Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2014 do roku: 2014
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 141.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Matuszkiewicz Tadeusz
Tytuł:
Znaczenie regionalnego systemu innowacyjnego dla rozwoju województwa podkarpackiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
448 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-302
Nr:
2168290903
doktorat
2

Tytuł:
Czynniki procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie województwa małopolskiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
233 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-304
Nr:
2168293461
doktorat
3

Tytuł:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
98 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
064/WE-KPD/02/2014/S/4260
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295421
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Zaangażowanie organizacyjne jako powód uczestnictwa w organizacji
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 8-17 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295541
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Społeczne uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 18-27 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295543
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wybrane czynniki budujące zaangażowanie organizacyjne pracowników
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 28-36 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295545
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wpływ zwiększenia poczucia podmiotowości i partycypacji pracowników na zaangażowanie i podejmowanie odpowiedzialności w zespole
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 37-47 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295547
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Kształtowanie kultury zaangażowania organizacyjnego a rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb pracowników
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 48-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295549
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 55-68. - Aneks - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295551
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 69-76 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295553
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Poczucie autentyczności w pracy - wymysł psychologów czy rzeczywisty czynnik wpływający na zaangażowanie
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 77-86 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295555
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Trzy odsłony zaangażowania w działalności medialnej : dziennikarstwo obywatelskie, współpraca medialna ekspertów i kampania społeczna dziennikarzy
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 87-98 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295557
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
218 k.: il. + 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-296
Nr:
2168295569
doktorat
14

Tytuł:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
[95 k.]: il.; 30 cm.
Uwagi:
Summ., Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
027/WE-KAS/01/2013/S/3027
Sygnatura:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296089
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
15

Tytuł:
Models as Tools of Analysis of a Network Organisation
Źródło:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. [4]-[16]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296091
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Structural Analysis of the Management Science Methodology
Źródło:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. [17]-[44]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296093
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise
Źródło:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. [45]-[60]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296095
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization
Źródło:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. [61]-[75]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296097
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization
Źródło:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. [76]-[95]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296099
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK2014, s. 36-46 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301657
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
264 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
054//WE-KHZ/01/2014/S/4250
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301827
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
22

Autor:
Tytuł:
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 10-26 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301829
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Liberalizacja handlu towarami przemysłowymi na forum wielostronnym WTO
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 27-64 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301831
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum wielostronnym WTO i jej skutki dla Polski
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 65-94 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301833
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami - konsekwencje dla polskiego sektora usługowego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 95-121 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301835
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Skutki liberalizacji przepływu kapitału dla polskiego handlu zagranicznego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 122-159 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301837
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla struktury polskiego handlu zagranicznego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 160-191 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301839
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Stabilność strukturalna eksportu w krajach Unii Europejskiej w świetle zintegrowanej analizy taksonomicznej wyników modelowania ekonometrycznego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 192-210 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301841
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 211-234 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301843
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Nowe formy i skutki protekcjonizmu handlowego w okresie spowolnienia gospodarczego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 235-252 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301845
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
192 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
043/WE-KMA/02/2014/S/4239
Sygnatura:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301873
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
32

Tytuł:
Charakter kryzysu strefy euro a kierunki poszukiwań nowych rozwiązań instytucjonalnych
Źródło:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2014, s. 3-21 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301877
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Nowe rozwiązania instytucjonalne ukierunkowane na ograniczenie nierównowag zewnętrznych w krajach UE
Źródło:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2014, s. 22-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301885
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Mechanizmy osiągania zewnętrznej równowagi makroekonomicznej przez kraje strefy euro
Źródło:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2014, s. 55-75 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301887
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Koncepcja unii bankowej z punktu widzenia państw peryferyjnych strefy euro
Źródło:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2014, s. 76-99 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301891
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Ocena unii bankowej z uwzględnieniem perspektywy krajów o różnym kształcie systemów bankowych
Źródło:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2014, s. 100-123 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301893
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Zmiany struktury instytucjonalnej strefy euro a skuteczność polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego
Źródło:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2014, s. 124-145 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301895
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Rola instytucji rynku pracy w procesie europejskiej integracji gospodarczej i walutowej
Źródło:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2014, s. 146-170 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301899
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Ład korporacyjny w Unii Europejskiej
Źródło:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2014, s. 171-192 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301901
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
060/WE-KNP/01/2014/S/4256
Sygnatura:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168301953
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
41

Autor:
Tytuł:
System polityczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - jego ewolucja i dekompozycja
Źródło:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 4-28
Sygnatura:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302045
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Transformacja systemu rządów Rzeczypospolitej Polskiej
Źródło:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 29-76
Sygnatura:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302047
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Decentralizacja władzy państwowej i stan funkcjonowania samorządu terytorialnego
Źródło:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 77-94
Sygnatura:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302051
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
System partyjny RP i jego stan obecny
Źródło:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 95-115
Sygnatura:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302053
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Demokratyczny system wyborczy i finansowanie partii politycznych
Źródło:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 116-140
Sygnatura:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302063
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Grupy interesów i ich wpływ na polski system polityczny
Źródło:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 141-190
Sygnatura:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302065
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Społeczeństwo obywatelskie i bariery jego rozwoju
Źródło:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 191-211
Sygnatura:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302067
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Wybrane problemy badań rozwoju globalnego
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
111 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
055/WE-KSE/01/2014/S/4251
Sygnatura:
NP-1479/Magazyn
Nr:
2168302087
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
49

Tytuł:
Reorientacja współczesnej ekonomii rozwoju w kierunku wzrostu znaczenia badań mechanizmów mikroekonomicznych
Źródło:
Wybrane problemy badań rozwoju globalnego / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ2014, s. 5-35 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1479/Magazyn
Nr:
2168302089
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Firmy rodzinne w perspektywie instytucjonalnych mechanizmów rozwoju państw niskorozwiniętych
Źródło:
Wybrane problemy badań rozwoju globalnego / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ2014, s. 36-51 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1479/Magazyn
Nr:
2168302093
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Korporacje międzynarodowe, sektor usług (outsourcing i offshoring) a rozwój gospodarczy Indii
Źródło:
Wybrane problemy badań rozwoju globalnego / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ2014, s. 52-79 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1479/Magazyn
Nr:
2168302101
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Wpływ przedsiębiorczości imigrantów na rozwój społeczno-gospodarczy kraju docelowego
Źródło:
Wybrane problemy badań rozwoju globalnego / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ2014, s. 80-109 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1479/Magazyn
Nr:
2168302105
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
195 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
052/WE-KMSG/02/2014/S/4248
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302127
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
54

Tytuł:
Polska na Jednolitym Rynku Europejskim - zmiany podobieństwa struktury wymiany handlowej w latach 2004-2013 = Poland on the Single European Market - Changes in the Similarity of the Trade Structure Between 2004 and 2013 : (in Comparison to Other Countries of the Visegrad Group)
Źródło:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2014, s. 99-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302133
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Ocena wsparcia konkurencyjności polskiej gospodarki w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 = The Support of Polish Economic Competitiveness Via the EU 2014-2020 Financial Framework - Attempt of Assessment
Źródło:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2014, s. 158-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302139
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Zastosowanie jakościowych metod badawczych w naukach ekonomicznych - możliwości i perspektywy w warunkach globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej i europejskiej = Application of Qualitative Research Methods in Economic Sciences - Possibilities and Perspectives in Times of Globalization and Regionalization of World and European Economies
Źródło:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2014, s. 8-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302147
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Autor:
Tytuł:
Kierunki rozwoju międzynarodowego obrotu wiedzą i technologią w kontekście modelu otwartej innowacji = Development of International Knowledge and Technology Trade in the Context of the Open Innovation Model
Źródło:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2014, s. 21-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302153
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Autor:
Tytuł:
Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych = The Globalization of the World Economy and the Issue of New Risks in Today's Global Financial Markets
Źródło:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2014, s. 34-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302159
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Implikacje nadzwyczajnie luźnej polityki monetarnej USA dla gospodarek wschodzących = Implications of the US Ultra Loose Monetary Policy for Emerging Economies
Źródło:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2014, s. 55-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302161
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Regionalna integracja gospodarcza w Afryce Subsaharyjskiej a zaangażowanie kapitałowe (BIZ) spoza kontynentu = Regional Economic Integration in Sub-Saharan Africa and the Extra-African Inflows of Capital (FDI)
Źródło:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2014, s. 69-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302179
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Interregionalny wymiar wschodnioazjatyckich powiązań gospodarczo-politycznych na przykładzie dialogu Azja-Europa = Interregional Dimension of East Asian Economic and Political Relations - the Example of ASEM
Źródło:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2014, s. 85-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302185
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Priorytet wzrostu innowacyjności w świetle polityki przemysłowej Unii Europejskiej = The Innovativeness Growth Priority inside European Union's Industrial Policy
Źródło:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2014, s. 112-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302187
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Autor:
Tytuł:
Stabilność zadłużenia publicznego w wybranych krajach Unii Europejskiej - determinanty i próba oceny = Public Debt Sustainability in Selected Countries of the European Union - Determinants and Tentative Assessment
Źródło:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2014, s. 128-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302189
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Unii Europejskiej po katastrofie w Fukushimie = Development Perspectives of Nuclear Power in the European Union after the Fukushima Disaster
Źródło:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2014, s. 143-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302197
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
Kierunki rozwoju województwa małopolskiego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej = Directions of Development of the Małopolska Voivodeship in the Light of the New European Financial Framework
Źródło:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2014, s. 175-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302199
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Próba predykcji aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich Małopolski z wykorzystaniem regresji logistycznej
Źródło:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA2014, s. 124-137
Sygnatura:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302303
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Atrakcyjność przewoźników lotniczych jako czynnik kreujący preferencje pasażerów
Źródło:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA2014, s. 138-148
Sygnatura:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302317
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
301 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
053/WE-KEIG/01/2014/S/4249
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302419
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
69

Tytuł:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
179 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
045/WE-KTE/01/2014/S/4241
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302421
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
70

Tytuł:
Dobrobyt - jego uwarunkowania i pomiar
Źródło:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2014, s. 7-21. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302423
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Warunki członkostwa w Unii Europejskiej jako miara dystansu pomiędzy państwami wschodniego rozszerzenia
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 11-35 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302425
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Redystrybucja dochodów a nierówności dochodowe i dobrobyt społeczny w Polsce w latach 2005-2013
Źródło:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2014, s. 22-42. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302427
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Autor:
Tytuł:
Realizacja dobrobytu społecznego w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu i spowolnienia gospodarczego
Źródło:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2014, s. 43-61. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302429
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Autor:
Szymański Michał , Tendera-Właszczuk Helena
Tytuł:
Realizacja koncepcji państwa dobrobytu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 36-70
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302433
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Ochrona zdrowia w świetle koncepcji reżimów państwa opiekuńczego
Źródło:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2014, s. 62-79. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302435
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 71-108 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302437
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Źródło:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2014, s. 80-95. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302439
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Autor:
Tytuł:
Wybrane zabezpieczenia społeczne gospodarki Stanów Zjednoczonych na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach
Źródło:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2014, s. 96-116. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302443
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 109-137 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302445
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Autor:
Tytuł:
Czy praca dzieci stanowi problem we współczesnym świecie?
Źródło:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2014, s. 117-132. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302451
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 168-193 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302453
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Bankructwo państwa a dobrobyt
Źródło:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2014, s. 133-145. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302455
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Autor:
Tytuł:
Czynniki ryzyka kraju - sovereign risk
Źródło:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2014, s. 146-156. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302457
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Optymalny obszar walutowy strefy euro
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 194-218 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302459
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Autor:
Tytuł:
Lokalne sieci innowacji jako narzędzie kształtowania polityki innowacyjnej na przykładzie województwa lubelskiego
Źródło:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2014, s. 157-179. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302461
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Nierównowaga bilansów obrotów bieżących państw Unii Europejskiej w latach 2000-2012 jako zagrożenie dla pełnej europejskiej integracji gospodarczej
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 220-244 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302463
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Rynki kapitałowe nowych państw Unii Europejskiej regionu EŚW w procesie tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 245-276 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302465
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Przemiany w sektorze energetycznym Unii Europejskiej
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 277-301 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302467
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Commodity Prices and Real and Financial Processes in the Euro Area : a Bayesian SVAR Approach
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2014, s. [11]-[16]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302779
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
122 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
057/WE/KPE/01/2014/S/4253
Sygnatura:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168302971
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
91

Tytuł:
Zmiana modelu polityki społeczno-ekonomicznej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski
Źródło:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2014, s. 7-19
Sygnatura:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168302973
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Kierunki zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej w kontekście kryzysu
Źródło:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2014, s. 20-34
Sygnatura:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168302975
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Analiza zmian w polskim handlu zagranicznym po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Źródło:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2014, s. 35-41
Sygnatura:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168302977
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych
Źródło:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2014, s. 42-59
Sygnatura:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168302979
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Nowa koncepcja finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach w okresie programowania 2014-2020
Źródło:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2014, s. 60-71
Sygnatura:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168302997
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce w świetle nowych założeń polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020
Źródło:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2014, s. 72-84
Sygnatura:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168303001
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Nowe założenia Wspólnej Polityki Rolnej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej i ich konsekwencja dla Polski
Źródło:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2014, s. 85-100
Sygnatura:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168303003
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
[239] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
049/WE-KZKL/01/2014/S/4245
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303255
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
99

Tytuł:
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[9]-19[27] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303257
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
100

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowe rynki pracy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[28]-20[48] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303261
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
101

Autor:
Tytuł:
Kariery ponad granicami
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[49]-19[67] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303263
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Delegowanie pracowników do pracy na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[68]-19[86] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303265
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
103

Autor:
Tytuł:
Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[87]-20[106] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303267
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
104

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[107]-18[124] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303269
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
105

Autor:
Tytuł:
Adaptacja do pracy w międzynarodowym środowisku pracy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[125]-19[143] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303271
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Zarządzanie efektywnością pracy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[144]-18[161] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303273
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
107

Autor:
Tytuł:
Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[162]-18[179] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303275
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
108

Autor:
Tytuł:
Wynagradzanie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[180]-19[198] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303281
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania zmianą na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[199]-25[223] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303283
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Technologie informatyczne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[224]-16[239] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303285
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
048/WE-KSZ/01/2014/S/4244
Sygnatura:
NP-1473/Magazyn
Nr:
2168303411
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
112

Tytuł:
Charakterystyka przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, szanse i zagrożenia sektora
Źródło:
Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ2014, s. 5-22
Sygnatura:
NP-1473/Magazyn
Nr:
2168303413
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Kluczowe czynniki sukcesu w fomułowaniu strategii rozwoju na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej
Źródło:
Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ2014, s. 23-41
Sygnatura:
NP-1473/Magazyn
Nr:
2168303415
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
114

Autor:
Tytuł:
Perspektywy rozwoju branży owocowo-warzywnej w Polsce
Źródło:
Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ2014, s. 42-56
Sygnatura:
NP-1473/Magazyn
Nr:
2168303417
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Tradycyjne i alternatywne strategie konkurowania w branży mięsnej w Polsce
Źródło:
Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ2014, s. 57-74
Sygnatura:
NP-1473/Magazyn
Nr:
2168303419
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
116

Autor:
Tytuł:
Rozwój branży mleczarskiej w Polsce
Źródło:
Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ2014, s. 75-99
Sygnatura:
NP-1473/Magazyn
Nr:
2168303421
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
106 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
051/WE-KAS/01/2014/S/4247
Sygnatura:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303427
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
118

Tytuł:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu
Źródło:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 6-26 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303429
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems
Źródło:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 27-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303431
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Założenia metodyczne audytu technologicznego = Methodological Assumptions of Technology Audit
Źródło:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 39-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303433
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Model biznesu a podejście organiczne w zarządzaniu strategicznym = The Business Model and the Organic Approach in Strategic Management
Źródło:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 51-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303435
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw = Methodical Assumptions for Examining Relation Strategies and Configuration in Supply Network
Źródło:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 95-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303437
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
121/WE-KPI/03/2014/S/4317
Sygnatura:
NP-1472/Magazyn
Nr:
2168303465
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
124

Tytuł:
Entrepreneurial Orientation and Business Internationalisation Process
Źródło:
Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH2014, s. 8-22. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1472/Magazyn
Nr:
2168303469
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Opportunity Identification and Creation as Factors in Internationalisation Processes in Firms
Źródło:
Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH2014, s. 23-39. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1472/Magazyn
Nr:
2168303473
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Innovation Processes as a Stimulant of Internationalisation Process of the Firms
Źródło:
Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH2014, s. 40-66. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1472/Magazyn
Nr:
2168303477
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process
Źródło:
Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH2014, s. 67-90. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1472/Magazyn
Nr:
2168303479
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Factors Stimulating Internationalisation of Firms
Źródło:
Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH2014, s. 91-108. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1472/Magazyn
Nr:
2168303481
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
203 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
046/WE-KEN/01/2014/S/4242
Sygnatura:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303537
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
130

Autor:
Tytuł:
Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami w Polsce
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2014, s. 3-63 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303539
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Instytucjonalne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w świetle teorii agencji
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2014, s. 64-83 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303541
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Cohousing - zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi przez użytkowników
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2014, s. 84-117 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303543
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
Zarządzanie zasobem mieszkań socjalnych w Krakowie w latach 2007-2013
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2014, s. 118-141 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303545
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
134

Tytuł:
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2014, s. 142-170 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303547
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2014, s. 171-201 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303549
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
136

Autor:
Gapys Anna
Tytuł:
Znaczenie eksportu gazu ziemnego w polityce gospodarczej Federacji Rosyjskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
262 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-325
Nr:
2168308661
doktorat
137

Autor:
Gołaś-Podolec Magdalena
Tytuł:
Alokacja ryzyka w umowach deweloperskich inwestycji mieszkaniowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
249 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-286
Nr:
2168308663
doktorat
138

Autor:
Tytuł:
Wzrost gospodarczy USA a skala wojen w ujęciu globalnym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
275 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-308
Nr:
2168308665
doktorat
139

Autor:
Rożek Agnieszka Marta
Tytuł:
Koncepcja modelu klastra usług turystycznych na pograniczu polsko-słowackim
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
310 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-303
Nr:
2168308667
doktorat
140

Autor:
Żmuda Małgorzata
Tytuł:
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu długookresowej konkurencyjności małej gospodarki otwartej - na przykładzie Irlandii i Singapuru
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
337 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-292
Nr:
2168308669
doktorat
141

Autor:
Tytuł:
Model biznesu a podejście organiczne w zarządzaniu Typologia metod implementacji strategii przedsiębiorstwa
Źródło:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 60-94 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168327907
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Znaczenie regionalnego systemu innowacyjnego dla rozwoju województwa podkarpackiego / Tadeusz Matuszkiewicz ; Promotor: Andrzej PRUSEK. - Kraków, 2014. - 448 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003046
2
Czynniki procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie województwa małopolskiego / Magdalena BELNIAK ; Promotor: Krzysztof WACH. - Kraków, 2014. - 233 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003090
3
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 98 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Zaangażowanie organizacyjne jako powód uczestnictwa w organizacji / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 8-17. - Bibliogr.
5
Społeczne uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 18-27. - Bibliogr.
6
Wybrane czynniki budujące zaangażowanie organizacyjne pracowników / Alicja SZCZYGIEŁ // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 28-36. - Bibliogr.
7
Wpływ zwiększenia poczucia podmiotowości i partycypacji pracowników na zaangażowanie i podejmowanie odpowiedzialności w zespole / Justyna PAWLAK // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 37-47. - Bibliogr.
8
Kształtowanie kultury zaangażowania organizacyjnego a rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb pracowników / Joanna KRZYŻAK, Marek MOTYKA // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 48-54. - Bibliogr.
9
Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników / Lech GÓRNIAK // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 55-68. - Aneks. - Bibliogr.
10
Wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników / Marian BURSZTYN // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 69-76. - Bibliogr.
11
Poczucie autentyczności w pracy - wymysł psychologów czy rzeczywisty czynnik wpływający na zaangażowanie / Małgorzata WYPYCH // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 77-86. - Bibliogr.
12
Trzy odsłony zaangażowania w działalności medialnej : dziennikarstwo obywatelskie, współpraca medialna ekspertów i kampania społeczna dziennikarzy / Mariusz MAKOWSKI // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 87-98. - Bibliogr.
13
Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego / Joanna WĘGRZYN ; Promotor: Adam NALEPKA. - Kraków, 2014. - 218 k. : il. + 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003027
14
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - [95 k.] : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. przy art.
15
Models as Tools of Analysis of a Network Organisation / Wojciech PAJĄK // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [4]-[16]. - Summ. - Bibliogr.
16
Structural Analysis of the Management Science Methodology / Marek LISIŃSKI // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [17]-[44]. - Summ. - Bibliogr.
17
Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise / Edita BIELIŃSKA-DUSZA // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [45]-[60]. - Summ. - Bibliogr.
18
Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization / Piotr MARKIEWICZ // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [61]-[75]. - Summ. - Bibliogr.
19
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization / Marek SZARUCKI // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [76]-[95]. - Summ. - Bibliogr.
20
Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2014), s. 36-46. - Bibliogr.
21
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 264 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
22
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych / Adam MICHALIK // W: Liberalizacja handlu a pro