisyjność PKB w Polsce w zakresie zanieczyszczeń powietrza w latach 1995-2008. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 63-76.
61
Małecki P., (2010), Instrumenty fiskalne w ochronie środowiska w Polsce w okresie osłabienia wzrostu gospodarczego. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 77-93.
62
Berbeka K., (2010), Ewolucja polityki ekologicznej oraz jej instrumentów w Polsce przed i po akcesji do UE. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 94-108.
63
Kożuch M., (2010), Subsydia publiczne jako instrumenty polityki ekologicznej państwa. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 109-127.
64
Dyduch J., (2010), Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza jako instrument rynkowy ochrony środowiska. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 128-148.
65
Cięciak K., (2010), Wykorzystanie i finansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 149-171.
66
Gabryś M., (2010), Bankowe źródła finansowania ochrony środowiska. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 172-184.
67
Wąsikiewicz-Rusnak U., (2010), Program Natura 2000. [W:] Famielec J. (kierownik tematu), Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego, s. 185-205.
68
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, (2010), Owsiak S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 168 k.
69
Owsiak S., (2010), Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej - konkurencja czy harmonizacja. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 7-19.
70
Stabryła-Chudzio K., (2010), Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 20-37.
71
Moździerz A., (2010), O naturze trudności Francji i Polski w równoważeniu finansów publicznych. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 38-58.
72
Podsiadło P., (2010), Pomoc publiczna w dobie kryzysu finansów publicznych - perspektywa Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 59-73.
73
Mikołajczyk K., (2010), Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 74-84.
74
Owsiak S., (2010), Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 85-106.
75
Kosek-Wojnar M., Surówka K., (2010), Sytuacja finansowa JST w Polsce w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 107-115.
76
Owsiak K., (2010), Wpływ kryzysu finansowego na dochody wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 116-132.
77
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
78
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
79
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, (2010), Gnela B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 97 s.
80
Dąbek P., (2010), Wpływ instytucji "przedsiębiorstwa" unormowanego w kodeksie cywilnym na regulacje prawa podatkowego. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 5-14.
81
Grzegorczyk F., Walasek-Walczak U., (2010), Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda, czy podatek?. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 15-25.
82
Kaźmierczyk A., (2010), Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 26-43.
83
Lachner J., (2010), Zatosowanie do zobowiązań podatkowych cywilnoprawnych instytucji ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 44-52.
84
Loranc-Borkowska J., (2010), Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 53-62.
85
Michałowska K., (2010), Swoboda stron w kształtowaniu treści czynności prawnej i jej prawno-podatkowe skutki na przykładzie podatków dochodowych. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 63-72.
86
Łuc M., (2010), Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 84-91.
1
@unpublished{mon,
author = " Betlej Piotr ",
title = "Skuteczność tradycyjnych i elektronicznych form kształcenia w zakresie przedmiotów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
2
@unpublished{mon,
author = " Lityński Piotr ",
title = "Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
3
@unpublished{mon,
author = " Górka Łukasz ",
title = "Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
4
@unpublished{mon,
author = " Sołtyk Piotr ",
title = "Audyt wewnętrzny jako instrument racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
5
@unpublished{mon,
author = " Wrona Bartłomiej ",
title = "Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
6
@unpublished{mon,
author = " Dudzik Konrad ",
title = "Instrumenty finansowe polityki spójności Unii Europejskiej w stymulowaniu rozwoju regionalnego na przykładzie województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
7
@unpublished{mon,
author = " Kornafel Marta ",
title = "Istnienie i jednoznaczność rozwiązania lepkościowego równania Hamiltona-Jacobiego o nieciągłych współczynnikach zależnych od czasu",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
pages = "61-74",
year = "2010",
}
8
@unpublished{mon,
author = " Lenart Łukasz ",
title = "Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
9
@unpublished{mon,
author = " Łapczyński Artur ",
title = "Automatyzacja procesu przetwarzania informacji tekstowej",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
10
@unpublished{mon,
title = "Społeczne wykluczenie i jego determinanty",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
11
@unpublished{mon,
author = " Ślęzak Ewa ",
title = "Zjawisko wykluczenia w przestrzeni społecznej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Społeczne wykluczenie i jego determinanty",
pages = "6-39",
year = "2010",
}
12
@unpublished{mon,
author = " Szopa Bogumiła ",
title = "Ubóstwo jako przyczyna wykluczenia społecznego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Społeczne wykluczenie i jego determinanty",
pages = "40-62",
year = "2010",
}
13
@unpublished{mon,
author = " Clowes David and Choroś-Mrozowska Dominika ",
title = "Analiza sytuacji gospodarczej regionów Polski",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Społeczne wykluczenie i jego determinanty",
pages = "63-95",
year = "2010",
}
14
@unpublished{mon,
author = " Stańczyk Zbigniew and Wyrobek Joanna ",
title = "Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1",
pages = "97-126",
year = "2010",
}
15
@unpublished{mon,
title = "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
16
@unpublished{mon,
author = " Kudłacz Tadeusz and Brańka Patrycja and Serafin Piotr ",
title = "Internacjonalizacja gospodarki polskich regionów - część druga - ocena stanu i następstw w świetle zidentyfikowanych determinant",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku",
pages = "8-71",
year = "2010",
}
17
@unpublished{mon,
author = " Harańczyk Anna and Kubejko-Polańska Ewa ",
title = "Przemiany społeczno-gospodarcze w miastach monofunkcyjnych Regionu Wschodniego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku",
pages = "72-154",
year = "2010",
}
18
@unpublished{mon,
author = " Szymla Zygmunt and Hołuj Artur ",
title = "Lokalne i regionalne aspekty systemu finansowania ochrony środowisk w województwie małopolskim",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku",
pages = "155-200",
year = "2010",
}
19
@unpublished{mon,
title = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
20
@unpublished{mon,
author = " Budny Katarzyna and Najman Paweł and Szklarska Marta and Tatar Jan ",
title = "Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
pages = "7-45",
year = "2010",
}
21
@unpublished{mon,
author = " Falniowski Fryderyk ",
title = "Characterization of the Sequence of Generalized Relative Partial Entropies",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
pages = "46-60",
year = "2010",
}
22
@unpublished{mon,
author = " Ciałowicz Beata ",
title = "Zjawisko ekwifinalności w innowacyjnym rozwoju gospodarczym ekonomii z własnością prywatną",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
pages = "75-92",
year = "2010",
}
23
@unpublished{mon,
author = " Lipieta Agnieszka ",
title = "The Effects of Existence of Complementary Commodities in Debreu Economy",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
pages = "93-109",
year = "2010",
}
24
@unpublished{mon,
author = " Smaga Edward ",
title = "Minimalny portfel inwestycyjny",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
pages = "110-118",
year = "2010",
}
25
@unpublished{mon,
author = " Guzik Krzysztof and Prysak Paweł ",
title = "Aproksymacja zbioru możliwości inwestycyjnych w oparciu o relację częściowego porządku",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
pages = "119-140",
year = "2010",
}
26
@unpublished{mon,
author = " Baścik Kazimierz and Białynicka-Birula Joanna and Fatuła Dariusz and Mirek Jolanta and Łapczyński Mariusz and Plichta Grażyna and Sagan Adam and Stobiecka Jadwiga and Węgrzyn Ryszard ",
title = "Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "120-134",
year = "2010",
}
27
@unpublished{mon,
title = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
28
@unpublished{mon,
author = " Micherda Bronisław ",
title = "Funkcje współczesnej rachunkowości",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "16-40",
year = "2010",
}
29
@unpublished{mon,
author = " Babuśka Ewa ",
title = "Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "41-66",
year = "2010",
}
30
@unpublished{mon,
author = " Kędzior Marcin ",
title = "Wskaźniki kontroli procesu kreowania wartości w przedsiębiorstwie",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "168-183",
year = "2010",
}
31
@unpublished{mon,
author = " Krzywda Danuta ",
title = "Kontrolna funkcja sprawozdania finansowego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "67-74",
year = "2010",
}
32
@unpublished{mon,
author = " Zieniuk Paweł ",
title = "Kontrolna funkcja polityki rachunkowości",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "75-98",
year = "2010",
}
33
@unpublished{mon,
author = " Hejnar Jerzy ",
title = "Inwentaryzacja a kontrolna funkcja rachunkowości",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "99-106",
year = "2010",
}
34
@unpublished{mon,
author = " Bek-Gaik Bogusława ",
title = "Funkcja kontrolna rachunku kosztów",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "107-123",
year = "2010",
}
35
@unpublished{mon,
author = " Stępień Konrad ",
title = "Kontrolna funkcja rachunku wyników",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "124-138",
year = "2010",
}
36
@unpublished{mon,
author = " Świetla Katarzyna ",
title = "Kontrola w procesie świadczenia usług ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu finansowo-księgowego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "139-150",
year = "2010",
}
37
@unpublished{mon,
author = " Śliwińska-Grzegorczyk Magdalena ",
title = "Funkcja kontrolna rachunkowości w działalności rad nadzorczych spółek publicznych - zarys problemu",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "151-167",
year = "2010",
}
38
@unpublished{mon,
author = " Górka Łukasz and Szulc Małgorzata ",
title = "Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "184-198",
year = "2010",
}
39
@unpublished{mon,
author = " Grabiński Konrad ",
title = "Niezależność biegłego rewidenta w realizacji kontrolnej funkcji rewizji finansowej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "199-215",
year = "2010",
}
40
@unpublished{mon,
author = " Grabowska-Kaczmarczyk Ewa ",
title = "Poziomy kontroli w procesie badania sprawozdania finansowego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "216-234",
year = "2010",
}
41
@unpublished{mon,
author = " Andrzejewski Mariusz and Mazurczak Anna ",
title = "Kontrolna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "235-260",
year = "2010",
}
42
@unpublished{mon,
author = " Furman Witold ",
title = "Kontrolna funkcja rachunkowości podatkowej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "261-270",
year = "2010",
}
43
@unpublished{mon,
author = " Krasodomska Joanna ",
title = "Kontrolna funkcja rachunkowości bankowej",