Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Typ publikacji: Inne od roku: 2015 do roku: 2015
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53.
1

Tytuł:
II Małopolski Kongres Kobiet
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 2 (63), s. 10-11. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291561
varia
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Editorial : Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Remigiusz GAWLIK2015. - vol. 3, nr 1, s. 7-8. - Tytuł numeru: Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168292543
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
From the Editor
Źródło:
The International Journal of Human Resource Management2015. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management, s. 1917-1919 - Bibliogr.
Nr:
2168292719
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Editorial : International Entrepreneurial Orientation
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH2015. - vol. 3, nr 2, s. 7-8. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168293433
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
5

Konferencja:
Wyzwania globalne i regionalne biznesu międzynarodowego w kontekście zrównoważonego rozwoju, Łódź, Polska, od 2015-10-22 do 2015-10-22
Tytuł:
Zrównoważony rozwój - wybrane problemy w edukacji
Źródło:
Konferencja naukowa pt. "Wyzwania globalne i regionalne biznesu międzynarodowego w kontekście zrównoważonego rozwoju"2015. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Tryb dostępu:
Nr:
2168299021
varia
6

Konferencja:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gospodarka światowa - wyzwania XXI wieku", Nałęczów, Polska, od 2015-10-19 do 2015-10-20
Tytuł:
10 lat członkostwa w UE - Polska i Węgry na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej
Źródło:
Konferencja naukowa pt. "Gospodarka światowa - wyzwania XXI wieku"2015. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168299023
varia
7

Autor:
Tytuł:
Ceremonia wręczenia dyplomów MBA
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 6 (67), s. 60. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168299385
varia
Zobacz opis całości
8

Autor:
Thlon M. , Piotrowski M. , Marciniak-Piotrowska M. , Dziedzic K. , Thlon D.
Tytuł:
Potencjał inwestycyjny i eksportowy województwa lubuskiego w aspekcie rozwoju gospodarczego gmin i przedsiębiorstw z terenu województwa lubuskiego : publikacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Adres wydawniczy:
Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2015
Opis fizyczny:
379 s.: il.; 30 cm
ISBN:
978-83-63771-62-0
Nr:
2168299745
raport/sprawozdanie
9

Autor:
Marciniak-Piotrowska Magdalena , Thlon Michał , Thlon Dorota , Dziedzic Katarzyna
Tytuł:
Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu w ramach projektu systemowego "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Piotrowski Maciej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Województwo Mazowieckie, 2015
Opis fizyczny:
123 s.: il.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Opracowanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dotyczy projektu Nr POKL. 08.02.02-14-001/09 pn. "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza".
Tryb dostępu:
Nr:
2168299949
raport/sprawozdanie
10

Autor:
Thlon Michał , Dziedzic Katarzyna , Piotrowski Maciej , Marciniak-Piotrowska Magdalena
Tytuł:
Analiza w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych do województwa wielkopolskiego w branży spożywczej dla Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Poznaniu
Adres wydawniczy:
Warszawa: Bluehill Sp. z o.o. ; Quality Watch Sp. z o.o., 2015
Opis fizyczny:
109 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 6.2.1 POIG Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów
ISBN:
978-83-64771-84-2
Nr:
2168299955
raport/sprawozdanie
11

Autor:
Thlon Michał , Dziedzic Katarzyna
Tytuł:
Raport aktualizacyjny w zakresie klastrów, sieci współpracy i zaufania w biznesie na Mazowszu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Piotrowski Maciej
, Marciniak-Piotrowska Magdalena
Adres wydawniczy:
Warszawa: Województwo Mazowieckie, 2015
Opis fizyczny:
166 s.: il.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
Program badawczy:
Opracowanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dotyczy projektu Nr POKL. 08.02. 02-14-001/09 pn. "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza"
Tryb dostępu:
Nr:
2168299957
raport/sprawozdanie
12

Autor:
Thlon Michał , Piotrowski Maciej , Marciniak-Piotrowska Magdalena , Kowalczyk Artur
Tytuł:
Badanie poziomu aktywności międzynarodowej firm Mazowsza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Województwo Mazowieckie, 2015
Opis fizyczny:
118 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ.,
Program badawczy:
Opracowanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dotyczy projektu Nr POKL. 08.02. 02-14-001/09 pn. "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza"
ISBN:
978-83-64771-51-4
Nr:
2168299961
raport/sprawozdanie
13

Autor:
Bukowski Andrzej , Thlon Michał , Piotrowski Maciej , Thlon Dorota , Marciniak-Piotrowska Magdalena
Tytuł:
Kapitał intelektualny Mazowsza - aktualizacja badania potencjału regionu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Województwo Mazowieckie, 2015
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Opracowanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dotyczy projektu Nr POKL. 08.02. 02-14-001/09 pn. "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza"
ISBN:
978-83-64771-54-5
Nr:
2168299967
raport/sprawozdanie
14

Autor:
Thlon Michał , Piotrowski Maciej , Kowalczyk Artur
Tytuł:
Plan (strategia) prowadzenia badań w zakresie monitorowania i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Województwo Mazowieckie, 2015
Opis fizyczny:
122 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Opracowanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dotyczy projektu Nr POKL. 08.02.02-14-001/09 pn. "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza"
Nr:
2168299979
raport/sprawozdanie
15

Autor:
Thlon Michał , Piotrowski Maciej , Marciniak-Piotrowska Magdalena , Kowalczyk Artur
Tytuł:
Dobre praktyki w zakresie wspierania innowacyjności na poziomie gmin, miast i powiatów w województwie mazowieckim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Województwo Mazowieckie, 2015
Opis fizyczny:
156 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ.,
Program badawczy:
Opracowanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dotyczy projektu Nr POKL. 08.02. 02-14-001/09 pn. "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza"
ISBN:
978-83-64771-58-3
Nr:
2168300147
raport/sprawozdanie
16

Tytuł:
Foreword
Źródło:
Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe / red. Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 5-7
ISBN:
978-83-8019-270-6
Nr:
2168300151
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
17

Autor:
Thlon Michał , Piotrowski Maciej , Marciniak-Piotrowska Magdalena
Tytuł:
Strategia funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim
Adres wydawniczy:
Lublin: Departament Polityki Regionalnej, 2015
Opis fizyczny:
65 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ.,
Program badawczy:
Strategia funkcjonowania ROT WL została opracowana w ramach projektu pod nazwą Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Nr:
2168300173
raport/sprawozdanie
18

Autor:
Stankevičienė Jelena , Szarucki Marek
Tytuł:
Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI2015. - vol. 3, nr 4, s. 7-9. - Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168300285
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Editorial : Immigrant and Ethnic Entrepreneurship
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI2015. - vol. 3, nr 3, s. 7-8. - Tytuł numeru: Immigrant and Ethnic Entrepreneurship - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168300327
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
IX Krakowskie Forum Wynagrodzeń = The Ninth Cracow Forum for Remuneration
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management2015. - nr 1 (102), s. 175-179
Nr:
2168300941
varia
21

Tytuł:
Remembering Warsaw's Jewish Community Through Heritage Conservation
Źródło:
State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2015 : Focus on Cities / ed. Peter Grant - London: Minority Rights Group International, 2015, s. 217-218
Seria:
(Events of 2014)
ISBN:
978-1-907919-63-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168301029
varia
22

Tytuł:
XXII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów ERES (European Real Estate Society) (Turcja, Istambuł, 24-27 czerwca 2015 roku)
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]2015. - nr 3 (93), s. 62
Tryb dostępu:
Nr:
2168301077
varia
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Sprawozdanie z ERSA/ERES Summer School (Austria, Wiedeń, 5-14 lipca 2015 roku)
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]2015. - nr 3 (93), s. 63
Tryb dostępu:
Nr:
2168301079
varia
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
[Głosy w dyskusji]
Źródło:
Transformacja 1989 : w 25-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego : materiały z seminarium zorganizowanego przez Polską Akademię Umiejętności, Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera i Stowarzyszenie Sieć Solidarności w ramach obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości Kraków, 13 września 2014 / red. nauk. Zygmunt Kolenda - Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015, s. 31-34
Nr:
2168301153
głos w dyskusji/wywiad
25

Tytuł:
XXXI Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Floryda, USA, 14-18 kwietnia 2015 roku)
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]2015. - nr 2 (92), s. 62-63
Tryb dostępu:
Nr:
2168302601
varia
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
International Summit SmartCity360° (Bratislava, Slovakia, 13th-16th October 2015)
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]2015. - nr 4 (94), s. 75
Tryb dostępu:
Nr:
2168302605
varia
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Informacja o międzynarodowej konferencji pt. "Nauki zarządzania w okresie destabilizacji. Perspektywa Polski i Gruzji"
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2015. - nr 4 (169), s. 209-212
Tryb dostępu:
Nr:
2168304657
varia
28

Tytuł:
Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
54 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168305139
raport/sprawozdanie
29

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 5-7
ISBN:
978-83-8019-331-4
Nr:
2168307119
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH2015. - R. 19, nr 1, s. 7-8. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168307227
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Foreword
Źródło:
International Business and Global Economy / ed. Agnieszka GŁODOWSKA, Krzysztof WACH - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 7-8
Seria:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 1, nr 2)
ISBN:
978-83-65262-09-7
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168310155
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Przedsiębiorczość w kontekście globalnym / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Bożena PERA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 7-8
Seria:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 1, nr 1)
ISBN:
978-83-65262-10-3
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168310157
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Wzorce internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw : synteza wyników ankietowych badań eksploracyjnych
Źródło:
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014 / red. Anna Tarnawa, Paulina Zadura-Lichota - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 75-82
ISBN:
978-83-7633-301-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168311325
fragment raportu/sprawozdania
34

Tytuł:
Czas na kredyty studenckie : instrument ICL wstępem do naprawy szkolnictwa wyższego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2015
Opis fizyczny:
21 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Analiza ; 1)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168313409
raport/sprawozdanie
35

Autor:
Kędzierski Marcin , Brzyski Bartosz
Tytuł:
Kędzierski: Biedni płacą na bogatych : reforma finansowania studiów w Polsce
Źródło:
klubjagiellonski.pl2015
Tryb dostępu:
Nr:
2168314295
głos w dyskusji/wywiad
36

Autor:
Szalacha-Jarmużek Joanna , Kędzierski Marcin
Tytuł:
List otwarty do Doroty Wellman
Źródło:
klubjagiellonski.pl2015
Tryb dostępu:
Nr:
2168314301
varia
37

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Konsument XXI wieku : myślę i kupuję / red. Krzysztof FIRLEJ, Dariusz ŻMIJA - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015, s. 5-8
ISBN:
978-83-941202-0-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168316101
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Wstęp = Stanisław BELNIAK
Źródło:
Zastosowanie metod matematycznych w wybranych problemach zarządzania w budownictwie / red. nauk. Stanisław BELNIAK - Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2015, s. 5-7
ISBN:
978-83-7242-831-8
Nr:
2168318983
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Podsumowanie = Stanisław BELNIAK
Źródło:
Zastosowanie metod matematycznych w wybranych problemach zarządzania w budownictwie / red. nauk. Stanisław BELNIAK - Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2015, s. 161-162
ISBN:
978-83-7242-831-8
Nr:
2168318987
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Editorial: European Economy and Geopolitics
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]2015. - vol. 6, nr 17, s. 5-6. - Tytuł numeru: European Economy and Geopolitics - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168327693
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Edytorial: Gospodarka europejska a geopolityka
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]2015. - vol. 6, nr 17, s. 7-9. - Tytuł numeru: European Economy and Geopolitics - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168327695
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 14
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
150 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168340427
raport/sprawozdanie
43

Tytuł:
Unia Europejska wobec kryzysów na Ukrainie i w Syrii
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 1 (62), s. 16. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168344460
varia
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Wspomnienie dr Barbary Klimek
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 1 (62), s. 17. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168344462
varia
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o przyjaźni
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 1 (62), s. 41. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168344470
varia
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Profesor Jacek Purchla laureatem Nagrody im. Vincenza
Źródło:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 13. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344486
varia
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Profesor Jacek Purchla na posiedzeniu V4 w Pradze
Źródło:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 13. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344488
varia
Zobacz opis całości
48

Autor:
Tytuł:
Profesor Jacek Purchla przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO
Źródło:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 15. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344492
varia
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Seminarium Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej
Źródło:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 17. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344498
varia
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Światowej sławy badacze przedsiębiorczości na UEK
Źródło:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 18. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344500
varia
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Relacja z piątej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie
Źródło:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 64-65. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344552
varia
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Dlaczego Uniwersytet dla Dzieci?
Źródło:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 82-83. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344558
varia
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Rozmowy z Puszkiem : o uniwersytetach
Źródło:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 84. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344560
varia
Zobacz opis całości
1
II Małopolski Kongres Kobiet / Magdalena DOŁHASZ, Bożena PERA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015), s. 10-11. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po. - ISSN 1689-7757
2
Editorial : Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development / Remigiusz GAWLIK // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Remigiusz GAWLIK. - vol. 3, nr 1 (2015), s. 7-8. - Tytuł numeru: Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/65. - ISSN 2353-883X
3
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // The International Journal of Human Resource Management. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management (2015), s. 1917-1919. - Bibliogr. - ISSN 0958-5192
4
Editorial : International Entrepreneurial Orientation / Krzysztof WACH // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 3, nr 2 (2015), s. 7-8. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/77/pdf_12. - ISSN 2353-883X
5
Zrównoważony rozwój - wybrane problemy w edukacji / Edward MOLENDOWSKI // W: Konferencja naukowa pt. "Wyzwania globalne i regionalne biznesu międzynarodowego w kontekście zrównoważonego rozwoju". - (2015)13 ekranów. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/39781278-Zrownowazony-rozwoj-wybrane-problemy-w-edukacji.html
6
10 lat członkostwa w UE - Polska i Węgry na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej / Edward MOLENDOWSKI // W: Konferencja naukowa pt. "Gospodarka światowa - wyzwania XXI wieku". - (2015). - Referat wygłoszony - nieopublikowany
7
Ceremonia wręczenia dyplomów MBA / Piotr BUŁA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 60. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
8
Potencjał inwestycyjny i eksportowy województwa lubuskiego w aspekcie rozwoju gospodarczego gmin i przedsiębiorstw z terenu województwa lubuskiego : publikacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze / M. THLON, M. Piotrowski, M. Marciniak-Piotrowska, K. Dziedzic, D. Thlon. - Warszawa : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2015. - 379 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-63771-62-0
9
Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu w ramach projektu systemowego "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie : raport końcowy [on-line] / red. Maciej Piotrowski, współautorzy: Magdalena Marciniak-Piotrowska, Michał THLON, Dorota Thlon, Katarzyna Dziedzic. - Warszawa : Województwo Mazowieckie, 2015. - 123 s. : il. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/12032423-Raport-koncowy-dla-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-mazowieckiego-w-warszawie.html
10
Analiza w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych do województwa wielkopolskiego w branży spożywczej dla Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Poznaniu / Michał THLON, Katarzyna Dziedzic, Maciej Piotrowski, Magdalena Marciniak-Piotrowska. - Warszawa : Bluehill Sp. z o.o. ; Quality Watch Sp. z o.o., 2015. - 109 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64771-84-2
11
Raport aktualizacyjny w zakresie klastrów, sieci współpracy i zaufania w biznesie na Mazowszu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie : raport końcowy [on-line] / red. Maciej Piotrowski, Magdalena Marciniak-Piotrowska, współautorzy: Michał THLON, Katarzyna Dziedzic. - Warszawa : Województwo Mazowieckie, 2015. - 166 s. : il. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/4995002-Raport-koncowy-raport-aktualizacyjny-w-zakresie-klastrow-sieci-wspolpracy-i-zaufania-w-biznesie-na-mazowszu-dla.html
12
Badanie poziomu aktywności międzynarodowej firm Mazowsza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie / Michał THLON, Maciej Piotrowski, Magdalena Marciniak-Piotrowska, Artur Kowalczyk. - Warszawa : Województwo Mazowieckie, 2015. - 118 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-64771-51-4
13
Kapitał intelektualny Mazowsza - aktualizacja badania potencjału regionu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie / red. nauk. Michał THLON, autorzy: Andrzej Bukowski, Michał THLON, Maciej Piotrowski, Dorota Thlon, Magdalena Marciniak-Piotrowska. - Warszawa : Województwo Mazowieckie, 2015. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64771-54-5
14
Plan (strategia) prowadzenia badań w zakresie monitorowania i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie / Michał THLON, Maciej Piotrowski, Artur Kowalczyk. - Warszawa : Województwo Mazowieckie, 2015. - 122 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
15
Dobre praktyki w zakresie wspierania innowacyjności na poziomie gmin, miast i powiatów w województwie mazowieckim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie / Michał THLON, Maciej Piotrowski, Magdalena Marciniak-Piotrowska, Artur Kowalczyk. - Warszawa : Województwo Mazowieckie, 2015. - 156 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-64771-58-3
16
Foreword / Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI // W: Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe / red. Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 5-7. - ISBN 978-83-8019-270-6
17
Strategia funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim / Michał THLON, Maciej Piotrowski, Magdalena Marciniak-Piotrowska. - Lublin : Departament Polityki Regionalnej, 2015. - 65 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ.
18
Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business / Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI. - vol. 3, nr 4 (2015), s. 7-9. - Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/143/pdf. - ISSN 2353-883X
19
Editorial : Immigrant and Ethnic Entrepreneurship / Jan BRZOZOWSKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI. - vol. 3, nr 3 (2015), s. 7-8. - Tytuł numeru: Immigrant and Ethnic Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/112. - ISSN 2353-883X
20
IX Krakowskie Forum Wynagrodzeń = The Ninth Cracow Forum for Remuneration / Tomasz SAPETA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1 (102) (2015), s. 175-179. - ISSN 1641-0874
21
Remembering Warsaw's Jewish Community Through Heritage Conservation / Dobrosława WIKTOR-MACH // W: State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2015 : Focus on Cities / ed. Peter Grant. - London : Minority Rights Group International, 2015. - (Events of 2014). - S. 217-218. - ISBN 978-1-907919-63-3. - Pełny tekst: http://minorityrights.org/wp-content/uploads/2015/07/MRG-state-of-the-worlds-minorities-2015-FULL-TEXT.pdf#page=217&view=Fit
22
XXII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów ERES (European Real Estate Society) (Turcja, Istambuł, 24-27 czerwca 2015 roku) / Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (93) (2015), s. 62. - Pełny tekst: http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/93_10.pdf. - ISSN 1231-8841
23
Sprawozdanie z ERSA/ERES Summer School (Austria, Wiedeń, 5-14 lipca 2015 roku) / Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (93) (2015), s. 63. - Pełny tekst: http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/93_11.pdf. - ISSN 1231-8841
24
[Głosy w dyskusji] / Andrzej WOJTYNA // W: Transformacja 1989 : w 25-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego : materiały z seminarium zorganizowanego przez Polską Akademię Umiejętności, Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera i Stowarzyszenie Sieć Solidarności w ramach obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości Kraków, 13 września 2014 / red. nauk. Zygmunt Kolenda. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2015. - S. 31-34
25
XXXI Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Floryda, USA, 14-18 kwietnia 2015 roku) / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015), s. 62-63. - Pełny tekst: http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/92_10.pdf. - ISSN 1231-8841
26
International Summit SmartCity360° (Bratislava, Slovakia, 13th-16th October 2015) / Małgorzata ZIĘBA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (94) (2015), s. 75. - Pełny tekst: http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/94_12.pdf. - ISSN 1231-8841
27
Informacja o międzynarodowej konferencji pt. "Nauki zarządzania w okresie destabilizacji. Perspektywa Polski i Gruzji" / Monika SADY, Dominika GUJA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (169) (2015), s. 209-212. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2015_NR_4_%28169%29.pdf#page=210&view=Fit. - ISSN 0137-5466
28
Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych / Jan BEREZA, Magdalena JELONEK, Stanisław MAZUR, Marek Oramus. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 54 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/287210253_Efektywnosc_wspolpracy_polskich_jednostek_samorzadu_terytorialnego_z_partnerami_z_innych_panstw_podejmowanej_w_ramach_zrzeszen_miedzynarodowych
29
Wstęp / Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL // W: Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 5-7. - ISBN 978-83-8019-331-4
30
Wprowadzenie / Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015), s. 7-8. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania. - ISSN 2081-2345
31
Foreword / Agnieszka GŁODOWSKA, Krzysztof WACH // W: International Business and Global Economy / ed. Agnieszka GŁODOWSKA, Krzysztof WACH. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, ISSN 2543-537X ; vol. 1, nr 2). - S. 7-8. - ISBN 978-83-65262-09-7. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1104/810
32
Przedmowa / Marek MACIEJEWSKI, Bożena PERA // W: Przedsiębiorczość w kontekście globalnym / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Bożena PERA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, ISSN 2543-537X ; vol. 1, nr 1). - S. 7-8. - ISBN 978-83-65262-10-3. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1149/826
33
Wzorce internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw : synteza wyników ankietowych badań eksploracyjnych / Krzysztof WACH // W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014 / red. Anna Tarnawa, Paulina Zadura-Lichota. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - S. 75-82. - ISBN 978-83-7633-301-4. - Pełny tekst: https://badania.parp.gov.pl/images/badania/ROSS_2013_2014.pdf
34
Czas na kredyty studenckie : instrument ICL wstępem do naprawy szkolnictwa wyższego w Polsce / Marcin KĘDZIERSKI. - Kraków : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 2015. - 21 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - (Analiza ; 1). - Pełny tekst: http://cakj.pl/wp-content/uploads/2015/10/K%C4%99dzierski_Czas-na-kredyty-studenckie.pdf
35
Kędzierski: Biedni płacą na bogatych : reforma finansowania studiów w Polsce / Marcin KĘDZIERSKI ; rozm. Bartosz Brzyski // W: klubjagiellonski.pl. - (2015)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2015/10/06/kedzierski-biedni-placa-na-bogatych-reforma-finansowania-studiow-w-polsce/
36
List otwarty do Doroty Wellman / Joanna Szalacha-Jarmużek, Marcin KĘDZIERSKI // W: klubjagiellonski.pl. - (2015)1 ekran. - Pełny tekst: https://klubjagiellonski.pl/2015/08/30/list-otwarty-do-doroty-wellman/
37
Wstęp / Krzysztof FIRLEJ // W: Konsument XXI wieku : myślę i kupuję / red. Krzysztof FIRLEJ, Dariusz ŻMIJA. - Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. - S. 5-8. - ISBN 978-83-941202-0-7. - Pełny tekst: http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/Konsument-XXI-wieku-my%C5%9Bl%C4%99-i-kupuj%C4%99.pdf
38
Wstęp = Stanisław BELNIAK // W: Zastosowanie metod matematycznych w wybranych problemach zarządzania w budownictwie / red. nauk. Stanisław BELNIAK. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2015. - S. 5-7. - ISBN 978-83-7242-831-8
39
Podsumowanie = Stanisław BELNIAK // W: Zastosowanie metod matematycznych w wybranych problemach zarządzania w budownictwie / red. nauk. Stanisław BELNIAK. - Kraków : Wydawnictwo PK, 2015. - S. 161-162. - ISBN 978-83-7242-831-8
40
Editorial: European Economy and Geopolitics / Krzysztof WACH // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 6, nr 17 (2015), s. 5-6. - Tytuł numeru: European Economy and Geopolitics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/733/517. - ISSN 2082-5897
41
Edytorial: Gospodarka europejska a geopolityka / Krzysztof WACH // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 6, nr 17 (2015), s. 7-9. - Tytuł numeru: European Economy and Geopolitics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/734/518. - ISSN 2082-5897
42
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport 14 / Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Krystian MUCHA, Mateusz PIPIEŃ. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 150 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_14_4_makroisr.pdf
43
Unia Europejska wobec kryzysów na Ukrainie i w Syrii / Jan BRZOZOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015), s. 16. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety. - ISSN 1689-7757
44
Wspomnienie dr Barbary Klimek / Katarzyna KANIA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015), s. 17. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety. - ISSN 1689-7757
45
Rozmowy z Puszkiem : o przyjaźni / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015), s. 41. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety. - ISSN 1689-7757
46
Profesor Jacek Purchla laureatem Nagrody im. Vincenza / Lucyna KĘPA // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 13. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small. - ISSN 1689-7757
47
Profesor Jacek Purchla na posiedzeniu V4 w Pradze / Lucyna KĘPA // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 13. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small. - ISSN 1689-7757
48
Profesor Jacek Purchla przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO / Lucyna KĘPA // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 15. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small. - ISSN 1689-7757
49
Seminarium Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej / Lucyna KĘPA // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 17. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small. - ISSN 1689-7757
50
Światowej sławy badacze przedsiębiorczości na UEK / Maria URBANIEC, Marcin PIĄTKOWSKI // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 18. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small. - ISSN 1689-7757
51
Relacja z piątej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie / Hanna KELM // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 64-65. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small. - ISSN 1689-7757
52
Dlaczego Uniwersytet dla Dzieci? / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 82-83. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small. - ISSN 1689-7757
53
Rozmowy z Puszkiem : o uniwersytetach / Anna KARWIŃSKA // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 84. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small. - ISSN 1689-7757
1
Dołhasz M., Pera B., (2015), II Małopolski Kongres Kobiet, "Kurier UEK", nr 2 (63), s. 10-11; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po
2
Gawlik R., (2015), Editorial : Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development. [W:] Gawlik R. (red.), Entrepreneurial Business and Economics Review, s. 7-8.
3
Pocztowski A., (2015), From the Editor. [W:] Pocztowski A. (red.), The International Journal of Human Resource Management, s. 1917-1919.
4
Wach K., (2015), Editorial : International Entrepreneurial Orientation. [W:] Wach K. (red.), Entrepreneurial Business and Economics Review, s. 7-8.
5
Molendowski E., (2015), Zrównoważony rozwój - wybrane problemy w edukacji. [W:] Konferencja naukowa pt. "Wyzwania globalne i regionalne biznesu międzynarodowego w kontekście zrównoważonego rozwoju"
6
Molendowski E., (2015), 10 lat członkostwa w UE - Polska i Węgry na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej. [W:] Konferencja naukowa pt. "Gospodarka światowa - wyzwania XXI wieku"
7
Buła P., (2015), Ceremonia wręczenia dyplomów MBA, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 60; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
8
Thlon M., Piotrowski M., Marciniak-Piotrowska M., Dziedzic K., Thlon D., (2015), Potencjał inwestycyjny i eksportowy województwa lubuskiego w aspekcie rozwoju gospodarczego gmin i przedsiębiorstw z terenu województwa lubuskiego: publikacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Warszawa : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 379 s.
9
Marciniak-Piotrowska M., Thlon M., Thlon D., Dziedzic K., (2015), Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu w ramach projektu systemowego "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: raport końcowy, [on-line], Piotrowski M. (red.), Warszawa : Województwo Mazowieckie, 123 s.
10
Thlon M., Dziedzic K., Piotrowski M., Marciniak-Piotrowska M., (2015), Analiza w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych do województwa wielkopolskiego w branży spożywczej dla Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Poznaniu, Warszawa : Bluehill Sp. z o.o. : Quality Watch Sp. z o.o., 109 s.
11
Thlon M., Dziedzic K., (2015), Raport aktualizacyjny w zakresie klastrów, sieci współpracy i zaufania w biznesie na Mazowszu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: raport końcowy, [on-line],, Marciniak-Piotrowska M. (red.), Warszawa : Województwo Mazowieckie, 166 s.
12
Thlon M., Piotrowski M., Marciniak-Piotrowska M., Kowalczyk A., (2015), Badanie poziomu aktywności międzynarodowej firm Mazowsza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa : Województwo Mazowieckie, 118 s.
13
Bukowski A., Thlon M., Piotrowski M., Thlon D., Marciniak-Piotrowska M., (2015), Kapitał intelektualny Mazowsza - aktualizacja badania potencjału regionu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Thlon M. (red.), Warszawa : Województwo Mazowieckie, 140 s.
14
Thlon M., Piotrowski M., Kowalczyk A., (2015), Plan (strategia) prowadzenia badań w zakresie monitorowania i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa : Województwo Mazowieckie, 122 s.
15
Thlon M., Piotrowski M., Marciniak-Piotrowska M., Kowalczyk A., (2015), Dobre praktyki w zakresie wspierania innowacyjności na poziomie gmin, miast i powiatów w województwie mazowieckim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa : Województwo Mazowieckie, 156 s.
16
Surdej A., Kędzierski M., (2015), Foreword. [W:] Surdej A., Kędzierski M. (red.), Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 5-7.
17
Thlon M., Piotrowski M., Marciniak-Piotrowska M., (2015), Strategia funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim, Lublin : Departament Polityki Regionalnej, 65 s.
18
Stankevičienė J., Szarucki M., (2015), Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business. [W:] Stankevičienė J., Szarucki M. (red.), Entrepreneurial Business and Economics Review, s. 7-9.
19
Brzozowski J., (2015), Editorial : Immigrant and Ethnic Entrepreneurship. [W:] Brzozowski J. (red.), Entrepreneurial Business and Economics Review, s. 7-8.
20
Sapeta T., (2015), IX Krakowskie Forum Wynagrodzeń, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1 (102), s. 175-179.
21
Wiktor-Mach D., (2015), Remembering Warsaw's Jewish Community Through Heritage Conservation. [W:] Grant P. (red.), State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2015 : Focus on Cities, London : Minority Rights Group International, s. 217-218.
22
Węgrzyn J., (2015), XXII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów ERES (European Real Estate Society) (Turcja, Istambuł, 24-27 czerwca 2015 roku), "Świat Nieruchomości", nr 3 (93), s. 62; http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/93_10.pdf
23
Węgrzyn J., (2015), Sprawozdanie z ERSA/ERES Summer School (Austria, Wiedeń, 5-14 lipca 2015 roku), "Świat Nieruchomości", nr 3 (93), s. 63; http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/93_11.pdf
24
Wojtyna A., "Transformacja 1989 : w 25-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego : materiały z seminarium zorganizowanego przez Polską Akademię Umiejętności, Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera i Stowarzyszenie Sieć Solidarności w ramach obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości Kraków, 13 września 2014", s. 31-34.
25
Marona B., (2015), XXXI Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Floryda, USA, 14-18 kwietnia 2015 roku), "Świat Nieruchomości", nr 2 (92), s. 62-63; http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/92_10.pdf
26
Zięba M., (2015), International Summit SmartCity360° (Bratislava, Slovakia, 13th-16th October 2015), "Świat Nieruchomości", nr 4 (94), s. 75; http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/94_12.pdf
27
Sady M., Guja D., (2015), Informacja o międzynarodowej konferencji pt. "Nauki zarządzania w okresie destabilizacji. Perspektywa Polski i Gruzji", "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (169), s. 209-212; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2015_NR_4_%28169%29.pdf#page=210&view=Fit
28
Bereza J., Jelonek M., Mazur S., Oramus M., (2015), Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 54 s.
29
Kornaś J., Danel Ł., (2015), Wstęp. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 5-7.
30
Gawlik R., Ulbrych M., (2015), Wprowadzenie. [W:] Gawlik R., Ulbrych M. (red.), Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, s. 7-8.
31
Głodowska A., Wach K., (2015), Foreword. [W:] Głodowska A., Wach K. (red.), International Business and Global Economy (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 1, nr 2), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-8.
32
Maciejewski M., Pera B., (2015), Przedmowa. [W:] Maciejewski M., Pera B. (red.), Przedsiębiorczość w kontekście globalnym (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 1, nr 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-8.
33
Wach K., (2015), Wzorce internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw : synteza wyników ankietowych badań eksploracyjnych. [W:] Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 75-82.
34
Kędzierski M., (2015), Czas na kredyty studenckie: instrument ICL wstępem do naprawy szkolnictwa wyższego w Polsce, Kraków : Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 21 s.
35
Kędzierski M., Brzyski B., (2015), Kędzierski: Biedni płacą na bogatych : reforma finansowania studiów w Polsce, "klubjagiellonski.pl"; https://klubjagiellonski.pl/2015/10/06/kedzierski-biedni-placa-na-bogatych-reforma-finansowania-studiow-w-polsce/
36
Szalacha-Jarmużek J., Kędzierski M., (2015), List otwarty do Doroty Wellman. [W:] klubjagiellonski.pl
37
Firlej K., (2015), Wstęp. [W:] Firlej K., Żmija D. (red.), Konsument XXI wieku : myślę i kupuję, Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 5-8.
38
Belniak S., (2015), Wstęp. [W:] Belniak S. (red.), Zastosowanie metod matematycznych w wybranych problemach zarządzania w budownictwie, Kraków : Wydawnictwo PK, s. 5-7.
39
Belniak S., (2015), Podsumowanie. [W:] Belniak S. (red.), Zastosowanie metod matematycznych w wybranych problemach zarządzania w budownictwie, Kraków : Wydawnictwo PK, s. 161-162.
40
Wach K., (2015), Editorial: European Economy and Geopolitics. [W:] Wach K. (red.), Horyzonty Polityki, s. 5-6.
41
Wach K., (2015), Edytorial: Gospodarka europejska a geopolityka. [W:] Wach K. (red.), Horyzonty Polityki, s. 7-9.
42
Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., (2015), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR. Raport 14, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 150 s.
43
Brzozowski J., (2015), Unia Europejska wobec kryzysów na Ukrainie i w Syrii, "Kurier UEK", nr 1 (62), s. 16; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety
44
Kania K., (2015), Wspomnienie dr Barbary Klimek, "Kurier UEK", nr 1 (62), s. 17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety
45
Karwinska A., (2015), Rozmowy z Puszkiem : o przyjaźni, "Kurier UEK", nr 1 (62), s. 41; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety
46
Kępa L., (2015), Profesor Jacek Purchla laureatem Nagrody im. Vincenza, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 13; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small
47
Kępa L., (2015), Profesor Jacek Purchla na posiedzeniu V4 w Pradze, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 13; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small
48
Kępa L., (2015), Profesor Jacek Purchla przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small
49
Kępa L., (2015), Seminarium Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 17; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small
50
Urbaniec M., Piątkowski M., (2015), Światowej sławy badacze przedsiębiorczości na UEK, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 18; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small
51
Kelm H., (2015), Relacja z piątej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 64-65; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small
52
Karwińska A., (2015), Dlaczego Uniwersytet dla Dzieci?, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 82-83; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small
53
Karwińska A., (2015), Rozmowy z Puszkiem : o uniwersytetach, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 84; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small
1
@misc{misc,
author = " Dołhasz Magdalena and Pera Bożena ",
title = "II Małopolski Kongres Kobiet",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (63)",
pages = "10-11",
year = "2015",
}
2
@misc{misc,
author = " Gawlik Remigiusz ",
title = "Editorial : Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development",
booktitle = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 1",
pages = "7-8",
adress = "",
year = "2015",
}
3
@misc{misc,
author = " Pocztowski Aleksy ",
title = "From the Editor",
booktitle = "The International Journal of Human Resource Management",
number = "Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management",
pages = "1917-1919",
year = "2015",
}
4
@misc{misc,
author = " Wach Krzysztof ",
title = "Editorial : International Entrepreneurial Orientation",
booktitle = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 2",
pages = "7-8",
adress = "",
year = "2015",
}
5
@misc{misc,
author = " Molendowski Edward ",
title = "Zrównoważony rozwój - wybrane problemy w edukacji",
booktitle = "Konferencja naukowa pt. "Wyzwania globalne i regionalne biznesu międzynarodowego w kontekście zrównoważonego rozwoju"",
pages = "",
year = "2015",
}
6
@misc{misc,
author = " Molendowski Edward ",
title = "10 lat członkostwa w UE - Polska i Węgry na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej",
booktitle = "Konferencja naukowa pt. "Gospodarka światowa - wyzwania XXI wieku"",
pages = "",
year = "2015",
}
7
@misc{misc,
author = " Buła Piotr ",
title = "Ceremonia wręczenia dyplomów MBA",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "60",
year = "2015",
}
8
@misc{misc,
author = " Thlon M. and Piotrowski M. and Marciniak-Piotrowska M. and Dziedzic K. and Thlon D. ",
title = "Potencjał inwestycyjny i eksportowy województwa lubuskiego w aspekcie rozwoju gospodarczego gmin i przedsiębiorstw z terenu województwa lubuskiego : publikacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-63771-62-0",
}
9
@misc{misc,
author = " Marciniak-Piotrowska Magdalena and Thlon Michał and Thlon Dorota and Dziedzic Katarzyna ",
title = "Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu w ramach projektu systemowego "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie : raport końcowy",
editor = Piotrowski Maciej,
adress = "Warszawa",
publisher = "Województwo Mazowieckie",
year = "2015",
}
10
@misc{misc,
author = " Thlon Michał and Dziedzic Katarzyna and Piotrowski Maciej and Marciniak-Piotrowska Magdalena ",
title = "Analiza w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych do województwa wielkopolskiego w branży spożywczej dla Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Poznaniu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Bluehill Sp. z o.o. ; Quality Watch Sp. z o.o.",
year = "2015",
isbn = "978-83-64771-84-2",
}
11
@misc{misc,
author = " Thlon Michał and Dziedzic Katarzyna ",
title = "Raport aktualizacyjny w zakresie klastrów, sieci współpracy i zaufania w biznesie na Mazowszu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie : raport końcowy",
editor = Piotrowski Maciej,
editor = Marciniak-Piotrowska Magdalena,
adress = "Warszawa",
publisher = "Województwo Mazowieckie",
year = "2015",
}
12
@misc{misc,
author = " Thlon Michał and Piotrowski Maciej and Marciniak-Piotrowska Magdalena and Kowalczyk Artur ",
title = "Badanie poziomu aktywności międzynarodowej firm Mazowsza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Województwo Mazowieckie",
year = "2015",
isbn = "978-83-64771-51-4",
}
13
@misc{misc,
author = " Bukowski Andrzej and Thlon Michał and Piotrowski Maciej and Thlon Dorota and Marciniak-Piotrowska Magdalena ",
title = "Kapitał intelektualny Mazowsza - aktualizacja badania potencjału regionu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie",
editor = Thlon Michał,
adress = "Warszawa",
publisher = "Województwo Mazowieckie",
year = "2015",
isbn = "978-83-64771-54-5",
}
14
@misc{misc,
author = " Thlon Michał and Piotrowski Maciej and Kowalczyk Artur ",
title = "Plan (strategia) prowadzenia badań w zakresie monitorowania i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Województwo Mazowieckie",
year = "2015",
}
15
@misc{misc,
author = " Thlon Michał and Piotrowski Maciej and Marciniak-Piotrowska Magdalena and Kowalczyk Artur ",
title = "Dobre praktyki w zakresie wspierania innowacyjności na poziomie gmin, miast i powiatów w województwie mazowieckim dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Województwo Mazowieckie",
year = "2015",
isbn = "978-83-64771-58-3",
}
16
@misc{misc,
author = " Surdej Aleksander and Kędzierski Marcin ",
title = "Foreword",
booktitle = "Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe",
pages = "5-7",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-270-6",
}
17
@misc{misc,
author = " Thlon Michał and Piotrowski Maciej and Marciniak-Piotrowska Magdalena ",
title = "Strategia funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim",
adress = "Lublin",
publisher = "Departament Polityki Regionalnej",
year = "2015",
}
18
@misc{misc,
author = " Stankevičienė Jelena and Szarucki Marek ",
title = "Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business",
booktitle = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 4",
pages = "7-9",
adress = "",
year = "2015",
}
19
@misc{misc,
author = " Brzozowski Jan ",
title = "Editorial : Immigrant and Ethnic Entrepreneurship",
booktitle = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 3",
pages = "7-8",
adress = "",
year = "2015",
}
20
@misc{misc,
author = " Sapeta Tomasz ",
title = "IX Krakowskie Forum Wynagrodzeń",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1 (102)",
pages = "175-179",
year = "2015",
}
21
@misc{misc,
author = " Wiktor-Mach Dobrosława ",
title = "Remembering Warsaw's Jewish Community Through Heritage Conservation",
booktitle = "State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2015 : Focus on Cities",
pages = "217-218",
adress = "London",
publisher = "Minority Rights Group International",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-1-907919-63-3",
}
22
@misc{misc,
author = " Węgrzyn Joanna ",
title = "XXII Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomistów ERES (European Real Estate Society) (Turcja, Istambuł, 24-27 czerwca 2015 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "3 (93)",
pages = "62",
year = "2015",
}
23
@misc{misc,
author = " Węgrzyn Joanna ",
title = "Sprawozdanie z ERSA/ERES Summer School (Austria, Wiedeń, 5-14 lipca 2015 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "3 (93)",
pages = "63",
year = "2015",
}
24
@misc{misc,
author = " Wojtyna Andrzej ",
title = "[Głosy w dyskusji]",
booktitle = "Transformacja 1989 : w 25-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego : materiały z seminarium zorganizowanego przez Polską Akademię Umiejętności, Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera i Stowarzyszenie Sieć Solidarności w ramach obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości Kraków, 13 września 2014",
pages = "31-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Umiejętności",
year = "2015",
}
25
@misc{misc,
author = " Marona Bartłomiej ",
title = "XXXI Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Floryda, USA, 14-18 kwietnia 2015 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "2 (92)",
pages = "62-63",
year = "2015",
}
26
@misc{misc,
author = " Zięba Małgorzata ",
title = "International Summit SmartCity360° (Bratislava, Slovakia, 13th-16th October 2015)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (94)",
pages = "75",
year = "2015",
}
27
@misc{misc,
author = " Sady Monika and Guja Dominika ",
title = "Informacja o międzynarodowej konferencji pt. "Nauki zarządzania w okresie destabilizacji. Perspektywa Polski i Gruzji"",
booktitle = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (169)",
pages = "209-212",
year = "2015",
}
28
@misc{misc,
author = " Bereza Jan and Jelonek Magdalena and Mazur Stanisław and Oramus Marek ",
title = "Efektywność współpracy polskich jednostek samorządu terytorialnego z partnerami z innych państw, podejmowanej w ramach zrzeszeń międzynarodowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
}
29
@misc{misc,
author = " Kornaś Jerzy and Danel Łukasz ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy",
pages = "5-7",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-331-4",
}
30
@misc{misc,
author = " Gawlik Remigiusz and Ulbrych Marta ",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 19, 1",
pages = "7-8",
adress = "",
year = "2015",
}
31
@misc{misc,
author = " Głodowska Agnieszka and Wach Krzysztof ",
title = "Foreword",
booktitle = "International Business and Global Economy",
pages = "7-8",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-09-7",
}
32
@misc{misc,
author = " Maciejewski Marek and Pera Bożena ",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Przedsiębiorczość w kontekście globalnym",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-10-3",
}
33
@misc{misc,
author = " Wach Krzysztof ",
title = "Wzorce internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw : synteza wyników ankietowych badań eksploracyjnych",
booktitle = "Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014",
pages = "75-82",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
isbn = "978-83-7633-301-4",
}
34
@misc{misc,
author = " Kędzierski Marcin ",
title = "Czas na kredyty studenckie : instrument ICL wstępem do naprawy szkolnictwa wyższego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego",
year = "2015",
issn = "",
}
35
@misc{misc,
author = " Kędzierski Marcin and Brzyski Bartosz ",
title = "Kędzierski: Biedni płacą na bogatych : reforma finansowania studiów w Polsce",
booktitle = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2015",
}
36
@misc{misc,
author = " Szalacha-Jarmużek Joanna and Kędzierski Marcin ",
title = "List otwarty do Doroty Wellman",
booktitle = "klubjagiellonski.pl",
pages = "",
year = "2015",
}
37
@misc{misc,
author = " Firlej Krzysztof ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Konsument XXI wieku : myślę i kupuję",
pages = "5-8",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2015",
isbn = "978-83-941202-0-7",
}
38
@misc{misc,
author = " Belniak Stanisław ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zastosowanie metod matematycznych w wybranych problemach zarządzania w budownictwie",
pages = "5-7",
adress = "Kraków",
publisher = "Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki",
year = "2015",
isbn = "978-83-7242-831-8",
}
39
@misc{misc,
author = " Belniak Stanisław ",
title = "Podsumowanie",
booktitle = "Zastosowanie metod matematycznych w wybranych problemach zarządzania w budownictwie",
pages = "161-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki",
year = "2015",
isbn = "978-83-7242-831-8",
}
40
@misc{misc,
author = " Wach Krzysztof ",
title = "Editorial: European Economy and Geopolitics",
booktitle = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 6, 17",
pages = "5-6",
year = "2015",
}
41
@misc{misc,
author = " Wach Krzysztof ",
title = "Edytorial: Gospodarka europejska a geopolityka",
booktitle = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 6, 17",
pages = "7-9",
year = "2015",
}
42
@misc{misc,
author = " Lenart Łukasz and Mazur Błażej and Mucha Krystian and Pipień Mateusz ",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
}
43
@misc{misc,
author = " Brzozowski Jan P. ",
title = "Unia Europejska wobec kryzysów na Ukrainie i w Syrii",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (62)",
pages = "16",
year = "2015",
}
44
@misc{misc,
author = " Kania Katarzyna ",
title = "Wspomnienie dr Barbary Klimek",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (62)",
pages = "17",
year = "2015",
}
45
@misc{misc,
author = " Karwinska Anna ",
title = "Rozmowy z Puszkiem : o przyjaźni",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (62)",
pages = "41",
year = "2015",
}
46
@misc{misc,
author = " Kępa Lucyna ",
title = "Profesor Jacek Purchla laureatem Nagrody im. Vincenza",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "13",
year = "2015",
}
47
@misc{misc,
author = " Kępa Lucyna ",
title = "Profesor Jacek Purchla na posiedzeniu V4 w Pradze",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "13",
year = "2015",
}
48
@misc{misc,
author = " Kępa Lucyna ",
title = "Profesor Jacek Purchla przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "15",
year = "2015",
}
49
@misc{misc,
author = " Kępa Lucyna ",
title = "Seminarium Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "17",
year = "2015",
}
50
@misc{misc,
author = " Urbaniec Maria and Piątkowski Marcin ",
title = "Światowej sławy badacze przedsiębiorczości na UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "18",
year = "2015",
}
51
@misc{misc,
author = " Kelm Hanna ",
title = "Relacja z piątej edycji wymiany międzynarodowej z Universita Politecnica delle Marche (UNIVPM) w Ankonie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "64-65",
year = "2015",
}
52
@misc{misc,
author = " Karwińska Anna ",
title = "Dlaczego Uniwersytet dla Dzieci?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "82-83",
year = "2015",
}
53
@misc{misc,
author = " Karwińska Anna ",
title = "Rozmowy z Puszkiem : o uniwersytetach",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "84",
year = "2015",
}