Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Typ publikacji: Artykuły od roku: 2019 do roku: 2019
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11.
1

Autor:
Tytuł:
Will Tax Reforms Alone Solve the Tax Avoidance and Tax Haven Problems?
Źródło:
Journal of International Business Policy. - Vol. 2, iss. 3 (2019) , s. 258-271. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336347
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju = The New Post-crisis Policy of Sustainable Development and the Polish Strategy of Responsible Development
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019) , s. 173-187. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338355
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań) = Trust and Its Correlates as Components of the Organizational Climate in Diverse Organizational Cultures (Research Report)
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 59 (3) (2019) , s. 236-249. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339195
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Monitoring Progress in "Quality Education" in the European Union - Strategic Framework and Goals
Źródło:
International Journal of Sustainability in Higher Education. - vol. 20, no. 7 (2019) , s. 1125-1142. - Tytuł numeru: The University as an Arena for Sustainability Transition - 50 Years after the 1968 Protests - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168341113
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Competitiveness of Innovation-driven Economies : Insights from Selected European Countries
Źródło:
International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 3 (2019) , s. 113-127. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article came into being within the project no. 021/RID/2018/19 financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022 conducted by the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341721
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Kształcenie szansą na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami = Education as an Opportunity on the Labour Market for People with Disabilities
Źródło:
Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2(33) (2019) , s. 33-37. - Tytuł numeru: Rynek pracownika i pracodawcy = Employee and Employer Market - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168341849
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Apel ekonomistów ważny, ale niewystarczający
Źródło:
Rzeczpospolita. - 2 kwietnia (2019) , s. A25
Tryb dostępu:
Nr:
2168342665
artykuł nierecenzowany
8

Tytuł:
Wątpliwości przed kongresem ekonomistów
Źródło:
Rzeczpospolita. - 22 listopada (2019) , s. A27
Tryb dostępu:
Nr:
2168342669
artykuł nierecenzowany
9

Tytuł:
Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją - stan i perspektywy = The Functioning of the Customs Union between the European Union and Turkey - State and Prospects
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 38 (2019) , s. 24-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Nr:
2168342953
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Diffusion of Innovations in Developing Countries : Blockchain Case Study = Dyfuzja innowacji do krajów rozwijających się : studium przypadku technologii blockchain
Źródło:
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century. - nr 1 (21) (2019) , s. 60-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168343996
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Behavior on the Labormarket in Poland in Analysis of Behavioral Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 140 (2019) , s. 87-97. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed by the Doctoral Student Union of the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168344792
artykuł w czasopiśmie
1
Will Tax Reforms Alone Solve the Tax Avoidance and Tax Haven Problems? / James NEBUS // Journal of International Business Policy. - Vol. 2, iss. 3 (2019), s. 258-271. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2522-0691
2
Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju = The New Post-crisis Policy of Sustainable Development and the Polish Strategy of Responsible Development / Andrzej PRUSEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019), s. 173-187. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/168124/11.pdf. - ISSN 1898-5084
3
Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań) = Trust and Its Correlates as Components of the Organizational Climate in Diverse Organizational Cultures (Research Report) / Lech GÓRNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 59 (3) (2019), s. 236-249. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/173261/17.pdf. - ISSN 1898-5084
4
Monitoring Progress in "Quality Education" in the European Union - Strategic Framework and Goals / Aleksandra PLEŚNIARSKA // International Journal of Sustainability in Higher Education. - vol. 20, no. 7 (2019), s. 1125-1142. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: The University as an Arena for Sustainability Transition - 50 Years after the 1968 Protests. - Bibliogr. - ISSN 1467-6370
5
Competitiveness of Innovation-driven Economies : Insights from Selected European Countries / Maria URBANIEC // International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 3 (2019), s. 113-127. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1887/pdf
6
Kształcenie szansą na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami = Education as an Opportunity on the Labour Market for People with Disabilities / Wioleta Gałat // Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2(33) (2019), s. 33-37. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rynek pracownika i pracodawcy = Employee and Employer Market. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk-2-2019-galat-ksztalcenie-szansa-na-rynku-pracy-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami.pdf. - ISSN 2300-5491
7
Apel ekonomistów ważny, ale niewystarczający / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 2 kwietnia (2019), s. A25. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/Opinie/304019896-Apel-ekonomistow-wazny-ale-niewystarczajacy.html. - ISSN 0208-9130
8
Wątpliwości przed kongresem ekonomistów / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 22 listopada (2019), s. A27. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/Opinie/311219862-Andrzej-Wojtyna-Watpliwosci-przed-kongresem-ekonomistow.html. - ISSN 0208-9130
9
Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją - stan i perspektywy = The Functioning of the Customs Union between the European Union and Turkey - State and Prospects / Małgorzata Czermińska, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Marta ULBRYCH // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 38 (2019), s. 24-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/IBage/2019/Tom-38/art/15935/. - ISSN 2300-6102
10
Diffusion of Innovations in Developing Countries : Blockchain Case Study = Dyfuzja innowacji do krajów rozwijających się : studium przypadku technologii blockchain / Barbara Sztokfisz // Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century. - nr 1 (21) (2019), s. 60-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141736. - ISSN 2353-8929
11
Behavior on the Labormarket in Poland in Analysis of Behavioral Economy / Wioleta Gałat // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 140 (2019), s. 87-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20140/08.%20Ga%C5%82at.pdf. - ISSN 1641-3466
1
Nebus J., (2019), Will Tax Reforms Alone Solve the Tax Avoidance and Tax Haven Problems?, "Journal of International Business Policy", Vol. 2, iss. 3, s. 258-271.
2
Prusek A., (2019), Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 57 (1), s. 173-187; http://www.ur.edu.pl/file/168124/11.pdf
3
Górniak L., (2019), Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań), "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 59 (3), s. 236-249; http://www.ur.edu.pl/file/173261/17.pdf
4
Pleśniarska A., (2019), Monitoring Progress in "Quality Education" in the European Union - Strategic Framework and Goals, "International Journal of Sustainability in Higher Education", vol. 20, no. 7, s. 1125-1142.
5
Urbaniec M., (2019), Competitiveness of Innovation-driven Economies : Insights from Selected European Countries, "International Entrepreneurship Review", vol. 5, no. 3, s. 113-127; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1887/pdf
6
Gałat W., (2019), Kształcenie szansą na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 2(33), s. 33-37; http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk-2-2019-galat-ksztalcenie-szansa-na-rynku-pracy-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami.pdf
7
Wojtyna A., (2019), Apel ekonomistów ważny, ale niewystarczający, "Rzeczpospolita", 2 kwietnia, s. A25; https://www.rp.pl/Opinie/304019896-Apel-ekonomistow-wazny-ale-niewystarczajacy.html
8
Wojtyna A., (2019), Wątpliwości przed kongresem ekonomistów, "Rzeczpospolita", 22 listopada, s. A27; https://www.rp.pl/Opinie/311219862-Andrzej-Wojtyna-Watpliwosci-przed-kongresem-ekonomistow.html
9
Czermińska M., Garlińska-Bielawska J., Ulbrych M., (2019), Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją - stan i perspektywy, "International Business and Global Economy", nr 38, s. 24-37; http://www.ejournals.eu/IBage/2019/Tom-38/art/15935/
10
Sztokfisz B., (2019), Diffusion of Innovations in Developing Countries : Blockchain Case Study, "Ekonomia XXI Wieku", nr 1 (21), s. 60-74; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141736
11
Gałat W., (2019), Behavior on the Labormarket in Poland in Analysis of Behavioral Economy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 140, s. 87-97; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20140/08.%20Ga%C5%82at.pdf
1
@article{journals,
author = " Nebus James ",
title = "Will Tax Reforms Alone Solve the Tax Avoidance and Tax Haven Problems?",
journal = "Journal of International Business Policy",
number = "Vol. 2, iss. 3",
pages = "258-271",
year = "2019",
}
2
@article{journals,
author = " Prusek Andrzej ",
title = "Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 57 (1)",
pages = "173-187",
year = "2019",
}
3
@article{journals,
author = " Górniak Lech ",
title = "Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań)",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 59 (3)",
pages = "236-249",
year = "2019",
}
4
@article{journals,
author = " Pleśniarska Aleksandra ",
title = "Monitoring Progress in "Quality Education" in the European Union - Strategic Framework and Goals",
journal = "International Journal of Sustainability in Higher Education",
number = "vol. 20, no. 7",
pages = "1125-1142",
year = "2019",
}
5
@article{journals,
author = " Urbaniec Maria ",
title = "Competitiveness of Innovation-driven Economies : Insights from Selected European Countries",
journal = "International Entrepreneurship Review",
number = "vol. 5, no. 3",
pages = "113-127",
year = "2019",
}
6
@article{journals,
author = " Gałat Wioleta ",
title = "Kształcenie szansą na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami",
journal = "Rynek - Społeczeństwo - Kultura",
number = "2(33)",
pages = "33-37",
year = "2019",
}
7
@article{journals,
author = " Wojtyna Andrzej ",
title = "Apel ekonomistów ważny, ale niewystarczający",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "2 kwietnia",
pages = "A25",
year = "2019",
}
8
@article{journals,
author = " Wojtyna Andrzej ",
title = "Wątpliwości przed kongresem ekonomistów",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "22 listopada",
pages = "A27",
year = "2019",
}
9
@article{journals,
author = " Czermińska Małgorzata and Garlińska-Bielawska Joanna and Ulbrych Marta ",
title = "Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją - stan i perspektywy",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "38",
pages = "24-37",
year = "2019",
}
10
@article{journals,
author = " Sztokfisz Barbara ",
title = "Diffusion of Innovations in Developing Countries : Blockchain Case Study",
journal = "Ekonomia XXI Wieku",
number = "1 (21)",
pages = "60-74",
year = "2019",
}
11
@article{journals,
author = " Gałat Wioleta and ",
title = "Behavior on the Labormarket in Poland in Analysis of Behavioral Economy",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 140",
pages = "87-97",
year = "2019",
}