Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Finansów i Prawa Typ publikacji: Artykuły od roku: 2016 do roku: 2016
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 210.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Generalized Resampling Scheme With Application to Spectral Density Matrix in Almost Periodically Correlated Class of Time Series
Źródło:
Journal of Time Series Analysis. - vol. 37, iss. 3 (2016) , s. 369-404. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by research grant DEC-2013/09/B/HS4/01945 from the National Science Centre
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168302843
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce samorządu terytorialnego przedmiotem oceny audytu wewnętrznego - wątpliwości interpretacyjne = Information Security Management System in the Local Authority unit as the Subject of Internal Audit Assessment - Doubts in Interpretation
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 23, nr 1-2 (204-205) (2016) , s. 126-133. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168303729
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Wydatkowanie środków na promocję
Źródło:
Finanse Publiczne. - nr 2 (111) (2016) , s. 59-60
Nr:
2168303731
artykuł nierecenzowany
4

Tytuł:
Gospodarcze skutki polityki podatkowej na Węgrzech w latach 2008-2014 = The Economic Effects of Fiscal Policy in Hungary in the Period of 2008-2014
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 1 (2016) , s. 123-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168304393
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
The Institution of a National and Cross-Border Economic Mediation as an Alternative Method for Settling Disputes between Entrepreneurs = Inštitúcie národnej a cezhraničnej hospodárskej mediácie/sprostredkovania ako alternatívna metóda pre riešenie sporov medzi podnikateľmi
Źródło:
Studia iuridica Cassoviensia. - R. 4, č. 1 (2016) , s. 4-12. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168304663
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
The Role of Recommendations and Guidelines of the Financial Supervision Commision (KNF) in Combating the Irregularities on the Banking and Insurance Market in Poland = Úloha odporúčania a usmernenia Komisie pre finančný dohľad (KNF) v oblasti boja proti nezrovnalostiam na trhu v oblasti bankovníctva a poist'ovníctva v Pol'sku
Źródło:
Studia iuridica Cassoviensia. - R. 4, č. 1 (2016) , s. 24-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168304941
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Standardy zawodowe w działalności audytu wewnętrznego - wybrane zagadnienia = Professional Standards in the Activities of the Internal Audit - Selected Issues
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 23, nr 4 (207) (2016) , s. 58-66. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305155
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Dębowska-Sołtyk Monika , Sołtyk Piotr
Tytuł:
Czy możliwe jest finansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w formie dotacji?
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 1 (51) (2016) , s. 47-48
Nr:
2168305173
artykuł nierecenzowany
9

Autor:
Tytuł:
Planowanie pracy audytora wewnętrznego
Źródło:
Wspólnota. - nr 1 (1189) (2016) , s. 40-41
Nr:
2168305185
artykuł nierecenzowany
10

Tytuł:
Subsydia podatkowe jako forma pomocy publicznej a dług sektora general government = Tax Subsidies as a Form of State Aid and General Government Sector Debt
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 1 (2016) , s. 147-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305557
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
System podatkowy Polski w okresie transformacji - próba oceny = An Attempt to Evaluate the Polish Tax System During the Transformation Period
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 1 (2016) , s. 15-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305559
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą
Źródło:
Finanse Publiczne. - nr 5 (114) (2016) , s. 29-31
Nr:
2168305583
artykuł nierecenzowany
13

Tytuł:
Fiskalna funkcja podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych = Fiscal Function of Capital Gains Tax
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 1 (2016) , s. 93-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305599
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Zarys modelu oceny finansowej przedsiębiorstwa = An Outline of a Financial Evaluation Model of a Company
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (793) (2016) , s. 60-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168305601
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
The Interference of Law and Economics : the Case of Guarantees for Bank Debt and Their Impact on the Competitiveness of the EU Member States
Źródło:
European State Aid Law Quarterly. - vol. 15, no. 1 (2016) , s. 72-90. - Summ.
Program badawczy:
The publication was financed from means granted to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics, within the subsidy framework maintaining the research capacity
Nr:
2168305661
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego = Application of Administrative Law in Business Activity as a Source of Legal Risk. Part 1. Cz. 1
Źródło:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 1 (106) (2016) , s. 74-81. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305731
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego = Application of Administrative Law in Business Activity as a Source of Legal Risk. Part 2. Cz. 2
Źródło:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 2 (107) (2016) , s. 98-105. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305733
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi w ewidencji księgowej - jako przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 3 (53) (2016) , s. 27-29. - Streszcz.
Nr:
2168305745
artykuł nierecenzowany
19

Autor:
Sieradzki Rafał , Zasępa Piotr
Tytuł:
Underpricing of Private Equity/Venture Capital Backed IPOs : do They Differ from Other Offers?
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (36) (2016) , s. 261-289. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168305843
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Puciato Daniel , Grabiński Tadeusz
Tytuł:
Sezonowość wykorzystania bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009-2012 - implikacje dla praktyki gospodarczej = Seasonality Utilization of Accommodation in Opole Province in 2009-2012 - Implications for Business Practice
Źródło:
Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 2(34) (2016) , s. 177-187. - Tytuł numeru: Ruch turystyczny i jego obsługa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168305883
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Kravchuk Igor , Karaś Piotr
Tytuł:
Integracja inwestorów instytucjonalnych w strefie euro = Integration of Institutional Investors in the Eurozone
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 1 (47) (2016) , s. 83-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305933
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Przepisy dotyczące odrzucenia spadku w europejskim rozporządzeniu spadkowym z perspektywy polskiego notariusza
Źródło:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 2 (2016) , s. 9-16
Tryb dostępu:
Nr:
2168306041
artykuł nierecenzowany
23

Autor:
Tytuł:
Zawieranie przez obywateli państw zza wschodniej granicy umów majątkowych małżeńskich przed polskim notariuszem - zagadnienia praktyczne
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (67) (2016) , s. 9-19
Nr:
2168306045
artykuł nierecenzowany
24

Autor:
Tytuł:
Niedopracowania legislacyjne i błędy konstrukcyjne w stosowanych od 17 VIII 2015 r. przepisach dotyczących aktów poświadczenia dziedziczenia zawartych w prawie o notariacie i przepisach intertemporalnych - zagadnienia wybrane
Źródło:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 1 (2016) , s. 25-37
Tryb dostępu:
Nr:
2168306047
artykuł nierecenzowany
25

Autor:
Tytuł:
Forma czy formularz, zakres formy czy zakres "rejestrowy"? - interpretacja strony formalnoprawnej i dowodowej pełnomocnictw wystawionych w USA w postępowaniu wieczystoksięgowym = A Form or Forms, a Scope of the Form or a "Registry" Scope? and the Interpretation of Powers of Attorney with Regard to the Formal, Legal and Evidentiary Aspects Given in the USA in Real Estate Register Proceedings = Die Form oder das Formular, der Bereich der Form oder der Registerbereich? - die Auslegung der formell- juristischen Beweisseite der in den USA ausgestellten Vollmachten im Grundbuchverfahren
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 26, nr 3 (299) (2016) , s. 28-37. - Summ.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168306049
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Albu Cătălin Nicolae , Balsari Cagnur , Krasodomska Joanna
Tytuł:
Introduction to the Special Issue on Corporate Social Reporting in Central and Eastern Europe
Źródło:
Contabilitate și Informatică de Gestiune = Accounting and Management Information Systems. - vol. 15, no. 2 (56) (2016) , s. 193-205. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168306843
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Dyczkowska Joanna , Krasodomska Joanna , Michalak Jan
Tytuł:
CSR in Poland : Institutional Context, Legal Framework and Voluntary Initiatives
Źródło:
Contabilitate și Informatică de Gestiune = Accounting and Management Information Systems. - vol. 15, no. 2 (56) (2016) , s. 206-254. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168306849
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Waniak-Michalak Halina , Macuda Małgorzata , Krasodomska Joanna
Tytuł:
Corporate Social Responsibility and Accounting in Poland : a Literature Review
Źródło:
Contabilitate și Informatică de Gestiune = Accounting and Management Information Systems. - vol. 15, no. 2 (56) (2016) , s. 255-303. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168306855
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Szacowanie ryzyka w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na potrzeby audytu wewnętrznego - wybrane aspekty praktyczne
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 4 (54) (2016) , s. 27-30. - Streszcz.
Nr:
2168306879
artykuł nierecenzowany
30

Tytuł:
Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy
Źródło:
EUREKA: Social and Humanities. - no. 3 (2016) , s. 43-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307067
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Contribution of the EU Budget to the Implementation of the Social Cohesion Policy of the European Union
Źródło:
Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 2 (2016) , s. 89-106. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168307083
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Fundusze inwestycyjne na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych = Mutual Funds on the Socially Responsible Investments Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (950) (2016) , s. 23-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307193
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
An Extension of the Multivariate Chebyshev's Inequality to a Random Vector with a Singular Covariance Matrix
Źródło:
Communications in Statistics : Theory and Methods. - Vol. 45, No. 17 (2016) , s. 5220-5223. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168307245
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
The Effectiveness of EU Financial Interests Protection - the Case of Traditional Own Resources
Źródło:
Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 10 (2016) , s. 390-400. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168307589
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Outsourcing as a Modern Form of Managing Processes in an Enterprise Illustrated with an Example of Insurance Undertakings in Poland
Źródło:
Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 10 (2016) , s. 253-260. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168307591
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Przyrzeczenie administracyjne w systemie prawnych form działania administracji = An Administrative Promise in the System of Legal Forms of Administrative Types of Action
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 78, z. 1 (2016) , s. 155-167. - Summ.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307593
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
The Legal Consequences of the Cessation of Internal Audit in Local Government = Konsekwencje prawne zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym
Źródło:
Przegląd Prawno-Ekonomiczny = Review of Law, Business & Economics. - nr 34 (1) (2016) , s. 189-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168307595
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Sporządzanie "Cząstkowego protokołu dziedziczenia" przed konsulem - zapowiedź aktywizacji polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych? = Consular "Partial Succession Protocol" - Forecast of Activation of Polish Consular Staff in the Execution of Notarial Functions
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 14 (2016) , s. 53-61. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168307629
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Mechanizm uwierzytelniania dokumentów zagranicznych w relacjach polsko-marokańskich po akcesji Maroka do Konwencji haskiej
Źródło:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 3 (2016) , s. 35-43
Tryb dostępu:
Nr:
2168307637
artykuł nierecenzowany
40

Autor:
Tytuł:
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 r. a prawo właściwe dla sprawy spadkowej wynikające z rozporządzenia europejskiego nr 650/2012
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 26, nr 7 (303) (2016) , s. 141-150
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168307645
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Tytuł:
Umowa prorogacyjna z art. 5 europejskiego rozporządzenia spadkowego jako nowa czynność notarialna
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (68) (2016) , s. 5-26
Nr:
2168307647
artykuł nierecenzowany
42

Autor:
Goyeneche Dardo , Bielawski Jakub , Życzkowski Karol
Tytuł:
Multipartite Entanglement in Heterogeneous Systems
Źródło:
Physical Review A. - vol. 94, iss. 1 (2016) , s. 012346-012355. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168307667
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Trinčuk Viktor , Płonka Maria
Tytuł:
Obraz svâtogo Floriana v firmennom stile goroda Krakova i obŝestv vzaimnogo strahovaniâ
Źródło:
Strahovaâ gazeta. - nr 1-2 (2016) , s. 4
Nr:
2168307671
artykuł nierecenzowany
44

Tytuł:
Uznanie orzeczenia sądu austriackiego dotyczącego ustanowienia opiekuna dla osoby pełnoletniej - analiza przypadku = Recognition of Austrian Court Decision on the Establishment of a Guardian for and Adult Person - Case Study
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 14 (2016) , s. 110-119. - Summ.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168307757
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Europejski model sprawozdawczości statystycznej w zakresie wydatków na ochronę środowiska i jego zastosowanie w Polsce = European Statistical Reporting Model for Environmental Protection Expen-Diture and its Use in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 437 (2016) , s. 288-298. - Tytuł numeru: Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka - etyka - środowisko - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307793
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Udzielanie pomocy publicznej na ochronę środowiska w Unii Europejskiej - zagadnienia interpretacyjne = Granting of State Aid for Environmental Protection in the European Union - the Interpretation Problems
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 437 (2016) , s. 348-359. - Tytuł numeru: Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka - etyka - środowisko - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307795
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie sektora handel = Dividend Policy of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange on the Example of the Trading Sector
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 439 (2016) , s. 405-416. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307833
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Zmiany wydajności pracy i kosztów pracy w Polsce a konkurencyjność gospodarki Polski = Labour Efficiency, Unit Labour Costs and the Competitiveness of the Polish Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (951) (2016) , s. 99-113. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307883
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Moras Małgorzata , Kroczek Piotr
Tytuł:
Nowelizacja "Zasad techniki prawodawczej" : przepisy epizodyczne = Amendment of the Polish Rules of Lesgislative Drafting : Episodic Provisions
Źródło:
Forum Prawnicze. - nr 2 (34) (2016) , s. 33-44. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168308177
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Wpływ kryzysu gospodarczego na aktywne kształtowanie wyniku finansowego w europejskich spółkach giełdowych = Impact of Economic Crisis on Earnings Management in European Listed Companies
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 87, nr 143 (2016) , s. 29-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168308179
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Wpływ jakości systemu nadzoru właścicielskiego na sytuację finansową spółek giełdowych w czasach kryzysu finansowego - przegląd badań empirycznych = Impact of Corporate Governance Quality on Financial Efficiency of Listed Companies in Times of Financial Crisis in the Light of Empirical Studies
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 268 (2016) , s. 9-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308239
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Ocena zrozumiałości sprawozdania z działalności Grupy LOTOS SA z wykorzystaniem aplikacji JASNOPIS = Evaluation of the Management Report Understandability with the Use of the JASNOPIS Application
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 268 (2016) , s. 135-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308243
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Model biznesu w sprawozdawczości organizacji - przegląd badań = Business Model in the Organizations' Reporting - a Research Paper
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 268 (2016) , s. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168308247
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Tytuł:
Ustawa konsularna - pierwszy komentarz po ponad trzydziestu latach obowiązywania
Źródło:
Prawo i Więź. - nr 2 (16) (2016) , s. 81-87
Nr:
2168308275
recenzja
55

Tytuł:
Corporate Insurance Versus Risk Retention : an Empirical Analysis of Medium and Large Companies in Poland
Źródło:
The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice. - vol. 41, iss. 4 (2016) , s. 626-649. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168308531
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Pomoc finansowa państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa = Some Elements of Financial Assistance State in Meeting the Needs Housing Society
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 273 (2016) , s. 252-263. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308539
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Zakres wykorzystania środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w polityce edukacyjnej w Polsce = The Scope of Use of Funds from the European Social Fund in Education Policy in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 273 (2016) , s. 145-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308549
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Spór o koncepcję konsolidacji fiskalnej = Dispute Over the Concept of Fiscal Consolidation
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 273 (2016) , s. 193-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/11/B/HS4/01083
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308553
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Famielec Józefa , Famielec Stanisław
Tytuł:
Integracja nauk ekonomicznych, technicznych i chemicznych na rzecz rozwoju zrównoważonego = Integration of Economic, Technical and Chemical Sciences for Sustainable Development
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (58) (2016) , s. 47-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168308625
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Konferencja:
XVII konferencja naukowa "Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej", Szczecin, Polska, od 2016-10-03 do 2016-10-04
Tytuł:
Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne = The Process of Inventory in the Local Government Unit Subject to an Assessment of the Internal Audit - Organizational Assumptions
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016) , s. 215-228. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308639
artykuł w czasopiśmie
61

Konferencja:
XVII konferencja naukowa "Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej", Szczecin, Polska, od 2016-10-03 do 2016-10-04
Tytuł:
Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej = Measures of Objectives and Tasks in the Unit Budget
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016) , s. 23-34. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308641
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Podatki ekologiczne w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej = Ecological Taxes in Poland and Other European Union Countries
Źródło:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 2 (80) (2016) , s. 3-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308731
artykuł w czasopiśmie
63

Konferencja:
WROFIN - Wrocław Conference in Finance. Contemporary Trends and Challenges, Wrocław, Polska, od 2015-09-22 do 2015-09-24
Tytuł:
Factors Influencing Bank Lending Policies in CEE Countries = Czynniki wpływające na politykę kredytową banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 428 (2016) , s. 162-174. - Tytuł numeru: Wrocław Conference in Finance : Contemporary Trends and Challenges - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308733
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Wykorzystanie dźwigni operacyjnej w analizie rentowności przedsiębiorstwa = Application of Operating Leverage in Company Profitability Analysis
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 39 (2016) , s. 124-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168308735
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Skutki finansowe decyzji przedsiębiorstwa świetle rachunkowości trzech soczewek : (autorskie podejście metodologiczne) = Financial Results of Company Decisions in the Light of Three Lens Accounting
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 39 (2016) , s. 79-91. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168308737
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Rutkowska-Podołowska Małgorzata , Popławski Łukasz
Tytuł:
Wybrane instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Polsce
Źródło:
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 39 (2016) , s. 92-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308739
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku = Transformations in the Directions of Corporate Development at the Turn of 20th and 19th Century [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2016) , s. 238-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168308761
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014 = Trends of Changes in Economic Expenses on Environmental Protection in Poland in the Years 2000-2014
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (58) (2016) , s. 88-99. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168308765
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Koszty środowiskowe w sektorze wodno-kanalizacyjnym = Environmental Costs in Water and Sewage Sector
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 436 (2016) , s. 219-230. - Tytuł numeru: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka - etyka - środowisko - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308829
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Low Interest Rates - Do They Revise Household Saving Motives in the Euro Area?
Źródło:
e-Finanse. - vol. 12, nr 1 (2016) , s. 43-56. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This paper presents the results of a study carried out under a research project fi nancially supported by the Nati onal Science Centre in Poland (grant number: UMO- 2013/11/D/HS4/04056). Part of the analysis was based on data derived from the Eurosystem Household Finance and Consumpti on Survey
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308945
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
The Issue of the Acquisition of Real Estate Premises for the Purpose of Housing Investment in the Condo and Apart Systems (Secondhome) in the Light of Regulations in Polish Civil Law = Problematika nadobúdania nehnuteľností za účelom investície do nehnuteľností v condo a apart systéme (druhý domov) vo svetle regulácie poľským civilným právom
Źródło:
Studia iuridica Cassoviensia. - R. 4, č. 2 (2016) , s. 98-103. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168309057
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Personality Rights of a Legal Person in Light of the Case Laws of the Supreme Court and Common Courts = Ochrana osobnosti právnických osôb z pohľadu rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu a všeobecných súdov
Źródło:
Studia iuridica Cassoviensia. - R. 4, č. 2 (2016) , s. 91-97. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168309059
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce = The Mission and Cooperative Principles as a Fundamental Factors of a Development of Cooperative Sector Bank in Poland
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 3 (2016) , s. 39-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł naukowy sfinansowany ze środków przyznanych Katedrze Finansów UE w Krakowie w ramach badań statutowych, nr 008/WF-KF/03/2014/S/4204
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309067
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Śliwa Renata , Żaba-Nieroda Renata
Tytuł:
Rola i znaczenie planowania rzeczowo-finansowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym o szczególnym znaczeniu dla obronności = The Role and Importance of Material and Financial Planning in a Manufacturing Company of Special Importance for Defense
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 1 (2016) , s. 92-108. - Tytuł numeru: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168309069
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Identyfikacja kluczowych determinant zakupu dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich = Identification of the Key Determinants of Subsidized Crop and Livestock Insurance Purchase
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 415 (2016) , s. 225-240. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309071
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Lenart Łukasz , Leszczyńska-Paczesna Agnieszka
Tytuł:
Do Market Prices Improve the Accuracy of Inflation Forecasting in Poland? : a Disaggregated Approach
Źródło:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 47, nr 5 (2016) , s. 365-393. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309141
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
On Bayesian Inference for Almost Periodic in Mean Autoregressive Models = Wnioskowanie bayesowskie dla zmiennej w czasie prawie okresowej funkcji wartości oczekiwanej w modelu autoregresji
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 3 (2016) , s. 255-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309145
artykuł w czasopiśmie
78

Autor:
Adamczyk Arkadiusz , Arndt Wojciech , Banaszak Bogusław , Bryk Andrzej , Czubik Paweł , Dziadzio Andrzej , Jabłońska-Bonca Jolanta , Łabno Anna , Majchrowski Jan , Marszał Maciej , Nizieński Bogusław , Szlachta Bogdan , Szmulik Bogumił , Szymanek Jarosław
Tytuł:
Raport Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2016 r. = The Report from the Team of Experts for the Constitutional Tribunal Affairs of July 15, 2016
Źródło:
Przegląd Sejmowy. - nr 4(135) (2016) , s. 169-237
Koordynator:
Majchrowski Jan
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309203
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Price Versus Quality Competition : in Search for Schumpeterian Evolution Mechanisms
Źródło:
Journal of Evolutionary Economics. - vol. 26, no. 5 (2016) , s. 1137-1171. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by Polish Ministry of Science and Higher Education - Grant NN111295738
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168309215
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Das Gesetz über die Heilung der Unfruchtbarkeit und die Novellierung des polnischen Familien- und Vormundschaftsgesetzbuches
Źródło:
FamRZ. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. - H. 18 (2016) , s. 1546-1550
Nr:
2168309253
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Ocena zgodności z MSSF informacji dotyczących instrumentów finansowych ujawnianych przez emitentów papierów wartościowych w latach 2009-2015 = An Assessment of the Compliance With the IFRS of Information on Financial Instruments Disclosed by Issuers of Securities in 2009-2015
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 445 (2016) , s. 140-159. - Tytuł numeru: Aktywa finansowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309287
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Tytuł:
Podatkowe aspekty w zakresie terminologii oraz wyceny aktywów finansowych w kontekście regulacji bilansowych = Tax Aspects in the Field of the Terminology and the Valuation of Financial Assets in the Context of Balance Sheet Adjustment
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 445 (2016) , s. 60-70. - Tytuł numeru: Aktywa finansowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309405
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Problematyka rezerw w budżecie samorządowym - wybrane zagadnienia z orzecznictwa
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 9 (59) (2016) , s. 19-22. - Streszcz.
Nr:
2168309425
artykuł nierecenzowany
84

Tytuł:
Detecting the Periodicity of Autocovariance Function for M-dependent Time Series by Graphical Method = Identyfikacja okresowości funkcji autokowariancji dla szeregów czasowych m-zależnych przy użyciu metody graficznej
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016) , s. 19-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309447
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Autor:
Chmielnicki Paweł , Inglot-Brzęk Elżbieta , Styn Igor
Tytuł:
Reduction of Enterpreneurial Risk as the Purpose of Legislative Initiatives : Research Results = Redukcja ryzyka przedsiębiorcy jako przedmiot inicjatyw legislacyjnych : wnioski z badań
Źródło:
Studia Prawa Publicznego = Studies in Public Law. - nr 1 (13) (2016) , s. 9-26. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168309553
artykuł w czasopiśmie
86

Autor:
Tytuł:
Eurorealistom poddaję pod rozwagę
Źródło:
Rzeczpospolita. - 6 kwietnia (2016) , s. B12
Tryb dostępu:
Nr:
2168309625
artykuł nierecenzowany
87

Autor:
Tytuł:
Strategia rządu pod lupą krytyka
Źródło:
Rzeczpospolita. - 4 sierpnia (2016) , s. B8
Tryb dostępu:
Nr:
2168309631
artykuł nierecenzowany
88

Autor:
Tytuł:
Drugie dno kasowania OFE
Źródło:
Rzeczpospolita. - 19 lipca (2016) , s. B8
Tryb dostępu:
Nr:
2168309633
artykuł nierecenzowany
89

Autor:
Tytuł:
Pułapka frankowa prezydenta
Źródło:
Rzeczpospolita. - 17 czerwca (2016) , s. B12
Tryb dostępu:
Nr:
2168309635
artykuł nierecenzowany
90

Autor:
Tytuł:
Plan Morawieckiego nie spełnia oczekiwań
Źródło:
Rzeczpospolita. - 24 luty (2016) , s. B12
Tryb dostępu:
Nr:
2168309637
artykuł nierecenzowany
91

Autor:
Tytuł:
Nagły atak S&P na P&S?
Źródło:
Rzeczpospolita. - 19 stycznia (2016) , s. B12
Tryb dostępu:
Nr:
2168309639
artykuł nierecenzowany
92

Autor:
Tytuł:
Stracone ćwierćwiecze?
Źródło:
Rzeczpospolita. - 11 stycznia (2016) , s. B10-B11
Tryb dostępu:
Nr:
2168309641
artykuł nierecenzowany
93

Autor:
Tytuł:
Jak piromani biorą się do gaszenia pożaru
Źródło:
Rzeczpospolita. - 29 stycznia (2016) , s. B12
Tryb dostępu:
Nr:
2168309643
artykuł nierecenzowany
94

Tytuł:
Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis
Źródło:
Equilibrium. - vol. 11, iss. 4 (2016) , s. 769-783. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309739
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Famielec Józefa , Kultys Henryk , Szubra Mariusz , Chełkowski Marcin , Kabaciński Marek
Tytuł:
Taryfy w gospodarce odpadami komunalnymi fantazją czy koniecznością?
Źródło:
Przegląd Komunalny. - nr 11 (302) (2016) , s. 47-52. - Streszcz.
Nr:
2168309963
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Kwantyfikacja przestrzeni publicznej na przykładzie Sanoka = Quantification of Public Space on the Example of Sanok
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 44, t. 1 (2016) , s. 121-133. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310031
artykuł w czasopiśmie
97

Konferencja:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance", Jurmala, Łotwa, od 2015-07-07 do 2015-07-11
Tytuł:
Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union
Źródło:
Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance". - 2016 (2016) , s. 13-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168310043
artykuł w czasopiśmie
98

Konferencja:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance", Jurmala, Łotwa, od 2015-07-07 do 2015-07-11
Tytuł:
Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting
Źródło:
Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance". - 2016 (2016) , s. 63-68. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168310049
artykuł w czasopiśmie
99

Autor:
Bek-Gaik Bogusława , Rymkiewicz Bartosz
Tytuł:
Model biznesu w raportowaniu zintegrowanym = Business Model in Integrated Reporting
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 442 (2016) , s. 32-51. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168310055
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Depozyty gospodarstw domowych podlegające specjalistycznemu zarządzaniu - determinanty występowania i regulacyjne znaczenie dla stabilności finansowania instytucji kredytowych w krajach strefy euro = Households' Managed Accounts in the Euro Area Countries
Źródło:
Bezpieczny Bank. - nr 2(63) (2016) , s. 119-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca jest częścią projektu badawczego finansowanego Środkami Narodowego Centrum Nauki (umowa nr: UMO-2013/11/D/HS4/04056), którego celem jest empiryczna ocena poprawności pokryzysowego spojrzenia na stabilność depozytów gospodarstw domowych w krajach strefy euro
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310075
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Selected Regulations of Financial Markets after the Great Recession - a Review of Tax Changes = Wybrane regulacje rynków finansowych w opowiedzi na Wielką Recesję - studium zmian w systemach podatkowych
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 3 (2016) , s. 41-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168310079
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym = Nonparametric Band Business Cycle Clock
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 4 (2016) , s. 375-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168310141
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa : wybrane problemy = The Consequences of an Ageing Population : Selected Issues
Źródło:
Problemy Zarządzania. - vol. 14, nr 2 (59), t. 1 (2016) , s. 23-40. - Tytuł numeru: Starzenie się społeczeństw a współczesne teorie ekonomii i zarządzania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310165
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Rola uniwersytetów w rozwoju innowacyjnej gospodarki = The Role of Universities in the Development of Innovative Economy
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 35 (2016) , s. 155-175. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310185
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
The Impact of 2007-2009 Crisis on the Assessment of Bank Performance : the Evidence from CEE-11 Countries = 2007-2009 mеtų krizès poveikis bankų veiklos rezultatų vertinimui: įrodymai iš 11 vidurio ir rytų Europos šalių
Źródło:
Transformations in Business & Economics = Verslo ir Ekonomikos Transformacijos. - vol. 15, no. 2A (38A) (2016) , s. 459-479. - Summ., santr. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168310355
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Pozyskiwanie środków unijnych a problem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w okresie 2007-2013 - wnioski dla władz samorządowych w nowej perspektywie = Acquisition of EU Funds and the Problem of LAU Debt in the 2007-2013 Period - Conclusions for Local Authorities in the New Perspective
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 23, nr 9 (212) (2016) , s. 5-11. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168310365
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Nierówności społeczne jako skutek neoliberalizmu a demokratyczna wspólnota = Social Inequality as a Result of Neo-liberalism and the Democratic Community
Źródło:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 99-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310449
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Postulat rezygnacji z podziału na tzw. małe i duże wspólnoty mieszkaniowe
Źródło:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 3 (2016) , s. 45-61
Tryb dostępu:
Nr:
2168310545
artykuł nierecenzowany
109

Autor:
Tytuł:
Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych w kontekście poprawy zarządzania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego = Regional Chambers of Accounts within Their Authority Empowered the Provisions of the Constitution Carry out Checks on the Financial Management of Local Government Ensuring Compliance Proceedings in Accordance with the Law
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 48 (4) (2016) , s. 360-377. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310567
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
110

Autor:
Tytuł:
Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders
Źródło:
Emerging Markets Finance and Trade. - vol. 52, iss, 12 (2016) , s. 2756-2771. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
National Science Centre of Poland 2015/17/B/HS4/02708
MAESTRO grant - National Science Centre of Poland DEC-2012/04/A/HS6/00614
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168310591
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2014 = Transformations in Household Incomes in Poland by Socioeconomic Groups in 1993-2014
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016) , s. 412-423. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310665
artykuł w czasopiśmie
112

Autor:
Tytuł:
Migracje Polaków po 2004 roku a gospodarstwa domowe - implikacje teoretyczne i praktyczne = Migrations of the Polish after 2004 vs. the Households - Theoretical and Practical Implications
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016) , s. 616-626. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310667
artykuł w czasopiśmie
113

Autor:
Tytuł:
Analiza wybranych zmian ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców na kanwie projektu rządowego z 24 sierpnia 2016 r.
Źródło:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 4 (2016) , s. 61-75
Tryb dostępu:
Nr:
2168310695
artykuł nierecenzowany
114

Tytuł:
Odpowiedzialność za wady produktów informatycznych = Liability for Defective Information Products
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (48) (2016) , s. 75-84. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168310971
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
115

Autor:
Tytuł:
Jednolity europejski dokument zamówienia = European Single Procurement Document
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (48) (2016) , s. 102-111. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168311109
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Przetargowy obowiązek zawarcia umowy o zamówienie publiczne w nowym ujęciu = New Approach to the Tendering Obligation to Contract
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (48) (2016) , s. 122-131. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168311113
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Autor:
Tytuł:
Kres stosowania klauzuli "zgodność dokumentu z prawem miejsca wystawienia" jako konsekwencja wejścia w życie od 1 listopada 2015 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (69) (2016) , s. 15-21
Nr:
2168311125
artykuł nierecenzowany
118

Tytuł:
Pomoc publiczna w formie gwarancji - analiza jakościowa i ilościowa z perspektywy polityki fiskalnej = State Aid in the Form of Guarantees - Qualitative and Quantitative Analysis from the Perspective of Fiscal Policy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016) , s. 347-359. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311149
artykuł w czasopiśmie
119

Autor:
Famielec Józefa , Famielec Stanisław
Tytuł:
Horst Friedrich Wünsche: Ludwig Erhards Soziale Marktwirtschaft, Wissenschaftliche Grundlagen und politische Fehldeutungen (Ludwig Erhards' Social Market Economy, Scientific Foundations and Political Misinterpretations). Lau Verlag Reinbek/München 2015, 459 pp.
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 2 (37) (2016) , s. 329-333
Tryb dostępu:
Nr:
2168311155
recenzja
120

Tytuł:
Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce
Źródło:
Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 57 (2016) , s. 98-101
Tryb dostępu:
Nr:
2168311197
recenzja
121

Tytuł:
Problemy zrównoważonego rozwoju - wycena przestrzeni publicznej = Problems of Sustainable Development - Evaluation of Public Space
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 452 (2016) , s. 58-64. - Tytuł numeru: Rozwój trwały i zrównoważony - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311269
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Wpływ kredytów bankowych na wzrost gospodarczy w Polsce = The Impact of Bank Credit on Economic Growth in Poland
Źródło:
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość = Journal of Financial Management and Accounting. - R. 4, nr 3 (2016) , s. 5-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168311291
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
High Value Household Deposits in the Eurozone : Single Post-Crisis Approach vs. National Facts
Źródło:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 47, nr 6 (2016) , s. 529-551. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311303
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Efekt klienteli dywidendowej - teoria i praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych = The Dividend Clientele Effect - Theory and Practice of Developed Capital Markets
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (79) (2016) , s. 159-169. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikację sfinansowano ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311307
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Czynniki wpływające na rozwój sieci bankomatów w krajach Europy Środkowej = Factors Affecting the Development of the ATM Network in Central Europe
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016) , s. 89-98. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311321
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Determinanty marży odsetkowej banków w Polsce w okresie pokryzysowym = Determinants of Banks' Net Interest Margins in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016) , s. 162-174. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311331
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
Rola fuzji i przejęć w rozwoju struktur ponadnarodowych w gospodarce światowej i polskiej na przykładzie 2015 roku = The Role of M&A in the Development of Transnational Structures in the World and Polish Economy on the Example of 2015
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016) , s. 549-556. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311359
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Zagadnienie pomocy publicznej na zatrudnienie z perspektywy konkurencyjności i zadłużenia państw członkowskich UE = A Question of State Aid for Employment from the Perspective of Competitiveness and Public Debt of EU Member States
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 294 (2016) , s. 136-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311389
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
Wykorzystanie wybranych narzędzi public governance przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce a wzrost partycypacji społecznej = Use of Selected Instruments of Public Governance by the Local Government Units in Poland and Growth of Social Participation
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 294 (2016) , s. 109-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311393
artykuł w czasopiśmie
130

Tytuł:
Pożyczki z budżetu państwa a pieniężne transfery wewnętrzne w Polsce - próba oceny = Loans from the State Budget and Internal Cash Transfers in Poland - an Attempt to Assess
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 294 (2016) , s. 83-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311399
artykuł w czasopiśmie
131

Tytuł:
Niekeynesowskie podejście do gospodarki i finansów publicznych = Non-Keynesian Approach to the Economy and Public Finances
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 294 (2016) , s. 121-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/01083
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311405
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
State Aid and the Functioning of the Single European Market - the Crisis Perspective
Źródło:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 15, nr 3 (2016) , s. 385-399. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168311835
artykuł w czasopiśmie
133

Autor:
Tytuł:
Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane przez regionalne izby obrachunkowe - analiza za lata 2006-2014 = Irregularities in the Financial Management of Local Government Units Disclosed by the Regional Chambers of Audit - Analysis for the Years 2006-2014
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 51-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311845
artykuł w czasopiśmie
134

Tytuł:
Problems of Water Management in Agriculture in the World
Źródło:
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture. - vol. 16 (31), no. 4 (2016) , s. 293-300. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168311905
artykuł w czasopiśmie
135

Autor:
Famielec Stanisław , Famielec Józefa
Tytuł:
Ekonomiczne i techniczne uwarunkowania procesów spalania odpadów komunalnych = Economic and Technical Determinants of Municipal Solid Waste Incineration
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 454 (2016) , s. 174-185. - Tytuł numeru: Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje - Bibliogr.
Tryb dostępu: