Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Finansów i Prawa Typ publikacji: Artykuły od roku: 2010 do roku: 2010
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 183.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Zmiany użytkowania ziemi na terenie wybranych jednostek przestrzennych, wchodzących w skład Krakowa, w latach 1848-2008
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 71 (2010) , s. 4-11 - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51238
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Wybór międzyokresowy gospodarstwa domowego w warunkach istnienia rynku kredytowego : aspekty teoretyczne i praktyczne = The Household's Intertemporal Choice in the Conditions of the Credit Market : Theoretical and Practical Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 137-164. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51402
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 12 (2010) , s. 80-91. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 70)
Lista MNiSW:
b
Nr:
51414
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Specjalistyczne instytucje kredytowe w warunkach uniwersalizacji : działalność Shiffsbanken w Niemczech
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 12 (2010) , s. 103-112. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 70)
Lista MNiSW:
b
Nr:
51415
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Sytuacja prawna konsumenta wobec bankowego tytułu egzekucyjnego
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 12 (2010) , s. 125-138. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 70)
Lista MNiSW:
b
Nr:
51417
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Działalność Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Funduszu Leśnego w latach 2002-2007
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 8 (2010) , s. 15-28
Lista MNiSW:
b
Nr:
51651
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Ekokonwersja zagranicznego długu polskiego w procesie internacjonalizacji gospodarki
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 8 (2010) , s. 43-57 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
51652
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Charakter prawny i zadania przedstawicielstw banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych
Źródło:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 8 (2010) , s. 75-85 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
51653
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - lata 2008-2009 = The Impact of the Financial Crisis on the Investment Fund Market in Poland in Years 2008-2009
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2010) , s. 121-132. - Tytuł numeru: Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52073
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Controlling inwestycyjny w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty = Investment Controlling in an Enterprise - Some Practical Aspects
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 123 (2010) , s. 13-20. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
52885
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Obowiązki informacyjne spółek notowanych na rynku NewConnect = Information Requirements of Companies Quoted on the NewConnect Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 35-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53100
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Wycena we współczesnej sprawozdawczości finansowej = Valuation in Contemporary Financial Reporting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 107-118. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53101
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w ujęciu teoretycznym i praktycznym = Assessment of the Functioning of Open Pension Funds in Poland from a Theoretical and Practical Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 23-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53103
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Informacje niefinansowe jako element rocznego raportu spółki = Non-financial Information as Part of a Company Annual Report
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53104
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Wymagane kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w Polsce w świetle Międzynarodowych standardów edukacyjnych IFAC = Required Professional Standards of Certified Auditors in Poland in Light of IFAC International Accounting Education Standards
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53105
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005 = Measuring and Assessing the Profitability of Selected Listed Companies in the Light Industry Sector between 2002 and 2005
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 139-152. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53106
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Struktura i funkcje współczesnej rachunkowości = The Structure and Functioning of Contemporary Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 153-162. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53107
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Interakcja gospodarki i środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej = The Interaction between Firm and the Environment in Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 163-176. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53108
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Nowe regulacje normatywne badania sprawozdań finansowych = The New Normative Regulation of Financial Statements Audit
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 91-105. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53109
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Zakres funkcjonowania usług outsourcingowych w rachunkowości na przykładzie IBM = The Functioning of Outsourcing Services in Accounting:the Case of IBM
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 59-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53110
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Internacjonalizacja gospodarki a współczesne teorie rozwoju regionalnego = The Internationalisation of the Economy and Contemporary Regional Development Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 5-18. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53120
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Działalność uzdrowiskowa w Ustroniu w latach 2000-2006 = Health Resort Activity in Ustroń 2000-2006
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 111-128. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53121
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Autor:
Harańczyk Anna , Skowron Ewelina
Tytuł:
Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego = The Diversity in the Development Level of Mining Communities in Silesia Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 47-60. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53122
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Polityka ekologiczna Polski po 1989 roku = Polish Environmental Policy after 1989
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 19-32. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53123
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Programowanie rozwoju miasta Krakowa na przykładzie wybranych dokumentów strategicznych i operacyjnych = Programming the Development of the City of Cracow on the Example of Selected Strategic and Operational Documents
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 61-77. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53124
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Jednostki katastralne jako podstawa badań struktury użytkowania ziem w mieście Krakowie = Cadastral Units as the Basis of Research on the Structure of Land Use in the City of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 145-162. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53125
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Poziom rozwoju miast na prawach powiatu w Polsce = The Level of Development of Cities with the Rights of Counties in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 33-45. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53126
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Turystyka w Japonii = Tourism in Japan
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 97-109. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53127
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Zmiany w potencjale demograficznym ludności wiejskiej w województwie małopolskim w latach 1996-2006 = Changes in the Demographic Potential of Village Population in the Małopolskie Voivodship 1996-2006
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 79-96. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53128
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Wygląd i geograficzna symbolika flag oraz herbów współczesnych państw Azji Wschodniej = The Appearance and Geographic Symbols of Flags and Emblems of East Asian Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 163-180. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53129
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich = The Conditions and Directions of the Growth in Tourism in the Landscape Parks of the Polish Carpathians
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 129-144. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53130
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Lokaty oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2005 : stan i czynniki determinujące = The State of and Determining Factors in Household Savings Deposits in Poland, 1995-2005
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010) , s. 31-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53217
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem = Classical and Contemporary Organisational Structures and Their Influence on Enterprise Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 6 (2010) , s. 83-94. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
53218
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Uwarunkowania procesów internacjonalizacji gospodarki w Polsce = The Foundations of the Internationalisation of Poland's Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53219
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Dylematy rozwoju turystyki na obszarach chronionych (na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego) = Dilemmas in the Growth of Tourism in Protected Areas - the Example of the Bieszczady National Park
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010) , s. 69-84. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53220
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Znaczenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w realizacji inwestycji proekologicznych = The Importance of the National Fund for Environmental Protection and Water Management in Realising Pro-ecological Investment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010) , s. 21-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53221
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Przemiany w użytkowaniu ziemi w Krakowie w latach 1998-2008 = Changes in Land Use in Cracow during the years 1998-2008
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010) , s. 121-142. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53222
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Miasta wojewódzkie jako centra regionalne = Voivodship Capitols as Regional Centers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010) , s. 37-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53223
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Ocena funkcji turystycznej miast wojewódzkich w Polsce = An Evaluation of the Role of Tourism in Provincial Cities in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010) , s. 53-67. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53224
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Mobilność podejmujących studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie = The Mobility of Students Pursuing a Bachelor's Degree in Spatial Economy at the Cracow University of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010) , s. 85-102. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53225
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Analiza wyglądu i symboliki flag oraz herbów współczesnych państw Azji Południowo-Wschodniej = An Analysis of the Appearance and Symbolism of Flags and Coats of Arms of the Modern States of Southeast Asia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010) , s. 143-161. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53226
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich = Local Tourism Organisation Activity in the Polish Carpathians
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010) , s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53227
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego : zarys problematyki = Economic and Non-economic Determinants of Regional Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - nr 830 (2010) , s. 129-139. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
53234
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Ubezpieczenie ekologiczne jako metoda finansowania ryzyka w górnictwie = Environmental Liability Cover as a Method od Financing the Risks in Mining Industry
Źródło:
Wiadomości Ubezpieczeniowe. - nr 1 (2010) , s. 91-105. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2164934373
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Zarządzanie zyskami jako jeden z kierunków rozwoju pozytywnej teorii rachunkowości = Earnings Management as a Direction in Positive Accounting Theory Development
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 71-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2164991039
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów = Anglo-Saxon and Continental Accounting Model as Exemplified by Selected Countries
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 55 (111) (2010) , s. 119-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2164998721
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym = Presentation and Disclosure of Monetary Assets in Financial Statements
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 111-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165054946
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Prospektywny cel badania sprawozdania finansowego = The Prospective Aim of Financial Statements Audit
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 149-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165054989
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Koncepcje społecznie odpowiedzialnego gospodarowania i inwestowania szansą rozwoju rachunkowości = Corporate Social Responsibility, Environmental Social Governance and Social Responsibility Investment as a Chance for Accounting
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165055003
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Międzynarodowa koncentracja kapitału a stabilność systemu finansowego = International Concentration Of Capital And Financial System Stability
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 144 (2010) , s. 123-139. - Tytuł numeru: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165387130
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Wpływ pierwszego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na bilanse banków = The Effect of the First Implementation of IFRS/IAS on Values in Banks' Balance Sheets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 140 (2010) , s. 101-118. - Tytuł numeru: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391656
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Rola arbitra bankowego jako instytucji chroniącej prawa konsumenta na rynku bankowym = The Role of a Bank Arbiter as the Institution Protecting the Consumer's Rights on the Bank Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 140 (2010) , s. 229-235. - Tytuł numeru: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391716
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Surówka Krzysztof , Winiarz Mateusz
Tytuł:
Działalność nadzorcza i opiniodawcza regionalnych izb obrachunkowych a efektywność zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie RIO w Krakowie = Supervisory Activity and Advisory of Regional Chambers of Audit and Efficiency of Management Finance of Units of Local Governments (on the Example of Regional Chamber of Audit in Cracow)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 141 (2010) , s. 257-266. - Tytuł numeru: Dylematy i wyzwania finansów publicznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391724
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Decentralizacja wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej = The Decentralization of Public Expenditures in the European Union Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 141 (2010) , s. 73-78. - Tytuł numeru: Dylematy i wyzwania finansów publicznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391732
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Badania nad wpływem eksportu na sprzedaż i wyniki finansowe przedsiębiorstw na przykładzie spółek spożywczych GPW = Impact of Export on Sales Volume and Financial Results of Companies, on Example of Food Industry Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 142 (2010) , s. 167-180. - Tytuł numeru: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391753
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Kontrowersje wokół zaciągania długu publicznego - z perspektywy kryzysu finansowego = The Controversy Surrounding Public Debt - from a Perspective of the Financial Crisis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - nr 141 (2010) , s. 100-110. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391761
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Reżim prawno-instytucjonalny Real Estate Investment Trust (REIT) w krajach Unii Europejskiej = Legaland Institutional Regime of Real Estate Investment Trust (REIT) in EU Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 143 (2010) , s. 229-239. - Tytuł numeru: Rynki finansowe i ubezpieczenia : nowe perspektywy instytucji i instrumentów - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391769
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Efektywność bankowych fuzji w Polsce : wpływ dywersyfikacji podmiotów na wielkość synergii = Efficiency of Banking Mergers and Acquisitions in Poland : Does Diversification Impact Synergies?
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 140 (2010) , s. 273-287. - Tytuł numeru: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391777
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Studium pomocy publicznej na cele ochrony środowiska w aspekcie prawa wspólnotowego - na przykładzie Polski = Study on State Aid for Environmental Protection in the Context of Community Law - the Case of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 141 (2010) , s. 549-561. - Tytuł numeru: Dylematy i wyzwania finansów publicznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391785
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Finansowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej = Financing of the External Action of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 141 (2010) , s. 63-72. - Tytuł numeru: Dylematy i wyzwania finansów publicznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391805
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Zjawiska dźwigni w dobie kryzysu gospodarczego = The Leverages during the Economic Crisis Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 142 (2010) , s. 70-76. - Tytuł numeru: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391813
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Kierunki reform globalnego systemu bankowego w świetle doświadczeń kryzysu 2007-2009 = Rethinking Regulation of Global Banking Market in the Light of 2007-2009 Crisis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 144 (2010) , s. 163-171. - Tytuł numeru: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391821
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Zakres ochrony budynków mieszkalnych od skutków powodzi w ofercie krajowych towarzystw ubezpieczeniowych = The Scope of Flood Risk Insurance of Houses Offered by Polish Insurance Companies
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 74 (2010) , s. 48-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165616260
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Wielkość i struktura nakładów na ochronę środowiska naturalnego = Figures and Structure of Environmental Protection Outlays
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 2 (2010) , s. 14-16
Nr:
2165628086
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Ochrona klimatu w polityce USA i Unii Europejskiej
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (2010) , s. 9-11
Nr:
2165632959
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Zagrożenia flory i fauny oraz nakłady na ochronę środowiska w świecie
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 10 (2010) , s. 10-12
Nr:
2165634209
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Zagrożenia środowiska naturalnego w świetle statystyki międzynarodowej
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 8 (2010) , s. 18-19
Nr:
2165634349
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Ochrona środowiska w Polsce na tle innych krajów w świetle statystyki
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 7 (2010) , s. 23-25
Nr:
2165634396
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Korzystanie ze środowiska i fundusze ekologiczne w świetle statystyki
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 4 (2010) , s. 14-16
Nr:
2165634690
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Pomoc zagraniczna na ochronę środowiska w świetle statystyki
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 5 (2010) , s. 22-23
Nr:
2165634716
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Kontrola stanu środowiska w świetle danych statystycznych
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1 (2010) , s. 24-25
Nr:
2165641252
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Kwestie terminologiczne w ewolucji ekonomiki ochrony środowiska = The Evolution of Environmental Protection Economics Terminology
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (2010) , s. 10-13
Nr:
2165643572
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Polskie klasyczne metody wczesnego ostrzegania przed upadłością : zastosowanie na rynku bankowym = Polish Classical Methods for Forewarning Against a Collapse and their Application to Financial Markets
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 98 (2010) , s. 71-78. - Tytuł numeru: Finanse przedsiębiorstw - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165675778
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Poręczenia i gwarancje kredytowe jako forma pomocy publicznej = Guarantees as a Form of State Aid
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 111 (2010) , s. 594-611. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165685512
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Rozwój gospodarki przestrzennej w wielopłaszczyznowych działaniach KPZK PAN = The Development of Spatial Economy within the Multilayer Activity of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences' Activity
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski. - z. 244 (2010) , s. 30-41. - Tytuł numeru: Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165690932
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Samodzielność dochodowa gmin francuskich = Fiscal Autonomy of the French Communes
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 112 (2010) , s. 703-715. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165694672
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Problem dyscypliny finansów publicznych w Polsce = The Problem of the Discipline of Public Finance in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 112 (2010) , s. 269-279. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165694981
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Doświadczenia i problemy związane z kształceniem na kierunku gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski. - z. 244 (2010) , s. 167-171. - Tytuł numeru: Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165695231
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Model biznesowy i wielkość banku a jego bezpieczeństwo : analiza empiryczna = Bank Size and Business Model and Its Soundness : Empirical Analysis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 124 (2010) , s. 122-136. - Tytuł numeru: Bankowość detaliczna : idee - modele - procesy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165701849
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Tytuł:
Podstawowe problemy związane z zarządzaniem ryzykiem emisji CO2 przez wytwórców energii elektrycznej w Polsce = Basic Problems Connected with Managing CO2 Emission Risk by Electricity Producers in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 99 (2010) , s. 369-379. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i międzynarodowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165712712
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Tytuł:
Podstawowe problemy związane z wykorzystaniem biomasy jako paliwa do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce = Basic Problems Connected with Biomass as the Fuel for Power Generation in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 99 (2010) , s. 380-391. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i międzynarodowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165712975
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Tendencje zmian w zakresie wielkości emisji głównych zanieczyszczeń środowiska w Polsce w latach 1990-2008 = Trends in Size of the Major Pollutants' Emission to the Environment in Poland throughout Years: 1990-2008
Źródło:
Problemy Ekologii. - nr 3 (2010) , s. 144-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165722940
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
The Role of Ecological Fees in the Functioning of Polish Environmental Protection and Water Management Funds = Rola opłat ekologicznych w funkcjonowaniu polskich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Źródło:
Economic and Environmental Studies. - Vol. 10, No. 1 (2010) , s. 135-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2165723301
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Existence and Uniqueness of Viscosity Solution for Hamilton-Jacobi Equation with Discontinuous Coefficients Dependent on Time
Źródło:
CRM Preprints 2010 (2010) , s. 1-12. - [odczyt: 26.01.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2165723620
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Rola państwa w subsydiowaniu ochrony środowiska = The Role of the Government in Environmental Protection Subsidizing
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010) , s. 412-422. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738717
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Wpływ kryzysu finansowego na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych w Polsce = The Influence of Financial Crisis on Polish Households' Economic Condition
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 328-341. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766207
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Tytuł:
Polityka pompowania płynności : przesłanki wprowadzenia i doświadczenia Banku Anglii = Quantitative Easing : Reasons for Introduction and Bank of England Experience
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 342-354. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766265
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Kryzys a efektywność finansowa spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie = Crisis and Financial Efficiency of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 1068-1078. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165767005
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Przyszłość wydatków na wspólną politykę rolną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Źródło:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 277 (58) (2010) , s. 81-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165775154
artykuł w czasopiśmie
90

Autor:
Tytuł:
Liczebniki w nazewnictwie geograficznym
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 1 (318) (2010) , s. 23-33
Nr:
2165776530
artykuł w czasopiśmie
91

Autor:
Tytuł:
Liczebnikowe przydomki, określenia i pojęcia geograficzne
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 2 (319) (2010) , s. 14-18
Nr:
2165776768
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Ubezpieczenia osobowe - dobrowolność czy konieczność? = Personal Insurance - Voluntariness on Necessity?
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 105 (2010) , s. 51-56. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia gospodarcze - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165778060
artykuł w czasopiśmie
93

Autor:
Tytuł:
Walory przyrodnicze w logo górskich i wyżynnych parków narodowych w Polsce
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 3 (321) (2010) , s. 19-27 - Bibliogr.
Nr:
2165778132
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Tytuł:
Walory przyrodnicze w logo nizinnych parków narodowych w Polsce
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 4 (322) (2010) , s. 34-43 - Bibliogr.
Nr:
2165778245
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Tytuł:
Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na pięciu największych rynkach ubezpieczeniowych = Position of Mutual Insurance Companies on Five Biggest Insurance Markets
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 105 (2010) , s. 57-62. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia gospodarcze - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165778247
artykuł w czasopiśmie
96

Autor:
Tytuł:
Betlejem i Ziemia Święta - dwa tysiące lat później
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 6 (324) (2010) , s. 41-50 - Bibliogr.
Nr:
2165778260
artykuł w czasopiśmie
97

Autor:
Tytuł:
Determinanty konkurencyjności zakładów ubezpieczeń w Polsce = Competitiveness Determinants of Insurance Companies in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 105 (2010) , s. 192-198. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia gospodarcze - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165778488
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Projekt Solvency II a specyfika towarzystw ubezpieczeń wzajemnych = Specific Features of Mutual Insurances in Solvency II Directive
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 105 (2010) , s. 208-214. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia gospodarcze - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165778734
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Turystyka przyrodnicza w rozwoju polskich regionów = Nature Tourism in Development of Polish Regions
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010) , s. 123-135. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165793725
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Polityka rozwoju regionalnego Polski drugiej dekady XXI w. : spostrzeżenia i oceny dotyczące rozwiązań przyjętych w KSRR = Polish Regional Development Policy Second Decade of the XXI Century : Perceptions and Assessments on the Solutions Adopted in NSRDs
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010) , s. 20-31. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165793726
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Determinanty internacjonalizacji gospodarki województw Polski : analiza czynnikowa = Determinants of Internationalization of Polish Regions : Factors Analysis
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010) , s. 79-92. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165794000
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
102

Autor:
Ostrowska Barbara , Dąbek Anna
Tytuł:
Różnice w systemie planowania przestrzennego w Polsce i w Szwecji = Differences between the Systems of Spatial Planning in Sweden and Poland
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010) , s. 292-309. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165794001
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Tezy i wnioski z sesji panelowych prowadzonych na konferencji "Polityka regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI w." : zorganizowanej 24-25 czerwca 2010 r. w Krakowie przez Katedrę Gospodarki Regionalnej UEK oraz KPZK PAN = Report on the Panel Sessions Held during the Conference "Regional Policy in Poland in the Light of Challenges of the XXIth Century" : Organized by the Department of Regional Sciences at the Cracow University of Economics and the Committee for Spatial Economy and Regional Planning at the Polish Academy of Sciences, Cracow 24-25 June 2010
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010) , s. 312-331. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165794025
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
104

Autor:
Tytuł:
Wybrane instrumenty regionalnej polityki turystycznej w Polsce : (kontekst europejski) = The Select Instruments of Regional Tourist Policy in Poland : (European Context)
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010) , s. 109-122. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165794035
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Rola terenów zieleni w kształtowaniu warunków życia mieszkańców miasta = The Role of Green Areas in Shaping the Living Conditions of Residents within a City
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010) , s. 225-244. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165794045
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Dylematy zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce jako element polityki regionalnej = Dilemmas of Metropolitan Areas Managing in Poland as an Element of Regional Policy
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010) , s. 277-291. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165794055
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce
Źródło:
Rachunkowość. - R. 61, nr 12 (2010) , s. 53-56
Nr:
2165806960
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Opinia na temat Zeszytu Naukowego PITWIN nr 1/2010
Źródło:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 1 (2010) , s. 185-187
Nr:
2165818464
recenzja
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego = Ecological Benefits and Losses within the Public Sector of Economy
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(37) (2010) , s. 46-63. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165925841
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists. - nr 1(37) (2010) , s. 270-273
Nr:
2165925910
recenzja
111

Autor:
Tytuł:
Konsekwencje konstrukcji odpowiedzialności w spółce cywilnej dla postępowania upadłościowego
Źródło:
Prawo Spółek. - nr 2 (158) (2010) , s. 44-53. - Streszcz.
Nr:
2166080032
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Giełda papierów wartościowych a transakcje wykupów wspomaganych = Stock Exchange and Leveraged Buy out Transactions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 25 (2010) , s. 227-237. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 586)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166093705
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Teoria niezmienników i teoria grup w ekonomii = The Invariant Theory, and the Group Theory in Economics
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 14, nr 2 (2010) , s. 313-318. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w regionie w warunkach zagrożenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166135158
artykuł w czasopiśmie
114

Autor:
Tytuł:
Zmiany w rolnictwie Polski po akcesji do Unii Europejskiej
Źródło:
Geografia w Szkole. Wydanie Specjalne. - nr 1 (2010) , s. 18-23 - Bibliogr.
Nr:
2166149368
artykuł w czasopiśmie
115

Autor:
Furman Łukasz , Furman Witold
Tytuł:
O niektórych uwarunkowaniach absorpcji funduszy unijnych przez Województwo Podkarpackie w latach 2007-2013
Źródło:
Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. - nr 1-2 (2010) , s. 19-24 - Bibliogr.
Nr:
2166156669
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
The Impact of Investment on Economic Growth in Poland: Pre-Recession Observations (2000-2006) = Investicijų poveikis Lenkijos ekonomikos augimui: priešrecesiniai pastebėjimai (2000-2006)
Źródło:
Transformations in Business & Economics. - vol. 9, no 2 (20), supplement B (2010) , s. 271-284. - Summ., santr. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Nr:
2166177098
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Współczesne najazdy korporacyjne czyli wrogie przejęcia w Rosji = Today's Corporate Raiding or Hostile Takeovers in Russia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 35 (2010) , s. 331-345. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 635)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166190789
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
The Debreu Private Ownership Economy with Complementary Commodities and Prices
Źródło:
Economic Modelling. - vol. 27, iss. 1 (2010) , s. 22-27. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2166218384
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Zyski z handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw na przykładzie sektora elektrowni zawodowych = Profits from Carbon Emission Trading as a Source of Financing Enterprises on the Example of Power Plant Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - nr 82 (2010) , s. 115-126. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166233692
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Płynność sektora bankowego w Polsce i znaczenie norm nadzorczych = Banks' Liquidity and the Significance of Supervisory Norms in Poland
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 44, nr 2 (2010) , s. 203-220. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166375457
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Kontrowersje wokół efektywności bankowych fuzji i przejęć = A Controversy over Efficiency of Bank Mergers and Acquisitions
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010) , s. 281-296. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166380215
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Sądownictwo polubowne i Arbitraż Bankowy jako organy pomagające konsumentowi na rynku usług finansowych = System of Conciliaton and Bank Arbitration as the Authorities Supporting the Consumer in the Financial Service Market
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010) , s. 387-395. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166380246
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Reforma modelu ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych : nowe zasady finansowania a dostępność opieki zdrowotnej
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010) , s. 981-993. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166380260
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - istota, ocena, przyszłość = International Financial Reporting Standard for Small and Medium Enterprises - Essence, Assessment, Future
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 58 (114) (2010) , s. 111-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166534727
artykuł w czasopiśmie
125

Autor:
Gniewek Józefa , Lublińska-Kasprzak Bożena
Tytuł:
Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w Polsce na obszarach wiejskich = The Use of EU Aid Funds in Poland's Rural Areas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218612
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
126

Autor:
Tytuł:
Wilhelma Röpkego koncepcja "trzeciej drogi" jako propozycja ustalenia fundamentów polityki gospodarczej = Wilhelm Röpke's Concept of the Third Road as a Model for Establishing the Foundations of Economic Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 43-58. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218614
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Ekonomiczna wartość dodana (EVA™) jako metoda oceny efektywności finansowej przedsiębiorstwa = Economic Value Added (EVA™) as a Method for the Assessment of an Enterprise's Financial Effectiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 193-210. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218616
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Zasada adekwatności w finansowaniu zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = The Principle of Adequacy in Financing the Objectives of the Educational Units of Territorial Government in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 93-106. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218618
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
Budżet zadaniowy - narzędzie zarządzania finansami publicznymi = The Performance Budget as a Tool for Managing Public Finances
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 129-143. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218620
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich - wybrane przykłady = Realising the Principle of Subsidiarity in Poland - Selected Examples
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 107-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218622
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Budżetowe i pozabudżetowe źródła finansowania działań Unii Europejskiej = Budgetary and Extra-budgetary Sources of Financing in the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 59-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218624
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Przegląd metod planowania budżetowego = An Overview of Budget Planning Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 77-91. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218626
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
133

Autor: