Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2013 do roku: 2013
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 138.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Polityka na rzecz równości płci a sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
336 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-261
Nr:
2168272168
doktorat
2

Tytuł:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
92 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy pracach
Program badawczy:
019/WE-KMA/01/2013/S/3019
Sygnatura:
NP-1438/1/Magazyn
Nr:
2168286383
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Wpływ kosztów pracy w Polsce na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Źródło:
Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER2013, s. 138-191 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1263/Magazyn
Nr:
2168286419
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
32 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
040/WE-KHM/01/2013/S/3040
Sygnatura:
NP-1369/Magazyn
Nr:
2168286473
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
5

Tytuł:
Rozważania Eugeniusza Kwiatkowskiego o roli zbiorowej pracy społecznej w procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II-ej Rzeczypospolitej = The Considerations of Eugeniusz Kwiatkowski on the Role of Collective Social Work in the Process of Liquidation of Economic and Social Disparities of the II Republic of Poland
Źródło:
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym / kierownik programu: Aleksandra LITYŃSKA2013, s. 5-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1369/Magazyn
Nr:
2168286475
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Uzasadnienie idei solidaryzmu społecznego w koncepcji Leopolda Caro
Źródło:
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym / kierownik programu: Aleksandra LITYŃSKA2013, s. 18-32. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1369/Magazyn
Nr:
2168286477
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wpływ kryzysu finansowego na wzmocnienie pozycji krajów na średnim poziomie rozwoju w gospodarce światowej
Źródło:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 3-16 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1438/1/Magazyn
Nr:
2168286755
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Wpływ krajów BRIC na kształtowanie się nowego światowego ładu gospodarczego
Źródło:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 17-44 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1438/1/Magazyn
Nr:
2168286759
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Znaczenie akumulacji rezerw dewizowych dla procesu konwergencji między krajami na średnim i wysokim poziomie rozwoju
Źródło:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 45-71 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1438/1/Magazyn
Nr:
2168286761
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Wpływ aktywnej polityki przemysłowej krajów na średnim poziomie rozwoju na wzrost gospodarczy oraz na ich miejsce w gospodarce światowej
Źródło:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 72-92 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1438/1/Magazyn
Nr:
2168286763
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
"Przyzwoite zatrudnienie" (decent work) jako narzędzie antykryzysowe i szansa na zrównoważony rozwój gospodarek wschodzących
Źródło:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 93-118 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1438/2/Magazyn
Nr:
2168286765
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Integracja regionalna krajów Azji Południowo-Wschodniej jako sposób na ożywienie wzrostu gospodarczego po kryzysie finansowym 2008-2009 i wzmocnienie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej
Źródło:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 119-139 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1438/2/Magazyn
Nr:
2168286767
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Dostosowania na rynkach finansowych w Chinach po globalnym kryzysie finansowym
Źródło:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 140-167 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1438/2/Magazyn
Nr:
2168286769
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Kraje na średnim poziomie rozwoju jako źródło nowych rozwiązań w zakresie polityki pieniężnej - przykład Turcji
Źródło:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 168-184 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1438/2/Magazyn
Nr:
2168286771
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Realizacja zadań publicznych w zakresie mieszkalnictwa w Polsce
Źródło:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA2013, s. 7-32 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286783
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
147 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy pracach
Program badawczy:
022/WE-KEN/01/2013/S/3022
Sygnatura:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286785
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
17

Tytuł:
Popytowe uwarunkowania polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym
Źródło:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA2013, s. 33-47 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286787
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Rozwój zrównoważony w budownictwie mieszkaniowym
Źródło:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA2013, s. 48-66 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286789
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Wykorzystanie listów zastawnych do finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
Źródło:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA2013, s. 67-81 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286791
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Zastosowanie PPP w inwestycjach mieszkaniowych w Polsce
Źródło:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA2013, s. 82-96 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286793
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Modele zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym
Źródło:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA2013, s. 97-125 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286795
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków
Źródło:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA2013, s. 126-147 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286797
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
176 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
033/WE-KPE/01/2013/S/3033
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287325
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
24

Tytuł:
Kryzys finansowo-ekonomiczny w Unii Europejskiej i jego wpływ na rozwój Polski
Źródło:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 8-23
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287327
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Działania antykryzysowe Unii Europejskiej kształtujące warunki rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 24-39
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287329
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Analiza wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej w latach 2004-2012 - ujęcie makroekonomiczne
Źródło:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 40-64
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287331
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Finanse publiczne w Polsce w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej
Źródło:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 65-78
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287333
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Problemy polskiego rynku pracy w okresie integracji z Unią Europejską
Źródło:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 79-101
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287335
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej
Źródło:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 102-116
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287337
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskiej
Źródło:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 117-132
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287339
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Problemy rozwoju sektora banków spółdzielczych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Źródło:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 133-154
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287341
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Zarys syntetycznej oceny rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej
Źródło:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 155-167
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287345
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
285 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Aneks, Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
028/WEKMSG/2013/S/3028
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287513
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
34

Tytuł:
Jednolity rynek europejski - istota i ewolucja
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 13-34 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287515
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Państwa Grupy Wyszehradzkiej - zmiany konkurencyjności wewnątrzgałęziowej gospodarek w okresie światowego kryzysu finansowo-gospodarczego
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 35-55 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287517
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Handel wewnątrzgałęziowy Polski z krajami strefy euro a perspektywy przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 57-70 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287519
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Przemysł w krajach strefy euro w warunkach kryzysu
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 71-83 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287521
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do badania materialnych i niematerialnych przesłanek funkcjonowania europejskich młodych w warunkach kryzysu strefy euro
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 85-104 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287523
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie a zintegrowane ramy finansowe jako konsekwencje kryzysu strefy euro
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 107-126 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287627
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Polityka badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej w świetle kryzysu strefy euro
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 127-145 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287629
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Implikacje kryzysu strefy euro dla realizacji postanowień pakietu energetyczno-klimatycznego
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 147-169 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287631
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Rozwój regionów UE w warunkach kryzysu strefy euro
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 173-191 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287633
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Wpływ spowolnienia gospodarczego na poziom fiskalizmu miast powiatowych województwa małopolskiego
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 193-212 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287635
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Mobilność i migracje w UE - perspektywy zarządzania migracją w państwach członkowskich w kontekście kryzysu
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 213-231 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287637
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Implikacje kryzysu strefy Euro dla wybranych krajów afrykańskich
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 235-254 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287639
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Region Azji Wschodniej wobec kryzysu strefy euro
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 255-271 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287641
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
206 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
021/WE-KTE/01/2013/S/3021
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288315
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
48

Tytuł:
Źródła zadłużenia w państwach strefy euro w świetle teorii ekonomii
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2013, s. 6-22 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288319
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Uwarunkowania stabilności fiskalnej w krajach unii gospodarczo-walutowej
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2013, s. 23-48 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288323
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Instrumenty pomiaru ryzyka niewypłacalności państw. Studium PIIGS : synteza wyników badań
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2013, s. 49-60 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288361
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Wpływ kryzysu na wejście Polski do strefy euro
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2013, s. 61-77 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288369
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Kryzys finansowy w latach 2007-2009 a rynki pracy w krajach strefy euro : ewolucja bezrobocia długookresowego
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2013, s. 78-91 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288371
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej w aspekcie kryzysu finansowego : ze szczególnym uwzględnieniem Polski
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2013, s. 92-114 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288375
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Perspektywy przejścia do gospodarki niskoemisyjnej w UE w warunkach kryzysu zadłużenia
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2013, s. 115-135 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288377
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Analiza istniejącej infrastruktury wspierania przedsiębiorczości i innowacji w sektorze przedsiębiorstw w ramach w systemu dystrybucji środków Unii Europejskiej
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2013, s. 136-160 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288389
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Wpływ Unii Europejskiej na funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia państw członkowskich w warunkach kryzysu gospodarczego
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2013, s. 161-182 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288391
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Szkolnictwo wyższe w Polsce na tle wybranych krajów europejskich w dobie kryzysu
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2013, s. 183-199 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288397
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
84 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
041/W-KPiD/01/2013/S/3041
Sygnatura:
NP-1364/Magazyn
Nr:
2168288467
naukowo-badawcze
59

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
177 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
025/WE-KZKL/01/2013/S/3025
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288519
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
60

Tytuł:
Metodologiczne zagadnienia badań
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 5-11
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288521
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 12-25 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288523
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Rekrutacja i derekrutacja personelu
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 26-48 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288527
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Autor:
Tytuł:
Adaptacja do pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 49-61 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288529
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Ocenianie efektywności pracy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 62-74 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288531
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie systemów wynagrodzeń
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 75-89 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288539
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Autor:
Tytuł:
Szkolenia i rozwój
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 90-106 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288541
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie karierą w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 107-119 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288543
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
93-213 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy pracach
Program badawczy:
019/WE-KMA/01/2013/S/3019
Sygnatura:
NP-1438/2/Magazyn
Nr:
2168288577
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
69

Autor:
Tytuł:
Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego
Źródło:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 185-213 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1438/2/Magazyn
Nr:
2168288579
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Przywództwo w kontekście różnorodności kulturowej
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 120-131 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288597
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Controlling personalny w praktyce przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 132-148 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288599
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Wsparcie informatyczne zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 149-158 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288601
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Misje zagraniczne w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 159-177 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288603
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
309 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
030/WEKHZ/01/2013/S/3030
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289031
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
75

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania dostępu polskiego eksportu do rynków pozaunijnych w świetle porozumień handlowych Unii Europejskiej
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 45-76
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289033
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Sytuacja gospodarcza krajów pozaunijnych w latach 2004-2012 a możliwości rozwoju polskiego eksportu
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 10-44
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289035
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Kierunki zmian struktury towarowej polskiego eksportu do UE i krajów pozaunijnych a strategia rozwoju handlu zagranicznego w latach kryzysu gospodarczego
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 77-94
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289037
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Mechanizmy zarządzania wymianą międzynarodową a preferencje kulturowe - perspektywa teoretyczna
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 95-111
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289065
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Analiza zależności polskiego eksportu od importu w obliczu zmian w otoczeniu międzynarodowym
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 112-130
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289117
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku pozaunijne
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 131-151
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289119
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 152-177
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289121
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Eksport towarów przemysłowych na rynki pozaunijne
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 178-199
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289141
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 200-229
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289143
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Autor:
Tytuł:
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 230-253
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289145
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Autor:
Tytuł:
Zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu z rynkami pozaunijnymi i możliwości jego ochrony
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 254-264
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289151
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
86

Autor:
Tytuł:
Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 265-282
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289155
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
279 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
036/WE-KNP/01/2013/S/3036
Sygnatura:
NP-1435/Magazyn
Nr:
2168289881
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
88

Tytuł:
Modernizacja jako zagadnienie teoretyczne
Źródło:
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ2013, s. 5-18
Sygnatura:
NP-1435/Magazyn
Nr:
2168289883
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
89

Autor:
Tytuł:
Rekonstrukcja historycznych doświadczeń modernizacji państwa polskiego
Źródło:
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ2013, s. 19-43
Sygnatura:
NP-1435/Magazyn
Nr:
2168289885
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Modernizacja społeczno-gospodarcza po 1989 roku
Źródło:
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ2013, s. 134-166
Sygnatura:
NP-1435/Magazyn
Nr:
2168289905
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
337 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
029/WE-KEIG/01/2013/S/3029
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290123
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
92

Tytuł:
Dyskusja nad modelem integracji europejskiej
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 11-19 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290127
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Kondycja europejskiego projektu a procesy polityczne zachodzące w środowisku zewnętrznym Unii Europejskiej : kilka uwag o styczniowym wystąpieniu Davida Camerona
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 20-35 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290131
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
94

Autor:
Tendera-Właszczuk Helena , Kawalec Marcin
Tytuł:
Działania stabilizacyjne i antykryzysowe w Unii Europejskiej
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 60-96 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290145
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 97-119 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290155
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 120-139 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290159
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Gospodarka oparta na wiedzy w Unii Europejskiej - stan i perspektywy rozwoju
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 140-162 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290161
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Nowe źródła finansowania budżetu Unii Europejskiej
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 163-188 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290163
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 189-240 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290165
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
100

Autor:
Tytuł:
Kryzys demograficzny w Unii Europejskiej
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 241-264 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290167
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Cele społeczne w procesach przemian Prądnika Czerwonego
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA2013, s. 4-29 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1333/2/Magazyn
Nr:
2168290353
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Funkcje metropolitalne Krakowa w kontekście relacji z otoczeniem
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA2013, s. 8-44 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1333/3/Magazyn
Nr:
2168290385
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
202 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
020/WE-KMI/1/2013/S/3020
Sygnatura:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290723
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
104

Autor:
Tytuł:
Innowacje - wybrane kwestie teoretyczne
Źródło:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 7-29 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290729
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
105

Autor:
Tytuł:
Pomiar działalności innowacyjnej
Źródło:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 30-46 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290735
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Innowacyjność w Polsce w ujęciu makro i mikroekonomicznym
Źródło:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 47-71 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290739
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
107

Autor:
Tytuł:
Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki
Źródło:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 72-93 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290743
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
108

Autor:
Tytuł:
Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012
Źródło:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 94-122 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290745
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw
Źródło:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 123-142 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290747
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
110

Autor:
Tytuł:
Wpływ klastrów na innowacyjność przedsiębiorstw
Źródło:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 143-159 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290753
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Innowacyjność a internacjonalizacja małych przedsiębiorstw
Źródło:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 160-182 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290755
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
112

Autor:
Tytuł:
Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji
Źródło:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 183-202 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290757
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Kulturowe i instytucjonalne determinanty rozwoju sektora prywatnego w krajach rozwijających się
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
105 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
031/WE-KSE/01/2013/S/3031
Sygnatura:
NP-1432/Magazyn
Nr:
2168290761
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
114

Tytuł:
Znaczenie dziedzictwa kulturowego w perspektywie rozwoju społeczno-gospodarczego : przykład muzeów
Źródło:
Kulturowe i instytucjonalne determinanty rozwoju sektora prywatnego w krajach rozwijających się / kier. tematu: Aleksander SURDEJ2013, s. 6-28 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1432/Magazyn
Nr:
2168290763
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy w Ameryce Łacińskiej w latach 2001-2013
Źródło:
Kulturowe i instytucjonalne determinanty rozwoju sektora prywatnego w krajach rozwijających się / kier. tematu: Aleksander SURDEJ2013, s. 29-50 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1432/Magazyn
Nr:
2168290765
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Monetary Policy Options for Mitigating the Impact of the Global Financial Crisis on Emerging Market Economies
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4 / kierownik tematu: Anna MALINA2013, s. 1[36]-30[64] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1116/4/Magazyn
Nr:
2168290817
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Z logiką absurdu w piekło egzystencji
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK2013, s. 51-60 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291427
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
134 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
024/WE-KSZ/01/2013/S/3024
Sygnatura:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291685
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
119

Tytuł:
Charakterystyka przemysłu spożywczego w Polsce oraz metodologia prowadzonych badań
Źródło:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ2013, s. 5-25
Sygnatura:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291687
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu firm w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej
Źródło:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ2013, s. 26-43
Sygnatura:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291689
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
121

Autor:
Tytuł:
Wybrane metody analizy strategicznej branży mleczarskiej
Źródło:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ2013, s. 44-53
Sygnatura:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291691
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
122

Autor:
Tytuł:
Analiza strategiczna branży owocowo-warzywnej
Źródło:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ2013, s. 54-64
Sygnatura:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291693
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Analiza sił konkurencyjności w polskim sektorze mięsnym w 2012 roku
Źródło:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ2013, s. 65-84
Sygnatura:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291695
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
Analiza sektora piwowarskiego
Źródło:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ2013, s. 85-109
Sygnatura:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291697
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
125

Autor:
Tytuł:
Analiza międzynarodowej konkurencji wybranych branż polskiego sektora rolno-spożywczego
Źródło:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ2013, s. 110-124
Sygnatura:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291699
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
126

Autor:
Ziaja-Guzy Renata
Tytuł:
Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
259 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-267
Nr:
2168299105
doktorat
127

Tytuł:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2013
Opis fizyczny:
224 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
023/WE-KPI/02/2013/S/3023
Sygnatura:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302907
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
128

Tytuł:
Modelowanie międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa w naukach ekonomicznych
Źródło:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2013, s. 9-28
Sygnatura:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302911
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
129

Autor:
Tytuł:
Konkurencyjność modeli biznesu w wymiarze międzynarodowym : kontekst polskich i chińskich przedsiębiorstw
Źródło:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2013, s. 29-55
Sygnatura:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302915
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Kreatywność a konkurencyjność przedsiębiorstw
Źródło:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2013, s. 56-71
Sygnatura:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302919
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Rola informatycznych systemów zarządzania w rozwoju przedsiębiorstwa i budowaniu pozycji konkurencyjnej
Źródło:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2013, s. 72-99
Sygnatura:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302921
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm
Źródło:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2013, s. 100-127
Sygnatura:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302927
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
133

Autor:
Tytuł:
Zjawisko unikania rejestracji kosztów i rezultatów działalności przedsiębiorstw a konkurencyjność
Źródło:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2013, s. 128-151
Sygnatura:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302935
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
134

Tytuł:
Czynniki kształtujące konkurencyjność przedsiębiorstw społecznych
Źródło:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2013, s. 152-166
Sygnatura:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302937
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Czynniki przewagi konkurencyjnej ekoinnowacyjnych przedsiębiorstw
Źródło:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2013, s. 167-186
Sygnatura:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302941
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
Determinanty osiągania oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej w sektorze fonograficznym
Źródło:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2013, s. 187-212
Sygnatura:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302943
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
137

Tytuł:
System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w procesie unowocześnienia
Źródło:
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ2013, s. 44-133
Sygnatura:
NP-1435/Magazyn
Nr:
2168306747
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Adaptacyjne i modernizacyjne zmiany polskich uwarunkowań geopolitycznych i międzynarodowych
Źródło:
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ2013, s. 167-256
Sygnatura:
NP-1435/Magazyn
Nr:
2168306749
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Polityka na rzecz równości płci a sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄC-FRĄS ; Promotor: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków, 2013. - 336 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002741
2
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 92 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy pracach
3
Wpływ kosztów pracy w Polsce na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Zbigniew STAŃCZYK, Joanna WYROBEK // W: Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2013), s. 138-191. - Bibliogr.
4
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym / kierownik programu: Aleksandra LITYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 32 k. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
5
Rozważania Eugeniusza Kwiatkowskiego o roli zbiorowej pracy społecznej w procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II-ej Rzeczypospolitej = The Considerations of Eugeniusz Kwiatkowski on the Role of Collective Social Work in the Process of Liquidation of Economic and Social Disparities of the II Republic of Poland / Aleksandra LITYŃSKA // W: Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym / kierownik programu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2013), s. 5-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
6
Uzasadnienie idei solidaryzmu społecznego w koncepcji Leopolda Caro / Wojciech GIZA // W: Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym / kierownik programu: Aleksandra LITYŃSKA. - (2013), s. 18-32. - Streszcz. - Bibliogr.
7
Wpływ kryzysu finansowego na wzmocnienie pozycji krajów na średnim poziomie rozwoju w gospodarce światowej / Andrzej WOJTYNA // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 3-16. - Bibliogr.
8
Wpływ krajów BRIC na kształtowanie się nowego światowego ładu gospodarczego / Zbigniew STAŃCZYK // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 17-44. - Bibliogr.
9
Znaczenie akumulacji rezerw dewizowych dla procesu konwergencji między krajami na średnim i wysokim poziomie rozwoju / Marek A. DĄBROWSKI // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 45-71. - Bibliogr.
10
Wpływ aktywnej polityki przemysłowej krajów na średnim poziomie rozwoju na wzrost gospodarczy oraz na ich miejsce w gospodarce światowej / Jakub JANUS // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 72-92. - Bibliogr.
11
"Przyzwoite zatrudnienie" (decent work) jako narzędzie antykryzysowe i szansa na zrównoważony rozwój gospodarek wschodzących / Marta SORDYL // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 93-118. - Bibliogr.
12
Integracja regionalna krajów Azji Południowo-Wschodniej jako sposób na ożywienie wzrostu gospodarczego po kryzysie finansowym 2008-2009 i wzmocnienie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej / Marta WAJDA-LICHY // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 119-139. - Bibliogr.
13
Dostosowania na rynkach finansowych w Chinach po globalnym kryzysie finansowym / Katarzyna GLINKA // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 140-167. - Bibliogr.
14
Kraje na średnim poziomie rozwoju jako źródło nowych rozwiązań w zakresie polityki pieniężnej - przykład Turcji / Krystian MUCHA // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 168-184. - Bibliogr.
15
Realizacja zadań publicznych w zakresie mieszkalnictwa w Polsce / Agnieszka TELEGA, Marcin SURÓWKA // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 7-32. - Bibliogr.
16
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 147 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy pracach
17
Popytowe uwarunkowania polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 33-47. - Bibliogr.
18
Rozwój zrównoważony w budownictwie mieszkaniowym / Małgorzata ZIĘBA // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 48-66. - Bibliogr.
19
Wykorzystanie listów zastawnych do finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce / Stanisław BELNIAK // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 67-81. - Bibliogr.
20
Zastosowanie PPP w inwestycjach mieszkaniowych w Polsce / Joanna WĘGRZYN // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 82-96. - Bibliogr.
21
Modele zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym / Adam NALEPKA // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 97-125. - Bibliogr.
22
Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków / Katarzyna NAJBAR, Katarzyna KANIA // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 126-147. - Bibliogr.
23
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 176 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Kryzys finansowo-ekonomiczny w Unii Europejskiej i jego wpływ na rozwój Polski / Andrzej PRUSEK // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 8-23
25
Działania antykryzysowe Unii Europejskiej kształtujące warunki rozwoju społeczno-gospodarczego / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 24-39
26
Analiza wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej w latach 2004-2012 - ujęcie makroekonomiczne / Stanisław LIS // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 40-64
27
Finanse publiczne w Polsce w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / Justyna KĄTNIK-PROKOP // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 65-78
28
Problemy polskiego rynku pracy w okresie integracji z Unią Europejską / Kinga SZMIGIEL // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 79-101
29
Przestrzenne zróżnicowanie w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w warunkach integracji europejskiej / Joanna KUDEŁKO // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 102-116
30
Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskiej / Dariusz ŻMIJA // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 117-132
31
Problemy rozwoju sektora banków spółdzielczych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Danuta GOLIK // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 133-154
32
Zarys syntetycznej oceny rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / Andrzej PRUSEK // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 155-167
33
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 285 k. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr. przy rozdz.
34
Jednolity rynek europejski - istota i ewolucja / Irena PIETRZYK // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 13-34. - Bibliogr.
35
Państwa Grupy Wyszehradzkiej - zmiany konkurencyjności wewnątrzgałęziowej gospodarek w okresie światowego kryzysu finansowo-gospodarczego / Edward MOLENDOWSKI // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 35-55. - Bibliogr.
36
Handel wewnątrzgałęziowy Polski z krajami strefy euro a perspektywy przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej / Piotr STANEK // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 57-70. - Bibliogr.
37
Przemysł w krajach strefy euro w warunkach kryzysu / Marta ULBRYCH // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 71-83. - Bibliogr.
38
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do badania materialnych i niematerialnych przesłanek funkcjonowania europejskich młodych w warunkach kryzysu strefy euro / Remigiusz GAWLIK // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 85-104. - Bibliogr.
39
Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie a zintegrowane ramy finansowe jako konsekwencje kryzysu strefy euro / Jacek PERA // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 107-126. - Bibliogr.
40
Polityka badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej w świetle kryzysu strefy euro / Anna ODROBINA // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 127-145. - Bibliogr.
41
Implikacje kryzysu strefy euro dla realizacji postanowień pakietu energetyczno-klimatycznego / Agnieszka PACH-GURGUL // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 147-169. - Bibliogr.
42
Rozwój regionów UE w warunkach kryzysu strefy euro / Arkadiusz MROCZEK // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 173-191. - Bibliogr.
43
Wpływ spowolnienia gospodarczego na poziom fiskalizmu miast powiatowych województwa małopolskiego / Jakub KWAŚNY // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 193-212. - Bibliogr.
44
Mobilność i migracje w UE - perspektywy zarządzania migracją w państwach członkowskich w kontekście kryzysu / Emilia MODDELMOG-ANWEILER // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 213-231. - Bibliogr.
45
Implikacje kryzysu strefy Euro dla wybranych krajów afrykańskich / Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 235-254. - Bibliogr.
46
Region Azji Wschodniej wobec kryzysu strefy euro / Karolina KLECHA-TYLEC // W: Gl