Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Typ publikacji: Inne od roku: 2019 do roku: 2019
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 111.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Gębarowski Marcin , Lisowska Renata
Tytuł:
From the Editors
Źródło:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation / ed. Marcin GĘBAROWSKI, Renata Lisowska2019. - vol. 15, iss. 1, s. 7-11. - Tytuł numeru: Towards Success in a Competitive Market: The Importance of Entrepreneurship and Innovation
Lista 2019:
Nr:
2168334265
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. LI-LII
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334379
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI - Warszawa: Difin, 2019, s. 9-12
ISBN:
978-83-8085-832-9
Nr:
2168334981
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Zakończenie
Źródło:
Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI - Warszawa: Difin, 2019, s. 171-176
ISBN:
978-83-8085-832-9
Nr:
2168335001
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta , Pietruszka Joanna
Konferencja:
VI Konferencja pt. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna : medycyna komplementarna w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych, Krosno, Polska, od 2019-05-09 do 2019-05-10
Tytuł:
Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości oleju słonecznikowego w czasie przechowywania = The Effect of Spices on the Quality of Sunflower Oil During Storage
Źródło:
Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna : medycyna komplementarna w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych : VI konferencja, Krosno, 9-10 maja 2019 roku - Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2019, s. 39-40. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-64457-48-7
Nr:
2168335627
varia
6

Tytuł:
Prof. dr hab. Zofia Cichoń (1943-2019)
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 80-81
Tryb dostępu:
Nr:
2168337013
varia
7

Konferencja:
17th Annual Humanistic Management Conference, Kraków, Polska, od 2019-10-10 do 2019-10-11
Tytuł:
Chinese Millenials Reshaping the Global Luxury Market
Źródło:
Book of Abstracts: 2019 Seventh Annual Humanistic Management Conference 10.-11. October 2019, Krakow, Poland - Cracow: Culture of Jagiellonian University : Cracow University of Economics : Silesian University of Technology : Weltethos Institute, 2019, s. 60
Tryb dostępu:
Nr:
2168338629
poster
8

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 9-11
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Nr:
2168338867
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Lisińska-Kuśnierz Małgorzata , Grzybek Katarzyna
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Research on the Usability of Packaging of Medicinal Products from the Point of View the Needs of Seniors
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 62. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168339959
varia
10

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 5
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-597-9
Nr:
2168339961
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Jakość produktów przemysłowych - wybrane aspekty = Quality of Non-food Products - Selected Aspects / red. nauk. Jerzy SZAKIEL, Paweł TUREK - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 5
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-595-5
Nr:
2168339963
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju = Management and Quality Studies Facing Challenges of Sustainable Development / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 5-6
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-592-4
Nr:
2168340043
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. LXIII-LXVII
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Nr:
2168340061
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 5
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-596-2
Nr:
2168340139
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 5
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-593-1
Nr:
2168340163
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 5-6
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-594-8
Nr:
2168340179
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
17

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
The Implementation of Sustainable Development in Poland in the Context of the Quality of Life
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 13. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340183
varia
18

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Eco-innovations in the Process of Products Quality Development
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340185
varia
19

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Polish Consumers of Bottled Water - Selected Purchase Decisions
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 16. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340193
varia
20

Autor:
Bochenek Sylwia , Lech Tomasz
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Probiotics Products Quality
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340195
varia
21

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Consumers' Needs and Requirements Regarding Ergonomics of Packaging as Determinant of Its Design
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 27. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340197
varia
22

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Consumers' Perception of the Attribiutes of Selected Primary Cells Available on the Domestic Market in Relation to Their Actual Performance Parameters
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 29. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340207
varia
23

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Environmental Optimization of Powering Battery Supplied Devices in Households as an Implementation of the Sustainable Consumption Idea
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340209
varia
24

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Demand Conditions of Innovative Processes in the Public Sector
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 33. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340217
varia
25

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Bioremediation Potential of Microorganisms Derived from Inland Waters Case Study : Bagry Lake, Cracow
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 34. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340237
varia
26

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Quality from the Perspective of Various Exhibit Marketing Aspects - a Review of Literature
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 36. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340239
varia
27

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 38. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340241
varia
28

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Social and Organisational Effects of Automation of Business Processes
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340245
varia
29

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Risk and Uncertainty Management in Innovative Activity of Enterprises
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 41. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340247
varia
30

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Effect of Innovative Disinfection Technology on Sensory Properties of Potable Water
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 42. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340249
varia
31

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Young Consumers' Response to Packaging Design Perceived as a Source of Information about Food Products
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 45. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340253
varia
32

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
The Role of Biomaterials and Biodegradable Materials for Packaging Purposes in Realization of Circular Economy Assumptions
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340255
varia
33

Autor:
Kędzior Władysław , Ryniewicz Joanna
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Determinants of Quality of Chocolate : Health Aspects
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340257
varia
34

Autor:
Kędzior Władysław , Pilch Małgorzata
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Consumers' Preferences and Opinions Concerning Chocolate
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 48. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340259
varia
35

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
The Effect of Spices on the Quality of Sunflower Oil During Storage
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 50. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340261
varia
36

Autor:
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 51. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340263
varia
37

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Ultrafast Fashion - a New Business Model of Clothing Brands and Its Impact on the Sustainable Development
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 54. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340265
varia
38

Autor:
Kozik Natalia , Łapaj Marcin
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Deinking of Polimer Films as an Example of Circular Economy in Flexible Packaging
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 55. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340267
varia
39

Autor:
Kudełka Wanda , Dudek Mateusz
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Vegetarianism : Assessment of Safety and Health Benefits in the Opinion of Vegetarians
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 56. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340269
varia
40

Autor:
Kudełka Wanda , Jasiński Wojciech
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Assessment of Consumer Knowledge Level about Gluten
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 57. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340271
varia
41

Autor:
Kurczab Marta , Kurek Alicja , Limanówka Karolina , Syguła-Cholewińska Justyna
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Microbiological Safety of Cosmetic Applicators for Makeup
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 59. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340273
varia
42

Autor:
Kwiecień Joanna , Lech Tomasz
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Probiotics or Postbiotics Components in Cosmetics Products for Consumers with Acne Vulgaris Disorder
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 60. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340275
varia
43

Autor:
Łuczak Jacek , Bińczak Olga , Miśniakiewicz Małgorzata
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Project Management in the Process of Implementing Product Innovation in the Oil Industry
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 63. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340277
varia
44

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Inner Client in the Process of Quality Improvement of Organization's Functioning
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 64. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340279
varia
45

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Study of Correlation Between Instrumental Measurements and Sensory Evaluation of Leather Extensibility
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 68. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340289
varia
46

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Identification of Infringements and Irregularities of Organic Farming Regulations in the Area of Organic Farms' Control
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 69. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340291
varia
47

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Implementation of Risk Management to Food Product Development Process
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 72. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340293
varia
48

Autor:
Nawrat Rafał , Kafel Piotr
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Measurement System Analysis as a Tool Supporting Decision Processes in the Organization
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 73. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340295
varia
49

Autor:
Nitkiewicz Tomasz , Cappelletti Giulio Mario , Russo Carlo
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Best Environmental Practices in Agricultural Sector : Comparative LCA Study of Italian and Polish Wheat Cultivation
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 74. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340297
varia
50

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Certification and Integration of Food Safety Management Systems
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 75. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340299
varia
51

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Application of Selected Management Methods in Improving the Product Innovation Quality
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 80. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340301
varia
52

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Organisational Quality Culture - a Theoretical Approach
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 82. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340303
varia
53

Autor:
Pietruszka Joanna , Dziadkowiec Joanna M.
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Organization of the Production Process - Based on a Selected Product
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 83. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340305
varia
54

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Optimization of Wine Clarification Process as an Element of an Improvement of the Product
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 86. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340307
varia
55

Autor:
Przybek Piotr , Turek Paweł , Szakiel Jerzy , Januszko-Szakiel Aneta
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Prosumerism in the Shaping of Products Quality
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 87. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340309
varia
56

Autor:
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
The Impact of Storage Conditions on Changes in the Quality of Cold Pressed Linseed Oil
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 88. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340313
varia
57

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Environmental Aspects of Sustainable Development of Textile and Clothing Industry
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 90. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340317
varia
58

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
The Economic and Technological Premises of Modification Austenitic Stainless Steels Used in Technology Industries
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 93. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340319
varia
59

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
The Management of the Risk Factors in the Workplace of Historical Objects Conservators
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 94. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340321
varia
60

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Food Fraud - the Problem Which Concerns Even Pork Lard
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 99. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340323
varia
61

Autor:
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Assessment of the Influence of Wastewater Treatment Plant Functioning on the Quality of Nearby Residents Life
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 100. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340325
varia
62

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Social Responsibility of Food Packaging Producers Against Older Consumer
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 104. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340327
varia
63

Autor:
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Possibilities of Using the ISO 11136 Standard for Testing Cosmetic Products
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 106. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340329
varia
64

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
A Proposal of Classification of Conditions Affecting Application of Different Conventional Production Systems Planning Methods Probitability Taking into Account Lean and JIT Role
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 107. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340331
varia
65

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
The Importance of Innovative Biomaterials in Circular Economy
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 111. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340333
varia
66

Autor:
Wolak Artur , Zając Grzegorz
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Change of Engine Oil Viscosity Resulting from a 5-Year Period of Storage
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 112. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340335
varia
67

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Analysis of Most Popular and Innovative Thermal Insulation Materials for Buildings in Poland
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 114. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340337
varia
68

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Innovative Methods of Biomass Co-burning in the Power Industry
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 116. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340339
varia
69

Autor:
Wygoda Mateusz , Szybiński Bogdan
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Innovative Approach to Design the Durability of Machines in the Field of Safety and Reliability
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 117. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340341
varia
70

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Research on Consumers' Opinions on the Safety and Comfort of Footwear
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 118. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340343
varia
71

Konferencja:
International Tourism Conference, Dubrownik, Chorwacja, od 2019-11-06 do 2019-11-09
Tytuł:
The Technological Dimension of Innovation Orientation in Polish Business Tourism Firms
Źródło:
Tourism in the VUCA World : Towards the Era of (Ir)responsibility : Book of Abstracts / ed. Izidora Marković Vukadin, Sanda Čorak - Zagreb: Institut za turizam, 2019, s. 105-107. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-953-6145-44-7
Nr:
2168340601
varia
72

Konferencja:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Tytuł:
The Impact of Catholic Religion on Earnings Management : a Case of Poland
Źródło:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 22. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341333
varia
73

Tytuł:
From the Editors : Does HRM Context Matter? = Od Redakcji
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI2019. - nr 6, s. 7-13 - Bibliogr.
Nr:
2168341385
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 9-14
ISBN:
978-83-7252-798-1
Nr:
2168341769
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Uwagi końcowe : dylematy i wyzwania współczesnych zachowań w organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 208-211
ISBN:
978-83-7252-798-1
Nr:
2168341777
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Wprowadzenie do tematyki
Źródło:
Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki / red. nauk. Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ, Izabela EMERLING - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019, s. 11-14
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
Nr:
2168342105
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 9-11
ISBN:
978-83-01-20869-1
Nr:
2168342197
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
78

Autor:
Tytuł:
Benefity bez tajemnic : spotkanie z Praktykiem HR
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (80), s. 34
Tryb dostępu:
Nr:
2168342625
varia
79

Tytuł:
1 000 000 PLN na akredytacje zagraniczne
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (80), s. 42
Tryb dostępu:
Nr:
2168342635
varia
80

Tytuł:
Introduction
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 9-10
ISBN:
978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168342679
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Pożegnanie absolwentów 2019 kierunku Logistyka Międzynarodowa
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 30-31
Tryb dostępu:
Nr:
2168342811
varia
82

Tytuł:
Myśl globalnie - działaj lokalnie
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 33
Tryb dostępu:
Nr:
2168342825
varia
83

Tytuł:
Jakość drogą do doskonałości
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 48-50. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168342875
varia
84

Tytuł:
Różne oblicza restrukturyzacji : spotkanie z praktykiem
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 52. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168342879
varia
85

Tytuł:
Telewspółpraca ze studentami z Hiszpanii, Japonii i Tunezji
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 57. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168342977
varia
86

Tytuł:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 58-59. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168342983
varia
87

Tytuł:
Dlaczego warto uczyć się ekonomii?
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 87. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168342995
varia
88

Konferencja:
1 Konferencja Wołowina z Zielonej Doliny pt. "Zdrowa Krowa - Zdrowy Człowiek", Bystrzyca Kłodzka, Polska, od 2019-02-21 do 2019-02-22
Tytuł:
Poziom i uwarunkowania spożycia wołowiny w Polsce
Źródło:
I Konferencja Wołowina z Zielonej Doliny pt. Zdrowa krowa - zdrowy człowiek, Bystrzyca Kłodzka, 21-22 lutego 2019 w ramach programu Dolny Śląsk, Zielona Dolina Żywności i Zdrowia / red. Elżbieta Winiarska-Grabosz - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2019, s. 20-21. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7717-306-0
Uwaga o innym dok.:
Także: Ptasińska-Marcinkiewicz J., Poziom i uwarunkowania spożycia wołowiny w Polsce W: II Konferencja Wołowina z Zielonej Doliny pt. Zdrowa krowa - zdrowy człowiek, Radków, 7-8 marca 2019 w ramach programu Dolny Śląsk, Zielona Dolina Żywności i Zdrowia, red. Elżbieta Winiarska-Grabosz. Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2019. - S. 20-21. Dostępne tylko streszczenie. ISBN 978-83-7717-307-7
Nr:
2168343213
varia
89

Tytuł:
Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo : XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania UEK
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 22-24. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168343485
varia
90

Tytuł:
III seminarium Zarządzanie projektami
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 30-31. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168343499
varia
91

Tytuł:
Studenci naszej uczelni laureatami konkursu "Targi 4.0"
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 32-33. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168343507
varia
92

Tytuł:
Komunikacja marketingowa, czyli jak promują się współczesne firmy?
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 34-35. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168343521
varia
93

Tytuł:
60 lat minęło...
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 40-41. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168343525
varia
94

Tytuł:
Contemporary Trends and Transformation of Economies and Enterprises
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 42-43. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168343527
varia
95

Tytuł:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 44-45. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168343529
varia
96

Tytuł:
"IDEA"lne Koło Naukowe
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 52-54. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168343541
varia
97

Autor:
Tytuł:
Dziesiąta edycja "Akademii Talentów" wg BGŻ BNP PARIBAS
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 56-57. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168343547
varia
98

Autor:
Żur Agnieszka , Sady Monika , Urbaniec Maria , Cruz Assunçao , Ermidas Marco
Tytuł:
CORSHIP Result 1.1B : Corporate Entrepreneurship Educational Offers
Adres wydawniczy:
Graz: Corship, 2019
Opis fizyczny:
36 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168343966
raport/sprawozdanie
99

Tytuł:
XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie restrukturyzacją innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian 16-18 października 2019 r., Krynica-Zdrój
Źródło:
Przegląd Organizacji2019. - nr 10 (957), s. 46-47
Lista 2019:
Nr:
2168344006
varia
100

Tytuł:
Konferencja TBP w Instytucie Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 22-24. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344480
varia
101

Tytuł:
Szkoła Doktorska UEK
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344520
varia
102

Tytuł:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii"
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 38-39. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344530
varia
103

Tytuł:
Katedra Opakowalnictwa Towarów na Targach TAROPAK 2019
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 40-41. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344532
varia
104

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 50-52. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344548
varia
105

Autor:
Tytuł:
Dziesiąta edycja Akademii Talentów
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 54. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344556
varia
106

Tytuł:
Studenci uczestnikami szkolenia z Robotic Process Automation (RPA) in Controlling
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 55. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344572
varia
107

Autor:
Tytuł:
Co HR ma wspólnego z marketingiem, czyli o kształtowaniu wizerunku pracodawcy
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 57. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344574
varia
108

Tytuł:
Kreatywne laboratorium
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 59. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344580
varia
109

Tytuł:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 60-61. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168344582
varia
110

Autor:
Tytuł:
Peer Review Team EFMD rekomenduje pozytywnie akredytację EPAS dla programu Executive MBA Krakowskiej Szkoły biznesu UEK
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 70-71. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344594
varia
111

Autor:
Tytuł:
Prof. dr hab. Jerzy Altkorn (1931-2004)
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 78-79. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344598
varia
1
From the Editors / Marcin GĘBAROWSKI, Renata Lisowska // Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation / ed. Marcin GĘBAROWSKI, Renata Lisowska. - vol. 15, iss. 1 (2019), s. 7-11. - Tytuł numeru: Towards Success in a Competitive Market: The Importance of Entrepreneurship and Innovation. - Pełny tekst: http://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol15/issue1/JEMI_Vol15_Issue1_2019.pdf. - ISSN 2299-7075
2
Wprowadzenie / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. LI-LII. - ISBN 978-83-8158-148-6
3
Wstęp / Jadwiga BERBEKA // W: Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI. - Warszawa : Difin, 2019. - S. 9-12. - ISBN 978-83-8085-832-9
4
Zakończenie / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI // W: Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI. - Warszawa : Difin, 2019. - S. 171-176. - ISBN 978-83-8085-832-9
5
Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości oleju słonecznikowego w czasie przechowywania = The Effect of Spices on the Quality of Sunflower Oil During Storage / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Joanna Pietruszka // W: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna : medycyna komplementarna w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych : VI konferencja, Krosno, 9-10 maja 2019 roku. - Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2019. - S. 39-40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-64457-48-7
6
Prof. dr hab. Zofia Cichoń (1943-2019) / Wanda KUDEŁKA // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 80-81. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu. - ISSN 1689-7757
7
Chinese Millenials Reshaping the Global Luxury Market / Jolanta MAROŃ // W: Book of Abstracts: 2019 Seventh Annual Humanistic Management Conference 10.-11. October 2019, Krakow, Poland. - Cracow : Culture of Jagiellonian University : Cracow University of Economics : Silesian University of Technology : Weltethos Institute, 2019. - S. 60. - Pełny tekst: http://humanisticmanagement.network/wp-content/uploads/2019/10/2019-HMN-Conference-Book-of-Abstracts-1.pdf
8
Wstęp / Andrzej JAKI, Sylwia KRUK // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 9-11. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
9
Research on the Usability of Packaging of Medicinal Products from the Point of View the Needs of Seniors / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Katarzyna Grzybek // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 62. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
10
Przedmowa / Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI // W: Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 5. - ISBN 978-83-7789-597-9
11
Przedmowa / Jerzy SZAKIEL, Paweł TUREK // W: Jakość produktów przemysłowych - wybrane aspekty = Quality of Non-food Products - Selected Aspects / red. nauk. Jerzy SZAKIEL, Paweł TUREK. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 5. - ISBN 978-83-7789-595-5
12
Przedmowa / Renata SALERNO-KOCHAN // W: Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju = Management and Quality Studies Facing Challenges of Sustainable Development / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 5-6. - ISBN 978-83-7789-592-4
13
Wstęp / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. LXIII-LXVII. - ISBN 978-83-8158-458-6
14
Przedmowa / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 5. - ISBN 978-83-7789-596-2
15
Przedmowa / Michał HALAGARDA // W: Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 5. - ISBN 978-83-7789-593-1
16
Przedmowa / Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ // W: Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 5-6. - ISBN 978-83-7789-594-8
17
The Implementation of Sustainable Development in Poland in the Context of the Quality of Life / Jadwiga ADAMCZYK // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 13. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
18
Eco-innovations in the Process of Products Quality Development / Wacław ADAMCZYK // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
19
Polish Consumers of Bottled Water - Selected Purchase Decisions / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC, Tadeusz SIKORA // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 16. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
20
Probiotics Products Quality / Sylwia Bochenek, Tomasz LECH // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
21
Consumers' Needs and Requirements Regarding Ergonomics of Packaging as Determinant of Its Design / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 27. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
22
Consumers' Perception of the Attribiutes of Selected Primary Cells Available on the Domestic Market in Relation to Their Actual Performance Parameters / Jacek CZERNIAK, Anna GACEK // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 29. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
23
Environmental Optimization of Powering Battery Supplied Devices in Households as an Implementation of the Sustainable Consumption Idea / Jacek CZERNIAK, Anna GACEK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 30. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
24
Demand Conditions of Innovative Processes in the Public Sector / Dariusz FIRSZT // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 33. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
25
Bioremediation Potential of Microorganisms Derived from Inland Waters Case Study : Bagry Lake, Cracow / Anna GACEK, Jacek CZERNIAK // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
26
Quality from the Perspective of Various Exhibit Marketing Aspects - a Review of Literature / Marcin GĘBAROWSKI // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 36. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
27
The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 38. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
28
Social and Organisational Effects of Automation of Business Processes / Marek JABŁOŃSKI // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
29
Risk and Uncertainty Management in Innovative Activity of Enterprises / Artur JACHIMOWSKI // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 41. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
30
Effect of Innovative Disinfection Technology on Sensory Properties of Potable Water / Artur JACHIMOWSKI, Paweł TUREK // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 42. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
31
Young Consumers' Response to Packaging Design Perceived as a Source of Information about Food Products / Bartłomiej KABAJA // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
32
The Role of Biomaterials and Biodegradable Materials for Packaging Purposes in Realization of Circular Economy Assumptions / Agnieszka KAWECKA // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
33
Determinants of Quality of Chocolate : Health Aspects / Władysław KĘDZIOR, Joanna Ryniewicz // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
34
Consumers' Preferences and Opinions Concerning Chocolate / Władysław KĘDZIOR, Małgorzata Pilch // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 48. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
35
The Effect of Spices on the Quality of Sunflower Oil During Storage / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
36
The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Joanna Grobelny // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 51. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
37
Ultrafast Fashion - a New Business Model of Clothing Brands and Its Impact on the Sustainable Development / Mateusz KOWALSKI // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 54. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
38
Deinking of Polimer Films as an Example of Circular Economy in Flexible Packaging / Natalia KOZIK, Marcin Łapaj // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 55. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
39
Vegetarianism : Assessment of Safety and Health Benefits in the Opinion of Vegetarians / Wanda KUDEŁKA, Mateusz Dudek // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 56. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
40
Assessment of Consumer Knowledge Level about Gluten / Wanda KUDEŁKA, Wojciech Jasiński // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 57. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
41
Microbiological Safety of Cosmetic Applicators for Makeup / Marta Kurczab, Alicja Kurek, Karolina Limanówka, Justyna SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 59. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
42
Probiotics or Postbiotics Components in Cosmetics Products for Consumers with Acne Vulgaris Disorder / </