Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Typ publikacji: Rozdziały od roku: 2010 do roku: 2010
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 276.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Tytuł:
Efektywność wymiany handlowej a społeczna gospodarka rynkowa : przykład Polski
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 67-87
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
51304
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Rola lobbingu w nowoczesnej gospodarce w świetle ordoliberalizmu i społecznej gospodarce rynkowej
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 121-133
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
51305
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Niezależność banku centralnego w świetle koncepcji społecznej gospodarki rynkowej
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 47-66
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
51306
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Społeczna gospodarka rynkowa a kwestia optymalnego opodatkowania
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 137-156
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
51307
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Stan instytucjonalny i kondycja polskiej lewicy 20 lat po transformacji ustrojowej = The Institutional State and Condition of the Polish Left 20 Years after the Transformation
Źródło:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 43-54. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 12)
ISBN:
978-83-7252-484-3
Nr:
52201
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Stosunki Polski z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną w latach 1989-2009 = The Relations of Poland with the North Korea in Years 1989-2009
Źródło:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 207-219. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 12)
ISBN:
978-83-7252-484-3
Nr:
52202
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Rola stereotypów etnicznych w procesie asymilacyjnym zbiorowości imigrantów
Źródło:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 139-149 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52332
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Strategie przedsiębiorstw medialnych w świetle teorii fragmentaryzacji i rekompozycji
Źródło:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 131-135 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52333
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Układy klanowe w Kazachstanie w XX-XXI wieku - fragmentaryzacja i rekompozycja
Źródło:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 151-164 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52334
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Społeczno-przestrzenna fragmentaryzacja współczesnego miasta - zagrożenie czy szansa?
Źródło:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 118-130 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52336
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Kultura w rzeczywistości postglobalnej - granice fragmentaryzacji
Źródło:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 93-102 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52337
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Fragmentaryzacja jako paradygmat w naukach społecznych
Źródło:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 11-29 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52338
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Dyplomacja gospodarcza USA - jej rola w realizacji głównych założeń polityki gospodarczej państwa: rekompozycja poprzez fragmentaryzację
Źródło:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 213-230 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52339
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Fragmentaryzacja zasad i polityki regulacyjnej Unii Europejskiej
Źródło:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 179-190 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52340
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Fragmentaryzacja a chaos kulturowy : nowe sposoby wytwarzania sensu
Źródło:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 103-117 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52341
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Rekompozycja otoczenia regionalnego małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 233-244 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52342
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Globalizacja gospodarcza, rola państwa a federalizm ponadnarodowy
Źródło:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 191-212 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52397
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Societies of the Times of Destabilization in the Face of Business Challenges
Źródło:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 15-23
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161834881
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Analyzing Brand Strategy of the Selected Global Companies
Źródło:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 75-85. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161873013
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Organizational Restructuring of an Enterprise
Źródło:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 343-349. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161895201
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Professionals Serving Real Estate Market in Poland, and Their Firms
Źródło:
Urban Investments / eds.: Koloman Ivanička, Daniela Špirková, Július Golej - Bratislava: Statis, 2010, s. 15-23 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-85659-57-3
Nr:
2161907218
rozdział w monografii
22

Tytuł:
Model of Synthetic Index of Urbanization on the Example of Suburban Area of Cracow
Źródło:
Urban Investments / eds.: Koloman Ivanička, Daniela Špirková, Július Golej - Bratislava: Statis, 2010, s. 153-166. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-85659-57-3
Nr:
2161910679
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Succession Scenarios in Polish Family Firms : an Empirical Study
Źródło:
Managing Ownership and Succession in Family Firms / ed. by Aleksander SURDEJ, Krzysztof WACH - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010, s. 121-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-402-6
Nr:
2162007646
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Succession Planning in Polish Family Businesses : an Exploratory Investigation
Źródło:
Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / ed. by Aleksander SURDEJ and Krzysztof WACH - Toruń ; Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 62-74 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7611-584-9
Nr:
2162010345
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Advantages and Disadvantages of Family Business : Preliminary Insights from Poland
Źródło:
Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / ed. by Aleksander SURDEJ and Krzysztof WACH - Toruń ; Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 159-173 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7611-584-9
Nr:
2162010925
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Podstawy teoretyczne funkcjonowania rynków finansowych
Źródło:
Ryzyko w finansach i bankowości / red. nauk. Beata Filipiak, Marek Dylewski - Warszawa: Difin; Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, 2010, s. 67-74 - Bibliogr.
Seria:
(Studia Finansów i Bankowości)
ISBN:
978-83-7641-246-7
Nr:
2162223983
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Współczesne funkcje dziedzictwa kulturowego górnośląskich miast
Źródło:
"Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Z. 1 / red. Sławomir Sitek - Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, 2010, s. 147-156. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61695-04-2
Nr:
2162986642
rozdział w monografii
28

Autor:
Tytuł:
Wynagradzanie pracowników w warunkach zmian na rynku pracy = Employee Remuneration under Changing Conditions of the Labor Market
Źródło:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 421-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162991288
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Relacje między produktywnością, kosztami pracy, udziałem płac w dochodzie narodowym a kursem walutowym
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 15-37 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164861271
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Produktywność sektora finansowego a spekulacyjny wzrost cen aktywów
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 38-66 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164861282
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne i empiryczne ujęcie zależności między produktywnością a poziomem i zróżnicowaniem płac i dochodów
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 67-95 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164861355
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Kontrowersje wokół wynagrodzeń menedżerów
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 96-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164861370
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Rozwój technologii informacyjnych a wykluczenie cyfrowe
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 124-147 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164862490
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Wpływ reform strukturalnych na wydajność i poziom dochodu : doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 148-177 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164862497
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Dyskusje o źródłach wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 178-211 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164862509
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a poziom zatrudnienia, płac i produktywności w gospodarkach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 212-246 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164862524
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 247-265 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164862588
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Autor:
Szarucki Marek , Tkachev Vadim
Tytuł:
Problemy współczesnego konsultingu zarządczego = The Selected Issues of Contemporary Management Consulting
Źródło:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 26-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164873432
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Definicja i istota koncepcji społecznej gospodarki rynkowej
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 15-18
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
2164888848
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Instytucjonalna różnorodność modeli kapitalizmu
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 19-43
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
2164889013
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Nierówności dochodowe w gospodarce polskiej w okresie transformacji
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 109-120
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
2164889031
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Współczesny kryzys finansowy a sprawiedliwość społeczna i efektywność gospodarowania
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 157-166
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
2164889045
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Formy wspierania sektora MŚP w społecznej gospodarce rynkowej na przykładzie Polski i Unii Europejskiej
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 167-185
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
2164889099
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Aparat administracyjny państwa jako agent zmiany = The Administrative Apparatus of the State as an Agent of Change
Źródło:
Modernizacja Polski : struktury, agencje, instytucje / red. nauk. Witold Morawski - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego, 2010, s. 382-401 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61408-34-5 ; 978-83-89437-22-8
Nr:
2164929881
rozdział w monografii
45

Tytuł:
Problemy i wyzwania w chińsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych na przełomie XX i XXI wieku
Źródło:
Między kryzysem a współpracą gospodarczą : przykłady wyzwań i problemów w stosunkach międzynarodowych końca pierwszej dekady XXI wieku / red. Marcin Lasoń - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 125-136. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-011-3
Nr:
2165080072
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Społeczne kryteria delimitacji obszarów kryzysowych
Źródło:
Rewitalizacja miast polskich : diagnoza / red. Zygmunt Ziobrowskiego, Wojciech Jarczewski - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2010, s. 83-93
Seria:
(Rewitalizacja Miast Polskich ; t. 8)
ISBN:
978-83-89440-36-5
Nr:
2165273253
rozdział w monografii
47

Autor:
Belniak Stanisław , Wierzchowski Maciej
Tytuł:
Ekonomiczne aspekty rewitalizacji
Źródło:
Rewitalizacja miast polskich : diagnoza / red. Zygmunt Ziobrowski, Wojciech Jarczewski - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2010, s. 131-146
Seria:
(Rewitalizacja Miast Polskich ; t. 8)
ISBN:
978-83-89440-36-5
Nr:
2165273425
rozdział w monografii
48

Autor:
Łasak Piotr , Misiołek Krzysztof
Tytuł:
Nadzór finansowy i korporacyjny w bankach
Źródło:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 74-110 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165276483
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Stanisław Głąbiński o ustroju państwa i "gospodarstwie narodowym"
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 159-180 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165306844
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Polska gospodarka w latach 2006-2009 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 197-214 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165306921
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Zróżnicowanie bezrobocia w regionach NUTS 2 krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Rynek pracy w Polsce : tendencje, uwarunkowania i polityka państwa / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 175-188 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-382-5
Nr:
2165306962
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Determinanty pozarolniczych dochodów producentów rolnych
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 315-322 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165308053
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
System finansów publicznych w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 323-329 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165308215
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej związane z wykorzystaniem ich endogenicznego potencjału
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 330-344 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165308412
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju potencjału naukowego i badawczego Polski : analiza regionalna
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 330-344 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165313510
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Determinanty rozwoju krajów i regionów rozwijających się : wnioski dla Polski
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 377-395 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165313729
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Polityka wspierania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 441-458 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165314308
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Unia Europejska w świetle teorii ekonomii politycznej
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 481-494 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165314939
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Pomoc unijna jako instrument wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 505-517 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165315321
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Analiza zagrożeń związanych z usztywnieniem kursu walutowego na drodze do unii monetarnej oraz po jej utworzeniu
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 79-118 - Bibliogr.
Seria:
(Edukacja - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-2-7
Nr:
2165373764
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Konsekwencje wyboru systemu stałych bądź płynnych kursów walutowych w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM II
Źródło:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 119-140 - Bibliogr.
Seria:
(Edukacja - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-2-7
Nr:
2165373823
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Formalnoprawna analiza wybranych elastycznych form zatrudnienia
Źródło:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 13-26 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165373946
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Autor:
Tytuł:
Koncepcja implementacji zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 27-40 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165373968
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Analiza procesu planowania strategicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOTO SOWA
Źródło:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 51-66 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165376853
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
Cele i kierunki polityki zwiększenia innowacyjności gospodarki polskiej w aspekcie współczesnych wyzwań rozwojowych Unii Europejskiej
Źródło:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 169-182 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165378301
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Systemy ekozarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach jako przykład realizacji strategii zrównoważonego wzrostu Unii Europejskiej
Źródło:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 195-210 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165378393
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Autor:
Tytuł:
Polityka ładu gospodarczego a kwestia społeczna w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej
Źródło:
Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 150-160
Seria:
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
ISBN:
978-83-88700-46-0
Nr:
2165524096
rozdział w monografii
68

Tytuł:
Model formułowania współczesnej koncepcji zarządzania
Źródło:
Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Bogdan Nogalski - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 70-83 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-7526-733-4
Nr:
2165524325
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań
Źródło:
Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Bogdan Nogalski - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 256-273 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-7526-733-4
Nr:
2165527120
rozdział w monografii
70

Autor:
Tytuł:
Kierunki wymiany usług w Unii Europejskiej w latach 2000-2007
Źródło:
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010, s. 165-184 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72)
ISBN:
978-83-60560-58-7
Nr:
2165609661
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Założenia i kierunki polityki energetycznej Unii Europejskiej
Źródło:
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010, s. 185-200 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72)
ISBN:
978-83-60560-58-7
Nr:
2165609689
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Konkurencyjność gospodarki Polski w świetle międzynarodowych rankingów
Źródło:
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010, s. 201-215 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72)
ISBN:
978-83-60560-58-7
Nr:
2165609774
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Autor:
Kawa Paweł , Roszczynialski Włodzimierz
Tytuł:
Ocena wielokryterialna projektów jako podstawa strategicznych decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstwa
Źródło:
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010, s. 233-249 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72)
ISBN:
978-83-60560-58-7
Nr:
2165609794
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tytuł:
Wybrane aspekty policy-mix w Polsce w latach 1993-2008
Źródło:
Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna / red. Walentyna Kwiatkowska, Eugeniusz Kwiatkowski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 233-248 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-383-2
Nr:
2165615573
rozdział w monografii
75

Tytuł:
Polityka fiskalna w okresie kryzysu
Źródło:
Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna / red. Walentyna Kwiatkowska, Eugeniusz Kwiatkowski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 249-262 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-383-2
Nr:
2165615844
rozdział w monografii
76

Tytuł:
Prawo Okuna w warunkach kryzysu gospodarczego
Źródło:
Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna / red. Walentyna Kwiatkowska, Eugeniusz Kwiatkowski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 263-272 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-383-2
Nr:
2165615882
rozdział w monografii
77

Tytuł:
Europejska integracja gospodarcza w świetle federalizmu fiskalnego
Źródło:
Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna / red. Walentyna Kwiatkowska, Eugeniusz Kwiatkowski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 273-288 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-383-2
Nr:
2165616510
rozdział w monografii
78

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania harmonizacji standardów ochrony środowiska w Polsce z wymogami Unii Europejskiej = Conditions Pertaining to Harmonization of Environment Protection Standards in Poland to Meet the European Union Requirements
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 499-508. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165617295
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Wspieranie regionów rozwijających się jako ważny instrument europejskiej polityki spójności i przezwyciężania kryzysu ekonomicznego
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 75-90
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165633652
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Issues in Poland's Accession to the Eurozone
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 91-96
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165633892
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej a zmienność struktury obciążeń fiskalnych
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 97-107
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165634034
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Procesy koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego w krajowych centrach regionalnych w Polsce w świetle koncepcji rozwoju metropolii
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 245-259
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165640777
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Fuzje i sojusze : wybrane zewnętrzne metody rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie sektora motoryzacyjnego
Źródło:
Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010, s. 189-197
ISBN:
978-83-255-1726-7
Nr:
2165673917
rozdział w monografii
84

Tytuł:
Rozwój jako integracja strategii, struktury i kultury organizacyjnej
Źródło:
Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010, s. 47-61
ISBN:
978-83-255-1726-7
Nr:
2165673952
rozdział w monografii
85

Autor:
Tytuł:
Niekonwencjonalne strategie organizacji przyszłości = Unconventional Strategies of the Organization of the Future
Źródło:
Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-278-1
Nr:
2165687565
rozdział w monografii
86

Autor:
Tytuł:
Wspólnotowy wymiar etyki Kanta
Źródło:
Dobro wspólne / red. nauk. Dorota Probucka - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2010, s. 111-118
ISBN:
978-83-7271-611-8
Nr:
2165687645
rozdział w monografii
87

Tytuł:
Dobro wspólne i sprawiedliwość : idee konkurencyjne czy komplementarne?
Źródło:
Dobro wspólne / red. nauk. Dorota Probucka - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2010, s. 243-250 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-611-8
Nr:
2165687803
rozdział w monografii
88

Autor:
Tytuł:
Integracja europejska a idea dobra wspólnego : uwagi wstępne
Źródło:
Dobro wspólne / red. nauk. Dorota Probucka - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2010, s. 289-304
ISBN:
978-83-7271-611-8
Nr:
2165687854
rozdział w monografii
89

Tytuł:
Analiza porównawcza finansowych metod pomiaru kapitału ludzkiego = Financial Measures of Human Capital : a Comparative Analysis
Źródło:
Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 315-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-278-1
Nr:
2165687895
rozdział w monografii
90

Autor:
Tytuł:
Wynagrodzenia jako instrument oddziaływania motywacyjnego w warunkach spowolnienia gospodarczego = Compensation as the Tool for Motivation During Economic Slowdown
Źródło:
Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 501-513. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-278-1
Nr:
2165689906
rozdział w monografii
91

Tytuł:
Strategie marketingowe zabytkowych rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej = Marketing Strategies of Historic Residences in Jeleniogórska Valley
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 174-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165692301
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
92

Autor:
Tytuł:
Outsourcing i offshoring na przykładzie Chin i Indii
Źródło:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 53-60 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165697153
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
93

Autor:
Tytuł:
Zmieniająca się perspektywa rozwoju pracowników : między awansem a karierą
Źródło:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 97-104 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165699038
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Instrumenty prawne umożliwiające komercjalizację badań naukowych
Źródło:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 29-37. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165701109
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Badania rynku pracy w kontekście potrzeb informacyjnych pracodawców : perspektywa systemowa
Źródło:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 471-487. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165702051
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne
Źródło:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 489-504. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165702065
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Rola działu personalnego w raportowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Źródło:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 153-163 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165705518
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Publicznoprawne ograniczenia umów o nabycie/zbycie akcji instytucji finansowych
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 122-134
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165722537
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
99

Autor:
Tytuł:
Ograniczenia swobody kontraktowej w zakresie zmiany treści umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 162-172
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165722744
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Cultural Aspects of Knowledge Workers' Commitment
Źródło:
Organisation Management : Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital / ed. Dagmara Lewicka - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 129-143. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-277-4
Nr:
2165724367
rozdział w monografii
101

Tytuł:
Obowiązywanie zasady swobody umów a możliwość kształtowania treści umowy poręczenia w warunkach rzeczywistej nierówności stron kontraktu
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 469-478
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165725231
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Fragmentacja funkcji personalnej
Źródło:
Człowiek w pracy i polityce społecznej / red. nauk. Jan Szambelańczyk, Maciej Żukowski - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, s. 186-197 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-485-5
Nr:
2165765260
rozdział w monografii
103

Tytuł:
Umowy adhezyjne - elektroniczne wzorce umowne = Adhesion Contracts - Electronic Patterns of Contract
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 63-75. - Streszcz., summ.
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz. i uaktual.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165767764
rozdział w monografii
104

Autor:
Tytuł:
Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów = The Procedure for Concluding a Carriage Contract by a Successive Carrier for the International Carriage of Goods by Road
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 111-122. - Streszcz., summ.
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz. i uaktual.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165773970
rozdział w monografii
105

Tytuł:
Umowy zawierane na gruncie prawa energetycznego : wybrane zagadnienia cywilnoprawne = Contracts in Polish Energy Law : Selected Issues of Civil Law
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 263-272. - Streszcz., summ.
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz. i uaktual.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165774355
rozdział w monografii
106

Tytuł:
An Organic Model of Strategic Management
Źródło:
Poland - Serbia / scient. ed. Zbigniew Paszek - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 117-130. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-156-1
Nr:
2165793772
rozdział w monografii
107

Tytuł:
A Dispute over the Existence of the Intelligentsia
Źródło:
Poland - Serbia / scient. ed. Zbigniew Paszek - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 191-207. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-156-1
Nr:
2165794219
rozdział w monografii
108

Autor:
Tytuł:
Źródła konkurencyjnych przewag
Źródło:
Problemy gospodarowania w Polsce / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 86-101. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62355-73-0
Nr:
2165796140
rozdział w monografii
109

Tytuł:
Rynek finansowy w Chinach
Źródło:
Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 36-46. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62355-74-7
Nr:
2165796937
rozdział w monografii
110

Autor:
Tytuł:
Ocena rozmiarów sektora publicznego w Stanach Zjednoczonych
Źródło:
Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 75-86. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62355-74-7
Nr:
2165796988
rozdział w monografii
111

Tytuł:
Polityka kursu walutowego w krajach bałtyckich jako element strategii przystąpienia do strefy euro
Źródło:
Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 106-118. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62355-74-7
Nr:
2165797537
rozdział w monografii
112

Tytuł:
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej = Civil Liability Insurance Related to Business Activity
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 351-364. - Streszcz., summ.
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz. i uaktual.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165806408
rozdział w monografii
113

Tytuł:
Umowy licencyjne w prawie własności intelektualnej = Licence Agreements in Intellectual Property Law
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 465-472. - Streszcz., summ.
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz. i uaktual.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165806422
rozdział w monografii
114

Tytuł:
Umowy zawierane z konsumentem : słabsza i silniejsza strona umowy : analiza problemu na podstawie umowy kredytu bankowego = The Contracts Reached with Consumer : Weaker and Stronger Party of the Contract : The Analysis Based on the Credit Contract
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 495-504. - Streszcz., summ.
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz. i uaktual.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165806506
rozdział w monografii
115

Tytuł:
Społeczne uwarunkowania i rezultaty doskonalenia działalności na przykładzie przedsiębiorstwa o wysokiej efektywności ekonomicznej
Źródło:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 495-511. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 1)
ISBN:
978-83-930382-1-3
Nr:
2165813566
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Udzielanie zamówień publicznych w formie elektronicznej : wybrane zagadnienia
Źródło:
Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej / red. Andrzej Borowicz, Maria Królikowska-Olczak, Jacek Sadowy, Wacława Starzyńska - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2010, s. 27-44. - Międzynarodowa konferencja naukowa, 21-22 czerwca 2010 r., w Łodzi
ISBN:
978-83-88686-13-9
Nr:
2165815941
rozdział w materiałach konferencyjnych
117

Tytuł:
Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - wymóg posiadania uprawnień, wiedzy i doświadczenia - w perspektywie prawa UE
Źródło:
Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej / red. Andrzej Borowicz, Maria Królikowska-Olczak, Jacek Sadowy, Wacława Starzyńska - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2010, s. 271-279. - Międzynarodowa konferencja naukowa, 21-22 czerwca 2010 r., w Łodzi
ISBN:
978-83-88686-13-9
Nr:
2165816754
rozdział w materiałach konferencyjnych
118

Tytuł:
Audyt marketingowy jako narzędzie doskonalenia organizacji = Marketing Audit as a Tool for Organization Improvement
Źródło:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 423-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-25-9
Nr:
2165913372
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Przyczyny dysfunkcji w realizacji funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnejej
Źródło:
Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. T. 3 / red. nauk. Zdzisława Janowska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 150-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-469-3
Nr:
2165923496
rozdział w monografii
120

Tytuł:
Fundamentalizm we współczesnej myśli ekonomicznej
Źródło:
Postmodernizm i fundamentalizm a prawda : od idei do praxis / red. Halina Grzmil-Tylutka, Agnieszka Hennel-Brzozowska - Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010, s. 129-136
Opis fizyczny:
147 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-7676-060-5
Tryb dostępu:
Nr:
2165923677
rozdział w materiałach konferencyjnych
121

Autor:
Tytuł:
Perspective of Personnel Function Development in Polish Hospitals
Źródło:
Costs, organization and management of hospitals / ed. by Jan Stępniewski, Marek Bugdol - Kraków: Jagiellonian University Press, 2010, s. 151-159
ISBN:
978-83-233-3008-0
Nr:
2165925512
rozdział w monografii
122

Tytuł:
Półwysep Koreański a problem bezpieczeństwa międzynarodowego na przełomie XX i XXI wieku
Źródło:
Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010, s. 195-201
ISBN:
978-83-7571-031-1
Nr:
2165962899
rozdział w monografii
123

Tytuł:
Teoria i praktyka regionalnej integracji gospodarczej a kryzys lat 2007-2009 w państwach członkowskich Unii Europejskiej = Theory and Practice of Regional Economic Integration and 2007-2009 Crisis in EU member countries
Źródło:
Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski - Warszawa: CeDeWu, 2010, s. 13-24. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-360-3
Nr:
2165983776
rozdział w monografii
124

Tytuł:
Porozumienie CEFTA 2006 : jego rola w przygotowaniu krajów Bałkanów Zachodnich do integracji z Unią Europejską = The Role of the Cefta 2006 : Agreement in Preparation of the Balkan Countries Towards European Union Integration
Źródło:
Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski - Warszawa: CeDeWu, 2010, s. 75-90. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-360-3
Nr:
2165984029
rozdział w monografii
125

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie euro a otwartość i wzrost gospodarczy = The Introducing of the Euro and the Openness and Develpment of Economies
Źródło:
Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski - Warszawa: CeDeWu, 2010, s. 223-236. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-360-3
Nr:
2165984510
rozdział w monografii
126

Tytuł:
Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa : perspektywa menedżerska
Źródło:
Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi : doświadczenia i wyzwania / red. nauk. Anna Adamik - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 100-117 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-353-2
Nr:
2165984793
rozdział w monografii
127

Autor:
Tytuł:
Rozwój koncepcji kariery : źródła, ewolucja i stan współczesny
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Stefan Lachiewicz i Anna Walecka - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 76-90 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-350-1
Nr:
2165992418
rozdział w monografii
128

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie szkoleń pracowników w podnoszeniu efektywności i rozwoju organizacji
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Stefan Lachiewicz i Anna Walecka - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 195-210 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-350-1
Nr:
2165993048
rozdział w monografii
129

Autor:
Tytuł:
Uniwersytet korporacyjny jako narzędzie rozwoju zasobów ludzkich
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Stefan Lachiewicz i Anna Walecka - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 211-227 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-350-1
Nr:
2165993600
rozdział w monografii
130

Tytuł:
Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania
Źródło:
Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce / red. nauk. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 171-185 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-354-9
Nr:
2165993973
rozdział w monografii
131

Autor:
Tytuł:
Realizacja projektu sklepu internetowego na przykładzie Alma Market S. A.
Źródło:
Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce / red. nauk. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 277-292 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-354-9
Nr:
2165994233
rozdział w monografii
132

Tytuł:
Using Heritage as a Vehicle for Local Development : the Perspective of Niepołomice - a Little Town in Southern Poland = Le patrimoine comme instrument du développement social : l'exemple de Niepołomice, petite ville du Sud de la Pologne
Źródło:
Culture as a Tool for Development : Challenges of Analysis and Action = Mettre la culture au service du développement : défis d'analyse et d'action / ed. by Florent Le Duc - [S.l.]: ARCADE, 2010, s. 110-127. - Summ., res. - Bibliogr.
ISBN:
[978-2-84143-335-3]
Tryb dostępu:
Nr:
2165994646
rozdział w monografii
133

Autor:
Tytuł:
Bezpieczeństwo zewnętrzne II RP w myśli politycznej Narodowej Demokracji
Źródło:
Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2010, s. 7-22
ISBN:
978-83-7571-023-6
Nr:
2166031035
rozdział w monografii
134

Autor:
Tytuł:
Emergencja, konsolidacja i dekompozycja głównego nurtu socjaldemokracji polskiej po 1989 roku
Źródło:
Instytucjonalizacja i otoczenie : problemy wybrane / red. Krzysztof Janik - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 29-52
Seria:
(Lewica w III RP)
ISBN:
978-83-7611-592-4
Nr:
2166053834
rozdział w monografii
135

Autor:
Tytuł:
Profesor Erhard Cziomer : refleksja z perspektywy 35 lat
Źródło:
Profesor Erhard Cziomer : w 40-lecie pracy naukowej / red. Marcin Lasoń - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 13-15
ISBN:
978-83-7571-079-3
Nr:
2166074481
rozdział w książce
136

Tytuł:
Poczucie koherencji a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez studentów UEK w Krakowie = Sense of Coherence and Health-Related Behavior in University Students
Źródło:
Wybrane determinanty pielęgniarstwa. Cz. 2 / red. Zofia Sienkiewicz, Wiesław Fidecki, Grażyna Wójcik - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2010, s. 74-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7637-132-0 ; 978-83-7637-140-5
Nr:
2166123635
rozdział w monografii
137

Autor:
Chrabąszcz R. , Gałecki A. , Żabiński M.
Tytuł:
Aktywność społeczna Romów w Polsce
Źródło:
Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej : mapa aktywności społeczno-gospodarczej Romów / red. Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 79-113. - [odczyt: 15.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-89410-61-0
Tryb dostępu:
Nr:
2166125444
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
138

Autor:
<