Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Typ publikacji: Artykuły od roku: 2012 do roku: 2012
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 202.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Lisiński Marek , Sroka Włodzimierz , Brzeziński Paweł
Tytuł:
Nowoczesne koncepcje zarządzania w kierowaniu przedsiębiorstwami - wyniki badań = Modern Management Concepts in Managing Enterprises - Results of Research
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (2012) , s. 26-30. - Summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168225638
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Rozwój systemu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji : implikacje dla Polski = Services for the Elderly in France : Implications for Poland
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 39, nr 1 (452) (2012) , s. 8-13. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168225728
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Właściwości ryzyka pogodowego = Properties of Weather Risk
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 46, nr 1 (2012) , s. 445-452. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168225798
artykuł w czasopiśmie
4

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Tworzenie wspólnej polityki rolnej jako elementu wzmacniającego poziom bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju regionów = Creation of a Common Agricultural Policy as Part of Strengthening the Level of Food Security and Regional Development
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012) , s. 283-295. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168227934
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Badanie efektywności gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości = Inquiring Effectiveness of Municipal Asset Management
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 79 (2012) , s. 4-9. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168228908
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wybrane aspekty pomiaru efektywności w zarządzaniu kapitałem ludzkim = Selected Aspects of Effectiveness Measurement in Human Capital Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012) , s. 141-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168228980
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Koszty jakości zasobów ludzkich = The Cost of the Human Resources Quality
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2012) , s. 15-18. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168229456
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Krótkoterminowa prognoza rozwoju rynku nieruchomości handlowych i biurowych w Krakowie = Office and Retail Real Estate Market in Krakow - Short Term Forecast
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 80 (2012) , s. 38-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168229592
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Recenzja książki "Ekonomia i jej społeczne otoczenie" pod redakcją Andrzeja Czyżewskiego i Anny Matuszczak
Źródło:
Wieś i Rolnictwo. - nr 2 (155) (2012) , s. 130-137
Nr:
2168232292
recenzja
10

Autor:
Claar Victor V. , Frey Robert , Szarucki Marek , TenHaken Vicki R.
Tytuł:
Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA
Źródło:
International Journal of Business Excellence. - vol. 5, nr 3 (2012) , s. 220-237. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232388
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Przestrzenna analiza aktywności planistycznej gmin województwa małopolskiego = Municipal Spatial Planning In Malopolskie Vivodeship
Źródło:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 1 (2012) , s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168232516
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Udział jednostek sektora publicznego w tworzeniu społecznych innowacji = The Role of Public Sector's Institutions in Creating Social Innovations
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 25-33. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232518
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Rola władz lokalnych w sferze infrastruktury = The Role of Local Authorities In Infrastructure Sector
Źródło:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 2 (2012) , s. 247-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168232522
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Identyfikacja systemu zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstwa = Identification of Real Estate Management System In Enterprise
Źródło:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 3 (2012) , s. 5-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168232530
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Rynek usług zarządzania nieruchomościami w dobie kryzysu gospodarczego = Property Management Service Market in Times of Economic Crisis
Źródło:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 4 (2012) , s. 235-243. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168232532
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju = Methodological Concept of Corporate Social Responsibility Research in the Development of Strategies for Sustainable Development
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 153-170. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232546
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji = Strategic Games as a Tool for Organization Strategy Forumlation
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 195-203. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232742
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Znaczenie konwergencji w aktualnej i przyszłej polityce strukturalnej Unii Europejskiej = The Meaning of Convergence in Current and Future Structural Policy of European Union
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 24 (2012) , s. 174-185. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168233336
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Autor:
Firlej Krzysztof , Makarska Anetta
Tytuł:
Priorytety inwestycyjne i innowacyjne firm przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim = Investment and Innovation Priorities of Meat Factories in the Podkarpacie Province
Źródło:
Współczesne Zarządzanie : Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2012) , s. 32-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168234380
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Oddziaływanie polityki monetarnej na stopy procentowe i inflację = The Impact of Monetary Policy on Interest Rates and Inflation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235050
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie = The Uncertainty and The Mitigation Problem of Risk in Enterprise
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 1, cz. 1 (2012) , s. 91-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235614
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Ekspatriacja w przedsiębiorstwie międzynarodowym - z punktu widzenia centrali i oddziału goszczącego = Expatriation in an International Company - Headquarter versus Host Subsidiary Perspective
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 1, cz. 3 (2012) , s. 199-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235622
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Program Władysława Grabskiego dotyczący reform gospodarczych i finansowych II Rzeczypospolitej = Władysław Grabski's Financial and Economic Reforms Programme in the Second Republic of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012) , s. 75-80. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236600
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Uwarunkowania powstania przedsiębiorstw od początku globalnych (born global) = Conditions for the Creation of Born Global Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236604
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Kontrowersje wokół metod pomiaru stabilności wzrostu gospodarczego = Controversy Over the Methods of Measurement of Economic Growth Sustainability
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012) , s. 55-64. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237052
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Liberalne państwo dobrobytu wobec najsłabszych grup społecznych = Liberal Welfare State and the Most Vulnerable Social Groups
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012) , s. 201-209. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237074
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne determinanty zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce = Socio-Economic Determinants of Household Debt in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012) , s. 600-610. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237076
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Emisja obligacji katastrofalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jako źródło finansowania ryzyka katastrof = Issue of Catastrophic Bonds in the Range of Public Private Partnership as a Source of Disaster Risk Financing
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 247 (2012) , s. 378-389. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238194
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie audytu personelu w uelastycznieniu zatrudnienia = Using Personnel Audit in Improving the Flexibility of Employment
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012) , s. 180-188. - Tytuł numeru: Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238238
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Kariera nietradycyjna : alternatywne wzory zaangażowania zawodowego = Nontraditional Career - Alternative Patterns of Occupational Engagement
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012) , s. 317-325. - Tytuł numeru: Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238276
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Sukces czy porażka procesu repatriacji? Praktyki międzynarodowych organizacji działających w Polsce = Success or Failure of a Repatriation Process? Practices of International Corporations which Operate in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012) , s. 355-364. - Tytuł numeru: Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238278
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Proces adaptacji pracowników w organizacjach zróżnicowanych kulturowo = The Prcess of Employees' Adaptation in Culturally Diverse Organizations
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 248 (2012) , s. 291-301. - Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238326
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Factors Strengthening the Competitive Position of SME Sector Enterprises : an Example for Poland
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 58 (2012) , s. 269-278. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238628
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Migração internacional e desenvolvimento econômico
Źródło:
Estudos Avançados. - vol. 26, n. 75 (2012) , s. 137-156. - Res., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239692
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Indywidualny i społeczny wymiar dobrobytu w świetle teorii użyteczności = Individual and Social Dimension of Welfare in the Light of the Utility Theory
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 101 (2012) , s. 101-109. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teoretyczne ujęcie dobrobytu
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168241596
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Koncepcja gospodarstwa społecznego Mieczysława Bochenka i Józefa Milewskiego = The Concept of Social Economy by Mieczysław Bochenek and Józef Milewski
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 101 (2012) , s. 199-207. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teoretyczne ujęcie dobrobytu
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168241598
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Modern Forms of Expatriation in Developing Companies on International Markets = Współczesne formy ekapatriacji w rozwoju przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2012) , s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168241948
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Business Cycles and Their International Transmission - the Introduction to the Problem
Źródło:
Equilibrium. - vol. 7, iss. 3 (2012) , s. 55-72. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168242556
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Szanghajska Organizacja Współpracy - wymiar polityczny i wojskowy = The Political and Military Dimensions of the Shanghai Cooperation Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012) , s. 117-129. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244750
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wobec Zachodu w nowym wydaniu w okresie prezydentury D. Miedwiediewa - zarys problematyki = A New Edition of the Russian Federation's Security Policy Towards the West Under President D. Medvedev - an Outline
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012) , s. 131-144. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244756
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Założenia i perspektywy fenomenologicznej antropologii filozoficznej = The Assumptions and Perspectives of Phenomenological Philosophical Anthropology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012) , s. 47-56. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244764
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Recenzja książki Michała Śliwy pt. Demokracja polska. Idee - ludzie - dzieje
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012) , s. 169-175
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168244796
recenzja
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Polish Exports in the EU Market and Its Competitiveness in the Face of the Crisis
Źródło:
Chinese Business Review. - vol 11, no 12 (Serial Number 114) (2012) , s. 1015-1025. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246506
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Goldman Geoff , Bounds Maria , Buła Piotr , Fudaliński Janusz
Tytuł:
On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students
Źródło:
African Journal of Business Ethics. - vol. 6, no. 1 (2012) , s. 75-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247298
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Przyczyny kryzysu zadłużenia strefy euro i propozycje rozwiązań = The Eurozone Sovereign Debt Crisis Causes and Resolution Proposals
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 273 (2012) , s. 231-251. - Tytuł numeru: Globalne aspekty kryzysu strefy euro - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168247458
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Globalny kryzys finansowo-gospodarczy i strefy euro a sytuacja fiskalna nowych państw członkowskich (UE-10) = Recent Financial and Economic Crisis and its Impact on the Fiscal Sustainability the New Member States (EU-10)
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 273 (2012) , s. 267-284. - Tytuł numeru: Globalne aspekty kryzysu strefy euro - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168247674
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Nadzór nad rozdysponowanymi nieruchomościami gminy jako warunek racjonalnego gospodarowania = Ownership Supervision as a Condition of Rational Municipal Property Management in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 223 (2012) , s. s. 77-94. - Tytuł numeru: Z prac Katedry Inwestycji i Nieruchomości : wybrane problemy rynku nieruchomości w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247676
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Tytuł:
Kryzys strefy euro a dychotomia jej mechanizmów systemowych - próba oceny = The Crisis of the Euro Zone and the Dichotomy of its Systemic Mechanisms - an Assessment Attempt
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 273 (2012) , s. 327-343. - Tytuł numeru: Globalne aspekty kryzysu strefy euro - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168247718
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Postawa "Ja jestem OK - Ty jesteś OK" jako warunek skutecznej pomocy psychologicznej = The "I'm Ok, You'e Ok" Approach as the Condition of Efficient Psychological Support
Źródło:
Prakseologia. - nr 153 (2012) , s. 215-226. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Nr:
2168248100
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Tytuł:
Transformation of China's Innovation Policy : Selected Issues = Przeobrażenia polityki innowacyjnej Chin. Wybrane zagadnienia
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 257 (2012) , s. 105-112. - Tytuł numeru: Innovation as a Factor of the Development of the Asia-Pacific Region - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168248450
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Modern Trends in Financial Innovations on the Asian Market : An Attempt of Assessment = Współczesne tendencje w zakresie innowacji finansowych na rynku azjatyckim. Próba oceny
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 256 (2012) , s. 198-207. - Tytuł numeru: Innovation Sources of Economies in Eastern Asia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168248474
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju a rozwój obszarów miejskich = Indicators of Sustainable Development and Urban Areas Development
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Lipiec-sierpień [nr spec.] : Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, T. 2 (2012) , s. 162-171. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248884
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie koncepcji "Smart cities" do analizy zrównoważenia rozwoju wybranych regionów Unii Europejskiej = Using the "Smart Cities" Concept to Analyse Sustainable Development of the European Union's Regions
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Lipiec-sierpień [nr spec.] : Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, T. 3 (2012) , s. 101-110. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248890
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Wpływ kryzysu finansowo-gospodarczego na sytuację fiskalną w nowych krajach członkowskich (UE-10) = Recent Financial and Economic Crisis and its Impact on the Fiscal Sustainability the New Member States (UE-10)
Źródło:
Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 9, nr 4 (2012) , s. 49-72. - Tytuł numeru: Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168249200
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
ASEM - problemy i wyzwania w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. w kontekście kryzysu Unii Europejskiej = ASEM in Comparison to the Problems and Challenge in the First and the Second Decade of the 21st Century in the Context of Crisis of European Union
Źródło:
Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 9, nr 4 (2012) , s. 133-151. - Tytuł numeru: Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168249202
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Rola systemów wysoce efektywnej pracy w audycie personalnym = The Role of High Performance Work Systems in the HR Audit
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012) , s. 151-164. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249318
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Autor:
Tytuł:
Formy organizacyjne działania przedstawicieli licencjonowanych zawodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami w Polsce = Organisational Structures of Real Estate Professionals in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 19-38. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249332
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Analiza zmian przesunięcia fazowego gospodarki polskiej względem wybranych krajów Europy = Analysis of Changes in Phase Shift of Polish Economy to Selected European Countries
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 122 (2012) , s. 229-241. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168251072
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Kontrowersje wokół metod rozwiązywania kryzysu zadłużenia w krajach Unii Gospodarczo-Walutowej = The Controversy over the Methods of Solving the Eurozone Debt Crisis
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 119-128. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252170
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Unii Europejskiej a globalny kryzys gospodarczy = The European Union Foreign Direct Investment and Global Economic Crisis
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 139-150. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252174
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Wewnątrzunijny eksport Polski i jego konkurencyjność w dobie kryzysu = The Intra-EU Polish Export and its Competitiveness During the Crisis
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 175-186. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168252182
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Analiza instytucjonalna polityki klimatycznej UE = Institutional Analysis of the EU Climate Policy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 213-222. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252188
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Tytuł:
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania = Energy Security in European Union - Danger and Challenges
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 223-230. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252194
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Perspektywy rewizji oceny kryteriów konwergencji w świetle kryzysu finansowego 2007-2009 = Perspectives of Revision of Convergence Criteria Assessment in the Light of Finacial Crisis 2007-2009
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 231-239. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252196
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tytuł:
The Analysis of Possible Uses of Alternative Risk Transfer Methods in Poland in the Context of Operational Risk Reduction = Analiza możliwych zastosowań metod alternatywnego transferu ryzyka w Polsce w kontekście redukcji ryzyka operacyjnego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 889 (2012) , s. 117-128. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168252456
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Autor:
Lis Stanisław , Rosołowski Mateusz
Tytuł:
Europejskie systemy gospodarcze: dobrobyt a efektywność
Źródło:
Ekonomista. - nr 6 (2012) , s. 825-847 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168254918
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Kryzys subprime a hipoteza decouplingu = The Subprime Crisis vs the Decoupling Hypothesis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 9-21. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255214
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Polityka i instrumenty Unii Europejskiej w zakresie zwiększania zatrudnienia i zwalczania bezrobocia = The EU's Policy and Instruments for Increasing Employment and Counteracting Unemployment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 37-52. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255220
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Model biznesu a strategia przedsiębiorstwa - zakres znaczeniowy i układ relacji = Business Model and Company Strategy - Significative Range and Configuration of Relationships
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 891 (2012) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256520
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania zarządzania nieruchomościami komercyjnymi = Conditions of Commercial Properties Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 891 (2012) , s. 69-87. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256522
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
71

Autor:
Firlej Krzysztof , Rożek Agnieszka
Tytuł:
Korzyści z klasteringu transgranicznego jako innowacyjnej formy rozwoju usług turystycznych na obszarach przygranicznych Polski Południowo-Wschodniej = The Benefits of Transborder Clustering as an Innovative form of Travel-Services Development on Border Areas of South-Eastern Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 891 (2012) , s. 31-51. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256524
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Ekspatriacja jako problem jednostki - indywidualne motywy, oczekiwania, oceny = Expatriation as a Problem of an Individual - Individual Motives, Expectations, Evaluation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 891 (2012) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256526
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
The Use of Analytic Hierarchy Process to Analyse International Corporations' Operating Environment = Analiza otoczenia biznesowego przedsiębiorstw międzynarodowych za pomocą analitycznego procesu hierarchicznego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 891 (2012) , s. 19-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256528
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Luigi Sturzo: antyfaszystowska działalność na emigracji (1933-1945) = Luigi Sturzo: Anti-fascist Activity during Emigration (1933-1945)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 887 (2012) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256608
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
75

Autor:
Tytuł:
Polskie zmagania z suwerennością : recenzja książki Danuty Waniek "Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 887 (2012) , s. 87-92
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168256616
recenzja
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Ewolucja systemu partyjnego Republiki Mołdawii w latach 1992-2010 = The Evolution of the Party System in the Republic of Moldova, 1992-2010
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 894 (2012) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256620
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Polityka bezpieczeństwa Rosji za prezydentury Dmitrija Miedwiediewa a interesy Polski = Russian Security Policy and the Interests of Poland during the Presidency of Dmitry Medvedev
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 894 (2012) , s. 25-39. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256622
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Typy mentalne odbiorców a uczestnictwo w kulturze artystycznej : refleksje nad wynikami badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Krakowa = The Mental Types of Recipients of and Participation in Artistic Culture - Reflections on the Results of Research Carried out among Inhabitants of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 894 (2012) , s. 73-94. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256628
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
ASEAN in View of the Transformation of East Asian Regionalism = ASEAN wobec przeobrażeń regionalizmu wschodnioazjatyckiego
Źródło:
Ekonomia = Economics / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu]. - 3 (20) (2012) , s. 33-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168256646
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej = Reliability of Employees as Condition for Overcoming Crisis Situations in Economic Activity
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 25 (2012) , s. 105-115. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256694
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu powiązań gospodarczych Polski z zagranicą w latach 2004-2009 = The Role of Foreign Direct Investment in the Development of Polish Economic Relations with Other Countries in the Years 2004-2009
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 888 (2012) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257906
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum Rundy Doha WTO - stan i perspektywy negocjacji = Liberalisation of International Trade in Agricultural Products within the Doha Round of WTO - Current Status and Perspectives on Negotiations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 888 (2012) , s. 45-60. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257910
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
83

Autor:
Lis Stanisław , Skuza Krzysztof
Tytuł:
Dwie dekady zmian w polskim rolnictwie - wybrane problemy = Two Decades of Changes in Polish Agriculture - Selected Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 888 (2012) , s. 61-76. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257912
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
84

Autor:
Tytuł:
Korzyści związane z przystąpieniem Polski do strefy euro w perspektywie krótko- i długookresowej = The Short- and Long-term Benefits of Poland's Entrance into the Euro Area
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 888 (2012) , s. 107-119. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257918
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Krytyczna analiza modeli pomiaru efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Critical Analysis of Effectiveness Measurement Models in Human Resource Management
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 261 (2012) , s. 202-217. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168258036
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Oceny ratingowe jako element konkurencyjności wybranych systemów gospodarczych - weryfikacja na przykładzie agencji Fitch = Assessments of Rating as Part of Competitiveness of Selected Economies - Verification on the Example of Fitch Agency
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 254 (2012) , s. 323-332. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168258042
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Banki centralne po kryzysie : czy konieczne są zmiany instytucjonalne w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego? = Central Banks after the Crisis : is the Direct Inflation Targeting Strategy in Need of Institutional Changes
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 7-8 (2012) , s. 45-65. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168258444
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Tytuł:
Efekty gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i możliwości ich powiększania = Results of Community Real Estate Management and Opportunities of their Increase
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 262 (2012) , s. 261-276. - Tytuł numeru: Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168259522
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Główne tendencje w handlu zagranicznym Nowych Państw Członkowskich (UE-10) wynikające z akcesji do UE = Main Trends in Foreign trade of New Member States (EU-10) Resulting from the Accession to the EU
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 267, t. 2 (2012) , s. 106-121. - Tytuł numeru: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168259526
artykuł w czasopiśmie
90

Autor:
Tytuł:
Korporacje transnarodowe a globalna działalność badawczo-rozwojowa = Transnational Corporations and Global Research and Development Activities
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 267, t. 2 (2012) , s. 144-154. - Tytuł numeru: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168259528
artykuł w czasopiśmie
91

Autor:
Tytuł:
Wymiana handlowa krajów Unii Europejskiej a globalny kryzys finansowy = European Union Trade and Global Financial Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 267, t. 2 (2012) , s. 191-202. - Tytuł numeru: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168259530
artykuł w czasopiśmie
92

Autor:
Tytuł:
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2010 = Export Activity of Companies with Foreign Capital Share in Poland in the Years 2004-2010
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 267, t. 2 (2012) , s. 342-350. - Tytuł numeru: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168259532
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Źródła wahań realnych kursów walutowych na Litwie, Łotwie i w Polsce w kontekście kryzysu gospodarczego = Sources of Fluctuations in Real Exchange Rates in Lithuania, Latvia and Poland in the Context of the Global Financial Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 269 (2012) , s. 82-96. - Tytuł numeru: Dziś i jutro polityki spójności w Unii Europejskiej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168259534
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Otwartość polskiej gospodarki w warunkach liberalizacji przepływów kapitałowych = Openness of Polish Economy in Terms of Capital Account Liberalization
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 267, t. 2 (2012) , s. 19-29. - Tytuł numeru: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168259698
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Spowolnienie gospodarcze a wielkość firmy : wybrane wnioski z badań nad sytuacją przedsiębiorstw w latach 2008-2009 = Economic Slowdown and Firm Size - Selected Conclusions from a Survey on the Years 2008-2009
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259784
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Procesy konwergencji na europejskim rynku kredytów dla gospodarstw domowych = Convergence Processes in the European Household Credit Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012) , s. 41-55. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259786
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Autor:
Tytuł:
Otwarta metoda koordynacji jako alternatywa dla harmonizacji polityki w Unii Europejskiej - po dekadzie od wdrożenia = The Open Method of Coordination as an Alternative to Policy Harmonisation in the European Union - a Decade after Implementation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012) , s. 89-102. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259798
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Patent i jego znaczenie dla gospodarki = The Importance of Patent for the Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012) , s. 121-134. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259806
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym = The Input of Polish Economists to the Development of Economics during the Interwar Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012) , s. 135-145. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259810
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Autor:
Firlej Krzysztof , Makarska Anetta
Tytuł:
Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii = Innovative Actions in Food Industry Enterprises as a Strategy Element
Źródło:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 68 (2012) , s. 37-46. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168260152
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Zjawisko mobbingu w organizacjach = E-services in the Labor Market
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 110 (2012) , s. 169-177. - Tytuł numeru: Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168260158
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Tytuł:
Proces delokalizacji działalności badawczo-rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej = The Process of Delocalization of Research and Development Activities in the World Economy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 116 (2012) , s. 189-197. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : internacjonalizacja i konkurencja międzynarodowa : wybrane problemy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260168
artykuł w czasopiśmie
103

Autor:
Tytuł:
Problem internacjonalizacji w zakresie mitygacji ryzyka walutowego = Intenationalization Problem in the Scope of Foreign Exchange Risk Mitigation
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 116 (2012) , s. 199-208. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : internacjonalizacja i konkurencja międzynarodowa : wybrane problemy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168260170
artykuł w czasopiśmie
104

Autor:
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena , Gorzelany-Plesińska Julia
Tytuł:
Kulturowe i społeczne uwarunkowania nierówności płci w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Social and Cultural Determinants of Gender in Management of Enterprises
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 3 (746) (2012) , s. 34-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168260222
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
The Formation and Effects of Clusters in the European Union = The Formation and Effects of Clusters in the European Union
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - nr 8 (2012) , s. 97-126 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168260832
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
106

Autor:
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena , Gorzelany-Plesińska Julia
Tytuł:
CRM Systems in Customer Relationship Development in the Banking Sector = Systemy CRM w marketingu relacji w sektorze bankowym
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 7 (2012) , s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168260898
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
European Regions in the Light of Global Challenges
Źródło:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - No. 1, vol. 3 (2012) , s. 119-124. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261046
artykuł w czasopiśmie
108

Autor:
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena , Gorzelany-Plesińska Julia
Tytuł:
Technological Innovations in Pcim Community = Innowacje technologiczne w gminie Pcim
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 9 (2012) , s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168261054
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Wpływ kryzysy finansowego i ekonomicznego na bilans płatniczy krajów rozwijających się w latach 2008-2010 = The Impact of the Financial and Economic Crisis on the Developing Countries' Balance of Payments During the Years 2008-2010
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012) , s. 30-49. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168261682
artykuł w czasopiśmie
110

Autor:
Tytuł:
Skutki globalnego kryzysu finansowego dla wymiany handlowej grupy G-20 = The Effects of Global Financial Crisis on the G-20 International Trade
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012) , s. 121-137. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168261684
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie = Specifics of Strategic Planning in Small Business
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 26 (2012) , s. 295-307. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168261922
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji = Identify Training Needs in the Organization
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 26 (2012) , s. 249-257. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168261924
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
113

Autor:
Tytuł:
Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego w Europie = Globalization of Financial Markets and the Problem of the European Financial Security
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012) , s. 413-431. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168262384
artykuł w czasopiśmie
114

Autor:
Żmija Dariusz , Luty Lidia
Tytuł:
Determinanty terytorialnego zróżnicowania absorpcji środków unijnych w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 = Determinants of the Territorial Differentiation of Absorption of European Union Funds Within the Framework of the "Modernisation of Agricultural Holdings" RDP 2007-2013
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. - vol. 13 (XIII), nr 1 (2012) , s. 266-274. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168263072
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Investment Attractiveness of Polish Cities in the Context of Local Governments' Attitude towards Investors = Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast w kontekście aktywności samorządu terytorialnego wobec inwestorów
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4(82) (2012) , s. 32-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168263824
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
The Supply of Sustainable Office Space in Poland = Podaż powierzchni biurowej w budynkach zrównoważonych w Polsce
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4(82) (2012) , s. 12-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168263826
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
The Knowledge-Based Economy in the Central and Eastern European Countries in View of the World Bank Ranking
Źródło:
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej = Yearbook of the Institute of East-Central Europe. - R. 10, z. 6 (2012) , s. 145-159. - Tytuł numeru: European Economic Integration and Convergence - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168264054
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Research and Development Expenditure in the European Union - Chances and Challenges
Źródło:
International Journal of Synergy and Research. - Vol. 1, No. 2 (2012) , s. 61-75. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168264060
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Protekcjonizm w handlu rolnym w czasach globalnego kryzysu i jego implikacje = Protectionism in Agricultural Trade in Times of the Global Crisis and Its Implications
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012) , s. 786-802. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168264654
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
An Influence of Changes in the Traditional Factors of Production on Economic Growth of the United States in the years 1979-2007 = Wpływ tradycyjnych czynników produkcji na wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych w latach 1979-2007
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012) , s. 817-838. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168264656
artykuł w czasopiśmie
121

Autor:
Garlińska-Bielawska Joanna , Opioła Magdalena
Tytuł:
Handel Maquiladora w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego = Trade under Maquiladoras in Conjunction with the Current Economic Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 267, t. 1 (2012) , s. 210-220. - Tytuł numeru: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168264796
artykuł w czasopiśmie
122

Konferencja:
XXVII Naučna Konferenciâ s meždunarodno učastie "Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost", Warna, Bułgaria, od 2012-11-30 do 2012-11-30
Tytuł:
Selected Aspects of Economic and Spatial Neutrality of a Property Tax : a Literature Review
Źródło:
Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost = Construction Entrepreneurship and Real Property. - R. 2012 (2012) , s. 101-108. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168266832
artykuł w czasopiśmie
123

Autor:
Tytuł:
Globalizacja działalności badawczo-rozwojowej a kraje rozwijające się = Globalization of R&D and Developing Countries
Źródło:
Ekonomia i Prawo. - t. 11, nr 4 (2012) , s. 61-73. - Tytuł numeru: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168268196
artykuł w czasopiśmie
124

Autor:
Tytuł:
Wpływ zmian legislacyjnych na sprawowanie funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne = The Influence of the Legislative Changes on a Personnel Function Realization within the Health Care Entities
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 266 (2012) , s. 229-245. - Tytuł numeru: Przekształcenia jako reakcja na nową dynamikę rynku ochrony zdrowia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269432
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
[Review]
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2012) , s. 125-128
Nr:
2168269682
recenzja
126

Autor:
Tytuł:
Dylematy polskiego rynku pracy w aspekcie polityk : ekologicznej i zatrudnienia Unii Europejskiej = Dillemas of the Polish Labour Market Policy in the Aspect of the EU Employment and Ecological Policies
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 112 (2012) , s. 51-59. - Tytuł numeru: Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269716
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
The Dynamics of Succession in Family Businesses in Poland - Empirical Results = La Dinamica della successione nell imprese familiari in Polonia - I risultati di un'analisi empirica
Źródło:
Economia Marche - Journal of Applied Economics. - vol. 31, nr 2 (2012) , s. 109-128. - Summ., somm. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168271074
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Wprowadzenie Euro a reformy rynku pracy w aspekcie łagodzenia skutków szoków asymetrycznych = EMU, Labour Market Reforms and the Adjustment to Asymmetric Shocks
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 112 (2012) , s. 81-89. - Tytuł numeru: Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271584
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
Europejska strategia zatrudnienia - efekty wdrożenia na poziomie krajowym i regionalnym = The European Employment Strategy- Implementation Results on National and Regional Levels
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 112 (2012) , s. 91-98. - Tytuł numeru: Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271586
artykuł w czasopiśmie
130

Autor:
Tytuł:
Determinants of the Process of Acculturation in Culturally Diverse Organizations
Źródło:
Journal of Intercultural Management. - Vol. 4, No. 4 (2012) , s. 158-169. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168272204
artykuł w czasopiśmie
131

Tytuł:
Exchange Rate Regimes and Output Variability in Central European Countries
Źródło:
Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - no 10, vol. 2 (2012) , s. 80-90. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168272510
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych : na przykładzie Niemiec i Szwecji : rekomendacje dla Polski = Analysis of Factors Influencing a Decision Regarding Commercialization of the Results of Scientific Research in Germany and Sweden : Recommendations for Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012) , s. 205-221. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168273446
artykuł w czasopiśmie
133

Autor: