Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Finansów i Prawa Typ publikacji: Artykuły od roku: 2011 do roku: 2011
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 229.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Tytuł:
Udział towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w światowym rynku ubezpieczeniowym = The Share of Mutual Insurance Companies on the World Insurance Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 848 (2011) , s. 19-27. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53287
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako przedsiębiorstwo społeczne = The Mutual Insurance Company as a Social Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 848 (2011) , s. 55-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53288
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce = The Growth of Mutual Insurance Companies in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 848 (2011) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53289
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia = Mutual Insurance Companies and the Reforming of the Healthcare System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 848 (2011) , s. 45-54. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53290
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a projekt Solvency II = Mutual Insurance Companies and the Solvency II Project
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 848 (2011) , s. 63-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53291
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Symbolika geograficzna herbów miast polskich
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 3 (327) (2011) , s. 43-50 - Bibliogr.
Nr:
2166637512
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Kondycja finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego = Financial Situation of Enterprises in Times of Economic Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011) , s. 82-93. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2167761729
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Dostępność kredytu dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego = The Availability of Loans to Enterprises During the Economic Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011) , s. 167-179. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2167761836
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Badania nad wpływem eksportu na sytuację finansową przedsiębiorstwa na przykładzie spółek GPW w Warszawie = Impact of Export Activities on Financial Situation of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011) , s. 468-479. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2167761922
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego = Use of Repo Type Transactions on Greenhouse Gases Emission Allowances Market for Inter-Market Arbitrage
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011) , s. 862-872. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2167761991
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego = Granting Relief in the Repayment of Civil Law Claims of Territorial Self-government Units
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 6 (246) (2011) , s. 48-56. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218034
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Polityka rachunkowości jako instrument kształtowania sprawozdania finansowego = Accounting Policies as an Instrument Affecting the Financial Statements
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 60, nr 116 (2011) , s. 95-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218254
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości = Management Commentary in the Light of IASB Publication: IFRS Practice Statement Management Commentary
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 61, nr 117 (2011) , s. 89-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218256
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Ocena opracowywanego przez IASB i FASB projektu założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej = Evaluation of IASB and FASB New Conceptual Framework Project
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 61, nr 117 (2011) , s. 55-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218258
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w Polsce = Comparative Analysis of the Impact of Changes in Fertility and Mortality on Population Aging in Poland
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2011) , s. 83-97. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju demograficzno-społecznego Polski i metody ich badania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219064
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 2
Źródło:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2011) , s. 44-51
Nr:
2168219226
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Nowy Komentarz do zamówień sektorowych
Źródło:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 9 (2011) , s. 77-79
Nr:
2168219230
recenzja
18

Tytuł:
Zastępstwo inwestycyjne. Cz. 1
Źródło:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 3 (2011) , s. 14-22
Nr:
2168219290
artykuł nierecenzowany
19

Tytuł:
Zamówienia publiczne na usługi badawcze lub rozwojowe
Źródło:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 8 (2011) , s. 38-47
Nr:
2168219310
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką = The Internal Audit as a Means of Improving Company Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 27-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219526
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Reakcja rynku na informację zawartą w sprawozdaniu finansowym na przykładzie utraty wartości = Market Reactions to Information Contained in Financial Reports : the Case of Loss of Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 145-159. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219528
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Obowiązki informacyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych = Disclosure Obligations of Open Pension Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 73-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219530
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Polityka informacyjna spółek w krajach anglosaskich = Information Disclosure Policy of Anglo-American Public Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219532
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Standardy podstawą polityki rachunkowości = Standards as the Basis of Accounting Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 55-72. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219534
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Pojęcie aktywów i zobowiązań we współczesnych założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej oraz krajowych regulacjach rachunkowości = The Notion of Assets and Liabilities in the Conceptual Foundations of Modern Financial Reporting and National Accounting Regulations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 173-185. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219536
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Uwarunkowania kwantyfikacji w wartości godziwej = Conditions of Quantification in Fair Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 5-25. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219538
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych = Capital Market Indicators Used for Assessing the Efficiency of Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 99-107. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219540
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Wybrane problemy dydaktyczne rachunkowości w uczelni wyższej = Selected Problems in Teaching Accountancy at Universities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 109-129. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219542
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Wiodące elementy metodyki badania sprawozdania finansowego = Main Elements of the Methodology for Inspecting Financial Statements
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 131-143. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219544
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Analizy farmakoekonomiczne w ocenie efektywności programów zdrowotnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej = Pharmaco-economic Analysis in the Assessment of the Effectiveness of Health Programmes in Independent Public Health Care Institutions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 161-172. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219546
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Współczesna polityka rachunkowości jako podstawa prezentacji wiarygodnego obrazu jednostki gospodarczej = Modern Accounting Policy as the Basis for Presenting a Reliable Picture of a Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 85-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219548
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
System rewizji finansowej z uwzględnieniem funkcji korygującej sprawozdanie finansowe = The Corrective Function of Audit
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 62, nr 118 (2011) , s. 23-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219902
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Walińska Ewa , Bek-Gaik Bogusława
Tytuł:
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie = The Statement of Comprehensive Income used by Companies Listed in the WIG 20 Index
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 62, nr 118 (2011) , s. 325-341. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219904
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Krzywda Danuta , Schroeder Marek
Tytuł:
Finansowe aspekty okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych = Financial Aspects of Fixed Assets Optimum Life-Span
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 62, nr 118 (2011) , s. 151-165. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219906
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Przemiany użytkowania ziemi w Nowej Hucie w 60-lecie jej istnienia = Changing Patterns of Land Use in Nowa Huta Over 60 Years of its Existence
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 75 (2011) , s. 4-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219936
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Problem wydatków sztywnych w polskim budżecie = The Problem of Firm Expenses in Polish Budget
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 173 (2011) , s. 81-90. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220766
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Dylematy związane z propozycjami zmian w systemie emerytalnym = Dilemmas of the Government Proposals to Change the Pension System
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 173 (2011) , s. 115-127. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220792
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Pomoc publiczna dla instytucji finansowych w warunkach kryzysu - założenia i realizacja = State Aid Granted for the Financial Institutions in the Context of the Economic Crisis - Recommendations and Realization
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 173 (2011) , s. 144-156. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220796
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Unijne instrumenty solidarności finansowej = European Union Instruments of the Financial Solidarity
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 173 (2011) , s. 324-333. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220802
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Ekonomiczne konsekwencje reformy podatku dochodowego od osób fizycznych po roku 2008 dla sektora finansów publicznych = Economic Consequences of Natural Persons' Income Tax Reform after 2008 for Public Finance Sector
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 173 (2011) , s. 447-455. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220806
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Kształtowanie globalnej architektury regulacyjnej w okresie pokryzysowym = Building the Post-Crisis Global Regulatory Architecture
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 171 (2011) , s. 88-95. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220820
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Kreacja wartości w procesach fuzji i przejęć w sektorze bankowym = Creating Value in Bank Mergers and Acquisitions
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 171 (2011) , s. 241-251. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220834
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Próba identyfikacji cech społeczno-ekonomicznych osób zagrożonych zjawiskiem "przekredytowania" = The Impact of Households Socio-Economic Characteristics on the Tendency to Excessive Borrowing
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 171 (2011) , s. 319-332. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220836
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Istota i perspektywy rozwoju pieniądza elektronicznego = Significance and Prospects of Development of Electronic Money- Some Issues
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 171 (2011) , s. 495-503. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220838
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Wybrane aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach UE - analiza porównawcza = Some Aspects of the Labour Markets' Competitiveness in the EU Countries - Comparative Analysis
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 248 (2011) , s. 93-107. - Tytuł numeru: Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220864
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Badania nad zależnością pomiędzy koniunkturą a rentownością przedsiębiorstw = Research on the Relationship Between Business Cycles and Profitability of Enterprises
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 172 (2011) , s. 495-509. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse przedsiębiorstw - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221120
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie transakcji swap EUA/CER do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających EU ETS = Use of EUA/CER Swap to Gain Additional Money by Operators of Installations Subject to EU Emission Trade System
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 172 (2011) , s. 448-459. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse przedsiębiorstw - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221122
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej Rady Polityki Pieniężnej drugiej kadencji = Determinants and Effects of Monetary Policy of the Monetary Policy Council's Second Term
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 170 (2011) , s. 9-27. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : problemy wiodące - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221124
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Jawna i ukryta redystrybucja dochodów na skutek kryzysu finansowego = Tacit and Explicit Redistribution of Income as a Result of Financial Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 170 (2011) , s. 128-147. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : problemy wiodące - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221126
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Istota odróżnienia umów odpłatnych i nieodpłatnych w prawie polskim = The Difference between Gratuitous and Non-gratuitous Contracts in Polish Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 175-186. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221180
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy = The Constitutional Control of Laws by Public Courts and the Supreme Court
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 207-218. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221188
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Autor:
Tytuł:
Symbolika działalności gospodarczej w herbach państw współczesnego świata = Symbols of Economic Activity in the Coats of Arms of Modern Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 53-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221190
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Działania Eurosystemu na rzecz zapewnienia stabilności finansowej = The Eurosystem and Financial Stability
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011) , s. 107-113. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221524
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Podatki ekologiczne w Polsce w latach 2002-2008 = Ecological Taxes in Poland in the Years 2002-2008
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011) , s. 79-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221526
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Istotność składników portfela WIG20 = The Significance of WIG20 Portfolio Components
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011) , s. 131-145. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221528
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Zastosowanie ubezpieczeniowych instrumentów pochodnych jako sposób alternatywnego transferu ryzyka katastroficznego = Insurance Derivatives as an Alternative Method of Transferring Catastrophic Risk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011) , s. 29-46. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221530
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Integracja finansowa strefy euro - wnioski dla Polski = Financial Integration of the Euro Area - a Proposal for Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011) , s. 63-77. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221534
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Autor:
Tytuł:
Stabilność w sensie Hurwitza macierzy przedziałowych = Hurwitz Stability of Interval Matrices
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 81-93. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221576
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Korzyści podatkowe jako przesłanka rozwoju komercyjnych ubezpieczeń osobowych w Polsce = The Tax Benefits as an Important Issue of a Development of Personal Insurance in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - t. 181 (2011) , s. 27-32. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221838
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tytuł:
Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008 = Position of Mutual Insurance Companies in Poland in 2000-2008
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 181 (2011) , s. 141-149. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221844
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Wybór tiggera w obligacjach katastroficznych = Dillemas of Cat-bonds' Trigger Selection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 181 (2011) , s. 160-168. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221848
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Charakter prawny oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność na terytorium RP = The Legal Status of a Foreign Insureer's Branch Operating in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 181 (2011) , s. 207-217. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221850
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Ubezpieczenia rentowe na przykładzie ofert wybranych zakładów ubezpieczeń = Annuity Insurance Offered by the Selected Insurance Companies in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 181 (2011) , s. 277-286. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221862
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Reforma ubezpieczeń zdrowotnych w stanach zjednoczonych i jej wpływ na rynek ubezpieczeń = The Reform of Health Insurance in the United States and Its Influence on Insurance Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 181 (2011) , s. 310-319. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221866
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Możliwości zastosowania ratingu jako uproszczonej metody oceny ryzyka przez zakłady ubezpieczeń = Applicatbility of Rating as a Simplifield Method of Risk Assessment in Insurance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 182 (2011) , s. 150-160. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : zarządzanie ryzykiem i finansami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221868
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Klasyfikacja instrumentów finansowych a wynik finansowy ubezpieczyciela = Classification of Financial Instruments of Insurance Companies and Their Financial Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 182 (2011) , s. 194-203. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : zarządzanie ryzykiem i finansami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221870
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Ocena stopnia decentralizacji wydatków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = An Assessment of the Degree of Decentralisation of Public Expenditures in Poland Compared with other EU Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011) , s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221934
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Kierunki rozwoju polskiej administracji skarbowej w świetle realizacji zasad strategii relacji z podatnikami = The Development of the Polish Tax Administration System and the Implementation of the Tax Payer Relations Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011) , s. 53-64. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221936
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Analiza zmienności struktury bilansu, przychodów oraz kosztów grupy banków giełdowych w latach 1998-2008 = An Analysis of the Variability of Balance Sheet Structure, Revenues, and Costs among a Group of Banks Listed on the Stock Market in the Years 1998-2008
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011) , s. 27-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221938
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK = Institutional-legal Aspects of SKOK
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221940
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Zagadnienie pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na ochronę środowiska = The Issue of Public Assistance for Environmental Protection Given by the Member States of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011) , s. 65-81. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221942
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Tryb opracowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej = Establishment of the General Budget of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011) , s. 135-153. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221944
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
73

Autor:
Tytuł:
Instrumenty pochodne : problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi = Problems in Defining and Classifying Derivatives on the Basis of Community and Polish Legal Regulations Governing the Trading of Financial Instruments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011) , s. 155-166. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221946
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Pomoc publiczna dla sektora górnictwa węgla w Unii Europejskiej - nowe wyzwania? = State Aid to the Coal Sector in the European Union - New Challenges?
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 166 (2011) , s. 544-557. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222466
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Analiza przemian użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1848-2010 = An Analysis of Changes in Land Use in the City of Cracow, 1848-2010
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011) , s. 89-108. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222654
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych produktów finansowych w opinii studentów = Student Opinions on the Needs and Perception of the Retail Value of Financial Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011) , s. 53-65. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222666
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Rozwój polskiej administracji skarbowej = The Development of Polish Tax Administration
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011) , s. 99-106. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222730
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Czynniki determinujące efektywność otwartych funduszy emerytalnych = factors Determining the Effectiveness of the Open Pension Funds
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011) , s. 130-141. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222732
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich - zagadnienia organizacyjne = Auditing Public Procurement Financed with European Funds - Organizational Issues
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - R. 21, nr 11 (251) (2011) , s. 61-79. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222736
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Zachowania finansowe Polaków po kryzysie finansowym = Financial Behavior of Poles after the Financial Crisis
Źródło:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 52 (2011) , s. 36-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222738
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Elastyczność zadłużenia gospodarstw domowych względem stopy procentowej i dochodu = Debt Flexibility of Households Towards Interest Rate and Income
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011) , s. 306-326. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222746
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Tytuł:
Systemowe testy skrajnych warunków jako narzędzie analizy makroostrożnościowej = Systemic Stress Test Asa Tool of Macroprudential Analysis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011) , s. 230-240. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222812
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Rachunek kosztów pełnych versus rachunek kosztów zmiennych = Total Costing versus Variable Costing
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 182 (2011) , s. 482-491. - Tytuł numeru: Rachunek kosztów i pomiar dokonań - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222882
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Zmiany w nadzorze nad polityką budżetową w unii gospodarczej i walutowej = The Changes in Surveillance of the Fiscal Policy in the Economic and Monetary Union
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011) , s. 189-198. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222892
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Ubezpieczenia jako element zachowań finansowych gospodarstw domowych = Insurance as an Element of Household Financial Behaviour
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 183 (2011) , s. 146-154. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168223092
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Próg rentowności produkcji energii elektrycznej z uwzględnieniem uprawnień do emisji CO2 = Break Even Point of Electricity Production Taking into Account CO2 Allowances
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 181 (2011) , s. 135-145. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168223158
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Charakter prawny korekt finansowych
Źródło:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 10 (2011) , s. 9-13
Nr:
2168223346
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorcy za nadużycie środków ochrony procesowej = The Selected Issues of Entrepreneur's Liablity for an Abuse of Legal Remedies
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 2 (222) (2011) , s. 45-52. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168223482
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Rozwój koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego w Polsce i na świecie = The Evolution of Socially Responsible Investment in Poland and around the World
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011) , s. 17-28. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168223496
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne = Financial and Social Exclusion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011) , s. 13-27. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225508
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Wycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym = Valuation and presentation of trademarks in financial statements
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 190 (2011) , s. 166-175. - Tytuł numeru: Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225538
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Bieżąca i bilansowa wycena wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie = The Current and Balance Evaluation of the Intangible Assets in the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 37 (2011) , s. 767-775. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 639)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168225598
artykuł w czasopiśmie
93

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów = The Cultural Tourist Product as a Chance for the Development of the Country and Regions
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 107-120. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225910
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Postępowanie upadłościowe w procesach restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw = Bankruptcy Proceedings within Corporate Financial Restructuring
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 20 (2011) , s. 118-131. - Tytuł numeru: Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168225960
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Rewitalizacja zespołów miejskich = Revitalisation of Urban Settings
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 235-247. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225964
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Perspektywy rozwoju turystyki w Krakowie = Prospects of Development of Tourism in Cracow
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 285-294. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225974
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Analiza porównawcza przemian użytkowania ziemi na terenie Bochni i Dębicy na przełomie XX i XXI wieku = Comparative Analysis of Changes in Land use in Bochnia and Dębica at the Turn of the 20th and 21st Centuries
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 9 (2011) , s. 121-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168225998
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Standaryzacja podstawą rozwoju audytu wewnętrznego = Standardisation as the Base for an Internal Audit Development
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 9 (2011) , s. 83-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168226002
artykuł w czasopiśmie
99

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Przemiany potencjału demograficznego miast = Demographic Potential Transformation of Cities
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 295-309. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226209
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Przemiany potencjału demograficznego ludności wiejskiej południowej Polski = Changes in Population Potential on Rural Areas of Southern Poland
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 327-341. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226211
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich = Comparative Analysis of the Influence of Fertility and Mortality Changes on Population Ageing in Chosen European Countries
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 95 (2011) , s. 227-234. - Tytuł numeru: Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168226419
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Wpływ eksportu na zmienność wskaźników rentowności spółek GPW = Impact of Exports on the Stability of Exporters' Profits
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 47 (2011) , s. 775-785. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 686)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226469
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Odpowiedzialność przedsiębiorców za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny = Entrepreneurs' Liability for Damages Caused by Dangerous Products
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 203 (2011) , s. 39-59. - Tytuł numeru: Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227352
artykuł w czasopiśmie
104

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorcy - wspólnika spółki cywilnej = Civil Liability of an Entrepreneur - Partner of a Civil Partnership
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 203 (2011) , s. 119-135. - Tytuł numeru: Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227354
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Zakres odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej = The Extent of Liability of the Seller for the Nonconformity of Goods with a Consumer Sales Contract
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 203 (2011) , s. 136-155. - Tytuł numeru: Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227356
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Ukryta reklama i jej skutki na tle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w aspekcie cywilnoprawnej odpowiedzialności przedsiębiorcy = Hidden Advertising and its Results Against an Act of Unfair Competition in the Aspect of Civil and Legal Liability of an Entrepreneur
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 203 (2011) , s. 176-192. - Tytuł numeru: Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227358
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Koszty zasobowe w Polsce - próba szacunku na potrzeby Ramowej dyrektywy wodnej = An Attempt to Estimate Resource Costs in Poland for the Needs of the Water Framework Directive
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 860 (2011) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227446
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Pierwotna alokacja uprawnień zbywalnych do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej = The Allocation of Tradable Allowances for Greenhouse Gas Emissions in the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 860 (2011) , s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227448
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Kapitały finansowania ochrony środowiska w świetle ustawy o rachunkowości = Capital for Financing of Environmental Protection in the Light of the Accounting Act
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 860 (2011) , s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227450
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Kierunki zmian gospodarki nieformalnej w Polsce = Trends in the Changes in the Structure of the Informal Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 860 (2011) , s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227452
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Pomoc publiczna jako narzędzie pobudzania wzrostu gospodarczego = Public Assistance as a Tool for Stimulating Economic Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 860 (2011) , s. 67-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227454
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Efektywność kosztowa jako metoda oceny projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska = Cost Effectiveness as a Method for Assessing Investment Projects in Environmental Protection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 860 (2011) , s. 83-92. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227456
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Subsydia oddziałujące na stan środowiska w świetle badań OECD = The Influence of Subsidies on the Environment in the Light of OECD Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 860 (2011) , s. 93-108. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227458
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
114

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie polityki ekologicznej Ukrainy = The Formation of Ukraine's Environmental Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 860 (2011) , s. 109-124. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227460
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Zarządzanie procesami ochrony środowiska w skali makroekonomicznej = Managing Environmental Protection Processes on a Macro-economic Scale
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 860 (2011) , s. 125-135. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227462
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Ubezpieczenie utraty zysku jako metoda zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej = Business Interruption Insurance as a Method of Risk Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 63 (2011) , s. 304-312. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 638)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227558
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Analiza porównawcza zakresu ubezpieczenia od ryzyka naturalnego dla małych i średnich przedsiębiorstw = Comparative Study on the Range of the Natural Disasters Insurance Cover for Small Business
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 63 (2011) , s. 362-370. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 638)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227562
artykuł w czasopiśmie
118

Autor:
Tytuł:
Regression of Random Vectors for Multivariate t-Student Distribution = Regresja wektorów losowych dla wielowymiarowego rozkładu t- Studenta
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 876 (2011) , s. 105-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227612
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Krzywa Markowitza jako obwiednia = The Markowitz Curve as an Envelope
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 876 (2011) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227614
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
120

Autor:
Tytuł:
Glosa do wyroku z 28 I 2010, IV KO 137/09
Źródło:
Państwo i Prawo. - R. 66, z. 2 (2011) , s. 137-143
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168227626
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Odpowiedzialność organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom = The Liability of the Organiser of an Invitation to Tender for Causing damage to Competitors
Źródło:
Państwo i Prawo. - R. 66, z. 10 (2011) , s. 46-58
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227628
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Kształtowanie się wydatków publicznych w Polsce w latach 2005-2009 = Public Expenditure in Poland in 2005-2009
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 10 (2011) , s. 83-92. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227658
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych : poszukiwany model funkcjonowania = The Internal Audit under the New Public Finance Act : a Desirable Model of Functioning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 10 (2011) , s. 93-104. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227660
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
Perspektywy ograniczenia strukturalnych przyczyn nierównowagi fiskalnej w Polsce = The Prospects for Limiting Structural Reasons for Fiscal Disequilibrium in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 10 (2011) , s. 153-164. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227662
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Agencje ratingowe a kryzys finansowy na rynku subprime = Rating Agencies vs the Financial Crisis on the Subprime Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 10 (2011) , s. 381-391. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227664
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
126