Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Finansów i Prawa Typ publikacji: Artykuły od roku: 2015 do roku: 2015
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 187.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Optimal consumption problem in the Vasicek model
Źródło:
Opuscula Mathematica. - nr 35/4 (2015) , s. 547-560 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168289855
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Kierunek Prawo w UEK
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015) , s. 15. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291567
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Aspects of Global Security - the Measurement of Power & Its Projection : Results from Twenty Selected Countries (2000-2013)
Źródło:
Journal of International Studies. - vol. 8, nr 1 (2015) , s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168292415
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Profesor Oded Stark - gość Jubileuszu
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015) , s. 17. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168292475
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Aby być bliżej siebie potrzeba więcej miejsca...
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015) , s. 62-63. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168292503
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Rentowność portfeli inwestycyjnych zbudowanych na bazie relacji częściowego porządku = Profitability of Investment Portfolios Based on Partial Order Relations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (937) (2015) , s. 51-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168292697
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zmiany regulacyjne a rozwój pochodnych instrumentów kredytowych na polskim rynku finansowym = Regulatory Changes and the Development of Credit Derivatives on the Polish Financial Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (937) (2015) , s. 69-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168292699
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Erozyjny wpływ kosztów funduszy inwestycyjnych na wartość kapitału inwestorów w Polsce na tle wybranych krajów europejskich = The Erosive Effect of Mutual Fund Expenses on the Terminal Wealth Value of Investors in Poland and Other European Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (937) (2015) , s. 85-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168292701
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Brak arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami transakcji = Absence of Arbitrage in Markets with Proportional Transaction Costs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (937) (2015) , s. 127-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168292703
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Dobrowolne stosowanie MSSF przez spółki giełdowe w wybranych krajach Europy Zachodniej = Voluntary Adoption of IFRS by Listed Companies in Selected Western European Countries
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 81, nr 137 (2015) , s. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168293301
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Modelowanie fikcji : inwazja zombie
Źródło:
Delta. - nr 3(490) (2015) , s. 14-16
Tryb dostępu:
Nr:
2168293367
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Jak rozpoznać Cylona?
Źródło:
Delta. - nr 6(493) (2015) , s. 5-7 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293373
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Blended Learning in Tertiary Accounting Education in the CEE Region - a Polish Perspective
Źródło:
Contabilitate și Informatică de Gestiune = Accounting and Management Information Systems. - vol. 14, no. 2 (52) (2015) , s. 378-397. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293621
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Forward guidance jako narzędzie polityki pieniężnej w sytuacji stopy procentowej zbliżonej do zera = Forward Guidance as a Monetary Policy Tool at the Zero Lower Boundary
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (938) (2015) , s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168293745
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Stark Oded , Bielawski Jakub , Jakubek Marcin
Tytuł:
The Impact of the Assimilation of Migrants on the Well-being of Native Inhabitants : a Theory
Źródło:
Journal of Economic Behavior & Organization. - vol. 111 (2015) , s. 71-78. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168294769
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Uwagi o specyfice autorskich dóbr osobistych oraz koncepcji ich ochrony : (na przykładzie prawa do autorstwa utworu) = Some Remark's on the Specific Character of Author's Personal Interests and the Concept of their Protection : (on the Example of the Right to Authorship)
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 77, z. 2 (2015) , s. 35-45. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168295293
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe = Historical Buildings in Małopolska Used by Universities
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015) , s. 55-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295511
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Czy grozi nam nowy wydział?
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015) , s. 38-39. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168295525
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
CSR Disclosures in the Banking Industry : Empirical Evidence from Poland
Źródło:
Social Responsibility Journal. - vol. 11, no. 3 (2015) , s. 406-423. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295601
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
The Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings = Przesłanki społecznej odpowiedzialności biznesu w postępowaniu upadłościowym
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 387 (2015) , s. 20-29. - Tytuł numeru: Social Responsibility of Organizations Directions of Changes - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296189
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Konieczne cechy utworu : uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych = Essential Elements of Work as Subject to Copyright Protection : Some Remarks 20 Years After the Adoption of the Act on Copyright and Related Rights in Poland
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 77, z. 2 (2015) , s. 91-103. - Summ.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168296271
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Dobre imię osoby prawnej w świetle orzecznictwa = Reputation of a Legal Entity in the Light of Case Law
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 3, nr 3 (2015) , s. 7-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296273
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Ekonomiczne konsekwencje ustalania przedmiotowych przesłanek autorskoprawnej ochrony na tle wybranych orzeczeń sądowych = The Economic Consequences of Determining the Scope of Copyright Protection on the Background of selected Judicial Decisions
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 3, nr 3 (2015) , s. 120-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296275
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Ryzyko reputacyjne w procesach fuzji i przejęć na globalnym rynku bankowym = Reputational Risk in Mergers and Acquisitions on the Global Banking Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - nr 109 (2015) , s. 97-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296687
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Z problematyki weryfikacji wiarygodności ekonomicznej osoby trzeciej wspierającej wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne = The Problem of Verifying Business Credibility of a Third Party Subordinate to a Contractor Applying for a Public Procurement Contract
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (45) (2015) , s. 22-39. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168296761
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Kryteria kosztowe = Cost Criteria
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (45) (2015) , s. 40-51. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168296769
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Badania naukowe w rachunkowości = Research in Financial Accounting
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015) , s. 15-22. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296811
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
E-usługi w rachunkowości na przykładzie internetowych biur rachunkowych = E-services in Accounting on Example of Online Accountancy Offices
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015) , s. 87-94. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296827
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości = Integrated Reporting as a New Area of Research in Accounting
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 82, nr 138 (2015) , s. 77-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168296903
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Audit Committees' Appointments of Statutory Auditors (on the Example of Warsaw-listed Banks) - Regulatory Requirements versus Effective Protection of the Public Interest = Procedura powołania audytora zewnętrznego przez komitet ds. audytu (na przykładzie banków notowanych na giełdzie warszawskiej) - wymogi prawne a efektywna ochrona interesu publicznego
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 (2015) , s. 41-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296925
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Autor:
Czupryna Marcin , Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Tytuł:
What Makes Technical Analysis Popular? = Co wpływa na popularność analizy technicznej?
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 (2015) , s. 53-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296939
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Autor:
Krajewska Sylwia , Stronczek Anna
Tytuł:
Balanced Scorecard jako instrument ostrzegający przed utratą zaufania publicznie = Balanced Scorecard as a Tool Warning Against the Loss of Public Trust
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 82, nr 138 (2015) , s. 65-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168296945
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Ecological Fees and Taxes in Poland and the New Eurostat Interpretation = Opłaty i podatki ekologiczne w Polsce a nowe interpretacje Eurostatu
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 (2015) , s. 85-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296947
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Tax Subsidies and State Aid in the European Union = Subsydia podatkowe a pomoc publiczna w Unii Europejskie
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 (2015) , s. 103-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296949
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Baza noclegowa jako element megaproduktu miasta na przykładzie Krakowa = Turist Accomodation as an Element of City Megaproduct on a Case of Cracow
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015) , s. 459-468. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297139
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Autor:
Andrzejewski Mariusz , Mróz Kinga , Popek Maciej
Tytuł:
Testy zgodności w teorii i praktyce audytu sprawozdań finansowych = Compliance Testing in Theory and Practice of Financial Auditing
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 390 (2015) , s. 21-35. - Tytuł numeru: Rachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297145
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Rewizja finansowa w jednostkach zainteresowania publicznego w świetle zmian dyrektyw unijnych = Financial Audit of Public Interest Entities in the Light of Amendments to Relevant EU Directives
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 390 (2015) , s. 203-211. - Tytuł numeru: Rachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297197
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagranicznego - tendencje = The Dividend Policy of Companies With Majority of Foreign Capital - Trends
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t. 1 (2015) , s. 229-239. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297397
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Ryzyko w działalności gospodarczej w kontekście deregulacji zawodów księgowych = The Risk of Business in the Context of the Deregulation of the Accounting Profession
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t. 1 (2015) , s. 585-596. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297421
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Poziom koncentracji a stabilność finansowa sektorów bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej = The Level of Concentration and the Financial Stability of the Banking Sectors in Central and Eastern Europe
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - nr 110 (2015) , s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168297535
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Changing Production on the Market with Continuum Traders = Zmiana produkcji na rynku z nieskończoną liczbą agentów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (940) (2015) , s. 71-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297649
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Stronczek Anna , Krajewska Sylwia
Tytuł:
Oczekiwania jednostek sektora zamówień publicznych w zakresie wsparcia rachunkowości zarządczej przez zintegrowane systemy zarządzania = Expectations of Public Procurement Sector Units Concerning the Support for Managerial Accounting Through Integrated Management Systems
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 399 (2015) , s. 428-435. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297669
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Dyrektywa 2006/43/WE i rozporządzenie UE/537/2014 jako instrumenty zapewniające skuteczność regulacji wybranych zachowań korporacyjnych na rynku kapitałowym = Directive 2006/43/EC and Regulation EU/537/2014 as Instruments Ensuring Effective Regulation of Selected Corporate Behaviors on the Capital Market
Źródło:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 7-8 (101) (2015) , s. 97-108. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297751
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy = The Effects of Management Control on the Example of a Selected Municipality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 76, t. 2 (2015) , s. 361-373. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 864)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297845
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Falniowski Fryderyk , Kulczycki Marcin , Kwietniak Dominik , Li Jian
Tytuł:
Two Results on Entropy, Chaos and Independence in Symbolic Dynamics
Źródło:
Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B. - vol. 20, nr 10 (2015) , s. 3487-3505. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research of Fryderyk Falniowski was supported by the Faculty of Finance, Cracow University of Economics, under grant no. 150/WF-KM/06/2015/M/5150 for the research of young scientists. The research of Dominik Kwietniak was supported by the National Science Centre (NCN) under grant no. DEC-2012/07/E/ST1/00185. The research of Jian Li was supported by NSF of Guangdong province (S2013040014084) and Scientic Research Fund of Shantou University (YR13001)
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168297927
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Rola gwarancji dodatkowej w budownictwie = The Role of Additional Guarantees in Construction
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (44) (2015) , s. 90-99. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2015 - trudności i wątpliwości praktyki
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168298239
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Wykluczenie nierzetelnego wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne w nowym ujęciu = The New Approach to Exclusion of a Dishonest Contractor from Public Procurement Bidding
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (44) (2015) , s. 110-119. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2015 - trudności i wątpliwości praktyki
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168298241
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Uwarunkowanie odpowiedzialności za wady robót budowlanych w zamówieniach publicznych = The Conditions of Liability for Defects of Construction Works in Public Procurement
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (46) (2015) , s. 109-118. - Tytuł numeru: Nowe prawo zamówień publicznych : kierunki modernizacji
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168298253
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych = The Course of the Tendering Process Against the Background of the EU Public Procurement Law
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (46) (2015) , s. 252-261. - Tytuł numeru: Nowe prawo zamówień publicznych : kierunki modernizacji
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168298261
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Estimated Values : the Provisions and the Write-downs of Assets as Tools to Manipulate Financial Results of Enterprises
Źródło:
Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 4, nr 1 (2015) , s. 157-171. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168298367
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Risk in Providing Accounting Services in the Context of New Regulations Regarding Liability Insurance (OC) in Poland
Źródło:
Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 4, nr 1 (2015) , s. 173-185. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168298369
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
The Fiscal Challenges of Polish Integration with the Euro Area
Źródło:
Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 4, nr 1 (2015) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168298443
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Generalized Conditional Entropy - Determinicity of a Process and Rokhlin's Formula
Źródło:
Open Systems & Information Dynamics. - vol. 22, iss. 4 (2015) , s. 1550025-1-1550025-21. - summ., aneks - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168298573
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Stabilność depozytów gospodarstw domowych w zmiennych uwarunkowaniach rynku finansowego i gospodarek państw strefy euro - regulacje a rzeczywistość = The Stability of Household Deposits in Financial and Economic Crises of the Euro Area Member States - Regulations vs. Reality
Źródło:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 46, nr 5 (2015) , s. 487-521. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168298815
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes - the Case of Poland, UK and USA
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 3 (2015) , s. 169-186. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945. Mateusz Pipień acknowledges partial support from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168298833
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowa konferencja naukowa "Chrześcijaństwo a ekonomia"
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 5-8. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168298857
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowe Prawo zamówień publicznych - kierunki modernizacji"
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 31-32. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168298975
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
58

Autor:
Górka Kazimierz , Łuszczyk Marcin
Tytuł:
Ile państwa w państwie? : podstawowy dylemat współczesnej polityki rozwoju = How Many States within a State? : Essential Dilemma of the Contemporary Development Policy
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 13, nr 4 (2015) , s. 7-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168299037
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Folwarski Mateusz , Trojak Mariusz
Tytuł:
Wpływ modelu korporacyjnego na tendencję kształtowania wynagrodzeń kadr zarządzających w wybranych bankach = Impact of Corporate Model on the Tendency of Managers' Compensation in Banks
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 2 (2015) , s. 39-50. - Tytuł numeru: Bankowość : bankowość komercyjna i spółdzielcza - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299045
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Wpływ wielkości banku na jego efektywność : badania dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of Bank Size on its Efficiency: Analysis of Central and East European Countries
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 2 (2015) , s. 81-96. - Tytuł numeru: Bankowość : bankowość komercyjna i spółdzielcza - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299047
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Czynniki wpływające na wynagrodzenia zarządów banków spółdzielczych w województwie małopolskim w okresie pokryzysowym = Determinants of Remuneration of the Cooperative Banks' Board Members in Lesser Poland Voivodeship in the Post-Crisis Period
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 403 (2015) , s. 112-121. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168299051
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Zagadnienie pomocy publicznej z perspektywy traktatowej przesłanki jej wpływu na konkurencję i wymianę handlową na rynku wewnętrznym = A Question of State Aid from the Perspective of the Treaty Premise of Its Effect on Competition and the Trade Exchange on the Internal Market
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 403 (2015) , s. 206-216. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168299053
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Kierunek zmian w płatnościach bezpośrednich dla rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej = The Direction of Changes in Direct Payments for Agriculture of the European Union Member States
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 403 (2015) , s. 321-330. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168299055
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Pokryzysowe regulacje zmiennej części wynagrodzeń kadr zarządzających instytucjami finansowymi - skutki dla Wielkiej Brytanii = Post-Crisis Regulation Variable Part of the Remuneration of Managers of Financial Institutions - the Consequences for Great Britain
Źródło:
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość = Journal of Financial Management and Accounting. - R. 3, nr 3 (2015) , s. 19-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299057
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy = Integrated Reporting - Selected Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 77 (2015) , s. 479-491. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 873)
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168299059
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Retencja ryzyka a ubezpieczenie : analiza zachowań polskich przedsiębiorstw = Risk Retention and Insurance : Testing the Behaviour of Polish Enterprises
Źródło:
Ekonomista. - nr 6 (2015) , s. 804-829. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168299259
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Producers' Adjustment Trajectories Resulting in Equilibrium in the Economy with Linear Consumption Sets
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 4 (2015) , s. 187-204. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168299285
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Determinanty generowania kredytów gospodarczych w okresie pokryzysowym na przykładzie polskiego sektora banków spółdzielczych = Factors Influencing Corporate Loans Accessibility in the Post-Crisis Period : the Example of Polish Co-operative Banks
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 2 (2015) , s. 143-159. - Tytuł numeru: Bankowość : bankowość komercyjna i spółdzielcza - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299287
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Banki spółdzielcze na rynku kredytu na nieruchomości w Polsce = Co-operative Banks on the Mortgage Market in Poland
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 2 (2015) , s. 163-176. - Tytuł numeru: Bankowość : bankowość komercyjna i spółdzielcza - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299289
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Dylematy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce = Dilemmas of Civil Society in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 404 (2015) , s. 170-189. - Tytuł numeru: Finanse samorządu terytorialnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168299291
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Wpływ modyfikacji metody pomiaru CAB na cykliczny komponent dochodów budżetowych na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej = Impact of Modification in CAB Measurement Method on Cyclical Component of Budget Revenues on the Example of the Visegrad Group Member States
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 4 (2015) , s. 61-75. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i ubezpieczenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299307
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych = Capital Gains Tax
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 4 (2015) , s. 103-113. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i ubezpieczenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299309
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Zagadnienie pomocy publicznej udzielanej na ochronę środowiska - teoria zawodności rynku a polityka konkurencji Unii Europejskiej = State Aid for Environmental Protection : the Theory of Market Failures and Competition Policy of the European Union
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 4 (2015) , s. 157-171. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i ubezpieczenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299311
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz , Czupryna Marcin
Tytuł:
Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej = Declaratory Versus Real Popularity of Technical Analysis
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 3 (2015) , s. 147-158. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299313
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Rational Speculative Bubbles in the Fine Wine Investment Market
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 3 (2015) , s. 159-172. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299315
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Macałka Mateusz , Zubik Marcin
Tytuł:
W poszukiwaniu wewnętrznego spokoju
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 56-57. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168299413
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Strengthening the Post-crisis Fiscal Rules - the Case of Spain, Slovakia and Sweden
Źródło:
Equilibrium. - vol. 10, iss. 2 (2015) , s. 31-52. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168299757
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Determinanty wynagrodzenia kadry zarządzającej bankami notowanymi na GPW w Polsce = Determinants of Executive Remuneration Banks Listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 13, nr 3, cz. 1 (2015) , s. 183-195. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168299759
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce = Subsidising Environmental Protection in Poland
Źródło:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 8 (2015) , s. 70-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168299943
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Karaś Piotr , Kravchuk Igor
Tytuł:
Znaczenie inwestorów instytucjonalnych w finansjalizacji strefy euro = The Role of Institutional Investors in Financialization in the Eurozone
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 49, nr 4 (2015) , s. 185-193. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168300139
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Obligacje bankowe jako narzędzie wydłużania średniego terminu wymagalności pasywów banków w Polsce = Banking Bonds as a Tool for Lengthening the Average Maturity of Banks' Liabilities in Poland
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 49, nr 4 (2015) , s. 445-456. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Opracowanie zostało sfinansowane ze środków przyznanych Katedrze Finansów UEK w ramach badań statutowych nr 008/WF-KF/03/2014/S/4204
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168300203
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Nierówności dochodowe jako zagrożenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego
Źródło:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - nr 3 (70) (2015) , s. 21-32
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168300389
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Definicja przedsiębiorstwa jako beneficjenta pomocy publicznej udzielanej na usługi użyteczności publicznej realizowane przez JST = The Definition of Undertaking as a Beneficiary of State Aid Granted for Services of General Economic Interest Realized by Local Government Units
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 118 (2015) , s. 253-267. - Tytuł numeru: 25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość : regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 881)
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168300493
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Pomoc publiczna jako źródło wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw = State Aid as a Source of Competitiveness Growth of Small and Medium-sized Enterprises
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 13, nr 3, cz. 2 (2015) , s. 265-277. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168300505
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
State Aid for the Coal Sector in the European Union: Pre- and Post-crisis Perspective = Državna pomoč za premogovni sektor v Evropski uniji - pred- in pokrizna perspektiva
Źródło:
Naše gospodarstvo = Our Economy. - vol. 61, no. 5 (2015) , s. 3-11. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed with funds granted to the Faculty of Finance at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168300513
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Czarny PR na polskim rynku kapitałowym = Negative Campaigning on the Polish Capital Market
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 49, nr 4 (2015) , s. 301-310. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168300533
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Arbitrage in Markets with Bid-ask Spreads : the Fundamental Theorem of Asset Pricing in Finite Discrete Time Markets with Bid-ask Spreads and a Money Account
Źródło:
Annals of Finance. - vol. 11, iss. 3 (2015) , s. 453-475. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168300545
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Projektowanie umowy o koncesję budowlaną = Designing a Public Works Concession Contract
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (47) (2015) , s. 180-192. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168300561
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Autor:
Markiewicz Łukasz , Kubińska Elżbieta
Tytuł:
Information Use Differences in Hot and Cold Risk Processing : When Does Information About Probability Count in the Columbia Card Task?
Źródło:
Frontiers in Psychology. - 6:1727 (2015) . - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168300563
artykuł w czasopiśmie
90

Autor:
Markiewicz Łukasz , Kubińska Elżbieta , Tyszka Tadeusz
Tytuł:
Confounding Dynamic Risk Taking Propensity with a Momentum Prognostic Strategy : the Case of the Columbia Card Task (CCT)
Źródło:
Frontiers in Psychology. - 6:1073 (2015) . - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168300571
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Dividend Payout Models in Companies with Majority of Foreign Capital : on the Example of the Warsaw Stock Exchange = Model výplaty dividend v spoločnostiach s majoritným podielom zahraničného kapitálu - na príklade Varšavskej burzy cenných papierov
Źródło:
Ekonomické Rozhľady = Economic Review. - R. 44, nr 4 (2015) , s. 439-451. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Tryb dostępu:
Nr:
2168300577
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Altruistyczny i rywalizacyjny styl podejmowania decyzji członków gospodarstw domowych a ich role w procesie zakupu = Altruism and Rivalization as Decision-making Styles of Households and their Role in the Purchasing Process
Źródło:
The Wroclaw School of Banking Research Journal = Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - vol. 15, no. 3 (2015) , s. 381-388. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168300599
artykuł w czasopiśmie
93

Autor:
Kościółek Szczepan , Nessel Karolina
Tytuł:
Impact of Mergers and Acquisitions on Sport Performance of Football Clubs in the Highest Professional League in Poland
Źródło:
Service Management. - vol. 15, no. 1 (2015) , s. 77-86. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 872)
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168300641
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Tytuł:
Kontrowersje związane z definicją budowli przy wymiarze podatku od nieruchomości = Controversies in Connection with the Definition of a Building Structure in the Polish Property Tax
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1(91) (2015) , s. 29-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168300643
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Tax Policy and Income Inequality in the Visegrad Countries
Źródło:
Naše gospodarstvo = Our Economy. - vol. 61, no. 6 (2015) , s. 12-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168300837
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Główne elementy metodyczne procesu przygotowywania danych sprawozdawczych z zakresu podatków związanych ze środowiskiem w świetle nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej = Thе Main Methodical Elements of Data Reporting Preparation Process on Environmentally Related Taxes in Light of the New European Union Legal Framework
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 2, t. 313 (2015) , s. 129-146. - Tytuł numeru: Środowisko przyrodnicze a rozwój - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168300857
artykuł w czasopiśmie
97

Autor:
Górka Kazimierz , Łuszczyk Marcin
Tytuł:
Gospodarka nieobserwowana w Polsce i na świecie = Non-observed Economy in Poland and in the World
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 2 (2015) , s. 219-231. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168300867
artykuł w czasopiśmie
98

Autor:
Górka Kazimierz , Łuszczyk Marcin
Tytuł:
Wpływ osłabienia finansów publicznych na gospodarkę na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej = Influence of Weakening the Public Finance on the Market on the Example of Selected Countries of the European Union
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 2 (2015) , s. 233-248. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168300873
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Fiscal Consolidation in Hungary in 2010-13 = Konsolidacja fiskalna na Węgrzech w latach 2010-2013
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 13 (2015) , s. 43-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168300901
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Chinese Investment in Ghana = Chińskie inwestycje w Ghanie
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 13 (2015) , s. 61-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168300907
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development
Źródło:
Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. - z. 21 (23) (2015) , s. 22-31. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168300915
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie parków krajobrazowych a koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego = Landscape Parks in Poland Under the Concept of Sustainable Development
Źródło:
Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. - z. 21 (23) (2015) , s. 59-69. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168300933
artykuł nierecenzowany
103

Tytuł:
Majątkowe skutki małżeństwa niezależne od ustroju majątkowego w prawie szwajcarskim = The Property Consequences of a Marriage that are Independent of Matrimonial Property Regime in Swiss Law
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 24, z. 4 (2015) , s. 849-874. - Summ.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168300947
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
The Optimal Producers' Adjustment Trajectory = Optymalna trajektoria dostosowawcza producentów
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 62, z. 3 (2015) , s. 281-300. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Finance at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential, no. 008WF-KM/01/2013/S/3008
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168300973
artykuł w czasopiśmie
105

Autor:
Bugajski Błażej , Mostowik Piotr
Tytuł:
Neues Gesetz über das Recht der Personenstandsurkunden und weitere Tendenzen im polnischen Familienrecht
Źródło:
FamRZ. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. - H. 18 (2015) , s. 1558-1562
Nr:
2168300977
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Recenzja książki pt. Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne. Redakcja naukowa Elżbieta Mączyńska. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (780) (2015) , s. 120-124
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168301013
recenzja
107

Tytuł:
Recenzja książki Jerzego Gospodarka pt. Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko. Część 1. Zagadnienia ogólne. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2016, ss. 205.
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (787) (2015) , s. 96-101
Nr:
2168301015
recenzja
108

Tytuł:
Fiscal Consolidation in the Baltic States = Konsolìdacìâ bûdžetìv v kraïnah baltìï = Konsolidacii bûdžeta v stranah baltii
Źródło:
Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice = Fìnansovo-kreditna dìâlʹnìstʹ: problemi teorìï ta praktiki. - vol. 1, no 18 (2015) , s. 116-122. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168301061
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Cluster Analysis of Natural Disaster Losses in Polish Agriculture
Źródło:
Scientific Papers. Series Management, Economic, Engineering in Agriculture and Rural Development. - vol. 15, iss. 1 (2015) , s. 513-526. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168301081
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Macroeconomic Imbalances in the Economies of Former Communist Countries During the European Integration
Źródło:
Journal of US-China Public Administration. - vol. 12, no. 12 (2015) , s. 936-956. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper is financed from the funds granted to the Faculty of Finance at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168301263
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Ewolucja norm ostrożnościowych a bezpieczeństwo banków komercyjnych w Polsce w latach 1989-2014
Źródło:
Bezpieczny Bank. - nr 4 (61) (2015) , s. 95-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168301297
artykuł w czasopiśmie
112

Konferencja:
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nowe Prawo Zamówień Publicznych - kierunki modernizacji", Kraków, Polska, od 2015-09-21 do 2015-09-22
Tytuł:
Tok czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych
Źródło:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2015) , s. 13-19
Nr:
2168301299
artykuł w czasopiśmie
113

Autor:
Tytuł:
Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie = Doped Crop Insurance and Livestock as a Method of Risk Management in Agriculture
Źródło:
Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 54 (2015) , s. 17-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168301413
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem związanym z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie w polskim rolnictwie = Risk Management in Renewable Energy Collection and Its Use in Polish Agriculture
Źródło:
Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 55-56 (2015) , s. 8-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Temat realizowany w ramach badań BS 046/WF-KZRU/01/2015/S/S046
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168301415
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Funkcjonowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego rolników = The Functioning of the Farmers' Pension System
Źródło:
Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 54 (2015) , s. 54-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168301417
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
O potrzebie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego rolników = The Need for Additional Retirement Decurity for Farmers. Cz. 2
Źródło:
Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 55-56 (2015) , s. 40-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168301419
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Stronczek Anna , Krajewska Sylwia
Tytuł:
BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej = BSC as a Tool to Achieve Social and Economic Goals by Institutions of Public Trust on the Example of a University
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 41, t. 1 (2015) , s. 377-388. - Tytuł numeru: Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki. T. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 875)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301499
artykuł w czasopiśmie
118

Autor:
Tytuł:
Determinanty bezpieczeństwa finansowego banków giełdowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej = Determinants of Financial Safety Listed Banks in the Countries of Central and Eastern Europe
Źródło:
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość = Journal of Financial Management and Accounting. - R. 3, nr 4 (2015) , s. 5-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168301849
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Następstwo w prawie administracyjnym ustrojowym = Legal Succession in the Administrative Law
Źródło:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 10 (103) (2015) , s. 96-103. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302005
artykuł w czasopiśmie
120

Autor:
Tytuł:
Wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na skuteczności dokonania w Austrii czynności rozporządzającej udziałem w nieruchomości położonej w Polsce - uwagi na tle postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyninie - Wydział Ksiąg Wieczystych z 31 stycznia 2014 r. = The Influence of Matrimonial Property Regime on Legal Effectiveness of Disposing Transaction of Shares in Polish Real Estate in Austria : Some Remarks on District Court Decision (Land and Mortgage Register Department in Gostynin of 31th January 2014)
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 13 (2015) , s. 205-210. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168302019
artykuł w czasopiśmie
121

Autor:
Tytuł:
Konwencja haska (apostille) w latach 2014-2015
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (66) (2015) , s. 5-19
Nr:
2168302037
artykuł nierecenzowany
122

Autor:
Tytuł:
Nieuznawanie urzędowych dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych - przypadek Tureckiej Republiki Północnego Cypru = Non-Recognition of Official Foreign Documents Issued in Jurisdiction of So-Called Non-Recognized States - Case of the Turkish Republic of North Cyprus
Źródło:
Państwo i Społeczeństwo. - R. 15, nr 1 (2015) , s. 11-20. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302059
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
123

Autor:
Tytuł:
Uwaga na kanwie tekstów Wojciecha Kwiatkowskiego zamieszczonych w "Rejencie" 2015, nr 6 i 7, dotyczących "notariatu" w USA
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 25, nr 9 (293) (2015) , s. 148-153
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168302075
polemika
124

Autor:
Tytuł:
Obowiązywanie norm kolizyjnych z umów o pomocy prawnej zawartych z Białorusią, Ukrainą i Rosją w obrębie materii objętej zakresem zastosowania rozporządzeń europejskich
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (65) (2015) , s. 19-28
Nr:
2168302121
artykuł nierecenzowany
125

Autor:
Tytuł:
A magyar közjegyzöi meghatalmazások alaki érvényessége és bizonyító ereje Lengyelország területén
Źródło:
Közjegyzők közlönye. - nr 2 (2015) , s. 5-11
Nr:
2168302203
artykuł w czasopiśmie
126

Autor:
Tytuł:
Česká plná moc v polském právním systému
Źródło:
Ad notam. - nr 1 (2015) , s. 15-19
Nr:
2168302307
artykuł w czasopiśmie
127

Autor:
Tytuł:
Artykuł 48 Konwencji konsularnej zawartej między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii jako podstawa zniesienia wymogu legalizacji we wzajemnych relacjach
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (64) (2015) , s. 21-27
Nr:
2168302325
artykuł nierecenzowany
128

Autor:
Tytuł:
Udział w drodze wspólnej jako nieobjęty reglamentacją sprzedaży gruntu na rzecz cudzoziemców : uwagi aprobujące na kanwie postanowienia z dnia 15 lutego 2012 r. Skarb Państwa (MSWiA) v. A.S. i M.W. (Sąd Okręgowy w Suwałkach, I Ca 346/11)
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (63) (2015) , s. 51-58
Nr:
2168302331
artykuł nierecenzowany
129

Autor:
Tytuł:
Nomina odiosa - czyli rzecz o karykaturalnym używaniu języka angielskiego w przekładach nazwisk pisanych cyrylicą w polskich dokumentach urzędowych = Nomina odiosa - Comical Usage of English in Polish Official Documents as an Effect of Transcription of Names Written in the Cyrillic
Źródło:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 10 (103) (2015) , s. 22-30. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302489
artykuł w czasopiśmie