Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Typ publikacji: Artykuły od roku: 2013 do roku: 2013
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 229.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Tytuł:
Adams Smiths unsichtbare Hand und das Gefangenendilemma
Źródło:
Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. - 135 (2013) , s. 47-50
Tryb dostępu:
Nr:
2168251872
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Unemployment in Rural Areas in Poland = Bezrobocie na obszarach wiejskich w Polsce
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia = Acta Scientiarum Polonorum. Ekonomia. - 12(1) (2013) , s. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168253814
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Rozwijanie kreatywności jako fundament innowacyjności = Developing Creativity as a Foundation for Innovation
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 4, nr 6 (2013) , s. 95-114. - Tytuł numeru: Patriotyzm i tożsamość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168255412
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Factors of Spatial Diversification of EU Funds Absorption in Agriculture of Poland = Faktory ύzemnej diverzifikácie absorpcie fondov EÚ v pol'nohospodárstve Pol'ska
Źródło:
Ekonomika pol'nohospodárstva = Economics of Agriculture. - no. 2 (2013) , s. 5-18. - [odczyt: 26.06.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168256602
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Konwergencja dochodowa i technologiczna państw Unii Europejskiej w latach 2000-2011 = Income and Technological Convergence across European Union Countries in Years 2000-2011
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013) , s. 40-52. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256696
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem = The Modern Risk Management in Behavioral Finance Perspective Theory
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 4 (2013) , s. 407-422. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168257472
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wycena marki na przykładzie przedsiębiorstwa Kopalnia Soli w Wieliczce = Brand Valuation on the Example of Wieliczka Salt Mine
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 4 (2013) , s. 621-638. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168257488
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Professionalization of Human Resource Management in Small and Medium Enterprises
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013) , s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260056
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Innovations and Sustainable Development Outlineof Problems = Innovations and Sustainable Development Outlineof Problems
Źródło:
Equilibrium. - vol. 8, iss. 1 (2013) , s. 71-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168260142
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce = Technological Innovation in the Polish Food Industry Companies
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 15, z. 3 (2013) , s. 403-408. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168260458
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Instrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 5 (269) (2013) , s. 62-74. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168260708
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego a kształtowanie zasobów niematerialnych małych i średnich przedsiębiorstw = Human Capital Reporting and the Shaping of Small and Medium Enterprise Intangible Resources
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013) , s. 139-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168261144
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market
Źródło:
Economic Horizons = Ekonomski horizonti. - vol. 15, nr 1 (2013) , s. 63-77. - [odczyt: 04.10.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168261720
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Use of the Agency Theory to Analyze the Commissioning System of Commune Real Estate Management
Źródło:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 21, iss. 3 (2013) , s. 43-50. - [odczyt: 08.10.2013] - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168261834
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora : (zarys problematyki) = The Concept of Social Management in the Third Sector Organizations : (Outline of Issues)
Źródło:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 1 (2013) , s. 42-47. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168262602
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Kraków jako miasto kreatywne - adaptacja koncepcji R. Floridy = Kraków as a City of Creative Class - Adaptation of the Concept of R. Florida
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 290 (2013) , s. 95-113. - Tytuł numeru: Oblicza innowacyjności w regionie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263464
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Znaczenie procedur administracyjnych w kontekście instytucjonalnych uwarunkowań działalności inwestycyjnej = The Importance of Administrative Procedures in the Contexts of Institutional Determinants of Land Development
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 83 (2013) , s. 24-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168263800
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Uwarunkowania formalnoprawne przygotowania budowlanego procesu inwestycyjnego = Formal and Legal Conditions of Real Estate Predevelopment
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 83 (2013) , s. 30-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168264042
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Uwarunkowania ekonomiczne inwestowania w budynki zrównoważone = Economic Conditions for Investment in Sustainable Buildings
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013) , s. 13-27. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168265258
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast = Review of Local Barriers to Investment in the Context of Investment Attractiveness of Polish Cities
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013) , s. 241-251. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Grant pt. Instytucjonalne uwarunkowania działalności inwestycyjnej w Polsce w kontekście zarządzania publicznego na przykładzie wy - branych miast. Nr umowy 4143/B/H03/2011/40.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168265260
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w warunkach kryzysu gospodarczego = Prospects for the Development of PPP in Poland During the Global Financial Crisis
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013) , s. 246-358. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168265262
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowy handel technologiami w dobie gospodarki opartej na wiedzy - Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej = International Trade of Technologies at Knowledge Based Economy Time - Poland and Selected European Union Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 57 (2013) , s. 483-496. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 756)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266054
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
The National Labour Market Policies in the European Union : between Europeanization and Re-nationalization = Krajowe polityki rynku pracy w następstwie europejskiego kryzysu zadłużenia finansów publicznych : między europezacją a renacjonizacją
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 4, nr 8 (2013) , s. 93-110. - Tytuł numeru: Europeizacja Europy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168266144
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Europeizacja - próba systematyki i konceptualizacji podejść badawczych = Europeanization - an Attempt to Systematize and Conceptualize Research Approaches
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 4, nr 8 (2013) , s. 15-50. - Tytuł numeru: Europeizacja Europy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168266146
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Demand for Sustainable Office Space in Poland : the Results from a Conjoint Experiment in Krakow
Źródło:
Property Management. - vol. 31, nr 5 (2013) , s. 404-419. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The authors would like to acknowledge the financial support of Polish National Science Centre. This paper has been written on the basis of research financed from the National Science Center grant (nr 2089/B/H03/2010/39).
Nr:
2168266328
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Rozwój gospodarczy a poziom wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna = Economic Development and Income Level in UE Countries - Taxonomic Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 57 (2013) , s. 631-645. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 756)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266554
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2011 = The Export Activity of Entities With Foreign Capital in Poland in the Years 2004-2011
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 57 (2013) , s. 647-658. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 756)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266556
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej = The International Competitiveness of the Polish Economy Compared to the Visegrad Group's Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 57 (2013) , s. 47-59. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 756)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266558
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Uwarunkowania i czynniki rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych = Conditions and Development Factors of Polish Agri-Food Exports
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 57 (2013) , s. 217-233. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 756)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266560
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Polska na tle kryzysu sfery realnej gospodarki krajów Unii Europejskiej = Poland and the Real Economy Crisis of the European Union Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 57 (2013) , s. 331-343. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 756)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266562
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Współczesne problemy rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu = Key Problems of Management Science Development
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013) , s. 163-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266618
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji = Model of Management Methods Selection as an Instrument Determining Organization's Success
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013) , s. 377-387. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266622
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rynku pracy - badania ankietowe = Students of the Economic University in Kraków on the Labour Market - Questionnaire Survey
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 134 (2013) , s. 136-146. - Tytuł numeru: Regionalne i lokalne problemy rynku pracy
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266808
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii = Tool Selection for Strategy Formulation and Implementation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 24 (97) (2013) , s. 333-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał na podstawie badań statutowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pt. Metodologia projektowania i implementacji strategii, praca pod kierunkiem M. Lisińskiego (Umowa nr 39/KAS/1/2012/S/039).
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168266816
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Models as Tools of Analysis of a Network Organisation
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013) , s. 96-108. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266836
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Structural Analysis of the Management Science Methodology
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 11, nr 1 (2013) , s. 109-136. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266838
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013) , s. 137-152. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266840
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013) , s. 153-167. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266842
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013) , s. 168-187. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266844
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Covered Bonds as a Source of Financing Residential Properties in Poland = Listy zastawne jako źródło finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 86(4) (2013) , s. 48-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168266902
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Non-fiscal Incentives and Challenges of Property Tax Reform in Poland = Pozafiskalne bodźce oraz wyzwania reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 86(4) (2013) , s. 54-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266906
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Lis Stanisław , Skuza Krzysztof
Tytuł:
Mechanizmy współfinansowania kosztów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej : analiza porównawcza = Cost-sharing Mechanisms of the Health Care Systems in Selected EU States : a Comparative Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013) , s. 25-37. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267142
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Struktura zasobów ludzkich dla nauki i techniki w krajach Unii Europejskiej = The Structure of Human Resources for Science and Technology in EU Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013) , s. 5-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267148
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa = The Influence of Crisis on Small Enterprise Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013) , s. 39-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267158
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Chorwacja nowym państwem członkowskim Unii Europejskiej = Croatia - a New EU Member State
Źródło:
Unia Europejska.pl. - nr 4 (221) (2013) , s. 10-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168268018
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
The Characterisation of Unemployment in Poland
Źródło:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - Vol. 4, no. 2 (2013) , s. 134-141. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168268102
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
The Concept of a Banking Union - Risks and Opportunities for the Banking Sector in Poland : Risk Evaluation and Recommendations
Źródło:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - Vol. 4, no. 2 (2013) , s. 71-76. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168268204
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Ewolucja paradygmatów organizacji jako element zmiany praktyki zarządzania w wymiarze strategii przedsiębiorstwa = Evolution of Organization Paradigms as an Element of Changes in the Practices Management in Business Strategy Dimension
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 277 (2013) , s. 24-32. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269092
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Otwarta komunikacja wewnętrzna - imperatyw współczesnych organizacji = Open Communication - a contemporary imperative
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (156) (2013) , s. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168269398
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Ujawnianie ryzyka przez spółki debiutujące na rynku NewConnect : badanie empiryczne = The Disclosure of Risk Factors by Companies Listed in the NewConnect Market : An Empirical Investigation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 73-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270360
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Stabilizacja kursów walutowych w obliczu kryzysu finansowego - próba oceny = Exchange Rate Stabilisation at a Time of Financial Crisis - an Attempt at Assessment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 91-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270362
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Alwasiak Stanisław , Lewandowska-Kalina Monika , Kalina Lech , Kowalewski Oskar , Możdżeń Michał , Rybiński Krzysztof
Tytuł:
What Determines State Capture in Poland?
Źródło:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 21, nr 4 (123) (2013) , s. 86-109. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270378
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych = Entrepreneurship Education Towards Modern Civilization and Economic Challenges
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 9 (2013) , s. 246-257. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270406
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Jak dyskutować o euro?
Źródło:
Rzeczpospolita. - 4 stycznia (2013) , s. B11
Nr:
2168270860
artykuł nierecenzowany
55

Tytuł:
Jaka strategia po rekonstrukcji
Źródło:
Rzeczpospolita. - 28 listopada (2013) , s. B10
Tryb dostępu:
Nr:
2168270864
artykuł nierecenzowany
56

Tytuł:
Niepodległość w Unii : głos posła czy politologa?
Źródło:
Gazeta Wyborcza. - nr 31 (6 lutego) (2013) , s. 9
Nr:
2168270868
artykuł nierecenzowany
57

Tytuł:
Pragmatyzm czy demontaż gospodarki?
Źródło:
Rzeczpospolita. - 5 sierpnia (2013) , s. B8
Nr:
2168270870
artykuł nierecenzowany
58

Tytuł:
Prezes NBP stawia strefie euro warunek
Źródło:
Rzeczpospolita. - 9 kwietnia (2013) , s. B11
Nr:
2168270874
artykuł nierecenzowany
59

Tytuł:
Sprawa euro : dyskusja czy różne wypowiedzi?
Źródło:
Rzeczpospolita. - 5 lutego (2013) , s. B11
Nr:
2168270876
artykuł nierecenzowany
60

Autor:
Tytuł:
Metoda badawcza ekonomii w ujęciu Edwarda Taylora = The Research Method of Edward Taylor in Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013) , s. 5-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270902
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej = Risk in Economic Activity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013) , s. 17-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270904
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Tytuł:
Potrzeba zarządzania ryzykiem działalności i jego mitygacji przez podmioty gospodarcze jako konsekwencja niepewności i niestabilności współczesnych rynków międzynarodowych = The Need for Risk Management and Mitigation by Business Organisations as a Consequence of Uncertainty and Instability in Today's International Markets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013) , s. 37-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270906
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Działania deregulujące rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia = Deregulation Measures for the Labour Market in Poland and Other EU Countries - Applying Selected Flexible Forms of Employment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013) , s. 65-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270908
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Polityka społeczna w Polsce wobec przemian europejskiego modelu społecznego = Social Policy in Poland and the Transformation of the European Social Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013) , s. 85-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270912
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach fuzji i przejęć - wybrane zagadnienia = M&A Activity among Small- and Medium-sized Enterprises - Selected Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 905 (2013) , s. 69-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270934
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Pach-Gurgul Agnieszka , Soliński Bartosz
Tytuł:
Kultura energetyczna kraju jako czynnik determinujący "nową politykę energetyczną" Unii Europejskiej = Country's Energy Culture as a Determinant of the "New European Union Energy Policy"
Źródło:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (23) (2013) , s. 17-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270960
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Prospołeczne stymulowanie zaangażowania organizacyjnego jako aspekt działań ekonomicznych w warunkach kryzysu = Pro-Social Stimulation of Organizational Engagement as an Aspect of Economic Actions during Crisis
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013) , s. 372-382. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271080
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
An Analysis of the Absorption of Funds within the Framework of the EU Common Agricultural Policy in Poland in the Years 2007-2013 = Analiza absorpcji środków w ramach Wspólnej Polityki rolnej UE w Polsce w latach 2007-2013
Źródło:
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych = Problems of Small Agricultural Holdings. - nr 1 (2013) , s. 101-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168271112
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Globalization, Ethical Culture Conflict, and the need for "Shared Values"... Whirlpool goes to India
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013) , s. 25
Tryb dostępu:
Nr:
2168271192
artykuł nierecenzowany
70

Tytuł:
Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego spółek indeksu WIG-Spożywczy - wybrane zagadnienia = Good corporate governance practices of companies WIG-food index, selected issues
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 6 (2013) , s. 312-330. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271200
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii w polskim przemyśle przetwórczym w latach 2004-2010 = Foreign Direct Investments and Transfer of Technology in the Polish Manufacturing Sector during the Years 2004-2010
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013) , s. 69-80. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271346
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Tytuł:
Zagraniczne finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w kontekście dynamizowania postępu technologicznego = R&D Funds from Abroad in the Context of the Technological Change
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013) , s. 135-146. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271348
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Tytuł:
Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej po wybuchu globalnego kryzysu gospodarczego = Common International Trade Policy of the European Union after the Outbreak of Global Economic Crisis
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013) , s. 177-191. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271350
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Tytuł:
Konieczność zmian w strukturze siatki finansowej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo usług finansowych : perspektywa ryzyka = Need for Changes in the Structure of the European Union Financial Safety Net and Security Financial of Services : the Risk of Perspective
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013) , s. 192-204. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271352
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Jest taki szczególny dzień
Źródło:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK. - nr 3 (62) (2013) , s. 15-16
Nr:
2168271362
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
W drodze na szczyt, czyli kalendarium XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Źródło:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK. - nr 3 (62) (2013) , s. 18-19
Nr:
2168271364
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Przepustka do kariery
Źródło:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK. - nr 3 (62) (2013) , s. 20-21
Nr:
2168271366
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis
Źródło:
Financial Assets and Investing. - no. 3 (2013) , s. 25-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168272312
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Tytuł:
Przywództwo zorientowane na współpracę = Leadership Targeted on Cooperation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 49 (2013) , s. 213-223. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1144)
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168272586
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Kryzys kontraktu psychologicznego między pracownikiem a organizacją jako wynik kryzysu finansów publicznych na przykładzie pracowników oświaty = Psychological Contract Crisis between Employees and Organizations due to Public Finances Crisis
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013) , s. 383-391. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168272604
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Przesłanki podejmowania inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego - analiza porównawcza na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego = The Premises of Public-Private Partnership (PPP) - A Comparative Analysis Based on Selected Municipalities in Małopolska
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 125-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273164
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski = Global and Regional Determinants of Energy Security of Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 139 (2013) , s. 93-100. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168273386
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Współczesny kryzys ekonomiczny = Contemporary Economic Crisis
Źródło:
Przegląd Zachodni. - R. 69, nr 4(349) (2013) , s. 63-82. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168273636
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Technical Efficiency Measurement of Dairy Farms in Poland : an Application of Bayesian VED Model
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics. - vol. 14 (XIV), nr 2 (2013) , s. 78-88. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168274883
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Kryteria stosowane przez fundusze venture capital w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych = Criteria Used by Venture Capital Funds in Making Investment Decisions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 60 (2013) , s. 95-104. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 761)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168275475
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Wybrane systemy wspomagające zarządzanie zrównoważonym rozwojem w małych i średnich przedsiębiorstwach = Some Systems Supporting Sustainable Development Management in Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 6A, t. 2 (2013) , s. 296-305. - Tytuł numeru: Trendy, wyzwania i dylematy zrównoważonego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168275663
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida Colandera stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności (complexity economics) = The Role of Institutions in the Post-Walrasian Economics of David Colander and Complexity Economics
Źródło:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - Nr 2-3(24-25) (2013) , s. 90-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168275691
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Kontrowersje wokół charakteru ożywienia po kryzysie finansowym i recesji = Controversy Over the Nature of Recovery from Financial Crisis and Recession
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - R. 24, nr 11-12 (267-268) (2013) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168275743
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
An Empirical Investigation into the EU Policy in Favour of Business Succession among Polish Family Firms = An Empirical Investigation into the EU Policy in Favour of Business Succession among Polish Family Firms
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 4, nr 9 (2013) , s. 107-133. - Tytuł numeru: Beyond the Horizon - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168275971
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego : (studium przypadku gminy) = The Education as the Development Factor of the Information Society : (Case Study of the Commune)
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 32 (2013) , s. 49-60. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168276345
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Macroeconomic Determinants of Intellectual Capital Quality
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (27) (2013) , s. 9-23. - Summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168277513
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Innovativeness of Polish Small and Medium-sized Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013) , s. 55-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168278253
artykuł w czasopiśmie
93

Autor:
Tytuł:
Ekonomia personalistyczna jako próba reorientacji ekonomii = Personalist Economics as an Attempt at Economics Reorientation
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 142-153. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278375
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Koszty bankructwa państwa = Costs of Sovereign Default
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 154-162. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278377
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu = The Dilemmas of Interventionism in Times of Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 358-369. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278381
artykuł w czasopiśmie
96

Autor:
Tytuł:
Budowa nowej architektury regulacyjnej w Europie jako element zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej - rozwiązania pokryzysowe : próba oceny i wnioski dla Polski = Construction of a New Regulatory Architecture in Europe as an Element of Financial Instability Risk Management - Post-crisis Solutions : Attempt of Assessment and Implications for Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 559-572. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278383
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Współczesny kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski = The Contemporary Economic Crisis and Foreign Direct Investment Inflow into Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 584-600. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278385
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Inwestycje w szkolenia zawodowe w świetle teorii ekonomicznej = Investments in VET Programmes : Framework for an Economic Analysis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 695-705. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278387
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Wpływ spowolnienia gospodarczego na zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce = Impact of Economic Slowdown on Households' Debt in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 765-777. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278391
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych w Polsce jako przykład bariery wejścia na rynek pracy = Expectations of Employers Towards Graduates of Universities in Poland as an Example of Barriers to Enter the Labor Market
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 861-871. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278393
artykuł w czasopiśmie
101

Autor:
Tytuł:
Znaczenie instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2012 = The Importance of Business Environment for Small and Medium-sized Enterprises in 2007-2012
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 307 (2013) , s. 176-189. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278569
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Samozatrudnienie w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce = Self-employment During the Economic Slowdown in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 307 (2013) , s. 477-488. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278577
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Identyfikacja struktur klastrowych oraz efekty ich funkcjonowania w Unii Europejskiej = Identification of Cluster Structures and Effects of their Operation in the European Union
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 156 (2013) , s. 137-155. - Tytuł numeru: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekt mikro- i mezospołeczny
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279011
artykuł w czasopiśmie
104

Autor:
Tytuł:
Services Centres in Poland as the Consequences of the Information Revolution
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 150 (2013) , s. 76-88. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279015
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Samozatrudnienie jako element systemowego wsparcia rynku pracy w Polsce = Self-employment as Part of the Suport System of Labor Market Policy in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 145 (2013) , s. 197-207. - Tytuł numeru: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekty makro- i mezoekonomiczne
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279033
artykuł w czasopiśmie
106

Autor:
Tytuł:
Natura i różnorodność ryzyka systemowego i jego wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw : próba oceny = The Nature and Variety of Systemic Risk and Its Impact on the Competitiveness of Polish Enterprises : The Attempt to Assess
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 57 (2013) , s. 497-510. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 756)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279037
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Kapitał ludzki przedsiębiorców jako kryterium decyzyjne w inwestycjach funduszy venture capital = Entrepreneurs' Human Capital as a Decision Criterion among Venture Capital Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013) , s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279261
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Różnorodność form międzynarodowej pracy i jej implikacje dla zarządzania zasobami ludzkimi = Various Forms of International Work and Their Implications for Human Resource Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013) , s. 37-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279267
artykuł w czasopiśmie
109

Autor:
Tytuł:
Nieautoryzowany obrót jako źródło ryzyka operacyjnego : wybrane przypadki = Unauthorised Trading as a Source of Operational Risk - Selected Cases
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013) , s. 79-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279941
artykuł w czasopiśmie
110

Autor:
Tytuł:
Debata samorządowa
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013) , s. 28
Tryb dostępu:
Nr:
2168280127
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Cele i kierunki restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Objectives and Directions of Employment Restructuring in the Company
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 1 (2013) , s. 195-208. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280321
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Innowacyjność jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów = Innovation as an Instrument for Improving the Competitiveness of Regions
Źródło:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 6 (2013) , s. 211-221. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168280343
artykuł w czasopiśmie
113

Autor:
Molendowski Edward , Żmuda Małgorzata
Tytuł:
Changes in Competitiveness Among the Visegrad Countries after Accession to the European Union : a Comparative Analysis Based on a Generalized Double Diamond Model = Zmiany konkurencyjności krajów grupy wyszehradzkiej po akcesji do Unii Europejskiej : analiza porównawcza w oparciu o uogólniony model podwójnego diamentu przewag konkurencyjnych
Źródło:
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - vol. 16, nr 4 (2013) , s. 121-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168280405
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Perspektywy wykorzystania gazu łupkowego w energetyce Unii Europejskiej = Prospects of the Use of Shale Gas in the EU Power Sector
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 21 (2013) , s. 63-77. - Tytuł numeru: Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280509
artykuł w czasopiśmie
115

Autor:
Tytuł:
Priorytety polityki przemysłowej w Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysu globalnego = The Priorities of Industrial Policy in European Union Towards Challenges of the Global Crisis
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 21 (2013) , s. 47-62. - Tytuł numeru: Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280511
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = The Importance of Turkey for the Energy Security in the European Union
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (26) (2013) , s. 49-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168280895
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013) , s. 20-21
Tryb dostępu:
Nr:
2168281699
artykuł nierecenzowany
118

Tytuł:
Przemysł spożywczy : otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013) , s. 6-10
Tryb dostępu:
Nr:
2168281845
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Miasto kreatywne : konferencja Katedry Studiów Europejskich i Klubu Jagiellońskiego
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013) , s. 14
Tryb dostępu:
Nr:
2168281861
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom specjalności Polityka i komunikacja międzynarodowa 2013
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013) , s. 15
Tryb dostępu:
Nr:
2168281863
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Zamiast specjalności: Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna : nowy projekt na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013) , s. 16-17
Tryb dostępu:
Nr:
2168281879
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
122

Autor:
Tytuł:
25 lat kształtowania się polskiego systemu partyjnego - teoria i praktyka = The Polish Party System after 25 Years - Theory and Practice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 921 (2013) , s. 35-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282667
artykuł w czasopiśmie
123

Autor:
Tytuł:
Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w zgodzie z dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych - CRD IV = Calculating Capital Requirements for Operational Risk in Compliance with the Capital Requirements Directive IV (CRD IV)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 921 (2013) , s. 71-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282671
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Zastosowanie analizy spektralnej do weryfikacji hipotezy o rozłączeniu się gospodarek rozwiniętych i wschodzących = Spectral Analysis-based Verification of the Decoupling Hypothesis between Developed and Emerging Economies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282781
artykuł w czasopiśmie
125

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna = Risk Management and Diversification in the Light of Behavioural Finance Theory and the Neumann-Morgenstern Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 67-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282783
artykuł w czasopiśmie
126

Autor:
Tytuł:
A Comparative Analysis of Quantitative Operational Risk Measurement Methods = Analiza porównawcza ilościowych metod pomiaru ryzyka operacyjnego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 83-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282785
artykuł w czasopiśmie
127

Autor:
Tytuł:
Recenzja książki "Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej", red. P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktiene, T. Williamson (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012) = Review of the book "Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej", ed. P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktienė, T. Williamson (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 111-114. - summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168282791
recenzja
128

Tytuł:
Adding Value from Human Resource Development in International Assignments = Rozwój zasobów ludzkich a tworzenie wartości w misjach zagranicznych pracowników
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 9 (2013) , s. 9-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283351
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
Wiarygodność kredytowa państw w obliczu kryzysu finansów publicznych = The Reliability of the States in the Face of Public Finance Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 315, t. 1 (2013) , s. 480-492. - Tytuł numeru: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283791
artykuł w czasopiśmie
130

Autor:
Tytuł:
Doświadczenia historyczne w zakresie niewypłacalności państw - wnioski dla współczesnej polityki gospodarczej = State Insolvency - Historical Experience and Lessons for Current Economic Policy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 315, t. 1 (2013) , s. 566-576. - Tytuł numeru: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283793
artykuł w czasopiśmie
131

Autor:
Tytuł:
Alianse technologi