Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Finansów i Prawa Typ publikacji: Książki od roku: 2012 do roku: 2012
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35.
1

Tytuł:
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Opis fizyczny:
230, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
U góry okł.: "Wydanie nowe 2012", Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16823-0
Nr:
2168226641
monografia
2

Tytuł:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Adres wydawniczy:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012
Opis fizyczny:
37 s.: il.; 30 cm
Seria:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 107)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227120
seria wydawnicza
3

Tytuł:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2012
Opis fizyczny:
279 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168228588
monografia
4

Tytuł:
Rewizja sprawozdań finansowych
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012
Opis fizyczny:
566 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229470
monografia
5

Tytuł:
Spotkania z królową nauk : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
154, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-573-4
Nr:
2168231078
monografia
6

Tytuł:
Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
Adres wydawniczy:
Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012
Opis fizyczny:
220 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7804-072-9
Nr:
2168232162
monografia
7

Tytuł:
System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD = The System of Environmental Fees and Taxes in Poland in the Light of the Experience of OECD Countries
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
268 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 210)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-571-0
Nr:
2168232806
monografia
8

Tytuł:
Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości = The Corrections Function of the Financial Review in the Accounting System
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
307 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 207)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-562-8
Nr:
2168232818
monografia
9

Tytuł:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 2, Prace habilitacyjne i doktorskie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-559-8
Nr:
2168233836
książka
10

Tytuł:
Zarządzanie wynikiem finansowym w małych i średnich przedsiębiorstwach = Profit Management in Small and Medium-Sized Companies in Poland [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2012
Opis fizyczny:
14 s.: il.
Seria:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; March 31)
Uwagi:
[odczyt: 02.10.2012], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168235348
seria wydawnicza
11

Tytuł:
Eksport a rentowność przedsiębiorstw = Impact of Foreign Sales on Profitability of a Company [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2012
Opis fizyczny:
43 s.: il.
Seria:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; March 31)
Uwagi:
[odczyt: 02.10.2012], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168235358
seria wydawnicza
12

Tytuł:
Analiza wybranych ograniczeń analizy wskaźnikowej = Empirical Problems with Application and Interpretation of Financial Analysis in a Company [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2012
Opis fizyczny:
13 s.
Seria:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; March 31)
Uwagi:
[odczyt: 02.10.2012], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168235368
seria wydawnicza
13

Tytuł:
Wybrane dylematy szacowania kosztu kapitału własnego za pomocą modelu CAPM = Selected Dilemmas of Estimating the Cost of Equity with the CAPM [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2012
Opis fizyczny:
44 s.: il.
Seria:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; March 31)
Uwagi:
[odczyt: 02.10.2012], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168235376
seria wydawnicza
14

Tytuł:
Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and New Member States of the European Union [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2012
Opis fizyczny:
19 s.: il.
Seria:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; March 25)
Uwagi:
[odczyt: 02.10.2012], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168235394
seria wydawnicza
15

Autor:
Wyrobek Joanna M. , Singh Harinder
Tytuł:
Agency Concerns and Internationalization of Family Firms [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2012
Opis fizyczny:
16 s.: il.
Seria:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; March 25)
Uwagi:
[odczyt: 02.10.2012], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168235398
seria wydawnicza
16

Tytuł:
Zasady podatkowe w teorii i praktyce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
Opis fizyczny:
216 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2036-2
Nr:
2168236388
monografia
17

Autor:
Tytuł:
Słownik geografii społeczno-ekonomicznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naoukowych UNIVERSITAS, 2012
Opis fizyczny:
202 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-242-1752-6
Nr:
2168237328
monografia
18

Tytuł:
Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej : szkice i materiały
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
341 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-582-6
Nr:
2168238626
monografia
19

Tytuł:
Global Financial Crisis and Decoupling Hypothesis [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2012
Opis fizyczny:
11 s.: il.
Seria:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; September 29)
Uwagi:
[odczyt: 14.12.2012], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168239514
seria wydawnicza
20

Tytuł:
Wpływ eksportu na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa : badania empiryczne spółek notowanych na GPW = Impact of Export on Firm's Capital Structure [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2012
Opis fizyczny:
16 s.: il.
Seria:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; November 1)
Uwagi:
[odczyt: 14.12.2012], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168239518
seria wydawnicza
21

