Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych od roku: 2019 do roku: 2019
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32.
1

Tytuł:
MOOC - perspektywy i zagrożenia w edukacji online = MOOC - Prospects and Threats in Online Education
Źródło:
Mass media we współczesnym świecie / red. nauk. Violetta Tanaś, Wojciech Welskop - Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 2019, s. 277-284. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949948-1-5
Tryb dostępu:
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168332367
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształceniu na uczelniach wyższych = Social Responsibility of Business in Education on University
Źródło:
Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy / red. nauk. Beata Mydłowska - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2019, s. 29-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Problemy nauk pedagogicznych ; T. 1)
ISBN:
978-83-8095-550-9
Nr:
2168332773
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Sztuczna inteligencja w świecie nauki
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 11 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019, s. 73-79 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-63216-15-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168332789
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Problem popytu na usługi medyczne pobudzanego przez lekarzy
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 11 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019, s. 168-177 - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł napisany w ramach grantu uczelnianego "Badania młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", umowa No 164/WE-SD/01/2018/M/8164.
ISBN:
978-83-63216-15-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168332791
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Problematyka etyki w sektorze finansów
Źródło:
Nauka i wiedza kluczem do poznania świata. Cz. 2 / red. nauk. Rafał Balina, Paweł Staszak - Waleńczów: Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, 2019, s. 85-93 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-953049-2-7
Nr:
2168333527
rozdział w monografii
6

Autor:
Tytuł:
Will Tax Reforms Alone Solve the Tax Avoidance and Tax Haven Problems?
Źródło:
Journal of International Business Policy. - Vol. 2, iss. 3 (2019) , s. 258-271. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336347
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Kształtowanie się cen detalicznych benzyny w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w wybranych krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 14 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019, s. 35-52 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-63216-18-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168338147
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju = The New Post-crisis Policy of Sustainable Development and the Polish Strategy of Responsible Development
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019) , s. 173-187. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338355
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Murzyn-Kupisz Monika , Działek Jarosław , Gorczyca Katarzyna , Hołuj Dominika
Tytuł:
Museums and Local Development in Poland
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
: OECD, 2019
Opis fizyczny:
56 s.
Tryb dostępu:
Nr:
2168338375
raport/sprawozdanie
10

Tytuł:
Wpływ wybranych zmian makrootoczenia przedsiębiorstw na kompetencje pracownicze na przykładzie województwa małopolskiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
386 k.: il.; 30cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-438
Nr:
2168338611
doktorat
11

Autor:
Tytuł:
Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań) = Trust and Its Correlates as Components of the Organizational Climate in Diverse Organizational Cultures (Research Report)
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 59 (3) (2019) , s. 236-249. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339195
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Ocena postępu Polski w realizacji polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2008-2017
Źródło:
O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 89-101. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-66-0
Nr:
2168340215
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
The Role of Culture in International Entrepreneurship Based on the Cross-country Comparison of Multinational Pharmaceutical Corporations
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Nowiński Witold
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-462
Nr:
2168340833
doktorat
14

Tytuł:
Czynniki kulturowe w procesie zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
294 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-472
Nr:
2168340949
doktorat
15

Tytuł:
Monitoring Progress in "Quality Education" in the European Union - Strategic Framework and Goals
Źródło:
International Journal of Sustainability in Higher Education. - vol. 20, no. 7 (2019) , s. 1125-1142. - Tytuł numeru: The University as an Arena for Sustainability Transition - 50 Years after the 1968 Protests - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168341113
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Ekonomia i społeczne imaginarium : wystąpienie doktora honoris causa prof. Jerzego Hausnera
Źródło:
Doktorzy honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie : profesor Jerzy Hausner / red. Juliusz Gardawski, Wojciech Morawski, Andrzej Sławiński, Jacek Szlachta - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019, s. 119-131 - Bibliogr.
Nr:
2168341435
rozdział w książce
17

Tytuł:
Competitiveness of Innovation-driven Economies : Insights from Selected European Countries
Źródło:
International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 3 (2019) , s. 113-127. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article came into being within the project no. 021/RID/2018/19 financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022 conducted by the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341721
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Kształcenie szansą na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami = Education as an Opportunity on the Labour Market for People with Disabilities
Źródło:
Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2(33) (2019) , s. 33-37. - Tytuł numeru: Rynek pracownika i pracodawcy = Employee and Employer Market - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168341849
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych
Adres wydawniczy:
Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7875-572-2 ; 978-83-7875-573-9
Nr:
2168342153
monografia
20

Tytuł:
What Model of Capitalism will Poland Probably Pursue, if It Loosens Its Relations with the Mainstream of European Integration to a Significant Degree?
Źródło:
Poland in the European Union : Achievements, Problems & Prospects / ed. Jerzy Wilkin - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2019, s. 70-78
ISBN:
978-83-63305-77-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168342663
fragment raportu/sprawozdania
21

Tytuł:
Apel ekonomistów ważny, ale niewystarczający
Źródło:
Rzeczpospolita. - 2 kwietnia (2019) , s. A25
Tryb dostępu:
Nr:
2168342665
artykuł nierecenzowany
22

Tytuł:
Wątpliwości przed kongresem ekonomistów
Źródło:
Rzeczpospolita. - 22 listopada (2019) , s. A27
Tryb dostępu:
Nr:
2168342669
artykuł nierecenzowany
23

Tytuł:
Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją - stan i perspektywy = The Functioning of the Customs Union between the European Union and Turkey - State and Prospects
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 38 (2019) , s. 24-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Nr:
2168342953
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Rola polityki surowcowej w rozwoju społeczno-gospodarczym Botswany
Źródło:
Rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym / red. Albert S. Kotowski, Marta Rajewska - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 194-204
ISBN:
978-83-8180-107-2
Nr:
2168343261
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Działania spółek miejskich na rzecz bezpieczeństwa surowcowego i ekologicznego na przykładzie inwestycji miasta Krakowa w gospodarkę o obiegu zamkniętym = Activities of Municipal Companies for the Safety of Raw Materials and Ecology on Example of the Investment of the City of Krakow in a Circular Economy
Źródło:
Bezpieczeństwo w Polsce i Europie : wybrane aspekty / red. nauk. Grzegorz Górski, Krzysztof Garczewski, Anna Garczewska, Andrzej Potoczek - Toruń: Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, 2019, s. 231-247. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Kolegium Jagiellońskiego)
ISBN:
978-83-65824-23-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168343271
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Krakowskie Studia Małopolskie
Numer:
nr 24
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
Opis fizyczny:
279 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168343732
redakcja czasopisma/serii
27

Tytuł:
Diffusion of Innovations in Developing Countries : Blockchain Case Study = Dyfuzja innowacji do krajów rozwijających się : studium przypadku technologii blockchain
Źródło:
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century. - nr 1 (21) (2019) , s. 60-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168343996
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Kształcenie w zakresie społecznej odpowiedzialności w wybranych krajach europejskich
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 15, cz. 1 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019, s. 360-368 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-19-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168344052
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Obcość kobiety we wspólnocie akademickiej
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 16 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019, s. 268-275 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-23-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168344056
rozdział w monografii
30

Autor:
Ćwiklicki Marek , Kelm Hanna , Waśniewski Jarosław
Tytuł:
Zarządzanie Publiczne - spotkanie ekspertów
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344522
varia
31

Tytuł:
Głusi w świecie akademickim
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 62-63. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344584
varia
32

Autor:
Tytuł:
Behavior on the Labormarket in Poland in Analysis of Behavioral Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 140 (2019) , s. 87-97. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed by the Doctoral Student Union of the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168344792
artykuł w czasopiśmie
1
MOOC - perspektywy i zagrożenia w edukacji online = MOOC - Prospects and Threats in Online Education / Wioleta Gałat // W: Mass media we współczesnym świecie / red. nauk. Violetta Tanaś, Wojciech Welskop. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 2019. - S. 277-284. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949948-1-5
2
Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształceniu na uczelniach wyższych = Social Responsibility of Business in Education on University / Wioleta Gaweł // W: Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy / red. nauk. Beata Mydłowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2019. - (Problemy nauk pedagogicznych ; T. 1). - S. 29-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8095-550-9
3
Sztuczna inteligencja w świecie nauki / Wioleta Gałat // W: Poszerzamy horyzonty. T. 11 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2019. - S. 73-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-15-3. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat11.pdf
4
Problem popytu na usługi medyczne pobudzanego przez lekarzy / Valentyn Bakhnivskyi // W: Poszerzamy horyzonty. T. 11 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2019. - S. 168-177. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-15-3. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat11.pdf
5
Problematyka etyki w sektorze finansów / Wioleta Gałat // W: Nauka i wiedza kluczem do poznania świata. Cz. 2 / red. nauk. Rafał Balina, Paweł Staszak. - Waleńczów : Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, 2019. - S. 85-93. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953049-2-7
6
Will Tax Reforms Alone Solve the Tax Avoidance and Tax Haven Problems? / James NEBUS // Journal of International Business Policy. - Vol. 2, iss. 3 (2019), s. 258-271. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2522-0691
7
Kształtowanie się cen detalicznych benzyny w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w wybranych krajach Unii Europejskiej / Wioleta Gałat, Wojciech Kolasa // W: Poszerzamy horyzonty. T. 14 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2019. - S. 35-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-18-4. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat14.pdf
8
Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju = The New Post-crisis Policy of Sustainable Development and the Polish Strategy of Responsible Development / Andrzej PRUSEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019), s. 173-187. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/168124/11.pdf. - ISSN 1898-5084
9
Museums and Local Development in Poland / Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek, Katarzyna Gorczyca, Dominika HOŁUJ. - OECD, 2019. - 56 s. - Pełny tekst: http://www.oecd.org/cfe/leed/Museums-and-Local-Development-in-Poland.pdf
10
Wpływ wybranych zmian makrootoczenia przedsiębiorstw na kompetencje pracownicze na przykładzie województwa małopolskiego / Krzysztof Łysik ; Promotor: Alicji MIŚ. - Kraków, 2019. - 386 k. : il. ; 30cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003381
11
Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań) = Trust and Its Correlates as Components of the Organizational Climate in Diverse Organizational Cultures (Research Report) / Lech GÓRNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 59 (3) (2019), s. 236-249. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/173261/17.pdf. - ISSN 1898-5084
12
Ocena postępu Polski w realizacji polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2008-2017 / Mateusz MIERZEJEWSKI, Anna MIRZYŃSKA // W: O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 89-101. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-66-0
13
The Role of Culture in International Entrepreneurship Based on the Cross-country Comparison of Multinational Pharmaceutical Corporations / Ikemefuna Allen ; Promotor: Krzysztof WACH ; Promotor pomocniczy: Witold Nowiński. - Kraków, 2019. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003423
14
Czynniki kulturowe w procesie zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej / Mariola Wiater ; Promotor: Joanna PURGAŁ-POPIELA. - Kraków, 2019. - 294 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
15
Monitoring Progress in "Quality Education" in the European Union - Strategic Framework and Goals / Aleksandra PLEŚNIARSKA // International Journal of Sustainability in Higher Education. - vol. 20, no. 7 (2019), s. 1125-1142. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: The University as an Arena for Sustainability Transition - 50 Years after the 1968 Protests. - Bibliogr. - ISSN 1467-6370
16
Ekonomia i społeczne imaginarium : wystąpienie doktora honoris causa prof. Jerzego Hausnera / Jerzy HAUSNER // W: Doktorzy honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie : profesor Jerzy Hausner / red. Juliusz Gardawski, Wojciech Morawski, Andrzej Sławiński, Jacek Szlachta. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019. - S. 119-131. - Bibliogr.
17
Competitiveness of Innovation-driven Economies : Insights from Selected European Countries / Maria URBANIEC // International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 3 (2019), s. 113-127. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1887/pdf
18
Kształcenie szansą na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami = Education as an Opportunity on the Labour Market for People with Disabilities / Wioleta Gałat // Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2(33) (2019), s. 33-37. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rynek pracownika i pracodawcy = Employee and Employer Market. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk-2-2019-galat-ksztalcenie-szansa-na-rynku-pracy-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami.pdf. - ISSN 2300-5491
19
Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych / red. nauk. Hanna Kelm, Marek ĆWIKLICKI. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7875-572-2 ; 978-83-7875-573-9
20
What Model of Capitalism will Poland Probably Pursue, if It Loosens Its Relations with the Mainstream of European Integration to a Significant Degree? / Andrzej WOJTYNA // W: Poland in the European Union : Achievements, Problems & Prospects / ed. Jerzy Wilkin. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2019. - S. 70-78. - ISBN 978-83-63305-77-2
21
Apel ekonomistów ważny, ale niewystarczający / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 2 kwietnia (2019), s. A25. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/Opinie/304019896-Apel-ekonomistow-wazny-ale-niewystarczajacy.html. - ISSN 0208-9130
22
Wątpliwości przed kongresem ekonomistów / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 22 listopada (2019), s. A27. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/Opinie/311219862-Andrzej-Wojtyna-Watpliwosci-przed-kongresem-ekonomistow.html. - ISSN 0208-9130
23
Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją - stan i perspektywy = The Functioning of the Customs Union between the European Union and Turkey - State and Prospects / Małgorzata Czermińska, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Marta ULBRYCH // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 38 (2019), s. 24-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/IBage/2019/Tom-38/art/15935/. - ISSN 2300-6102
24
Rola polityki surowcowej w rozwoju społeczno-gospodarczym Botswany / Anna Mirzyńska, Justyna Tomala // W: Rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym / red. Albert S. Kotowski, Marta Rajewska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - S. 194-204. - ISBN 978-83-8180-107-2
25
Działania spółek miejskich na rzecz bezpieczeństwa surowcowego i ekologicznego na przykładzie inwestycji miasta Krakowa w gospodarkę o obiegu zamkniętym = Activities of Municipal Companies for the Safety of Raw Materials and Ecology on Example of the Investment of the City of Krakow in a Circular Economy / Anna Mirzyńska, Justyna Tomala // W: Bezpieczeństwo w Polsce i Europie : wybrane aspekty / red. nauk. Grzegorz Górski, Krzysztof Garczewski, Anna Garczewska, Andrzej Potoczek. - Toruń : Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, 2019. - (Monografie Kolegium Jagiellońskiego). - S. 231-247. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65824-23-3. - Pełny tekst: http://kj.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/Bezpiecze%C5%84stwo-w-Polsce-i-Europie.pdf
26
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - nr 24. - 279 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ksm/916-ksm2019/. - ISSN 1643-6911
27
Diffusion of Innovations in Developing Countries : Blockchain Case Study = Dyfuzja innowacji do krajów rozwijających się : studium przypadku technologii blockchain / Barbara Sztokfisz // Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century. - nr 1 (21) (2019), s. 60-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141736. - ISSN 2353-8929
28
Kształcenie w zakresie społecznej odpowiedzialności w wybranych krajach europejskich / Wioleta Gałat // W: Poszerzamy horyzonty. T. 15, cz. 1 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2019. - S. 360-368. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-19-1. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2019/12/monografiat15_1.pdf
29
Obcość kobiety we wspólnocie akademickiej / Wioleta Gałat // W: Poszerzamy horyzonty. T. 16 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał. - Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2019. - S. 268-275. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-23-8. - Pełny tekst: http://konferencjenaukowe.com.pl/wp-content/uploads/2020/01/POSZERZAMY-HORYZONTY-TOM-XVI.pdf
30
Zarządzanie Publiczne - spotkanie ekspertów / Marek ĆWIKLICKI, Hanna Kelm, Jarosław Waśniewski // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019. - ISSN 1689-7757
31
Głusi w świecie akademickim / Wioleta GAŁAT // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 62-63. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019. - ISSN 1689-7757
32
Behavior on the Labormarket in Poland in Analysis of Behavioral Economy / Wioleta Gałat // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 140 (2019), s. 87-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20140/08.%20Ga%C5%82at.pdf. - ISSN 1641-3466
1
Gałat W., (2019), MOOC - perspektywy i zagrożenia w edukacji online. [W:] Tanaś V., Welskop W. (red.), Mass media we współczesnym świecie, Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, s. 277-284.
2
Gaweł W., (2019), Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształceniu na uczelniach wyższych. [W:] Mydłowska B. (red.), Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy, Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 29-37.
3
Gałat W., (2019), Sztuczna inteligencja w świecie nauki. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 11, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 73-79.
4
Bakhnivskyi V., (2019), Problem popytu na usługi medyczne pobudzanego przez lekarzy. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 11, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 168-177.
5
Gałat W., (2019), Problematyka etyki w sektorze finansów. [W:] Balina R., Staszak P. (red.), Nauka i wiedza kluczem do poznania świata. Cz. 2, Waleńczów : Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, s. 85-93.
6
Nebus J., (2019), Will Tax Reforms Alone Solve the Tax Avoidance and Tax Haven Problems?, "Journal of International Business Policy", Vol. 2, iss. 3, s. 258-271.
7
Gałat W., Kolasa W., (2019), Kształtowanie się cen detalicznych benzyny w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w wybranych krajach Unii Europejskiej. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 14, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 35-52.
8
Prusek A., (2019), Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 57 (1), s. 173-187; http://www.ur.edu.pl/file/168124/11.pdf
9
Murzyn-Kupisz M., Działek J., Gorczyca K., Hołuj D., (2019), Museums and Local Development in Poland, Murzyn-Kupisz M. (kier. pr), OECD, 56 s.
10
Łysik K., (2019), Wpływ wybranych zmian makrootoczenia przedsiębiorstw na kompetencje pracownicze na przykładzie województwa małopolskiego, Prom. Miś A., Kraków : , 386 k.
11
Górniak L., (2019), Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań), "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 59 (3), s. 236-249; http://www.ur.edu.pl/file/173261/17.pdf
12
Mierzejewski M., Mirzyńska A., (2019), Ocena postępu Polski w realizacji polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2008-2017. [W:] Firlej K., Mierzejewski M. (red.), O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 89-101.
13
Allen I., (2019), The Role of Culture in International Entrepreneurship Based on the Cross-country Comparison of Multinational Pharmaceutical Corporations, Prom. Wach K., Kraków : , 163 k.
14
Wiater M., (2019), Czynniki kulturowe w procesie zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej, Purgał-Popiela J. (red.), Kraków : , 294 k.
15
Pleśniarska A., (2019), Monitoring Progress in "Quality Education" in the European Union - Strategic Framework and Goals, "International Journal of Sustainability in Higher Education", vol. 20, no. 7, s. 1125-1142.
16
Hausner J., (2019), Ekonomia i społeczne imaginarium : wystąpienie doktora honoris causa prof. Jerzego Hausnera. [W:] Gardawski J., Morawski W., Sławiński A., Szlachta J. (red.), Doktorzy honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie : profesor Jerzy Hausner, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 119-131.
17
Urbaniec M., (2019), Competitiveness of Innovation-driven Economies : Insights from Selected European Countries, "International Entrepreneurship Review", vol. 5, no. 3, s. 113-127; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1887/pdf
18
Gałat W., (2019), Kształcenie szansą na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 2(33), s. 33-37; http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk-2-2019-galat-ksztalcenie-szansa-na-rynku-pracy-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami.pdf
19
Kelm H., Ćwiklicki M. (red.), (2019), Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 210 s.
20
Wojtyna A., (2019), What Model of Capitalism will Poland Probably Pursue, if It Loosens Its Relations with the Mainstream of European Integration to a Significant Degree?. [W:] Wilkin J. (red.), Poland in the European Union : Achievements, Problems & Prospects, Warszawa : Polska Akademia Nauk, s. 70-78.
21
Wojtyna A., (2019), Apel ekonomistów ważny, ale niewystarczający, "Rzeczpospolita", 2 kwietnia, s. A25; https://www.rp.pl/Opinie/304019896-Apel-ekonomistow-wazny-ale-niewystarczajacy.html
22
Wojtyna A., (2019), Wątpliwości przed kongresem ekonomistów, "Rzeczpospolita", 22 listopada, s. A27; https://www.rp.pl/Opinie/311219862-Andrzej-Wojtyna-Watpliwosci-przed-kongresem-ekonomistow.html
23
Czermińska M., Garlińska-Bielawska J., Ulbrych M., (2019), Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją - stan i perspektywy, "International Business and Global Economy", nr 38, s. 24-37; http://www.ejournals.eu/IBage/2019/Tom-38/art/15935/
24
Mirzyńska A., Tomala J., (2019), Rola polityki surowcowej w rozwoju społeczno-gospodarczym Botswany. [W:] Kotowski , Rajewska M. (red.), Rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 194-204.
25
Mirzyńska A., Tomala J., (2019), Działania spółek miejskich na rzecz bezpieczeństwa surowcowego i ekologicznego na przykładzie inwestycji miasta Krakowa w gospodarkę o obiegu zamkniętym. [W:] Górski G., Garczewski K., Garczewska A., Potoczek A. (red.), Bezpieczeństwo w Polsce i Europie : wybrane aspekty, Toruń : Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, s. 231-247.
26
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - nr 24. - 279 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1643-6911
27
Sztokfisz B., (2019), Diffusion of Innovations in Developing Countries : Blockchain Case Study, "Ekonomia XXI Wieku", nr 1 (21), s. 60-74; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141736
28
Gałat W., (2019), Kształcenie w zakresie społecznej odpowiedzialności w wybranych krajach europejskich. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 15, cz. 1, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 360-368.
29
Gałat W., (2019), Obcość kobiety we wspólnocie akademickiej. [W:] Bogusz M., Wojcieszak M., Rachwał P. (red.), Poszerzamy horyzonty, T. 16, Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, s. 268-275.
30
Ćwiklicki M., Kelm H., Waśniewski J., (2019), Zarządzanie Publiczne - spotkanie ekspertów, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 36-37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
31
Gałat W., (2019), Głusi w świecie akademickim, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 62-63; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
32
Gałat W., (2019), Behavior on the Labormarket in Poland in Analysis of Behavioral Economy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 140, s. 87-97; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20140/08.%20Ga%C5%82at.pdf
1
@inbook{fm,
author = " Gałat Wioleta ",
title = "MOOC - perspektywy i zagrożenia w edukacji online",
booktitle = "Mass media we współczesnym świecie",
pages = "277-284",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu",
year = "2019",
isbn = "978-83-949948-1-5",
}
2
@inbook{fm,
author = " Gaweł Wioleta ",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształceniu na uczelniach wyższych",
booktitle = "Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy",
pages = "29-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Impuls",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8095-550-9",
}
3
@inbook{fm,
author = " Gałat Wioleta ",
title = "Sztuczna inteligencja w świecie nauki",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 11",
pages = "73-79",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2019",
isbn = "978-83-63216-15-3",
}
4
@inbook{fm,
author = " Bakhnivskyi Valentyn ",
title = "Problem popytu na usługi medyczne pobudzanego przez lekarzy",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 11",
pages = "168-177",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2019",
isbn = "978-83-63216-15-3",
}
5
@inbook{fm,
author = " Gałat Wioleta ",
title = "Problematyka etyki w sektorze finansów",
booktitle = "Nauka i wiedza kluczem do poznania świata. Cz. 2",
pages = "85-93",
adress = "Waleńczów",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe INTELLECT",
year = "2019",
isbn = "978-83-953049-2-7",
}
6
@article{journals,
author = " Nebus James ",
title = "Will Tax Reforms Alone Solve the Tax Avoidance and Tax Haven Problems?",
journal = "Journal of International Business Policy",
number = "Vol. 2, iss. 3",
pages = "258-271",
year = "2019",
}
7
@inbook{fm,
author = " Gałat Wioleta and Kolasa Wojciech ",
title = "Kształtowanie się cen detalicznych benzyny w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w wybranych krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 14",
pages = "35-52",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2019",
isbn = "978-83-63216-18-4",
}
8
@article{journals,
author = " Prusek Andrzej ",
title = "Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 57 (1)",
pages = "173-187",
year = "2019",
}
9
@misc{misc,
author = " Murzyn-Kupisz Monika and Działek Jarosław and Gorczyca Katarzyna and Hołuj Dominika ",
title = "Museums and Local Development in Poland",
adress = "",
publisher = "OECD",
year = "2019",
}
10
@unpublished{mon,
author = " Łysik Krzysztof ",
title = "Wpływ wybranych zmian makrootoczenia przedsiębiorstw na kompetencje pracownicze na przykładzie województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2019",
}
11
@article{journals,
author = " Górniak Lech ",
title = "Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań)",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 59 (3)",
pages = "236-249",
year = "2019",
}
12
@inbook{fm,
author = " Mierzejewski Mateusz and Mirzyńska Anna ",
title = "Ocena postępu Polski w realizacji polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2008-2017",
booktitle = "O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych",
pages = "89-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-66-0",
}
13
@unpublished{mon,
author = " Allen Ikemefuna ",
title = "The Role of Culture in International Entrepreneurship Based on the Cross-country Comparison of Multinational Pharmaceutical Corporations",
adress = "Kraków",
year = "2019",
}
14
@unpublished{mon,
author = " Wiater Mariola ",
title = "Czynniki kulturowe w procesie zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej",
editor = Purgał-Popiela Joanna,
adress = "Kraków",
year = "2019",
}
15
@article{journals,
author = " Pleśniarska Aleksandra ",
title = "Monitoring Progress in "Quality Education" in the European Union - Strategic Framework and Goals",
journal = "International Journal of Sustainability in Higher Education",
number = "vol. 20, no. 7",
pages = "1125-1142",
year = "2019",
}
16
@inbook{fm,
author = " Hausner Jerzy ",
title = "Ekonomia i społeczne imaginarium : wystąpienie doktora honoris causa prof. Jerzego Hausnera",
booktitle = "Doktorzy honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie : profesor Jerzy Hausner",
pages = "119-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2019",
isbn = "",
}
17
@article{journals,
author = " Urbaniec Maria ",
title = "Competitiveness of Innovation-driven Economies : Insights from Selected European Countries",
journal = "International Entrepreneurship Review",
number = "vol. 5, no. 3",
pages = "113-127",
year = "2019",
}
18
@article{journals,
author = " Gałat Wioleta ",
title = "Kształcenie szansą na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami",
journal = "Rynek - Społeczeństwo - Kultura",
number = "2(33)",
pages = "33-37",
year = "2019",
}
19
@book{mon,
title = "Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Kelm Hanna,
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-572-2 ; 978-83-7875-573-9",
}
20
@misc{misc,
author = " Wojtyna Andrzej ",
title = "What Model of Capitalism will Poland Probably Pursue, if It Loosens Its Relations with the Mainstream of European Integration to a Significant Degree?",
booktitle = "Poland in the European Union : Achievements, Problems & Prospects",
pages = "70-78",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2019",
isbn = "978-83-63305-77-2",
}
21
@article{journals,
author = " Wojtyna Andrzej ",
title = "Apel ekonomistów ważny, ale niewystarczający",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "2 kwietnia",
pages = "A25",
year = "2019",
}
22
@article{journals,
author = " Wojtyna Andrzej ",
title = "Wątpliwości przed kongresem ekonomistów",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "22 listopada",
pages = "A27",
year = "2019",
}
23
@article{journals,
author = " Czermińska Małgorzata and Garlińska-Bielawska Joanna and Ulbrych Marta ",
title = "Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją - stan i perspektywy",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "38",
pages = "24-37",
year = "2019",
}
24
@inbook{fm,
author = " Mirzyńska Anna and Tomala Justyna ",
title = "Rola polityki surowcowej w rozwoju społeczno-gospodarczym Botswany",
booktitle = "Rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym",
pages = "194-204",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2019",
isbn = "978-83-8180-107-2",
}
25
@inbook{fm,
author = " Mirzyńska Anna and Tomala Justyna ",
title = "Działania spółek miejskich na rzecz bezpieczeństwa surowcowego i ekologicznego na przykładzie inwestycji miasta Krakowa w gospodarkę o obiegu zamkniętym",
booktitle = "Bezpieczeństwo w Polsce i Europie : wybrane aspekty",
pages = "231-247",
adress = "Toruń",
publisher = "Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-65824-23-3",
}
26
@misc{misc,
title = "Krakowskie Studia Małopolskie",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2019",
}
27
@article{journals,
author = " Sztokfisz Barbara ",
title = "Diffusion of Innovations in Developing Countries : Blockchain Case Study",
journal = "Ekonomia XXI Wieku",
number = "1 (21)",
pages = "60-74",
year = "2019",
}
28
@inbook{fm,
author = " Gałat Wioleta ",
title = "Kształcenie w zakresie społecznej odpowiedzialności w wybranych krajach europejskich",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 15, cz. 1",
pages = "360-368",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2019",
isbn = "978-83-63216-19-1",
}
29
@inbook{fm,
author = " Gałat Wioleta ",
title = "Obcość kobiety we wspólnocie akademickiej",
booktitle = "Poszerzamy horyzonty. T. 16",
pages = "268-275",
adress = "Słupsk",
publisher = "Mateusz Weiland Network Solutions",
year = "2019",
isbn = "978-83-63216-23-8",
}
30
@misc{misc,
author = " Ćwiklicki Marek and Kelm Hanna and Waśniewski Jarosław ",
title = "Zarządzanie Publiczne - spotkanie ekspertów",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "36-37",
year = "2019",
}
31
@misc{misc,
author = " Gałat Wioleta ",
title = "Głusi w świecie akademickim",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "62-63",
year = "2019",
}
32
@article{journals,
author = " Gałat Wioleta and ",
title = "Behavior on the Labormarket in Poland in Analysis of Behavioral Economy",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 140",
pages = "87-97",
year = "2019",
}