Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Finansów i Prawa Typ publikacji: Inne od roku: 2016 do roku: 2016
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22.
1

Tytuł:
Administracja podatkowa i środki z UE
Źródło:
Świat Księgowych2016. - nr 1 (39), s. 16. - Dodatek do czasopisma Rachunkowość
Nr:
2168304053
varia
2

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 9-10
ISBN:
978-83-8085-133-7
Nr:
2168304501
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 9-11
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304547
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 9-12 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305911
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Czubik Paweł , Burek Wojciech
Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / red. Paweł CZUBIK i Wojciech Burek - Kraków: Ziyad Raoof, 2016, s. 7-9
ISBN:
978-83-935927-1-5
Nr:
2168306023
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Introduction
Źródło:
Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 7-8
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307047
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
The History of Department of Industrial Policy and Ecology the Cracow University of Economics
Źródło:
Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 105-108
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307061
varia
Zobacz opis całości
8

Autor:
Biga Bartłomiej , Borawska Anna , Borawski Mariusz , Doszyń Mariusz , Folwarski Mateusz , Furman Witold , Geodecki Tomasz , Grodzicki Maciej , Jakubowski Bartosz , Janus Jakub , Kędzierski Marcin , Kędzior Marcin , Krzewicka Romana , Łatuszyńska Małgorzata , Miłaszewicz Danuta , Musiałek Paweł , Nermend Kesra , Rosiek Ksymena , Piekutowski Jarema , Pierzchała Marcin , Piwowarski Mateusz , Siewiera Krzysztof , Sobolewski Antoni , Otręba-Szklarczyk Agnieszka , Szklarczyk Dariusz , Szymborska Maria , Trojak Mariusz , Ulatowska Roksana , Winogrodzka Dominika , Zawicki Marcin
Tytuł:
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" : raport
Redaktor techniczny:
Kurowska Katarzyna
Adres wydawniczy:
Warszawa: IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 2016
Opis fizyczny:
211 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Badanie przeprowadzono na podstawie umowy nr DSR/BDG-II/POPT/104/16 zawartej dnia 04.08.2016 r. pomiędzy Wykonawcami badania działającymi wspólnie: IBC GROUP Central Europe Holding SA, Fundacją Rozwoju Badań Społecznych, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o., Fundacją Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego a Zamawiającym - Skarbem Państwa / Ministrem Rozwoju.
Tryb dostępu:
Nr:
2168311843
raport/sprawozdanie
9

Tytuł:
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Sposoby implementacji dyrektyw europejskich z 2014 r. w wybranych krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]2016. - nr 3 (50), s. 110-116
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168311991
varia
10

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 9-11
ISBN:
978-83-8085-385-0
Nr:
2168312629
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Krystyna Rajzer - sylwetka życiowa i akademicka = Krystyna Rajzer - a Life and Academic Profile
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości2016. - t. 90, nr 146, s. 191-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168313451
varia
12

Tytuł:
Preface
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]2016. - no 15, s. 5-7
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168313613
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A.
Adres wydawniczy:
[Kraków]: [Uniwersytet Ekonomiczny], 2016
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168321317
raport/sprawozdanie
14

Tytuł:
Rerum cognoscere causas et valorem - już wiem co to znaczy
Źródło:
Kurier UEK2016. - nr 3 (70), s. 19. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343511
varia
15

Tytuł:
"Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro" - współpraca z NBP zakończona sukcesem
Źródło:
Kurier UEK2016. - nr 3 (70), s. 58. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343628
varia
16

Tytuł:
Wspomnienie o Profesor - naszym mistrzu
Źródło:
Kurier UEK2016. - nr 3 (70), s. 80-83. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343634
varia
17

Tytuł:
Wspomnienie o Panu Profesorze Andrzeju Malawskim
Źródło:
Kurier UEK2016. - nr 3 (70), s. 84-85. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343636
varia
18

Tytuł:
Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2016. - nr [2] 8(69), s. 22. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343700
varia
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Seminarium Gospodarka Przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2016. - nr [2] 8(69), s. 23. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343706
varia
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Profesor James Kenneth Galbraith z gościnnym wykładem na UEK
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2016. - nr [1] 7(68), s. 15. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343816
varia
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2016. - nr [1] 7(68), s. 20-21. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343818
varia
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2016. - nr [1] 7(68), s. 28-31. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343826
varia
Zobacz opis całości
1
Administracja podatkowa i środki z UE / Marcin KĘDZIOR // Świat Księgowych. - nr 1 (39) (2016), s. 16. - Dodatek do czasopisma Rachunkowość. - ISSN 1896-5040
2
Wstęp / Mariusz ANDRZEJEWSKI // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 9-10. - ISBN 978-83-8085-133-7
3
Wstęp / Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 9-11. - ISBN 978-83-8085-123-8
4
Wprowadzenie / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 9-12. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2232-8
5
Wstęp / Paweł CZUBIK i Wojciech Burek // W: Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / red. Paweł CZUBIK i Wojciech Burek. - Kraków : Ziyad Raoof, 2016. - S. 7-9. - ISBN 978-83-935927-1-5
6
Introduction / Józefa FAMIELEC // W: Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 7-8. - ISBN 978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
7
The History of Department of Industrial Policy and Ecology the Cracow University of Economics / Kazimierz GÓRKA, Józefa FAMIELEC // W: Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 105-108. - ISBN 978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
8
Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" : raport / Bartłomiej BIGA, Anna Borawska, Mariusz Borawski, Mariusz Doszyń, Mateusz FOLWARSKI, Witold FURMAN, Tomasz GEODECKI, Maciej Grodzicki, Bartosz Jakubowski, Jakub JANUS, Marcin KĘDZIERSKI, Marcin KĘDZIOR, Romana Krzewicka, Małgorzata Łatuszyńska, Danuta Miłaszewicz, Paweł Musiałek, Kesra Nermend, Ksymena ROSIEK, Jarema Piekutowski, Marcin Pierzchała, Mateusz Piwowarski, Krzysztof Siewiera, Antoni Sobolewski, Agnieszka Otręba-Szklarczyk, Dariusz Szklarczyk, Maria Szymborska, Mariusz Trojak, Roksana Ulatowska, Dominika Winogrodzka, Marcin ZAWICKI ; red. tech. Katarzyna Kurowska. - Warszawa : IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 2016. - 211 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
9
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Sposoby implementacji dyrektyw europejskich z 2014 r. w wybranych krajach Unii Europejskiej / Małgorzata MORAS, Beata NUZZO // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (50) (2016), s. 110-116. - ISSN 1733-0777
10
Wstęp / Mariusz ANDRZEJEWSKI // W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 9-11. - ISBN 978-83-8085-385-0
11
Krystyna Rajzer - sylwetka życiowa i akademicka = Krystyna Rajzer - a Life and Academic Profile / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 90, nr 146 (2016), s. 191-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1225020. - ISSN 1641-4381
12
Preface / Stanisław OWSIAK // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 15 (2016), s. 5-7. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1316/911. - ISSN 1642-168X
13
Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A. / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Witold FURMAN, Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR, Elżbieta KUBIŃSKA, Magdalena ŁOJEWSKA, Ksymena ROSIEK. - [Kraków] : [Uniwersytet Ekonomiczny], [2016]. - 85 s. : il. ; 30 cm
14
Rerum cognoscere causas et valorem - już wiem co to znaczy / Joanna KRASODOMSKA // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 19. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_. - ISSN 1689-7757
15
"Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro" - współpraca z NBP zakończona sukcesem / Konrad GRABIŃSKI // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 58. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_. - ISSN 1689-7757
16
Wspomnienie o Profesor - naszym mistrzu / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 80-83. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_. - ISSN 1689-7757
17
Wspomnienie o Panu Profesorze Andrzeju Malawskim / Beata CIAŁOWICZ, Agnieszka LIPIETA // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 84-85. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_. - ISSN 1689-7757
18
Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [2] 8(69) (2016), s. 22. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016. - ISSN 1689-7757