Tytuł:
Podstawy prawa dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012
Opis fizyczny:
256 s.; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
Uwagi:
Wykaz aktów prawnych.,
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239698
monografia
22

Tytuł:
Zadania z matematyki
Wydanie:
Wyd. 4
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
61 s.; 24 cm
Uwagi:
Na s. red.: Zam. 111/2012,
ISBN:
978-83-7252-378-5
Nr:
2168240704
skrypt
23

Tytuł:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2012
Opis fizyczny:
252 s.; 23 cm
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168241974
monografia
24

Tytuł:
Ćwiczenia z matematyki. Cz. 1
Wydanie:
Wyd. 7 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
164, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-584-0
Nr:
2168242664
monografia
25

Tytuł:
Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
185, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-608-3
Nr:
2168250460
monografia
26

Tytuł:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
208 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-12-9
Nr:
2168252604
monografia
27

Autor:
Berbeka Krzysztof , Czajkowski Mikołaj , Markowska Agnieszka
Tytuł:
Municipal Wastewater Treatment in Poland - Efficiency, Costs and Returns to Scale [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warsaw: Faculty of Economic Sciences University of Warsaw, 2012
Opis fizyczny:
12 s.: il.
Seria:
(Working Papers - Faculty of Economic Sciences University of Warsaw ; no. 3(69))
Uwagi:
[odczyt: 11.06.2013], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168254596
seria wydawnicza
28

Tytuł:
Prawo handlowe dla ekonomistów
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012
Opis fizyczny:
271 s.; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
Uwagi:
Wykaz aktów prawnych.,
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168261778
podręcznik
29

Autor:
Miklaszewska Ewa , Mikołajczyk Katarzyna , Pawłowska Małgorzata
Tytuł:
The Consequences of Post-Crisis Regulatory Architecture for Banks in Central Eastern Europe
Adres wydawniczy:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012
Opis fizyczny:
33 s.: il.; 30 cm
Seria:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 131)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168262726
seria wydawnicza
30

Tytuł:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
165 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-932796-0-9
Nr:
2168265042
monografia
31

Tytuł:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2
Adres wydawniczy:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012
Opis fizyczny:
252 s.: il.; 24 cm + CD
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-61310-01-3
Nr:
2168278583
monografia
32

Tytuł:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Wydanie:
Wyd. 3 uaktualnione, 5 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Opis fizyczny:
299, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14992-5
Nr:
2168278995
podręcznik
33

Tytuł:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne
Wydanie:
Wyd. 1, 6 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Opis fizyczny:
305, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289325
podręcznik
34

Tytuł:
Zadania z matematyki
Wydanie:
Wyd. 4 (dodr.)
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
61 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-378-5
Nr:
2168292915
skrypt
35

Tytuł:
W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2012
Opis fizyczny:
195 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-915693-8-2
Nr:
2168314903
monografia
1
Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Czesław BYWALEC. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 230, [1] s. : il. ; 24 cm. - U góry okł.: "Wydanie nowe 2012". - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-16823-0
2
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mariusz PIPIEŃ. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012. - 37 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 107). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/107_en.pdf
3
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2012. - 279 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-617-5
4
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - 566 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość). - ISBN 978-83-7228-302-3
5
Spotkania z królową nauk : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze / [red. nauk. Andrzej MALAWSKI przy współudz. Jana TATARA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 154, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-573-4
6
Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym / Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012. - 220 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7804-072-9
7
System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD = The System of Environmental Fees and Taxes in Poland in the Light of the Experience of OECD Countries / Piotr P. MAŁECKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 268 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 210). - ISBN 978-83-7252-571-0
8
Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości = The Corrections Function of the Financial Review in the Accounting System / Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 307 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 207). - ISBN 978-83-7252-562-8
9
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 2, Prace habilitacyjne i doktorskie / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 140 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-559-8
10
Zarządzanie wynikiem finansowym w małych i średnich przedsiębiorstwach [on-line] = Profit Management in Small and Medium-Sized Companies in Poland / Joanna M. WYROBEK. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2012. - 14 s. : il. - Streszcz., summ.. - [odczyt: 02.10.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; March 31). - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2032266
11
Eksport a rentowność przedsiębiorstw [on-line] = Impact of Foreign Sales on Profitability of a Company / Joanna M. WYROBEK. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2012. - 43 s. : il. - Streszcz., summ.. - [odczyt: 02.10.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; March 31). - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2032206
12
Analiza wybranych ograniczeń analizy wskaźnikowej [on-line] = Empirical Problems with Application and Interpretation of Financial Analysis in a Company / Joanna M. WYROBEK. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2012. - 13 s. - Streszcz., summ.. - [odczyt: 02.10.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; March 31). - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2032205
13
Wybrane dylematy szacowania kosztu kapitału własnego za pomocą modelu CAPM [on-line] = Selected Dilemmas of Estimating the Cost of Equity with the CAPM / Joanna M. WYROBEK. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2012. - 44 s. : il. - Streszcz., summ.. - [odczyt: 02.10.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; March 31). - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2032216
14
Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and New Member States of the European Union [on-line] / Joanna M. WYROBEK, Zbigniew STANCZYK. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2012. - 19 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 02.10.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; March 25). - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2028639
15
Agency Concerns and Internationalization of Family Firms [on-line] / Joanna M. WYROBEK, Harinder Singh. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2012. - 16 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 02.10.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; March 25). - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2028568
16
Zasady podatkowe w teorii i praktyce / Maria KOSEK-WOJNAR. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 216 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2036-2
17
Słownik geografii społeczno-ekonomicznej / Jerzy WRONA. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naoukowych UNIVERSITAS, cop. 2012. - 202 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-242-1752-6
18
Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej : szkice i materiały / Kazimierz URBAN ; [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 341 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-582-6
19
Global Financial Crisis and Decoupling Hypothesis [on-line] / Joanna M. WYROBEK, Zbigniew STANCZYK. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2012. - 11 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 14.12.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; September 29). - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2154253
20
Wpływ eksportu na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa : badania empiryczne spółek notowanych na GPW [on-line] = Impact of Export on Firm's Capital Structure / Joanna M. WYROBEK. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2012. - 16 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 14.12.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; November 1). - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2182196
21
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - 256 s. ; 24 cm. - Wykaz aktów prawnych. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-4130-1
22
Zadania z matematyki / Anna GRYGLASZEWSKA, Maria KOSIOROWSKA, Barbara PASZEK, Maria RUSEK. - Wyd. 4. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2012. - 61 s. ; 24 cm. - Na s. red.: Zam. 111/2012. - ISBN 978-83-7252-378-5
23
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2012. - 252 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-676-2
24
Ćwiczenia z matematyki. Cz. 1 / Anna GRYGLASZEWSKA, Maria KOSIOROWSKA, Barbara PASZEK. - Wyd. 7 popr. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 164, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-584-0
25
Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 185, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-608-3
26
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 208 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-12-9
27
Municipal Wastewater Treatment in Poland - Efficiency, Costs and Returns to Scale [on-line] / Krzysztof BERBEKA, Mikołaj Czajkowski, Agnieszka Markowska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warsaw : Faculty of Economic Sciences University of Warsaw, 2012. - 12 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 11.06.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Papers / Faculty of Economic Sciences University of Warsaw ; no. 3(69)). - Pełny tekst: http://www.wne.uw.edu.pl/inf/wyd/WP/WNE_WP69.pdf
28
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - 271 s. ; 24 cm. - Wykaz aktów prawnych. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-4121-9
29
The Consequences of Post-Crisis Regulatory Architecture for Banks in Central Eastern Europe / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Małgorzata Pawłowska. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012. - 33 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 131). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/131_en.pdf
30
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Seria: Nauka). - ISBN 978-83-932796-0-9
31
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - 252 s. : il. ; 24 cm + CD. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-61310-01-3
32
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 3 uaktualnione, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2012]. - 299, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14992-5
33
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Wyd. 1, 6 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - 305, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. - (RRR). - ISBN 978-83-01-15048-8
34
Zadania z matematyki / Anna GRYGLASZEWSKA, Maria KOSIOROWSKA, Barbara PASZEK, Maria RUSEK. - Wyd. 4 (dodr.). - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2012. - 61 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-378-5
35
W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek, Stanisław Sorys, Adam Tabor. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2012. - 195 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-915693-8-2
1
Bywalec C., (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wyd. 2 zm.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 230, [1] s.
2
Lenart Ł., Pipień M., (2012), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis, (National Bank of Poland Working Paper, no 107), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 37 s.
3
Micherda B. (red.), (2012), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, 279 s.
4
Krzywda D. (red.), (2012), Rewizja sprawozdań finansowych, Wyd. 2 zm.Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 566 s.
5
Malawski A., Tatar J. (red.), (2012), Spotkania z królową nauk: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 154, [2] s.
6
Andrzejewski M., (2012), Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 220 s.
7
Małecki P., (2012), System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 210), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 268 s.
8
Andrzejewski M., (2012), Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 207), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 307 s.
9
Grabiński T., (2012), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: retrospekcja. Cz. 2, Prace habilitacyjne i doktorskie, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 140 s.
10
Wyrobek J., (2012), Zarządzanie wynikiem finansowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 14 s.
11
Wyrobek J., (2012), Eksport a rentowność przedsiębiorstw, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 43 s.
12
Wyrobek J., (2012), Analiza wybranych ograniczeń analizy wskaźnikowej, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 13 s.
13
Wyrobek J., (2012), Wybrane dylematy szacowania kosztu kapitału własnego za pomocą modelu CAPM, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 44 s.
14
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2012), Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and New Member States of the European Union, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 19 s.
15
Wyrobek J., Singh H., (2012), Agency Concerns and Internationalization of Family Firms, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 16 s.
16
Kosek-Wojnar M., (2012), Zasady podatkowe w teorii i praktyce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 216 s.
17
Wrona J., (2012), Słownik geografii społeczno-ekonomicznej, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naoukowych UNIVERSITAS, 202 s.
18
Urban K., (2012), Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej: szkice i materiały, Bywalec C. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 341 s.
19
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2012), Global Financial Crisis and Decoupling Hypothesis, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 11 s.
20
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2012), Wpływ eksportu na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa: badania empiryczne spółek notowanych na GPW, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 16 s.
21
Gnela B. (red.), (2012), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 256 s.
22
Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Rusek M., (2012), Zadania z matematyki, Wyd. 4Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 61 s.
23
Gnela B. (red.), (2012), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Warszawa : Difin, 252 s.
24
Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., (2012), Ćwiczenia z matematyki. Cz. 1, Wyd. 7 popr.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 164, [1] s.
25
Szopa B. (red.), (2012), Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 185, [1] s.
26
Małecki P. (red.), (2012), Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 208 s.
27
Berbeka K., Czajkowski M., Markowska A., (2012), Municipal Wastewater Treatment in Poland - Efficiency, Costs and Returns to Scale, [on-line], Warsaw : Faculty of Economic Sciences University of Warsaw, 12 s.
28
Gnela B. (red.), (2012), Prawo handlowe dla ekonomistów, [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 271 s.
29
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., Pawłowska M., (2012), The Consequences of Post-Crisis Regulatory Architecture for Banks in Central Eastern Europe, (National Bank of Poland Working Paper, no 131), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 33 s.
30
Czekaj J. (red.), (2012), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro: [wybrane problemy]. Cz. 3, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 165 s.
31
Owsiak S. (red.), (2012), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 252 s.
32
Czekaj J., Dresler Z., (2012), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 3 uaktualnione, 5 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 299, [1] s.
33
Micherda B. (red.), (2012), Podstawy rachunkowości: aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. 1, 6 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 305, [1] s.
34
Gryglaszewska A., Kosiorowska M., Paszek B., Rusek M., (2012), Zadania z matematyki, Wyd. 4 (dodr.)Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 61 s.
35
Grabiński T. (red.), (2012), W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 195 s.
1
@book{mon,
author = " Bywalec Czesław ",
title = "Ekonomika i finanse gospodarstw domowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-16823-0",
}
2
@book{mon,
author = " Lenart Łukasz and Pipień Mateusz ",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2012",
issn = "2084-624X",
}
3
@book{mon,
title = "Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej",
editor = Micherda Bronisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-617-5",
}
4
@book{mon,
title = "Rewizja sprawozdań finansowych",
editor = Krzywda Danuta,
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-302-3",
}
5
@book{mon,
title = "Spotkania z królową nauk : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze",
editor = Malawski Andrzej,
editor = Tatar Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-573-4",
}
6
@book{mon,
author = " Andrzejewski Mariusz ",
title = "Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr",
year = "2012",
isbn = "978-83-7804-072-9",
}
7
@book{mon,
author = " Małecki Piotr P. ",
title = "System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-571-0",
}
8
@book{mon,
author = " Andrzejewski Mariusz ",
title = "Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-562-8",
}
9
@book{mon,
author = " Grabiński Tadeusz ",
title = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-559-8",
}
10
@book{mon,
author = " Wyrobek Joanna M. ",
title = "Zarządzanie wynikiem finansowym w małych i średnich przedsiębiorstwach",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2012",
issn = "",
}
11
@book{mon,
author = " Wyrobek Joanna M. ",
title = "Eksport a rentowność przedsiębiorstw",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2012",
issn = "",
}
12
@book{mon,
author = " Wyrobek Joanna M. ",
title = "Analiza wybranych ograniczeń analizy wskaźnikowej",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2012",
issn = "",
}
13
@book{mon,
author = " Wyrobek Joanna M. ",
title = "Wybrane dylematy szacowania kosztu kapitału własnego za pomocą modelu CAPM",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2012",
issn = "",
}
14
@book{mon,
author = " Wyrobek Joanna M. and Stańczyk Zbigniew ",
title = "Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and New Member States of the European Union",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2012",
issn = "",
}
15
@book{mon,
author = " Wyrobek Joanna M. and Singh Harinder ",
title = "Agency Concerns and Internationalization of Family Firms",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2012",
issn = "",
}
16
@book{mon,
author = " Kosek-Wojnar Maria ",
title = "Zasady podatkowe w teorii i praktyce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2036-2",
}
17
@book{mon,
author = " Wrona Jerzy ",
title = "Słownik geografii społeczno-ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naoukowych UNIVERSITAS",
year = "2012",
isbn = "978-83-242-1752-6",
}
18
@book{mon,
author = " Urban Kazimierz ",
title = "Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej : szkice i materiały",
editor = Bywalec Czesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-582-6",
}
19
@book{mon,
author = " Wyrobek Joanna and Stańczyk Zbigniew ",
title = "Global Financial Crisis and Decoupling Hypothesis",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2012",
issn = "",
}
20
@book{mon,
author = " Wyrobek Joanna and Stańczyk Zbigniew ",
title = "Wpływ eksportu na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa : badania empiryczne spółek notowanych na GPW",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2012",
issn = "",
}
21
@book{mon,
title = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
editor = Gnela Bogusława,
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
22
@book{mon,
author = " Gryglaszewska Anna and Kosiorowska Maria and Paszek Barbara and Rusek Maria ",
title = "Zadania z matematyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "978-83-7252-378-5",
}
23
@book{mon,
title = "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym",
editor = Gnela Bogusława,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-676-2",
}
24
@book{mon,
author = " Gryglaszewska Anna and Kosiorowska Maria and Paszek Barbara ",
title = "Ćwiczenia z matematyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 7 popr.",
isbn = "978-83-7252-584-0",
}
25
@book{mon,
title = "Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa",
editor = Szopa Bogumiła,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-608-3",
}
26
@book{mon,
title = "Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego",
editor = Małecki Piotr P.,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-12-9",
}
27
@book{mon,
author = " Berbeka Krzysztof and Czajkowski Mikołaj and Markowska Agnieszka ",
title = "Municipal Wastewater Treatment in Poland - Efficiency, Costs and Returns to Scale",
adress = "Warsaw",
publisher = "Faculty of Economic Sciences University of Warsaw",
year = "2012",
issn = "",
}
28
@book{mon,
title = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
editor = Gnela Bogusława,
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4121-9",
}
29
@book{mon,
author = " Miklaszewska Ewa and Mikołajczyk Katarzyna and Pawłowska Małgorzata ",
title = "The Consequences of Post-Crisis Regulatory Architecture for Banks in Central Eastern Europe",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2012",
issn = "2084-624X",
}
30
@book{mon,
title = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]",
editor = Czekaj Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-0-9",
}
31
@book{mon,
title = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2",
editor = Owsiak Stanisław,
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-01-3",
}
32
@book{mon,
author = " Czekaj Jan and Dresler Zbigniew ",
title = "Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 3 uaktualnione, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-14992-5",
}
33
@book{mon,
title = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
editor = Micherda Bronisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 6 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
34
@book{mon,
author = " Gryglaszewska Anna and Kosiorowska Maria and Paszek Barbara and Rusek Maria ",
title = "Zadania z matematyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 4 (dodr.)",
isbn = "978-83-7252-378-5",
}
35
@book{mon,
title = "W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych",
editor = Grabiński Tadeusz,
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2012",
isbn = "978-83-915693-8-2",
}