Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Typ publikacji: Artykuły od roku: 2017 do roku: 2017
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 221.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Narkowicz Kasia , Pędziwiatr Konrad
Tytuł:
From Unproblematic to Contentious : Mosques in Poland
Źródło:
Journal of Ethnic and Migration Studies. - Vol. 43, iss. 3 (2017) , s. 441-457. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168307103
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Kto stoi po stronie dobra? Wartości w rosyjskiej polityce zagranicznej = Who is on the Side of Good? Values in Russian Foreign Policy
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (39) (2017) , s. 83-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311913
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Discrete Choice Model of Residential Location in Krakow
Źródło:
Journal of European Real Estate Research. - vol. 10 iss. 1 (2017) , s. 4-16. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168313037
artykuł w czasopiśmie
4

Konferencja:
International Conference Hradec Economic Days 2017, Hradec Králové, Czechy, od 2017-01-31 do 2017-02-01
Tytuł:
Changes of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014
Źródło:
Hradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017) , s. 177-190. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-664-3
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168313185
artykuł w czasopiśmie
5

Konferencja:
International Conference Hradec Economic Days 2017, Hradec Králové, Czechy, od 2017-01-31 do 2017-02-01
Tytuł:
The Protection of Industrial Property in Polish Voivodeships in the Post-Accession Period
Źródło:
Hradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017) , s. 191-198. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168313187
artykuł w czasopiśmie
6

Konferencja:
International Conference Hradec Economic Days 2017, Hradec Králové, Czechy, od 2017-01-31 do 2017-02-01
Tytuł:
Sustainable Development in the Functioning of Small Agricultural Holdings
Źródło:
Hradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017) , s. 973-979. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168313189
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością = Immigration to Poland as a Source of Competitive Advantage of Polish Companies in the Context of Diversity Management
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 2 (515) (2017) , s. 14-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168313351
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Nieć Dominika , Łukasiewicz Grzegorz
Tytuł:
Dialog społeczny i jego rola w skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa - studium przypadku KWK "Janina" = Social Dialogue and Its Role in Successful Company's Restructuring - Case Study of the "Janina" Coal Mine (Poland)
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (43) (2017) , s. 117-134. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168313353
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Warto rozmawiać o Euro
Źródło:
Rzeczpospolita. - 28 marca (2017) , s. B12
Tryb dostępu:
Nr:
2168313367
artykuł nierecenzowany
10

Tytuł:
Typologia działalności land deweloperskiej w Polsce = The Typology of Land Developer's Activity in Poland
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1(99) (2017) , s. 27-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313679
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
The Phenomenon of Underemployment and the Concept of Flexicurity in the Labour Market in Poland = Zjawisko niepełnego zatrudnienia a koncepcja flexicurity na rynku pracy w Polsce
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 1 (51) (2017) , s. 35-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168313711
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Wybory młodych Europejczyków w pokryzysowej rzeczywistości - propozycja modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP = The Choices of Young Europeans in the Post-Crisis Reality - Proposal of on AHP-Based Decision-Making Model
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 1 (2017) , s. 63-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł został opracowany w ramach projektu zatytułowanego "The Application of Analytic Hierarchy Process for Analyzing Material and Non-material Determinants of Life Quality of Young Europeans", sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS4/04070.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313755
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Główne tendencje w rozwoju handlu zagranicznego wyrobami polskiego przetwórstwa przemysłowego = The Main Tendencies in the Development of the Polish Manufacturing Foreign Trade
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 151-167. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313759
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Brexit a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii = Brexit and Foreign Direct Investment in Great Britain
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 171-192. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313897
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kontekście negocjacji handlowych na forum WTO i Brexitu = Directions of Changes of the Common Agricultural Policy in the Context of Trade Negotiations at the WTO and Brexit
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 109-130. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313899
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Determinanty wykorzystania czynników wytwórczych w strukturze eksportu państw Unii Europejskiej = Determinants of the Use of Production Factors in the Export Structure of the EU Countries
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 131-149. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 060/WE- KHZ/ 01/2016/S/6060 pt. "Wymiana handlowa a procesy dezintegracji Unii Europejskiej" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313901
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski = Brexit and International Trade of Great Britain: Lessons for Poland
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 91-107. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313903
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Brexit a wymiana handlowa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii = Brexit and Trade of the European Union and Great Britain
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 69-89. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Program badawczy:
Niniejsze opracowanie stanowi część badań naukowych zrealizowanych w KHZ UEK w ramach działalności statutowej (na podtrzymanie potencjału badawczego) zatytułowanych "Wymiana handlowa a procesy dezintegracyjne Unii Europejskiej" (nr umowy: 060/WE-KHZ/01/2016/S/6060) finansowanych przez MNiSW.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313905
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Brexit a międzynarodowy handel usługami = Brexit and International Trade in Services
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 31-47. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313907
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Rola polityki klimatycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = The Role of Climate Policy in Shaping the Security Energy European Union Square
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 217-234. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 060/WE-KHZ/ 01/2016/S/6060 pt. "Wymiana handlowa a procesy dezintegracji Unii Europejskiej" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313969
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Autor:
Narkowicz Kasia , Pędziwiatr Konrad
Tytuł:
Saving and Fearing Muslim Women in 'Post-Communist' Poland : Troubling Catholic and Secular Islamophobia = Salvar y temer a las mujeres musulmanas en la Polonia post-comunista : preocupante islamofobia católica y secular
Źródło:
Gender, Place and Culture. - vol. 24, iss. 2 (2017) , s. 288-299. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168314015
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
The Specificity of Knowledge Management in the Food Industry in Poland
Źródło:
E+M Ekonomie a Management. - vol. 20, iss. 1 (2017) , s. 83-97. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168314017
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Brzozowski Jan , Cucculelli Marco , Surdej Aleksander
Tytuł:
The Determinants of Transnational Entrepreneurship and Transnational Ties' Dynamics among Immigrant Entrepreneurs in ICT Sector in Italy
Źródło:
International Migration. - vol. 55, iss. 3 (2017) , s. 105-125. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168314023
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Kędzierski Marcin , Krawczyk Tomasz F.
Tytuł:
Droga do partnerstwa
Źródło:
Rzeczpospolita. - 3 luty (2017) , s. A11
Tryb dostępu:
Nr:
2168314223
artykuł nierecenzowany
25

Tytuł:
Możemy potknąć się o własne nogi
Źródło:
klubjagiellonski.pl (2017)
Tryb dostępu:
Nr:
2168314225
artykuł nierecenzowany
26

Tytuł:
Europejska pieriestrojka : UE jak ZSRR zabija brak solidarności
Źródło:
klubjagiellonski.pl (2017)
Tryb dostępu:
Nr:
2168314249
artykuł nierecenzowany
27

Tytuł:
Wyższe szkolnictwo zawodowe trzeba wymyślić od nowa
Źródło:
klubjagiellonski.pl (2017)
Tryb dostępu:
Nr:
2168314253
artykuł nierecenzowany
28

Tytuł:
Polski bajzel, niemieckie rozchwianie, kontynentalna zawierucha
Źródło:
klubjagiellonski.pl (2017)
Tryb dostępu:
Nr:
2168314255
artykuł nierecenzowany
29

Tytuł:
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju padnie ofiarą Polski resortowej?
Źródło:
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego (2017)
Tryb dostępu:
Nr:
2168314413
artykuł nierecenzowany
30

Tytuł:
The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (38) (2017) , s. 257-283. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The initial version of this article came into being within the STAIR PROJECT Studies in Trans-Atlantic International Relations project no. 2008-1747/001-001 CPT-USTRAN realized within the ALTANTIS PROGRAMME - EU-US Cooperation in Higher Education and Training. The final version of this article was partly financed by the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168314553
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Kondycja finansowa wybranych jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej = The Financial Condition of Selected Territorial Governments in the Malopolska Voivodship within the new EU Financial Framework
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 49(1) (2017) , s. 228-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314885
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Autor:
Buchelt Beata Irma , Frączkiewicz-Wronka Aldona , Kaminska Renata
Tytuł:
Key Determinants of Human Resource Management in Hospitals : Stakeholder Perspective
Źródło:
Engineering Management in Production and Services. - nr 2 (2017) , s. 105-115. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This article has been developed within the framework of research project "Human Capital Management in Hospi - tals", which is financed by the Polish National Science Cen - tre (NCN) as per Decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01062.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314917
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
The Measurement of Housing Preferences in the Analytic Hierarchy Process
Źródło:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 17, nr 1 (2017) , s. 31-43. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The Authors acknowledge financial support from the funds allocated to the development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168315217
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Polityka edukacyjna a potrzeby rynku pracy = Educational Policy Considering The Labor Market Needs
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 310 (2017) , s. 191-200. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168315221
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Reasons for Doing Good : Behavioural Explanations of Prosociality in Economics
Źródło:
Economics & Sociology. - vol. 10, nr 1 (2017) , s. 122-134. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was financed by the National Scholarship Programme of the Slovak Republic (no. 14273).
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168315395
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tendera-Właszczuk Helena , Szymański Michał
Tytuł:
Distinct and yet not Separate : Revisiting the Welfare Models in the EU New Member States
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 5, nr 1 (2017) , s. 131-149. - Tytuł numeru: Retailing and Innovation - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315579
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w warunkach kryzysu - analiza empiryczna postępów państw członkowskich UE w realizacji strategii Europa 2020 = Combating Poverty and Social Exclusion During Crisis - Evaluating EU Countries' Progress in The Realization of Europe 2020 Strategy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 310 (2017) , s. 137-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 r.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168315589
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Wpływ sektora B+R na konkurencyjność gospodarki Polskiej = B+R Sector Influence on the Polish Economy Competitiveness
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 311 (2017) , s. 208-219. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana/dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168315753
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Pokryzysowy system rządzenia w Unii Europejskiej = The European Union's Post-crisis Governance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (961) (2017) , s. 103-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168315913
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju w Polsce w świetle doświadczeń unijnych = Organic Farming and the Prospects for Its Development in Poland in the Light of the European Union's Experience
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (961) (2017) , s. 117-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168315915
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu = Public Real Estate as a Field of Management Research
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (175) (2017) , s. 197-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168316017
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Factors of Functioning and Chances of Development of Fish Industry in Poland = Uwarunkowania funkcjonowania i szanse rozwoju branży rybnej w Polsce
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 16, nr 2 (2017) , s. 33-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168316117
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Immigrant Entrepreneurship and Economic Adaptation : a Critical Analysis
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka GŁODOWSKA, Marek MACIEJEWSKI. - vol. 5, nr 2 (2017) , s. 159-176. - Tytuł numeru: International Trade and Global Business - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168316339
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
W poszukiwaniu teoretycznego uzasadnienia dla rozwiązań instytucjonalnych rynku pracy = In Search for a Theoretical Substantiating of Institutional Solutions of the Labor Market
Źródło:
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje. - nr 2 (37) (2017) , s. 159-168
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168316349
recenzja
45

Tytuł:
Preferencje mieszkaniowe młodych najemców lokali mieszkalnych w Krakowie = Housing Preferences of Young People in Cracow's Residential Market
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(100) (2017) , s. 39-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316365
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Autor:
Buchelt Beata Irma , Jończyk Joanna Anna
Tytuł:
Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych = The Relationship between Human Resource Management and Organizational Culture in Public Hospitals
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (40) (2017) , s. 50-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Rozważania prezentowane w niniejszym artykule są efektem realizacji projektu badawczego dr Beaty Buchelt pt. "Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach", finansowanego ze środków projektu NCN nr 2013/11/B/HS4/01062; oraz projektu badawczego dr Joanny Jończyk pt. "Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach", finansowanego ze środków projektu NCN 2011/03/B/HS4/0454.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168316387
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Etyka międzynarodowa a odpowiedzialność za ochronę = International Ethics and Responsibility to Protect
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017) , s. 89-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168316389
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Tytuł:
Konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych do krajów Grupy Wyszehradzkiej a spójność ekonomiczna ugrupowania = The Competitiveness of Polish Industrial Goods Exports to the Visegrad Group Countries and the Economic Coherence of the Group
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017) , s. 21-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego 063/WE-KMi/01/2016/S/6063, finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168316391
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Brzozowski Jan , Gruszka Marta , Majka Małgorzata , Szymańska Justyna , Ulasiński Cezary
Tytuł:
International Return Migration and Remittances : the Regional Perspective = Reemigracja i przekazy pieniężne : ujęcie regionalne
Źródło:
Ekonomista. - nr 1 (2017) , s. 47-66. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168316731
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze jako czynnik dezintegracji Unii Europejskiej = Socio-Economic Differentiation as a Factor of Disintegration of the European Union
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 23 (2017) , s. 55-75. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych nr 060/WE-KHZ/01/2016/S/6060 pt. "Wymiana handlowa a procesy dezintegracyjne Unii Europejskiej" sfinansowanych ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168316883
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Stany Zjednoczone versus Chiny: rywalizacja o prymat w globalnej działalności badawczo-rozwojowe = United States versus China: Competition for Primacy in Global R&D Activities
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 23 (2017) , s. 101-120. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168316905
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Efekty realizacji założeń Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego dotyczących efektywności energetycznej w Polsce = Implementation of the Energy Efficiency Assumptions of the European Energy Security Strategy in Poland
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 23 (2017) , s. 121-140. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168316907
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Psychospołeczne kontrowersje w zarządzaniu kompetencjami pracowników dojrzałych 65+ = Psychosocial Controversies over Managing Mature Age Employees (65+)
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 50(2) (2017) , s. 380-390. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316909
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Autor:
Tytuł:
Oferta dla pracownika : czym jest marketing wynagrodzeń w organizacji?
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 5 (2017) , s. 44-46
Nr:
2168317423
artykuł nierecenzowany
55

Autor:
Tytuł:
Konkurencyjność eksportu - nowe czynniki = The Competitiveness of Export - New Factors
Źródło:
Przegląd Zachodni. - nr 2 (363) (2017) , s. 189-204. - Tytuł numeru: Dziś i jutro Unii Europejskiej
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168317973
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Tytuł:
The Evolution of the German Industrial Policy in the Context of Challenges to the Global Economy
Źródło:
Przegląd Zachodni. - nr 2 (363) (2017) , s. 277-293. - Tytuł numeru: Dziś i jutro Unii Europejskiej - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication received financial support from the resources granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168317975
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego = The Concept of Smart Specialization on The Example of The Podkarpackie Region
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 475 (2017) , s. 136-147. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318001
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Szanse i bariery rozwoju polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych na wybrane rynki skandynawskie = Opportunities and Barriers for the Development of Polish Agri-Food Exports to Selected Scandinavian Markets
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 55-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318003
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Azja Północno- i Południowo-Wschodnia - zestawienie porównawcze subregionów Azji Wschodniej = North-East Asia and South-East Asia - a Comparative Analysis of the Subregions of East Asia
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 82-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/01154.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318005
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Zróżnicowanie kondycji gospodarczej państw Unii Europejskiej = The Problems of the Economic Development of the European Union Member States
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 117-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 060/WE-KHZ/01/2016/S/6060 pt. "Wymiana handlowa a procesy dezintegracji Unii Europejskiej" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318007
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Udział uczelni w działalności badawczo-rozwojowej : próba identyfikacji modeli i ich efektywności we współczesnej gospodarce światowej = The Universities in Research and Development Activity : an Attempt to Identify the Models and Their Efficiency in the Contemporary World Economy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 137-147. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318009
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Tytuł:
Miary internacjonalizacji przedsiębiorstw - przegląd wybranych koncepcji i badań = Measures of the Internationalisation of Enterprises - Review of Chosen Concepts and Research
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 184-198. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego pt. "Zachowania polskich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji w świetle szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej" (OPUS 4) realizowanego w latach 2013-2017 na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS4/00701.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318011
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Tytuł:
Internacjonalizacja renminbi jako przykład awersji do ryzyka walutowego = Internationalization Renminbi as an Example of Currency Risk Aversion
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 199-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318013
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
The Role of Social Media in an Assessment of the Factors of a Tourist Destinations Success : a Case Study of Cracow
Źródło:
Economics & Sociology. - vol. 10, nr 2 (2017) , s. 252-266. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168318117
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tytuł:
Bariery pozataryfowe jako nowy czynnik wpływający na konkurencyjność międzynarodową = Non-tariff Barriers as a New Factor Impacting on the International Competitiveness
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 249-258. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318383
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Tytuł:
Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014 = Economic Convergence in Selected Groups of the European Union's Member States during the Period of 2000-2014
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 259-267. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318385
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Orientacja przedsiębiorcza a wiedza w początkowym i dojrzałym etapie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw = Entrepreneurial Orientation and Knowledge in Initial and Mature Phases of Internationalization Process of Firms
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 268-282. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego pt. "Zachowania polskich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji w świetle szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej" (OPUS 4) realizowanego w latach 2013-2017 na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/07/B/HS4/00701.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318387
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Belniak Stanisław , Wieczorek Damian
Tytuł:
Property Valuation Using Hedonic Price Method - Procedure and Its Application = Wycena nieruchomości metodą cen hedonicznych - procedura i zastosowanie
Źródło:
Technical Transactions = Czasopismo Techniczne. - Y. 114, vol. 6 (2017) , s. 59-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168318393
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Stan równowagi zewnętrznej w latach 2007-2015 jako czynnik różnicujący kraje członkowskie Unii Europejskiej = The External Balance in the Years 2007-2015 as the Distinctive Factor of EU Countries
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 49, t. 2. (2017) , s. 127-140. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 060/WE-KHZ/01/2016/S/6060 pt. "Wymiana handlowa a procesy dezintegracji Unii Europejskiej" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318593
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki - Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym = Factors Determining The Competitive Position of Economy - Poland Against the Visegrad Group Countries in the Post-Accession Period
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 49, t. 2. (2017) , s. 153-165. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2015/17/B/HS4/02075.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318595
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego - koncepcja Fair Trade 3.0 = Towards a New Model of International Trade - the Concept of Fair Trade 3.0
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 49, t. 2. (2017) , s. 89-104. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318597
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Strategiczne wyzwania Polski w pokryzysowych uwarunkowaniach rozwoju = Poland's Strategic Development Challenges in the Post-crisis Development Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 6 (2017) , s. 144-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168318615
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Kaszowska Jagoda , Santos Juan Luis
Tytuł:
Rola percepcji ryzyka i niepewności w ocenie ryzyka systemowego : podejście symulacyjne ABM = The Role of Risk and Uncertainty Perception in Systemic Risk Assessment : the Agent-based Simulation
Źródło:
Ekonomista. - nr 4 (2017) , s. 369-399. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego "Analiza zagadnienia ryzyka systemowego w wybranych krajach Unii Europejskiej po wybuchu kryzysu finansowego: Implikacje dla Polski", o nr 2013/09/N/HS4/03740, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowanego pod kierunkiem prof. dr. hab. A. Wojtyny.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168318617
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Bauer Waldemar , Wieczór Anna
Tytuł:
Using Discrete Markov Chains in Prediction of Health Economics Behaviour
Źródło:
Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. - vol. 6, nr 4 (2017) , s. 259-269. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168318619
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 9 (2017) , s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania (Czesław Mesjasz) oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Marek Szarucki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318693
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego = Knowledge and Ignorance in Methodology of Strategic Management
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 3 (368), t. 1 (2017) , s. 264-274. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania (Czesław Mesjasz) oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Marek Szarucki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168318695
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
The Eastern Partnership Energy Flagship Initiative and Its Consequences for EU Energy Security
Źródło:
Studii Europene. - nr 9 (2017) , s. 47-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168318719
artykuł nierecenzowany
78

Tytuł:
Trade between the European Union and the Eastern Partnership Countries
Źródło:
Studii Europene. - nr 10 (2017) , s. 37-55. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168318721
artykuł nierecenzowany
79

Tytuł:
Overeducation in the Labour Market
Źródło:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 16, nr 2 (2017) , s. 219-228. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed from funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations, University of Economics in Cracow, in the framework of the grants for the maintenance of research capacity in 2016.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168318723
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Kierunki rozwoju światowego transportu morskiego na początku XXI wieku - wybrane aspekty = Development Tendencies of the International Seaborne Trade at the Beginning of the 21st Century
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 49, t. 2 (2017) , s. 281-296. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 060/WE-KHZ/01/2016/S/6060 pt. "Wymiana handlowa a procesy dezintegracji Unii Europejskiej" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318743
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Mavroeidis Vasileios , Tarnawska Katarzyna
Tytuł:
Toward a New Innovation Management Standard : Incorporation of the Knowledge Triangle Concept and Quadruple Innovation Helix Model into Innovation Management Standard
Źródło:
Journal of the Knowledge Economy. - vol. 8, iss. 2 (2017) , s. 653-671. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168318819
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Tytuł:
Człowiek jako kapitał? Przyczynek do krytyki teorii kapitału ludzkiego = The Human as Capital? A Contribution to the Critique of the Theory of Human Capital
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 20, nr 3 (2017) , s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318845
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Zmiany na rynku pracy w aspekcie szans i zagrożeń dalszego rozwoju Polski - wybrane zagadnienia = Changes in the Labor Market in Terms of Opportunities and Threats of Further Development of Poland - Selected Issues
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 9, cz. 2 (2017) , s. 195-205. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168318999
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Level of Education and Economic Growth in the Member States of the European Union : a Comparative Analysis
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 16, nr 37 (2017) , s. 105-118. - Tytuł numeru: The Autonomy of the Family in the Modern World - Bibliogr.
Program badawczy:
This article is a part of research project No. 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 entitled "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro" (International competitiveness from the macro, meso and micro perspectives) financed from the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319037
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie wobec zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach = Aging Nurse Population as a Challenge for Human Resource Management in Hospitals
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 3-4 (2017) , s. 87-103. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Rozważania prezentowane w niniejszym artykule są efektem realizacji projektu badawcze - go pt. "Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach", finansowanego ze środków projektu NCN nr 2013/11/B/HS4/01062.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319039
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Zagraniczni gracze w polskiej ekstraklasie piłkarskiej = The Impact of the Employment of Foreign Players in Top Polish League Soccer
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 3-4 (2017) , s. 139-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319053
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Is Health Status a Determinant of The Economic Activity? Some Evidence From Poland = Czy stan zdrowia determinuje aktywność ekonomiczną? Wyniki dla Polski
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 2, t. 328 (2017) , s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was funded by appropriations of the Faculty of Management and Faculty of Economics and International Relations at the University of Economics in Krakow, as a grant to maintain the research capacity
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168319091
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Psychospołeczne czynniki determinujące kreowanie kapitału ludzkiego poprzez zarządzanie różnorodnością = Psychosocial Factors Determining the Creation of Human Capital through Diversity Management
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 51 (2017) , s. 62-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319279
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Nowy Jedwabny Szlak a wzrost pozycji krajów Europy Środkowo-Wschodniej wobec Rosji i Chin = The New Silk Road and the Growth of the Position of the Countries of East-Central Europe Towards Russia and China
Źródło:
Nowa Polityka Wschodnia / red. nauk. tomu Rafał LISIAKIEWICZ. - nr 1 (12) (2017) , s. 27-46. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319343
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Geoekonomia w relacjach Polski i Rosji - zarys problematyki = The Geo-economics in the Polish-Russian Relations - the Outline of the Problem
Źródło:
Nowa Polityka Wschodnia / red. nauk. tomu Rafał LISIAKIEWICZ. - nr 1 (12) (2017) , s. 140-156. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319349
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
91

Autor:
Tytuł:
Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w XXI wieku = Development of Investment Cooperation between Poland and the Russian Federation in the 21st Century
Źródło:
Nowa Polityka Wschodnia / red. nauk. tomu Rafał LISIAKIEWICZ. - nr 2 (13) (2017) , s. 13-27. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319357
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Mołdawia i Ukraina między Federacją Rosyjską i Unią Europejską : aspekt gospodarczy = Moldova and Ukraine between the Russian Federation and the European Union - Economic Aspect
Źródło:
Nowa Polityka Wschodnia / red. nauk. tomu Rafał LISIAKIEWICZ. - nr 2 (13) (2017) , s. 60-81. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319359
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Wykorzystanie teorii gier w modelowaniu negocjacji Grecji z wierzycielami w 2015 roku = Application of the Game Theory in Modelling Greek Negotiation with Creditors in 2015
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 8 (2017) , s. 18-31. - Tytuł numeru: Wyzwania finansów międzynarodowych wobec przebudowy światowego systemu finansowego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319461
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Assessing the Readiness to Family Firm Succession among CEE Students
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 6, cz. 1 (2017) , s. 11-22. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - rozwój teorii i praktyki zarządzania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168319741
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Wpływ wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej na zmiany w zasobach ziemi małych gospodarstw rolnych z województwa małopolskiego = The Impact of the Selected Instruments of the Common Agricultural Policy on Changes in the Land Resources of the Small Farms from Małopolska Province
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 19, z. 3 (2017) , s. 345-350. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319765
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Aktywność zawodowa osób starszych (55-64 lata) na rynku pracy Unii Europejskiej, a zjawisko "working poor" wśród tej grupy osób = Occupational Activity of the Elderly People (55-64 Years) on the European Union Labor Market and the Phenomenon of "Working Poor" among this Group of People
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 13 (2017) , s. 158-173. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168319835
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Wzrost gospodarczy Polski na tle pozostałych państw Unii Europejskiej : perspektywy dalszego rozwoju = Economic Growth of Poland Against other Countries of the European Union : Perspectives for Further Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 13 (2017) , s. 28-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168319845
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Zarządzanie migracjami jako dobro publiczne : rola Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji = Managing Migration as a Global Good : the Role of International Organization for Migration
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017) , s. 11-28. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319917
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Rola UNESCO w ochronie dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych = The Role of UNESCO in the Protection of Cultural Heritage in Armed Conflicts
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017) , s. 29-51. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319919
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Kapitał ludzki w polskiej gospodarce w świetle założeń nowej polityki spójności Unii Europejskiej = Human Capital in the Polish Economy in the Light of Guidelines of the New EU Cohesion Policy
Źródło:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 10 (2017) , s. 55-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319921
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Internet jako globalne dobro publiczne in statu nascendi = Internet as a Global Public Good in Statu Nascendi
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017) , s. 99-119. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319929
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Polityka edukacyjna prowadzona przez UNESCO jako globalne dobro publiczne = Education Policy of UNESCO as a Global Public Good
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017) , s. 53-78. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319931
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Autor:
Tytuł:
Ochrona zdrowia matek oraz dzieci jako globalne dobro publiczne na przykładzie działań ONZ = Protecting the Health of Mothers and Children as a Global Public Good in the Example of the United Nations' Actions
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017) , s. 79-98. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319933
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Zbierowski P., Dzyuma-Zaremba U. i Harasym R. (2016). Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego: diagnoza przedsiębiorczości na poziomie podregionów. Warszawa: Difin, ss. 220.
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017) , s. 239-241. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319941
recenzja
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Transformacja miasta i jego wizerunku na podstawie kultury : studium tureckiego Eskişehiru = Urban Transformation and a Change of a City Image Through Culture : the Case of Turkish Eskişehir
Źródło:
Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 18, nr 2 (2017) , s. 95-112. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168320011
artykuł w czasopiśmie
106

Autor:
Tytuł:
Repolonization : Risk Factor = Repolonizacja : czynnik ryzyka
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 102 (2017) , s. 293-302. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168320065
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Szanse rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce w aspekcie jego przekształceń w ostatniej dekadzie = The Development of Passenger Transport in Railway Transport in Poland in the Aspect of Its Transformations in the Last Decade
Źródło:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 10 (2017) , s. 201-218. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320093
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Prezydencja w Unii Europejskiej po reformie lizbońskiej a zasada good governance = Presidency in the European Union Upon the Lisbon Reform and the Good Governance Principle
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula = Vistula University Working Papers. - nr 4 (55) (2017) , s. 17-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168320359
artykuł w czasopiśmie
109

Autor:
Firlej Krzysztof , Kowalska Anna , Piwowar Arkadiusz
Tytuł:
Competitiveness and Innovation of the Polish Food Industry
Źródło:
Agricultural Economics = Zemdlsk ekonomika. - vol. 63, no. 11 (2017) , s. 502-509. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168320523
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
The Effect of Changes in the Socio-economic Development of the Podhale Region
Źródło:
Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 2 (2017) , s. 71-81. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168320575
artykuł w czasopiśmie
111

Autor:
Tytuł:
Application of Approximation Technique to on-line Updating of the Actual Cost Curve in the Earned Value Method = Zastosowanie metod aproksymacji do bieżącego uaktualniania przebiegu krzywej kosztu rzeczywistego w metodzie wartości wypracowanej
Źródło:
Technical Transactions = Czasopismo Techniczne. - Y. 114, vol. 9 (2017) , s. 181-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168320621
artykuł w czasopiśmie
112

Autor:
Konferencja:
20th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Praga, Czechy, od 2017-04-27 do 2017-04-28
Tytuł:
Identification of Stage Phase Growth in the Checklist Method Using Different Statistical Parameters
Źródło:
Economic and Social Development. - 20 (2017) , s. 538-545. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320631
artykuł w czasopiśmie
113

Autor:
Kozień Ewa , Kozień Adam
Konferencja:
23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Madryt, Hiszpania, od 2017-09-15 do 2017-09-16
Tytuł:
Academic Governance as a Determinant of Efficient Management of a University in Poland - Legal and Comparative Perspective
Źródło:
Economic and Social Development. - 23 (2017) , s. 38-47. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320633
artykuł w czasopiśmie
114

Autor:
Kozień Ewa , Kozień Adam
Konferencja:
26th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Zagrzeb, Chorwacja, od 2017-12-08 do 2017-12-09
Tytuł:
Commercialization of Scientific Research Results and Transfer Knowledge and Technologies to Economy as Determinants of Development of Universities and Enterprises in Poland - Legal and Economic Perspective
Źródło:
Economic and Social Development. - 26 (2017) , s. 326-335. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320635
artykuł w czasopiśmie
115

Autor:
Kozień Ewa , Kozień Marek S.
Konferencja:
26th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Zagrzeb, Chorwacja, od 2017-12-08 do 2017-12-09
Tytuł:
Interval Analysis as a Method of Measurement of Uncertainity in the Check-List Method Applied to Identification of Stage Phase of Companies
Źródło:
Economic and Social Development. - 26 (2017) , s. 210-215. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320637
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Umowa EUSFTA (UE - Singapur) szansą rozwoju polskiego eksportu = EUSFTA Agreement (Between the EU and Singapore) : an Opportunity for The Development of Polish Export
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 486 (2017) , s. 155-166. - Tytuł numeru: The Development Challenges of Asia-Pacific Countries - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320761
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Podstawy teoretyczne i cele europejskiego prawa konkurencji = Theoretical Foundations and Objectives of European Competition Law
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 487 (2017) , s. 123-133. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320763
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Green Entrepreneurship : Exploring a New Role for Business
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. nauk. Anna Rogut, Krzysztof WACH. - t. 18, z. 12, cz. 2 (2017) , s. 49-64. - Tytuł numeru: Globalne i regionalne wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168320865
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Budownictwo mieszkaniowe małopolskich miast w latach 2005-2015 = Housing Construction in Cities with Powiat Status and Their Surroundings in Małopolskie Voivodeship in 2005-2015
Źródło:
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. - vol. 47-48, nr 1-2 (2017) , s. 166-173. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168320873
artykuł w czasopiśmie
120