Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Finansów i Prawa Typ publikacji: Artykuły od roku: 2014 do roku: 2014
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 178.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Rydlewski Jerzy P. , Snarska Małgorzata
Tytuł:
On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models
Źródło:
Statistics & Probability Letters. - vol. 84, iss. 1 (2014) , s. 192-197. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168268906
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe i współczesność Macedonii
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 1 (343) (2014) , s. 19-24. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168271184
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
A Generalization of Chebyshev's Inequality for Hilbert-space-valued Random Elements
Źródło:
Statistics & Probability Letters. - vol. 88, May (2014) , s. 62-65. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168274331
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
What has Globalization of Finance Done to Economic Policy?
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014) , s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275311
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Zasada proporcjonalności nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego = Principle of Proportionality in Supervising Territorial Self-government Activities
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - Nr 3 (279) (2014) , s. 25-33. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279175
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Ekonomiczna analiza zarządzania ryzykiem powodziowym = Economic Analysis of Flood Management
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(48) (2014) , s. 10-16. - Summ.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168279235
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego = Changes in Financing of National Parks in Poland on Example of Babia Góra and Ojców National Parks
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(48) (2014) , s. 164-177. - Summ.. - Dostępny w World Wide Web
Program badawczy:
Artykuł jest oparty na badaniach prowadzonych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki "Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego" (nr umowy UMO-2011/ 01/D/HS4/05993) oraz badaniach prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168279239
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
The Polish Accounting System and IFRS Implementation Process in the View of Empirical Research
Źródło:
Contabilitate și Informatică de Gestiune = Accounting and Management Information Systems. - vol. 13, no. 2 (48) (2014) , s. 281-310. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168279379
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
O demografii i turystyce
Źródło:
Geografia w Szkole. - R. 67, nr 3 (345) (2014) , s. 32-34
Nr:
2168280851
recenzja
10

Tytuł:
Podobieństwo wahań koniunkturalnych w Stanach Zjednoczonych i w dużych gospodarkach wschodzących = Similarity of Business Fluctuations in the US and Large Emerging Economies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 27-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282907
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Samorząd terytorialny w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego = Territorial Government in Poland in Time of Economic Slowdown
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (37) (2014) , s. 366-378. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282921
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski = Multivariate analysis of the socio-demographic situation of Poland
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 273-288. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283133
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
W poszukiwaniu ładu gospodarki zrównoważonej = Searching for Sustainable Economy
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 89-101. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283149
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Analiza liczby absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1928-2013 = Analysis of the Number of Graduates of the University of Economics in Krakow in the Years 1928-2013
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 201-217. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283213
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Cienie sukcesu finansowego Orbanomiki
Źródło:
ObserwatorFinansowy.pl. - 17 lipca (2014) . - [odczyt: 15.03.2016]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168283223
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Czy założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej stanowią teoretyczne podstawy rachunkowości? = Are the Theoretical Assumptions of the Financial Reporting the Theoretical Basis of Accounting?
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 219-225. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283229
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Konsekwencje samodzielności finansowej miast na prawach powiatów = The Consequences of the Financial Independence of Cities Enjoying the Rights of Poviats
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 249-259. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283233
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Konferencja:
International Conference "Ethics in Banking", Kraków, Polska, od 2013-12-05 do 2013-12-06
Tytuł:
The Role of Diversity of Banking Models : Position and Prospects of Polish Cooperative Banks
Źródło:
Bezpieczny Bank. - nr 2 (55) (2014) , s. 50-64. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168283483
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Rachunkowość społeczna - perspektywa światowa i krajowa = Social Accounting - the International and National Perspective
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 329 (2014) , s. 191-197. - Tytuł numeru: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka - etyka - środowisko - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168284143
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Konsensus dotyczący polityki gospodarczej kraju na średnim poziomie rozwoju wśród ekonomistów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = The Consensus on Economic Policy in an Emerging Economy: Evidence from the Cracow University of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 5-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284145
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Integrated Reporting and the Directions of its Development = Sprawozdawczość zintegrowana i kierunki jej rozwoju
Źródło:
Olsztyn Economic Journal. - 9 (2) (2014) , s. 109-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285121
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Podmioty odpowiedzialne za ponoszenie wydatków i ciężarów na nieruchomość wspólną we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych = The Entities Responsible for the Payment of Expenses and Burdens on the Common Property in Residential Communities and Housing Cooperatives
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014) , s. 89-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285179
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Uzasadnienie braku obowiązku instytucjonalizacji upowszechniających się zjawisk społecznych na przykładzie projektów ustaw dotyczących związków partnerskich = Justification of Lack of Obligation of Institutionalising Social Phenomena Based on the Example of Bills Regarding Partnerships
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014) , s. 105-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285181
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Zróżnicowanie roszczeń pracownika w przypadku wystąpienia mobbingu i molestowania w stosunku pracy = Differentiating Employee Claims in Cases of Mobbing and Harassment at Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014) , s. 153-168. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285189
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Strategie alokacji zasobów polskich gospodarstw domowych - analiza empiryczna = The Strategies of Resource Allocation of Polish Households - an Empirical Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 4 (42) (2014) , s. 73-84. - Tytuł numeru: Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285557
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy , Snarska Małgorzata
Tytuł:
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases
Źródło:
Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 1 (2014) , s. 111-132. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168285693
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Co i jak można zmienić w polityce NBP
Źródło:
Rzeczpospolita. - 21 stycznia (2014) , s. B11
Tryb dostępu:
Nr:
2168286025
artykuł nierecenzowany
28

Autor:
Tytuł:
Cud nad Balatonem
Źródło:
Rzeczpospolita. - 26 maja (2014) , s. B12
Tryb dostępu:
Nr:
2168286027
artykuł nierecenzowany
29

Autor:
Tytuł:
Skutki afery podsłuchowej
Źródło:
Rzeczpospolita. - 20 czerwca (2014) , s. B8
Nr:
2168286029
artykuł nierecenzowany
30

Tytuł:
Szkodliwa doktryna o szkodliwości długu
Źródło:
Rzeczpospolita. - 21 listopada (2014) , s. B10-B11
Tryb dostępu:
Nr:
2168286035
artykuł nierecenzowany
31

Tytuł:
Procesy integracyjne europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych z perspektywy rynków wschodzących = Integration Processes of the European Market of Investment Funds from the Perspective of Emerging Markets
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 48, nr 1 (2014) , s. 111-120. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286053
artykuł w czasopiśmie
32

Konferencja:
International Conference "Ethics in Banking", Kraków, Polska, od 2013-12-05 do 2013-12-06
Tytuł:
The Impact of the Financial Crisis on the Regulations of Managerial Staff Remuneration in Financial Institutions
Źródło:
Bezpieczny Bank. - nr 2 (55) (2014) , s. 100-118. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168286337
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Clowes David , Bilan Yuriy
Tytuł:
Tracking income per head in Central-Southern Europe : Country responses to the global downturn (2008-2012)
Źródło:
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research. - 48(2) (2014) , s. 257-270. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168286811
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Koszty środowiskowe w Polsce w ujęciu teoretycznym i statystycznym = Environmental Costs in Poland : a Theoretical and Statistical Approach
Źródło:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (69) (2014) , s. 87-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286875
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Górka Kazimierz , Łuszczyk Marcin
Tytuł:
"Zielona gospodarka" i gospodarka oparta na wiedzy a rozwój trwały = Green Economy and Knowledge-Based Economy and Sustainable Development
Źródło:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (69) (2014) , s. 22-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286883
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora = Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 189 (2014) , s. 27-39. - Tytuł numeru: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287121
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora = Estimation of the raw moments of a random vector based on the definition of the power of a vector
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 55 (2014) , s. 81-96. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168287801
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki = The European Union climate and energy policy. Opportunities and challenges for the Polish economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 55 (2014) , s. 61-79. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168287803
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Wpływ zjawisk window dressing i kreatywnej księgowości na obraz sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa = The Impact of "Window Dressing" and Creative Accounting on the True and Fair View of Financial Statements
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (928) (2014) , s. 71-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287875
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
The Phenomenon of Equifinality in Innovative Development of the Monetary Private Ownership Economy-an Axiomatic Set-up
Źródło:
Economic Modelling. - vol. 38 (2014) , s. 1-5. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168287939
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
On the Connections of Generalized Entropies with Shannon and Kolmogorov-Sinai Entropies
Źródło:
Entropy. - vol. 16, nr 7 (2014) , s. 3732-3753. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168287941
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Tytuł:
Wpływ światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego ma finanse publiczne
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 29 (2014) , s. 141-153. - Tytuł numeru: Rynki finansowe w dobie kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168288075
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Komisja Nadzoru Finansowego jako gwarant należytego wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne = The Polish Financial Supervision Authority as the Guarantor of the Proper Fulfillment of Disclosure Requirements by Public Companies
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 29 (2014) , s. 261-278. - Tytuł numeru: Rynki finansowe w dobie kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168288077
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Tytuł:
The Post-2004 Migration of the Polish Medical Personnel to the United Kingdom and Its Impact on Societies and Economies. Preliminary Remarks = Migracje polskiego personelu medycznego do Wielkiej Brytanii po 2004 r. i ich wpływ na społeczeństwa i gospodarki
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 33 (2014) , s. 154-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288133
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Górka Kazimierz , Łuszczyk Marcin
Tytuł:
Vox populi - czy teza Francisa Galtona jest współcześnie prawdziwa? = Vox Populi - is the Thesis of Francis Galton in Our Times Real?
Źródło:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 4 (70) (2014) , s. 21-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168288195
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Strategie finansowania przedsiębiorstw budowlanych w Polsce = The Financing Strategies of Polish Construction Companies
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 88 (2) (2014) , s. 13-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288211
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Rozpoznawanie sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych po reaktywowaniu mechanizmów rynkowych = Recognizing Pre-Contractual Disputes in Public Procurement after the Reactivation of Market Mechanisms
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 370-386. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288871
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Od wolności do swobody wyboru - formalizacja idei Sena w modelu Arrowa-Debreu = From Freedom to Freedom of Choice - Formalization of the Sen's Idea in the Arrow-Debreu Model
Źródło:
Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - nr 156 (2014) , s. 157-175. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Nr:
2168289317
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Cena przyrody w ujęciu Tomasza Żylicza
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 11 (2014) , s. 32-33
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168289387
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Benefits from Ecosystem Services versus Measures of Socioeconomic Development = Korzyści z usług środowiska a mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 4(51) (2014) , s. 58-67. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168289813
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Czynniki determinujące wycenę kontraktów CDS wystawianych na dług rządowy na świecie i w Polsce = The Determinants of the Sovereign CDS Pricing on the Global Market and in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 346 (2014) , s. 81-91. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290039
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska naturalnego w Polsce w latach 2000-2012
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (2014) , s. 8-10
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168290041
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Czupryna Marcin , Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Tytuł:
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań = Conjoint Analysis as a Measurement Method of Preferences for Delayed Lotteries - Research Announcement
Źródło:
Decyzje. - nr 22 (2014) , s. 71-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290125
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Aksjomatyczna analiza sprawiedliwości dystrybutywnej Johna Rawlsa w modelu Arrowa-Debreu = An Axiomatic Analysis of John Rawls' Distributive Justice in the Arrow-Debreu Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) (2014) , s. 19-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290137
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Spełnienie wymogu niezależności członków rad nadzorczych w procesie zapewnienia jakości rewizji finansowej = Board Member Independence as a Legal Requirement in Statutory Audits
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) (2014) , s. 75-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290143
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Pojęcie i zakres inwestycji w rachunkowości oraz metody wyceny inwestycji niefinansowych = The Concept and Scope of Investments in Accounting and Valuation Methods for Non-financial Investments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 59-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290199
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Problem oceny poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego a realizacja zadań
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 21, nr 9 (2014) , s. 5-10. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290407
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Wpływ wybranej strategii na efektywność międzynarodowych grup bankowych działających w krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of the Adopted Strategy on Efficiency in Multinational Banking Groups Operating in Central and Eastern European Countries
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 1, t. 299 (2014) , s. 281-296. - Tytuł numeru: Przyszłość finansów publicznych i bankowości - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290421
artykuł w czasopiśmie
59

Konferencja:
V konferencja Finansów Komunalnych: Samodzielność finansowa jst czy międzysamorządowa redystrybucja dochodów?, Jachranka, Polska, od 2013-09-23 do 2013-09-24
Tytuł:
Ograniczenia faktyczne samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego - dygresja samodzielności finansowej
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 21, nr 1-2 (2014) , s. 21-31. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290435
artykuł w czasopiśmie
60

Konferencja:
15. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Polska, od 2014-04-02 do 2014-04-04
Tytuł:
Intangible Assets as an Important Element of Business Entities Wealth = Aktywa niematerialne jako istotny element kształtujący majątek podmiotów gospodarczych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 66 (2014) , s. 653-661. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 803)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290443
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Zapewnienie wysokiej jakości informacji pochodzących z rachunkowości w świetle planowanej deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych = Providing High Quality Information from Accounting in the Light of the Planned Deregulation of Service Accounts
Źródło:
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias. - z 8 (2014) , s. 363-372. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168290465
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Stark Oded , Jakubek Marcin , Falniowski Fryderyk
Tytuł:
Reconciling the Rawlsian and the Utilitarian Approaches to the Maximization of Social Welfare
Źródło:
Economics Letters. - vol. 122, iss. 3 (2014) , s. 439-444. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168290541
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej = Changes in Banking and Insurance Law in the Range of Financial Intermediation During the Period of Political Transformation. Part 1, Banking Law. Cz. 1, Prawo bankowe
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 25-35. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290831
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej = Changes in Banking and Insurance Law in the Range of Financial Intermediation During the Period of Political Transformation. Part 2, Insurance Law. Cz. 2, Prawo ubezpieczeniowe
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 36-48. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290833
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
The Impact of Post-Crisis Regulatory Architecture on Polish Cooperative Banks = Wpływ pokryzysowej architektury regulacyjnej na polski sektor bankowości spółdzielczej
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 299 (2014) , s. 269-279. - Tytuł numeru: Future of Finance. Cz. 1, Przyszłość finansów publicznych i bankowość - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290835
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Tendencje w wynagrodzeniach kadr zarządzających w bankach wybranych krajów = Trends in Compensations of Managers in Banks of Selected Countries
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 48, nr 3 (2014) , s. 89-97. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290839
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Rola podatków bezpośrednich w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Role of Direct Taxes in Providing the State Budget in Selected Countries of Central and Eastern Europe
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 48, nr 3 (2014) , s. 157-165. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290841
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Inwestowanie odpowiedzialne społecznie na europejskich rynkach wschodzących = Socially Responsible Investing in the European Emerging Markets
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 48, nr 3 (2014) , s. 179-188. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290843
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Wpływ procesu delewarowania na sektor bankowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of Deleveraging on Central and East European Banking Sector
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 48, nr 4 (2014) , s. 141-151. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290847
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Pomoc publiczna w formie kapitału podwyższonego ryzyka udzielana przedsiębiorstwom sektora MŚP w krajach Unii Europejskiej = The State Aid in the Form of Risk Capital Granted to Small and Medium-Sized Enterprises in the European Union
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 48, nr 4 (2014) , s. 185-196. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290849
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Krótkoterminowa persystencja wyników osiąganych przez fundusze akcyjne działające na polskim rynku kapitałowym = Short-term Persistence of the Results Achieved by Common Stock Investment Funds Acting in the Polish Capital Market
Źródło:
Ekonomista. - nr 4 (2014) , s. 545-557 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168290853
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Promesa w koncesjonowanej działalności gospodarczej = A Promise in Licensed Economic Activity
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 49-59. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290865
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Tytuł:
Problematyka zmian umowy w związku z nadzwyczajną zmianą okoliczności = Problem of Contract Changes in Connection with the Exceptional Change of Circumstances
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 240-250. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290873
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Tytuł:
Ewolucja pojęcia "konsument" w polskim prawie cywilnym = Evolution of the Notion of "Consumer" in the Polish Civil Law
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 211-226. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290875
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Nowa regulacja rękojmi za wady rzeczy sprzedanej - uwagi ogólne = New Regulation of the Warranty for Defects of a Sold Thing - General Comments
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 251-263. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290877
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku = The Evolution of Ownership during the Economic Transformation of the Turn of XXth and XXIst Century
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 182-195. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290879
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Środki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej : (zagadnienia materialnoprawne) = Protection Measures of Industrial Property Rights in the Times of Political Transformation : (Substantive Issues)
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 300-314. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290883
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Problem efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego = Problem of the Effectiveness of Expenditure of Local Governments
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 346 (2014) , s. 142-150. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290891
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Teoretyczne i praktyczne oblicze kategorii "jakość informacji finansowej" = Theoretical and Practical Features of the "Financial Information Quality" Category
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 1 (12) (2014) , s. 81-91. - Summ., streszcz. [odczyt: 13.04.2015] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168290893
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Pomoc regionalna jako przykład dopuszczalnej warunkowo pomocy publicznej w Unii Europejskiej = Regional Aid as an Example of Permitted Conditionally State Aid in the European Union
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 348 (2014) , s. 297-308. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290897
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej = Modernisation of Agricultural Holdings in Poland in the Context of Spending from the European Union Budget
Źródło:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 7 (2014) , s. 250-265. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168290905
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Puciato Daniel , Grabiński Tadeusz , Mielec Piotr , Kiraga Urszula
Tytuł:
Struktura ruchu turystycznego jako przesłanka poprawy efektywności gospodarki turystycznej na pograniczu polsko-czeskim = The Structure of Tourist Traffic as the Premise of Improving the Efficiency of the Tourist Economy on the Polish-Czech Border Area
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 2 (40) (2014) , s. 239-263. - Tytuł numeru: spółczesne determinanty rozwoju gospodarczego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168290909
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
The Influence of the World Financial Crisis on the Polish Banking Sector Effectiveness between 2004 and 2011 = Wpływ światowego kryzysu finansowego na efektywność polskiego sektora bankowego w latach 2004-2011
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 10 (2014) , s. 133-149. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168290939
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Finansjalizacja a sektor ubezpieczeń = Financialisation Within the Insurance Sector
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 342 (2014) , s. 37-43. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290961
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Reformowanie systemów emerytalnych państw Europy Środkowej po kryzysie finansowym 2008 r. na przykładzie Czech i Węgier = The Reform of Pension Systems in Middle Europe after the 2008 Financial Crisis on the Example of Czech and Hungary
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 342 (2014) , s. 176-185. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290965
artykuł w czasopiśmie
86

Autor:
Tytuł:
Kierunki internacjonalizacji zakładów ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych = Directions of Internationalization of Insurance Undertakings with Particular Emphasis on Mutual Insurance Companies
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 342 (2014) , s. 216-224. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290967
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Współczynnik ekscesu wektora losowego = Excess Kurtosis of a Random Vector
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 28-38. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291043
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
W szponach biurokracji i bylejakości
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (61) (2014) , s. 33-34. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291083
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014) , s. 26-27. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291135
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Wykorzystanie techniki zatrzymania ryzyka przez średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce w świetle badań ankietowych = Using Risk Retention Techniques by Medium-sized and Large Companies in Poland in the Light of Survey Research
Źródło:
Wiadomości Ubezpieczeniowe. - nr 3 (2014) , s. 31-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291227
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Kanonizacja papieża Jana Pawła II
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014) , s. 38-39. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291247
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Polityka podatkowa Francji - wybrane problemy = France's Tax Policy - Selected Problems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (932) (2014) , s. 21-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291279
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Pomoc finansowa dla państw strefy euro dotkniętych kryzysem zadłużenia = Financial Assistance for Euro Area Countries Affected by the Debt Crisis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (932) (2014) , s. 33-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291281
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową Republiki Irlandii = The Influence of the Financial Crisis on Tax Policy in the Republic of Ireland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (932) (2014) , s. 63-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291283
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2010-2013 = The Expenditure of Local Government Units in Poland in 2010-2013
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (932) (2014) , s. 79-91. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291285
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Pomoc de minimis jako instrument polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej = De Minimis Aid as an Instrument of State Aid Policy in the European Union
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 1 (2014) , s. 109-121. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291433
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Zasada przejrzystości finansów publicznych a wpływy z prywatyzacji = The Principle of Transparency of Public Finance and Privatization Proceeds
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 1 (2014) , s. 95-108. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291435
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego = Long-Term Financial Forecast as an Instrument of Financial Management of Local Government Units
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 1 (2014) , s. 166-176. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291437
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Rola depozytów gospodarstw domowych w stabilizowaniu finansowania instytucji kredytowych strefy euro = The Role of Household Deposits in Funding the Stability of Credit Institutions in the Eurozone
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (934) (2014) , s. 65-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291615
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Czynniki kształtujące kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej = Factors Affecting Bank Loans to Non-financial Corporations in Central and Eastern European Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (934) (2014) , s. 107-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291625
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Problem luki finansowania w polskim sektorze bankowym = The Funding Gap Problem in the Polish Banking Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (934) (2014) , s. 147-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291667
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Tytuł:
Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync = The Impact of New Technologies and Selling Channels on Bank Business Models : the Case of Alior Sync
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (934) (2014) , s. 159-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291669
artykuł w czasopiśmie
103

Autor:
Tytuł:
Wpływ ufinansowienia na życie społeczne. Recenzja książki - Paul H. Dembinski, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu (tłum. Ł. Komuda, Studio Emka, Warszawa 2011) = The Influence of Financialisation on Social Life - A Book Review of Paul H. Dembinski's Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu (transl. Ł. Komuda, Studio Emka, Warsaw 2011)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014) , s. 123-128
Nr:
2168292677
recenzja
104

Tytuł:
Innowacyjność przedsiębiorstw jako stymulator rozwoju regionalnego = Business Innovativeness as a Regional Development Stimulator
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 37, t. 2 (2014) , s. 67-77. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 826)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292973
artykuł w czasopiśmie
105

Autor:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof
Tytuł:
Wykorzystanie analizy porównawczej obiektów wielowymiarowych w badaniach ankietowych ruchu turystycznego = The Use of Comparative Analysis of Multidimentional Objects in a Survey on Tourist Flow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały. - nr 5 (2014) , s. 19-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293091
artykuł w czasopiśmie
106

Konferencja:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Tytuł:
Zmiany regulacyjne w systemie rewizji finansowej i ich wpływ na politykę jakości w firmach audytorskich = Regulatory Changes in the System of Auditing and Their Impact on the Policy's Quality in Audit Firms
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 23-35. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293309
artykuł w czasopiśmie
107

Konferencja:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Tytuł:
Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki = Chart of Accounts as the Part of the Accounting Policy Influential on Presenting the Company's Financial Result
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 36-47. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293311
artykuł w czasopiśmie
108

Konferencja:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Tytuł:
Polityka rachunkowości OFE w świetle zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce = Accounting Policy of OPF in the Light of Changes in the Law of the Organization and Functioning of the Open Pension Funds in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293313
artykuł w czasopiśmie
109

Konferencja:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Tytuł:
Polityka rachunkowości w systemie rachunkowości = Accounting Policy within Accounting System
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 193-204. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293315
artykuł w czasopiśmie
110

Konferencja:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Tytuł:
Polityka rachunkowości w kontekście rachunkowości kreatywnej = The Accounting Policy in the Light of Creative Accounting
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 314-326. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293317
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Accounting Policy in Creating the Financial Image of an Enterprise Through Financial Reporting = Polityka rachunkowości w kreowaniu wizerunku sytuacji finansowej w sprawozdawczości przedsiębiorstwa
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 65 (2014) , s. 397-407. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 802)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293325
artykuł w czasopiśmie
112

Autor:
Górka Kazimierz , Łuszczyk Marcin
Tytuł:
Wybrane problemy rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce = Chosen Problems of Economics Science Development in Poland
Źródło:
Przegląd Zachodniopomorski. - R. 29 (58), z. 3, vol. 1 (2014) , s. 19-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293327
artykuł w czasopiśmie
113

Autor:
Górka Kazimierz , Łuszczyk Marcin
Tytuł:
Kontrowersje dotyczące działań państwa w zakresie długu publicznego = Controversies Concerning Action of the State in the Public Debt
Źródło:
Przegląd Zachodniopomorski. - R. 29 (58), z. 3, vol. 2 (2014) , s. 165-175. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293333
artykuł w czasopiśmie
114

Autor:
Tytuł:
Polish Medical Migrants in the United Kingdom : the Complicated Nature of Their Belonging to a New Society
Źródło:
Urban People = Lidé města. - 16, 2 (2014) , s. 239-256. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293383
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Taxation in the Baltic States - the Case of Estonia = Opodatkowanie w Krajach Bałtyckich - przypadek Estonii
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 65 (2014) , s. 105-114. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; 802)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293649
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Podatek bankowy w krajach Unii Europejskiej - ocena implementacji = The Bank Tax : an Assessment of Implementation in the EU Member States
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 348 (2014) , s. 124-133. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294007
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Tytuł:
Wpływ zmian regulacyjnych na warunki działalności gospodarczej wytwórców i dystrybutorów ciepła w Polsce = The Impact of the Regulatory Changes on the Business Terms and Conditions of the Heat Generators and Distributors in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 321 (2014) , s. 156-170. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294045
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Determinants of Competitiveness Level of Refrigerated Transport Services Companies = Determinanty poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie transportu chłodniczego
Źródło:
Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 29 (4) (2014) , s. 405-413. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępna także w wersji online.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168294193
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Problem rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych = The Problem of an Abnormally Low Price in Public Procurement
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (40) (2014) , s. 75-91. - Tytuł numeru: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych - trudności i wątpliwości praktyki. Cz. 1
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168294387
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Zamówienia publiczne w Galicji = The Public Procurement Law in Galicia. Part 1 (until 1850). Cz. 1, (do 1850 r.)
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (42) (2014) , s. 49-72. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168294393
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Zamówienia publiczne w Galicji = Public Procurement in Galicia, Part 2 (1851-1909). Cz. 2, (lata 1851-1909)
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (43) (2014) , s. 63-79. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168294397
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Tortury a kara za nieposłuszeństwo w austriackich procedurach karnych epoki oświecenia = Torture and Punishment for Disobedience in the Austrian Penal Procedures during the Period of the Enlightenment
Źródło:
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. - nr 7 (2) (2014) , s. 217-236. - Summ.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168294403
artykuł w czasopiśmie
123

Autor:
Konferencja:
29th International Scientific and Practical Conference in November 2014, Warna, Bułgaria, od 2010-10-28 do 2010-10-28
Tytuł:
Convergence between German and Bulgarian Securitized Property Markets
Źródło:
Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost = Construction Enterepreneurship and Real Property. - R. 2014 (2014) , s. 158-165 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168294549
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru = Tourist Development as a Factor in the Economic Formation of Tourist Area Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014) , s. 17-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295107
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Problemy i wyzwania dotyczące rozwoju obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Dilemmas and Challenges in the Development of Urban Metropolitan Areas - the Case of the Cracow Metropolitan Area
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014) , s. 79-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295143
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Wpływ regulacji zawodu doradcy podatkowego wykonywanego w ramach handlowych spółek osobowych na funkcjonowanie tych spółek = Adjustment Status of a Tax Advisor Practicing his Profession as the Associate of Commercial Partnerships and the Rules on Conducting of these Companies
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 24, nr 12(284) (2014) , s. 9-25. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295281
artykuł w czasopiśmie
127

Autor:
Tytuł:
Definicje konsumenta w kodeksie cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście najnowszych unijnych dyrektyw konsumenckich = Definitions of Consumer in the (Existing and Future) Civil Code in the Context of the Newest European Union Consumer Directives
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 5 (261) (2014) , s. 18-25. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295291
artykuł w czasopiśmie