Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Typ publikacji: Artykuły od roku: 2010 do roku: 2010
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 303.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Wiernasz Elżbieta , Szarucki Marek
Tytuł:
Biotechnologia w przemyśle - zagrożenia oraz perspektywy rozwoju = The Biotechnology Industry - Challenges and Development Prospects
Źródło:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 1(4) (2010) , s. 25-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
50936
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Śmiertelna woń Tiergartenu
Źródło:
Przegląd Polityczny. - nr 99 (2010) , s. 64-67
Nr:
51237
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
O Eckharcie i przezwyciężeniu metafizyki
Źródło:
Znak. - nr 657 (2010) , s. 91-101
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
51241
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Źródła trwałości państwa dobrobytu = The Sources of the Lasting Character of the Welfare State
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 55-67. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51354
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej = The Cluster-Based Policy in Selected EU Member States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 89-118. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51355
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Atrakcyjność inwestycyjna krajów Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw = The Investment Attractiveness of EU Member States as Viewed by Polish Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 69-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51356
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna = Behavioural Economics vs Neoclassical Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51357
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Czy finansista jest człowiekiem (moralnym)? = Is a Financier a (Moral) Human Being?
Źródło:
Prakseologia. - nr 150 (2010) , s. 71-86. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51386
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Ludzkie przymioty i ich wykorzystanie na rynku pracy : element teorii kapitału ludzkiego = The Use of Human Qualities on the Labour Market : the Elements of the Human Capital Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 165-178. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51399
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Social and Economic Impact of the Migration of Poles after Poland's Accession to the EU
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 179-193. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51400
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania i kierunki reform sektora elektroenergetycznego w Polsce = The Conditions of and Trends in Reforming Poland's Energy Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 119-135. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51401
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Wybór międzyokresowy gospodarstwa domowego w warunkach istnienia rynku kredytowego : aspekty teoretyczne i praktyczne = The Household's Intertemporal Choice in the Conditions of the Credit Market : Theoretical and Practical Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 137-164. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51402
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Czy dobro i zło są kategoriami ekonomicznymi? Perspektywa historii myśli ekonomicznej = Is the Concept of Good and Evil an Economic Notion? The Perspective of the History of Economic Thought
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 195-207. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51405
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Polityka antykryzysowa prezydenta Herberta Clarka Hoovera w latach 1929-1931 = President Herbert Clark Hoover's Anti-Crisis Policies in 1929-1931
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 229-243. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51406
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Historyczne ujęcie klasyczno-neoklasycznej teorii pieniądza i poglądów Johna Maynarda Keynesa = A Historical Approach to John Maynard Keynes' Classical-Neoclassical Theory of Money and His Views
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 209-228. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51408
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Determinanty inwestycji jako przedmiot oddziaływania polityki banku centralnego
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 12 (2010) , s. 67-79. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 70)
Lista MNiSW:
b
Nr:
51413
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej = Determinants of Human Resource Management in the Private Medical Services Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 51-67. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51472
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Sukces zespołu a sukces organizacji sportowej = Team Success and the Success of a Sports Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 69-77. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51473
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Adaptacja społeczno-zawodowa nowo przyjętych pracowników = The Social and Professional Adjustment of Newly Hired Employees
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51474
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie pracownikami utalentowanymi = Managing Talented Employees
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 9-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51475
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Badanie satysfakcji pracowników jako źródło informacji menedżerskiej = Research on Worker Satisfaction as a Source of Information for Managers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 95-110. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51476
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Zastosowanie podejścia Give and Get Back w ograniczaniu fluktuacji personelu na przykładzie firmy z branży motoryzacyjnej = Using Give and Get Back to Limit Employee Turnover - the Example of a Firm in the Automobile Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 79-93. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51477
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem elastycznych form pracy = Hiring Practices in the Light of Flexible Forms of Employment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 23-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51478
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie relacjami - koncepcje, tendencje, zastosowania = Relationship Management - Concepts, Trends, Implementations
Źródło:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 2 (5) (2010) , s. 5-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
51499
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny : przykład podkrakowskich Niepołomic = Heritage and Local Development - the Town of Niepołomice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 835 (2010) , s. 67-91. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51581
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Dziedzictwo lokacji Krakowa : garść uwag na marginesie jubileuszu 750-lecia nadania miastu prawa magdeburskiego = On the Heritage of Cracow's Incorporation under Magdeburg Law - a Few Observations on the 750th Anniversary
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 835 (2010) , s. 41-46. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51582
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Pięćdziesiąt lat działalności Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (1958-2008) = The Department of Economic and Social History at the University of Economics (1958-2008) - Fifty Years and Counting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 835 (2010) , s. 5-34. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51583
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Polityka budżetowa galicyjskich władz autonomicznych (zarys problematyki) = The Budget Policy of the Galician Autonomous Authorities - an Outline of Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 835 (2010) , s. 47-65. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51584
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych = A Foundation as a Non-governmental Organisation Fulfilling Public Tasks Supporting the Disabled
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2010) , s. 151-160. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51656
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Obsługa rynku nieruchomości w Polsce : czy jest miejsce na błękitne oceany? = The Blue Ocean Strategy for Real Estate Market Professionals
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/2 (2010) , s. 25-36. - Tytuł numeru: Nieruchomości : wycena, opłacalność i ryzyko - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52065
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Ekonomiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora agrobiznesu w Unii Europejskiej = Economic, Social and Organizational Conditions of the Functioning and Development of Polish Enterprises in the Sector of Agribusiness in the EU
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010) , s. 375-387. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52068
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Kompetencje kierownicze w kreowaniu zdolności konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010) , s. 73-83. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52069
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Kultura organizacyjna w rozwoju przedsiębiorstwa = The Organization Culture in Enterprise Development
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010) , s. 267-278. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52070
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Problem odnowy strategicznej w okresie kryzysu organizacji = The Problem of Strategic Renewal in a Crisis Organization
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2010) , s. 299-307. - Tytuł numeru: Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52072
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji = Subjective Determinants of Occupational Efficiency of the Employee and Human Resources in Organization
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 17 (2010) , s. 423-432. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52255
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
A Comparison of the European Union and the Southeast Asian Models of Regional Integration = A Comparison of the European Union and the Southeast Asian Models of Regional Integration
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 126 (2010) , s. 25-34. - Tytuł numeru: Asia-Europe : Partnership or Rivalry? - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
52267
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Marnotrawstwo mózgów wśród wykwalifikowanych emigrantów a inwestycje w kapitał ludzki = Brain Waste Among Skilled Expatriates and Investment in Human Capital
Źródło:
Ekonomista. - 6 (2010) , s. 841-858. - Summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
52282
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Nieruchomości gruntowe w Polsce w procesach rewitalizacji = Real Estate Land in the Process of Being Revitalised in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53131
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Przesłanki tworzenia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce = Premises for the Creation of Special Economic Zones in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 15-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53132
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Cechy gospodarstw domowych a sposoby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Polsce = The Characteristics of Households and Ways of Attending to Housing Needs in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 31-46. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53133
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Kształtowanie wartości gruntu przez działalność dewelopera gruntowego = How Land Developers Shape Land Values
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 47-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53134
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Autor:
Klimek Barbara , Szeląg Jarosław
Tytuł:
Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie hotelu "Copernicus" w Krakowie = The Use of a Hotel - The Example of Cracow's Hotel "Copernicus"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 59-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53135
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce = The Scope and Goal of Ownership Supervision in Managing Local Government Real Estate in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 89-99. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53136
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Ekonomiczne efekty gospodarowania nieruchomościami gmin = The Economic Effects of Managing Municipality Real Estate
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 77-87. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53137
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce = The Process of Assuming the Management of Real Estate in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 101-113. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53138
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Zasady i zakres analizy ekonomicznej zarządzania nieruchomością komercyjną = The Principles and Extent of Economic Analysis in Commercial Real Estate Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 115-130. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53139
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Istota zarządzania wartością nieruchomości = Managing the Value of Real Estate
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 131-141. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53140
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Wpływ cen czynników produkcji na powodzenie inwestycji deweloperskich = The Influence of the Prices of Factors on the Success of Developers' Investments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 143-157. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53141
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Próby intensyfikacji współpracy państw arabskich na przykładzie Rady Współpracy Państw Zatoki = The Gulf Cooperation Council : an Attempt to Improve Cooperation between Arab Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 117-125. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53142
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Współczesne przemiany struktury międzynarodowego handlu usługami = Current Changes in the Structure of the International Service Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 143-160. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53143
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Rola wierzycieli prywatnych w rozwiązywaniu kryzysów finansowych = The Role of Private Creditors in Overcoming Financial Crises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 127-142. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53144
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Gospodarka polska w latach 2005-2006 w świetle zadań wynikających ze strategii lizbońskiej = The Polish Economy in 2005-2006 - Lisbon Strategies Responsibilities/Mandates
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53145
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Rozwój regionów nowych państw członkowskich w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej = Regional Development in New EU Member States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 85-100. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53146
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Autor:
Tytuł:
Rola lokalnych systemów produkcyjnych w rozwoju regionalnym na przykładzie Francji = The Role of Local Production Systems in Regional Development - the Example of France
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 101-115. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53147
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej = The Process of Creating a Uniform Electric Energy Market in the EU
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 67-84. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53148
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Autor:
Tytuł:
Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych = Determinants in Choosing an Exchange Rate in the Light of the Theory of Optimal Currency Areas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 35-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53149
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Autor:
Tytuł:
Przegląd teorii i koncepcji integracji = An Overview of the Theory and Concepts of Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 49-65. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53150
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Autor:
Tytuł:
Kapitał ludzki - ujęcie teorii neoklasycznej i szkoły austriackiej = Human Capital - a Presentation of Neoclassical Theory and the Austrian School
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - nr 819 (2010) , s. 27-44. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53151
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w latach 2007-2013 w świetle strategii Unii Europejskiej = The Development of Poland's Rural Areas in the Years 2007-2013 in the Light of European Union Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 69-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53152
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Autor:
Kudełko Joanna , Matuszkiewicz Tadeusz
Tytuł:
Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju = An Analysis and Evaluation of Structural Transformations in the Podkarpackie Voivodship - the Structure of the Employed and the Gross Value Added Relative to Poland's Other Regions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 101-123. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53153
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej = Changes in European Union Cohesion Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53154
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce = European Union Cohesion Policy and Hiring in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. s. 51-67. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53155
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Dywergencja płacowo-dochodowa w Polsce i scenariusze jej zmniejszania w warunkach integracji europejskiej = Salary to Income Divergence in Poland and Scenarios for Reducing It in the Process of European Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53156
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Autor:
Prusek Andrzej , Nelec Wacław
Tytuł:
Ocena poziomu konkurencyjności i innowacyjności oraz szans rozwoju strategicznych sektorów subregionu mieleckiego = An Assessment of the Competitiveness and Innovation Levels and Opportunities for Growth of Strategic Sectors in the Mielecki Sub-region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 77-100. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53157
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Autor:
Zieliński Kazimierz , Chorób Roman
Tytuł:
Integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim - analiza dyspersji przestrzennej = The Integration of Agriculture with the Food Industry in Podkarpackie - an Analysis of Spatial Dispersion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 125-137. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53158
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Konwergencja spożycia prywatnego w Unii Europejskiej = The Convergence of Private Consumption in the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53159
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa = The Use of the Internal Audit in Analysing the Vision and Mission of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010) , s. 19-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53160
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Audyt wewnętrzny i jego rola w implementacji strategii przedsiębiorstwa = The Internal Audit and Its Role in Implementing Enterprise Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53161
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - wybrane aspekty = The Social Responsibility of Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53162
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych = The Methodology of Comparative Analysis in International Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010) , s. 51-67. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53163
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
71

Autor:
Tytuł:
Istota i założenia prosumpcji oraz przykłady jej praktycznego zastosowania = The Essence of and Assumptions for Prosumption and Examples of its Practical Application
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010) , s. 93-101. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53164
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Polityka Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych w aspekcie rynku pracy = EU Labour Market Policy Concerning the Disabled
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 832 (2010) , s. 41-58. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53195
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Bariery asymilacji imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej = Barriers to the Assimilation of Immigrants in Selected Countries of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 832 (2010) , s. 5-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53196
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Menedżerska percepcja zmian w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej = Managerial Perception of Changes in the Competitive Environment in the Process of European Economic Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 832 (2010) , s. 83-99. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53197
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Pozycja kobiet na rynku pracy w Unii Europejskiej = The Status of Women on the European Union Labour Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 832 (2010) , s. 59-81. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53198
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Zasoby kapitałowe jako determinanta konkurencyjności czynnikowej gospodarki Polski w latach 1995-2005 = Capital Resources as a Determinant of the Factor Competitiveness of the Polish Economy in the Years 1995-2005
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53199
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Zmiany warunków eksportu w Polsce w wyniku przyjęcia zasad i instrumentów wspólnej polityki eksportowej Unii Europejskiej = Changes in the Conditions of Export in Poland as a Result of the Adoption of the Instruments and Rules of the European Union's Common Export Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 19-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53200
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Uwarunkowania polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Conditions of Poland's Post-EU Accession Export of Agricultural and Food Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 41-56. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53201
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Zmiany w eksporcie a integracja krajów asymetrycznych = Changes in Export and the Integration of Asymmetrical Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 57-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53202
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Analiza konkurencyjności polskiego eksportu do państw Unii Europejskiej = An Analysis of the Competitiveness of Polish Export to Countries of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 65-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53203
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Autor:
Tytuł:
Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców = New Export Markets - Opportunities and Challenges for Polish Entrepreneurs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 75-86. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53204
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Autor:
Tytuł:
Analiza porównawcza innowacyjności gospodarek krajów "wschodniego rozszerzenia" Unii Europejskiej = A Comparative Analysis of the Economic Innovativeness among Countries of the "Eastern Enlargement" of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 87-102. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53205
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
83

Autor:
Tytuł:
Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu = The Inflow of Capital in the Form of Direct Foreign Investment and the Growth of Polish Export
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53206
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
84

Autor:
Tytuł:
Problem etatyzmu w koncepcji Tadeusza Bernadzikiewicza = Tadeusz Bernadzikiewicz and the Issue of Statism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010) , s. 139-149. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53209
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Analiza kosztów i korzyści - kilka uwag krytycznych = A Few Critical Observations on Cost-benefit Analyses
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53210
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Krytyka etatyzmu w ujęciu ekonomistów Szkoły Krakowskiej = A Critique of Statism in the Thought of the Economists of the Cracow School
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010) , s. 115-123. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53211
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Możliwości wykorzystania środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007-2013 = EU funds - Opportunities for Small and Medium-size Polish Enterprises, 2007-2013
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010) , s. 63-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53212
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Elastyczne formy organizacji pracy oraz przesłanki uelastyczniania rynku pracy w Polsce = Flexible Forms of Labour Organisation and Factors in Making the Polish Labour Market More Flexible
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010) , s. 19-30. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53213
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Koncepcje zwolenników etatyzmu w okresie międzywojennym w świetle teorii stadiów wzrostu gospodarczego W.W. Rostowa - próba interpretacji = An Attempt to Interpret the Ideas of the Adherents of Statism in the Interwar Period in the Light of W.W Rostow's Theory of Stages of Economic Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010) , s. 125-138. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53214
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Autor:
Tytuł:
Prawne uwarunkowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Polsce = Legal Issues in Poland's Telecommunications Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010) , s. 97-113. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53215
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
91

Autor:
Tytuł:
Rynki hurtowe energii elektrycznej = The Wholesale Electric Energy Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010) , s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53216
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Lokaty oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2005 : stan i czynniki determinujące = The State of and Determining Factors in Household Savings Deposits in Poland, 1995-2005
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010) , s. 31-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53217
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Zjawisko drenażu mózgów w teorii ekonomii = The Phenomenon of Brain Drain in Economic Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010) , s. 73-91. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53228
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Modele federalistyczne w perspektywie porównawczej = A Comparative Study of Federalist Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53229
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Autor:
Rudnicki Zbigniew B. , Kabat-Rudnicka Danuta
Tytuł:
Postępowanie badawcze w pokojowym rozstrzyganiu sporów międzynarodowych w ramach Ligi Narodów i Narodów Zjednoczonych = Research Proceeding in the Peaceful Resolution of International Disputes within the Framework of the League of Nations and the United Nations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010) , s. 23-55. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53230
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Autor:
Majone Giandomenico , Surdej Aleksander
Tytuł:
Europejskie urzędy regulacyjne w systemie rządzenia Unii Europejskiej = European Regulators in the System of Governance of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010) , s. 93-115. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53231
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji = An Analysis of Polish and Swedish Micro-entrepreneurs' Perceptions of Their Business Activity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010) , s. 57-72. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53232
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Konkurencyjność eksportu i jej miary = Measuring Competition in Export
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 43-59. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53264
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Swoboda przepływu towarów jako jedna z wolności wspólnego rynku Unii Europejskiej = The Free Flow of Goods as One of the Freedoms of the European Union's Common Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 21-41. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53265
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Autor:
Tytuł:
Porównanie warunków polis ubezpieczenia kredytu kupieckiego dostępnych dla firm sektora MŚP w Polsce, Czechach i na Węgrzech = Comparing the Conditions of Trade Credit Insurance Policies Available to Firms in the MSE Sector in Poland, Czech Republic and Hungary
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 133-146. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53266
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Pozycja konkurencyjna Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi = Poland's Competitive Position in the Foreign Trade of Agricultural and Food Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 101-120. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53267
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Dyfuzja innowacji a konkurencyjność eksportu kraju adaptatora innowacji technologicznych = The Diffusion of Innovation and Export Competitiveness of a Country Adopting Technological Innovation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 91-99. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53268
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Wymiana wewnątrzgałęziowa w handlu zagranicznym wyrobami wysokiej techniki krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1996-2007 = Intra-industry Exchange in Foreign Trade of Advanced Technology Products among Members of the Visegrad Group in the Years 1996-2007
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 77-89. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53269
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej = Cultural Conditioning in Business Negotiation with Latin America
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 147-159. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53270
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
105

Autor:
Tytuł:
Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009 = The Competitiveness of Polish Exports on the Russian Market in the Years 2004-2009
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 121-131. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53271
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
106

Autor:
Tytuł:
Tendencje w polskim eksporcie wyrobów wysoko zaawansowanych technicznie w latach 2000-2007 = Trends in Poland's Export of Highly Advanced Technology Products in the Years 2000-2007
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 61-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53272
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Autor:
Tytuł:
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach 1996-2007 - analiza porównawcza = A Comparative Analysis of the Inflow of Direct Foreign Investment to Poland, Czech Republic, Hungary, and Slovakia in the Years 1996-2007
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 161-169. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53273
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Od epoché do Gelassenheit : "mistyczny" sens Heideggerowskiej radykalizacji fenomenologii = From Epoché to Gelassenheit - "The Mystical Sense" of Heidegger's Radicalisation of Phenomenology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010) , s. 103-114. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53274
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
109

Autor:
Tytuł:
Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej? = Is Lying Ethically Acceptable in Business?
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53275
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
110

Autor:
Tytuł:
Idea wiecznego powrotu światów w perspektywie kosmologiczno-antropologicznej = The Idea of the Eternal Return of Worlds from a Cosmological-Anthropological Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53276
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Konsekwencjalizm prima facie : problem normatywności w filozofii Amartyi Kumar Sena = Prima Facie Consequentialism - the Problem of Normativity in the Philosophy of Amartya Kumar Sen
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010) , s. 37-47. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53277
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
112

Autor:
Tytuł:
Postawy deprecjonujące uczestnictwo we wspólnocie społecznej w refleksji Karola Wojtyły - Jana Pawła II = Attitudes that Depreciate Participation in Social Unions in the Reflection of Karol Wojtyła - John Paul II
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010) , s. 115-130. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53278
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Kłamstwo i prawdomówność w gospodarce = Lying and Truthfulness in Business
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010) , s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53279
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
114

Autor:
Tytuł:
Analiza instytucjonalizacji zarządzania nieruchomościami w Polsce = The Analysis of Property Management Institutionalization in Polnad
Źródło:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 18, nr 2 (2010) , s. 119-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161769183
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych : wyniki badań = Building a Business Development Strategy, Taking into Crises Situation : Research Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług / [red. nauk. Aurelia Bielawska, Andrzej SZOPA]. - nr 50 (2010) , s. 289-298. - Tytuł numeru: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami MIKROFIRMA 2010
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 585)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2161980689
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych = The Role of European Funds in the Development of Innovative Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 2 (272) (2010) , s. 577-586. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161988343
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Cultural Policy at the Regional Level : a Decade of Experiences of New Regions in Poland
Źródło:
Cultural Trends : Special Issue, Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy. - Vol. 19, No 1/2, March/June (2010) , s. 65-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2162991828
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
[Review]
Źródło:
European Spatial Research and Policy. - vol. 17, no. 1 (2010) , s. 145-149
Nr:
2164910255
recenzja
119

Tytuł:
Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce = Development of the Sector of Non-Profit Organisations in Poland, Selected Aspects
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 101 (2010) , s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2164934441
artykuł w czasopiśmie
120

Autor: