Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Finansów i Prawa Typ publikacji: Artykuły od roku: 2019 do roku: 2019
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5.
1

Tytuł:
Regulatory Thresholds of Household Deposit Stability in the Euro Area - Neglected Factors and Omissions Made
Źródło:
Panoeconomicus. - vol. 66, iss. 5 (2019) , s. 559-588. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper presents the results of a study carried out under a research project financially supported by the National Science Centre in Poland (grant number: DEC-2013/11/D/HS4/04056). The analysis is based on household-level data provided by the Eurosystem Household Finance and Consumption Survey
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168324921
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wymóg podwójnej karalności oraz zgody skazanego jako przesłanki przejęcia kary pozbawienia wolności do wykonania według konwencji strasburskiej o przekazywaniu osób skazanych = Requirement of Double Punishability and the Sentenced Person's Consent as Conditions for Taking over the Administration of a Penalty of Deprivation of Liberty Pursuant to the Strasbourg Convention on the Transfer of Sentenced Persons
Źródło:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 9 (168) (2019) , s. 4-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168342697
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Bobrzyńska Olga , Figura-Góralczyk Edyta , Juryk Anna , Mikša Katarzyna , Sapota Anna , Wysocka-Bar Anna
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 28, z. 4 (2019) , s. 1027-1056
Nr:
2168343716
recenzja
4

Tytuł:
Polish Commercial Banks' Efficiency in 2009-2016 Under Stress Conditions for Recapitalization = Efektywność polskiego sektora bankowości komercyjnej w warunkach zwiększonych obciążeń kapitałowych w latach 2009-2016
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2(21) (2019) , s. 149-163. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168343798
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Zamknięcie katalogu czynności notarialnych konsula przewidzianego w art. 28 ustawy - prawo konsularne - błąd ustawodawcy krajowego = Numerus Clauses in Consular Notarial Activities Provided in Article 28 of the Consular Law - an Analysis of Errors in the National Legislation
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 17 (2019) , s. 230-241. - Streszcz., summ.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168345740
artykuł w czasopiśmie
1
Regulatory Thresholds of Household Deposit Stability in the Euro Area - Neglected Factors and Omissions Made / Katarzyna KOCHANIAK // Panoeconomicus. - vol. 66, iss. 5 (2019), s. 559-588. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1452-595X/2019%20OnLine-First/1452-595X1700011K.pdf. - ISSN 1452-595X
2
Wymóg podwójnej karalności oraz zgody skazanego jako przesłanki przejęcia kary pozbawienia wolności do wykonania według konwencji strasburskiej o przekazywaniu osób skazanych = Requirement of Double Punishability and the Sentenced Person's Consent as Conditions for Taking over the Administration of a Penalty of Deprivation of Liberty Pursuant to the Strasbourg Convention on the Transfer of Sentenced Persons / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 9 (168) (2019), s. 4-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1895-0396
3
[Recenzja] / Olga Bobrzyńska, Edyta FIGURA-GÓRALCZYK, Katarzyna Mikša, Anna Juryk, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 28, z. 4 (2019), s. 1027-1056. - Rec. pracy: "Yearbook of Private International Law", vol. XIX - 2017/2018, Founding Editors: Petar Šarčević, Paul Volken, Editors: Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, Published in Association with Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln 2018, IX, 618 s. - ISSN 1230-7173
4
Polish Commercial Banks' Efficiency in 2009-2016 Under Stress Conditions for Recapitalization = Efektywność polskiego sektora bankowości komercyjnej w warunkach zwiększonych obciążeń kapitałowych w latach 2009-2016 / Piotr Karaś, Andrzej WALITZA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2(21) (2019), s. 149-163. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/download/1669/1445. - ISSN 1642-168X
5
Zamknięcie katalogu czynności notarialnych konsula przewidzianego w art. 28 ustawy - prawo konsularne - błąd ustawodawcy krajowego = Numerus Clauses in Consular Notarial Activities Provided in Article 28 of the Consular Law - an Analysis of Errors in the National Legislation / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 17 (2019), s. 230-241. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/P.Czubik_PWPM_2019.pdf/85d441a6-d726-4ab5-ad5b-ec5db5828d3d. - ISSN 1730-4504
1
Kochaniak K., (2019), Regulatory Thresholds of Household Deposit Stability in the Euro Area - Neglected Factors and Omissions Made, "Panoeconomicus", vol. 66, iss. 5, s. 559-588; http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1452-595X/2019%20OnLine-First/1452-595X1700011K.pdf
2
Nita-Światłowska B., (2019), Wymóg podwójnej karalności oraz zgody skazanego jako przesłanki przejęcia kary pozbawienia wolności do wykonania według konwencji strasburskiej o przekazywaniu osób skazanych, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 9 (168), s. 4-12.
3
Bobrzyńska O., Figura-Góralczyk E., Juryk A., Mikša K., Sapota A., Wysocka-Bar A., (2019), [Recenzja], "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 28, z. 4, s. 1027-1056.
4
Karaś P., Walitza A., (2019), Polish Commercial Banks' Efficiency in 2009-2016 Under Stress Conditions for Recapitalization, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 2(21), s. 149-163; https://aoc.uek.krakow.pl/article/download/1669/1445
5
Czubik P., (2019), Zamknięcie katalogu czynności notarialnych konsula przewidzianego w art. 28 ustawy - prawo konsularne - błąd ustawodawcy krajowego, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 17, s. 230-241; https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/P.Czubik_PWPM_2019.pdf/85d441a6-d726-4ab5-ad5b-ec5db5828d3d
1
@article{journals,
author = " Kochaniak Katarzyna ",
title = "Regulatory Thresholds of Household Deposit Stability in the Euro Area - Neglected Factors and Omissions Made",
journal = "Panoeconomicus",
number = "vol. 66, iss. 5",
pages = "559-588",
year = "2019",
}
2
@article{journals,
author = " Nita-Światłowska Barbara ",
title = "Wymóg podwójnej karalności oraz zgody skazanego jako przesłanki przejęcia kary pozbawienia wolności do wykonania według konwencji strasburskiej o przekazywaniu osób skazanych",
journal = "Europejski Przegląd Sądowy",
number = "9 (168)",
pages = "4-12",
year = "2019",
}
3
@article{journals,
author = " Bobrzyńska Olga and Figura-Góralczyk Edyta and Juryk Anna and Mikša Katarzyna and Sapota Anna and Wysocka-Bar Anna ",
title = "[Recenzja]",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 28, z. 4",
pages = "1027-1056",
year = "2019",
}
4
@article{journals,
author = " Karaś Piotr and Walitza Andrzej ",
title = "Polish Commercial Banks' Efficiency in 2009-2016 Under Stress Conditions for Recapitalization",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 2(21)",
pages = "149-163",
year = "2019",
}
5
@article{journals,
author = " Czubik Paweł ",
title = "Zamknięcie katalogu czynności notarialnych konsula przewidzianego w art. 28 ustawy - prawo konsularne - błąd ustawodawcy krajowego",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 17",
pages = "230-241",
year = "2019",
}