Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2012 do roku: 2012
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 152.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Tytuł:
Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych w latach 1979-2007
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
261 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-207
Nr:
2168226757
doktorat
2

Tytuł:
Uwarunkowania zachowań gospodarstw domowych na rynku kredytów w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
294 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-206
Nr:
2168226761
doktorat
3

Tytuł:
Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej a bezpieczeństwo energetyczne Polski
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
304 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-209
Nr:
2168233968
doktorat
4

Autor:
Bąk Janusz
Tytuł:
System wczesnego rozpoznania jako instrument wspomagania informacyjnego zarządzania strategicznego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
241 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-214
Nr:
2168234414
doktorat
5

Autor:
Tytuł:
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
292 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-215
Nr:
2168234416
doktorat
6

Tytuł:
Efektywność zarządzania wartością nieruchomości komercyjnych w wybranych obiektach biurowych Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
293 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-226
Nr:
2168244090
doktorat
7

Tytuł:
Polska sieć metropolii w warunkach globalizacji i regionalizacji gospodarki
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
260 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-231
Nr:
2168252432
doktorat
8

Autor:
Tytuł:
Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
280 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-230
Nr:
2168252434
doktorat
9

Tytuł:
Wpływ szoków naftowych na stabilność makroekonomiczną wybranych krajów OECD
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
199 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-229
Nr:
2168252440
doktorat
10

Autor:
Śliwa Renata
Tytuł:
Deregulacja a konkurencyjność sektora telekomunikacyjnego w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
166 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-242
Nr:
2168255406
doktorat
11

Autor:
Kolud Katarzyna
Tytuł:
Outsourcing jako sposób doskonalenia zarządzania zasobami mieszkaniowymi
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
250 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-241
Nr:
2168255408
doktorat
12

Tytuł:
Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
196 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-244
Nr:
2168259046
doktorat
13

Tytuł:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
160 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
132/KENiPI/2/2011/S/611
Sygnatura:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168260378
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
14

Tytuł:
Przedsiębiorstwo i jego zasoby majątkowe
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA2012, s. 9-16
Sygnatura:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168260388
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Nieruchomości w przedsiębiorstwie
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA2012, s. 17-28
Sygnatura:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168260390
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Organizacja zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwie
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA2012, s. 29-47
Sygnatura:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168260392
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Metodyka identyfikacji systemu zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA2012, s. 48-61
Sygnatura:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168260394
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
137/KAS/1/2011/S/616
Sygnatura:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260538
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
19

Tytuł:
Analiza ewolucji zarządzania strategicznego
Źródło:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 7-43 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260548
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Wyzwania otoczenia wobec planowania strategicznego
Źródło:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 44-79 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260566
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Założenia metodyczne analizy strategicznej organizacji sieciowej
Źródło:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 80-103 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260572
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Technologiczne mapy drogowe jako metoda wykorzystywania w planowaniu strategicznym
Źródło:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 134-155 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260580
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Problemy metodyczne stosowania metod planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach
Źródło:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 156-175 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260584
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
205 [2] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
33/KTE/1/2012/S/033
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266614
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
25

Autor:
Tytuł:
Kanały transmisji kryzysów a SSE w Polsce i tendencje na rynku pracy
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 6-29
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266628
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Zależność między produkcją i bezrobociem w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 30-42
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266632
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Koniunktura gospodarcza a wykluczenie społeczne
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 43-54
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266638
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Polityka kadrowa w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 55-69
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266666
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Rola innowacji w zwiększaniu efektywności aktywnych form polityki rynku pracy UE
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 70-88
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266668
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Klin podatkowy jako bariera zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 89-111
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266670
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Ewolucja wybranych regulacji rynku pracy - analiza porównawcza rozwiązań amerykańskich na tle rozwiązań europejskich
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 112-137
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266672
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Rynek pracy w Polsce w aspekcie wyzwań polityki zielonego zatrudnienia UE
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 138-158
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266676
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów strefy euro
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 159-173
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266678
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Perspektywy zatrudnienia studentów i absolwentów szkół wyższych - przegląd sytuacji
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 174-193
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266684
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
227 s.: il.; 30 cm
Program badawczy:
42/KHZ/1/2012/S/042
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266882
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
36

Tytuł:
Wiedza i innowacje w teoriach handlu międzynarodowego
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 10-30 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266920
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Rozwój technologiczny kraju a rodzaj eksportowanych i importowanych dóbr
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 31-46 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266924
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Handel międzynarodowy towarami zaawansowanymi technologicznie
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 47-79 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266926
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Pozycja konkurencyjna Polski w handlu towarami wysokiej techniki
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 80-97 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266928
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 98-116 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266930
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer i dyfuzja wiedzy - przypadek gospodarki Polski
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 117-142 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266932
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 143-172 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266934
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Nowe technologie w sektorze usług finansowych
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 173-185 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266936
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 186-208 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266938
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 209-225 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266940
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
218 s.: il.; 30 cm
Program badawczy:
32/KMie/1/2012/S/032
Sygnatura:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168266942
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
47

Autor:
Tytuł:
Przyczyny i przebieg współczesnego kryzysu ekonomicznego
Źródło:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2012, s. 9-30. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168266982
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego
Źródło:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2012, s. 31-58. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168266986
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce
Źródło:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2012, s. 58-72 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168266992
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Wpływ kryzysu gospodarczego na upadłość polskich przedsiębiorstw
Źródło:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2012, s. 72-92. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168266996
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Znaczenie instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2011
Źródło:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2012, s. 93-115. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168267000
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Autor:
Tytuł:
Konkurencyjność pracowników na polskim rynku pracy w latach 2007-2012 na przykładzie wybranych zawodów
Źródło:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2012, s. 116-150, [1]nlb. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168267736
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Samozatrudnienie jako alternatywna forma zatrudnienia w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce
Źródło:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2012, s. 152-166. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168267738
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Wpływ spowolnienia gospodarczego na zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce
Źródło:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2012, s. 166-182. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168267740
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Zmiany poziomu optymizmu konsumentów w Polsce w latach 2007-2012
Źródło:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2012, s. 182-198. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168267742
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Ekonomiczne i społeczne dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu gospodarczego
Źródło:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2012, s. 199-218. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168267744
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Autor:
Feczko Piotr , Gnela Maciej
Tytuł:
Instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej
Źródło:
Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER2012, s. 139-159 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1411/Magazyn
Nr:
2168270774
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
234 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
35/KPiI/1/2012/S/035
Sygnatura:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271872
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
59

Tytuł:
Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości
Źródło:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2012, s. 8-29 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271876
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Autor:
Tytuł:
Granice przedsiębiorczości - aspekt ekonomiczny, technologiczny i społeczny
Źródło:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2012, s. 30-66 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271884
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Innowacyjność w warunkach nowej gospodarki - trendy, kierunki badań
Źródło:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2012, s. 67-96 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271886
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw w kontekście działań proekologicznych
Źródło:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2012, s. 97-119 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271888
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Korzyści, bariery i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce
Źródło:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2012, s. 120-138 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271892
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorczość osób dojrzałych w Polsce w świetle badań empirycznych
Źródło:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2012, s. 139-169. - Aneks s. 232-234 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271896
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Funkcjonowanie sektora fonograficznego oraz sektorów współpracujących w kontekście działań regulacyjnych
Źródło:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2012, s. 170-187 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271900
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości
Źródło:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2012, s. 188-206 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271956
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Klastry i inicjatywy klastrowe jako zjawisko integracji przedsiębiorstw
Źródło:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2012, s. 207-231 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271962
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
134 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
48/KNP/1/2012/S/048
Sygnatura:
NP-1414/Magazyn
Nr:
2168272142
naukowo-badawcze
69

Tytuł:
Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 30 cm
Program badawczy:
43/KSE/1/2012/S/043
Sygnatura:
NP-1410/Magazyn
Nr:
2168272378
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
70

Tytuł:
Wstęp : regulacje społeczne jako nowe ramy rozwoju
Źródło:
Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC) / kier. Aleksander SURDEJ2012, s. 3-14
Sygnatura:
NP-1410/Magazyn
Nr:
2168272386
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Studium przypadku migracji międzynarodowych i ich wpływu na perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych na przykładzie Salwadoru
Źródło:
Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC) / kier. Aleksander SURDEJ2012, s. 15-39 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1410/Magazyn
Nr:
2168272490
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Wyższe wykształcenie w krajach docelowych jako determinanta bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Źródło:
Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC) / kier. Aleksander SURDEJ2012, s. 40-58 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1410/Magazyn
Nr:
2168272496
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Regulacje pracy dzieci na świecie : debata wokół zachodniocentrycznego uniwersalizmu
Źródło:
Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC) / kier. Aleksander SURDEJ2012, s. 79-107 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1410/Magazyn
Nr:
2168272500
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
198 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
37/KZKL/1/2012/S/037
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273416
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
75

