Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Typ publikacji: Artykuły od roku: 2011 do roku: 2011
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 346.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Tytuł:
Strategiczna istotność ZZL a faktyczny poziom rozwoju funkcji personalnej w publicznych i niepublicznych ZOZ-ach = The Statistical Significance of Human Resource Management and the Actual Level of Development of the Personnel Function in Public and Nonpublic Medical Service Sector Units
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2011) , s. s. 73-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
52819
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Kontrowersje wokół krzywej Philipsa i polityki antyinflacyjnej = Controversy About the Phillips Curve and Anti-inflationary Policy
Źródło:
Ekonomista. - nr 2 (2011) , s. 269-274 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53093
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zwiększenie dostępności środowiska - nowy priorytet polityki Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych = Increasing Accessibility - New Priorities in EU Policy on the Disabled
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011) , s. 45-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53292
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
"Przewlekłość postępowania sądowego" w prawie polskim a obowiązek państwa dotyczący "dobrego rządzenia" w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka = "Excessive Length of Judicial Proceedings" in Polish Law and the Obligations of the Country on "Good Governance" in the Light of Jurisprudence of the European Court of Human Rights
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011) , s. 97-136. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53293
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Analiza sytuacji uchodźców w Polsce w aspekcie realizacji wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej = An Analysis of the Situation of Refugees in Poland and the Execution of the European Union Common Asylum Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011) , s. 63-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53294
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wymiary europeizacji i jej kontekst = The Dimensions of Europeanisation and Its Context
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011) , s. 29-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53295
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Teorie i modele integracji europejskiej = Theories and Models of European Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011) , s. 5-27. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53296
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Polityka energetyczna Unii Europejskiej = European Union Energy Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011) , s. 81-96. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53297
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Murzyn-Kupisz Monika , Gwosdz Krzysztof
Tytuł:
The Changing Identity of the Central European City : the Case of Katowice
Źródło:
Journal of Historical Geography. - vol. 37, iss. 1 (2011) , s. 113-126. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Nr:
2165964589
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Na polskich drogach w Europie
Źródło:
Studio Opinii (2011) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166154596
artykuł nierecenzowany
11

Tytuł:
Na przekór taktyce i taktowi
Źródło:
Przegląd Polityczny. - nr 105 (2011) , s. 62-65
Nr:
2166361959
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Farvaque Etienne , Hammadou Hakim , Stanek Piotr
Tytuł:
Selecting Your Inflation Targeters : Background and Performance of Monetary Policy Committee Members
Źródło:
German Economic Review. - vol. 12, iss. 2 (2011) , s. 223-238. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166372382
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Sformułowanie modelu strategii zintegrowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym = The Formulation of the Integrated Strategies Model for Small and Medium Sized Businesses in the Global Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011) , s. 327-335. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588854
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Problemy formułowania strategii w podejściu organicznym = The Problems of Formulating Strategy in an Organic Approach
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 21-30. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589035
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Teoretyczno-metodologiczne problemy formułowania i wyboru opcji strategicznych w przedsiębiorstwie = Theoretical and Methodological Issues of Strategic Options Formulation and Selection in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 157-168. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589065
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Założenia i uwarunkowania procesu współuczestnictwa klientów w funkcjonowaniu firmy = Building the Relation with Customers by Creating Consumer Communities
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011) , s. 194-207. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166595476
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Wkład ugrupowań katolickich we włoską politykę XX wieku = Contribution of Catholic Groupings to Italian Politics in the 20th Century
Źródło:
Horyzonty Polityki - Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", . - vol. 2, nr 2 (2011) , s. 215-222. - Tytuł numeru: Polityczny potencjał człowieka
Tryb dostępu:
Nr:
2167609995
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Poziom frekwencji wyborczej jako czynnik legitymizacji władzy = Voter Turnout as a Legitimizing Factor of Power
Źródło:
Horyzonty Polityki. - vol. 2, nr 2 (2011) , s. 315-330. - Tytuł numeru: Polityczny potencjał człowieka
Tryb dostępu:
Nr:
2167610125
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Competences of Cracow University of Economics (CUE) Graduates - Employers' Expectations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011) , s. 115-124. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2167669593
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Tendencje zmian w szkolnictwie wyższym = Changes in Higher Education
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (596) (2011) , s. 30-43. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218010
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Metodologia nauk o zarządzaniu a sukces organizacji = Methodology of Management Science and Organization Success
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2011) , s. 223-231. - Tytuł numeru: Źródła sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218442
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bilans płatniczy kraju goszczącego - przypadek Polski = Foreign Direct Investment and Balance of Payments of the Host Country - Example of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011) , s. 33-44. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218510
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Strefa Wolnego Handlu obu Ameryk (Free Trade Area of the Americas - FTAA) jako alternatywa dla modelu integracji europejskiej = Free Trade Area of the Americas (FTAA) as an Alternative Model to European Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011) , s. 84-95. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218516
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Kryzysy zadłużenia publicznego na początku XXI wieku = Public Debt Crises at the Beginning of the 21st Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011) , s. 170-185. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218520
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Kraje Bałkanów Zachodnich - główne problemy współpracy i integracji z krajami Unii Europejskiej = The Western Balkan Countries - Main Problems of Cooperation and Integration with the European Union Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011) , s. 210-223. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218522
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Preferencyjne porozumienia handlowe Unii Europejskiej i ich konsekwencje w latach 2005-2010 = European Union's Preferential Trade Agreements and their Consequences in the Years 2005-2010
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011) , s. 236-252. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218524
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Rozwój polityki na rzecz równości płci w Unii Europejskiej z perspektywy instytucjonalizmu socjologicznego = Development of Equality Policy in the European Union from the Perspective of Sociological Institutionalism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011) , s. 302-314. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218526
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Rozwój społeczno-gospodarczy w teorii ekonomii = Socio-economic Development in Economic Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 872 (2011) , s. 5-16. - summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218558
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Koncepcja flexicurity jako odpowiedź na współczesne wyzwania rynku pracy = The Concept of Flexicurity as a Response to Contemporary Challenges of the Labour Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 872 (2011) , s. 57-71. - summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218560
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną = Cultural Variables in Studies on Socio-Economic Cohesion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218564
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Dylematy bezrobocia transformacyjnego w Polsce = Dilemmas in Transformation Unemployment in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 63-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218566
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Przyjęcie euro w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a kryteria konwergencji nominalnej = Adoption of the Euro in the Countries of Central and Eastern Europe and Nominal Convergence Criteria
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 147-160. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218838
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Współczesne kierunki rozwoju zintegrowanych modeli zarządzania przedsiębiorstwem = Modern Directions in Management Integrated Models of Enterprises
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011) , s. 13-23. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219132
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Strategiczne technologie w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwo = Strategic Technologies as a Source of the Competitive Advantage in Small Business
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011) , s. 89-101. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219134
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Rola kultury w kształtowaniu więzi wewnątrzorganizacyjnych = The Role of Culture in Shaping the Inside Organization Relationship
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011) , s. 259-268. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219140
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Spowiedź dziecięcia skurwywieku
Źródło:
Przegląd Polityczny. - nr 107 (2011) , s. 108-111
Nr:
2168219316
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Doświadczenia migracyjne Marii Skłodowskiej-Curie a współczesne formy mobilności osób wykwalifikowanych
Źródło:
Synergies Pologne : Passagers et messagers de Pologne et de France Ou Quand la traversée des frontières permet de penser ailleurs. - nº special 2 (2011) , s. 15-23. - Rés., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219404
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Rynek inwestycyjno-budowlany w Polsce w latach 1997-2007 = The Polish Construction Investment Market in the Years 1997-2007
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219804
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Eksperyment conjoint jako metoda wyznaczania współczynników wagowych atrybutów w wycenie nieruchomości = Conjoint Experiment as a Method for Determining the Weight Coefficients of Attributes in the Assessment of Real Estate Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219806
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Autor:
Kosecki Andrzej , Plebankiewicz Edyta
Tytuł:
Zasady formułowania kryteriów prekwalifikacji wykonawców przez zamawiających roboty budowlane = Formulating Prequalification Criteria for Contractors Hired by Investors to do Construction Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011) , s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219808
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rozdysponowanymi nieruchomościami w gminach w Polsce = Ownership Supervision of Real Estate at the Disposal of Municipalities in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011) , s. 77-91. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219810
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Rola infrastruktury ekonomicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Economic Infrastructure on Socio-economic Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011) , s. 65-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219812
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Outsourcing jako narzędzie racjonalizacji zarządzania nieruchomościami = Outsourcing as a Tool for Rationalising Real Estate Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219814
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Wpływ ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości = The Influence of Local Spatial Development Planning on the Value of Real Estate
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011) , s. 93-104. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219816
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Klasyfikacja efektów zarządzania wartością nieruchomości = Classifying the Effects of Managing Real Estate Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011) , s. 105-114. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219818
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Podwykonawca robót budowlanych w zamówieniach publicznych = The Subcontractor in Public Procurement Construction Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011) , s. 115-127. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219820
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Ekonomiczna efektywność inwestycji w komercyjne nieruchomości mieszkaniowe w Krakowie = Economic Efficiency of Investment in Commercial Residential Properties in Cracow
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 76 (2011) , s. 38-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219928
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Kształcenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - oczekiwania i perspektywy zawodowe studentów = Real Estate Education at the Cracow University of Economics - Report of Survey
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 76 (2011) , s. 56-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219930
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji = The Role of the Personnel Function in the Life Cycle of an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220040
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Dlaczego tak trudno "być" z Rosją
Źródło:
Gazeta Sympozjalna. - nr 17 (2011) , s. 4-5
Nr:
2168220484
artykuł nierecenzowany
51

Tytuł:
Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy Tytoń Ltd - aspekt metodyczny = The Use of the Concept of Corporate Social Responsibility in Shaping the Sustainable Development Strategy of Tytoń Ltd - Methodological Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011) , s. 91-108. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220566
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Przegląd paradygmatów zarządzania strategicznego = An Overview of Strategic Management Paradigms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220568
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa = Using Project Management Methods in Strategy Implementation in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220570
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Strategie zarządzania w sieci dostaw = Management Strategies for the Supply Network
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011) , s. 57-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220572
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Przedsiębiorczość strategiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa = Strategic Entrepreneurship and Enterprise Competitive Advantage
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011) , s. 73-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220574
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Zróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro = Differences in the Sectoral Structure of Working Population in the Euro Area
Źródło:
Ekonomista. - nr 4 (2011) , s. 527-550. - Summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220858
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Wybrane aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach UE - analiza porównawcza = Some Aspects of the Labour Markets' Competitiveness in the EU Countries - Comparative Analysis
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 248 (2011) , s. 93-107. - Tytuł numeru: Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220864
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Metodyka audytu struktury organizacyjnej jednostki służby zdrowia = Audit Methodology of Health Care Entities Organizational Structures
Źródło:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 39 (2011) , s. 159-174. - Tytuł numeru: Dylematy funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168221116
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Badania nad zależnością pomiędzy koniunkturą a rentownością przedsiębiorstw = Research on the Relationship Between Business Cycles and Profitability of Enterprises
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 172 (2011) , s. 495-509. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse przedsiębiorstw - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221120
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Wschód bliższy - dyskusja o kulturze, języku rosyjskim, stosunkach polsko-rosyjskich i relacjach Rosji z Zachodem
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (43) (2011) , s. 32-33. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168221150
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Polska i Rosja - dialog i rywalizacja z ociepleniem oraz prezydencją w tle
Źródło:
Liberté! : głos wolny, wolność ubezpieczający. - nr 28 (2011) . - [odczyt: 23.11.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168221166
artykuł nierecenzowany
62

Tytuł:
Ewolucja polityki mieszkaniowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku (zarys problematyki) = An Outline of the Evolution of Galicia's Housing Policy at the Turn of the 19th and 20th Centuries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 71-88. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221168
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego = An Analysis of Economic Trends in Civic Society
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221170
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Reglamentacja miejsca świadczenia sprzedaży wysyłkowej w podatku od wartości dodanej = The Control of Place of Service and the Common System of Value Added Tax
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 135-144. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221174
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Skuteczność zabezpieczenia kredytu przez poręczenie : sondaż empiryczny na podstawie badań własnych = An Empirical Study of the Effectiveness of Co-signing to Secure a Loan
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 145-152. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221176
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Działania prawne podejmowane przeciwko nowym ruchom i kultom religijnym w Europie : charakterystyka wybranych nowych ruchów religijnych i sekt = Legal Measures against New Religious Movements and Cults in Europe and the Characteristics of Chosen Groups
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 165-173. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221178
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Współpraca gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej z Republiką Mołdowy w latach 1991-2010 = Twenty Years of EU-Moldovan Economic and Political Cooperation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 17-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221182
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Charakterystyka zachowań zdrowotnych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Health-related Behaviour among University Students
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 35-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221184
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - nowy podmiot administrujący = European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) New Public Authorities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 187-205. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221186
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Możliwości wykorzystania doświadczeń Stanów Zjednoczonych w zakresie form zabezpieczenia preferencyjnych kredytów studenckich w Polsce = Opportunities for Using the Experience of the US in Discussing the Security of Preferential Student Loans in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221522
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
71

Autor:
Tytuł:
Techniki redukcji ryzyka operacyjnego = Operational Risk Reduction Techniques
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221532
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Znaczenie form zatrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw = The Importance of Employment Forms in the Functioning of the Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 73 (2011) , s. 431-442. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 661)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221750
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Implementacja nowoczesnych metod zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego na przykładzie KSG w Krakowie = Implementation of Modern Management Methods in the Enterrprise of the Food Industry on the Example of KSG in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011) , s. 75-84. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221920
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Tytuł:
Analiza stylów kierowania i wykonawstwa w zespole projektowym = Leadership Styles and Performance in a Project Team
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011) , s. 162-169. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221930
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Ekonomiczne teorie migracji międzynarodowych = Economic Theories of International Migration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011) , s. 55-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222104
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Dyrektywa 2007/65 o audiowizualnej usłudze medialnej - dylematy implementacyjne = Audiovisual Media Services Directive 2007/65 and Dilemmas in Its Implementation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011) , s. 37-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222106
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Sytuacja ludności rosyjskojęzycznej współczesnego Kazachstanu na tle przemian demograficznych końca XX i początku XXI wieku = The Situation of the Russian-speaking Population in Modern Kazakhstan in the Light of Demographic Transformation at the Turn of the Twenty-first Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011) , s. 21-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222108
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
O niektórych determinantach efektywności polityki społecznej w erze globalizacji gospodarczej = Determinants of the Effectiveness of Social Policy in the Era of Economic Globalisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222110
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu = Business Activity among Polish Emigrants in the Context of Transnationalism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011) , s. 97-114. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222112
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw = Trends in EU Policy on Small and Medium-sized Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011) , s. 75-96. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222114
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Autor:
Tytuł:
Znaczenie ochrony środowiska naturalnego w polityce spójności Unii Europejskiej (na przykładzie energii odnawialnej) = The Importance of Environmental Protection in European Union Cohesion Policy (the Example of Renewable Energy)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011) , s. s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222116
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Autor:
Kudełko Joanna , Klimczak Piotr
Tytuł:
Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego = Financing the Podkarpackie Voivodship Development Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011) , s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222118
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Analiza i ocena wskaźników pomiaru rentowności przedsiębiorstwa jako instrument jego rozwoju = An Analysis and Assessment of Indicators for measuring Company Profitability as an Instrument for Its Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011) , s. 143-160. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222120
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce = The Evolution of the Healthcare System in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011) , s. 15-32. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222122
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Kwestia osób niepełnosprawnych w Polsce = Economic and Social Issues Concerning Individuals with Disabilities in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011) , s. 33-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222124
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Autor:
Matuszkiewicz Tadeusz , Prusek Andrzej
Tytuł:
Analiza przekształceń struktury sektorowej pracujących w województwie podkarpackim w układzie powiatowym ze szczególnym uwzględnieniem subregionu mieleckiego = Analysis of the Transformation of the Employment Structure by Sector in the Podkarpackie Voivodship in a County Structure with a Particular Emphasis on the Mielecki Subregion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011) , s. 121-141. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222126
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Ocena polityki regionalnej realizowanej w Polsce w latach 2000-2006 = An Assessment of Regional Policy Implemented in Poland between 2000 and 2006
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011) , s. 85-102. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222128
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce - kierunki zmian = The Regional Differentiation of Salaries in Poland - Change Trends
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011) , s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222130
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Dylematy dotyczące aktywnej roli państwa w obszarze rolnictwa = Dilemmas in Active State Participation in Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222132
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Teoretyczne aspekty procesów innowacyjnych w organizacjach = Theoretical Aspects of the Innovation Processes in Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222186
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw = Regional Determinants in the Development of Enterprise Innovation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011) , s. 19-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222188
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Autor:
Morawczyński Rafał , Bieszczad Jan
Tytuł:
Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście lokalnym na przykładzie firm działających w Dębicy = Barriers to Development among Small and Medium-size Enterprises in a Local Context - the Example of Firms in the City of Dębica
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011) , s. 37-52. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222190
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Przedsiębiorczość w procesie przekształceń własnościowych na rynku usług medycznych = Entrepreneurship in Ownership Transformation Process on the Medical Services Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011) , s. 53-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222192
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
94

Autor:
Tytuł:
Modele biznesu małych i średnich przedsiębiorstw = Business Models and the Small and Medium-size Enterprise Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011) , s. 75-93. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222194
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Możliwości wspierania klastrów w Polsce = Opportunities to Support the Clusters in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011) , s. 95-106. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222198
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Polityka Unii Europejskiej w zakresie sukcesji przedsiębiorstw = European Union Policy on Business Succession
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011) , s. 107-120. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222204
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Analiza wykorzystania środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie małopolskim w latach 2004-2006 = An Analysis of the Use of Funds within the Integrated Regional Operational Programme in the Małopolskie Voivodship, 2004-2006
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011) , s. 121-142. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222208
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Exploring Management Development Programmes in MNCS : Example of Eads Group
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 9, no 1 (2011) , s. 93-108. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222280
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Analysis of Internal Audit Functioning in Poland - Empirical Research Findings
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 9, no 2 (2011) , s. 236-247. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222284
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Instrumenty wspierania rozwoju klastrów w Polsce = Instruments of Cluster Development Support in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 166 (2011) , s. 525-543. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222458
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces = Innovation Orientation and Firm Success
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/3 (2011) , s. 189-197. - Tytuł numeru: Strategia sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222522
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Tytuł:
Analiza ryzyka w projekcie informatycznym = Risk Analysis in Informatics Project
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/4 (2011) , s. 229-237. - Tytuł numeru: Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222524
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Rozwój wzajemnej wymiany handlowej krajów ASEAN w procesie ich regionalnej integracji gospodarczej = The Development of Trade between ASEAN Countries in the Process of Regional Economic Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011) , s. 43-60. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222648
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Polityka Unii Europejskiej wobec regionów o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego = The European Union's Policy towards Less Developed Regions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011) , s. 27-41. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222652
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Konsygnacja towarów w transakcjach handlu zagranicznego = Consignment of Goods in Foreign Trade Transactions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011) , s. 77-88. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222656
artykuł w czasopiśmie
106

Autor:
Tytuł:
Regionalne porozumienia handlowe w Europie a liberalizacja handlu międzynarodowego = European Regional Trade Agreements and International Trade Liberalisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011) , s. 61-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222658
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Wpływ rozwoju gospodarczego na sytuację demograficzną w krajach Unii Europejskiej = The Impact of Economic Development on Demographic Situation in the European Union Countries
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 18 (2011) , s. 394-408. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222690
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Czynniki warunkujące modernizację Polski w kontekście integracji europejskiej : modernizacja a europeizacja = Determinants of Poland's Modernization in the Context of European Integration : Modernization vs. Europeanization
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 18 (2011) , s. 163-173. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222704
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Elastyczność zadłużenia gospodarstw domowych względem stopy procentowej i dochodu = Debt Flexibility of Households Towards Interest Rate and Income
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011) , s. 306-326. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222746
artykuł w czasopiśmie
110

Autor:
Tytuł:
Czynniki różnicujące proces zarządzania nieruchomościami = Factors Differentiating Process of Property Management
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 77 (2011) , s. 41-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222760
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
111

Autor:
Tytuł:
O możliwości uprawiania ekonomii opartej na filozofii Karola Wojtyły = About Possibility of Basing Economics on Philosophy of Karol Wojtyła
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011) , s. 96-109. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222762
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Kontrowersje wokół strategii przystąpienia do strefy euro nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej = The Controversy Over Euro Adoption Strategies in the New EU Member States
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011) , s. 119-130. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222774
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Społeczne aspekty rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miast = Social Aspects of Urban Regeneration of Disadvantageous Urban Districts
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 77 (2011) , s. 30-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222802
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Mity wokół liberalnego państwa dobrobytu = Myths About the Liberal Welfare State
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011) , s. 316-325. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222842
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Efektywność funkcjonowania przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych w Małopolsce - wnioski z badań ankietowych = The Effectiveness of Functioning of Technological and Entrepreneurship Incubators in Małopolska Region - Conclusions From the Questionnaire Research
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011) , s. 426-436. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222848
artykuł w czasopiśmie
116

Autor:
Tytuł:
Wpływ przyszłego rozszerzenia Unii Europejskiej na wymianę handlową w Europie = Influence of the Future Enlargement of the European Union on International Trade in Europe
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 43 (2011) , s. 157-170. - Tytuł numeru: Współczesne problemy gospodarki światowej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 677)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222850
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia = Telework as a Flexible Form of Employment
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011) , s. 131-140. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222852
artykuł w czasopiśmie
118

Autor:
Tytuł:
Procesy konwergencji krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2010 = The Convergence Processes in the EU-Countries in 2000-2010
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011) , s. 176-188. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222854
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Ocena wykorzystania potencjału naukowo-badawczego dla wzrostu konkurencyjności województwa lubuskiego = Evaluation of the Use of Research and Development Potential for the Competitiveness Growth of Lubuskie Voivodeship
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 180 (2011) , s. 209-218. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222856
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Grupy nacisku a polityka pieniężna i proces wchodzenia do strefy euro = Pressure Groups, Monetary Policy and Accession to the Euro Zone
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011) , s. 317-328. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222894
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Kierunek i tendencje zmian zjawiska bezrobocia w strefie euro = Direction and Tendency for Changes in Unemployment in Eurozone
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011) , s. 389-400. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222922
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Aktywizacja zawodowa wśród studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie : badania ankietowe = Professional Activation Among students of Cracow University of Economics : Research Survey
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011) , s. 445-456. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222926
artykuł w czasopiśmie
123

Autor:
Tytuł:
Course of International Assignment - Individual and Organizational Perspective
Źródło:
Journal of Intercultural Management. - Vol. 3, No. 2 (2011) , s. 205-220. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168222958
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Adjustment of Expatriates and Their Spouses as a Challenge for International Human Resource Management
Źródło:
Journal of Intercultural Management. - Vol. 3, No. 1 (2011) , s. 27-43. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168223090
artykuł w czasopiśmie
125