Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Finansów i Prawa Typ publikacji: Inne od roku: 2010 do roku: 2010
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21.
1

Tytuł:
Nowe regulacje rachunkowości dla MŚP : zagadnienia
Źródło:
Świat Księgowych2010. - nr 2 (16), s. 9. - Dodatek do czasopisma Rachunkowość
Nr:
2164929882
varia
2

Tytuł:
Ewolucja innowacyjna stymulowana popytem : ujęcie aksjomatyczne
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-479-9
Nr:
2165033193
varia
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Stany równowagi rynku finansowego w dwuokresowym modelu dochodu
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 28. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-479-9
Nr:
2165033533
varia
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Konferencja Naukowa nt. "Polityka Regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku" (Kraków, 24-25 czerwca 2010)
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2010. - nr 74, s. 65-67
Nr:
2165617326
varia
Zobacz opis całości
5

Autor:
Górka Kazimierz , Dziwisz Elżbieta
Tytuł:
Szara strefa : rozmowa z ekonomistą prof. dr. hab. Kazimierzem Górką, kierownikiem Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
Pracodawca2010. - nr 3 (147), s. 20-21
Nr:
2165642706
głos w dyskusji/wywiad
6

Tytuł:
Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 11-16
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165768410
varia
Zobacz opis całości
7

Autor:
Kasprzycki Antoni , Klecha Tadeusz
Tytuł:
Związki Profesora Stefana Zubrzyckiego (1927-1968) z Kielecczyzną = Professor Stefan Zubrzycki's Associations with the Kielce Region
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae2010. - R. 14, nr 2, s. 319-327. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia
Tryb dostępu:
Nr:
2166137183
varia
8

Tytuł:
Prywatyzacja a budżet państwa
Źródło:
Raport o przekształceniach własnościowych w 2008 roku - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2010, s. 55-103. - [odczyt: 20.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166384379
fragment raportu/sprawozdania
9

Tytuł:
Dyskusja po wystąpieniu Leszka Balcerowicza
Źródło:
20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 101-108
Nr:
2168218644
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Dyskusja po wystąpieniach Tadeusza Kowalika i Jerzego Osiatyńskiego
Źródło:
20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 108-111
Nr:
2168218652
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Dyskusja po wystąpieniach Stanisława Gomułki, Tadeusza Syryjczyka i Stefana Kawalca
Źródło:
20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 111-118
Nr:
2168218660
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
12

Autor:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2010
Opis fizyczny:
182 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168228738
raport/sprawozdanie
13

Tytuł:
Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
17 s.
Tryb dostępu:
Nr:
2168251268
raport/sprawozdanie
14

Tytuł:
Sesja specjalna z udziałem noblisty
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 35. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274903
varia
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010)
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 54. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274927
varia
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Ochrona środowiska w polskim systemie podatkowym na tle rozwiązań światowych
Kierownik projektu:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 2010
Opis fizyczny:
124 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168277965
raport/sprawozdanie
17

Autor:
Tytuł:
30 lat Solidarności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 6 (38), s. 28. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168279841
varia
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 6 (38), s. 29. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168279845
varia
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Polityka regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 6 (38), s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168279863
varia
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 6 (38), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168279867
varia
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Głos w dyskusji o europejskim kodeksie postępowania karnego
Źródło:
Europejski kodeks postępowania karnego / red. nauk. Piotr Kruszyński, Szymon Pawelec, Marcin Warchoł - Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, 2010, s. 131-141
ISBN:
978-83-927864-9-8
Nr:
2168336007
głos w dyskusji/wywiad
1
Nowe regulacje rachunkowości dla MŚP : zagadnienia / Marcin KĘDZIOR // Świat Księgowych. - nr 2 (16) (2010), s. 9. - Dodatek do czasopisma Rachunkowość. - ISSN 1896-5040
2
Ewolucja innowacyjna stymulowana popytem : ujęcie aksjomatyczne / Beata CIAŁOWICZ, Andrzej MALAWSKI // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-479-9
3
Stany równowagi rynku finansowego w dwuokresowym modelu dochodu / Ilona ĆWIĘCZEK // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 28. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-479-9
4
Konferencja Naukowa nt. "Polityka Regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku" (Kraków, 24-25 czerwca 2010) / Anna HARAŃCZYK, Patrycja BRAŃKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 74 (2010), s. 65-67. - ISSN 1231-8841
5
Szara strefa : rozmowa z ekonomistą prof. dr. hab. Kazimierzem Górką, kierownikiem Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Kazimierz GÓRKA ; rozm. Elżbieta Dziwisz // Pracodawca. - nr 3 (147) (2010), s. 20-21. - ISSN 1429-589X
6
Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli / oprac. Anna HARAŃCZYK // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 11-16. - ISBN 978-83-7252-488-1
7
Związki Profesora Stefana Zubrzyckiego (1927-1968) z Kielecczyzną = Professor Stefan Zubrzycki's Associations with the Kielce Region / Antoni Kasprzycki, Tadeusz KLECHA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010), s. 319-327. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/200_31_klecha_kasprzycki.pdf. - ISSN 2081-2345
8
Prywatyzacja a budżet państwa / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Raport o przekształceniach własnościowych w 2008 roku [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, 2010. - S. 55-103. - [odczyt: 20.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2008_r_.pdf
9
Dyskusja po wystąpieniu Leszka Balcerowicza / [spisał:] Stanisław OWSIAK // W: 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 101-108
10
Dyskusja po wystąpieniach Tadeusza Kowalika i Jerzego Osiatyńskiego / [spisał:] Stanisław OWSIAK // W: 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 108-111
11
Dyskusja po wystąpieniach Stanisława Gomułki, Tadeusza Syryjczyka i Stefana Kawalca / [spisał:] Stanisław OWSIAK // W: 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 111-118
12
Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie) / Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski (kier. projektu), Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2010. - 182 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2010.pdf
13
Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego [on-line] / Józefa FAMIELEC. - Dane tekstowe(plik pdf). - Kraków : Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [2010]. - 17 s. - Pełny tekst: http://geoinfo.amu.edu.pl/ileco/polska/Famielec.pdf
14
Sesja specjalna z udziałem noblisty / Andrzej MALAWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
15
Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010) / Jolanta JUZA, Janusz FUDALIŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 54. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
16
Ochrona środowiska w polskim systemie podatkowym na tle rozwiązań światowych / kierownik projektu Piotr P. MAŁECKI ; [pomocnicze prace techniczne Małgorzata GOŁĄBEK]. - Kraków : [s.n.], 2010. - 124 s. : il. ; 30 cm
17
30 lat Solidarności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Jolanta JUZA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 28. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/kurier-uek/kurier-2010/Kurier_Listopad_web_w_leb.pdf#page=15&view=Fit. - ISSN 1689-7757
18
70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli / Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/kurier-uek/kurier-2010/Kurier_Listopad_web_w_leb.pdf#page=15&view=Fit. - ISSN 1689-7757
19
Polityka regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku / Patrycja BRAŃKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/kurier-uek/kurier-2010/Kurier_Listopad_web_w_leb.pdf#page=16&view=Fit. - ISSN 1689-7757
20
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce / Bronisław MICHERDA, Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/kurier-uek/kurier-2010/Kurier_Listopad_web_w_leb.pdf#page=18&view=Fit. - ISSN 1689-7757
21
Głos w dyskusji o europejskim kodeksie postępowania karnego / Barbara NITA // W: Europejski kodeks postępowania karnego / red. nauk. Piotr Kruszyński, Szymon Pawelec, Marcin Warchoł. - Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, 2010. - S. 131-141. - ISBN 978-83-927864-9-8
1
Kędzior M., (2010), Nowe regulacje rachunkowości dla MŚP : zagadnienia, "Świat Księgowych", nr 2 (16), s. 9.
2
Ciałowicz B., Malawski A., (2010), Ewolucja innowacyjna stymulowana popytem : ujęcie aksjomatyczne. [W:] Frodyma K. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 25.
3
Ćwięczek I., (2010), Stany równowagi rynku finansowego w dwuokresowym modelu dochodu. [W:] Frodyma K. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 28.
4
Harańczyk A., Brańka P., (2010), Konferencja Naukowa nt. "Polityka Regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku" (Kraków, 24-25 czerwca 2010), "Świat Nieruchomości", nr 74, s. 65-67.
5
Górka K., Dziwisz E., (2010), Szara strefa : rozmowa z ekonomistą prof. dr. hab. Kazimierzem Górką, kierownikiem Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Pracodawca", nr 3 (147), s. 20-21.
6
Harańczyk A., (2010), Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli. [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-16.
7
Kasprzycki A., Klecha T., (2010), Związki Profesora Stefana Zubrzyckiego (1927-1968) z Kielecczyzną, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 14, nr 2, s. 319-327; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/200_31_klecha_kasprzycki.pdf
8
Mikołajczyk K., (2010), Prywatyzacja a budżet państwa. [W:] Raport o przekształceniach własnościowych w 2008 roku [on-line], Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, s. 55-103.
9
Dyskusja po wystąpieniu Leszka Balcerowicza, red. S. Owsiak,"20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania", s. 101-108.
10
Dyskusja po wystąpieniach Tadeusza Kowalika i Jerzego Osiatyńskiego, red. S. Owsiak,"20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania", s. 108-111.
11
Dyskusja po wystąpieniach Stanisława Gomułki, Tadeusza Syryjczyka i Stefana Kawalca, red. S. Owsiak,"20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania", s. 111-118.
12
Grabiński T., Borkowski K., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., (2010), Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku: raport końcowy: (opracowanie autorskie), Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 182 s.
13
Famielec J., (2010), Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego, [on-line], Kraków : Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 17 s.
14
Malawski A., (2010), Sesja specjalna z udziałem noblisty, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
15
Juza J., Fudaliński J., (2010), Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010), "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 54; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
16
Małecki P., Gołąbek M. (red.), (2010), Ochrona środowiska w polskim systemie podatkowym na tle rozwiązań światowych, Kraków : [s.n.], 124 s.
17
Juza J., (2010), 30 lat Solidarności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 28; http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/kurier-uek/kurier-2010/Kurier_Listopad_web_w_leb.pdf#page=15&view=Fit
18
Harańczyk A., Kudłacz T., (2010), 70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 29; http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/kurier-uek/kurier-2010/Kurier_Listopad_web_w_leb.pdf#page=15&view=Fit
19
Brańka P., (2010), Polityka regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 30-31; http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/kurier-uek/kurier-2010/Kurier_Listopad_web_w_leb.pdf#page=16&view=Fit
20
Micherda B., Grabiński K., Kędzior M., (2010), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 34-35; http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/kurier-uek/kurier-2010/Kurier_Listopad_web_w_leb.pdf#page=18&view=Fit
21
Nita B., "Europejski kodeks postępowania karnego", s. 131-141.
1
@misc{misc,
author = " Kędzior Marcin ",
title = "Nowe regulacje rachunkowości dla MŚP : zagadnienia",
booktitle = "Świat Księgowych",
number = "2 (16)",
pages = "9",
year = "2010",
}
2
@misc{misc,
author = " Ciałowicz Beata and Malawski Andrzej ",
title = "Ewolucja innowacyjna stymulowana popytem : ujęcie aksjomatyczne",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "25",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-479-9",
}
3
@misc{misc,
author = " Ćwięczek Ilona ",
title = "Stany równowagi rynku finansowego w dwuokresowym modelu dochodu",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "28",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-479-9",
}
4
@misc{misc,
author = " Harańczyk Anna and Brańka Patrycja ",
title = "Konferencja Naukowa nt. "Polityka Regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku" (Kraków, 24-25 czerwca 2010)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "74",
pages = "65-67",
year = "2010",
}
5
@misc{misc,
author = " Górka Kazimierz and Dziwisz Elżbieta ",
title = "Szara strefa : rozmowa z ekonomistą prof. dr. hab. Kazimierzem Górką, kierownikiem Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Pracodawca",
number = "3 (147)",
pages = "20-21",
year = "2010",
}
6
@misc{misc,
author = " Harańczyk Anna ",
title = "Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "11-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
7
@misc{misc,
author = " Kasprzycki Antoni and Klecha Tadeusz ",
title = "Związki Profesora Stefana Zubrzyckiego (1927-1968) z Kielecczyzną",
booktitle = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 14, 2",
pages = "319-327",
year = "2010",
}
8
@misc{misc,
author = " Mikołajczyk Katarzyna ",
title = "Prywatyzacja a budżet państwa",
booktitle = "Raport o przekształceniach własnościowych w 2008 roku",
pages = "55-103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Skarbu Państwa",
year = "2010",
}
9
@misc{misc,
title = "Dyskusja po wystąpieniu Leszka Balcerowicza",
editor = Owsiak Stanisław,
booktitle = "20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania",
pages = "101-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
10
@misc{misc,
title = "Dyskusja po wystąpieniach Tadeusza Kowalika i Jerzego Osiatyńskiego",
editor = Owsiak Stanisław,
booktitle = "20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania",
pages = "108-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
11
@misc{misc,
title = "Dyskusja po wystąpieniach Stanisława Gomułki, Tadeusza Syryjczyka i Stefana Kawalca",
editor = Owsiak Stanisław,
booktitle = "20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania",
pages = "111-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
12
@misc{misc,
author = " Grabiński Tadeusz and Borkowski Krzysztof and Seweryn Renata and Wilkońska Anna and Mazanek Leszek ",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2010",
}
13
@misc{misc,
author = " Famielec Józefa ",
title = "Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2010",
}
14
@misc{misc,
author = " Malawski Andrzej ",
title = "Sesja specjalna z udziałem noblisty",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "35",
year = "2010",
}
15
@misc{misc,
author = " Juza Jolanta and Fudaliński Janusz ",
title = "Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "54",
year = "2010",
}
16
@misc{misc,
title = "Ochrona środowiska w polskim systemie podatkowym na tle rozwiązań światowych",
adress = "Kraków",
publisher = "[s.n.]",
year = "2010",
}
17
@misc{misc,
author = " Juza Jolanta ",
title = "30 lat Solidarności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (38)",
pages = "28",
year = "2010",
}
18
@misc{misc,
author = " Harańczyk Anna and Kudłacz Tadeusz ",
title = "70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (38)",
pages = "29",
year = "2010",
}
19
@misc{misc,
author = " Brańka Patrycja ",
title = "Polityka regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (38)",
pages = "30-31",
year = "2010",
}
20
@misc{misc,
author = " Micherda Bronisław and Grabiński Konrad and Kędzior Marcin ",
title = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (38)",
pages = "34-35",
year = "2010",
}
21
@misc{misc,
author = " Nita Barbara ",
title = "Głos w dyskusji o europejskim kodeksie postępowania karnego",
booktitle = "Europejski kodeks postępowania karnego",
pages = "131-141",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW",
year = "2010",
isbn = "978-83-927864-9-8",
}