19
Seminarium Gospodarka Przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia / Monika MUSIAŁ-MALAGO // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [2] 8(69) (2016), s. 23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016. - ISSN 1689-7757
20
Profesor James Kenneth Galbraith z gościnnym wykładem na UEK / Radosław ŚLUSARCZYK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 15. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
21
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / Sylwia KRAJEWSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 20-21. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
22
Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Marta KORNAFEL // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 28-31. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
1
Kędzior M., (2016), Administracja podatkowa i środki z UE, "Świat Księgowych", nr 1 (39), s. 16.
2
Andrzejewski M., (2016), Wstęp. [W:] Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian, Warszawa : Difin SA, s. 9-10.
3
Micherda B., Stępień K., (2016), Wstęp. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 9-11.
4
Szopa B., Ślęzak E., (2016), Wprowadzenie. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 9-12.
5
Czubik P., Burek W., (2016), Wstęp. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich), Kraków : Ziyad Raoof, s. 7-9.
6
Famielec J., (2016), Introduction. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Greening of Economy : Selected Issues, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 7-8.
7
Górka K., Famielec J., (2016), The History of Department of Industrial Policy and Ecology the Cracow University of Economics. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Greening of Economy : Selected Issues, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 105-108.
8
Biga B., Borawska A., Borawski M., Doszyń M., Folwarski M., Furman W., Geodecki T., Grodzicki M., Jakubowski B., Janus J., Kędzierski M., Kędzior M., Krzewicka R., Łatuszyńska M., Miłaszewicz D., Musiałek P., Nermend K., Rosiek K., Piekutowski J., Pierzchała M., Piwowarski M., Siewiera K., Sobolewski A., Otręba-Szklarczyk A., Szklarczyk D., Szymborska M., Trojak M., Ulatowska R., Winogrodzka D., Zawicki M., (2016), Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju": raport, Kurowska K. (red. tech.), Warszawa : IBC GROUP Central Europe Holding S.A., 211 s.
9
Moras M., Nuzzo B., (2016), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Sposoby implementacji dyrektyw europejskich z 2014 r. w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (50), s. 110-116.
10
Andrzejewski M., (2016), Wstęp. [W:] Andrzejewski M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 9-11.
11
Pogodzińska-Mizdrak E., (2016), Krystyna Rajzer - sylwetka życiowa i akademicka, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 90, nr 146, s. 191-202; http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1225020
12
Owsiak S., (2016), Preface. [W:] Owsiak S. (red.), Argumenta Oeconomica Cracoviensia, s. 5-7.
13
Andrzejewski M., Furman W., Grabiński K., Kędzior M., Kubińska E., Łojewska M., Rosiek K., (2016), Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A., [Kraków] : [Uniwersytet Ekonomiczny], 85 s.
14
Krasodomska J., (2016), Rerum cognoscere causas et valorem - już wiem co to znaczy, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 19; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_
15
Grabiński K., (2016), "Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro" - współpraca z NBP zakończona sukcesem, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 58; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_
16
Pogodzińska-Mizdrak E., (2016), Wspomnienie o Profesor - naszym mistrzu, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 80-83; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_
17
Ciałowicz B., Lipieta A., (2016), Wspomnienie o Panu Profesorze Andrzeju Malawskim, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 84-85; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_
18
Zawilińska B., (2016), Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna, "Kurier UEK", nr [2] 8(69), s. 22; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016
19
Musiał-Malago M., (2016), Seminarium Gospodarka Przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia, "Kurier UEK", nr [2] 8(69), s. 23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016
20
Ślusarczyk R., (2016), Profesor James Kenneth Galbraith z gościnnym wykładem na UEK, "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
21
Krajewska S., (2016), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
22
Kornafel M., (2016), Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 28-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
1
@misc{misc,
author = " Kędzior Marcin ",
title = "Administracja podatkowa i środki z UE",
booktitle = "Świat Księgowych",
number = "1 (39)",
pages = "16",
year = "2016",
}
2
@misc{misc,
author = " Andrzejewski Mariusz ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian",
pages = "9-10",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-133-7",
}
3
@misc{misc,
author = " Micherda Bronisław and Stępień Konrad ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
pages = "9-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
4
@misc{misc,
author = " Szopa Bogumiła and Ślęzak Ewa ",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Finansowe aspekty globalizacji",
pages = "9-12",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2232-8",
}
5
@misc{misc,
author = " Czubik Paweł and Burek Wojciech ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich)",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Ziyad Raoof",
year = "2016",
isbn = "978-83-935927-1-5",
}
6
@misc{misc,
author = " Famielec Józefa ",
title = "Introduction",
booktitle = "Greening of Economy : Selected Issues",
pages = "7-8",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8",
}
7
@misc{misc,
author = " Górka Kazimierz and Famielec Józefa ",
title = "The History of Department of Industrial Policy and Ecology the Cracow University of Economics",
booktitle = "Greening of Economy : Selected Issues",
pages = "105-108",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8",
}
8
@misc{misc,
author = " Biga Bartłomiej and Borawska Anna and Borawski Mariusz and Doszyń Mariusz and Folwarski Mateusz and Furman Witold and Geodecki Tomasz and Grodzicki Maciej and Jakubowski Bartosz and Janus Jakub and Kędzierski Marcin and Kędzior Marcin and Krzewicka Romana and Łatuszyńska Małgorzata and Miłaszewicz Danuta and Musiałek Paweł and Nermend Kesra and Rosiek Ksymena and Piekutowski Jarema and Pierzchała Marcin and Piwowarski Mateusz and Siewiera Krzysztof and Sobolewski Antoni and Otręba-Szklarczyk Agnieszka and Szklarczyk Dariusz and Szymborska Maria and Trojak Mariusz and Ulatowska Roksana and Winogrodzka Dominika and Zawicki Marcin ",
title = "Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" : raport",
adress = "Warszawa",
publisher = "IBC GROUP Central Europe Holding S.A.",
year = "2016",
}
9
@misc{misc,
author = " Moras Małgorzata and Nuzzo Beata ",
title = "Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Sposoby implementacji dyrektyw europejskich z 2014 r. w wybranych krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (50)",
pages = "110-116",
year = "2016",
}
10
@misc{misc,
author = " Andrzejewski Mariusz ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości",
pages = "9-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-385-0",
}
11
@misc{misc,
author = " Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta ",
title = "Krystyna Rajzer - sylwetka życiowa i akademicka",
booktitle = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 90, 146",
pages = "191-202",
year = "2016",
}
12
@misc{misc,
author = " Owsiak Stanisław ",
title = "Preface",
booktitle = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 15",
pages = "5-7",
year = "2016",
}
13
@misc{misc,
author = " Andrzejewski Mariusz and Furman Witold and Grabiński Konrad and Kędzior Marcin and Kubińska Elżbieta and Łojewska Magdalena and Rosiek Ksymena ",
title = "Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A.",
adress = "[Kraków]",
publisher = "[Uniwersytet Ekonomiczny]",
year = "2016",
}
14
@misc{misc,
author = " Krasodomska Joanna ",
title = "Rerum cognoscere causas et valorem - już wiem co to znaczy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "19",
year = "2016",
}
15
@misc{misc,
author = " Grabiński Konrad ",
title = ""Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro" - współpraca z NBP zakończona sukcesem",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "58",
year = "2016",
}
16
@misc{misc,
author = " Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta ",
title = "Wspomnienie o Profesor - naszym mistrzu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "80-83",
year = "2016",
}
17
@misc{misc,
author = " Ciałowicz Beata and Lipieta Agnieszka ",
title = "Wspomnienie o Panu Profesorze Andrzeju Malawskim",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "84-85",
year = "2016",
}
18
@misc{misc,
author = " Zawilińska Bernadetta ",
title = "Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[2] 8(69)",
pages = "22",
year = "2016",
}
19
@misc{misc,
author = " Musiał-Malago Monika ",
title = "Seminarium Gospodarka Przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[2] 8(69)",
pages = "23",
year = "2016",
}
20
@misc{misc,
author = " Ślusarczyk Radosław ",
title = "Profesor James Kenneth Galbraith z gościnnym wykładem na UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[1] 7(68)",
pages = "15",
year = "2016",
}
21
@misc{misc,
author = " Krajewska Sylwia ",
title = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[1] 7(68)",
pages = "20-21",
year = "2016",
}
22
@misc{misc,
author = " Kornafel Marta ",
title = "Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[1] 7(68)",
pages = "28-31",
year = "2016",
}