Tytuł:
Kroswergencja w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 7-22 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273436
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Współczesne formy pracy w środowisku międzynarodowym
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 23-38 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273442
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Dyfuzja kultur w organizacjach międzynarodowych
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 39-56 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273450
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Problematyka generacji i zarządzania generacjami w organizacji
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 57-72 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273454
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Autor:
Tytuł:
Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych : zarządzanie efektywnością w kontekście SMZZL
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 73-94 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273460
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie różnorodnością
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 95-117 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273462
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 118-139 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273472
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w komunikacji, budowaniu relacji i dzieleniu się wiedzą między pracownikami firm międzynarodowych
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 140-159 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273478
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 160-173 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273486
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Międzynarodowy wymiar sprawozdawczości kapitału ludzkiego
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 174-198 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273488
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
213 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
31/KMae/1/2012/S/031
Sygnatura:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273490
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
86

Tytuł:
Kontrowersje wokół charakteru ożywienia po kryzysie finansowym i recesji
Źródło:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 3-21 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273492
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia
Źródło:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 22-44 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273494
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Utrzymanie zewnętrznej równowagi makroekonomicznej w fazie ożywienia gospodarczego po kryzysie lat 2008-2009 : analiza zagrożeń w krajach na średnim poziomie rozwoju
Źródło:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 45-79 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273496
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
89

Autor:
Tytuł:
Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie
Źródło:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 80-103 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273498
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Współpraca regionalna krajów azjatyckich w zakresie stabilności rynków finansowych w trakcie ożywienia po kryzysie
Źródło:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 104-125 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273500
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Rola handlu zagranicznego w ożywieniu gospodarek krajów Azji Południowo-Wschodniej po kryzysie finansowym 2008-2010
Źródło:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 126-150 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273502
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w krajach Ameryki Łacińskiej w czasie kryzysu i ożywienia
Źródło:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 151-175 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273504
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Autor:
Tytuł:
Wpływ kryzysu i ożywienia na rynki pracy w krajach Ameryki Łacińskiej
Źródło:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 176-213 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273506
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
218 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
34/KENIPI/1/2012/S/034
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273674
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
95

Tytuł:
System edukacji w Polsce
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 9-28
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273690
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Organizacja i funkcjonowanie szkoły
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 29-57
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273768
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 58-77
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273770
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Typowe problemy zarządzania (utrzymania i eksploatacji) nieruchomościami szkół
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 78-103
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273772
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
99

Autor:
Tytuł:
Założenia metodyczne badania zarządzania nieruchomościami szkoły
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 104-110
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273774
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Analiza porównawcza zarządzanie nieruchomościami w badanych szkołach
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 198-203
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273822
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
129 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
36/KSZiRO/1/2012/S/036
Sygnatura:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273834
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
102

Tytuł:
Model biznesu dla polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, implementacja w praktyce i uwarunkowania wdrażania
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ2012, s. 5-23
Sygnatura:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273836
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Innowacje jako determinanta zmian w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym (na przykładzie przedsiębiorstw piekarniczo-cukierniczych)
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ2012, s. 24-45
Sygnatura:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273838
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
104

Autor:
Tytuł:
Strategia rozwoju poprzez internacjonalizację w branży owocowo-warzywnej
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ2012, s. 46-54
Sygnatura:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273840
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
105

Autor:
Tytuł:
Znaczenie klastrów gospodarczych w zwiększaniu innowacyjności jednostek agrobiznesu
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ2012, s. 55-76
Sygnatura:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273842
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego spółek indeksu WIG-spożywczy
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ2012, s. 77-98
Sygnatura:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273844
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ2012, s. 99-119
Sygnatura:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273846
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
148 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
45/KPEiPR/2/2012/S/045
Sygnatura:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274030
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
109

