Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Typ publikacji: Artykuły od roku: 2019 do roku: 2019
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 191.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Fostering Development of Soft Skills in ICT Curricula : a Case of a Transition Economy
Źródło:
Information Technology for Development / eds. Narcyz Roztocki, Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer. - vol. 25, no. 2 (2019) , s. 250-274. - Tytuł numeru: The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-dimensional Framework - Bibliogr.
Program badawczy:
This research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168324325
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Statistical Analysis of HTHS Viscosity Rating of Present-Day Engine Oils
Źródło:
Tribology Transactions. - vol. 62, iss. 1 (2019) , s. 34-41. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168329141
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research
Źródło:
European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019) , s. 111-125. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168329443
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Dryzek Ewa , Sarnek Maciej , Wróbel Mirosław
Tytuł:
Thermal Stability of Rolled Metastable Austenitic Stainless Steel 1.4307 Studied Using Positron Annihilation
Źródło:
Metallurgical and Materials Transactions A. - vol. 50A, iss. 2 (2019) , s. 581-589. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
200.00 pkt
Nr:
2168329841
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Pauli Urban , Osowska Renata
Tytuł:
Building Entrepreneurial Potential Abroad - Exploring Return Migrant Experience
Źródło:
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. - vol. 25, no. 5 (2019) , s. 936-954. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168330053
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Niemiec Marcin , Paluch Łukasz , Gródek-Szostak Zofia , Szeląg-Sikora Anna , Sikora Jakub , Mudryk Krzysztof
Konferencja:
International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development, Krakow, Polska, od 2017-11-14 do 2017-11-17
Tytuł:
Evaluation of the Environmental and Economic Aspects of the Use of Common Reed from Eutrophic Lakes for Energy Purposes
Źródło:
IOP Conference Series : Earth and Environmental Science. - vol. 214 (2019) , s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168330859
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Wolak Artur , Zając Grzegorz , Gołębiowski Wojciech
Tytuł:
Determination of the Content of Metals in Used Lubricating Oils Using AAS
Źródło:
Petroleum Science and Technology. - vol. 37, iss. 1 (2019) , s. 93-102. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168331839
artykuł w czasopiśmie
8

Konferencja:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Tytuł:
Direct Payments as a Form of Small Farm Support in Poland
Źródło:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 2 (2019) , s. 581-591. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168332553
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Transfer wiedzy w warunkach nierówności na współczesnym rynku pracy = Knowledge Transfer in the Aspect of Inequalities in the Modern Labor Market
Źródło:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 2 (569) (2019) , s. 20-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168332603
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions = Wpływ zmian szacunków stopy dyskontowej na koszty tworzenia rezerw
Źródło:
Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019) , s. 94-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was funded out of the financial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
Nr:
2168332605
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Quality Strategy from the Balanced Scorecard Perspectives = Strategia jakości w perspektywach Balanced Scorecard
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (58) (2019) , s. 11-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The project was financed from funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168332607
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Influence of Cooking Conditions of Frying Fats on Their Autoxidation Dynamics = Wpływ warunków ogrzewania tłuszczów smażalniczych na ich dynamikę autooksydacji
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (58) (2019) , s. 44-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The project was financed by the Ministry of Science and Higher Education granted pursuant to Decision No 044/WTiZP-KChO/01/2018/S/8044
Nr:
2168332611
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Checinska Kopiec Agnieszka , Ochoa Siguencia Luis , Gródek-Szostak Zofia , Marzano Gilberto
Konferencja:
ICTE in Transportation and Logistics (ICTE 2018), Ryga, Łotwa, od 2018-10-25 do 2018-10-26
Tytuł:
Transport Infrastructures Expenditures and Costs Analysis : the Case of Poland
Źródło:
Procedia Computer Science. - vol. 149 (2019) , s. 508-514. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168332675
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1 (2019) , s. 119-123. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168333099
recenzja
15

Autor:
Bugaj Justyna , Szarucki Marek
Tytuł:
Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce = Scientific Excellence and Teaching Excellence as Core Competencies of Public Universities in Poland
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (949) (2019) , s. 7-14. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168333751
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Raudeliūnienė Jurgita , Szarucki Marek
Tytuł:
An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential
Źródło:
Inžinerinė Ekonomika = Engineering Economics. - vol. 30, nr 1 (2019) , s. 69-80. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168333767
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Gołębiowski Wojciech , Wolak Artur , Zając Grzegorz
Tytuł:
The Influence of the Presence of a Diesel Particulate Filter (DPF) on the Physical and Chemical Properties as Well as the Degree of Concentration of Trace Elements in Used Engine Oils
Źródło:
Petroleum Science and Technology. - vol. 37, iss. 7 (2019) , s. 746-755. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168333939
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Comparative Analysis of Students' Quality of Life in Poland and Russia
Źródło:
International Journal for Quality Research. - vol. 13, iss. 1 (2019) , s. 145-156. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168333941
artykuł w czasopiśmie
19

Konferencja:
1st International Scientific Conference on Ecological and Environmental Engineering, EEE 2018, Kraków, Polska, od 2018-06-26 do 2018-06-29
Tytuł:
Efficiency of Pollutant Removal from Surface Water in a Conventional Water Treatment System
Źródło:
E3S Web of Conferences. - vol. 86 (2019) , s. 1-8 (article number 00030). - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education as a part of the program of activities disseminating science from the project "Organization of the First International Science Conference - Ecological and Environmental Engineering", 26-29 June 2018, Kraków
Nr:
2168333951
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Belniak Magdalena , Radziszewska-Zielina Elżbieta
Konferencja:
3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018), Praga, Czechy, od 2018-06-18 do 2018-06-22
Tytuł:
Effectiveness of Applying Marketing Tools in Real Estate Trading
Źródło:
IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. - vol. 471, iss. 11 (article number: 112074) (2019) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334001
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
The Role of a Manager in Managing Intellectual Capital in the Context of Innovative Projects in an Enterprise = Rola menedżera w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w kontekście projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (2019) , s. 59-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168334089
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
The Mechanisms of Creating Value vs. Financial Security of Going Concern-Sustainable Management
Źródło:
Sustainability. - vol. 11, iss. 8 (2019) , s. 1-24. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168334141
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Przedsiębiorczość pozarolnicza w procesach dywersyfikacji gospodarstw rolnych w Polsce = Non-Agricultural Entrepreneurship in the Processes of Farm Diversification in Poland
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019) , s. 55-67. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168334167
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Profile makrostruktur sektora MŚP w ujęciu stopnia zagrożenia finansowego przedsiębiorstw = The Macrostructure Profiles of the SME Sector in Terms of the Financial Distress of Enterprises
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019) , s. 69-84. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168334169
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Rachunek kosztów pracy w przedsiębiorstwie - próba koncepcji = Labour Cost Accounting in an Enterprise - Sample Concept
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019) , s. 203-216. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168334171
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG - budownictwo = Efficiency of Invested Capital in the WIG - Construcion Sector
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019) , s. 217-231. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168334173
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Rozwój faktoringu czynnikiem wspierającym wzrost exportu w Polsce = The Development of Factoring as a Factor Supporting the Growth of Export in Poland
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019) , s. 233-247. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie , w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168334175
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Value Co-Creation in the Spa Tourism Market
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 2, cz. 1 (2019) , s. 73-87. - Tytuł numeru: Marketing turystyczny - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168334183
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Wykorzystanie stron internetowych w budowaniu wizerunku firm turystycznych = The Use of New Technologies as an Element of Creating the Image of a Tourism Company on the Internet
Źródło:
Folia Turistica. - nr 51 (2019) , s. 105-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334243
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków = Determinants of Entrepreneurs' Bankruptcy in Poland - Systematics and Comparative Analysis of the Opinion of Management and Trustees
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 101, nr 157 (2019) , s. 9-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł sfinansowany ze środków na utrzymanie potencjału badawczego (nr umowy 079/WZ-KR/02/2018/S/8079)
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168334249
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
90. rocznica Powszechnej Wystawy Krajowej - niezwykłego manifestu odrodzonego Państwa Polskiego
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (80) (2019) , s. 8-11
Tryb dostępu:
Nr:
2168334253
artykuł nierecenzowany
32

Autor:
Cholewa-Wójcik Agnieszka , Kawecka Agnieszka , Ingrao Carlo , Siracusa Valentina
Tytuł:
Socio-economic Requirements as a Fundament of Innovation in Food Packaging
Źródło:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation / ed. Marcin GĘBAROWSKI, Renata Lisowska. - vol. 15, iss. 1 (2019) , s. 227-252. - Tytuł numeru: Towards Success in a Competitive Market: The Importance of Entrepreneurship and Innovation - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Department of Commodity Science and Product Management at the Cracow University of Economics as a grant for the maintenance of research potential
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168334259
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Autor:
Niemczyk Agata , Seweryn Renata , Smalec Agnieszka
Konferencja:
38th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Rabat, Maroko, od 2019-03-21 do 2019-03-22
Tytuł:
Z Generation in the International Tourism Market
Źródło:
Economic and Social Development. - 38 (2019) , s. 123-132. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168334317
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Seweryn Renata , Niemczyk Agata , Smalec Agnieszka
Konferencja:
38th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Rabat, Maroko, od 2019-03-21 do 2019-03-22
Tytuł:
Gender as a Determinant of Tourism Activity of the Inhabitants of European Countries
Źródło:
Economic and Social Development. - 38 (2019) , s. 431-440. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168334319
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Łączne korzyści z pracy : dlaczego warto mierzyć skuteczność implementacji Total Rewards?
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 5 (2019) , s. 64-67
Nr:
2168334513
artykuł nierecenzowany
36

Autor:
Roztocki Narcyz , Soja Piotr , Weistroffer Heinz Roland
Tytuł:
The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-Dimensional Framework
Źródło:
Information Technology for Development / eds. Narcyz Roztocki, Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer. - vol. 25, no. 2 (2019) , s. 171-183. - Tytuł numeru: The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-dimensional Framework - Bibliogr.
Program badawczy:
This research has been financed in part by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Krakow, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168334571
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Autor:
Łukasiński Wiesław , Betlej Paulina
Tytuł:
Postrzeganie marki jako symbolu jakości produktu przez konsumentów w Polsce = The Brand Perception as a Symbol of Product Quality Among the Consumers in Poland
Źródło:
Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 4 (2019) , s. 14-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334599
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Niemiec Marcin , Komorowska Monika , Kuboń Maciej , Sikora Jakub , Ovcharuk Oleg , Gródek-Szostak Zofia
Konferencja:
13th International Scientific Conference "Society. Integration. Education" (SIE), Rzeżyca, Łotwa, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
Global G.A.P. and Integrated Plant Production as a Part of the Internalization of Agricultural Farms [dokument elektroniczny]
Źródło:
Society. Integration. Education. - vol. 6 (2019) , s. 430-440. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334927
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Checinska Kopiec Agnieszka , Ochoa Siguencia Luis , Gródek-Szostak Zofia
Konferencja:
13th International Scientific Conference "Society. Integration. Education" (SIE), Rzeżyca, Łotwa, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
The Potential of Academic Entrepreneurship : a Chance for the Development of the SME Sector [dokument elektroniczny]
Źródło:
Society. Integration. Education. - vol. 6 (2019) , s. 96-106. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research is part of the project "Knowledge management and Information Technology", No. 2018/10/3, implemented on the basis of Regulation No. 41/2018 of the Rector of the Jerzy Kukuczka Physical Education Academy in Katowice - Poland on October 19, 2018
Nr:
2168334929
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Gródek-Szostak Zofia , Kajrunajtys Danuta , Ochoa Siguencia Luis
Konferencja:
13th International Scientific Conference "Society. Integration. Education" (SIE), Rzeżyca, Łotwa, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
Information Technology as a Catalyst of Innovative Changes in Enterprises [dokument elektroniczny]
Źródło:
Society. Integration. Education. - vol. 6 (2019) , s. 169-177. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334931
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Gródek-Szostak Zofia , Kajrunajtys Danuta , Ochoa Siguencia Luis , Checinska Kopiec Agnieszka
Konferencja:
13th International Scientific Conference "Society. Integration. Education" (SIE), Rzeżyca, Łotwa, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
The Inter-Organizational Network Management Model and the Diffusion of Information [dokument elektroniczny]
Źródło:
Society. Integration. Education. - vol. 6 (2019) , s. 178-188. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334933
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Sikora Jakub , Komorowska Monika , Ovcharuk Oleg , Niemiec Marcin , Gródek-Szostak Zofia , Stuglik Joanna
Konferencja:
13th International Scientific Conference "Society. Integration. Education" (SIE), Rzeżyca, Łotwa, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
Production Potential of an Enterprise Operating as a Group of Agricultural Producers [dokument elektroniczny]
Źródło:
Society. Integration. Education. - vol. 6 (2019) , s. 477-487. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334935
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Szeląg-Sikora Anna , Komorowska Monika , Ovcharuk Oleg , Gródek-Szostak Zofia , Stuglik Joanna
Konferencja:
13th International Scientific Conference "Society. Integration. Education" (SIE), Rzeżyca, Łotwa, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
Innovation in a Producer Group Focused on Milk Production of the Silesian Province [dokument elektroniczny]
Źródło:
Society. Integration. Education. - vol. 6 (2019) , s. 510-519. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334937
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Zachowania turystyczne pracujących i niepracujących reprezentantów pokolenia Z - wybrane problemy = Tourist Behavior of Working and Non-working Representatives of the Generation Z - Selected Problems
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 20, z. 2, cz. 2 (2019) , s. 87-101. - Tytuł numeru: Produkt turystyczny Innowacje - Marketing - Zarządzanie - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168335265
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
System preferencji polskiej młodzieży w ocenie atrakcyjności turystycznej destynacji = System of Preferences of Polish Youth in the Evaluation of Tourist Attractiveness of a Destination
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 20, z. 2, cz. 2 (2019) , s. 121-135. - Tytuł numeru: Produkt turystyczny Innowacje - Marketing - Zarządzanie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168335267
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Tytuł:
Współczesne role menedżera do spraw zasobów ludzkich
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (51) (2019) , s. 23-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335335
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Zadykowicz Anna , Gębarowski Marcin , Siemieniako Dariusz
Tytuł:
Experience Marketing and Business to Business Interactions in the Light of Bibliometric Analysis
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 20, z. 6, cz. 2 (2019) , s. 259-275. - Tytuł numeru: Zmiany w myśleniu marketingowym - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was funded by a research grant from the Faculty of Commodity Science and Product Management, Cracow University of Economics
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168335623
artykuł w czasopiśmie
48

Konferencja:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Tytuł:
The Influence of Circular Economy on Quality of Life
Źródło:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 787-792. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
Nr:
2168335625
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Konferencja:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Tytuł:
Methods of Competency Schema Identification and Evaluation
Źródło:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 11-18. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
Nr:
2168335629
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Tytuł:
Recenzja osiągnięć naukowych w postępowaniach awansowych - między jakością oceny a formalizmem rozstrzygnięć Ustawy 2.0 = Review of the scientific achievements in the promotion procedures - between the quality of an assessment and formal regulations of "Ustawa 2.0" Law
Źródło:
e-mentor. - nr 1 (2019) , s. 4-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168335969
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
The Co-Management and Stakeholders Theory as a Useful Approach to Manage the Problem of Overtourism in Historical Cities - Illustrated with an Example of Krakow
Źródło:
International Journal of Tourism Cities. - Vol. 5, no. 4 (2019) , s. 685-699. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168336037
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
An Organization on the Edge of Chaos : the Origins of the Metaphor and Its Impact on the Theory and Practice of Strategic Management = Wpływ metafory "organizacja na krawędzi chaosu" na teorię i praktykę zarządzania strategicznego
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 2 (2019) , s. 3-8. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168336039
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets and the Processes of Production Preparation = Satysfakcja w koncepcjach zasobów niematerialnych organizacji a procesy przygotowania produkcji
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 2 (2019) , s. 41-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, with-in the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168336041
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Jamróz Ewelina , Kopel Pavel , Juszczak Lesław , Kawecka Agnieszka , Bytesnikova Zuzana , Milosavljevic Vedran , Makarewicz Małgorzata
Tytuł:
Development of Furcellaran-gelatin Films with Se-AgNPs as an Active Packaging System for Extension of Mini Kiwi Shelf Life
Źródło:
Food Packaging and Shelf Life. - vol. 21, (article number 100339) (2019) , s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by Own Scholarship Fund of the University of Agriculture funded by the Rector of University of Agriculture in Cracow. The financial support from the project CEITEC2020 (LQ 1601), EFRR project (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007314) and Internal Grant Agency of Mendel University (IGA 20/2017) is highly acknowledged
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168336269
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Dobór mechanizmów gier do zwiększania zaangażowania i motywacji pracowników = Selection of Game Mechanisms to Increase Employees Engagement and Motivation
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 17, nr 1, cz. 1 (2019) , s. 35-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168336451
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro = Theoretical Dilemmas of Polish Accession to the Eurozone
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019) , s. 107-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336453
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Zmiany strukturalne, profile i efekty przemian krajów transformacji = Structural Changes, Profiles and Effects of Changes of Transition Countries
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019) , s. 132-146. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336455
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Pomiar kosztów transakcyjnych - różne podejścia i perspektywa badawcza = Measurement of Transaction Costs : Different Approaches and Research Perspective
Źródło:
Ekonomista. - nr 3 (2019) , s. 291-320. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168336567
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil , Szydło Robert
Tytuł:
Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET = Competency Ranking of Generation NEET Representatives
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1(51) (2019) , s. 181-192. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019-2022 (nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 PLN)
Tryb dostępu:
Nr:
2168336671
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Miejsce i rola podmiotów w strategicznym zarządzaniu talentami = Place and Role of Actors in the Strategic Talent Management
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1(51) (2019) , s. 45-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168336673
artykuł w czasopiśmie
61

Konferencja:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Tytuł:
Ethics and Trust While Food Safety Crisis
Źródło:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 257-260. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336677
artykuł w czasopiśmie
62

Konferencja:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Tytuł:
Food Risk Analysis
Źródło:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 261-272. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336679
artykuł w czasopiśmie
63

Konferencja:
13th International Quality Conference Quality Festival 2019, Kragujevac, Serbia, od 2019-05-29 do 2019-06-01
Tytuł:
Academic Entrepreneurship and the EU Funds in Poland 2014-2020
Źródło:
Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 901-910. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336681
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Smalec Agnieszka , Niemczyk Agata , Seweryn Renata
Konferencja:
42nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Londyn, Wielka Brytania, od 2019-06-12 do 2019-06-13
Tytuł:
Cooperation between Local Government and Non-governmental Organizations as a Platform for the Development of Social Dialogue
Źródło:
Economic and Social Development. - 42 (2019) , s. 358-364. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168336727
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tytuł:
Godziwe nierówności dochodowe a opodatkowanie wynagrodzeń = Fair Income Inequalities and Payroll Taxation
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019) , s. 402-419. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze statutowych funduszy badawczych Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336767
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Analiza zróżnicowania poziomu rozwoju poszczególnych regionów i ich rynków pracy w Polsce = An Analysis of Regional Development and Labour Market Disparities in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019) , s. 432-455. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336769
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Kierunek - niezawodność
Źródło:
Chemia Przemysłowa. - nr 3 (729) (2019) , s. 27-29. - Streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168336847
artykuł nierecenzowany
68

Tytuł:
Innovation for Sustainable Entrepreneurship : Empirical Evidence from the Bioeconomy Sector in Poland
Źródło:
Administrative Sciences. - vol. 9, iss. 3 (2019) , s. 1-21. - Tytuł numeru: Sustainable Entrepreneurship : Theory, Research and Practical Applications - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022 (Project no.: 021/RID/2018/19).
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168336865
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
New Imperative of Corporate Value Creation in Face of the Challenges of Sustainable Development
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 2 (2019) , s. 63-81. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168336871
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Autor:
Satora Magdalena , Szkoda Maciej
Tytuł:
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym = Ensurance of the Quality and Safety of Food Products in Road Transport
Źródło:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. - vol. 231, nr 6 (2019) , s. 86-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336895
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Koncepcja informatycznego systemu rezerwacji zasobów w sądach powszechnych = Computerised Resource Management System in Common Courts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019) , s. 79-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku prac nad projektem pt. "PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management", nr projektu POKL.05.03.00-00-012/11
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336943
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Tytuł:
Koncepcja zarządzania aktami sądowymi w postaci cyfrowej = Managing Digital Court Records - Good Practice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019) , s. 95-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku prac nad projektem pt. "PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management", nr projektu POKL.05.03.00-00-012/11
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336947
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Tytuł:
Koncepcja narzędzia informatycznego "elektroniczny nakaz doprowadzenia" przeznaczonego dla organów wymiaru sprawiedliwości = "Digital Writ of Habeas Corpus" to the Polish Judicial System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019) , s. 111-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku prac nad projektem pt. "PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management", nr projektu POKL.05.03.00-00-012/11
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336949
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Uniwersytet z absolwentem El Comandante, czołgiem i fałszywymi studentami
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019) , s. 12-15
Tryb dostępu:
Nr:
2168337011
artykuł nierecenzowany
75

Autor:
Święs Danuta , Sikora Tadeusz
Tytuł:
Alergeny - zamierzona i niezamierzona obecność w kontekście wymagań prawa i standardów GFSI = Allergens : Intended and Unintended Presence in the Context of Law and GFSI Standard Requirements
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 26, nr 1 (118) (2019) , s. 30-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista 2019:
20.00 pkt
Uwaga o innym dok.:
Także: Święs D., Sikora T., Alergeny - zamierzona i niezamierzona obecność w kontekście wymagań prawa i standardów GFSI. Wyroby Medyczne nr 3 (11) 2019, dodatek tematyczny - Dla Alergika, nr 3 (1) 2019, s. XVI-XXII
Nr:
2168337017
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Niemiec Marcin , Komorowska Monika , Szeląg-Sikora Anna , Sikora Jakub , Kuboń Maciej , Gródek-Szostak Zofia , Kapusta-Duch Joanna
Tytuł:
Risk Assessment for Social Practices in Small Vegetable farms in Poland as a Tool for the Optimization of Quality Management Systems
Źródło:
Sustainability. - vol. 11, iss. 14 (2019) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168337395
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Kapusta-Duch Joanna , Szeląg-Sikora Anna , Sikora Jakub , Niemiec Marcin , Gródek-Szostak Zofia , Kuboń Maciej , Leszczyńska Teresa , Borczak Barbara
Tytuł:
Health-Promoting Properties of Fresh and Processed Purple Cauliflower
Źródło:
Sustainability. - vol. 11, iss. 5 (2019) , s. 1-15. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168337507
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Innowacje społeczne w przedsiębiorstwie jako narzędzie aktywizacji osób niepełnosprawnych biernych zawodowo = Social Innovations in Enterprise as a Tool of Activating Professionally Inactive People With Disabilities
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2(52) (2019) , s. 11-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168337527
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Gródek-Szostak Zofia , Malik Gabriela , Kajrunajtys Danuta , Szeląg-Sikora Anna , Sikora Jakub , Kuboń Maciej , Niemiec Marcin , Kapusta-Duch Joanna
Tytuł:
Modeling the Dependency between Extreme Prices of Selected Agricultural Products on the Derivatives Market Using the Linkage Function
Źródło:
Sustainability. - vol. 11, iss. 15 (2019) , s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168337841
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Adamchik Vera A. , Hyclak Thomas J. , Sedlak Piotr
Tytuł:
Poland in an Integrated European Economy : Are Foreign Language Skills Valued by Employers in the Polish Labor Market?
Źródło:
Transition Studies Review. - vol. 26, iss. 1 (2019) , s. 31-55. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337967
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju = Employees-organization Matching as a Factor of Using Human Capital for Integrated Development
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 58 (2) (2019) , s. 92-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337975
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Autor:
Tytuł:
Digital Workforce on the Example of the Wizlink Utility Software
Źródło:
Innovative (Eco-)Technology, Entrepreneurship and Regional Development. - no. 3 (2019) , s. 19-24. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168338001
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Michael E. Porter's Concept of Competition in the Context of the EU Internal Market Protection System = Koncepcja konkurencji M.E. Portera a system ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (953) (2019) , s. 9-16. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338033
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena , Karczewska Monika
Tytuł:
Assessment of the Going Concern Value of a Business Entity by Means of Selected Discriminative Models.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 1 (2019) , s. 53-60. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338125
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Czekaj Marta , Hernández Paola , Fonseca Ana , Rivera Maria , Żmija Katarzyna , Żmija Dariusz
Tytuł:
Uncovering Production Flows from Small Farms : Results from Poland and Portugal Case Studies = Przepływy produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych na przykładzie regionów badawczych z Polski i Portugalii
Źródło:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 21, z. 3 (2019) , s. 49-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338145
artykuł w czasopiśmie
86

Autor:
Szybiński Bogdan , Wygoda Mateusz
Tytuł:
Numerical Investigations of Stress Concentration in Reinforcement Steel Structure By Composite Overlays
Źródło:
Journal of KONES : Powertrain and Transport. - vol. 26, no. 4 (2019) , s. 249-256. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338159
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Proces przedsiębiorczego odkrywania jako formuła wspierania innowacji w przedsiębiorstwie - studium województwa małopolskiego = Entrepreneuring Discovery Process as a Form for Supporting Innovation in an Enterprise - a Malopolska Region Study
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 55 (2019) , s. 185-194. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Nr:
2168338247
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Tytuł:
Oceny atrakcyjności lokalnego rynku pracy metodą refleksji strategicznej = Estimate of Attractiveness of Local Labor Market Method of Strategic Reflection
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 10 (2019) , s. 247-256. - Tytuł numeru: Współczesne wyzwania rynku pracy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168338305
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu
Źródło:
Kierunek Spożywczy. - nr 2 (734) (2019) , s. 92-96 - Bibliogr.
Nr:
2168338457
artykuł nierecenzowany
90

Tytuł:
Challenges for the Packaging Industry in the Circular Economy = Wyzwania dla branży opakowaniowej w gospodarce o obiegu zamkniętym
Źródło:
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. - nr 109 (2019) , s. 5-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Department of Commodity Science and Product Management at the Cracow University of Economics as a grant for the maintenance of research potential
Nr:
2168338459
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej = Penalties Imposed by Polish Financial Supervision Authority for Violations of Financial Reporting Informational Obligations
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 102, nr 158 (2019) , s. 111-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2016/23/B/HS4/03004 pod tytułem Znaczenie informacyjne kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338489
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Koncepcja wyznaczania centralnego kursu walutowego w procesie kreacji integracyjnej strefy walutowej = The Algorithm of Computing the Central Exchange Rate Value in the Process of Creation of the Integrative Currency Area
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Jakub KWAŚNY, Lidia MESJASZ, Jacek PERA. - R. 23, nr 1 (2019) , s. 65-77. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : konkurencyjność, rozwój, stabilność - Bibliogr.
Nr:
2168338505
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Autor:
Ivanova Valentina N. , Poltarykhin Andrey Leonidovich , Szromnik Andrzej , Anichkina Olga
Tytuł:
Economic Policy for Country's Digitalization : a Case Study
Źródło:
Entrepreneurship and Sustainability Issues. - vol. 7, iss. 1 (2019) , s. 649-661. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Russian Foundation for Basic Research (RFBR) for support in the framework of the research project: Russian middle classes: theoretical and methodological bases of identification, social standards of identification, evaluation and increased number (No. 16-02-00533) "agreement No. 16-02-00533/16 from May 12, 2016 onwards
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168338571
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Comparative Analysis of Selected Water Disinfection Technologies with the Use of Life Cycle Assessment = Porównawcza analiza wybranych technologii dezynfekcji wody przy wykorzystaniu środowiskowej analizy cyklu życia
Źródło:
Archives of Environmental Protection. - vol. 45, no. 3 (2019) , s. 3-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education as part of the program of activities disseminating science from the project "Organization of the First International Science Conference - Ecological and Environmental Engineering", 26-29 June 2018, Kraków
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168338573
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Kirikova Marite , Kolkowska Ella , Soja Piotr , Soja Ewa , Muceniece Agneta
Konferencja:
18th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2019), Katowice, Polska, od 2019-09-23 do 2019-09-25
Tytuł:
Addressing Complexity of Contexts of IT Solutions for Older Adults
Źródło:
CEUR Workshop Proceedings. - vol. 2443 (2019) , s. 51-61. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research has been financed in part by The Swedish Institute, Sweden
Tryb dostępu:
Nr:
2168338575
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
The Dynamics of Oxidative Changes in Selected Fats During the Frying of French Fries
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria. - nr 18(3) (2019) , s. 293-303. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Funding Source Declaration. The project was financed by the Ministry of Science and Higher Education granted pursuant to Decision No 044/WTiZP-KChO/01/2018/S/8044
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168338579
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Nowa formuła celów kształcenia w kontekście wyzwań zarządzania dydaktyką akademicką = A New Formula of Teaching Objectives in the Context of Challenges of Managing Academic Didactics
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 59 (3) (2019) , s. 173-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338589
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Effect of Different Disinfection Methods on Quality of Tap Water = Wpływ różnych metod dezynfekcji na jakość wody wodociągowej
Źródło:
Geomatics and Environmental Engineering. - vol. 13, nr 3 (2019) , s. 47-57. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with funds earmarked for the statutory activity and funds provided to the Faculty of Commodity Science of the Krakow University of Economics by the Ministry of Science and Higher Education for research by young scientists and participants of doctoral studies
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338655
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Ocena korozyjności wody pitnej miasta Krakowa = Assessment of Drinking Water Corrosivity of Krakow
Źródło:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 93, nr 9 (2019) , s. 303-305. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338659
artykuł w czasopiśmie
100

Autor:
Szeląg-Sikora Anna , Sikora Jakub , Niemiec Marcin , Gródek-Szostak Zofia , Kapusta-Duch Joanna , Kuboń Maciej , Komorowska Monika , Karcz Joanna
Tytuł:
Impact of Integrated and Conventional Plant Production on Selected Soil Parameters in Carrot Production
Źródło:
Sustainability. - vol. 11, iss. 20 (2019) , s. 1-13. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168338661
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Źródła informacji o ofercie współpracy jednostek naukowych z otoczeniem gospodarczym = Sources of information about the offer of the cooperation of scientific units with the economic environment
Źródło:
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej = PSSI Practice and Theory of Scientific and Technical Information. - t. 27, nr 1 (2019) , s. 13-28 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168338663
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Reaction to Risk in Logistics Cooperation - Results of Empirical Research
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 6, iss. 3 (2019) , s. 77-81. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338991
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Recenzja książki Ewy Malchrowicz-Mośko "Turystyka sportowa" = A Review of the Book by Ewa Malchrowicz-Mośko Titled "Sports Tourism"
Źródło:
Folia Turistica. - nr 52 (2019) , s. 209-2011
Nr:
2168339173
recenzja
104

Tytuł:
Guidebooks in the Context of the Development of Knowledge about Art in the Polish Lands of the 19th Century = Przewodniki turystyczne w kontekście rozwoju wiedzy o sztuce na ziemiach polskich w XIX wieku
Źródło:
Turyzm = Tourism. - t. 29, z. 1 (2019) , s. 83-96. - Artykuł dostępny również w polskiej wersji językowej - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339177
artykuł w czasopiśmie
105

Autor:
Płaziak Monika , Szymańska Anna
Tytuł:
Preferencje młodych użytkowników przestrzeni miejskiej Krakowa w zakresie wyboru alternatywnych form transportu = Alternative Forms of Transport Preferences Exhibited by Young Users of Krakow Urban Space
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 3 (2019) , s. 36-57. - Tytuł numeru: Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych = Transformations in the Sector of Transport and Tourism Services - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339187
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
The Impact of Organizational Culture for Company's Innovation Strategy = Vpliv organìzacìjnoï kulʹturi na strategìû ìnnovacìjnogo rozvitku kompanìï
Źródło:
Marketing and Management of Innovations = Marketing ì menedžment ìnnovacìj. - no 3 (2019) , s. 178-192. - Summ., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Managementat Cracow University of Economics, within the framework of the subvention for the maintenance of research potential; byMinister of Science and Higher Education titled "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022, project number 018/RID/2018/19, the amount of funding PLN 10788423,16
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339197
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Rozwój zawodowy jako determinanta emigracji Polaków i możliwości jego realizacji za granicą = Professional Development as Determinant of Polish Emigration and the Possibility of its Implementation Abroad
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2(52) (2019) , s. 185-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Tryb dostępu:
Nr:
2168339205
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Konsumencka ocena jakości potraw oferowanych przez restauracje o charakterze regionalnym = Consumer Evaluation of Quality of Meals Offered by Restaurants of Regional Nature
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 26, nr 2 (119) (2019) , s. 136-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339629
artykuł w czasopiśmie
109

Autor:
Dziubak Małgorzata , Motyka Marek
Tytuł:
Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez studentki pielęgniarstwa w okresie kształcenia na studiach licencjackich = Perception of the Nursing Profession by Nursing Students in the Course of Education at Undergraduate Nursing Studies
Źródło:
Pielęgniarstwo Polskie. - nr 2 (2019) , s. 185-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168339719
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Identification of Forms of Tourism that Create Extraordinary Customer Experiences and Recognition of these Forms in Scientific Literature = Identyfikacja form turystyki wywołujących niezwykłe doświadczenia klientów i rozpoznanie tych form w literaturze naukowej
Źródło:
Marketing i Rynek = Journal of Marketing and Market Studies. - nr 9 (2019) , s. 26-33. - Tytuł numeru: Experience Marketing - Research, Ideas, Opinions (1) - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was funded by appropriations of the Faculty of Commodity Science and Product Management Cracow University of Economics, a grant for the maintenance of the research potential
Nr:
2168339893
artykuł w czasopiśmie
111

Autor:
Gołębiowski Wojciech , Zając Grzegorz , Wolak Artur
Tytuł:
Analysis of Engine Oils from Farm Tractors in the Aspect of their Change = Analiza olejów silnikowych pochodzących z ciągników rolniczych w aspekcie terminu ich wymiany
Źródło:
Agricultural Engineering. - R. 23, nr 1 (2019) , s. 25-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340187
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Rozwój jakości środowiskowej wyrobu z uwzględnieniem wpływu przepisów bezpieczeństwa na przykładzie zasilacza komputerowego = The Development of The Environmental Quality of Product with Regard To Safety Regulations Based On The Example Of a Computer Power Supply Unit
Źródło:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka = Material Economy and Logistics Journal. - R. 71, nr 7 (2019) , s. 8-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340189
artykuł w czasopiśmie
113

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną = Application of Closed Circuits in Water Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie = Research Reviews of Czestochowa University of Technology. Management. - nr 34 (2019) , s. 145-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168340345
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Can Success in Business Be Taught? : Harvard Business School Seems to Know the Answer
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019) , s. 50-51
Tryb dostępu:
Nr:
2168340351
artykuł nierecenzowany
115

Autor:
Bracio Klaudia , Szarucki Marek
Tytuł:
Commercialization of Innovations through Internationalization : a Systematic Literature review
Źródło:
Business : Theory and Practice = Verslas : Teorija ir praktika. - vol. 20 (2019) , s. 417-431. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the Polish National Agency for Academic Exchange under Grant No. PPN/BEK/2018/1/00429/U/00001 and the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340385
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland
Źródło:
Packaging Technology and Science. - vol. 32, iss. 12 (2019) , s. 607-617. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The study was funded under the research grant number UMO-2014/13/B/HS4/00482 by the National Science Centre, Poland
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168340415
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Bauer Thomas , Borodako Krzysztof
Tytuł:
Trade Show Innovations - Organizers Implementation of the New Service Development Process
Źródło:
Journal of Hospitality and Tourism Management. - vol. 41 (2019) , s. 197-207. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168340479
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Management Science(s) - Contemporary Challenges Against the Backdrop of Fundamental Issues of Philosophy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 135 (2019) , s. 33-47. - Tytuł numeru: Contemporary Management - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340553
artykuł w czasopiśmie
119

Autor:
Konferencja:
Mineral Engineering Conference (MEC 2019), Kocierz, Beskid Mały, Polska, od 2019-09-16 do 2019-09-19
Tytuł:
The Efficiency of Engaged Capital in the WIG-mining Index
Źródło:
IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. - vol. 641, iss. 1 (article number: 012011) (2019) , s. 1-7. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168340575
artykuł w czasopiśmie
120

Autor:
Sady Monika , Żak Agnieszka , Rzepka Karolina
Tytuł:
The Role of Universities in Sustainability-Oriented Competencies Development : Insights from an Empirical Study on Polish Universities
Źródło:
Administrative Sciences. - vol. 9, iss. 3 (2019) , s. 1-20. - Tytuł numeru: Sustainable Entrepreneurship: Theory, Research and Practical Applications - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168340655
artykuł w czasopiśmie
121

Autor:
Popek Stanisław , Popek Adam
Konferencja:
X International Scientific and Practical Conference "Innovations in Mechanical Engineering" (ISPCIME-2019), Kemerovo, Rosja, od 2019-11-26 do 2019-11-29
Tytuł:
Applying Selected Quality Management Tools to Creation the Ecological Quality of Manufacturing Processes and Products
Źródło:
MATEC Web of Conferences / eds. S. Vöth, N.C. Cuong, N. Van Hoan, R. Vavrek, F.I. Panteleenko, S. POPEK. - vol. 297 (article number: 07001) (2019) , s. 1-6. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168340657
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
122

Autor:
Tytuł:
Analysis of Pro-Market Concept of Business Model = Analìz prorinkovoï koncepcìï bìznes-modelì
Źródło:
Marketing and Management of Innovations = Marketing ì menedžment ìnnovacìj. - no 2 (2019) , s. 266-281. - Summ., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article has been financed with subsidies granted to the Project financed by the Ministry of Science and Higher Education within «Regional Initiative of Excellence» Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340805
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Benefits and Threats of Accounting Processes Automation = Korzyści i zagrożenia automatyzacji procesów księgowych
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (187) (2019) , s. 31-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Faculty of Commodity Science and Product Management and Faculty of Management at the Cracow University of Economics
Tryb dostępu:
Nr:
2168340931
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Occupational Tasks and Wage Inequality : Case of Municipal Company in Poland = Zadania stanowiskowe i zróżnicowanie wynagrodzeń : studium przypadku przedsiębiorstwa komunalnego w Polsce
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (187) (2019) , s. 55-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168340933
artykuł w czasopiśmie
125

Autor:
Hinnüber Felix , Szarucki Marek , Szopik-Depczyńska Katarzyna
Tytuł:
The Effects of a First-Time Experience on the Evaluation of Battery Electric Vehicles by Potential Consumers
Źródło:
Sustainability. - vol. 11, iss. 24 (2019) , s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.