Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Finansów i Prawa Typ publikacji: Artykuły od roku: 2013 do roku: 2013
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 178.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Singh Harinder , Wyrobek Joanna
Tytuł:
Do Agency Concerns Inhibit Internationalisation of Family Owned Firms? A Comparative Study of the USA and Poland
Źródło:
International Journal of Business Innovation and Research. - Vol. 7, No. 3 (2013) , s. 279-297. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253434
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Non-parametric frequency identification and estimation in mean function for almost periodically correlated time series
Źródło:
Journal of Multivariate Analysis. - vol. 115 (2013) , s. 252-269. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168254100
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Corporate Social Responsibility as a Factor Influencing the Development of Social Accounting and Assessment of Employers
Źródło:
e-Finanse. - vol. 1 nr 9 (2013) , s. 12-25. - [odczyt: 18.06.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168255994
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Piekło w podatkowym raju
Źródło:
Rzeczpospolita. - 22 marca (2013) , s. B11. - Pełny tekst dostępny w serwisie EMIS oraz na stronie wydawcy
Nr:
2168256402
artykuł nierecenzowany
5

Autor:
Tytuł:
Eksperci jak politycy opozycji
Źródło:
Rzeczpospolita. - 26 lutego (2013) , s. B11. - Pełny tekst dostępny w serwisie EMIS oraz na stronie wydawcy
Nr:
2168256404
artykuł nierecenzowany
6

Autor:
Tytuł:
Sektor finansów publicznych a OFE
Źródło:
Parkiet : gazeta giełdy. - 9 maja (nr 106) (2013) , s. 18-19. - [odczyt: 24.06.2013]. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy
Tryb dostępu:
Nr:
2168256406
artykuł nierecenzowany
7

Tytuł:
Wycena marki na przykładzie przedsiębiorstwa Kopalnia Soli w Wieliczce = Brand Valuation on the Example of Wieliczka Salt Mine
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 4 (2013) , s. 621-638. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168257488
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne = Comprehensive Income Statement as a New Element of Financial Statements - Selected Theoretical and Practical Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 59 (2013) , s. 21-37. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 760)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168259378
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Wieloletnie planowanie finansowe a funkcjonowanie budżetu zadaniowego = Multiannual Financial Planning and Performance-based Budget
Źródło:
Studia BAS. - nr 1 (33) (2013) , s. 37-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168259396
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Polish-Ukrainian Bilateral Trade Relations (2006-2011) : Growth in the Exchange of Goods Endowed with Higher Levels of Technology
Źródło:
Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - no 8 (146) (2013) , s. 308-314. - Rez., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168260758
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Wpływ eksportu na cykl kapitału obrotowego netto spółek notowanych na GPW = Impact of Exporting on the Cash Conversion Cycle; Results for Polish Stock Companies in Years 2000-2009
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 2 (2013) , s. 581-594. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260888
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Inwestycje a rentowność przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych = Investments and Profitability of Corporate Sector - Results of Research
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 2 (2013) , s. 281-293. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260896
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Dźwignia finansowa a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce = Financial Leverage and Capital Structure of Enterprises in Poland
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 2 (2013) , s. 67-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260906
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Zakłócenia metodologiczne w ocenie bieżącej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw = Methodological Distortions in the Assessment of the Current Liquidity of Polish Enterprises
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 2 (2013) , s. 255-264. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260908
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego = Higher Education in the European Union Countries in Conditions of Economic Crisis
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 3 (2013) , s. 99-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260910
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Pomoc publiczna na badania, rozwój i innowacje w kontekście kryzysu gospodarki Unii Europejskiej = State Aid for Research, Development and Innovation in the Context of Economic Crisis of the European Union
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 3 (2013) , s. 326-336. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260912
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Propozycja utworzenia budżetu dla państw strefy euro na tle negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 = The Proposal to Create a Budget for the Euro Zone on the Background of the Negotiations on the Multiannual Financial Framework for the Years 2014-2020
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 3 (2013) , s. 386-396. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260916
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Koszty agencji a działalność eksportowa firm rodzinnych = Agency Costs and Export Activity among Family Businesses
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 159-172. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261058
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej = The Canadian and British Models of Internal Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261134
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Finansowanie szkolnictwa wyższego w świetle wybranych teorii ekonomicznych = Selected Economic Theories and Their Relevance to Higher Education Funding
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 43-55. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261158
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Zmiana wyceny składników bilansowych na przykładzie MSR 41 "Rolnictwo" = A Change of Accounting Valuation - The Example of IAS 41 "Agriculture"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 57-70. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261166
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Karaś Piotr , Kutrzeba Tomasz
Tytuł:
Zasady i struktura islamskiego systemu finansowego w świetle rozwiązań stosowanych w świecie zachodnim = The Principles and Structure of the Islamic Financial System in the Light of Solutions Practiced in the Western World
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261220
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Publiczna oferta akcji jako forma pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo - pozytywne i negatywne aspekty pierwszej oferty publicznej = Initial Public Offering as a Means of Raising Capital - the Advantages and Disadvantages of the Initial Public Offering
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 97-112. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261224
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako podmioty sektora ekonomii społecznej w świetle badań = Mutual Insurance Companies as Entities of the Social Economy Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 113-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261226
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Ewolucja rozwiązań rachunkowości jako determinanta rozwoju rynku specjalistycznych usług finansowych = The Evolution of Accounting as a Determinant of the Development of Financial Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 145-158. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261234
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes = Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 2 (2013) , s. 85-102. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168263548
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Konferencja:
6th Polish Symposium of Physics in Economy and Social Sciences FENS2012, Gdańsk, Polska, od 2012-04-19 do 2012-04-21
Tytuł:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 123, no. 3 (2013) , s. 567-583. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168264350
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Zmiany skłonności do konsumpcji i oszczędzania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury = Changes of the Households' Propensity to Consume and Save under the Conditions of Changes in the Business Situation
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - marzec-kwiecień (2013) , s. 110-119. - Tytuł numeru: Zachowania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168264520
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Non-fiscal Incentives and Challenges of Property Tax Reform in Poland = Pozafiskalne bodźce oraz wyzwania reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 86(4) (2013) , s. 54-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266906
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce = Conditions for the Development of and a Certification and Control System for Ecological Agriculture in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013) , s. 75-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267146
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
W poszukiwaniu ładu terminologicznego : zdolność płatnicza, płynność finansowa, wypłacalność = In Search of Terminological Order : Payment Ability, Financial Liquidity, and Solvency
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013) , s. 93-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267386
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Struktura płci ludności Polski na tle świata
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 1 (337) (2013) , s. 4-7. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268168
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Główne wyznania w Polsce
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 1 (337) (2013) , s. 8-13. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268172
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Analiza struktury portfela inwestycyjnego Otwartych Funduszy Emerytalnych = An Analysis of the Portfolio Structure of Open Pension Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 19-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270356
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Problem ukrytego długu publicznego w Polsce = The Problem of Hidden Public Debt in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270358
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością = A Statistical Analysis of the Relationship between the Scope and Efficiency of Mutual Insurance Companies in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 123-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270366
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Finansowanie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce = Selected Sources of Financing Investment in Water and Sewage Management in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 137-155. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270368
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Chinese-EU Bilateral Trade (2007-2011) : "Competition & the Exchange of Technology"
Źródło:
Journal of International Studies. - vol. 6, no 2 (2013) , s. 103-110. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270846
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Montserrat i Lourdes - podpirenejskie sanktuaria
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 4 (340) (2013) , s. 26-27. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168270928
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu i zarządem w jednostkach zainteresowania publicznego = The Cooperation Between Auditors, Audit Committees and Board of Directors in Public Interest Entities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 55 (2013) , s. 107-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1154)
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168270958
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Odpisy aktualizujące wartość aktywów jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa = The Impairment Assets Like an Instrument to Manipulate the Financial Result of Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 62 (2013) , s. 689-700. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 766)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168270972
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Methods for the Valuation and Presentation of Capital Deposits in the Investor's Separate Financial Statements - Selected Cases = Metody wyceny oraz prezentacji lokat kapitałowych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestora na wybranych przykładach
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 60 (2013) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 761)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168270980
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
O współzależności giełd na przykładzie giełdy polskiej i niemieckiej = On the Stock Markets Interdependency
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013) , s. 109-118. - [odczyt: 05.02.2014] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271314
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej = Emerging Markets' Economic Growth Based on Central Eastern European Countries
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013) , s. 53-63. - [odczyt: 05.02.2014] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271316
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Analiza zależności wynagrodzeń kadr zarządzających oraz wskaźników Z-scorce i TSR w wybranych bankach działających w Polsce i Stanach Zjednoczonych = Analysis of Relationship Managers and Wage Indices Z-scores and TSR in Polish and American Banks
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013) , s. 157-166. - [odczyt: 05.02.2014] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271318
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Tendencje zmian w podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = Recent Trends in Tax Revenues of the State Budget in Selected Countries of Central and Eastern Europe
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013) , s. 327-335. - [odczyt: 05.02.2014] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271320
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Dodatkowe programy emerytalne - potrzeba czy konieczność = Voluntary Pension Programs - Need or Necessity
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013) , s. 443-453. - [odczyt: 05.02.2014] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271322
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Tytuł:
Wysokość opłat za zarządzanie a efektywność polskich funduszy nieruchomości = Management Fee and Performance of Polish Real Estate Founds
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013) , s. 465-476. - [odczyt: 05.02.2014] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271324
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Gwarancje długu bankowego jako instrument pomocy publicznej w państwach Unii Europejskiej w okresie kryzysu finansowego = Banking Loan Guarantees as an State Aid Instrument during the Financial Crisis in EU Member States
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 47, nr 3 (2013) , s. 497-509. - [odczyt: 05.02.2014] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271326
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Ubezpieczenie elektrowni wiatrowej - innowacje produktowe towarzystw ubezpieczeń wobec wyzwań energetyki odnawialnej = Wind Farm Insurance - Product Innovations of Insurance Companies for the Renewable Energy Sector
Źródło:
Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 47 (2013) , s. 23-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168272250
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis
Źródło:
Financial Assets and Investing. - no. 3 (2013) , s. 25-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168272312
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Analiza wybranych wskaźników finansowych i niefinansowych europejskich spółek giełdowych = Analysis of Selected Financial and Non-financial Indicators of European Stock Market Companies
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 130 (2013) , s. 9-28. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168272918
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Sprawozdawczość przedsiębiorstw w świetle teorii legitymizacji = Corporate Reporting in the Light of the Theory of Legitimization
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 130 (2013) , s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168272928
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność w działalności banków na przykładzie Banca Popolare Etica = Social Responsibility in Bank Activities Exemplified by Banca Popolare Etica
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 130 (2013) , s. 53-77. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168272940
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO = COSO Model-based Control of an IT Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273152
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle regulacji FASB/IASB = The Comprehensive Income Statement in the Light of FASB and IASB Regulations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 43-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273154
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną = Economic Aspects of Management of Tourist Space
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 57-76. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273158
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej = Directors and Officers Liability Insurance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 107-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273160
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Wpływ eksportowania na strukturę kapitałową przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych = The Impact of Internationalisation on the Capital Structure of Exporters in Empirical Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 137-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273162
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego = Estimating the Cost of Equity - The Example of the Polish Banking Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 159-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273166
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Domknięcie i stabilność Bondy'ego-Chvátala grafów zwykłych - idee, formalizacje, uzupełnienia = Bondy-Chvátal's Closure and Stability for Simple Graphs - Ideas, Formalisation and Complement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 904 (2013) , s. 53-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168275981
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Warunki stosowania analogia legis = Conditions for the Use of Analogia Legis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013) , s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276001
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Prawo do życia rodzinnego na tle ogólnie pojmowanej prywatności jednostki = The Right to Family Life and the Generally Comprehended Individual Privacy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013) , s. 51-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276007
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy i jej prawne uwarunkowanie = The Legal Grounds for the Supreme Court to Refuse to Adopt a Resolution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013) , s. 77-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276015
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Kluczowe wskaźniki efektywności w praktyce spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Key Performance Indicators in the Practice of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 73 (129) (2013) , s. 75-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168276733
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Wpływ czynników makroekonomicznych i instytucjonalnych na wybrane wskaźniki finansowe jednostek gospodarczych : wyniki badań empirycznych = The Impact of Macroeconomic and Institutional Factors on Selected Financial Ratios of Business Entities#Results of Empirical Research
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 73 (129) (2013) , s. 49-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168277515
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Miejsce Polski na mapie fuzji i przejęć współczesnej gospodarki = The Importance of Synergy Effect as the Key of Mergers and Acquisitions in Modern Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. - nr 4 (2013) , s. 7-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168278243
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
40 lat problematyki ekonomicznej w Aurze
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (2013) , s. 18-19
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168278331
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro - wnioski z kryzysu = The Analysis of Influence of the ECB Interest Rates' Policy on a Stability of Bank Sectors in Selected Countries of the Eurozone - Conclusions from the Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 334-347. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278379
artykuł w czasopiśmie
70

Autor:
Karaś Piotr , Pacut Wojciech
Tytuł:
Porównanie działania banków islamskich i konwencjonalnych - przypadek Zjednoczonych Emiratów Arabskich = Islamic vs. Conventional Banking - the Case of United Arab Emirates
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 306 (2013) , s. 178-189. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278435
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową = How Changes in IFRS 9 Can Affect Net Earnings of two Biggest Banks Operating in Poland and Their Loan Policy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 306 (2013) , s. 397-408. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278437
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych rady dyrektorów największych amerykańskich banków przed i po kryzysie finansowym = Remuneration of Executive Directors of Board of Directors of the Biggest American Banks Before and After the Financial Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 307 (2013) , s. 121-131. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278567
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Zagadnienie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa = State Aid for Fishing Industry Companies
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 307 (2013) , s. 442-453. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278575
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Program "Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy = 'My Pitch-Orlik 2012' Program as an Element Supporting Polish Labour Market
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 161 (2013) , s. 193-201. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279009
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Rozwój regionalny - ujęcie systemowe = Regional Development - a Systems Approach
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013) , s. 73-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279269
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Krajowe wsparcie polskiego rolnictwa na przykładzie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa = National Support of Polish Agriculture - the Example of the Agency for the Restructuring and Modernisation of Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013) , s. 83-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279271
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych = Risk Management as a Goal of Public Finance Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013) , s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279931
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Finansowanie szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych = Financing Higher Eduation in the United States of America
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013) , s. 33-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279935
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Inwestycyjny charakter ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym = The Investment Nature of Unit-linked Life Insurance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013) , s. 51-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279937
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Problem bankructwa państwa = The Problem of State Bankruptcy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013) , s. 65-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279939
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Badanie zależności między eksportem a rentownością przedsiębiorstw na przykładzie spółek produkcyjnych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2003-2010 = Testing the Relationship between Exports and Return on Equity for Polish Manufacturing Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in the Years 2003-2010
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013) , s. 93-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279943
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Ujawnienia informacji o wartościach szacunkowych w sprawozdaniu finansowym - wyzwanie dla biegłego rewidenta = Disclosures of Estimated Values in Financial Statements - a Challenge for Auditor
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 313 (2013) , s. 189-198. - Tytuł numeru: Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje : kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280889
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Raporty społeczne jako uzupełnienie informacji ujawnianych przez spółki giełdowe w Polsce = Social Reports as a Supplement of Information Disclosed by Public Companies in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 314 (2013) , s. 119-129. - Tytuł numeru: Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje : ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280899
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami = Accounting Theory and its Place in the Structure of Management Sciences
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 71 (127) (2013) , s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168280901
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Charakter prawny zarządzeń starosty i marszałka województwa = The Legal Character of Ordinances Issued by District Governors and Province Marshals
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 921 (2013) , s. 21-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282665
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Zastosowanie analizy spektralnej do weryfikacji hipotezy o rozłączeniu się gospodarek rozwiniętych i wschodzących = Spectral Analysis-based Verification of the Decoupling Hypothesis between Developed and Emerging Economies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282781
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Definicyjne i metodyczne problemy rentowności = Definitional and Methodical Problems of Profitability
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 101-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282787
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Tytuł:
Wygląd i geograficzna symbolika herbów współczesnych państw Ameryki Południowej = The Appearance and Geographical Symbolism of the Coats of Arms of the Modern States of South America
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013) , s. 109-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283497
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa - wnioski z kryzysu = Is a Fiscal Union Within the European Union Possible? Conclusions Based on the Economic Crisis
Źródło:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 21, nr 2 (2013) , s. 170-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168283785
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej = Actual Challenges for the Common Agricultural Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 13(28), z. 2 (2013) , s. 79-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168283815
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Reforma polskiej administracji podatkowej = The Reform of The Polish Tax Administration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 62 (2013) , s. 103-111. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 765)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168284177
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Zakres informacji ujawnianych w raportach okresowych i bieżących spółek giełdowych w Polsce w kontekście ochrony inwestora = The Content of Disclosures of Listed Companies in Poland in the Context of Investors Protection
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 27 (2013) , s. 99-113. - Tytuł numeru: System finansowy - aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168284221
artykuł w czasopiśmie
93

Autor:
Tytuł:
Rola polubownego rozwiązywania sporów w polityce ochrony konsumenta usług bankowych w Polsce w perspektywie pokryzysowej = The Role of Amicable Dispute Settlement in Field of Banking Consumer Protection in Post-Crisis Poland
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 284 (2013) , s. 63-79. - Tytuł numeru: Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług finansowych : bezpieczeństwo i efektywność - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284545
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Analiza bezpieczeństwa finansowego banków w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem indeksu Z-core = Analysis of banks financial safety in Poland and other countries of European Union with the use of Z-score index - conclusions after crisis
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 1 (2013) , s. 268-282. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168284549
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Tytuł:
Porównanie bezpieczeństwa banków spółdzielczych i komercyjnych w Polsce w okresie kryzysu 2007-2009 = A Comparison of Safety of Cooperative and Commercial Banks in Poland during the 2007-2009 Crisis
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 85 (2013) , s. 255-272. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168284579
artykuł w czasopiśmie
96

Autor:
Tytuł:
Społeczna wartość dodana towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne = Social Value Added of Mutual Insurance Companies in Poland - Theoretical and Practical Aspects
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (7) (2013) , s. 20-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 1.00 pkt
Nr:
2168285223
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Autor:
Tytuł:
Nowela konieczna, ale...
Źródło:
Rzeczpospolita. - 5 września (2013) , s. B8
Tryb dostępu:
Nr:
2168286031
artykuł nierecenzowany
98

Autor:
Tytuł:
I po OFE
Źródło:
Rzeczpospolita. - 30 grudnia (2013) , s. B8
Nr:
2168286033
artykuł nierecenzowany
99

Autor:
Tytuł:
Raport o szkodliwości OFE
Źródło:
Rzeczpospolita. - 2 lipca (2013) , s. B11
Tryb dostępu:
Nr:
2168286037
artykuł nierecenzowany
100

Tytuł:
Style inwestycyjne funduszy papierów dłużnych = Debt Investments Funds' Styles
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 57-67. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286087
artykuł w czasopiśmie
101

Autor:
Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Tytuł:
Dlaczego ulegamy efektowi dyspozycji? = Why Are We Prone to the Disposition Effect?
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 215-226. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286093
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Instrumenty przełamywania barier zrównoważonego rozwoju = Instruments of Breaking Down Sustainable Development Barriers
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 3 (46) (2013) , s. 51-60. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286849
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Wyzwania cywilizacyjne a możliwości realizacji trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Challenges for Civilisation Posed by Sustainable Development
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 6A, t. 1 (2013) , s. 21-35. - Tytuł numeru: Trendy, wyzwania i dylematy zrównoważonego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286851
artykuł w czasopiśmie
104

Autor:
Tytuł:
Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego wykorzystujące funkcję regresji wektorów losowych = Indicatory Models of the Capital Market that Use the Regression Function of Random Vectors
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 923 (2013) , s. 37-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287699
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Wybrane własności kurtozy wektora losowego = Some Properties of the Kurtosis of a Random Vector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 923 (2013) , s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287701
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Short Selling Restrictions in Connection with the Financial Crisis of 2007-09 = Regulacje prawne dotyczące krótkiej sprzedaży wprowadzone w związku z kryzysem finansowym lat 2007-2009
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 9 (2013) , s. 67-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287725
artykuł w czasopiśmie
107

Autor:
Miklaszewska Ewa , Mikołajczyk Katarzyna , Pawłowska Małgorzata
Tytuł:
Post-crisis Regulatory Architecture and Central and East European Banks = Po-kryzysowa architektura regulacyjna a banki Europy Środkowej i Wschodniej
Źródło:
Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 7-8 (2013) , s. 63-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168287743
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Contractive and Optimal Sets in Musielak-Orlicz Spaces with a Smoothness Condition
Źródło:
Opuscula Mathematica. - nr 33/4 (2013) , s. 667-684 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168287933
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Raporty okresowe spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce jako podstawowe źródło informacji dla inwestorów = Periodic Reports of Public Companies Listed on Regulated Markets in Poland as a Main Source of Information for Investors
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 174 (2013) , s. 223-235. - Tytuł numeru: Innowacje w bankowości i finansach. T. 2
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288277
artykuł w czasopiśmie
110

Autor:
Borkowski Krzysztof , Grabinski Tadeusz
Tytuł:
V'ïznij turizm u krakìv z ukraïni v 2003-2011 rokah : (naris rezul'tatìv doslìdžen')
Źródło:
Strategìâ rozvitku Ukraïni. Ekonomìka, socìologìâ, pravo. - no 2 (2013) , s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168288693
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Kierunki zmian w zakresie repartycji wpływów z podatków dochodowych pomiędzy państwo i samorząd terytorialny = Changes in Repatriation of Revenues From Income Tax Between the State and Local Governments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 108 (2013) , s. 177-188. - Tytuł numeru: Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 794)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290403
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Zabezpieczenie społeczne w zakresie świadczeń emerytalnych w Chile = Retirement Benefits in the Chile an Social Security System
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vo. 1, nr 11 (2013) , s. 52-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290937
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Kontrowersje wokół dyrektywy regulującej wynagrodzenia kadr zarządzających w sektorze bankowym = Controversy Over Directive Regulating Remuneration Managers in the Banking Sector
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 1 (2013) , s. 121-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290945
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Outsourcing in the Contemporary Economy : Theory and Practice with Particular Focus on the Grounds of Outsourcing Accounting Servicing
Źródło:
Acta Oeconomica Cassoviensia. - vol. 6, nr 2 (2013) , s. 28-45. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168291085
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Procedura tworzenia banku krajowego przez instytucję kredytową na bazie istniejącego oddziału w Polsce - jako rozwiązanie stabilizujące rynek finansowy
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 29 (2013) , s. 1-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168291443
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
20 lat czasopisma "Ekonomia i Środowisko"
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 2 (2013) , s. 31
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168291785
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Pomoc publiczna jako instrument polityki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego = State Aid as an Instrument oLocal Government Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 108 (2013) , s. 239-253. - Tytuł numeru: Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 794)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168292533
artykuł w czasopiśmie
118

Autor:
Baran Sebastian , Palmowski Zbigniew
Tytuł:
Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga = The Problem of Optimizing Expected Utility of Dividend Payments for a Cramer-Lunberg Risk Process
Źródło:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 31 (2013) , s. 27-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168292871
artykuł w czasopiśmie
119

Autor:
Kosiorowski Grzegorz , Wójcik Klaudiusz
Tytuł:
Topological Method for Detecting Fixed Points of Maps Homotopic to Selfmaps of Compact ENRs
Źródło:
Proceedings of the American Mathematical Society. - nr 141 (2013) , s. 245-252 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168292897
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Konkurencyjność polskiego rynku giełdowego na tle giełd papierów wartościowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2011 = The Competitiveness of the Polish Stock Market Compared with the Stock Exchanges of the European Union Member Countries in 2004-2011
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 63 (2013) , s. 333-345. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 768)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293121
artykuł w czasopiśmie
121

Autor:
Górka Kazimierz , Łuszczyk Marcin
Tytuł:
Inteligentna specjalizacja czy raczej sektor "wysokiej szansy" atutem rozwoju regionów? = The Smart Specialisation or Rather a Sector of "the High Chance" as an Advantage in the Development of Regions?
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 155 (2013) , s. 52-60. - Tytuł numeru: Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168293299
artykuł w czasopiśmie
122

Autor:
Górka Kazimierz , Łuszczyk Marcin
Tytuł:
Współczesne tendencje rozwoju gospodarczego regionu w kontekście teorii cykli koniunkturalnych = Contemporary Tendencies of the Economic Development of the Region in the Context of the Theory of Business Cycles
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 155 (2013) , s. 84-94. - Tytuł numeru: Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168293307
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
The Private Ownership Economy with a Reduced Consumption Sphere as an Economic Mechanism
Źródło:
Mathematical Economics. - nr 9(16) (2013) , s. 39-54. - summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168293487
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Globalne procesy starzenia się : implikacje dla społeczeństw i gospodarek = Global Ageing: Implications for Societies and Economies
Źródło:
Przegląd Zachodniopomorski. - R. 28 (57), z. 3, vol. 2 (2013) , s. 277-290. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293813
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Efektywność wydatkowania środków publicznych w świetle kontroli Prezesa UZP
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (38) (2013) , s. 21-32
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168294381
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Oddanie do dyspozycji wykonawcy zasobów osoby trzeciej związanych z wiedzą i doświadczeniem na tle problematyki podwykonawstwa
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (36) (2013) , s. 64-77
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168294383
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Ograniczone możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne w praktyce
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2 (37) (2013) , s. 3-18. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168294385
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Reformy Józefa II (1780-1790) a rządy prawa = Reforms of Josef II (1780-1790) and the Rule of Law
Źródło:
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego. - R. 16 (2013) , s. 131-149. - Summ., Zsfg.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168294399
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
Przedsiębiorstwo społeczne jako odpowiedź na wyzwania rozwoju zrównoważonego = Social Enterprises as a Response to the Challenges of Sustainable Development
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 318 (2013) , s. 264-274. - Tytuł numeru: Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168296599
artykuł w czasopiśmie
130

Autor:
Ślusarczyk Stanisław , Ślusarczyk Piotr , Ślusarczyk Radosław
Tytuł:
Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii = The Problem of Efficacy and Effectiveness in the Formulating and Implementing of Strategy Decision Making Process
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 716-728. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt