Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2011 do roku: 2011
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 160.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Badanie współzależności procesów geopolitycznych i rozwoju korporacji międzynarodowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
218 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-190
Nr:
2168219562
doktorat
2

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania i skutki akcesji Turcji do Unii Europejskiej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
287 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-189
Nr:
2168219572
doktorat
3

Tytuł:
Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
268 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-198
Nr:
2168224482
doktorat
4

Tytuł:
Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
224 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-197
Nr:
2168224486
doktorat
5

Autor:
Tytuł:
Wpływ reform instytucjonalnych rynku pracy na zatrudnienie i bezrobocie w krajach Ameryki Łacińskiej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
202 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-221
Nr:
2168238788
doktorat
6

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
217 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych pracach
Program badawczy:
144/KHGiS/1/2011/S/623
Sygnatura:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246554
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Autor:
Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe a kapitał społeczny
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 8-13
Sygnatura:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246558
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe w polityce samorządu terytorialnego : przykład Małopolski
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 14-67
Sygnatura:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246560
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Doświadczenia samorządów polskich metropolii we włączaniu dziedzictwa kulturowego w proces rozwoju w kontekście unijnego dofinansowania zadań lokalnych : przykład Krakowa
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 68-94 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246568
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Problemy wykorzystania galicyjskiego dziedzictwa kulturowego w rozwoju zrównoważonym Polski południowo-wschodniej
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 95-164 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246594
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Ochrona konserwatorska zabytków urbanistyki w Polsce - rzeczywista czy fikcyjna?
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 165-180
Sygnatura:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246598
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe architektury okresu międzywojennego w Krakowie - zarządzanie i ochrona zespołu po 1989 r.
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 195-217
Sygnatura:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246614
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
29 s.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
148/KHME/1/2011/S/627
Sygnatura:
NP-1336/Magazyn
Nr:
2168251816
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
14

Tytuł:
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym
Źródło:
Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA2011, s. 5-16. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1336/Magazyn
Nr:
2168251820
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Metoda badawcza ekonomii w ujęciu Edwarda Taylora
Źródło:
Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA2011, s. 17-29. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1336/Magazyn
Nr:
2168251822
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
230 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
129/KMae/1/2011/S/608
Sygnatura:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256848
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
17

Autor:
Tytuł:
Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na obecny kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego
Źródło:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 3-37 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256858
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Kryzys finansowy a zmiany instytucjonalne na rynkach nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej
Źródło:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 38-63 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256860
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Konieczność dostosowań instytucjonalnych w obszarze inwestycji zagranicznych po światowym kryzysie finansowym - doświadczenia krajów Azji Południowo-Wschodniej
Źródło:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 64-88 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256862
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Wpływ kryzysu finansowego na przebieg i powodzenie reform instytucjonalnych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej
Źródło:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 89-116 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256864
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Wpływ obecnego kryzysu finansowego na nierówności dochodowe w krajach Ameryki Łacińskiej
Źródło:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 117-139 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256866
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Rola międzynarodowego systemu walutowego w kształtowaniu zewnętrznej równowagi makroekonomicznej a obecny kryzys
Źródło:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 140-176 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256868
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Banki centralne po kryzysie : czy konieczne są zmiany instytucjonalne w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego?
Źródło:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 177-198 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256870
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów
Źródło:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 199-230 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256872
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikowania się na zmianę funkcjonowania członków organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2011, s. 115-128 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1353/Magazyn
Nr:
2168257970
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
139/KEIG/1/2011/S/618
Sygnatura:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258012
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
27

Tytuł:
Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu Lizbońskiego
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 7-35 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258014
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Ocena lizbońskiej reformy unijnych instytucji w perspektywie traktatowego postulatu wzmocnienia demokratycznego charakteru UE
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 36-61 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258016
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Mechanizmy podejmowania decyzji w UE po Traktacie z Lizbony
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 62-86 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258018
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Blaski i cienie inicjatywy obywatelskiej
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 87-116 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258020
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Ewolucja polityki Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych w okresie 2003-2010
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 117-137
Sygnatura:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258022
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Strategia Europa 2020 - Europejska Agenda Cyfrowa
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 138-168 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258024
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 169-188 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258026
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Liberalizacja sektora energetycznego Unii Europejskiej
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 189-210 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258028
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
263 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Program badawczy:
140/KHZ/1/2011/S/619
Sygnatura:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260074
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
36

Autor:
Tytuł:
Zjawiska kryzysowe we współczesnej gospodarce
Źródło:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 7-31 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260096
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Kryzysy finansowe a wymiana handlowa w ujęciu retrospektywnym
Źródło:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 32-49 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260098
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Geneza i przebieg kryzysu gospodarczego lat 2008-2009
Źródło:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 50-67 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260102
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowa wymiana towarowa w okresie współczesnego kryzysu globalnego
Źródło:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 68-118 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260104
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010
Źródło:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 119-139 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260108
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach światowego kryzysu gospodarczego
Źródło:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 140-176 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260110
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Kryzys gospodarczy a równowaga płatnicza wybranych krajów
Źródło:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 177-210 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260112
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu
Źródło:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 211-248 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260116
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Opis fizyczny:
151 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
134/KSZiRO/1/2011/S/613
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260634
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
45

Tytuł:
Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją
Źródło:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 4-28
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260644
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Spójność wizji przedsiębiorstwa jako wynik kompetencji w zakresie zarządzania wymiarem strategicznym
Źródło:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 29-55
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260646
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie struktury organizacyjnej w koncepcji zintegrowanego zarządzania
Źródło:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 56-65
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260648
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Centralizacja i decentralizacja jako wymiar struktury władzy
Źródło:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 66-78
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260650
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Hierarchia i elastyczność w modelach organizacji
Źródło:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 79-91
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260652
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Rola kultury w tworzeniu spójnego systemu zarządzania rozwojem organizacji
Źródło:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 92-114
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260654
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Technologia jako obszar zmian w zarządzaniu zintegrowanym
Źródło:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 115-123
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260656
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Zintegrowany model zarządzania spółkami z indeksu WIG - Spożywczy
Źródło:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 124-142
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260658
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Opis fizyczny:
261 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
142/KGiAP/1/2011/S/621
Sygnatura:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260660
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
54

Autor:
Tytuł:
Polityka a polityka publiczna
Źródło:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 12-21 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260670
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Studia nad polityką publiczną
Źródło:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 22-46 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260672
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Analiza i projektowanie polityk publicznych
Źródło:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 47-70 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260674
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Implementacja i monitorowanie polityk publicznych
Źródło:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 71-95 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260676
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Polityka rynku pracy
Źródło:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 129-160 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260694
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Polityka innowacyjna
Źródło:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 161-191 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260696
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Polityka edukacyjna
Źródło:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 192-215 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260698
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Polityka ochrony zdrowia
Źródło:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 216-241 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260700
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
208 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
143/KPEiPR/2/2011/S/622
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261210
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
63

Tytuł:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
271 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
138/KMSG/1/2011/S/617
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261212
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
64

Tytuł:
Wpływ kryzysu na politykę spójności po 2013 roku
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 9-26 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261214
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Kraje Bałkanów Zachodnich - główne problemy współpracy i integracji z krajami Unii Europejskiej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 27-41. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261216
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Autor:
Tytuł:
Przemiany w europejskiej polityce konkurencji w kontekście rozwoju integracji europejskiej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 42-64. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261218
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Autor:
Tytuł:
Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 65-88. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261228
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla integracji rynków finansowych krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 89-109. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261230
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Rola transeuropejskich sieci energetycznych w tworzeniu i funkcjonowaniu jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 110-131. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261236
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Autor:
Gawlik Remigiusz , Siklós Balázs
Tytuł:
Optymalizacja modelu przyznawania stypendiów naukowych w krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 132-157. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261238
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Autor:
Tytuł:
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle Unii Europejskiej w oparciu o piąty raport KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 158-183. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261240
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Wyzwania i bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski do 2020 roku
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 5-15
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261268
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Perspektywy rozwoju dużych miast Polski jako węzłów europejskiej sieci metropolii
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 184-209. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261270
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Koordynacja polityki gospodarczej w Unii Europejskiej a pakt dla konkurencyjności - wnioski dla Polski
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 16-35
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261272
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Autor:
Tytuł:
Perspektywy rozwoju miast średniej wielkości w Polsce w kontekście integracji europejskiej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 210-228. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261274
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Kierunki reform w systemie finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 36-55
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261277
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Teoria a współczesna praktyka integracji regionalnej krajów rozwijających się na przykładzie Afryki
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 229-248. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261282
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Analiza efektywności polityki fiskalnej w Polsce w latach 2001-2010
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 56-68
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261284
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Proces integracji gospodarczej w regionie Azji Wschodniej : wyzwania i problemy
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 249-271. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261286
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Wpływ tendencji demograficznych na procesy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 69-134
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261288
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 135-153
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261290
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 154-173
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261292
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Wyzwania w zakresie innowacyjności strategicznych sektorów polskiej gospodarki a ich konkurencyjność do 2020 roku
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 174-192
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261294
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Podmiotowość człowieka w organizacji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
134 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
151/KPiD/1/2011/S/630
Sygnatura:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261506
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
85

Tytuł:
Postawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - perspektywa psychologiczno-aksjologiczna
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 7-23 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261572
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Podmiotowość pracowników - istotny aspekt angażowania się w działalność organizacji
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 24-37 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261574
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Znaczenie współpracy w zespole pracowniczym dla podejmowania decyzji menedżerskich
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 38-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261576
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Rozwój zawodowy a autokreacja
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 55-73 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261578
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Warunki skuteczności osobowości proaktywnej
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 74-93 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261580
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Od manipulacji i instrumentalno-przedmiotowego podejścia w relacjach zawodowych do samoprzywództwa
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 94-116 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261582
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej jako element rozwoju zawodowego
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 117-134 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261584
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
83 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
149/KFiL/3/2011/S/628
Sygnatura:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261738
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
93

Autor:
Tytuł:
Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody)
Źródło:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 4-23
Sygnatura:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261740
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Kontrowersje wokół antropologii filozoficznej jako dziedziny filozofii
Źródło:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 24-35
Sygnatura:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261742
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Człowiek w filozofii Martina Bubera
Źródło:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 36-49
Sygnatura:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261744
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera
Źródło:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 50-59
Sygnatura:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261746
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Nowe perspektywy platońskiej filozofii człowieka w prologu Fedona
Źródło:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 60-81
Sygnatura:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261748
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
119 s.; 30 cm
Sygnatura:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262120
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
99

Autor:
Tytuł:
Gospodarka odpadami w świetle prawa konstytucyjnego
Źródło:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 6-21
Sygnatura:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262124
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Źródło:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 22-44
Sygnatura:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262378
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Obowiązki gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Źródło:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 45-61
Sygnatura:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262380
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Źródło:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 62-80
Sygnatura:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262382
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Odpady medyczne
Źródło:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 81-96 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262386
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
104

Autor:
Tytuł:
Opłata jako prawnofinansowy instrument gospodarowania odpadami
Źródło:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 97-119
Sygnatura:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262388
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Influence of Changes in Traditional Factors of Production on Economic Growth of the United States in Years 1979-2007
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. [118]-[135]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262952
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
281 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
146/KNP/1/2011/S/625
Sygnatura:
NP-1334/Magazyn
Nr:
2168263230
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
107

Autor:
Tytuł:
Nurt socjaldemokratyczny
Źródło:
Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej / kier. Jerzy KORNAŚ2011, s. 5-78
Sygnatura:
NP-1334/Magazyn
Nr:
2168263232
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
108

Autor:
Tytuł:
Nurt liberalno-konserwatywny
Źródło:
Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej / kier. Jerzy KORNAŚ2011, s. 79-126
Sygnatura:
NP-1334/Magazyn
Nr:
2168263234
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Nurt konserwatywny i narodowo-katolicki
Źródło:
Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej / kier. Jerzy KORNAŚ2011, s. 127-165
Sygnatura:
NP-1334/Magazyn
Nr:
2168263238
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Nurt ludowy i ludowo-populistyczny
Źródło:
Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej / kier. Jerzy KORNAŚ2011, s. 166-268
Sygnatura:
NP-1334/Magazyn
Nr:
2168263240
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
204 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
135/KZKL/1/2011/S/614
Sygnatura:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265000
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
112

Tytuł:
Charakterystyka narzędzi badawczych i badanej populacji
Źródło:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 7-13
Sygnatura:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265006
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Istota misji zagranicznych pracowników
Źródło:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 14-26
Sygnatura:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265010
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
131/KTE/1/2011/S/610
Sygnatura:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265038
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
115

Autor:
Tytuł:
Globalna strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego
Źródło:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1(4)-15(19) - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265044
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
116

Autor:
Tytuł:
Przygotowanie do wyjazdu
Źródło:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 27-56
Sygnatura:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265072
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Pobyt za granicą
Źródło:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 57-112
Sygnatura:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265084
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Polityka państwa w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju
Źródło:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[67]-10[86] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265090
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
119

Autor:
Tytuł:
Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju
Źródło:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[19]-13[30] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265096
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
120

Autor:
Tytuł:
Repatriacja = Powrót
Źródło:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 113-138
Sygnatura:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265100
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Rola innowacji w gospodarce opartej na paradygmacie zrównoważonego rozwoju
Źródło:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[31]-17[48] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265102
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Rola instytucji w przemianach społeczno-ekonomicznych w kierunku gospodarki opartej na zrównoważonych rozwoju
Źródło:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[49]-18[66] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265104
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
123

Autor:
Tytuł:
Zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu światowego - sytuacja Polski
Źródło:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[87]-20[105] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265106
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
124

Autor:
Tytuł:
Kariera ekspatriantów z punktu widzenia organizacji
Źródło:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 139-153
Sygnatura:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265108
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Efektywność misji zagranicznych
Źródło:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 154-173
Sygnatura:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265110
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
126

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie rynków pracy w aspekcie koncepcji zrównoważonego rozwoju
Źródło:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[106]-35[140] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265130
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Skutki polityki proekologicznej w Unii Europejskiej dla gospodarki i polskiego rynku pracy
Źródło:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[141]-35[161] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265132
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Stan i perspektywy polskiego przemysłu paliwowo-energetycznego
Źródło:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[162]-20[182] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265134
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
Czynniki sukcesu misji zagranicznych - wnioski z badań
Źródło:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 174-194
Sygnatura:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265138
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Opis fizyczny:
101 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
136/KZM/1/2011/S/615
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271614
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
131

Tytuł:
Dialectic as Organizational Aporia Management Method
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 4-12. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271618
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Motivational Power of Simulation Games in the Education Process
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 13-19. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271622
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
133

Autor:
Tytuł:
Risk Assessment Matrix (RAM) - an Exemplary Practical Application to the Internal Audit of Corporate Logistic Functions
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 20-29. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271624
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
134

Autor:
Tytuł:
Perception of Lobbying : The Polish Perspective of Interest Advocacy
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 30-37. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271626
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Analysis of Electoral Behavior on the example of Presidential Elections in Poland in 2010
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 38-46. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271628
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
Students Consulting Associations - "Ad Meritum" Experience
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 47-54. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271630
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
137

Tytuł:
Consumer Social Responsibility
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 55-68. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271632
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
The Systems Approach to CSR
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 69-77. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271634
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Starachowice Special Economic Zone - Tool for Regional Development
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 79-89 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271636
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
140

Tytuł:
Inferiority and Superiority of Theory and Practice in Managerial Education
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 91-98 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271638
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
141

Autor:
Lukač Duško
Tytuł:
The Relevance of Cultural Factors for Decisions-Making Behaviour : the Case of Cultural Impact on FDI Decisions in Germany and Poland = Znaczenie czynników kulturowych dla zachowań towarzyszących podejmowaniu decyzji : przykłady wpływu kultury na decyzje BIZ w Niemczech i Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Cracow: , 2011
Opis fizyczny:
373 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-196
Nr:
2168272174
doktorat
142

Tytuł:
System zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
313 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-210
Nr:
2168272178
doktorat
143

Autor:
Brzozowski Jan , Majone Giandomenico , Valle Valeria Marina , Ulbrych Marta
Tytuł:
Globalizacja a regionalizacja : zasady, mechanizmy i procesy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
113 s.: il.; 30 cm
Program badawczy:
141/KSE/1/2011/S/620
Sygnatura:
NP-1426/Magazyn
Nr:
2168273200
naukowo-badawcze
144

Tytuł:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
[302] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
130/KMie/1/2011/S/609
Sygnatura:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302709
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
145

Autor:
Tytuł:
Otwarta metoda koordynacji jako alternatywa dla harmonizacji polityki w Unii Europejskiej po dekadzie od jej wdrożenia
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA2011, s. 1[8]-16[23] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302711
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
146

Tytuł:
Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA2011, s. 1[24]-29[53] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302715
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
147

Autor:
Tytuł:
Polski rynek usług edukacyjnych w świetle regulacji Unii Europejskiej
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA2011, s. 1[54]-52[105] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302717
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
148

Tytuł:
Działania deregulujące rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA2011, s. 1[106]-30[135] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1232/Magazyn
</