Bielawski Paweł

Jednostka Międzywydziałowa,

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Empiryczna weryfikacja modeli ekonomiczno-finansowych wyceny akcji spółek giełdowych należących do segmentu 250 plus Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 4, cz. 1 s. 35−48 2018
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Empiryczna weryfikacja modeli ekonomiczno-finansowych zastosowanych do szacowania wartości godziwej akcji spółek giełdowych Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 333 7−18 2017
rozdział w monografii Bielawski Paweł 1 Rachunkowość przedsiębiorstw międzynarodowych Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 279−313 2017
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Value Measures in Accounting and Valuating Financial Instruments Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 1 (175) 312−322 2016
rozdział w monografii Bielawski Paweł 1 Empiryczna weryfikacja modeli ekonomiczno-finansowych wyceny akcji spółek giełdowych sektora bankowego Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 253−263 2016
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Empiryczna weryfikacja modeli ekonomiczno-finansowych wyceny akcji spółek giełdowych Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) 449−465 2016
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Empirical Verification of Share Pricing Models for 250+ Companies (Warsaw Stock Exchange) Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 11 (173) 319−330 2015
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 The Historical Cost Principle and the Fair Value Concept : the Basic Measures of the Value of Synthetic Financial Instruments Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa]. - t. 28, nr 4 71−82 2015
rozdział w monografii Bielawski Paweł 1 Empiryczna weryfikacja modeli ekonomiczno-finansowych wyceny akcji spółek giełdowych należących do segmentów 50 plus i 5 plus Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 39−53 2015
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Purchasing Price and Fair Value as the Basic Measures of the Value of Synthetic Financial Instruments Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 10 (172) 341−351 2015
rozdział w monografii Bielawski Paweł 1 A Comparative Analysis of the Share Values of 250+ Companies at Fair Value in Active Markets and Estimations Based on Economic and Financial Models Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis / ed. by Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 303−324 2014
fragment pracy naukowo badawczej Bielawski Paweł 1 A Comparative Analysis of the Share Values of 250+ Companies at Fair Value in Active Markets and Estimations Based on Economic and Financial Models Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI] [40]−[61] 2014
rozdział w monografii Bielawski Paweł 1 Porównanie wyceny bilansowej akcji spółek giełdowych według wartości godziwej i modeli ekonomiczno-finansowych w latach 2002-2011 Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 301−315 2014
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 A Comparison Based on Statistical Methods of Balance Sheet Valuations of Listed Shares in Bull and Bear Markets Naukovij vìsnik Užgorods'kogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìka. - vip. 1 (38) 29−37 2013
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Estimating the Fair Value of 250+, 50+ and 5+ Listed Companies Based on Economic and Financial Models Krims'kij ekonomìčnij vìsnik. - 1 (02), č. 1 31−41 2013
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 A Comparative Analysis of the Balance Sheet Valuation of Shares 250 Plus and 5 Plus Listed Companies - Based on Fair Value in Active Markets and Estimated on the Basis of Economic and Financial Models Ekonomìčnij Analìz : zbìrnik naukovih prac'. - vip. 12, č. 2 169−177 2013
rozdział w materiałach konferencyjnych Bielawski Paweł 1 The Application of Fair Value to Balance Sheet Valuation of Stocks in Polish Economic Realities Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2012 : 2nd International Scientific Conference : Conference Proceedings / ed. by Verica Babić Faculty of Economics, University of Kragujevac Kragujevac 615−627 2013
rozdział w monografii Bielawski Paweł 1 Wycena spółek segmentu "50 plus" według wartości godziwej pochodzącej z aktywnego rynku i szacowanej w oparciu o modele ekonomiczno-finansowe Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 413−431 2013
monografia Bielawski Paweł 1 Wycena bilansowa akcji w teorii i praktyce rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2013
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Miary wartości w rachunkowości Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 65 (121) 5−17 2012
fragment pracy naukowo badawczej Bielawski Paweł 1 Wycena bilansowa akcji spółek giełdowych segmentu 250 plus i 50 plus wedle wartości godziwej Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA 221−233 2012
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Balance Sheet Valuation of Shares Based on Fair Value in Active Markets Estimated on the Basis of Economic and Financial Models Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu. - vip. 3(24) 51−59 2012
fragment pracy naukowo badawczej Bielawski Paweł 1 Problematyka miar wartości w rachunkowości a koncepcja wyceny instrumentów finansowych na podstawie modelu ważonego Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI 159−177 2011
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Koszt historyczny i wartość godziwa jako ogólne koncepcje wyceny instrumentów finansowych Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 67−80 2011
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Teoretyczne koncepcje tworzenia instrumentów syntetycznych na podstawie parytetu opcji kupna-sprzedaży i modelu kosztów posiadania Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 51−64 2010
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Syntetyczne instrumenty finansowe i przykłady ich ujęcia w kontekście stosowania kosztu historycznego i wartości godziwej Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 58 (114) 21−40 2010
monografia Bielawski Paweł 1 Modele wyceny bilansowej instrumentów finansowych w świetle ogólnej teorii rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2010
fragment pracy naukowo badawczej Bielawski Paweł 1 Wpływ wyceny w wartości godziwej instrumentów finansowych na wiarygodność informacji generowanych przez system rachunkowości Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, ^Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości / kierownik zespołu: Dariusz WĘDZKI 6−18 2010
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Wycena instrumentów finansowych według ceny nabycia i wartości rynkowej na przykładzie strategii spread motyla Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 109−124 2009
fragment pracy naukowo badawczej Bielawski Paweł 1 Koszt historyczny i wartość godziwa jako podstawowe miary wartości syntetycznych instrumentów finansowych Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA 3−18 2009
rozdział w monografii Bìlâvs'kì P. 1 Oblìk cìnnih paperìv Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ / za zag. red. L. V. Napadovs'koï Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet Kiïv 409−485 2008
fragment pracy naukowo badawczej Bielawski Paweł 1 Koszt historyczny i wartość godziwa jako podstawowe miary wartości instrumentów finansowych Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA 86−99 2008
artykuł w czasopiśmie Garlińska-Bielawska Joanna , Bielawski Paweł 2 Metody wyceny instrumentów finansowych w świetle międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF) Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 8 98−110 2008
rozdział w monografii Bielawski Paweł 1 The Theoretical Structure of the Accounting of Financial Instruments : an Outline General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / ed. by Ireneusz GÓROWSKI Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Warsaw 91−108 2008
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii strangle Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 67−81 2007
fragment pracy naukowo badawczej Bielawski Paweł 1 Struktura teoretyczna rachunkowości instrumentów finansowych Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA 58−76 2007
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii stelażu Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 129−142 2007
rozdział w monografii Bielawski Paweł 1 Systemy rachunkowości i podatki a poziom rozwoju gospodarczego Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI Centrum Doradztwa i Informacji "Difin" Warszawa 351−388 2007
fragment pracy naukowo badawczej Bielawski Paweł 1 Teoretyczne koncepcje konstruowania syntetycznych instrumentów finansowych Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA 84−96 2006
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Rachunkowość instrumentów finansowych na przykładzie wybranych transakcji opcyjnych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 691 99−114 2006
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie syntetycznych strategii opcyjnych Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 32 (88) numer specjalny 15−30 2006
fragment pracy naukowo badawczej Bielawski Paweł 1 Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii spread motyla Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ, Joanna TOBOREK-MAZUR, Ireneusz GÓROWSKI, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK, Marcin OSIKOWICZ, Halina STAŃDO-GÓROWSKA 20−34 2005
rozdział w podręczniku Bielawski Paweł 1 Teoretyczne koncepcje rachunkowości instrumentów finansowych Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 229−271 2005
fragment pracy naukowo badawczej Bielawski Paweł 1 Wycena bilansowa syntetycznych instrumentów finansowych Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Jacek BARBURSKI, Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Jerzy KUCHMACZ, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Marcin JĘDRZEJCZYK, Katarzyna KLUSKA, Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK, Marcin OSIKOWICZ 71−85 2004
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Stopa zwrotu kapitału a ceny aktywów finansowych i niefinansowych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 619 5−19 2004
artykuł w czasopiśmie Garlińska-Bielawska Joanna , Bielawski Paweł 2 Zastosowanie teorii efektywnego rynku do pomiaru wielkości ekonomicznych w podmiotach gospodarczych a procesy integracji gospodarczej i globalizacji Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 634 41−56 2003
rozdział w materiałach konferencyjnych Bielawski Paweł , Wędzki Dariusz 2 Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu Chrzanów 111−126 2003
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Ceny towarów giełdowych oparte na modelu kosztów posiadania a stopa zwrotu kapitału Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 562 89−104 2002
artykuł w czasopiśmie Wędzki Dariusz , Bielawski Paweł 2 Problematyka ustalania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych w rachunkowości polskiej Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 9 (65) 113−131 2002
rozdział w materiałach konferencyjnych Garlińska-Bielawska Joanna , Bielawski Paweł 2 Rachunkowość polska w perspektywie procesu globalizacji Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego Kraków 165−175 2002
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł , Garlińska-Bielawska Joanna 2 Metody ewidencji księgowej instrumentów pochodnych - opcji i kontraktów futures Rynek Terminowy. - 2/01 (12) 110−113 2001
fragment pracy naukowo badawczej Bielawski Paweł 1 Koncepcja efektywnego rynku i rola rachunkowości w efektywności wymiany rynkowej Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Mieczysław DOBIJA, Paweł BIELAWSKI, Anna DĘBSKA-RUP, Alicja DZIUBA-BURCZYK, Artur HOŁDA, Marcin OSIKOWICZ, Dariusz WĘDZKI, Piotr WÓJTOWICZ 1[26]−17[42] 2001
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Standardy rachunkowości dla podmiotów zyskowych i niezyskowych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 557 5−24 2001
rozdział w materiałach konferencyjnych Garlińska-Bielawska Joanna , Bielawski Paweł 2 Standardy rachunkowości w wybranych ugrupowaniach integracyjnych współczesnego świata Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego Kraków 100−113 2001
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Rachunkowość podmiotów nie zorientowanych na zysk sektora niepublicznego w świetle niektórych teorii, regulacji i praktyk z dwudziestolecia 1975-1995 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 6 (62) 5−19 2001
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Rachunkowość derywatów - kontraktów futures i opcyjnych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 [97]−109 2000
fragment pracy naukowo badawczej Bielawski Paweł 1 Model wyceny kontraktów futures na bazie implikowanej stopy repo Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, ^Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA 1[55]−15[69] 2000
rozdział w materiałach konferencyjnych Garlińska-Bielawska Joanna , Bielawski Paweł 2 Teoretyczne koncepcje integracji gospodarczej Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego Kraków 101−112 2000
doktorat Bielawski Paweł 1 Promotor: Dobija Mieczysław
Funkcje rachunkowości w niezyskowych organizacjach giełdowych Kraków 1999
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł , Garlińska-Bielawska Joanna 2 Rachunkowość pochodnych instrumentów finansowych Rynek Terminowy. - 6/99 (4) 113−119 1999
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Źródła finansowania podmiotów zyskowych i niezyskowych Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 42−53 1998
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Interpretacja terminu "rachunkowość" Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 514 5−16 1998
fragment pracy naukowo badawczej Bielawski Paweł 1 Rachunkowość instrumentów finansowych Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 6 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA] 1[43]−20[62] 1998
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Weksle i zasady ich ewidencji Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 433 93−102 1994
artykuł w czasopiśmie Bielawski Paweł 1 Koncepcje budowy giełd Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 401 75−85 1993