Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Typ publikacji: Książki od roku: 2017 do roku: 2017
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35.
1

Tytuł:
Challenges for International Business in Central and Eastern Europe
Redaktor:
, Knežević Blaženka
, Šimurina Nika
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
240 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 3, nr 1)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65262-12-7
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168311495
monografia
2

Tytuł:
The Theoretical and Practical Dimensions of Regionalism in East Asia
Adres wydawniczy:
New York: Palgrave Macmillan, 2017
Opis fizyczny:
XVIII, 372 s.: il.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
The project was financed by the National Science Centre, pursuant to decision No. DEC-2011/03/B/HS4/01154.
ISBN:
978-3-319-40261-1 ; 978-3-319-40262-8
Nr:
2168313715
monografia
3

Tytuł:
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Toruń: Institute of Economic Research, 2017
Opis fizyczny:
12 s.
Seria:
(Institute of Economic Research Working Papers ; no. 69)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168314555
seria wydawnicza
4

Tytuł:
Międzynarodowe rynki finansowe : współczesne problemy i wyzwania
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
127, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-738-7
Nr:
2168314759
podręcznik
5

Konferencja:
V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. Możliwości wykorzystania potencjału turystycznego i kulturowego w rozwoju regionalnym, Tarnów, Polska, od 2016-04-06 do 2016-04-06
Tytuł:
Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji
Adres wydawniczy:
Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017
Opis fizyczny:
49 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy referatach
ISBN:
978-83-947032-0-2
Nr:
2168316103
materiały konferencyjne
6

Autor:
Tytuł:
Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2017
Opis fizyczny:
194 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji DEC-2012/07/D/HS4/00789.
ISBN:
978-83-7556-923-0
Nr:
2168316767
monografia
7

Tytuł:
Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
189 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 3, nr 2)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65262-14-1
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168316775
monografia
8

Tytuł:
Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
382 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Project carried out under statutory research in the Department of International Management, Cracow University of Economics 073/WE-KZM/01/2017/S/7073.
ISBN:
978-83-947815-1-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168316849
monografia
9

Tytuł:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Opis fizyczny:
202 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-19476-5
Nr:
2168317273
monografia
10

Konferencja:
16th International Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Tomaszowice, Polska, od 2017-06-19 do 2017-06-20
Tytuł:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands
Redaktor:
Ujwary-Gil Anna
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017
Opis fizyczny:
608 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 16)
Uwagi:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168318729
materiały konferencyjne
11

Autor:
Tytuł:
Jak wynagradzać pracowników w start-upach i małych firmach : wskazówki dla przedsiębiorców zarządzających małym zespołem
Adres wydawniczy:
Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2017
Opis fizyczny:
168 s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-283-3930-9
Nr:
2168319065
książka
12

Tytuł:
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2017
Opis fizyczny:
139 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8085-520-5
Nr:
2168319155
monografia
13

Tytuł:
Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective
Redaktor:
, Lazibat Tonći
, Knežević Blaženka
Adres wydawniczy:
Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017
Opis fizyczny:
186 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
The publication is co-financed from the funds allocated by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential. The book is partially a result of the project no. 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 entitled "International competitiveness from the macro, meso and micro perspectives" (Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro) coordinated by Prof. Krzysztof Wach, PhD.
ISBN:
978-953-346-044-4
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168319293
monografia
14

Tytuł:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na działania projakościowe w zakresie dydaktyki.
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319415
podręcznik
15

Tytuł:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
504 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168319633
monografia
16

Tytuł:
Makroekonomia : wybrane problemy
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
131 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319883
podręcznik
17

Tytuł:
Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan
Adres wydawniczy:
Berlin: Walter de Gruyter (Sciendo), 2017
Opis fizyczny:
XV, 228 s.: il; 23 cm
Seria:
(Religion and Society ; vol. 71)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-11-053462-7 ; 978-3-11-053646-1
Nr:
2168320015
monografia
18

Tytuł:
Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Opis fizyczny:
240 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-19717-9
Nr:
2168321251
monografia
19

Autor:
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta , Ambroziak Łukasz , Molendowski Edward , Polan Wojciech
Tytuł:
Intra-Industry Trade of the New EU Member States : Theory and Empirical Evidence
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Opis fizyczny:
167 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
This study was supported by a financial grant from the National Science Centre, Poland, based on decision No. DEC-2014/13/B/HS4/00467.
ISBN:
978-83-01-19718-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168321273
monografia
20

Autor:
Tytuł:
Polityka przemysłowa w Europie : czy potrzeba nam zmian?
Adres wydawniczy:
Warszawa: Kancelaria Senatu, 2017
Opis fizyczny:
11 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Opinie i Ekspertyzy ; 254)
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168321303
seria wydawnicza
21

Tytuł:
Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji : perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017
Opis fizyczny:
283 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/D/HS4/00741.
ISBN:
978-83-208-2296-0
Nr:
2168321565
monografia
22

Autor:
Tytuł:
Optymalne decyzje : ekonomia menedżerska w zadaniach
Wydanie:
Wyd. 3.
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
127, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-642-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168321571
skrypt
23

Tytuł:
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
136 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-744-8
Nr:
2168321575
skrypt
24

Autor:
Afonso Antonio , Huart Florence , Jalles João Tovar , Stanek Piotr
Tytuł:
Assessing the Sustainability of External Imbalances in the European Union
Adres wydawniczy:
Lisboa: Universidade de Lisboa, 2017
Opis fizyczny:
46 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Working Papers Departamento de Economia do Instituto Superior de Economia e Gestão ; WP 10/2017/DE/UECE)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168321655
seria wydawnicza
25

Autor:
Farvaque Etienne , Malan Franck , Stanek Piotr
Tytuł:
Misplaced Childhood : When Depression Babies Grow Up as Central Bankers
Adres wydawniczy:
Lille: LEM Lille Economics Management, 2017
Opis fizyczny:
33 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Documents de travail LEM ; 2017-17)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168321657
seria wydawnicza
26

Autor:
Blanchard Olivier
Tytuł:
Makroekonomia
, Truskolaski Szymon
, Kur Jerzy
, Matysek-Jędrych Anna
, Wallusch Jacek
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Wydawnictwo Nieoczywiste, 2017
Opis fizyczny:
XXIII, [1], 1084 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-63391-43-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168321719
podręcznik
27

Tytuł:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej = The International Competitiveness of the Polish Economy against the Background of the EU's New Member States
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
526 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 251)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-749-3
Nr:
2168322633
monografia
28

Tytuł:
Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach Projektu nr 2011/03/B/HS4/01972 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 2
ISBN:
978-83-947815-2-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168323155
monografia
29

Autor:
Błaszczak Robert , Dominiak Iwona , Grabowski Karol , Habrat Bogusław , Holka-Pokorska Justyna , Jarkiewicz Michał , Kaflik Ireneusz , Kmieciak Błażej , Maj Małgorzata , Michalak Monika , Mielecki Andrzej , Motyka Marek , Łazowski Jan , Sadowska Katarzyna , Sieradzka Anna , Strzelecki Dominik , Szaulińska Katarzyna , Talarowska Monika , Wasilewski Bohdan
Tytuł:
Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Publicznego
Adres wydawniczy:
Sopot: Prometriq Akademia Zarządzania, 2017
Opis fizyczny:
365 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Autor rozdziału: Trening Balinta jako narzędzie doskonalenia kontaktu terapeutycznego, s. 237-252., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-937087-1-0
Nr:
2168323689
książka
30

Autor:
Tytuł:
Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach = The Concept of Medical Personnel Performance Management in Hospitals
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
388 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 254)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Publikacja została dofinansowana ze środków projektu pt. Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/11/B/HS4/01062.
ISBN:
978-83-7252-752-3
Nr:
2168324141
monografia
31

Tytuł:
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji
Adres wydawniczy:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
Opis fizyczny:
271 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8019-817-3
Nr:
2168325055
monografia
32

Konferencja:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Tytuł:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017
Opis fizyczny:
457 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328191
materiały konferencyjne
33

Tytuł:
Przemysł spożywczy w Polsce : nowa ścieżka rozwoju
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Opis fizyczny:
382 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-01-19647-9
Nr:
2168330837
monografia
34

Autor:
Bleicher Knut , Abegglen Christian
Tytuł:
Das Konzept integriertes Management : Visionen - Missionen - Programme
Wydanie:
Wyd. 9 zaktualizowane i rozsz.
Adres wydawniczy:
Frankfurt ; New York: Campus Verlag, 2017
Opis fizyczny:
714 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-593-50599-2 ; 978-3-593-43435-3
Nr:
2168343265
monografia
35

Autor:
Bleicher Knut
Tytuł:
Corporate Dynamics
Adres wydawniczy:
Künzelsau: Swiridoff Verlag, 2017
Opis fizyczny:
346 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Meilensteine der Entwicklung eines integrierten Managements ; Bd. 6)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-89929-076-9
Nr:
2168343427
monografia
1
Challenges for International Business in Central and Eastern Europe / ed. by Krzysztof WACH, Blaženka Knežević, Nika Šimurina. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 240 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 3, nr 1). - ISBN 978-83-65262-12-7. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/118/28
2
The Theoretical and Practical Dimensions of Regionalism in East Asia / Karolina KLECHA-TYLEC. - New York : Palgrave Macmillan, 2017. - XVIII, 372 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-40261-1 ; 978-3-319-40262-8
3
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [on-line] / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Toruń : Institute of Economic Research, 2017. - 12 s. - Summ. - Bibliogr. - (Institute of Economic Research Working Papers ; no. 69). - Pełny tekst: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2017_No_69.pdf
4
Międzynarodowe rynki finansowe : współczesne problemy i wyzwania / Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 127, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-738-7
5
Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji / red. Krzysztof FIRLEJ. - Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. - 49 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy referatach. - ISBN 978-83-947032-0-2
6
Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego / Urban PAULI. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 194 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-923-0
7
Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 189 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 3, nr 2). - ISBN 978-83-65262-14-1. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/124/pdf_1
8
Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 382 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-947815-1-4. - Pełny tekst: http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/12.pdf
9
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017. - 202 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-19476-5
10
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017. - 608 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 16). - ISBN 978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf
11
Jak wynagradzać pracowników w start-upach i małych firmach : wskazówki dla przedsiębiorców zarządzających małym zespołem / Piotr SEDLAK. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2017. - 168 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-283-3930-9
12
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - 139 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8085-520-5
13
Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective / eds. Tonći Lazibat, Krzysztof WACH, Blaženka Knežević. - Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017. - 186 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-953-346-044-4. - Pełny tekst: https://bib.irb.hr/datoteka/887972.Growth_Competitiveness_and_International_Trade_from_the_European_Perspective_2017_-_Book.pdf
14
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 142 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
15
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2017. - 504 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
16
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 131 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-742-4
17
Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan / Dobrosława WIKTOR-MACH. - Berlin : De Gruyter, 2017. - XV, 228 s. : il ; 23 cm. - Bibliogr. - (Religion and Society, ISSN 1437-5370 ; vol. 71). - ISBN 978-3-11-053462-7 ; 978-3-11-053646-1
18
Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 240 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-01-19717-9
19
Intra-Industry Trade of the New EU Member States : Theory and Empirical Evidence / Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Łukasz Ambroziak, Edward MOLENDOWSKI, Wojciech Polan. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 167 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19718-6. - Pełny tekst: http://www.kawecka.eu/files/Intra-Industry%20Trade%20of%20the%20New%20EU%20Member%20States%202017.pdf
20
Polityka przemysłowa w Europie : czy potrzeba nam zmian? / Marta ULBRYCH. - Warszawa : Kancelaria Senatu, 2017. - 11 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - (Opinie i Ekspertyzy ; 254). - Pełny tekst: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3765/plik/oe-254_internet.pdf
21
Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji : perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych / Joanna PURGAŁ-POPIELA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017. - 283 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2296-0
22
Optymalne decyzje : ekonomia menedżerska w zadaniach / Adrian SOLEK. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 127, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-642-7
23
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2 / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY, Tomasz TYLEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 136 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-744-8
24
Assessing the Sustainability of External Imbalances in the European Union / António Afonso, Florence Huart, João Tovar Jalles, Piotr STANEK. - Lisboa : Universidade de Lisboa, 2017. - 46 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Working Papers, ISSN 2183-1815 ; WP 10/2017/DE/UECE). - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Stanek/publication/317598998_Assessing_the_Sustainability_of_External_Imbalances_in_the_European_Union_Assessing_the_Sustainability_of_External_Imbalances_in_the_European_Union/links/594284c0aca272c2cac2a8c1/Assessing-the-Sustainability-of-External-Imbalances-in-the-European-Union-Assessing-the-Sustainability-of-External-Imbalances-in-the-European-Union.pdf
25
Misplaced Childhood : When Depression Babies Grow Up as Central Bankers / Etienne Farvaque, Franck Malan, Piotr STANEK. - Lille : LEM Lille Economics Management, 2017. - 33 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Documents de travail LEM = LEM Discussion Paper ; 2017-17). - Pełny tekst: https://lem.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/laboratoires/lem/DocTravail2017/dp2017-17.pdf
26
Makroekonomia / Olivier Blanchard ; autorstwo tłumaczenia Marek DĄBROWSKI, Jerzy Kur, Anna Matysek-Jędrych, Krystian MUCHA, Marta SORDYL, Szymon Truskolaski, Marta WAJDA-LICHY, Jacek Wallusch. - [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste, 2017. - XXIII, [1], 1084 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-63391-43-0
27
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej = The International Competitiveness of the Polish Economy against the Background of the EU's New Member States / Czesława PILARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 526 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 251). - ISBN 978-83-7252-749-3
28
Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji / Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA, Agnieszka ŻAK, Dominika GUJA, Monika SADY, Piotr SEDLAK ; [red. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947815-2-1. - Pełny tekst: http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/13.pdf
29
Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Publicznego / Robert Błaszczak, Iwona Dominiak, Karol Grabowski, Bogusław Habrat, Justyna Holka-Pokorska, Michał Jarkiewicz, Ireneusz Kaflik, Błażej Kmieciak, Małgorzata Maj, Monika Michalak, Andrzej Mielecki, Marek MOTYKA, Jan Łazowski, Katarzyna Sadowska, Anna Sieradzka, Dominik Strzelecki, Katarzyna Szaulińska, Monika Talarowska, Bohdan Wasilewski. - Sopot : Prometriq Akademia Zarządzania, 2017. - 365 s. : il. ; 24 cm. - Autor rozdziału: Trening Balinta jako narzędzie doskonalenia kontaktu terapeutycznego, s. 237-252. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-937087-1-0
30
Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach = The Concept of Medical Personnel Performance Management in Hospitals / Beata BUCHELT. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 388 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 254). - ISBN 978-83-7252-752-3
31
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - 271 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8019-817-3
32
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - 457 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949590-1-2
33
Przemysł spożywczy w Polsce : nowa ścieżka rozwoju / Krzysztof FIRLEJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 382 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19647-9
34
Das Konzept integriertes Management : Visionen - Missionen - Programme / Knut Bleicher, Christian Abegglen. - Wyd. 9 zaktualizowane i rozsz. - Frankfurt ; New York : Campus Verlag, 2017. - 714 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-3-593-50599-2 ; 978-3-593-43435-3
35
Corporate Dynamics / Knut Bleicher ; Hrsg. Christian Abegglen. - Künzelsau : Swiridoff Verlag, 2017. - 346 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Meilensteine der Entwicklung eines integrierten Managements ; Bd. 6). - ISBN 978-3-89929-076-9
1
Wach K., Knežević B., Šimurina N. (red.), (2017), Challenges for International Business in Central and Eastern Europe, (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, vol. 3, nr 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 240 s.
2
Klecha-Tylec K., (2017), The Theoretical and Practical Dimensions of Regionalism in East Asia, New York : Palgrave Macmillan, XVIII, 372 s.
3
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2017), Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland, [on-line], Toruń : Institute of Economic Research, 12 s.
4
Włodarczyk R., (2017), Międzynarodowe rynki finansowe: współczesne problemy i wyzwania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 127, [1] s.
5
Firlej K. (red.), (2017), Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji, Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 49 s.
6
Pauli U., (2017), Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw: perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego, Warszawa : CeDeWu, 194 s.
7
Maciejewski M. (red.), (2017), Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań, (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, vol. 3, nr 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 189 s.
8
Teczke J., Buła P. (red.), (2017), Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 382 s.
9
Przybylska K. (red.), (2017), Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 202 s.
10
Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), (2017), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, vol. 16), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University ; Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 608 s.
11
Sedlak P., (2017), Jak wynagradzać pracowników w start-upach i małych firmach: wskazówki dla przedsiębiorców zarządzających małym zespołem, Gliwice : Wydawnictwo Helion, 168 s.
12
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), (2017), Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, 139 s.
13
Lazibat T., Wach K., Knežević B. (red.), (2017), Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 186 s.
14
Kudełko J. (red.), (2017), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego: materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 142 s.
15
Maciejewski M., Wach K. (red.), (2017), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 504 s.
16
Włodarczyk R. (red.), (2017), Makroekonomia: wybrane problemy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 131 s.
17
Wiktor-Mach D., (2017), Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan, (Religion and Society, vol. 71), Berlin : De Gruyter, XV, 228 s.
18
Dąbrowski M., Wojtyna A. (red.), (2017), Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 240 s.
19
Kawecka-Wyrzykowska E., Ambroziak Ł., Molendowski E., Polan W., (2017), Intra-Industry Trade of the New EU Member States: Theory and Empirical Evidence, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 167 s.
20
Ulbrych M., (2017), Polityka przemysłowa w Europie: czy potrzeba nam zmian?, Warszawa : Kancelaria Senatu, 11 s.
21
Purgał-Popiela J., (2017), Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji: perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 283 s.
22
Solek A., (2017), Optymalne decyzje: ekonomia menedżerska w zadaniach, Wyd. 3.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 127, [1] s.
23
Solek A., Drobny P., Tylec T., (2017), Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 136 s.
24
Afonso A., Huart F., Jalles J., Stanek P., (2017), Assessing the Sustainability of External Imbalances in the European Union, (Working Papers Departamento de Economia do Instituto Superior de Economia e Gestão, WP 10/2017/DE/UECE), Lisboa : Universidade de Lisboa, 46 s.
25
Farvaque E., Malan F., Stanek P., (2017), Misplaced Childhood: When Depression Babies Grow Up as Central Bankers, Lille : LEM Lille Economics Management, 33 s.
26
Blanchard O., (2017), Makroekonomia, Tł. Dąbrowski M., Kur J., Matysek-Jędrych A., Mucha K., Sordyl M., Truskolaski S., Wajda-Lichy M., Wallusch J., [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste, XXIII, [1], 1084 s.
27
Pilarska C., (2017), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 251), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 526 s.
28
Teczke J., Buła P., Łyszczarz H., Machaczka K., Żak A., Guja D., Sady M., Sedlak P., (2017), Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji, Teczke J. (red.), Buła P. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 157 s.
29
Błaszczak R., Dominiak I., Grabowski K., Habrat B., Holka-Pokorska J., Jarkiewicz M., Kaflik I., Kmieciak B., Maj M., Michalak M., Mielecki A., Motyka M., Łazowski J., Sadowska K., Sieradzka A., Strzelecki D., Szaulińska K., Talarowska M., Wasilewski B., (2017), Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Publicznego, Sopot : Prometriq Akademia Zarządzania, 365 s.
30
Buchelt B., (2017), Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 254), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 388 s.
31
Jakimowicz R., Kornaś J. (red.), (2017), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 271 s.
32
Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), (2017), Nauka i pasja: prace naukowe: Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 457 s.
33
Firlej K., (2017), Przemysł spożywczy w Polsce: nowa ścieżka rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 382 s.
34
Bleicher K., Abegglen C., (2017), Das Konzept integriertes Management: Visionen - Missionen - Programme, Wyd. 9 zaktualizowane i rozsz.Frankfurt ; New York : Campus Verlag, 714 s.
35
Bleicher K., (2017), Corporate Dynamics, Abegglen C. (red.), Künzelsau : Swiridoff Verlag, 346 s.
1
@book{mon,
title = "Challenges for International Business in Central and Eastern Europe",
editor = Wach Krzysztof,
editor = Knežević Blaženka,
editor = Šimurina Nika,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-12-7",
}
2
@book{mon,
author = " Klecha-Tylec Karolina ",
title = "The Theoretical and Practical Dimensions of Regionalism in East Asia",
adress = "New York",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2017",
isbn = "978-3-319-40261-1 ; 978-3-319-40262-8",
}
3
@book{mon,
author = " Małkowska Agnieszka and Telega Agnieszka and Głuszak Michał and Marona Bartłomiej ",
title = "Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research",
year = "2017",
issn = "",
}
4
@book{mon,
author = " Włodarczyk Robert W. ",
title = "Międzynarodowe rynki finansowe : współczesne problemy i wyzwania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-738-7",
}
5
@book{mon,
title = "Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji",
editor = Firlej Krzysztof,
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2017",
isbn = "978-83-947032-0-2",
}
6
@book{mon,
author = " Pauli Urban ",
title = "Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2017",
isbn = "978-83-7556-923-0",
}
7
@book{mon,
title = "Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań",
editor = Maciejewski Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-14-1",
}
8
@book{mon,
title = "Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations",
editor = Teczke Janusz,
editor = Buła Piotr,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-947815-1-4",
}
9
@book{mon,
title = "Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej",
editor = Przybylska Krystyna,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19476-5",
}
10
@book{mon,
title = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
editor = Ujwary-Gil Anna,
editor = Nalepka Adam,
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione"",
year = "2017",
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7",
}
11
@book{mon,
author = " Sedlak Piotr ",
title = "Jak wynagradzać pracowników w start-upach i małych firmach : wskazówki dla przedsiębiorców zarządzających małym zespołem",
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Helion",
year = "2017",
isbn = "978-83-283-3930-9",
}
12
@book{mon,
title = "Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń",
editor = Zajączkowska Magdalena,
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
editor = Bąba Wojciech,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-520-5",
}
13
@book{mon,
title = "Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective",
editor = Wach Krzysztof,
editor = Lazibat Tonći,
editor = Knežević Blaženka,
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics and Business",
year = "2017",
isbn = "978-953-346-044-4",
}
14
@book{mon,
title = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
editor = Kudełko Joanna,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
15
@book{mon,
title = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
editor = Maciejewski Marek,
editor = Wach Krzysztof,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
16
@book{mon,
title = "Makroekonomia : wybrane problemy",
editor = Włodarczyk Robert W.,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
17
@book{mon,
author = " Wiktor-Mach Dobrosława ",
title = "Religious Revival and Secularism in Post-Soviet Azerbaijan",
adress = "Berlin",
publisher = "Walter de Gruyter (Sciendo)",
year = "2017",
issn = "1437-5370",
isbn = "978-3-11-053462-7 ; 978-3-11-053646-1",
}
18
@book{mon,
title = "Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju",
editor = Wojtyna Andrzej,
editor = Dąbrowski Marek A.,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19717-9",
}
19
@book{mon,
author = " Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta and Ambroziak Łukasz and Molendowski Edward and Polan Wojciech ",
title = "Intra-Industry Trade of the New EU Member States : Theory and Empirical Evidence",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19718-6",
}
20
@book{mon,
author = " Ulbrych Marta ",
title = "Polityka przemysłowa w Europie : czy potrzeba nam zmian?",
adress = "Warszawa",
publisher = "Kancelaria Senatu",
year = "2017",
issn = "",
}
21
@book{mon,
author = " Purgał-Popiela Joanna ",
title = "Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji : perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2017",
isbn = "978-83-208-2296-0",
}
22
@book{mon,
author = " Solek Adrian ",
title = "Optymalne decyzje : ekonomia menedżerska w zadaniach",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
edition = "Wyd. 3.",
isbn = "978-83-7252-642-7",
}
23
@book{mon,
author = " Solek Adrian and Drobny Paweł and Tylec Tomasz ",
title = "Ćwiczenia z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-744-8",
}
24
@book{mon,
author = " Afonso Antonio and Huart Florence and Jalles João Tovar and Stanek Piotr ",
title = "Assessing the Sustainability of External Imbalances in the European Union",
adress = "Lisboa",
publisher = "Universidade de Lisboa",
year = "2017",
issn = "2183-1815",
}
25
@book{mon,
author = " Farvaque Etienne and Malan Franck and Stanek Piotr ",
title = "Misplaced Childhood : When Depression Babies Grow Up as Central Bankers",
adress = "Lille",
publisher = "LEM Lille Economics Management",
year = "2017",
issn = "",
}
26
@book{mon,
author = " Blanchard Olivier ",
title = "Makroekonomia",
adress = "[Warszawa]",
publisher = "Wydawnictwo Nieoczywiste",
year = "2017",
isbn = "978-83-63391-43-0",
}
27
@book{mon,
author = " Pilarska Czesława ",
title = "Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-749-3",
}
28
@book{mon,
author = " Teczke Janusz and Buła Piotr and Łyszczarz Halina and Machaczka Krzysztof and Żak Agnieszka and Guja Dominika and Sady Monika and Sedlak Piotr ",
title = "Strategia adaptacji społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji",
editor = Teczke Janusz,
editor = Buła Piotr,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-947815-2-1",
}
29
@book{mon,
author = " Błaszczak Robert and Dominiak Iwona and Grabowski Karol and Habrat Bogusław and Holka-Pokorska Justyna and Jarkiewicz Michał and Kaflik Ireneusz and Kmieciak Błażej and Maj Małgorzata and Michalak Monika and Mielecki Andrzej and Motyka Marek and Łazowski Jan and Sadowska Katarzyna and Sieradzka Anna and Strzelecki Dominik and Szaulińska Katarzyna and Talarowska Monika and Wasilewski Bohdan ",
title = "Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Publicznego",
adress = "Sopot",
publisher = "Prometriq Akademia Zarządzania",
year = "2017",
isbn = "978-83-937087-1-0",
}
30
@book{mon,
author = " Buchelt Beata ",
title = "Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-752-3",
}
31
@book{mon,
title = "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji",
editor = Jakimowicz Robert,
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
isbn = "978-83-8019-817-3",
}
32
@book{mon,
title = "Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Kopeć Jacek,
editor = Zając Agnieszka,
editor = Cholewa-Wójcik Agnieszka,
editor = Dąbrowski Marek A.,
editor = Dąbek Paweł,
editor = Dresler Zbigniew,
editor = Gollinger-Tarajko Marta,
editor = Zieliński Kazimierz,
editor = Molendowski Edward,
editor = Hołda Artur,
editor = Dziadkowiec Joanna,
editor = Popek Stanisław,
editor = Wołoszyn Paweł,
editor = Kabat-Rudnicka Danuta,
editor = Ziębicki Bernard,
editor = Śmigielska Grażyna,
editor = Pyrzyńska Ewa,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Projektów Studenckich",
year = "2017",
isbn = "978-83-949590-1-2",
}
33
@book{mon,
author = " Firlej Krzysztof ",
title = "Przemysł spożywczy w Polsce : nowa ścieżka rozwoju",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19647-9",
}
34
@book{mon,
author = " Bleicher Knut and Abegglen Christian ",
title = "Das Konzept integriertes Management : Visionen - Missionen - Programme",
adress = "Frankfurt ; New York",
publisher = "Campus Verlag",
year = "2017",
edition = "Wyd. 9 zaktualizowane i rozsz.",
isbn = "978-3-593-50599-2 ; 978-3-593-43435-3",
}
35
@book{mon,
author = " Bleicher Knut ",
title = "Corporate Dynamics",
editor = Abegglen Christian,
adress = "Künzelsau",
publisher = "Swiridoff Verlag",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-3-89929-076-9",
}