Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Typ publikacji: Artykuły od roku: 2014 do roku: 2014
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 218.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Konferencja:
The 2-nd International Scientific Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Wilno, Litwa, od 2013-10-14 do 2013-10-15
Tytuł:
The Visegrad Group Countries - Changes in Intra-industry Competitiveness of their Economies During the World Financial and Economic Crisis
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 110 (2014) , s. 1006-1013. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168273440
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce = Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 149-158. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168274835
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Polska - Korea - losy paralelne
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014) , s. 22. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275271
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Czym skorupka za młodu : jak kształtować postawę przedsiębiorczości
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014) , s. 24. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275275
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
5

Autor:
Farvaque Etienne , Stanek Piotr , Vigeant Stéphane
Tytuł:
On the Performance of Monetary Policy Committees
Źródło:
Kyklos : International Review for Social Sciences. - vol. 67, issue 2 (2014) , s. 177-203. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168275793
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Internationalisation and Globalisation as the Wider Context of Europeanisation Processes from the Macro- and Microeconomic Perspective = Internacjonalizacja i globalizacja jako szerszy kontekst procesów europeizacyjnych z perspektywy makro- i mikroekonomicznej
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 5, nr 10 (2014) , s. 11-30. - Tytuł numeru: Procesy europeizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168276017
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Woluntaryzm ekonomiczny w Unii Europejskiej a nowy model jej funkcjonowania w warunkach kryzysu = Economic Voluntarism in the European Union and the New Model of its Operation During the Crisis
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 9-19. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168277621
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wpływ uwarunkowań społeczno-gospodarczych na ewolucję polityki innowacyjnej w Szwecji = Influence of Socio-economic Conditions on Evolution of Innovation Policy in Sweden
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 109-117. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278233
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 = Developmental Conditions of Region Sine the Context of the Assumption of European Cohesion Policy for the Period 2014-2020
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 118-127. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278235
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce = Functioning of Special Economic Zones in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 180-193. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278239
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
The Size and the Strategic International Orientation : the Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 7, cz. 1 (2014) , s. 143-156. - Tytuł numeru: Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168278419
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Firmy rodzinne w perspektywie instytucjonalnych mechanizmów rozwoju państw nisko rozwiniętych : zarys problematyki = Family Firms and Institutional Environment of Market Economies in Developing Countries
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 7, cz. 1 (2014) , s. 253-268. - Tytuł numeru: Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168278425
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania = Typology of Management Problem Solving Methods [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 161-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279381
artykuł w czasopiśmie
14

Konferencja:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Tytuł:
Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce? = Is Crisis in Economics Deeper than in the Economy?
Źródło:
Ekonomista. - nr 2 (2014) , s. 193-205. - Summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168279565
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Ocena krytycznych czynników sukcesów projektów PPP w świetle wyników badań empirycznych w Polsce = A Study of Critical Success Factors for Public Private Partnerships (PPP) in Poland [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 177-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279699
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Daszkiewicz Nelly , Wach Krzysztof
Tytuł:
Motives for Going International and Entry Modes of Family Firms in Poland
Źródło:
Journal of Intercultural Management. - vol. 6, no. 2 (2014) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article came into being within the research project no. StG-21310034 entitled "Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries - In Search for Regional Specifics" financed by the International Visegrad Grand IVF and conducted by five Central European universities coordinated by Krzysztof Wach from Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168280337
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym = Contemporary Challenges of Entrepreneurship Education for Higher Education Institutes
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horyzonty Wychowania / red. Krzysztof WACH. - vol. 13, nr 26 (2014) , s. 209-230. - Tytuł numeru: Edukacja dla przedsiębiorczości - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280383
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe - Looking Back and Looking Forward = Europeizacja edukacji na rzecz przedsiębiorczości - dotychczasowy stan oraz przyszłe kierunki zmian
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Krzysztof WACH. - vol. 13, nr 26 (2014) , s. 11-31. - Tytuł numeru: Edukacja dla przedsiębiorczości - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280425
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Autor:
Jiménez Moreno Juan J. , Wach Krzysztof
Tytuł:
The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Course : Pilot Study Results = Profil przedsiębiorczy studentów uczestniczących w kursie akademickim z przedsiębiorczości : wyniki badań pilotażowych
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Krzysztof WACH. - vol. 13, nr 26 (2014) , s. 121-143. - Tytuł numeru: Edukacja dla przedsiębiorczości - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280455
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Exploring the Role of Inspiration in Entrepreneurship Education = Rola inspiracji w edukacji dla przedsiębiorczości
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Krzysztof WACH. - vol. 13, nr 26 (2014) , s. 179-194. - Tytuł numeru: Edukacja dla przedsiębiorczości - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280467
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions = Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji
Źródło:
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych = Problems of Small Agricultural Holdings. - nr 2 (2014) , s. 53-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168281741
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
The Analysis of Poverty or Social Exclusion in Poland as Compared to the European Union
Źródło:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 5 (2014) , s. 101-106. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168281743
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju = New Models of Economic Growth and Paradigm of Sustainable Development
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014) , s. 27-39. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282873
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Budowanie odpowiedzialności i integralności zespołu przez zwiększanie partycypacji pracowników w celach i zadaniach organizacji = Strengthening of Responsibility and Integrity of a Team through Participation
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014) , s. 298-307. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282879
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Podobieństwo wahań koniunkturalnych w Stanach Zjednoczonych i w dużych gospodarkach wschodzących = Similarity of Business Fluctuations in the US and Large Emerging Economies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 27-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282907
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami = Competitiveness of an Enterprise Based on the Value of Co-opetitive Relations with Stakeholders
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (37) (2014) , s. 296-305. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282919
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Normatywny wymiar koncepcji homo oeconomicus = Normative Dimension of the Concept Homo Oeconomicus
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 180 (2014) , s. 46-54. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : racjonalność - efektywność - etyka. Cz. 1, Problemy teoretyczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283119
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Koncepcja Value Based View jako element zdolności integracji strategicznej przedsiębiorstwa = Concept Value Based View as a Strategic Capacity for Integration in Enterprise [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 483-489. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283175
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Akcesja Polski do UE i jej wpływ na strumienie handlu z nowymi państwami członkowskimi (UE-10) = Accession of Poland to the EU and Its Impact on Trade Flows with the New Memeber States (EU-10)
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 103-116. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283179
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej w aspekcie kryzysu gospodarczego : (ze szczególnym uwzględnieniem Polski) = Some Chosen Problems of Implementation of the Sustainable Development Theory in EU Countries in the Context of the Economic Crisis : (with a Particular Focus on Poland)
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 137-148. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283185
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne = Use of Process-based Approach in Public and None-profit Institutions Management - the Analytic Study
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 177-189. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283201
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Podatek Tobina - kontrowersje teoretyczne i uwarunkowania praktyczne = Tobin's Tax - Theoretical Controversies and Conditions of Practice
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 191-200. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283205
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Perspektywy przejścia do gospodarki niskoemisyjnej w UE w warunkach kryzysu zadłużenia = The Perspective of Entering the Low-emission Economy in EU in the Condition of the Debt Crisis
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 261-271. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283241
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Wojny walutowe we współczesnej gospodarce światowej = Currency Wars in the Present World Economy
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 299-309. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283245
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Rozważania Miltona Friedmana o demokracji i nierównościach społecznych = The Reflections of Milton Friedman about Democracy and Social Inequality
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 180 (2014) , s. 136-144. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : racjonalność - efektywność - etyka. Cz. 1, Problemy teoretyczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283401
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Corporate Innovativeness and the Competitiveness of the Polish Economy in a Period of Economic Crisis
Źródło:
Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 8 (2014) , s. 770-785. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168284129
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Konsensus dotyczący polityki gospodarczej kraju na średnim poziomie rozwoju wśród ekonomistów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = The Consensus on Economic Policy in an Emerging Economy: Evidence from the Cracow University of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 5-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284145
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Perspektywy rozwoju przetwórstwa w sektorze cukrowniczym i mleczarskim w Polsce w świetle zmian WPR do 2020 roku = Perspectives of Development in the Sugar and Milk Production Industries in Poland in the Light of Changes in CAP until 2020
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 73-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284149
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Significance of the Climate and Energy Package for the Development of Renewable Energy Sources in the European Union = Znaczenie pakietu energetyczno-klimatycznego dla rozwoju energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej
Źródło:
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - vol. 17, nr 2 (2014) , s. 45-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168284379
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Lokalne referendum odwoławcze - rys historyczny i propozycje zmian = Local Recall Referenda - Past Fate and Proposed Changes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285157
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Koncepcje ustroju politycznego i ekonomiczno-społecznego Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1989-2011 = Ideas from the Political, Economic and Social System of the Polish People's Party in the Years 1989-2011
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014) , s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285167
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Miejsce Samoobrony RP w typologii partii politycznych = The Place of Samoobrona RP in the Typology of Political Parties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014) , s. 37-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285169
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Brzozowski Jan , Cucculelli Marco , Surdej Aleksander
Tytuł:
Transnational Ties and Performance of Immigrant Entrepreneurs : the Role of Home-country Conditions
Źródło:
Entrepreneurship & Regional Development. - Vol. 26, Iss. 7-8 (2014) , s. 546-573. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168285563
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Exchange Rates and Monetary Fundamentals in CEE Countries : Evidence from a Panel Approach
Źródło:
Journal of Macroeconomics. - Vol. 41 (2014) , s. 148-159. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168285627
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Koncepcja wynagrodzenia godziwego - mit czy rzeczywistość? = The Concept of Equitable Remuneration - the Myth or the Reality? [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 1199-1205. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285643
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
International Entrepreneurship and the Third Age : the Effect of the Entrepreneur's Age on Internationalisation of Polish Businesses
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 11, cz. t. 15, z. 11, cz. 1 (2014) , s. 65-79. - Tytuł numeru: Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - Bibliogr.
Program badawczy:
The article was prepared within the research project No. StG-21310034, entitled "Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries - In Search for Regional Specifics" financed by the International Visegrad Grand IVF and conducted by five universities from Visegrad countries, coordinated by Cracow University of Economics
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286069
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Zarządzanie firmą w warunkach uelastyczniania rynku pracy = Management Company under the Flexible Labor Market
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 11, cz. 1 (2014) , s. 193-207. - Tytuł numeru: Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286071
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Wybrane aspekty rozwoju samorządu lokalnego w Polsce po 1989 roku = Selected Aspects of the Development of Local Government in Poland after 1989
Źródło:
Horyzonty Polityki. - vol. 5, nr 11 (2014) , s. 73-95. - Tytuł numeru: Ćwierć wieku wolności : Polska 1989-2014 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168286127
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Rozwój zawodowy a współczesne wyzwania na rynku pracy = Professional Development and Challenges of the Contemporary Labour Market
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 262-272. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286283
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Budowanie wizerunku pracodawcy w sektorze ochrony zdrowia = Employer Branding in Healthcare Sector
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (31) (2014) , s. 27-42. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286339
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Satysfakcja zawodowa pracowników : kreator kapitału ludzkiego
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (32) (2014) , s. 211-216
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168286341
recenzja
52

Tytuł:
Niedoinwestowany kapitał ludzki
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 5 (290) (2014) , s. 20-23
Nr:
2168286345
artykuł nierecenzowany
53

Tytuł:
E-learning a współczesny uniwersytet = E-learning in the Modern University
Źródło:
General and Professional Education. - nr 3 (2014) , s. 73-81. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286359
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
The Scale of Internationalisation and Europeanisation of SMEs and Their Functioning in the Spatial Systems of the European Union = Skala internacjonalizacji i europeizacji MŚP oraz ich funkcjonowanie w układach przestrzennych Unii Europejskiej
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 10 (2014) , s. 136-147. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286743
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Zygmunt Robert , Głuszak Michał
Tytuł:
Uwarunkowania gospodarowania nieruchomościami leśnymi w Polsce = Determinants of the Forest Property Management in Poland
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 87 (1) (2014) , s. 29-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286773
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Edukacja dla przedsiębiorczości : pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową = Entrepreneurship Education : between Entrepreneurial Pedagogy and Economic Education
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Krzysztof WACH. - vol. 13, nr 28 (2014) , s. 11-32. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczy uniwersytet - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286803
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych = Strengthening Students' Sense of Agency as the Factor Favouring the Development of Entrepreneurial Attitudes
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Krzysztof WACH. - vol. 13, nr 28 (2014) , s. 157-169. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczy uniwersytet - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286807
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata = The Study of Entrepreneurial Attitudes among Young People as the Foundation of Shaping Attitudes Corresponding to the Challenges of the Modern World
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Krzysztof WACH. - vol. 13, nr 28 (2014) , s. 321-340. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczy uniwersytet - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286809
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Koszty środowiskowe w Polsce w ujęciu teoretycznym i statystycznym = Environmental Costs in Poland : a Theoretical and Statistical Approach
Źródło:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (69) (2014) , s. 87-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286875
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
The Ties that Bind? Real Estate Education in Europe and Regulatory Framework in Poland
Źródło:
New Educational Review. - Vol. 35, No. 1 (2014) , s. 187-201. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168287021
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Property Tax and the Fiscal Independence of Polish Local Government = Podatok na majno ta fìskalʹna nezaležnìstʹ polʹsʹkogo mìscevogo samovrâduvannâ
Źródło:
Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - No. 6(156) (2014) , s. 364-373. - Summ., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Authors would like to acknowledge the financial support of National Science Centre of Poland for the project "Economical and spatial effects of introduction of value-based property tax system in Poland: The case of Krakow Metropolitan Area" (grant number: UMO-2011/03/B/HS4/01160).
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168287029
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Tytuł:
The Latvian Road to the Euro
Źródło:
Chinese Business Review. - Vol. 13, No. 6 (2014) , s. 347-355. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168287065
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Zagrożenie upadłością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce na przykładzie spółek z indeksu WIG-spożywczy = The Risk of Failure of the Food Producing Companies In Poland - on the Example of Companies Listed on WIG-Food Industry Index
Źródło:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 74 (2014) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168287765
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Familiness and Born Globals : Rapid Internationalisation among Polish Family Firms
Źródło:
Journal of Intercultural Management. - vol. 6, no. 3 (2014) , s. 177-186. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article came into being within the research project no. StG-21310034 entitled "Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries - In Search for Regional Specifics" financed by the International Visegrad Grand IVF and conducted by five Central European universities coordinated by Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168287767
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Zastosowanie metody analitycznego procesu sieciowego do wspierania racjonalnych wyborów młodych Europejczyków = Supporting Rational Choices of Young Europeans with the Uuse of Analytic Network Process Method
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 340 (2014) , s. 415-426. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287773
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Firlej Krzysztof Adam , Firlej Chrystian
Tytuł:
Porównanie systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej = Comparison of Property Taxation Systems in the European Union
Źródło:
Progress in Economic Sciences. - nr 1 (2014) , s. 289-301. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168287777
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Uświadomiona wizja organizacji jako kluczowy element zdolności rekonfiguracji strategicznej przedsiębiorstwa = Informed Vision of the Organization as a Key Element in the Ability of Strategic Reconfiguration of Enterprises
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 359 (2014) , s. 179-187. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287781
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Zjawisko wielokulturowości w przedsiębiorstwach międzynarodowych = The Phenomenon of Multiculturalism in International Companies
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 359 (2014) , s. 188-195. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287783
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Premises for Buildng a Land Bank by Developers
Źródło:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 22, iss. 1 (2014) , s. 39-46. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168287785
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Cele i zakres innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce = Aims and Range of Innovations in Food Industry Companies in Poland
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 16, z. 2 (2014) , s. 50-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168287787
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
Public Debt Sustainability and the Participation of the New Member States in the Euro Area
Źródło:
The Poznań University of Economics Review. - vol. 14, nr 4 (2014) , s. 22-37. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research has been funded by the National Science Centre Poland under the reference number DEC-2013/09/B/HS4/01907.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287791
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
The scenarios for the future of EU public policies: the perspective of the theory of public goods
Źródło:
The Poznań University of Economics Review. - vol. 14, nr 4 (2014) , s. 7-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287793
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Oddziaływanie akumulacji rezerw dewizowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju = Foreign Exchange Reserve Accumulation and Economic Growth in Middle- Income Countries
Źródło:
Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 5 (2014) , s. 81-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach realizacji badań statutowych nr 019/WE-KMAE/01/2013/S/3019.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168287795
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Niestandardowa polityka pieniężna w krajach na średnim poziomie rozwoju - przykład Turcji = Unconventional Monetary Policy in the Developing Countries - the Case of Turkey
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 35, t. 2 (2014) , s. 431-445. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 856)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287797
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Tytuł:
"Przyzwoite zatrudnienie" jako narzędzie antykryzysowe i szansa na zrównoważony rozwój = "Decent Work" as an Anti-Crisis Tool and a Chance for Sustainable Development
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 35, t. 2 (2014) , s. 209-237. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 856)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287799
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Pozycja podmiotów zagranicznych w sektorze usług w Polsce w okresie poakcesyjnym = Position of Foreign Entities in the Service Sector in Poland in the Post-Accession Period
Źródło:
Unia Europejska.pl. - nr 5 (228) (2014) , s. 36-44. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287833
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
[Review]
Źródło:
JCMS: Journal of Common Market Studies. - vol. 52, iss. 1 (2014) , s. 177-178
Nr:
2168287863
recenzja
78

Autor:
Bukowski Sławomir Ireneusz , Garlińska-Bielawska Joanna
Tytuł:
Eksport do Niemiec jako czynnik wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2000-2012 = Export to Germany as a Factor of Economic Growth in Poland in the Period of 2000-2012
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 3, t. 303 (2014) , s. 45-60. - Tytuł numeru: Makroekonomia gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288007
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Entrepreneurial Education for Social Responsibility = Kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej w nauczaniu przedsiębiorczości
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 10 (2014) , s. 346-353. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288091
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Was the Great Deflation of 1929-33 Inevitable?
Źródło:
Journal of International Studies. - vol. 7, nr 2 (2014) , s. 46-56. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168288125
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Tytuł:
Behavioral Economics Approaches to Public Policy
Źródło:
Journal of International Studies. - vol. 7, nr 2 (2014) , s. 33-45. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168288127
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Traditional Protectionism Versus Behind-the-border Barriers in the Post-crisis Era : Experience of Three Groups of Countries : the EU, NAFTA and BRICS
Źródło:
Journal of International Studies. - vol. 7, nr 2 (2014) , s. 141-151. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168288129
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Wpływ akcesji krajów Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej na strukturę wymiany handlowej ugrupowania = Central and Eastern European Countries' Accession to the European Union : the Impact on the Trade Structure
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 33 (2014) , s. 62-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288131
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
Tytuł:
Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce = Institutionalization of Residential Property Management in Poland
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 2 (88) (2014) , s. 33-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288215
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk: Wpływ wspólnej polityki rolnej na zmiany w rolnictwie = Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk: Impact of the Common Agricultural Policy on Changes in Agriculture
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2 (339) (2014) , s. 166-169
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168288427
recenzja
86

Tytuł:
Założenia metodyczne audytu technologicznego = Methodological Assumptions of Technology Audit
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014) , s. 9-21. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288433
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Idea federacji politycznej w praktyce integracji państw Afryki Wschodniej = The Idea of Political Federation in the Integration Reality of East African Countries
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 33 (2014) , s. 238-248. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288605
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Kwestie dotyczące rolnictwa w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji = Agricultural Issues in the Negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 33 (2014) , s. 285-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288607
artykuł w czasopiśmie
89

Autor:
Tytuł:
Otwarta innowacja a internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej współczesnych przedsiębiorstw = The Open Innovation and the Internationalization of Research and Development Activity of Contemporary Enterprises
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 33 (2014) , s. 459-469. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288611
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw = Methodical Assumptions for Examining Relation Strategies and Configuration in Supply Network
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014) , s. 75-86. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288627
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014) , s. 107-119. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288759
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Metodologia apragmatyczna nauk o zarządzaniu = Unpragmatic Methodology of Management Science
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1A (2014) , s. 135-147. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168289049
artykuł w czasopiśmie
93

Autor:
Tytuł:
Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw - pokryzysowe next steps = Justice and Responsibility in the Activities of Companies - post-crisis Next Steps
Źródło:
Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - nr 156 (2014) , s. 107-133. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Nr:
2168289315
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Sytuacja kobiet w krajach arabskich w obszarach edukacji, pracy zarobkowej i praw politycznych = The Situation of Women in the Arab Countries in the Areas of Education, Pay Work and Political Life
Źródło:
Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - nr 156 (2014) , s. 251-281. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Nr:
2168289375
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Autor:
Tytuł:
Patent Pools in Light of European Union Competition Law
Źródło:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 13, nr 4 (2014) , s. 523-532. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168289783
artykuł w czasopiśmie
96

Autor:
Tytuł:
Strukturalne problemy działalności badawczo-rozwojowej w Polsce = The Structural Problems of the Research and Development Activity in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 369, t. 2 (2014) , s. 52-62. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168289787
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków = Activities of Municipalities in Respect of Housing - the Example of Krakow Municipality
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 3(89) (2014) , s. 49-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290129
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Autor:
Tytuł:
Kluczowe wskaźniki ryzyka w procesie zarządzania w warunkach ryzyka operacyjnego w banku = The Use of Key Risk Indicators in Operational Risk Management in Banks
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) (2014) , s. 41-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290139
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Nowoczesne paradygmaty zarządzania jako element podnoszenia wartości spółek przemysłu spożywczego = Modern Management Paradigms as an Element of the Value Enhancement of Companies in the Food Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) (2014) , s. 57-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290141
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Możliwości wspierania eksportu w świetle międzynarodowych zobowiązań Polski = Support for Exports in the Light of Poland's International Obligations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290203
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów = Strengthening the Competitive Position of Small and Medium Enterprises through Project Realisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 101-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290205
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Tytuł:
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw województwa lubelskiego - wyniki badań = The Innovation Activities of Enterprises in Lubelskie Voivodeship - Research Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 117-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290207
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Mechanizmy kształtowania ładu korporacyjnego stosowane przez fundusze venture capital w inwestycjach w Polsce = Corporate Governance Mechanisms Used by Venture Capital Funds in Their Investments in Poland
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 91, cz.2 (2014) , s. 259-279. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290239
artykuł w czasopiśmie
104

Autor:
Belniak Stanisław , Gołaś-Podolec Magdalena
Tytuł:
Prohibited Contractual Provisions in Developer Contracts of Cracow Housing Investments = Niedozwolone postanowienia umowne w umowach deweloperskich inwestycji mieszkaniowych Krakowa
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 90 (4) (2014) , s. 13-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290247
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
The Rationality of Real Estate Management : the Aims of Ownership in the Private and Public Sector = Racjonalność gospodarowania nieruchomościami w kontekście celów posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 90 (4) (2014) , s. 77-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290263
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
106

Autor:
Głuszek Edyta Izabela , Zięba Małgorzata
Tytuł:
Property Accounting in Commercial Property Management = Rozliczenia finansowe w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 90 (4) (2014) , s. 83-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290265
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Autor:
Fudaliński Janusz , Pawlak Krzysztof
Tytuł:
Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych = Innovation Management in Procurement Processes in International Corporations - Institutional Approach
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (2014) , s. 10-16. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290427
artykuł w czasopiśmie
108

Konferencja:
15. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Polska, od 2014-04-02 do 2014-04-04
Tytuł:
Kryteria inwestycyjne aniołów biznesu = Investment Criteria Used by Business Angels
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 66 (2014) , s. 607-618. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 803)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290449
artykuł w czasopiśmie
109

Autor:
Tytuł:
Irlandzki Senat i nieudana próba jego zniesienia = The Irish Senate and an Unsuccessful Attempt to Abolish It
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290489
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Żandarmeria Wojskowa - oddziały służące zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce i Unii Europejskiej = The Military Gendarmerie and Its Task in Enforcing, Providing and Ensuring Order and Security in Poland and the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014) , s. 21-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290497
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Wizja państwa polskiego w programach politycznych Samoobrony RP = Wizja państwa polskiego w programach politycznych Samoobrony RP. = The Vision of the Polish State Propagated by Self-Defense Party in Its Documents
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014) , s. 41-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290555
artykuł w czasopiśmie
112

Autor:
Tytuł:
Znaczenie przemysłu w gospodarce i polityce regionalnej Unii Europejskiej = The Importance of Industry in the Economy and the Regional Policy of the European Union
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 26 (2014) , s. 31-45. - Tytuł numeru: Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290665
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Linking Regional Knowledge Laboratory and Growth of SMEs - Empirical Investigation in Southern Region of Poland
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 26 (2014) , s. 113-131. - Tytuł numeru: Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290669
artykuł w czasopiśmie
114

Autor:
Zięba Stanisław , Przybylska Krystyna , Banaś Jan , Bujoczek Leszek
Tytuł:
Obszary ochrony zachowawczej w parkach narodowych jako punkt odniesienia dla rozwoju zrównoważonej gospodarki leśnej = Strictly Protected Areas in National Parks as Reference in Sustainable Forest Management
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 12, nr 4 (2014) , s. 145-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168290851
artykuł w czasopiśmie
115

Autor:
Alwasiak Stanisław , Lewandowska-Kalina Monika , Kalina Lech , Kowalewski Oskar , Możdżeń Michał , Rybiński Krzysztof
Tytuł:
Interes publiczny a interesy grupowe w polskim ustawodawstwie = Public Interest and Group Interests in the Polish Legislation
Źródło:
Ekonomista. - nr 3 (2014) , s. 349-365. - Summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168290855
artykuł w czasopiśmie
116

Autor:
Tytuł:
Europejski system walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego - mechanizm tworzenia kapitału ludzkiego czy biurokratycznego? = European System of Validation of Non-Formal and Informal Learning - a Mechanism of the Creation of Human Capital or Bureaucratic Capital?
Źródło:
Unia Europejska.pl. - nr 6 (229) (2014) , s. 25-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290869
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Budzanowska-Drzewiecka Małgorzata , Jedynak Monika
Tytuł:
Znaczenie kraju pochodzenia (COO) w ocenie mało i wysoko angażujących produktów przez młodych konsumentów w Polsce = Importance of the Country-of-Origin in Evaluation of Low and Highly Involving Products Among Young Adults in Poland
Źródło:
Zarządzanie w Kulturze = Culture Management. - t. 15, z. 4 (2014) , s. 359-375. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168290871
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Kryzys zadłużenia jako stymulator reform w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich Unii Europejskiej = The Financial Crisis as a Stimulator of Reforms in the Health Systems of Member States of the European Union
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 346 (2014) , s. 92-102. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290889
artykuł w czasopiśmie
119

Autor:
Tytuł:
Pomiar wartości przedsiębiorstwa w warunkach i niepewności i ryzyka = Creation of the Enterprise Value under Uncertainty and Risk
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 3, cz. 2 (2014) , s. 5-23. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290921
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom - specjalność Polityka i komunikacja międzynarodowa 2014
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (61) (2014) , s. 5. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168290973
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Uroczystość odnowienia doktoratu profesora Antoniego Fajferka
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014) , s. 22-23. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291121
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
122

Autor:
Tytuł:
"25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania"
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014) , s. 28-29. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291139
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Wykorzystanie techniki zatrzymania ryzyka przez średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce w świetle badań ankietowych = Using Risk Retention Techniques by Medium-sized and Large Companies in Poland in the Light of Survey Research
Źródło:
Wiadomości Ubezpieczeniowe. - nr 3 (2014) , s. 31-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291227
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Building Competitive Advantage Through Social Value Creation - a Comparative Case Study Approach to Social Entrepreneurship = Przewaga konkurencyjna oparta na wartości społecznej - analiza porównawcza czynników konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych
Źródło:
Problemy Zarządzania. - vol. 12, nr 4 (49), t. 2 (2014) , s. 56-71. - Tytuł numeru: Constructing & Deconstructing Creative Practices of Management - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168291267
artykuł w czasopiśmie
125

Autor:
Tytuł:
Reprezentanci z UEK i KSB UEK uczestnikami Astana Economic Forum
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014) , s. 75-76. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291379
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Dokąd zmierza Ukraina?
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014) , s. 82. - Dostępny także w wersji on-line