Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Typ publikacji: Inne od roku: 2020 do roku: 2020
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2.
1

Autor:
Hanna Kuczyńska , Nita-Światłowska Barbara
Tytuł:
Uwagi wprowadzające
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1488-1489
Wydanie:
4 wyd.
Seria:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Nr:
2168342705
wstęp/zakończenie
2

Tytuł:
Only a Court Established by Law Can Be an Independent Court : the ECJ's Independence Test as an Incomplete Tool to Assess the Lawfulness of Domestic Courts
Źródło:
Verfassungsblog on Matters Constitutional2020. - 23 January
Tryb dostępu:
Nr:
2168343461
varia
1
Uwagi wprowadzające / Hanna Kuczyńska, Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1488-1489. - ISBN 978-83-8158-935-2
2
Only a Court Established by Law Can Be an Independent Court : the ECJ's Independence Test as an Incomplete Tool to Assess the Lawfulness of Domestic Courts / Paweł FILIPEK // Verfassungsblog on Matters Constitutional [on-line]. - 23 January (2020)[1 ekran]. - Pełny tekst: https://verfassungsblog.de/only-a-court-established-by-law-can-be-an-independent-court/
1
Hanna K., Nita-Światłowska B., (2020), Uwagi wprowadzające. [W:] Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1488-1489.
2
Filipek P., (2020), Only a Court Established by Law Can Be an Independent Court : the ECJ's Independence Test as an Incomplete Tool to Assess the Lawfulness of Domestic Courts, "Verfassungsblog on Matters Constitutional" [on-line], 23 January; https://verfassungsblog.de/only-a-court-established-by-law-can-be-an-independent-court/
1
@misc{misc,
author = " Hanna Kuczyńska and Nita-Światłowska Barbara ",
title = "Uwagi wprowadzające",
booktitle = "Kodeks postępowania karnego : komentarz",
pages = "1488-1489",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
edition = "4 wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-935-2",
}
2
@misc{misc,
author = " Filipek Paweł ",
title = "Only a Court Established by Law Can Be an Independent Court : the ECJ's Independence Test as an Incomplete Tool to Assess the Lawfulness of Domestic Courts",
booktitle = "Verfassungsblog on Matters Constitutional",
number = "23 January",
pages = "",
year = "2020",
}