Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Typ publikacji: Rozdziały od roku: 2019 do roku: 2019
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 76.
1

Autor:
Bugajski Piotr , Śliz Paulina , Kurek Karolina
Konferencja:
25th International Conference Infrastructure and Environment, Dobczyce, Polska, od 2018-06-18 do 2018-06-20
Tytuł:
Reliability of Sewage Treatment Process in SBR Reactor with the Use of Statistical Quality Control
Źródło:
Infrastructure and Environment / eds. Anna Krakowiak-Bal, Magdalena Daria Vaverková - Cham: Springer, 2019, s. 1-6. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Financed from the DS of the Department of Sanitary Engineering and Water Management of the University of Agriculture in Krakow and Department of Regional Economy Cracow University of Economics
ISBN:
978-3-030-16542-0 ; 978-3-030-16541-3
Nr:
2168332257
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Autor:
Tytuł:
Brexit jako odpowiedź na zmiany w strukturze etnokulturowej Zjednoczonego Królestwa po wschodnim rozszerzeniu
Źródło:
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK - Warszawa: Difin, 2019, s. 151-166 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-798-8
Nr:
2168333853
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Spory i dyskusje wokół statusu prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii
Źródło:
Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania. [T. 2] / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 274-285. - Summ.
ISBN:
978-83-66220-86-7
Nr:
2168334215
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Przedsiębiorczość a innowacyjność - rozumienie i delimitacja pojęć = Entrepreneurship and Innovation - Understanding and Delimitation of Concepts
Źródło:
Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / red. nauk. Tomasz Rachwał - Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2019, s. 50-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Seria Naukowa Wydawnictwa FRSE ; t. 5)
ISBN:
978-83-65591-76-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168334483
rozdział w monografii
5

Autor:
Jain Payal , Klich Jacek
Tytuł:
Przedsiębiorczość społeczna : Indie i Polska
Źródło:
Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko / red. nauk. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski - Warszawa: CeDeWu, 2019, s. 151-163. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-226-2
Nr:
2168335197
rozdział w monografii
6

Autor:
Tytuł:
History, Memory, Identity - the Cracow Experience
Źródło:
Political Functions of Urban Spaces and Town Types Through the Ages : Making Use of the Historic Towns Atlases on Europe = Politische Funktionen Städtischer Räume und Städtetypen im Zeitlichen Wandel : Nutzung der Historischen Städteatlanten in Europa / eds. Roman Czaja, Zdzisław Noga, Ferdinand Opll, Martin Scheutz - Vienna; Toruń: Böhlau Verlag; Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 2019, s. 37-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-205-20902-7 ; 978-83-65127-44-0
Nr:
2168335429
rozdział w monografii
7

Autor:
Koszek Rafał , Świętek Agnieszka , Semczuk Marcin , Dzięglewski Mariusz , Brunn Stanley D.
Tytuł:
Language of Parenting : Poland's Efforts to Promote New Fatherhood Through Outdoor Advertising Campaign
Źródło:
Handbook of the Changing World Language Map / eds. Stanley D. Brunn, Roland Kehrein - Cham: Springer, 2019, s. 1-30. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-319-73400-2
Nr:
2168335499
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Zarządzanie Idea-relacjami - próba konceptualizacji
Źródło:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 77-98
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
ISBN:
978-83-953363-0-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168335757
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
W stronę glokalnego społeczeństwa obywatelskiego?
Źródło:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 201-215 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335785
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Europejskie konwencje obywatelskie jako narzędzia walki z deficytem demokracji w Unii Europejskiej
Źródło:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 245-256 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335787
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Wybrane aspekty polsko-francuskich stosunków politycznych przed akcesją Polski do Unii Europejskiej (1990-2004)
Źródło:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 288-302 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335791
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w latach 1990-2013
Źródło:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 337-351 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335793
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Rola czynników gospodarczych w polityce zagranicznej Rosji w czasach rządów Władimira Putina jako wyzwanie badawcze - wstęp do problematyki
Źródło:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 364-376 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335795
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Sekularyzacja młodego pokolenia ewangelicznych protestantów w Stanach Zjednoczonych i przyszłość amerykańskiej polityki
Źródło:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 377-392 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335797
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Luigi Sturzo - zarys biografii i działalność społeczno-polityczna do momentu emigracji (1871-1924)
Źródło:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 409-422 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335799
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Przykładowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo wewnętrzne na początku XXI wieku w wybranych państwach Unii Europejskiej
Źródło:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 470-485 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335803
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Różnorodność kulturowa jako wartość dodana dla japońskich przedsiębiorstw
Źródło:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 512-522 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335809
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Współczesne miasto - między nowoczesnością a ponowoczesnością
Źródło:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 56-66 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach badań statutowych Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Nr:
2168335903
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Polimorficzne tożsamości miasta
Źródło:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 93-106 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach badań statutowych Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Nr:
2168335907
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Retirement-friendly City? Kraków jako środowisko życia początkujących emerytów
Źródło:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 149-166 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Nr:
2168335909
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Polska kultura organizacyjna a organizacje gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 191-204 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Nr:
2168335913
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych
Źródło:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 228-239 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach badań statutowych Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Nr:
2168335915
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Jak badać współczesne tożsamości kolektywne?
Źródło:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 262-270 - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Nr:
2168335917
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Pomiędzy obserwacją a uczestnictwem
Źródło:
Strategia dla Polski : ćwierć wieku później / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 90-112 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20621-5
Nr:
2168336029
rozdział w monografii
25

Autor:
Tytuł:
Negocjacje w sprawie warunków wystapienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - refleksje nad pierwszą fazą rozmów = Negotiations on the Conditions of the United Kingdom's Withdrawal from the European Union - Reflections on the First Phase of Talks
Źródło:
Polska polityka europejska : wyzwania krajowe i międzynarodowe / red. nauk. Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019, s. 155-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65817-60-0
Nr:
2168336883
rozdział w monografii
26

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorczość i produktywność w gospodarce cyfrowej = Entrepneurship and Productivity in the Digital Economy
Źródło:
Dewiacje finansjalizacji = Deviations in Financialising of the Economy / red. nauk. Jerzy HAUSNER, Wojciech Paprocki - Warszawa: CeDeWu, 2019, s. 115-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-300-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168336911
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Reforma europejskiego prawa wyborczego w latach 2015-2018 jako (nieudana) próba wzmocnienia demokratycznego wymiaru Unii Europejskiej
Źródło:
Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego : wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019 / red. Agnieszka Nitszke, Janusz Józef Węc - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019, s. 59-71 - Bibliogr.
Seria:
(Societas ; 119)
ISBN:
978-83-8138-088-1
Nr:
2168337987
rozdział w monografii
28

Tytuł:
Reformy systemów nauki i szkolnictwa wyższego - perspektywa międzynarodowa
Źródło:
Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany / red. nauk. Magdalena JELONEK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 13-29
ISBN:
978-83-65390-74-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168338141
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Trzecia misja uniwersytetu i kierunki jej rozwoju w polskich uczelniach ekonomicznych
Źródło:
Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany / red. nauk. Magdalena JELONEK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 71-89
ISBN:
978-83-65390-74-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168338143
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
The Main Market Square
Źródło:
Kraków : History & Art / academic editor Jacek Purchla - Kraków: International Cultural Centre, 2019, s. 78-87. - Dostępne również w języku polskim: Purchla J., (2019), Rynek Główny. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 76-82, ISBN 978-83-63463-91-5.
ISBN:
978-83-63463-90-8
Nr:
2168338465
rozdział w książce
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Istota planowania przestrzennego
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 9-11
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338673
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
"Ponowoczesny romantyzm" i "ponowoczesna praca organiczna" jako kategorie wyjaśniające (nie)dojrzałość polskiej gospodarki rynkowej
Źródło:
Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8 / red. Marek Pawlak - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019, s. 11-27 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-739-1
Nr:
2168338683
rozdział w monografii
33

Tytuł:
Nieetyczne techniki prowadzenia negocjacji
Źródło:
Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8 / red. Marek Pawlak - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019, s. 51-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-739-1
Nr:
2168338687
rozdział w monografii
34

Tytuł:
Przesłanki uzasadniające konieczność planowania przestrzeni
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 12-22
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338695
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Charakterystyka systemu planowania przestrzennego w Polsce
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 23-54
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338701
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy z zakresu gospodarowania przestrzenią
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 55-72
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338705
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 73-81
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338707
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Struktura funkcjonalno-przestrzenna
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 82-92
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338711
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
MPZP w świetle uwarunkowań wynikających ze studium
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 93-96
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338715
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Studia i analizy urbanistyczne
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 97-108
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338719
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Koncepcja i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Źródło:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 109-122
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338723
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Wybrane zasady negocjacji = Selected Principles of Negotiations
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 215-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Nr:
2168338849
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Pełnoprawny zabytek czy rekonstrukcja krajobrazu kulturowego? Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy = Heritage Monument on Its Own Right, or the Reconstruction of Cultural Landscape? Question about the Limits of the Listed Monuments' Register, as Illustrated with the Example of the Burnt Church in Libusza
Źródło:
Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura = Original above All : Volume Commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur / red. Agnieszka Gronek, Joanna Daranowska-Łukaszewska - Kraków; Rzeszów: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019, s. 299-320. - Summ.
ISBN:
978-83-946646-9-5
Nr:
2168340411
rozdział w monografii
44

Tytuł:
Polityka fiskalna, polityka monetarna oraz polityka rynku pracy w perspektywie teorii wyboru publicznego
Źródło:
Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii / red. Tomasz KWARCIŃSKI, Agnieszka Wincewicz-Price - Kraków: Copernicus Center Press, 2019, s. 348-371 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7886-477-6
Nr:
2168340579
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Koncepcje pomiaru dobrobytu : założenia filozoficzne, kontrowersje metodologiczne i zastosowanie w polityce publicznej
Źródło:
Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii / red. Tomasz KWARCIŃSKI, Agnieszka Wincewicz-Price - Kraków: Copernicus Center Press, 2019, s. 372-404 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7886-477-6
Nr:
2168340581
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Polityka publiczna oparta na dowodach - wybrane zagadnienia metodologiczne
Źródło:
Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii / red. Tomasz KWARCIŃSKI, Agnieszka Wincewicz-Price - Kraków: Copernicus Center Press, 2019, s. 405-423 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7886-477-6
Nr:
2168340583
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Koncepcja gospodarki cyrkularnej w kontekście kształtowania symbiozy zasobów wodnych w przestrzeni miejskiej
Źródło:
Miasto - Woda - Jakość życia / red. Jerzy HAUSNER, Zbigniew Kundzewicz, Janusz Zaleski - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 81-101 - Bibliogr.
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 3)
ISBN:
978-83-953363-4-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168340631
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Konferencja:
II Seminarium Świeradowskie "Świat (bez) pracy", Świeradów-Zdrój, Polska, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
Świat (bez) pracy
Źródło:
Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 14-17
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4)
ISBN:
978-83-953363-8-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168340667
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
49

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Pamięć Kresów - Kresy w pamięci", Gliwice, Polska, od 2017-10-25 do 2017-10-27
Tytuł:
Małe ojczyzny - między pamięcią mitem : przykład Kresów = Little Homelands - between Memory and Myth : Example of East Borderland
Źródło:
Pamięć Kresów - Kresy w pamięci / red. Bogusław Tracz - Katowice ; Warszawa ; Gliwice: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; Muzeum, 2019, s. 11-25. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach badań ze środków na utrzymanie potencjału naukowego Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-8098-662-6
Nr:
2168340669
rozdział w monografii
50

Autor:
Konferencja:
II Seminarium Świeradowskie "Świat (bez) pracy", Świeradów-Zdrój, Polska, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
Świat bez pracy
Źródło:
Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 21-24
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4)
ISBN:
978-83-953363-8-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168340675
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
51

Konferencja:
II Seminarium Świeradowskie "Świat (bez) pracy", Świeradów-Zdrój, Polska, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
Automatyzacja a rynek pracy - konsekwencje race against or with the machines?
Źródło:
Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 25-29
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4)
ISBN:
978-83-953363-8-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168340677
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
52

Konferencja:
II Seminarium Świeradowskie "Świat (bez) pracy", Świeradów-Zdrój, Polska, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
Wokół świata (bez) pracy - głos końcowy
Źródło:
Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 136-138
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4)
ISBN:
978-83-953363-8-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168340681
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
53

Autor:
Konferencja:
II Seminarium Świeradowskie "Świat (bez) pracy", Świeradów-Zdrój, Polska, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
Praca i ekonomia wartości
Źródło:
Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 141-142
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4)
ISBN:
978-83-953363-8-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168340683
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Konferencja:
II Seminarium Świeradowskie "Świat (bez) pracy", Świeradów-Zdrój, Polska, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
Świat (bez) pracy - antycypowanie i projektowanie przyszłości
Źródło:
Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 143-145
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4)
ISBN:
978-83-953363-8-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168340685
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Dokumentacja z zakresu tworzenia instytucji kultury
Źródło:
Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury / red. Teresa Krawczyk - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 3-30
Seria:
(Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-942-0
Nr:
2168340695
rozdział w monografii
56

Konferencja:
XII Konferencja Naukowa "Dziś i jutro zamówień publicznych", Olsztyn, Polska, od 2019-10-07 do 2019-10-08
Tytuł:
Cyrkularne zamówienia publiczne jako instrument realizacji celów środowiskowych
Źródło:
Dziś i jutro zamówień publicznych : XII konferencja naukowa, 7-8 października 2019 r., Olsztyn / red. Mariola Lemonnier, Hubert Nowak - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2019, s. 44-54. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-88686-77-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168340705
rozdział w materiałach konferencyjnych
57

Konferencja:
International Conference Modernism for the Future, Kaunas, Litwa, od 2018-09-12 do 2018-09-13
Tytuł:
Modernist Krakow
Źródło:
Modernism for the Future : an International Conference : Conference Proceedings / ed. Vaidas Petrulis - Kaunas: Kaunas - European Capital of Culture 2022, 2019, s. 78-91 - Bibliogr.
ISBN:
978-609-96109-0-0
Nr:
2168340807
rozdział w materiałach konferencyjnych
58

Tytuł:
Nowa Huta w architekturze = Nowa Huta in Architecture
Źródło:
Nowa Huta w kulturze - kultura w Nowej Hucie / red. Jarosław Klaś, Maria Wąchała-Skindzier - Kraków: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2019, s. 14-26. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-948244-8-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168341041
rozdział w monografii
59

Tytuł:
Architektura w Nowej Hucie = Architecture in Nowa Huta
Źródło:
Nowa Huta w kulturze - kultura w Nowej Hucie / red. Jarosław Klaś, Maria Wąchała-Skindzier - Kraków: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2019, s. 102-111. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-948244-8-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168341043
rozdział w monografii
60

Autor:
Tytuł:
Identyfikacja i delimitacja obszarów gospodarki w obiegu zamkniętym w ramach "zrównoważonej konsumpcji"
Źródło:
Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych / red. nauk. Joanna Kulczycka - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 167-179 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-955544-5-2 ; 978-83-956380-0-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168341797
rozdział w monografii
61

Autor:
Tytuł:
Wskaźniki oceny wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w obszarze zrównoważonej konsumpcji
Źródło:
Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych / red. nauk. Joanna Kulczycka - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 181-192 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-955544-5-2 ; 978-83-956380-0-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168341803
rozdział w monografii
62

Autor:
Tytuł:
W sercu dziewiętnastowiecznego Krakowa
Źródło:
Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019, s. 68-94
ISBN:
978-83-63463-96-0
Nr:
2168342043
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Stańczycy i ich bank
Źródło:
Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019, s. 96-111
ISBN:
978-83-63463-96-0
Nr:
2168342047
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Węzeł gordyjski
Źródło:
Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019, s. 144-169
ISBN:
978-83-63463-96-0
Nr:
2168342049
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Eksperyment
Źródło:
Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019, s. 180-207
ISBN:
978-83-63463-96-0
Nr:
2168342051
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Autor:
Tytuł:
Inwestycje
Źródło:
Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019, s. 170-179
ISBN:
978-83-63463-96-0
Nr:
2168342053
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Autor:
Tytuł:
Oddziaływanie unijnego prawa celnego na podatek od towarów i usług na przykładzie wiążącej informacji stawkowej
Źródło:
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 601-612
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8187-135-8
Nr:
2168342191
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Dystans - zaangażowanie - uwikłanie : badacz wobec społeczności mniejszościowych
Źródło:
Wyobrażone, przeżyte i przedstawione : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy / red. Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, Maria Szmeja - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2019, s. 204-213 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7688-537-7
Nr:
2168342331
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Zarządzanie jakością kształcenia na uczelni z perspektywy kompetencyjnej oraz potrzeb rynku pracy
Źródło:
Doskonalenie systemów organizacyjnych / red. Łukasz Sułkowski, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2019, s. 31-41 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4729-3 ; 978-83-233-7013-0
Nr:
2168342339
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Dziedzictwo niepodległości w Krakowie
Źródło:
Krakowscy ojcowie polskiej niepodległości / red. Andrzej Chwalba, Zdzisław Noga, współpr. Krzysztof Kloc - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019, s. 183-196
ISBN:
978-83-8138-133-8
Nr:
2168342609
rozdział w monografii
71

Tytuł:
Religious Dimension of Polish Fears of Muslims and Islam
Źródło:
The Routledge International Handbook of Islamophobia / eds. Irene Zempi, Imran Awan - London: Routledge, 2019, s. 212-224 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge International Handbooks)
ISBN:
978-0-8153-5375-1 ; 978-1-351-13555-9
Nr:
2168343233
rozdział w podręczniku
72

Tytuł:
Wątki ekologiczne w tureckim islamie na przykładzie myśli Saida Nursiego = Ecological Themes in Turkish Islam Based on the Thought of Said Nursi
Źródło:
The World of Islam in Research Perspectives of Oriental Studies and Political Science. Vol. 2, Society = Świat islamu w perspektywie badań orientalistycznych i politologicznych. T. 2, ^Społeczeństwo / eds. Michał Dahl, Paweł Hanczewski, Magdalena Lewicka - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 211-223. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-043-3
Nr:
2168343253
rozdział w monografii
73

Autor:
Tytuł:
Optymalizacja podatkowa firm rodzinnych przy wykorzystaniu procedury celnej 42 = Tax Optimization for Family Businesses Using Customs Procedure 42
Źródło:
Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju / red. Andrzej Marjański, Krzysztof WACH - Łódź; Warszawa: Społeczna Akademia Nauk, 2019, s. 101-114. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Monografie ; nr 94)
ISBN:
978-83-64971-64-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168343387
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tytuł:
Kontrola legalności decyzji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego dokonywana przez sądy administracyjne a wymogi prawa unijnego
Źródło:
Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 485-497. - Summ.
ISBN:
978-83-66220-87-4
Nr:
2168343537
rozdział w monografii
75

Autor:
Tytuł:
Piazza Principale! = Piazza Principale!
Źródło:
Rynek krakowski = Kraków's Main Market Square / fot., oprac., wstęp Andrzej Nowakowski - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019, s. 17-33
ISBN:
978-83-242-3614-5
Nr:
2168343850
rozdział w książce
76

Tytuł:
Przedsiębiorczość społeczna a szkoły wyższe - formy, obszary i wyzwania kooperacji
Źródło:
Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego / red. Monika Banaś, Franciszek Czech, Małgorzata Kołaczek - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019, s. 71-102 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8138-152-9
Nr:
2168344614
rozdział w monografii
1
Reliability of Sewage Treatment Process in SBR Reactor with the Use of Statistical Quality Control / Piotr Bugajski, Paulina ŚLIZ, Karolina Kurek // W: Infrastructure and Environment / eds. Anna Krakowiak-Bal, Magdalena Daria Vaverková. - Cham : Springer, 2019. - S. 1-6. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-16542-0 ; 978-3-030-16541-3
2
Brexit jako odpowiedź na zmiany w strukturze etnokulturowej Zjednoczonego Królestwa po wschodnim rozszerzeniu / Rafał PROSTAK // W: Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK. - Warszawa : Difin, 2019. - S. 151-166. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-798-8
3
Spory i dyskusje wokół statusu prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii / Łukasz DANEL // W: Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania. [T. 2] / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - S. 274-285. - Summ. - ISBN 978-83-66220-86-7
4
Przedsiębiorczość a innowacyjność - rozumienie i delimitacja pojęć = Entrepreneurship and Innovation - Understanding and Delimitation of Concepts / Piotr KOPYCIŃSKI // W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / red. nauk. Tomasz Rachwał. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2019. - (Seria Naukowa Wydawnictwa FRSE ; t. 5). - S. 50-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65591-76-0. - Pełny tekst: http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/
5
Przedsiębiorczość społeczna : Indie i Polska / Payal Jain, Jacek KLICH // W: Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko / red. nauk. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski. - Warszawa : CeDeWu, 2019. - S. 151-163. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-226-2
6
History, Memory, Identity - the Cracow Experience / Jacek PURCHLA // W: Political Functions of Urban Spaces and Town Types Through the Ages : Making Use of the Historic Towns Atlases on Europe = Politische Funktionen Städtischer Räume und Städtetypen im Zeitlichen Wandel : Nutzung der Historischen Städteatlanten in Europa / eds. Roman Czaja, Zdzisław Noga, Ferdinand Opll, Martin Scheutz. - Vienna; Toruń : Böhlau Verlag; Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 2019. - S. 37-51. - Bibliogr. - ISBN 978-3-205-20902-7 ; 978-83-65127-44-0
7
Language of Parenting : Poland's Efforts to Promote New Fatherhood Through Outdoor Advertising Campaign / Rafał Koszek, Agnieszka Świętek, Marcin SEMCZUK, Mariusz Dzięglewski, Stanley D. Brunn // W: Handbook of the Changing World Language Map / eds. Stanley D. Brunn, Roland Kehrein. - Cham : Springer, 2019. - S. 1-30. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-73400-2
8
Zarządzanie Idea-relacjami - próba konceptualizacji / Andrzej KOZINA // W: Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2). - S. 77-98. - ISBN 978-83-953363-0-0. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/07/OEES_2019_Discussion-Papers_www.pdf
9
W stronę glokalnego społeczeństwa obywatelskiego? / Joanna DZWOŃCZYK // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 201-215. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
10
Europejskie konwencje obywatelskie jako narzędzia walki z deficytem demokracji w Unii Europejskiej / Łukasz DANEL // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 245-256. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
11
Wybrane aspekty polsko-francuskich stosunków politycznych przed akcesją Polski do Unii Europejskiej (1990-2004) / Robert JAKIMOWICZ // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 288-302. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
12
Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w latach 1990-2013 / Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 337-351. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
13
Rola czynników gospodarczych w polityce zagranicznej Rosji w czasach rządów Władimira Putina jako wyzwanie badawcze - wstęp do problematyki / Rafał LISIAKIEWICZ // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 364-376. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
14
Sekularyzacja młodego pokolenia ewangelicznych protestantów w Stanach Zjednoczonych i przyszłość amerykańskiej polityki / Rafał PROSTAK // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 377-392. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
15
Luigi Sturzo - zarys biografii i działalność społeczno-polityczna do momentu emigracji (1871-1924) / Agnieszka LATOSIŃSKA // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 409-422. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
16
Przykładowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo wewnętrzne na początku XXI wieku w wybranych państwach Unii Europejskiej / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 470-485. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
17
Różnorodność kulturowa jako wartość dodana dla japońskich przedsiębiorstw / Piotr Andrzej GŁOGOWSKI // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 512-522. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
18
Współczesne miasto - między nowoczesnością a ponowoczesnością / Przemysław KISIEL // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 56-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
19
Polimorficzne tożsamości miasta / Andrzej SŁABOŃ // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 93-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
20
Retirement-friendly City? Kraków jako środowisko życia początkujących emerytów / Anna URBANIAK // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 149-166. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
21
Polska kultura organizacyjna a organizacje gospodarki opartej na wiedzy / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 191-204. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
22
Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych / Katarzyna KWARCIŃSKA, Magdalena JELONEK // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 228-239. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
23
Jak badać współczesne tożsamości kolektywne? / Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 262-270. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
24
Pomiędzy obserwacją a uczestnictwem / Jerzy HAUSNER // W: Strategia dla Polski : ćwierć wieku później / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 90-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20621-5
25
Negocjacje w sprawie warunków wystapienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - refleksje nad pierwszą fazą rozmów = Negotiations on the Conditions of the United Kingdom's Withdrawal from the European Union - Reflections on the First Phase of Talks / Łukasz DANEL // W: Polska polityka europejska : wyzwania krajowe i międzynarodowe / red. nauk. Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019. - S. 155-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65817-60-0
26
Przedsiębiorczość i produktywność w gospodarce cyfrowej = Entrepneurship and Productivity in the Digital Economy / Jerzy HAUSNER // W: Dewiacje finansjalizacji = Deviations in Financialising of the Economy / red. nauk. Jerzy HAUSNER, Wojciech Paprocki. - Warszawa : CeDeWu, 2019. - S. 115-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-300-9. - Pełny tekst: https://www.efcongress.com/wp-content/uploads/2020/02/publikacje09__Dewiacje-finansjalizacji.pdf
27
Reforma europejskiego prawa wyborczego w latach 2015-2018 jako (nieudana) próba wzmocnienia demokratycznego wymiaru Unii Europejskiej / Łukasz DANEL // W: Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego : wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019 / red. Agnieszka Nitszke, Janusz Józef Węc. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. - (Societas ; 119). - S. 59-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8138-088-1. - Pełny tekst: http://www.jmc.inp.uj.edu.pl/documents/134588737/137360265/Podsumowanie_VIII_kadencji_PE-ebook.pdf/aa422a57-1fb2-406f-9f8f-149d84ad6ff8
28
Reformy systemów nauki i szkolnictwa wyższego - perspektywa międzynarodowa / Stanisław MAZUR // W: Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany / red. nauk. Magdalena JELONEK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 13-29. - ISBN 978-83-65390-74-5. - Pełny tekst: http://sciezkiekonomii.pl/wp-content/uploads/2019/09/monografia.pdf
29
Trzecia misja uniwersytetu i kierunki jej rozwoju w polskich uczelniach ekonomicznych / Marcin ZAWICKI // W: Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany / red. nauk. Magdalena JELONEK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 71-89. - ISBN 978-83-65390-74-5. - Pełny tekst: http://sciezkiekonomii.pl/wp-content/uploads/2019/09/monografia.pdf
30
The Main Market Square / Jacek PURCHLA // W: Kraków : History & Art / academic editor Jacek Purchla. - Kraków : International Cultural Centre, 2019. - S. 78-87. - Dostępne również w języku polskim: Purchla J., (2019), Rynek Główny. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 76-82, ISBN 978-83-63463-91-5. - ISBN 978-83-63463-90-8
31
Istota planowania przestrzennego / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 9-11. - ISBN 978-83-7252-785-1
32
"Ponowoczesny romantyzm" i "ponowoczesna praca organiczna" jako kategorie wyjaśniające (nie)dojrzałość polskiej gospodarki rynkowej / Magdalena ZDUN // W: Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8 / red. Marek Pawlak. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019. - S. 11-27. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-739-1
33
Nieetyczne techniki prowadzenia negocjacji / Andrzej KOZINA // W: Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8 / red. Marek Pawlak. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019. - S. 51-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-739-1
34
Przesłanki uzasadniające konieczność planowania przestrzeni / Dorota JOPEK, Artur HOŁUJ, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 12-22. - ISBN 978-83-7252-785-1
35
Charakterystyka systemu planowania przestrzennego w Polsce / Dorota JOPEK, Artur HOŁUJ, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 23-54. - ISBN 978-83-7252-785-1
36
Wybrane problemy z zakresu gospodarowania przestrzenią / Artur HOŁUJ // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 55-72. - ISBN 978-83-7252-785-1
37
Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 73-81. - ISBN 978-83-7252-785-1
38
Struktura funkcjonalno-przestrzenna / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 82-92. - ISBN 978-83-7252-785-1
39
MPZP w świetle uwarunkowań wynikających ze studium / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 93-96. - ISBN 978-83-7252-785-1
40
Studia i analizy urbanistyczne / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 97-108. - ISBN 978-83-7252-785-1
41
Koncepcja i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 109-122. - ISBN 978-83-7252-785-1
42
Wybrane zasady negocjacji = Selected Principles of Negotiations / Andrzej KOZINA // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 215-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
43
Pełnoprawny zabytek czy rekonstrukcja krajobrazu kulturowego? Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy = Heritage Monument on Its Own Right, or the Reconstruction of Cultural Landscape? Question about the Limits of the Listed Monuments' Register, as Illustrated with the Example of the Burnt Church in Libusza / Andrzej LASKOWSKI // W: Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura = Original above All : Volume Commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur / red. Agnieszka Gronek, Joanna Daranowska-Łukaszewska. - Kraków; Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019. - S. 299-320. - Summ. - ISBN 978-83-946646-9-5
44
Polityka fiskalna, polityka monetarna oraz polityka rynku pracy w perspektywie teorii wyboru publicznego / Michał MOŻDŻEŃ // W: Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii / red. Tomasz KWARCIŃSKI, Agnieszka Wincewicz-Price. - Kraków : Copernicus Center Press, 2019. - S. 348-371. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-477-6
45
Koncepcje pomiaru dobrobytu : założenia filozoficzne, kontrowersje metodologiczne i zastosowanie w polityce publicznej / Tomasz KWARCIŃSKI // W: Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii / red. Tomasz KWARCIŃSKI, Agnieszka Wincewicz-Price. - Kraków : Copernicus Center Press, 2019. - S. 372-404. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-477-6
46
Polityka publiczna oparta na dowodach - wybrane zagadnienia metodologiczne / Stanisław MAZUR // W: Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii / red. Tomasz KWARCIŃSKI, Agnieszka Wincewicz-Price. - Kraków : Copernicus Center Press, 2019. - S. 405-423. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7886-477-6
47
Koncepcja gospodarki cyrkularnej w kontekście kształtowania symbiozy zasobów wodnych w przestrzeni miejskiej / Dorota JOPEK, Laura KOCHEL, Michał KUDŁACZ // W: Miasto - Woda - Jakość życia / red. Jerzy HAUSNER, Zbigniew Kundzewicz, Janusz Zaleski. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 3). - S. 81-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953363-4-8. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2019/11/OEES_Discussion_Papers_nr_3_ISSUU-1.pdf
48
Świat (bez) pracy / Maciej FRĄCZEK // W: Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4). - S. 14-17. - ISBN 978-83-953363-8-6. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html
49
Małe ojczyzny - między pamięcią mitem : przykład Kresów = Little Homelands - between Memory and Myth : Example of East Borderland / Anna KARWIŃSKA // W: Pamięć Kresów - Kresy w pamięci / red. Bogusław Tracz. - Katowice ; Warszawa ; Gliwice : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; Muzeum, 2019. - S. 11-25. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8098-662-6
50
Świat bez pracy / Jerzy HAUSNER // W: Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4). - S. 21-24. - ISBN 978-83-953363-8-6. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html
51
Automatyzacja a rynek pracy - konsekwencje race against or with the machines? / Magdalena JELONEK // W: Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4). - S. 25-29. - ISBN 978-83-953363-8-6. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html
52
Wokół świata (bez) pracy - głos końcowy / Maciej FRĄCZEK // W: Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4). - S. 136-138. - ISBN 978-83-953363-8-6. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html
53
Praca i ekonomia wartości / Jerzy HAUSNER // W: Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4). - S. 141-142. - ISBN 978-83-953363-8-6. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html
54
Świat (bez) pracy - antycypowanie i projektowanie przyszłości / Magdalena JELONEK // W: Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019. - (Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4). - S. 143-145. - ISBN 978-83-953363-8-6. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/163385911-Swiat-bez-pracy-ii-seminarium-swieradowskie-open-eyes-economy-discussion-papers.html
55
Dokumentacja z zakresu tworzenia instytucji kultury / Ambroży MITUŚ // W: Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury / red. Teresa Krawczyk. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 3-30. - ISBN 978-83-8158-942-0
56
Cyrkularne zamówienia publiczne jako instrument realizacji celów środowiskowych / Ambroży MITUŚ // W: Dziś i jutro zamówień publicznych : XII konferencja naukowa, 7-8 października 2019 r., Olsztyn / red. Mariola Lemonnier, Hubert Nowak. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2019. - S. 44-54. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-88686-77-1. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/42144/Dzis-i-jutro-w-zamowieniach-publicznych.pdf
57
Modernist Krakow / Michał WIŚNIEWSKI // W: Modernism for the Future : an International Conference : Conference Proceedings / ed. Vaidas Petrulis. - Kaunas : Kaunas - European Capital of Culture 2022, 2019. - S. 78-91. - Bibliogr. - ISBN 978-609-96109-0-0
58
Nowa Huta w architekturze = Nowa Huta in Architecture / Michał WIŚNIEWSKI // W: Nowa Huta w kulturze - kultura w Nowej Hucie / red. Jarosław Klaś, Maria Wąchała-Skindzier. - Kraków : Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2019. - S. 14-26. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-948244-8-8. - Pełny tekst: https://www.okn.edu.pl/nowa.huta.w.kulturze/NHwKulturze.pdf
59
Architektura w Nowej Hucie = Architecture in Nowa Huta / Michał WIŚNIEWSKI // W: Nowa Huta w kulturze - kultura w Nowej Hucie / red. Jarosław Klaś, Maria Wąchała-Skindzier. - Kraków : Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2019. - S. 102-111. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-948244-8-8. - Pełny tekst: https://www.okn.edu.pl/nowa.huta.w.kulturze/NHwKulturze.pdf
60
Identyfikacja i delimitacja obszarów gospodarki w obiegu zamkniętym w ramach "zrównoważonej konsumpcji" / Jakub GŁOWACKI, Piotr KOPYCIŃSKI, Łukasz MAMICA, Mateusz Malinowski // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych / red. nauk. Joanna Kulczycka. - Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2019. - S. 167-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-955544-5-2 ; 978-83-956380-0-8. - Pełny tekst: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/goz_w_polityce.pdf
61
Wskaźniki oceny wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w obszarze zrównoważonej konsumpcji / Mateusz Malinowski, Jakub GŁOWACKI, Piotr KOPYCIŃSKI, Łukasz MAMICA // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych / red. nauk. Joanna Kulczycka. - Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2019. - S. 181-192. - Bibliogr. - ISBN 978-83-955544-5-2 ; 978-83-956380-0-8. - Pełny tekst: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/goz_w_polityce.pdf
62
W sercu dziewiętnastowiecznego Krakowa / Jacek PURCHLA // W: Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - S. 68-94. - ISBN 978-83-63463-96-0
63
Stańczycy i ich bank / Krzysztof BROŃSKI // W: Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - S. 96-111. - ISBN 978-83-63463-96-0
64
Węzeł gordyjski / Jacek PURCHLA // W: Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - S. 144-169. - ISBN 978-83-63463-96-0
65
Eksperyment / Michał WIŚNIEWSKI // W: Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - S. 180-207. - ISBN 978-83-63463-96-0
66
Inwestycje / Jacek PURCHLA // W: Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. - S. 170-179. - ISBN 978-83-63463-96-0
67
Oddziaływanie unijnego prawa celnego na podatek od towarów i usług na przykładzie wiążącej informacji stawkowej / Adam DROZDEK // W: Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 601-612. - ISBN 978-83-8187-135-8
68
Dystans - zaangażowanie - uwikłanie : badacz wobec społeczności mniejszościowych / Ewa Michna, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT // W: Wyobrażone, przeżyte i przedstawione : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy / red. Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, Maria Szmeja. - Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2019. - S. 204-213. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7688-537-7
69
Zarządzanie jakością kształcenia na uczelni z perspektywy kompetencyjnej oraz potrzeb rynku pracy / Magdalena JELONEK // W: Doskonalenie systemów organizacyjnych / red. Łukasz Sułkowski, Krzysztof WACH. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2019. - S. 31-41. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4729-3 ; 978-83-233-7013-0
70
Dziedzictwo niepodległości w Krakowie / Jacek PURCHLA // W: Krakowscy ojcowie polskiej niepodległości / red. Andrzej Chwalba, Zdzisław Noga, współpr. Krzysztof Kloc. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. - S. 183-196. - ISBN 978-83-8138-133-8
71
Religious Dimension of Polish Fears of Muslims and Islam / Konrad PĘDZIWIATR // W: The Routledge International Handbook of Islamophobia / eds. Irene Zempi, Imran Awan. - London : Routledge, 2019. - (Routledge International Handbooks). - S. 212-224. - Bibliogr. - ISBN 978-0-8153-5375-1 ; 978-1-351-13555-9
72
Wątki ekologiczne w tureckim islamie na przykładzie myśli Saida Nursiego = Ecological Themes in Turkish Islam Based on the Thought of Said Nursi / Dobrosława WIKTOR-MACH // W: The World of Islam in Research Perspectives of Oriental Studies and Political Science. Vol. 2, Society = Świat islamu w perspektywie badań orientalistycznych i politologicznych. T. 2, ^Społeczeństwo / eds. Michał Dahl, Paweł Hanczewski, Magdalena Lewicka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - S. 211-223. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-043-3
73
Optymalizacja podatkowa firm rodzinnych przy wykorzystaniu procedury celnej 42 = Tax Optimization for Family Businesses Using Customs Procedure 42 / Adam DROZDEK // W: Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju / red. Andrzej Marjański, Krzysztof WACH. - Łódź; Warszawa : Społeczna Akademia Nauk, 2019. - (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ; nr 94). - S. 101-114. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64971-64-8. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/sim94.pdf
74
Kontrola legalności decyzji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego dokonywana przez sądy administracyjne a wymogi prawa unijnego / Adam DROZDEK // W: Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - S. 485-497. - Summ. - ISBN 978-83-66220-87-4
75
Piazza Principale! = Piazza Principale! / Jacek PURCHLA // W: Rynek krakowski = Kraków's Main Market Square / fot., oprac., wstęp Andrzej Nowakowski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019. - S. 17-33. - ISBN 978-83-242-3614-5
76
Przedsiębiorczość społeczna a szkoły wyższe - formy, obszary i wyzwania kooperacji / Agnieszka PACUT // W: Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego / red. Monika Banaś, Franciszek Czech, Małgorzata Kołaczek. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. - S. 71-102. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8138-152-9. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/149590/banas_czech_kolaczek_wspolpraca_uczelni_wyzszych_2019.pdf
1
Bugajski P., Śliz P., Kurek K., (2019), Reliability of Sewage Treatment Process in SBR Reactor with the Use of Statistical Quality Control. [W:] Krakowiak-Bal A., Vaverková (red.), Infrastructure and Environment, Cham : Springer, s. 1-6.
2
Prostak R., (2019), Brexit jako odpowiedź na zmiany w strukturze etnokulturowej Zjednoczonego Królestwa po wschodnim rozszerzeniu. [W:] Tendera-Właszczuk H., Prostak R. (red.), Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, Warszawa : Difin, s. 151-166.
3
Danel Ł., (2019), Spory i dyskusje wokół statusu prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania, [T. 2], Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 274-285.
4
Kopyciński P., (2019), Przedsiębiorczość a innowacyjność - rozumienie i delimitacja pojęć. [W:] Rachwał T. (red.), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, Warszawa : Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s. 50-63.
5
Jain P., Klich J., (2019), Przedsiębiorczość społeczna : Indie i Polska. [W:] Pach J., Śliwa R., Maciejewski W. (red.), Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko, Warszawa : CeDeWu, s. 151-163.
6
Purchla J., (2019), History, Memory, Identity - the Cracow Experience. [W:] Czaja R., Noga Z., Opll F., Scheutz M. (red.), Political Functions of Urban Spaces and Town Types Through the Ages : Making Use of the Historic Towns Atlases on Europe, Vienna : Böhlau Verlag ; Toruń : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, s. 37-51.
7
Koszek R., Świętek A., Semczuk M., Dzięglewski M., Brunn S., (2019), Language of Parenting : Poland's Efforts to Promote New Fatherhood Through Outdoor Advertising Campaign. [W:] Brunn , Kehrein R. (red.), Handbook of the Changing World Language Map, Cham : Springer, s. 1-30.
8
Kozina A., (2019), Zarządzanie Idea-relacjami - próba konceptualizacji. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 77-98.
9
Dzwończyk J., (2019), W stronę glokalnego społeczeństwa obywatelskiego?. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 201-215.
10
Danel Ł., (2019), Europejskie konwencje obywatelskie jako narzędzia walki z deficytem demokracji w Unii Europejskiej. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 245-256.
11
Jakimowicz R., (2019), Wybrane aspekty polsko-francuskich stosunków politycznych przed akcesją Polski do Unii Europejskiej (1990-2004). [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 288-302.
12
Kotulewicz-Wisińska K., (2019), Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w latach 1990-2013. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 337-351.
13
Lisiakiewicz R., (2019), Rola czynników gospodarczych w polityce zagranicznej Rosji w czasach rządów Władimira Putina jako wyzwanie badawcze - wstęp do problematyki. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 364-376.
14
Prostak R., (2019), Sekularyzacja młodego pokolenia ewangelicznych protestantów w Stanach Zjednoczonych i przyszłość amerykańskiej polityki. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 377-392.
15
Latosińska A., (2019), Luigi Sturzo - zarys biografii i działalność społeczno-polityczna do momentu emigracji (1871-1924). [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 409-422.
16
Karwoth-Zielińska D., (2019), Przykładowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo wewnętrzne na początku XXI wieku w wybranych państwach Unii Europejskiej. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 470-485.
17
Głogowski P., (2019), Różnorodność kulturowa jako wartość dodana dla japońskich przedsiębiorstw. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 512-522.
18
Kisiel P., (2019), Współczesne miasto - między nowoczesnością a ponowoczesnością. [W:] Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 56-66.
19
Słaboń A., (2019), Polimorficzne tożsamości miasta. [W:] Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 93-106.
20
Urbaniak A., (2019), Retirement-friendly City? Kraków jako środowisko życia początkujących emerytów. [W:] Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 149-166.
21
Cierniak-Szóstak E., (2019), Polska kultura organizacyjna a organizacje gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 191-204.
22
Kwarcińska K., Jelonek M., (2019), Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych. [W:] Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 228-239.
23
Warmińska-Zygmunt K., (2019), Jak badać współczesne tożsamości kolektywne?. [W:] Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 262-270.
24
Hausner J., (2019), Pomiędzy obserwacją a uczestnictwem. [W:] Kołodko , Tomkiewicz J. (red.), Strategia dla Polski : ćwierć wieku później, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 90-112.
25
Danel Ł., (2019), Negocjacje w sprawie warunków wystapienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - refleksje nad pierwszą fazą rozmów. [W:] Czachór Z., Jaskulski A. (red.), Polska polityka europejska : wyzwania krajowe i międzynarodowe, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 155-164.
26
Hausner J., (2019), Przedsiębiorczość i produktywność w gospodarce cyfrowej. [W:] Hausner J., Paprocki W. (red.), Dewiacje finansjalizacji, Warszawa : CeDeWu, s. 115-132.
27
Danel Ł., (2019), Reforma europejskiego prawa wyborczego w latach 2015-2018 jako (nieudana) próba wzmocnienia demokratycznego wymiaru Unii Europejskiej. [W:] Nitszke A., Węc (red.), Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego : wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 59-71.
28
Mazur S., (2019), Reformy systemów nauki i szkolnictwa wyższego - perspektywa międzynarodowa. [W:] Jelonek M. (red.), Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 13-29.
29
Zawicki M., (2019), Trzecia misja uniwersytetu i kierunki jej rozwoju w polskich uczelniach ekonomicznych. [W:] Jelonek M. (red.), Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 71-89.
30
Purchla J., (2019), The Main Market Square. [W:] Purchla J. (red.), Kraków : History & Art, Kraków : International Cultural Centre, s. 78-87.
31
Jopek D., Kochel L., (2019), Istota planowania przestrzennego. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-11.
32
Zdun M., (2019), "Ponowoczesny romantyzm" i "ponowoczesna praca organiczna" jako kategorie wyjaśniające (nie)dojrzałość polskiej gospodarki rynkowej. [W:] Pawlak M. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, T. 8, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 11-27.
33
Kozina A., (2019), Nieetyczne techniki prowadzenia negocjacji. [W:] Pawlak M. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, T. 8, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 51-63.
34
Jopek D., Hołuj A., Kochel L., (2019), Przesłanki uzasadniające konieczność planowania przestrzeni. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 12-22.
35
Jopek D., Hołuj A., Kochel L., (2019), Charakterystyka systemu planowania przestrzennego w Polsce. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 23-54.
36
Hołuj A., (2019), Wybrane problemy z zakresu gospodarowania przestrzenią. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 55-72.
37
Hołuj A., Lityński P., (2019), Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 73-81.
38
Jopek D., Kochel L., (2019), Struktura funkcjonalno-przestrzenna. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 82-92.
39
Jopek D., Kochel L., (2019), MPZP w świetle uwarunkowań wynikających ze studium. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 93-96.
40
Jopek D., Kochel L., (2019), Studia i analizy urbanistyczne. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 97-108.
41
Jopek D., Kochel L., (2019), Koncepcja i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 109-122.
42
Kozina A., (2019), Wybrane zasady negocjacji. [W:] Jaki A., Kruk S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 215-227.
43
Laskowski A., (2019), Pełnoprawny zabytek czy rekonstrukcja krajobrazu kulturowego? Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy. [W:] Gronek A., Daranowska-Łukaszewska J. (red.), Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura, Kraków ; Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, s. 299-320.
44
Możdżeń M., (2019), Polityka fiskalna, polityka monetarna oraz polityka rynku pracy w perspektywie teorii wyboru publicznego. [W:] Kwarciński T., Wincewicz-Price A. (red.), Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 348-371.
45
Kwarciński T., (2019), Koncepcje pomiaru dobrobytu : założenia filozoficzne, kontrowersje metodologiczne i zastosowanie w polityce publicznej. [W:] Kwarciński T., Wincewicz-Price A. (red.), Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 372-404.
46
Mazur S., (2019), Polityka publiczna oparta na dowodach - wybrane zagadnienia metodologiczne. [W:] Kwarciński T., Wincewicz-Price A. (red.), Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii, Kraków : Copernicus Center Press, s. 405-423.
47
Jopek D., Kochel L., Kudłacz M., (2019), Koncepcja gospodarki cyrkularnej w kontekście kształtowania symbiozy zasobów wodnych w przestrzeni miejskiej. [W:] Hausner J., Kundzewicz Z., Zaleski J. (red.), Miasto - Woda - Jakość życia, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 81-101.
48
Frączek M., (2019), Świat (bez) pracy. [W:] Hausner J. (red.), Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 14-17.
49
Karwińska A., (2019), Małe ojczyzny - między pamięcią mitem : przykład Kresów. [W:] Tracz B. (red.), Pamięć Kresów - Kresy w pamięci, Katowice : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; Warszawa : Muzeum, s. 11-25.
50
Hausner J., (2019), Świat bez pracy. [W:] Hausner J. (red.), Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 21-24.
51
Jelonek M., (2019), Automatyzacja a rynek pracy - konsekwencje race against or with the machines?. [W:] Hausner J. (red.), Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 25-29.
52
Frączek M., (2019), Wokół świata (bez) pracy - głos końcowy. [W:] Hausner J. (red.), Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 136-138.
53
Hausner J., (2019), Praca i ekonomia wartości. [W:] Hausner J. (red.), Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 141-142.
54
Jelonek M., (2019), Świat (bez) pracy - antycypowanie i projektowanie przyszłości. [W:] Hausner J. (red.), Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 143-145.
55
Mituś A., (2019), Dokumentacja z zakresu tworzenia instytucji kultury. [W:] Krawczyk T. (red.), Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-30.
56
Mituś A., (2019), Cyrkularne zamówienia publiczne jako instrument realizacji celów środowiskowych. [W:] Lemonnier M., Nowak H. (red.), Dziś i jutro zamówień publicznych : XII konferencja naukowa, 7-8 października 2019 r., Olsztyn, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 44-54.
57
Wiśniewski M., (2019), Modernist Krakow. [W:] Petrulis V. (red.), Modernism for the Future : an International Conference : Conference Proceedings, Kaunas : Kaunas - European Capital of Culture 2022, s. 78-91.
58
Wiśniewski M., (2019), Nowa Huta w architekturze. [W:] Klaś J., Wąchała-Skindzier M. (red.), Nowa Huta w kulturze - kultura w Nowej Hucie, Kraków : Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, s. 14-26.
59
Wiśniewski M., (2019), Architektura w Nowej Hucie. [W:] Klaś J., Wąchała-Skindzier M. (red.), Nowa Huta w kulturze - kultura w Nowej Hucie, Kraków : Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, s. 102-111.
60
Głowacki J., Kopyciński P., Mamica Ł., Malinowski M., (2019), Identyfikacja i delimitacja obszarów gospodarki w obiegu zamkniętym w ramach "zrównoważonej konsumpcji". [W:] Kulczycka J. (red.), Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych, Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, s. 167-179.
61
Malinowski M., Głowacki J., Kopyciński P., Mamica Ł., (2019), Wskaźniki oceny wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w obszarze zrównoważonej konsumpcji. [W:] Kulczycka J. (red.), Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych, Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, s. 181-192.
62
Purchla J., (2019), W sercu dziewiętnastowiecznego Krakowa. [W:] Purchla J. (red.), Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 68-94.
63
Broński K., (2019), Stańczycy i ich bank. [W:] Purchla J. (red.), Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 96-111.
64
Purchla J., (2019), Węzeł gordyjski. [W:] Purchla J. (red.), Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 144-169.
65
Wiśniewski M., (2019), Eksperyment. [W:] Purchla J. (red.), Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 180-207.
66
Purchla J., (2019), Inwestycje. [W:] Purchla J. (red.), Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 170-179.
67
Drozdek A., (2019), Oddziaływanie unijnego prawa celnego na podatek od towarów i usług na przykładzie wiążącej informacji stawkowej. [W:] Kaźmierczyk A., Franczak A. (red.), Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 601-612.
68
Michna E., Warmińska-Zygmunt K., (2019), Dystans - zaangażowanie - uwikłanie : badacz wobec społeczności mniejszościowych. [W:] Krzyżowski Ł., Leszczyńska K., Szmeja M. (red.), Wyobrażone, przeżyte i przedstawione : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy, Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, s. 204-213.
69
Jelonek M., (2019), Zarządzanie jakością kształcenia na uczelni z perspektywy kompetencyjnej oraz potrzeb rynku pracy. [W:] Sułkowski Ł., Wach K. (red.), Doskonalenie systemów organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 31-41.
70
Purchla J., (2019), Dziedzictwo niepodległości w Krakowie. [W:] Chwalba A., Noga Z., Kloc (red.), Krakowscy ojcowie polskiej niepodległości, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 183-196.
71
Pędziwiatr K., (2019), Religious Dimension of Polish Fears of Muslims and Islam. [W:] Zempi I., Awan I. (red.), The Routledge International Handbook of Islamophobia, London : Routledge, s. 212-224.
72
Wiktor-Mach D., (2019), Wątki ekologiczne w tureckim islamie na przykładzie myśli Saida Nursiego. [W:] Dahl M., Hanczewski P., Lewicka M. (red.), The World of Islam in Research Perspectives of Oriental Studies and Political Science. Vol. 2, Society, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 211-223.
73
Drozdek A., (2019), Optymalizacja podatkowa firm rodzinnych przy wykorzystaniu procedury celnej 42. [W:] Marjański A., Wach K. (red.), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju, Łódź ; Warszawa : Społeczna Akademia Nauk, s. 101-114.
74
Drozdek A., (2019), Kontrola legalności decyzji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego dokonywana przez sądy administracyjne a wymogi prawa unijnego. [W:] Jaskiernia J., Spryszak K. (red.), Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 485-497.
75
Purchla J., (2019), Piazza Principale!. [W:] fo., op., Nowakowski (red.), Rynek krakowski, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 17-33.
76
Pacut A., (2019), Przedsiębiorczość społeczna a szkoły wyższe - formy, obszary i wyzwania kooperacji. [W:] Banaś M., Czech F., Kołaczek M. (red.), Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 71-102.
1
@inbook{fm,
author = " Bugajski Piotr and Śliz Paulina and Kurek Karolina ",
title = "Reliability of Sewage Treatment Process in SBR Reactor with the Use of Statistical Quality Control",
booktitle = "Infrastructure and Environment",
pages = "1-6",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2019",
isbn = "978-3-030-16542-0 ; 978-3-030-16541-3",
}
2
@inbook{fm,
author = " Prostak Rafał and ",
title = "Brexit jako odpowiedź na zmiany w strukturze etnokulturowej Zjednoczonego Królestwa po wschodnim rozszerzeniu",
booktitle = "Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych",
pages = "151-166",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-798-8",
}
3
@inbook{fm,
author = " Danel Łukasz ",
title = "Spory i dyskusje wokół statusu prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii",
booktitle = "Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania. [T. 2]",
pages = "274-285",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2019",
isbn = "978-83-66220-86-7",
}
4
@inbook{fm,
author = " Kopyciński Piotr ",
title = "Przedsiębiorczość a innowacyjność - rozumienie i delimitacja pojęć",
booktitle = "Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych",
pages = "50-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-65591-76-0",
}
5
@inbook{fm,
author = " Jain Payal and Klich Jacek ",
title = "Przedsiębiorczość społeczna : Indie i Polska",
booktitle = "Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko",
pages = "151-163",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2019",
isbn = "978-83-8102-226-2",
}
6
@inbook{fm,
author = " Purchla Jacek ",
title = "History, Memory, Identity - the Cracow Experience",
booktitle = "Political Functions of Urban Spaces and Town Types Through the Ages : Making Use of the Historic Towns Atlases on Europe",
pages = "37-51",
adress = "Vienna; Toruń",
publisher = "Böhlau Verlag; Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu",
year = "2019",
isbn = "978-3-205-20902-7 ; 978-83-65127-44-0",
}
7
@inbook{fm,
author = " Koszek Rafał and Świętek Agnieszka and Semczuk Marcin and Dzięglewski Mariusz and Brunn Stanley D. ",
title = "Language of Parenting : Poland's Efforts to Promote New Fatherhood Through Outdoor Advertising Campaign",
booktitle = "Handbook of the Changing World Language Map",
pages = "1-30",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2019",
isbn = "978-3-319-73400-2",
}
8
@inbook{fm,
author = " Kozina Andrzej ",
title = "Zarządzanie Idea-relacjami - próba konceptualizacji",
booktitle = "Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw",
pages = "77-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-953363-0-0",
}
9
@inbook{fm,
author = " Dzwończyk Joanna ",
title = "W stronę glokalnego społeczeństwa obywatelskiego?",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "201-215",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
10
@inbook{fm,
author = " Danel Łukasz ",
title = "Europejskie konwencje obywatelskie jako narzędzia walki z deficytem demokracji w Unii Europejskiej",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "245-256",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
11
@inbook{fm,
author = " Jakimowicz Robert ",
title = "Wybrane aspekty polsko-francuskich stosunków politycznych przed akcesją Polski do Unii Europejskiej (1990-2004)",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "288-302",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
12
@inbook{fm,
author = " Kotulewicz-Wisińska Karolina ",
title = "Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w latach 1990-2013",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "337-351",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
13
@inbook{fm,
author = " Lisiakiewicz Rafał ",
title = "Rola czynników gospodarczych w polityce zagranicznej Rosji w czasach rządów Władimira Putina jako wyzwanie badawcze - wstęp do problematyki",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "364-376",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
14
@inbook{fm,
author = " Prostak Rafał ",
title = "Sekularyzacja młodego pokolenia ewangelicznych protestantów w Stanach Zjednoczonych i przyszłość amerykańskiej polityki",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "377-392",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
15
@inbook{fm,
author = " Latosińska Agnieszka ",
title = "Luigi Sturzo - zarys biografii i działalność społeczno-polityczna do momentu emigracji (1871-1924)",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "409-422",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
16
@inbook{fm,
author = " Karwoth-Zielińska Dominika ",
title = "Przykładowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo wewnętrzne na początku XXI wieku w wybranych państwach Unii Europejskiej",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "470-485",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
17
@inbook{fm,
author = " Głogowski Piotr ",
title = "Różnorodność kulturowa jako wartość dodana dla japońskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "512-522",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
18
@inbook{fm,
author = " Kisiel Przemysław ",
title = "Współczesne miasto - między nowoczesnością a ponowoczesnością",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "56-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
19
@inbook{fm,
author = " Słaboń Andrzej ",
title = "Polimorficzne tożsamości miasta",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "93-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
20
@inbook{fm,
author = " Urbaniak Anna ",
title = "Retirement-friendly City? Kraków jako środowisko życia początkujących emerytów",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "149-166",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
21
@inbook{fm,
author = " Cierniak-Szóstak Ewa ",
title = "Polska kultura organizacyjna a organizacje gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "191-204",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
22
@inbook{fm,
author = " Kwarcińska Katarzyna and Jelonek Magdalena ",
title = "Modele mentalne a rzeczywistość - kariera zawodowa absolwentów kierunków społecznych",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "228-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
23
@inbook{fm,
author = " Warmińska-Zygmunt Katarzyna ",
title = "Jak badać współczesne tożsamości kolektywne?",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "262-270",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
24
@inbook{fm,
author = " Hausner Jerzy ",
title = "Pomiędzy obserwacją a uczestnictwem",
booktitle = "Strategia dla Polski : ćwierć wieku później",
pages = "90-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20621-5",
}
25
@inbook{fm,
author = " Danel Łukasz ",
title = "Negocjacje w sprawie warunków wystapienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - refleksje nad pierwszą fazą rozmów",
booktitle = "Polska polityka europejska : wyzwania krajowe i międzynarodowe",
pages = "155-164",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu",
year = "2019",
isbn = "978-83-65817-60-0",
}
26
@inbook{fm,
author = " Hausner Jerzy ",
title = "Przedsiębiorczość i produktywność w gospodarce cyfrowej",
booktitle = "Dewiacje finansjalizacji",
pages = "115-132",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2019",
isbn = "978-83-8102-300-9",
}
27
@inbook{fm,
author = " Danel Łukasz ",
title = "Reforma europejskiego prawa wyborczego w latach 2015-2018 jako (nieudana) próba wzmocnienia demokratycznego wymiaru Unii Europejskiej",
booktitle = "Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego : wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019",
pages = "59-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8138-088-1",
}
28
@inbook{fm,
author = " Mazur Stanisław ",
title = "Reformy systemów nauki i szkolnictwa wyższego - perspektywa międzynarodowa",
booktitle = "Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany",
pages = "13-29",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-74-5",
}
29
@inbook{fm,
author = " Zawicki Marcin ",
title = "Trzecia misja uniwersytetu i kierunki jej rozwoju w polskich uczelniach ekonomicznych",
booktitle = "Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany",
pages = "71-89",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-74-5",
}
30
@inbook{fm,
author = " Purchla Jacek ",
title = "The Main Market Square",
booktitle = "Kraków : History & Art",
pages = "78-87",
adress = "Kraków",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "2019",
isbn = "978-83-63463-90-8",
}
31
@inbook{fm,
author = " Jopek Dorota and Kochel Laura ",
title = "Istota planowania przestrzennego",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "9-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
32
@inbook{fm,
author = " Zdun Magdalena ",
title = ""Ponowoczesny romantyzm" i "ponowoczesna praca organiczna" jako kategorie wyjaśniające (nie)dojrzałość polskiej gospodarki rynkowej",
booktitle = "Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8",
pages = "11-27",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8061-739-1",
}
33
@inbook{fm,
author = " Kozina Andrzej ",
title = "Nieetyczne techniki prowadzenia negocjacji",
booktitle = "Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8",
pages = "51-63",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8061-739-1",
}
34
@inbook{fm,
author = " Jopek Dorota and Hołuj Artur and Kochel Laura ",
title = "Przesłanki uzasadniające konieczność planowania przestrzeni",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "12-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
35
@inbook{fm,
author = " Jopek Dorota and Hołuj Artur and Kochel Laura ",
title = "Charakterystyka systemu planowania przestrzennego w Polsce",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "23-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
36
@inbook{fm,
author = " Hołuj Artur ",
title = "Wybrane problemy z zakresu gospodarowania przestrzenią",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "55-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
37
@inbook{fm,
author = " Hołuj Artur and Lityński Piotr ",
title = "Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "73-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
38
@inbook{fm,
author = " Jopek Dorota and Kochel Laura ",
title = "Struktura funkcjonalno-przestrzenna",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "82-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
39
@inbook{fm,
author = " Jopek Dorota and Kochel Laura ",
title = "MPZP w świetle uwarunkowań wynikających ze studium",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "93-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
40
@inbook{fm,
author = " Jopek Dorota and Kochel Laura ",
title = "Studia i analizy urbanistyczne",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "97-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
41
@inbook{fm,
author = " Jopek Dorota and Kochel Laura ",
title = "Koncepcja i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "109-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
42
@inbook{fm,
author = " Kozina Andrzej ",
title = "Wybrane zasady negocjacji",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "215-227",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
43
@inbook{fm,
author = " Laskowski Andrzej ",
title = "Pełnoprawny zabytek czy rekonstrukcja krajobrazu kulturowego? Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy",
booktitle = "Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura",
pages = "299-320",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Stowarzyszenie Historyków Sztuki",
year = "2019",
isbn = "978-83-946646-9-5",
}
44
@inbook{fm,
author = " Możdżeń Michał ",
title = "Polityka fiskalna, polityka monetarna oraz polityka rynku pracy w perspektywie teorii wyboru publicznego",
booktitle = "Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii",
pages = "348-371",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2019",
isbn = "978-83-7886-477-6",
}
45
@inbook{fm,
author = " Kwarciński Tomasz ",
title = "Koncepcje pomiaru dobrobytu : założenia filozoficzne, kontrowersje metodologiczne i zastosowanie w polityce publicznej",
booktitle = "Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii",
pages = "372-404",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2019",
isbn = "978-83-7886-477-6",
}
46
@inbook{fm,
author = " Mazur Stanisław ",
title = "Polityka publiczna oparta na dowodach - wybrane zagadnienia metodologiczne",
booktitle = "Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii",
pages = "405-423",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2019",
isbn = "978-83-7886-477-6",
}
47
@inbook{fm,
author = " Jopek Dorota and Kochel Laura and Kudłacz Michał ",
title = "Koncepcja gospodarki cyrkularnej w kontekście kształtowania symbiozy zasobów wodnych w przestrzeni miejskiej",
booktitle = "Miasto - Woda - Jakość życia",
pages = "81-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-953363-4-8",
}
48
@inbook{fm,
author = " Frączek Maciej ",
title = "Świat (bez) pracy",
booktitle = "Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie",
pages = "14-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-953363-8-6",
}
49
@inbook{fm,
author = " Karwińska Anna ",
title = "Małe ojczyzny - między pamięcią mitem : przykład Kresów",
booktitle = "Pamięć Kresów - Kresy w pamięci",
pages = "11-25",
adress = "Katowice ; Warszawa ; Gliwice",
publisher = "Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; Muzeum",
year = "2019",
isbn = "978-83-8098-662-6",
}
50
@inbook{fm,
author = " Hausner Jerzy ",
title = "Świat bez pracy",
booktitle = "Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie",
pages = "21-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-953363-8-6",
}
51
@inbook{fm,
author = " Jelonek Magdalena ",
title = "Automatyzacja a rynek pracy - konsekwencje race against or with the machines?",
booktitle = "Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie",
pages = "25-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-953363-8-6",
}
52
@inbook{fm,
author = " Frączek Maciej ",
title = "Wokół świata (bez) pracy - głos końcowy",
booktitle = "Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie",
pages = "136-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-953363-8-6",
}
53
@inbook{fm,
author = " Hausner Jerzy ",
title = "Praca i ekonomia wartości",
booktitle = "Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie",
pages = "141-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-953363-8-6",
}
54
@inbook{fm,