Tytuł:
Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla europejskiej polityki spójności
Źródło:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2012, s. 6-23
Sygnatura:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274032
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Nowe instrumenty polityki Unii Europejskiej w warunkach kryzysu
Źródło:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2012, s. 24-39
Sygnatura:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274072
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Wydatki i zadłużenie sektora finansów publicznych a wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2011
Źródło:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2012, s. 40-66
Sygnatura:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274080
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020
Źródło:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2012, s. 67-91
Sygnatura:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274082
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Kierunki zmian europejskiej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020
Źródło:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2012, s. 92-108
Sygnatura:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274084
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności
Źródło:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2012, s. 109-137
Sygnatura:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274086
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
An Influence of Changes in the Traditional Factors of Production on Economic Growth of the United States in the years 1979-2007 = Wpływ tradycyjnych czynników produkcji na wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych w latach 1979-2007
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [189]-[201]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275771
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
175 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Program badawczy:
41/KEIG/1/2012/S/041
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282677
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
117

Tytuł:
Ewolucja podstaw prawnych sprawowania prezydencji w Radzie UE
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 11-25
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282683
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Dorobek polskiej prezydencji w działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 69-82
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282687
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Unia innowacji a prezydencja Polski w Radzie UE - wybrane zagadnienia
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 83-102
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282703
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu "Bezpieczna Europa"
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 103-116
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282705
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Efekty polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w obszarze polityki zatrudnienia i polityki społecznej
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 117-132
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282707
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Efekty prezydencji Polski w Radzie UE dla polityki równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 133-146
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282709
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 147-163
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282711
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
Metodologia projektowania i implementacji strategii
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
125 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
39/KAS/1/2012/S/039
Sygnatura:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289105
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
125

Tytuł:
Kierunki rozwoju metodologii zarządzania strategicznego
Źródło:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 5-29 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289107
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Kryteria doboru instrumentów formułowania i implementacji strategii
Źródło:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 30-48 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289109
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Próba analizy i systematyzacji specyficznych barier implementacji strategii
Źródło:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 49-77 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289111
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Mapa strategii jako instrument implementacji strategii
Źródło:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 78-99 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289113
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
Identyfikacja organizacyjnych modeli implementacji strategii
Źródło:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 100-125 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289115
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
199 [12] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
40/KMSG/1/2012/S/040
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290089
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
131

Tytuł:
Nowy etap budowy jednolitego rynku europejskiego
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 11-20. - Aneks - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290095
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Główne zmiany w handlu zagranicznym Polski wynikające z akcesji do Unii Europejskiej
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 21-34 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290173
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
133

Autor:
Tytuł:
Wspólnotowa polityka konkurencji wobec kwestii transferu technologii
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 35-44 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290175
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
134

Tytuł:
Ewolucja wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 45-57 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290177
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Program Sztokholmski - realizacja wspólnej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej jako wyzwanie integracji
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 59-70 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290179
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
136

Autor:
Tytuł:
Kryzys zadłużenia publicznego a polityka fiskalna w UGW
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 71-85 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290221
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
137

Autor:
Tytuł:
Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 87-98 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290245
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
138

Autor:
Tytuł:
Konsekwencje kryzysu fiskalnego krajów strefy euro dla przyszłości integracji walutowej w Europie
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 99-112 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290249
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Specyfika i etapy rozwoju regionalizmu w Azji Wschodniej
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 115-125 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290257
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
140

Tytuł:
Międzynarodowa integracja gospodarcza krajów afrykańskich - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 127-140 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290261
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
141

Tytuł:
Wpływ procesów geopolitycznych na działalność przedsiębiorstw o profilu międzynarodowym
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 141-156 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290273
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
142

Autor:
Tytuł:
Przestrzenne dysproporcje rozwoju regionalnego w Polsce
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 159-173 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290275
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
143

Autor:
Tytuł:
Decentralizacja finansów publicznych w kontekście kryzysu finansowego
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 175-186 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290281
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
144

Tytuł:
Światowa sieć metropolii i duże miasta Polski
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 187-199 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290295
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
145

Tytuł:
Determinanty działalności land deweloperskiej w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
320 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Zawiera bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-247
Nr:
2168290637
doktorat
146

Tytuł:
Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 26-52
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168293773
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
147

Tytuł:
Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 53-68
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168293777
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości