Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Finansów i Prawa Typ publikacji: Artykuły od roku: 2018 do roku: 2018
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 199.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Gorczyca Katarzyna , Grabiński Tadeusz
Tytuł:
Ageing in Place : Residential Satisfaction in Polish Housing-estate Communities
Źródło:
Ageing and Society. - vol. 38, iss. 12 (2018) , s. 2410-2434. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This paper is part of research conducted under the research project on 'The Social and Spatial Transformations of Large Housing Estates of the Selected Polish Towns at the Turn of the 21st Century'. The project was financed from the resources of the Polish National Science Centre, allocated by Decision Number DEC-2011/01/N/HS4/02164
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168316159
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Sources of Income and Financial Autonomy of Local Self-government
Źródło:
Economics World. - vol. 6, no. 1 (2018) , s. 22-33. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168320835
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wpływ nakładów na badania i rozwój na rentowność przedsiębiorstw = Impact of R&D Investments on Company Profitability
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 96, nr 152 (2018) , s. 43-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168323867
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Comparative Analysis of Mechanisms of Schumpeterian Evolution
Źródło:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. - vol. 14, iss. 1 (2018) , s. 7-28. - Tytuł numeru: Innovation, Entrepreneurship and Psychological Traits as Factors Influencing Productivity - Bibliogr.
Program badawczy:
This work is partially supported by the National Science Centre in Poland, GRANT 2014/13/B/HS4/03348
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323877
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Morawski Leszek , Czupryna Marcin , Mycielski Jerzy , Rączka Jan
Tytuł:
Offering Time-of-Use Electricity Rates to Households in a Formerly Centrally Planned Economy : Insights from Consumer Tests in Poland
Źródło:
Eastern European Economics. - vol. 56, iss. 3 (2018) , s. 246-267. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168324033
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Specyfika analizy finansowej przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie ENEA wytwarzanie Sp. z o.o. = Specifity of The Financial Analysis of An Energey Enterprise on The Example of Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018) , s. 11-25. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324065
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Nieuczciwe praktyki rynkowe instytucji finansowych a wybrane formy alternatywnych metod rozwiązywania sporów = Unfair Market Practices of Financial Institutions and Selected Forms of Alternative Dispute Resolution Methods
Źródło:
Rozprawy Ubezpieczeniowe : konsument na rynku usług finansowych = Journal of Insurance : Financial Markets and Consumer Protection. - nr 1 (27) (2018) , s. 18-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168324199
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Consumer Protection Against Confusion in the Trademark Law
Źródło:
European Journal of Economics, Law and Politics = ELP. - vol. 5, no. 1 (2018) , s. 1-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168324223
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Swoboda przedsiębiorczości w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości = Freedom of Establishment in the Case Law of the Court of Justice - Case Law Review
Źródło:
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. - nr 2 (175) (2018) , s. 19-26. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324329
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Zależności między wybranymi charakterystykami corporate governance a ujawnieniami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu = The Relationships between Selected Characteristics of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018) , s. 207-215. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324683
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Wycena bilansowa obligacji w zamortyzowanym koszcie - wybrane aspekty = Bonds Balance Sheet Valuation in Amortised Cost - Chosen Aspects
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018) , s. 464-472. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324685
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Analiza przyczynowa odchyleń kosztów w mikroprzedsiębiorstwach = Casual Analysis of Cost Deviations in Micro Enterprises
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 506 (2018) , s. 134-142. - Tytuł numeru: Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324687
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Perspektywy dla finansów Unii Europejskiej po rezygnacji z członkostwa Wielkiej Brytanii = Prospects for EU Finance after the British Withdrawal from the European Union
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 6, nr 2 (2018) , s. 106-118. - Tytuł numeru: Contemporary Challenges of Finance - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324689
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Działalność transgraniczna pośredników ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej : aspekty publicznoprawne = Cross-border Activities of Insurance Intermediaries in the European Union : Public-law Aspects
Źródło:
Prawo Asekuracyjne. - nr 1 (94) (2018) , s. 3-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324727
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Komisja rewizyjna jako element kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym = Audit Committee as an Element of Internal Control in Territorial Self-government
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 5 (329) (2018) , s. 9-20. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324735
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Tutoring jako niekonwencjonalna metoda nauczania przedmiotów z zakresu rachunkowości w szkole wyższej = Tutoring as an Unconventional Teaching Method in University's Accountancy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018) , s. 259-271. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324835
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Raportowanie zintegrowane a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw = Integrated Reporting vs. Corporate Social Responsibility
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018) , s. 272-280. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324841
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Multilateral Convention (MLI) - Tax Evolution or Revolution? = Konwencja Wielostronna (MLI) - podatkowa ewolucja czy rewolucja?
Źródło:
Studia Iuridica Lublinensia. - vol. 27, nr 2 (2018) , s. 9-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168324855
artykuł w czasopiśmie
19

Konferencja:
27th Conference Medicine, Law and Society: "Contemporary Medical, Legal and Ethical Challenges and Dilemmas", Maribor, Słowenia, od 2018-03-23 do 2018-03-24
Tytuł:
Selected Legal Problems of EEG Biofeedback Therapy under the Polish Law
Źródło:
Medicine, Law & Society. - vol. 11, no. 1 (2018) , s. 13-28. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168324901
artykuł w czasopiśmie
20

Konferencja:
27th Conference Medicine, Law and Society: "Contemporary Medical, Legal and Ethical Challenges and Dilemmas", Maribor, Słowenia, od 2018-03-23 do 2018-03-24
Tytuł:
Patients' Genetic Data Protection in Polish Law and EU Law - Selected Issues
Źródło:
Medicine, Law & Society. - vol. 11, no. 1 (2018) , s. 29-46. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168324905
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Publiczne wydatki na badania i rozwój i ich oddziaływanie na sektor prywatny: komplementarność czy substytucyjność? : analiza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Private R&D : Complementarity or Substitution? : Analysis for Central and East European Countries
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 3, t. 335 (2018) , s. 171-188. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325035
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy , Snarska Małgorzata
Tytuł:
Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series
Źródło:
Statistics in Transition : new series. - vol. 19, no 2 (2018) , s. 331-350. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
JPR research has been partially supported by the AGH UST local grant no. 15.11.420.038.
DM and JPR research has been partially supported by the Faculty of Applied Mathematics AGH UST statutory tasks within subsidy of the Ministry of Science and Higher Education, grant no. 11.11.420.004.
MS research was partially supported by NSC Grant no. OPUS.2015.17.B.HS4.02708,
DK research has been partially supported by the grant awarded to the Faculty of Management of CUE for preserving scientific resources for 2016, 2017 and 2018
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168325091
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Piotr Gil, Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości, Warszawa 2016, Wolters Kluwer Polska SA, s. 530.
Źródło:
Państwo i Prawo. - R. 73, z. 3 (865) (2018) , s. 120-124
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168325155
recenzja
24

Autor:
Tytuł:
Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018) , s. 317-343. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Jan Czekaj, Marcin Czupryna, and Elżbieta Kubińska were supported by a grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioral and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets," Decision no. 2015/17/B/HS4/02708. ; Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz were supported by the MAESTRO grant, awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Large risks with low probabilities: Perception and willingness to undertake prevention," Decision no. DEC-2012/04/A/HS6/00614.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168325315
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004-2017 = Pillars Of Competitiveness (GCI) Influence on V4 Countries' Competitive Position (in Comparison to UE-10) in 2004-2017
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 53, t. 2 (2018) , s. 263-279. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Prezentowane w artykule badanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2015/17/B/HS4/02075 (E. Molendowski) ; oraz ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dostacji na utrzymanie potencjału badawczego (M. Snarska).
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325357
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Zmiany w konwencji haskiej ("apostille") w latach 2016-2017
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1(74) (2018) , s. 5-25
Tryb dostępu:
Nr:
2168325477
artykuł nierecenzowany
27

Autor:
Popławski Łukasz , Szymczyk Katarzyna
Tytuł:
Non-Classical Resource Approach as a Strategy for the Internationalization of Enterprises : Objectives Against General Obstacles
Źródło:
International Journal of Engineering and Technology. - vol. 7, no 2.28, Special Issue 28 (2018) , s. 220-224. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168325845
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Transfery finansowane z budżetu państwa na ochronę zabytków w Polsce = Transfers Financed from the State Budget for the Protection of Monuments in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018) , s. 324-335. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325959
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Hanna Kociemska: Partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu heterodoksyjnym [Public-Private Partnership in a Heterodox Approach]. WUE 2017, 220 pp.
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018) , s. 367-370
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168326015
recenzja
30

Autor:
Widacki Jan , Plebanek Ewa
Tytuł:
Glosa do wyroku SN z 30.11.2016 r., IV KK 225/16 : (kryterium oceny sprawiedliwości kary) = Commentary on Supreme Court Judgment of 30 November 2016, IV KK 225/16
Źródło:
Państwo i Prawo. - R. 73, z. 4 (866) (2018) , s. 133-141. - Summ.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168326081
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym = The Form of a Juridical Act Performed by Putting a Biometric Signature
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (2018) , s. 28-33. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326277
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
The Educational Role of the Accountants Association in Poland (AAP) after the Deregulating of the Profession = Rola edukacyjna Stowarzyszenia Księgowych w Polsce po deregulacji zawodu księgowego
Źródło:
Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 23, nr 2 (2018) , s. 75-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326289
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne = Tax Policy of the State and the Problem of Social Inequality
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018) , s. 76-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326291
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Autor:
Czupryna Marcin , Oleksy Paweł , Przybek Piotr , Kamiński Bogumił
Tytuł:
Agent-Based Modelling of Viticulture Development in Emerging Markets : the Case of the Małopolska Region
Źródło:
Journal of Artificial Societies and Social Simulation. - vol. 21, iss. 3 (2018) , s. 1-21. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by a grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioural and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets," Decision no. 2015/17/B/HS4/02708
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168326317
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Znaczenie regionalnych komisji orzekających w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych = The Importance of the Regional Arbitration Commission in the System of Liability for Breach of Public Finance Discipline
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 175-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326323
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Struktura wydatków publicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - analiza porównawcza = The Composition of Public Expenditure in Central and Eastern European Countries - a Comparative Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 7-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326393
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Reklama natywna a prawne granice uczciwości w reklamie = Native Advertising and the Legal Limits of Honesty in Advertising
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (2018) , s. 34-38. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326397
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP = Stabilność makroekonomiczna w Polsce na tle tendencji unijnych w świetle koncepcji PSM
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 18 (2018) , s. 11-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168326419
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych = Analysis of the Sensitivity of Mortgage Servicing Costs to Changes in Interest Rates
Źródło:
Bezpieczny Bank. - nr 1 (70) (2018) , s. 124-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168326505
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Analiza zmienności makroekonomicznych wielkości finansowych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej = Analysis of the Variability of Macroeconomic Financial Quantities with the Example of Selected European Union Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 19 (68) (2018) , s. 73-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168326611
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Horyslavets Pavlo , Płonka Maria , Trynchuk Viktor
Tytuł:
Experience Marketing and Its Tools in Promoting the Insurance Services
Źródło:
Innovative Marketing. - vol. 14, iss. 1 (2018) , s. 41-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168326655
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Analiza poziomu infrastruktury sportowej w ujęciu lokalnym i regionalnym = Analysis of the Level of Sport Infrastructure on a Local and Regional Basis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 97-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326673
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Selected Legal Problems of Online Advertising
Źródło:
LeXonomica. - vol. 10, no 1 (2018) , s. 33-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168326679
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Nauczanie i dzieła naukowe jako przedmiot prawa autorskiego : uwagi na tle wybranych poglądów judykatury = Teaching and Scientific Works as the Subject of Copyright Law on the Background of Selected Views of Judicature
Źródło:
Przegląd Sądowy. - nr 6 (2018) , s. 92-104. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326683
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Rola ekonomii w polityce gospodarczej na przykładzie koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej Ludwiga Erharda
Źródło:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (81) (2018) , s. 27-34. - Tytuł numeru: Społeczna gospodarka rynkowa - ordoliberalizm - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168326959
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006-2015 = The Economic Conditions of Household Consumption Behaviour in Poland in the Years 2006-2015
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 27-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327053
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Tradycyjne i nowoczesne formy budowania sieci bankowej w Polsce = Traditional and Modern Forms of Building a Banking Network - the Case of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 47-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327055
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Zmiany w finansowaniu przedsięwzięć ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce = Changes in the Funding of Environmental Protection Projects in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 61-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327057
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Źródła finansowania rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego = Financing Development by Local Governments' Units
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 113-128. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327059
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego = Changes in Ecological Charges in Water Management in the Light of Recent Water Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 79-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327061
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Analiza znaczenia wydatków oświatowych w zależności od kategorii jednostki samorządu terytorialnego = An Analysis of the Significance of Educational Expenditures by Type of Local Government Unit
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 129-156. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327097
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - stan i perspektywy = The State of and Perspectives on Local Government Unit Debt in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 157-173. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327099
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Uzbrojenie terenu i jego wpływ na wartość nieruchomości gruntowej = Utility Networks and their Impact on the Value of Land
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 193-203. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327101
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Budżetowanie jako element planowania w przedsiębiorstwie = Budgeting as an Element of Planning in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 205-220. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327103
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Tytuł:
PKB : umiarkowane tempo, jakość wzrostu słaba
Źródło:
Rzeczpospolita. - 17 stycznia (2018) , s. A28
Tryb dostępu:
Nr:
2168327117
artykuł nierecenzowany
56

Tytuł:
Ulgi a preferencje podatkowe w podatkach dochodowych w Polsce = Tax Relief and Tax Preferences in Income Tax in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 167-183. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327121
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Wpływ odroczonego podatku dochodowego na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej = The Effect of Deferred Income Tax on the Profit of the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 149-165. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327123
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Tytuł:
Wpływ restrykcyjności regulacji nadzorczych na stabilność banków spółdzielczych w krajach Unii Europejskiej = The Impact of Restrictiveness of Supervisory Regulations on the Stability of Cooperative Banks in the EU
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 185-205. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327125
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Informacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw - definicja, źródła i proponowane kierunki badań = Non-financial Disclosures as Contemporary Corporate Reporting - Definition, Sources and Proposed Research Directions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 25-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327127
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Definicje i klasyfikacje kategorii ekonomicznych w badaniach nad współczesnymi zjawiskami finansowymi = Defining and Classifying Economic Categories in Scientific Research on Contemporary Financial Phenomena
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 7-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327129
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa = Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 97-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327131
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Forma prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych a ich użyteczność - przegląd wybranych badań = How Information Is Presented in Financial Reports and the Usefulness of the Forms Chosen - a Review of Selected Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 41-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327133
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Zależność kosztu kapitału jednostek gospodarczych od czynników o charakterze instytucjonalnym = Institutional Factors and the Cost of Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 133-147. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327135
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Porównanie wskaźników płynności finansowej polskich i czeskich przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w podziale na mikro-, małe, średnie i duże podmioty gospodarcze = A Comparison of Financial Liquidity Ratios in the Polish and Czech Industrial Processing Sector for Micro, Small, Medium and Large Business Entities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 117-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327137
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Rachunki fizycznych przepływów wody jako element europejskich rachunków ekonomicznych środowiska = Physical Water Flow Accounts as a Part of European Environmental Economic Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 225-236. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327139
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych = The Contents of Financial Statements of Public Finance Sector Units
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 61-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327141
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Praktyczne aspekty ujednolicenia obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego = The Practical Aspects of Unifying the Reporting Requirements of Public Benefit Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 81-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327143
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Polityka bilansu banku centralnego a kurs walutowy = Central Bank Balance Sheet Policy and the Exchange Rate
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 207-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327145
artykuł w czasopiśmie
69

Autor:
Heorhiadi Nelli H. , Druhov Oleksiy , Vilhutska Roksolana , Bets Mariana , Stoianovskyi Andrii , Folwarski Mateusz
Tytuł:
Organizational Development in Banks Management Systems
Źródło:
Banks and Bank Systems. - vol. 13, no. 3 (2018) , s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168327195
artykuł w czasopiśmie
70

Konferencja:
13th Econophysics Colloquium (EC) and 9th Symposium of Physics in Economy and Social Sciences (FENS), Warszawa, Polska, od 2017-07-05 do 2017-07-07
Tytuł:
Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries - a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 133, no. 6 (2018) , s. 1371-1387. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168327205
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Budget Management in Self-Government - Polish Case
Źródło:
Journal of WEI Business and Economics. - vol. 7, no 2 (2018) , s. 14-30. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327239
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Sustainable Development as Equilibrium between Investments and Savings - an Attempt Towards a New Conception = Rozwój zrównoważony jako równowaga inwestycji i oszczędności - próba koncepcji
Źródło:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 16, nr 3 (75), cz. 1 (2018) , s. 55-71. - Tytuł numeru: Sustainable Development and the Behaviour of Economic Actors on the Market - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327243
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Markowska Małgorzata , Sokołowski Andrzej , Rygiel Agnieszka , Strahl Danuta
Konferencja:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Tytuł:
Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi = Nonlinear Trend Approximation of the Results of Dynamic Multidimensional Scaling
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 161-168. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 30)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego ; Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327295
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Brzeziński Bogumił , Franczak Agnieszka
Tytuł:
Glosa : Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2017 r. (I SA/Wr 403/17) = Judgment of the Provincial Administrative Court in Wroclaw of 9 November 2017 (I SA/Wr 403/2017) - 'Collective Liability' in Polish Tax Law
Źródło:
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. - R. 27, z. 4 (158) (2018) , s. 282-287. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327313
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Zdolność ekonomiczna lub finansowa wykonawcy - wybrane problemy w świetle obowiązujących przepisów z zakresu zamówień publicznych = Economic and Financial Capacity of the Contractor - Selected Problems in the Light of the Binding Public Procurement Regulations
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (56) (2018) , s. 41-56. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168327363
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Zagadnienie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w sektorze lotnictwa = The Issue of State Aid for Enterprises in the Aviation Sector
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 509 (2018) , s. 328-340. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327443
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Obserwatora i uczestnika spojrzenia na wojnę albo o obojętności i zaangażowaniu : rozważania w świetle filozofii Kanta = Observer's and Participant's Views on War or About Indifference and Commitment : Deliberations Under Kant's Philosophy [dokument elektroniczny]
Źródło:
Politeja. - nr 2 (53) (2018) , s. 169-182. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327467
artykuł w czasopiśmie
78

Autor:
Tytuł:
Związki formy czynności prawnej i mocy dowodowej dokumentu : (uwagi na kanwie tekstu Macieja Celichowskiego z numeru 8 "Rejenta" z 2017 r.)
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 8 (328) (2018) , s. 107-120
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168327481
polemika
79

Tytuł:
Wpływ wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych w Polsce = Impact of the Introduction of Employee Capital Plans on the Amount of Future Pension Benefits in Poland
Źródło:
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka. - nr 2 (137) (2018) , s. 33-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327585
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Recenzja książki pod red. naukową Jakuba Pokrzywniaka pt. "Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń"
Źródło:
Prawo Asekuracyjne. - nr 3 (96) (2018) , s. 91-94
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327605
recenzja
81

Tytuł:
Recenzja książki Jana Byrskiego pt. "Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych"
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 4 (89) (2018) , s. 106-111
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168327609
recenzja
82

Tytuł:
The Impact of Selected Regulations on the Development of Payments Systems in Poland = Vpliv regulâtornih ìnstrumentìv na rozvitok platìžnih sistem v Polʹŝì
Źródło:
Marketing and Management of Innovations = Marketing ì menedžment ìnnovacìj. - no 3 (2018) , s. 302-312. - Summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327615
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Assessment of the Efficiency of Municipal Companies Based on Local Collective Transport
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (44) (2018) , s. 56-70. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168327875
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Challenges to the Rule of Law in the European Union : the Distressing Case of Poland
Źródło:
Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos = Journal of the Brazilian Institute of Human Rights. - no 17/18 (2018) , s. 221-248. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327879
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Sprawozdawczość zintegrowana odpowiedzią na potrzebę standaryzacji raportowania niefinansowego = Integrated Reporting to Meet the Need for Non-Financial Reporting Standardisation
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 164 (2018) , s. 99-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327897
artykuł w czasopiśmie
86

Autor:
Zarzycka Ewelina , Krasodomska Joanna , Biernacki Michał
Tytuł:
The Perceived Impact of Accreditation on the Quality of Academic Accounting Education : Students' Perspective = Postrzeganie wpływu akredytacji na jakość kształcenia w obszarze rachunkowości z perspektywy studentów
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 99, nr 155 (2018) , s. 187-208. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168327899
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Die Stellung des überlebenden Ehegatten sowie das Pflichtteilsrecht in der polnischen Rechtsordnung
Źródło:
Tijdschrift Erfrecht. - J. 19, nr 4 (2018) , s. 111-118
Nr:
2168327943
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
FamRZ. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. - H. 7 (2018) , s. 495-496
Nr:
2168327947
recenzja
89

Autor:
Alexander David , Brébisson Hélène de , Circa Cristina , Eberhartinger Eva , Fasiello Roberta , Grottke Markus , Krasodomska Joanna
Tytuł:
Philosophy of Language and Accounting
Źródło:
Accounting Auditing & Accountability Journal. - vol. 31, iss. 7 (2018) , s. 1957-1980. - Tytuł numeru: Language and Translation in Accounting - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168327953
artykuł w czasopiśmie
90

Autor:
Długosz Zbigniew , Mostowik Michał
Tytuł:
Dysponowanie danymi z rachunku w świetle przepisów PSD2 oraz RODO
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 5 (90) (2018) , s. 60-69. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168327999
artykuł w czasopiśmie
91

Autor:
Tytuł:
Elementy kontroli zarządczej przedmiotem samooceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego = Elements of Management Control Subject of Self-management of Financial Economy of Local Self-government Units
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018) , s. 163-173. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328047
artykuł w czasopiśmie
92

Autor:
Tytuł:
Konsekwencje organizacyjne elektronizacji postępowania przetargowego = Organizational Consequences of Electronization of the Public Procurement System
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (57) (2018) , s. 19-36. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168328243
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
The Role of Imitative Mechanisms within the Economic Evolution
Źródło:
Economics and Business Review. - vol. 4 (18), nr 4 (2018) , s. 64-82. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was funded by a grant awarded to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics to maintain research potential
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168328491
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Bayesian Inference for a Deterministic Cycle with Time-Varying Amplitude : the Case of the Growth Cycle in European Countries
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 10, nr 3 (2018) , s. 233-262. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168328497
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej państwa na przykładzie Polski i Francji = Evolution of Performance Budget in the Area of Cultural Policy Based on the Experience of Poland and France
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 52, nr 3 (2018) , s. 147-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168328663
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Korzyści z gospodarowania wodami opadowymi
Źródło:
Wodociągi-Kanalizacja. - nr 9 (175) (2018) , s. 37-41. - Streszcz.
Nr:
2168328855
artykuł nierecenzowany
97

Tytuł:
Opłaty od wód opadowych - okiem ekonomisty
Źródło:
Wodociągi Polskie. - nr 3 (55) (2018) , s. 28-30. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168328857
artykuł nierecenzowany
98

Autor:
Tytuł:
Kilka uwag na temat znaczenia przepisu art. 168a k.p.k. dla dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowym dowodu pozyskanego z naruszeniem rygorów ustawowych = Criteria for Non-admissibility of Evidence on the Background of the Practical Importance of Article 168a of Code of Criminal Procedure
Źródło:
Palestra. - R. 63, nr 10 (732) (2018) , s. 30-37. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168328865
artykuł w czasopiśmie
99

Autor:
Hermeliński Wojciech , Nita-Światłowska Barbara
Tytuł:
Kara dożywotniego pozbawienia wolności bez dostępu do warunkowego przedterminowego zwolnienia - refleksje w kontekście gwarancji wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka = Life Imprisonment Punishment without Release on Parole in the Context of the Guarantees Arising from the European Convention on Human Rights
Źródło:
Palestra. - R. 63, nr 10 (732) (2018) , s. 21-29. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168328879
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Household Deposits in the Eurozone Area - Net Outflows and High Value Deposits
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 2 (41) (2018) , s. 189-206. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168328931
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Dysfunkcje w obszarze dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury = Dysfunctions in the Area of Entity-based Grants for Self-government Cultural Institutions
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 11 (335) (2018) , s. 52-67. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168328953
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Król Aleksandra , Księżak Jerzy , Kubińska Elżbieta , Rozakis Stelios
Tytuł:
Evaluation of Sustainability of Maize Cultivation in Poland : a Prospect Theory-PROMETHEE Approach
Źródło:
Sustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018) , s. 1-19. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168329017
artykuł w czasopiśmie
103

Autor:
Czupryna Marcin , Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Tytuł:
Can Conjugate Prior Probability Explain the Illusion of Control? = Czy wnioskowanie bayesa i rozkłady sprzężone mogą tłumaczyć zjawisko iluzji kontroli
Źródło:
Decyzje. - nr 29 (2018) , s. 87-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Elżbieta Kubińska and Marcin Czupryna were supported by the grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioral and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets," Decision no. 2015/17/B/HS4/02708. Łukasz Markiewicz was supported by the grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Spontaneous evaluations of risk", Decision no. 2015/17/D/HS6/02684
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329151
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Natural Capital in Economic Models = Kapitał naturalny w modelach ekonomicznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 65, z. 3 (2018) , s. 253-270. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329181
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Generalized Subsampling Procedure for Non-stationary Time Series
Źródło:
Electronic Journal of Statistics. - vol. 12, no. 2 (2018) , s. 3875-3907. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168329371
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
The New National Council of the Judiciary and Its Impact on the Supreme Court in the Light of the Principle of Judicial Independence = Nowa Krajowa Rada Sądownictwa i jej wpływ na Sąd Najwyższy w świetle zasady niezawisłości sądów
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 16 (2018) , s. 177-196. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168329387
artykuł w czasopiśmie
107

Autor:
Tytuł:
Czynniki zapotrzebowania materiałowego w krajach UE w latach 2000-2015 = Factors of Material Consumption in EU Countries in 2000-2015
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 65, z. 1 (2018) , s. 101-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329499
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Rola nadwyżki operacyjnej w finansowaniu działalności rozwojowej jednostek samorządu terytorialnego i zaspokajaniu potrzeb społecznych (na przykładzie gmin oraz miast na prawach powiatów w latach 2011-2017) = The Role of the Operating Surplus in Financing the Development Activities of Local Authority Units and Satisfying Public Needs (Using the Example of Municipalities and Cities with the Rights of Counties in the Years 2011-2017)
Źródło:
Finanse Komunalne. - nr 7-8 (2018) , s. 5-12. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168329503
artykuł w czasopiśmie
109

Autor:
Zarzycka Ewelina , Krasodomska Joanna , Biernacki Michał
Tytuł:
Akredytacja ACCA a rozwój zawodowy specjalistów rachunkowości i finansów w Polsce = ACCA Accreditation and the Professional Development of Finance and Accounting Specialists in Poland
Źródło:
e-mentor. - nr 3 (75) (2018) , s. 48-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168329505
artykuł w czasopiśmie
110

Autor:
Tytuł:
Kilka uwag na temat ratio legis tak zwanych polskich standardów opieki okołoporodowej = Some Remarks on Ratio Legis of the So-Called Polish Standards for Perinatal Care
Źródło:
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 16, nr 2 (2018) , s. 93-104. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329545
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Wykorzystanie w procesie badania sprawozdania finansowego wyników prac ekspertów w świetle badań empirycznych = The Use of the Results of Expert Work in the Process of Auditing the Financial Statement in the Light of Empirical Research
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 522 (2018) , s. 113-125. - Tytuł numeru: System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329583
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Koncepcje zachowania kapitału na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Concepts of Capital Conservation on the Example of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 522 (2018) , s. 193-206. - Tytuł numeru: System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329595
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Doskonalenie zawodowe osób zajmujących się rachunkowością na wybranych przykładach = Professional Development of People Dealing with Accounting on Selected Examples
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 522 (2018) , s. 275-289. - Tytuł numeru: System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329609
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector = Metody pomiaru efektywności sektora finansów publicznych = Metody izmereniâ èffektivnosti gosudarstvennogo finansovogo sektora
Źródło:
International Journal of New Economics and Social Sciences. - vol. 7, no. 1 (2018) , s. 39-49. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168329623
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Wpływ raportowania zintegrowanego na kształtowanie wyników i wizerunku jednostki gospodarczej = Impact of Integrated Reporting on Shaping the Results and Image of the Company
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 522 (2018) , s. 345-356. - Tytuł numeru: System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329639
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Inwestorzy instytucjonalni a finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych : analiza wartości dla akcjonariuszy spółek sektora budowlanego = Institutional Investors and the Financialisation of Construction Companies in Poland : a Shareholder Value Approach
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018) , s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł jest wynikiem realizacji projektu badawczego dofinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329673
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego = Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Markets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018) , s. 161-182. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329713
artykuł w czasopiśmie
118

Autor:
Tytuł:
Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych - ewolucja i perspektywy = From Classic Securities to Dematerialised Financial Instruments - Evolution and Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018) , s. 201-217. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329715
artykuł w czasopiśmie
119

Autor:
Bek-Gaik Bogusława , Rymkiewicz Bartosz
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu a finansowe dokonania przedsiębiorstw - głos w dyskusji = Corporate Social Responsibility vs. the Corporate Financial Performance - a Voice in the Discussion
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 514 (2018) , s. 31-46. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329843
artykuł w czasopiśmie
120

Konferencja:
9th Annual Global Business Conference 2018: Developing New Value-Creating Paradigms, Dubrownik, Chorwacja, od 2018-09-26 do 2018-09-29
Tytuł:
The Control Function of Auditing in Public Interest Entities in Poland
Źródło:
Global Business Conference. - R. 18 (2018) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168329897
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Adjustment Processes Resulting in Equilibrium in the Private Ownership Economy
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 10, nr 4 (2018) , s. 305-332. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work is supported by National Science Centre in Poland, GRANT 2014/13/B/HS4/03348
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329905
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Audyt finansowy - studia z przyszłością
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018) , s. 54-55. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168329919
artykuł nierecenzowany
123

Autor:
Wiśniewski Piotr , Kluza Krzysztof , Wyrobek Joanna , Suchenia Anna
Tytuł:
Wybrane metody rekompozycji procesów biznesowych oparte o repozytorium modeli = Selected Methods of Business Process Recomposition Based on Model Repository [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 12 (2018) , s. 424-436. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168329975
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Powstanie wspólnoty mieszkaniowej w świetle znowelizowanej w 2017 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych = Establishment of a Housing Community in the Light of the Amended Act on Housing Co-operatives in 2017
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 2 (2018) , s. 373-412. - Summ.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168330055
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Problematyka interpretacji treści art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako podstawy żądania zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej przy nabyciu lokalu komunalnego po jej waloryzacji = Issues Related to Interpreting the Content of the Art. 68, Section 2a, Item 5 of the Act on Real Property Management as a Basis to Request the Reimbursement of the Amount Equal to the Discount Given while Purchasing a Council Property after Its Indexation
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 2 (322) (2018) , s. 57-81. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW: