Altkorn Jerzy

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
monografia Altkorn Jerzy 1 Marketing w turystyce Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2006
varia Altkorn Jerzy 1 Šansy malych firm na vseobščem rynke Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta) / Vídp. A.A. Mazarakí Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet Kiïv 121−122 2004
monografia Altkorn Jerzy 1 Marketing w turystyce Wydaw. Naukowe PWN Warszawa 2004
monografia Altkorn Jerzy 1 Wizerunek firmy Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowa Górnicza 2004
rozdział w materiałach konferencyjnych Altkorn Jerzy 1 Zróżnicowanie rynków a filozofia marki Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania Kraków 271−277 2003
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Przewaga konkurencyjna uczelni Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 7−17 2003
doktorat Kuziak Mariusz 1 Promotor: Altkorn Jerzy
Internet jako narzędzie promocji marketingowej przedsiębiorstw Kraków 2002
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Segmentacja rynku Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 89−112 2002
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Procedury uzyskiwania znaków towarowych w krajach Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 581 7−13 2002
monografia Redaktor: Altkorn Jerzy
Podstawy marketingu Instytut Marketingu Kraków 2002
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Wprowadzanie na rynek nowych produktów Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 166−190 2002
skrypt Altkorn Jerzy 1 Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy Wydaw. Akademii Ekonomicznej Kraków 2002
rozdział w materiałach konferencyjnych Altkorn Jerzy 1 Identita firmy a marketingove strategie Economic Theory and Practise at Present Time and in the Future. Section 8, ^Marketing Management = Ekonomicá teória a prax - dnes a zajtra. Sekcia 8, ^Marketingové riadenie Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Banská Bystrica 1−3 2002
naukowo-badawcze Altkorn Jerzy 1 Uczelnia jako podmiot rynku usług edukacyjnych Akademia Ekonomiczna Kraków 2002
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Produkt Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 113−165 2002
naukowo-badawcze Altkorn Jerzy 1 Raport z realizacji pracy pt. "Marketing szkół wyższych" [Akademia Ekonomiczna] [Kraków] 2002
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Promocja szkół wyższych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 7−13 2002
rozdział w materiałach konferencyjnych Altkorn Jerzy 1 Orientacje marketingowe polskich przedsiębiorstw Przedsiębiorczość i konkurencyjność. T. 4 / red. Joanna Kotowicz-Jawor Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 267−277 2001
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Segmentacja rynku Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 89−112 2001
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Wyzwania europejskiego rynku wewnętrznego a orientacje marketingowe polskich przedsiębiorstw Modyfikacja funkcji i procesów w przedsiębiorstwach / red. Małgorzata Czerska i Ryszard Rutka Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Sopot 11−20 2001
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Wprowadzanie na rynek nowych produktów Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 166−190 2001
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Tożsamość firmy a strategie marketingowe Marketing i Rynek. - nr 11 2−4 2001
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Globalnì marketingovì rìšennâ Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Llogìstika. - no 416 5−10 2001
monografia Redaktor: Altkorn Jerzy
Podstawy marketingu Instytut Marketingu Kraków 2001
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa w czasie Marketing i Rynek. - nr 6 2−6 2001
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Produkt Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 113−165 2001
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Produkt Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 113−165 2000
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Wyróżniki tożsamości przedsiębiorstwa Marketing i Rynek. - nr 6 10−14 2000
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Wyróżniki tożsamości przedsiębiorstwa Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 4(17) 5−8 2000
varia Altkorn Jerzy 1 Globalne decyzje marketingowe Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka" L'vìv 12 2000
monografia Altkorn Jerzy 1 Marketing w turystyce Wydaw. Naukowe PWN Warszawa 2000
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Wprowadzanie na rynek nowych produktów Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 166−190 2000
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Segmentacja rynku Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 89−112 2000
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Zainteresowanie przedsiębiorstw strategią marki Marketing i Rynek. - nr 2 19−22 2000
monografia Redaktor: Altkorn Jerzy
Podstawy marketingu Instytut Marketingu Kraków 2000
rozdział w materiałach konferencyjnych Altkorn Jerzy 1 Factors Influencing Brand Unification and Differentiation at International Markets Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / ed. by Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR University of Economics; Matej Bel University Cracow; Banská Bystrica 19−26 2000
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Procesy koncentracji w handlu europejskim Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 852, t. 1 200−207 2000
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Wizerunek a pozycjonowanie przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 538. - Dostępny również w wersji elektronicznej 7−16 2000
rozdział w materiałach konferencyjnych Altkorn Jerzy 1 Siły konkurencji na jednoczącym się rynku europejskim : wstępny zapis problemów marketingowych Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania Kraków 22−32 1999
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Przeistaczanie się marki w nazwę kategorii produktu Aida Media. - nr 3 (58) 44 1999
monografia Altkorn Jerzy 1 Strategia marki Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1999
książka Redaktor: Altkorn Jerzy
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań Akademia Ekonomiczna Kraków 1999
monografia Redaktor: Altkorn Jerzy
Podstawy marketingu Instytut Marketingu Kraków 1999
skrypt Altkorn Jerzy 1 Strategie marki w marketingu międzynarodowym : pomocnicze materiały dydaktyczne Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 1999
rozdział w książce Altkorn Jerzy 1 Ocena polityki produktu Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN Akademia Ekonomiczna Kraków 99−110 1999
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Metody oceny marek Marketing i Rynek. - nr 5 2−6 1999
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy , 2 Tożsamość firmy : pojęcia, funkcje, wdrażanie Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 13 67−71 1999
materiały konferencyjne Redaktor: Altkorn Jerzy
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. AE Wydział Zarządzania Kraków 1999
rozdział w materiałach konferencyjnych Altkorn Jerzy 1 Kształcenie przyszłych menedżerów a prawo Greshama Wyzwania Unii Europejskiej dla postaw, umiejętności i wiedzy przyszłych menedżerów / red. Jerzy Dietl, Zofia Sapijaszka Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości Łódź 83−90 1999
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Uwarunkowania rozwoju marketingu w Polsce Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 9−17 1999
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Segmentacja rynku Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 89−112 1999
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Wprowadzanie na rynek nowych produktów Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 166−190 1999
monografia Altkorn Jerzy 1 Wizualizacja firmy Instytut Marketingu Kraków 1999
rozdział w materiałach konferencyjnych Altkorn Jerzy 1 Polityka produktu w opiniach przedsiębiorstw i ekspertów Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN 69−81 1999
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Produkt Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 113−165 1999
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra epizodycznego zakupu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 59 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Późna większość Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 190 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Asortyment Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 24 1998
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Produkt Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 113−165 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Typ produktu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 261 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Produkty komplementarne Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 195 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Kod kreskowy Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 116 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Zarządzanie produktem Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 278 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Repozycjonowanie marki Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 213 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Asortyment wąski Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 25 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Pomysł na produkt Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 185 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Wojna marek Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 270 1998
rozdział w materiałach konferencyjnych Altkorn Jerzy 1 Marka na głównych rynkach świata Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR Akademia Ekonomiczna w Krakowie Kraków 85−91 1998
rozdział w materiałach konferencyjnych Altkorn Jerzy 1 Elementy formowania tożsamości przedsiębiorstwa Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1] Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego Katowice 275−284 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Segmentacja geograficzna Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 222 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Kod identyfikacyjny Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 116 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Cykl życia produktu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 50 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Pozycjonowanie marki Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 190 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Selekcja idei nowego produktu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 224 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dyfuzja nowego produktu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 66−67 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Wczesna większość Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 268 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Nazwa marki Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 164 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Marka Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 140−141 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra nie spostrzegane Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 60 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Lojalność wobec marki Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 135 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra heterogeniczne Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 59 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Nazwa handlowa Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 164 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Różnicowanie produktu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 215−216 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra nietrwałe Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 60 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Pakiet Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 179 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra kapitałowe Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 60 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Rodzina produktów Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 214 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Koncepcja produktu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 118 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Klasa produktów Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 115 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra nabywane pod wpływem nagłej potrzeby Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 59 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Wizerunek marki Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 269 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra homogeniczne Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 59−60 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Kryteria segmentacji rynku Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 128 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra eksploatacyjne i usługi produkcyjne Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 59 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Asortyment głęboki Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 24 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Rozciąganie marki Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 214 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra przemysłowe Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 61 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Opakowanie Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 169 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra luksusowe Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 60 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Marka pośrednika Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 141−142 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Nazwa rodzajowa Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 164 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Produkt anonimowy Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 194−195 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Mapa percepcji marek Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 140 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Segmentacja na podstawie stopnia użytkowania produktu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 222 1998
monografia Redaktor: Altkorn Jerzy
Podstawy marketingu Instytut Marketingu Kraków 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Europejski system numeracji (EAN) Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 78 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 58−59 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Komercjalizacja Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 116 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra podstawowe Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 61 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Licencjonowanie marek Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 132 1998
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Wprowadzanie na rynek nowych produktów Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 166−190 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Etykieta Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 78 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Gwarancja Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 88 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Luka substytucyjna Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 135 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Wartość marki Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 267−268 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Segmentacja rynku Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 223 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra częstego zakupu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 59 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra wyższego rzędu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 62 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Zwartość asortymentu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 280 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Marka rodzinna Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 142 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Rozwój nowego produktu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 214−215 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Znak towarowy Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 280 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Asortyment płytki Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 24 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Świadomość produktu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 253 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Marka mieszana Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 141 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Segmentacja psychograficzna Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 223 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Innowatorzy Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 96 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Segmentacja na podstawie korzyści konsumenta Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 222 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Krzywa akceptacji Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 128 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Konkurencja marek Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 120 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Specjalizacja asortymentu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 231−232 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Nowy produkt Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 165 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra o nazwach rodzajowych Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 61 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Portfel produktów Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 186 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Marka łączona Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 141 1998
monografia Altkorn Jerzy 1 Marketing w turystyce Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Marka producenta Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 142 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Cykl życia marki Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 49 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Testowanie rynku Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 259 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Planowe postarzanie produktu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 182 1998
materiały konferencyjne Redaktor: Altkorn Jerzy
Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie Kraków 1998
leksykon, encyklopedia Redaktor: Altkorn Jerzy
Redaktor: Kramer Teodor
Leksykon marketingu Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Jakość produktu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 100 1998
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Segmentacja rynku Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 89−112 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Recykling Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 209 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra okresowego zakupu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 61 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Eliminacja produktu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 77 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Atest jakościowy Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 25 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Segmentacja demograficzna Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 221−222 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Substytucja Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 247−248 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Produkty substytucyjne Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 196 1998
głos w dyskusji/wywiad Altkorn Jerzy , Orkisz Paweł 2 Po śladach Kotlera : z prof. Jerzym Altkornem, laudatorem honoris causa prof. Kotlera i kierownikiem Katedry Marketingu w krakowskiej AE - rozmawia Paweł Orkisz Penetrator. - nr 9 (93) 13−14 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Paleta Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 179 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Oczyszczanie linii produktów Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 167 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Fazy akceptacji nowego produktu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 79 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra trwałe Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 62 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Wcześni naśladowcy Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 268 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Linia produktów Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 133 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Uzupełnianie linii produktów Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 266 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Marka indywidualna Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 141 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Portfel marek Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 186 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Asortyment szeroki Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 24 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Uniwersalny kod produktu (UPC) Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 264 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Strategia produktu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 240 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dziwactwo rynkowe Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 73 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Segment rynku Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 221 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Strategia marki Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 238−239 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Pozycja asortymentowa Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 190 1998
naukowo-badawcze Kuziak Mariusz 1 Kierownik projektu: Altkorn Jerzy
Zastosowanie sieci Internet do celów promocji marketingowej Akademia Ekonomiczna Kraków 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Produkt Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 194 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra nabywane pod wpływem impulsu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 60 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Materiały i części Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 154 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Produkty globalne Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 195 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Rozciąganie linii produktów Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 214 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Analiza ekonomiczna produktu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 16 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Moda Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 159−160 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Standaryzacja Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 235 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Dobra stałego popytu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 61−62 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Rynek próbny Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 218 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Poszukiwanie idei nowego produktu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 187 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Rynek docelowy Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 216−217 1998
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Uwarunkowania rozwoju marketingu w Polsce Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 3−7 1998
varia Altkorn Jerzy 1 Przemówienie prof. zw. dra hab. Jerzego Altkorna inaugurujące konferencję Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie Kraków 7−8 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Testowanie produktu Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 259 1998
hasło w leksykonie Altkorn Jerzy 1 Znak marki Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 280 1998
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Wprowadzanie na rynek nowych produktów Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 166−190 1997
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Segmentacja rynku Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 89−112 1997
monografia Redaktor: Altkorn Jerzy
Podstawy marketingu Instytut Marketingu Kraków 1997
monografia Altkorn Jerzy 1 Marketing w turystyce Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Determinanty globalizacji marek Marketing i Rynek. - nr 4 2−6 1997
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Produkt Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 113−165 1997
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Kreować czy kupować markę? Marketing i Rynek. - nr 5 2−4 1997
rozdział w materiałach konferencyjnych Altkorn Jerzy 1 Segmenty europejskich konsumentów Vybrané problémy teórie obchodu (zborník z medzinárodnej konferencie) Vybrané problémy teórie obchodu Bratislava 23−30 1997
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Wizerunek marki Aida Media. - nr 6 (37) 4−6 1997
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Rozciąganie marki Aida Media. - nr 2 (33) 4−8 1997
monografia Redaktor: Altkorn Jerzy
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków Wydaw. Naukowe PWN Warszawa; Kraków 1997
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Wyznaczniki silnej marki Aida Media. - nr 7 (38) 4−6 1997
monografia Redaktor: Altkorn Jerzy
Podstawy marketingu Instytut Marketingu Kraków 1996
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Wizerunek firmy jako marka Marketing w Praktyce. - nr 4 5−9 1996
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Segmentacja rynku Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 89−112 1996
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Wprowadzanie na rynek nowych produktów Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 166−190 1996
monografia Redaktor: Altkorn Jerzy
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków Wydaw. Naukowe PWN Warszawa; Kraków 1996
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Trzy podejścia do marki Marketing w Praktyce. - nr 9/10 27−30 1996
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Marketing a społeczeństwo Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa ; Kraków 35−49 1996
varia Altkorn Jerzy 1 Wizerunek firmy jako marka : (streszczenie) Marketing wystawienniczy / red. Andrzej SZROMNIK Targi w Krakowie SA; Akademia Ekonomiczna w Krakowie Kraków 10−11 1996
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Rozwój rynku a przyszłość marek Marketing i Rynek. - nr 10 13−16 1996
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Produkt Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 113−165 1996
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Determinanty rozwoju marek pośredników Handel Wewnętrzny. - R. 42, nr 5-6 (244-245) 9−12 1996
monografia Redaktor: Altkorn Jerzy
Podstawy marketingu Instytut Marketingu Kraków 1995
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Informacyjne funkcje znaków towarowych Handel Wewnętrzny. - R. 41, nr 5-6 (238-239) 1−7 1995
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Produkt Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 113−165 1995
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Wprowadzanie na rynek nowych produktów Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 166−190 1995
monografia Altkorn Jerzy 1 Marketing w turystyce Wydaw. Naukowe PWN Warszawa 1995
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Symbole wykorzystywane w znakach towarowych Aida Media. - nr 3 (10) 15−20 1995
rozdział w materiałach konferencyjnych Altkorn Jerzy 1 Kulturowe i językowe aspekty znaków towarowych Przedsiębiorstwo, marketing, strategie Akademia Ekonomiczna Katowice 235−241 1995
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Segmentacja rynku Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. Instytut Marketingu Kraków 89−112 1995
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Altkorn Jerzy
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1994
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Polityka produktu Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. Instytut Marketingu Kraków 162−205 1994
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Inspiracje innowacji rynkowych Marketing i Rynek. - nr 2 7−11 1994
monografia Redaktor: Altkorn Jerzy
Podstawy marketingu Instytut Marketingu Kraków 1994
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Marketingowe funkcje opakowań Przemysł Spożywczy. - T. 48, nr 8 233−235, 238−240 1994
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Segmentacja rynku Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. Instytut Marketingu Kraków 137−161 1994
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Wprowadzanie na rynek nowych produktów Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. Instytut Marketingu Kraków 206−232 1994
rozdział w materiałach konferencyjnych Altkorn Jerzy 1 Problemy adaptacji marketingu przez sektor usługowy w Polsce Marketing w usługach / [red. Józef Garczarczyk i Kazimierz Rogoziński] Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Poznań 9−15 1994
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Sposoby wykorzystania znaków towarowych w reklamie Handel Wewnętrzny. - R. 40, nr 3 (230) 14−18 1994
monografia Altkorn Jerzy 1 Marketing w turystyce Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1994
rozdział w materiałach konferencyjnych Altkorn Jerzy 1 Rozwój przedsiębiorczości a restrukturyzacja gospodarki : (komunikat z badań) Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego Katowice 185−191 1993
fragment pracy naukowo badawczej Altkorn Jerzy 1 Wpływ przedsiębiorczości na strukturę podmiotową rynku Prywatna przedsiębiorczość a struktura podmiotów rynkowych / kier. nauk. i red. Jerzy ALTKORN 8−45 1993
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Polityka produktu Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. Instytut Marketingu Kraków 162−205 1993
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Kryteria segmentacji rynku dóbr i usług konsumpcyjnych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. - nr 411 19−30 1993
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Segmentacja rynku Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. Instytut Marketingu Kraków 137−161 1993
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Globalizacja rynku a strategia konkurowania Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN Fogra Kraków 117−123 1993
naukowo-badawcze : Altkorn Jerzy
Prywatna przedsiębiorczość a struktura podmiotów rynkowych Akademia Ekonomiczna Kraków 1993
monografia Redaktor: Altkorn Jerzy
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika Fogra Kraków 1993
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Marketing a etyka Handel Wewnętrzny. - R. 39, nr 3 (224) 3−6 1993
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Wprowadzanie na rynek nowych produktów Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. Instytut Marketingu Kraków 206−232 1993
monografia Redaktor: Altkorn Jerzy
Podstawy marketingu Instytut Marketingu Kraków 1993
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Polityka produktu Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN Instytut Marketingu Kraków 162−205 1992
rozdział w skrypcie Altkorn Jerzy 1 Planowanie promocji Podstawy marketingu turystycznego / red. nauk. Antoni FAJFEREK Akademia Ekonomiczna Kraków 133−154 1992
monografia Redaktor: Altkorn Jerzy
Podstawy marketingu Instytut Marketingu Kraków 1992
rozdział w skrypcie Altkorn Jerzy 1 Polityka cen Podstawy marketingu turystycznego / red. nauk. Antoni FAJFEREK Akademia Ekonomiczna Kraków 104−114 1992
rozdział w skrypcie Altkorn Jerzy 1 Rynek turystyczny Podstawy marketingu turystycznego / red. nauk. Antoni FAJFEREK Akademia Ekonomiczna Kraków 20−36 1992
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Segmentacja rynku Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN Instytut Marketingu Kraków 137−161 1992
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Wprowadzanie na rynek nowych produktów Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN Instytut Marketingu Kraków 206−232 1992
rozdział w skrypcie Altkorn Jerzy 1 Istota i rola marketingu w turystyce Podstawy marketingu turystycznego / red. nauk. Antoni FAJFEREK Akademia Ekonomiczna Kraków 9−19 1992
rozdział w skrypcie Altkorn Jerzy 1 Kanały dystrybucji usług turystycznych Podstawy marketingu turystycznego / red. nauk. Antoni FAJFEREK Akademia Ekonomiczna Kraków 115−132 1992
rozdział w skrypcie Altkorn Jerzy 1 Polityka produktu turystycznego Podstawy marketingu turystycznego / red. nauk. Antoni FAJFEREK Akademia Ekonomiczna Kraków 84−103 1992
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Nowi przedsiębiorcy rynkowi - próba identyfikacji Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 372 5−17 1992
rozdział w skrypcie Altkorn Jerzy 1 Segmentacja rynku turystycznego i wybór rynków docelowych Podstawy marketingu turystycznego / red. nauk. Antoni FAJFEREK Akademia Ekonomiczna Kraków 59−83 1992
skrypt Altkorn Jerzy 1 Polityka produktu turystycznego : pomocnicze materiały dydaktyczne Akademia Ekonomiczna Kraków 1991
skrypt Altkorn Jerzy 1 Kanały dystrybucji usług turystycznych : pomocnicze materiały dydaktyczne Akademia Ekonomiczna Kraków 1991
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Wpływ przekształceń własnościowych na strukturę podmiotową handlu wewnętrznego Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 49−58 1991
naukowo-badawcze Altkorn Jerzy , Czubała Anna 2 Wpływ przekształceń własnościowych na strukturę podmiotową handlu Akademia Ekonomiczna Kraków 1991
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Formalne a rzeczywiste role samorządów pracowniczych i dyrektorów przedsiębiorstw handlowych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 368 5−23 1991
varia Altkorn Jerzy 1 Samorząd pracowniczy w handlu : wizje i rzeczywistość Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989 47 1991
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Nowy stan kupiecki Handel Wewnętrzny. - R. 37, nr 3 (212) 1−4 1991
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi Handel Wewnętrzny. - R. 36, nr 4 (207) 7−12 1990
doktorat Rawski Marek 1 Promotor: Altkorn Jerzy
Strategie przedsiębiorstw handlowych w kontaktach z dostawcami Kraków 1990
naukowo-badawcze Altkorn Jerzy , Czubała Anna 2 Mała prywatyzacja handlu detalicznego Akademia Ekonomiczna Kraków 1990
fragment raportu/sprawozdania Altkorn Jerzy 1 Rynek jako podstawa nowego ładu ekonomicznego O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ Akademia Ekonomiczna Kraków 7−19 1990
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Przebudowa struktur organizacyjnych rynku wewnętrznego Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 294 5−23 1989
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Samorząd pracowniczy w opiniach załóg przedsiębiorstw handlowych Handel Wewnętrzny. - R. 35, nr 3-6 (200-203) 31−38 1989
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Przedsiębiorca - menadżer i samorząd pracowniczy w kształtowaniu procesów rynkowych Problemy Ekonomiczne. - R. 28, nr 1/89 3−14 1989
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 The Role of Employees' Self-Management in Co-Managing the Enterprise and Its Determinants Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 37−51 1988
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Organy przedsiębiorstwa wobec reformy gospodarczej. Identyfikacja działań Handel Wewnętrzny. - R. 34, nr 4-5 (193) 7−13 1988
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Samorząd pracowniczy w procesach reformowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw handlowych Przedsiębiorstwo i Rynek. - nr 4(16) 52−64 1987
rozdział w materiałach konferencyjnych Altkorn Jerzy , Wiktor Jan 2 Układ motywacyjny w systemie zarządzania handlem wewnętrznym Zastosowanie analizy systemowej w obrocie towarowym : (materiały Sympozjum Polsko-Czechosłowackiego) : Kraków 19-20 października 1987 r. Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Vysoka Śkola Ekonomicka v Praze Kraków; Praga 1−27 1987
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Uprzemysłowienie technologii i organizacji obsługi nabywców Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 2 (187) 12−16 1987
monografia Altkorn Jerzy , Czubała Anna 2 Samorząd w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj Warszawa 1986
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Samorząd pracowniczy w handlu wewnętrznym Wektory. - nr 11-12 19−22 1986
rozdział w materiałach konferencyjnych Altkorn Jerzy , Czubała Anna 2 Funkcjonowanie samorządu pracowniczego w przedsiębiorstwach handlowych Materiały na konferencję naukową na temat : Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych TNOiK Kraków 17−31 1986
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Samorząd pracowniczy w handlu a realia społeczno-gospodarcze Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 339 79−85 1986
recenzja Altkorn Jerzy 1 [Recenzja] Handel Wewnętrzny. - R. 32, nr 3 (181) 64−65 1986
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy , Czubała Anna 2 Relacje między samorządami załóg a dyrektorami przedsiębiorstw w handlu wewnętrznym Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 231 5−25 1986
rozdział w materiałach konferencyjnych Altkorn Jerzy 1 Podręczniki i skrypty w procesie nauczania Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.2. Środki i metody dydaktyczne w doskonaleniu procesu nauczania ekonomiki obrotu towarowego i usług Akademia Ekonomiczna w Krakowie Kraków 14−23 1985
artykuł w czasopiśmie Szromnik Andrzej , Altkorn Jerzy , Kędziorek Felicja , Mynarski Stefan , Rudnicki Leszek , Nowakowska Anna 6 Kierunki specjalizacji zakładów Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 49−83 1985
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 60-lecie Akademii Ekonomicznej w Krakowie Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 7−17 1985
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Samorząd pracowniczy w kierowaniu przedsiębiorstwem handlowym Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 3 (176) 1−7 1985
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Ewolucja struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 1 (174) 1−7 1985
recenzja Altkorn Jerzy 1 [Recenzja] Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 2 (175) 67−68 1985
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Handel detaliczny w Norwegii Handel Wewnętrzny. - R. 30, nr 1 (167) 59−65 1984
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Altkorn Jerzy
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1984
głos w dyskusji/wywiad Olearnik Janusz , Altkorn Jerzy , Mynarski Stefan , Gałecki Ryszard , Kramerowa Józefa 5 Podsumowanie dyskusji dydaktycznej przez uczestników panelu Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984. T. 3, ^Dyskusja Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług Poznań 37−50 1984
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Altkorn Jerzy
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1984
podręcznik Altkorn Jerzy , Strużycki Marian 2 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych i usługowych Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1984
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Altkorn Jerzy
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1984
recenzja Altkorn Jerzy 1 [Recenzja] Handel Wewnętrzny. - R. 30, nr 2 (169) 66−68 1984
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Koncepcja formowania układu podmiotowego handlu i gastronomii w województwie miejskim krakowskim w warunkach reformy gospodarczej Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN Akademia Ekonomiczna Kraków 101−117 1984
recenzja Altkorn Jerzy 1 [Recenzja] Handel Wewnętrzny. - R. 30, nr 6 (173) 72−74 1984
monografia Redaktor: Altkorn Jerzy
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej Akademia Ekonomiczna Kraków 1984
rozdział w materiałach konferencyjnych Altkorn Jerzy 1 Koncepcja kształcenia ekonomistów na kierunku Ekonomika i Organizacja Obrotu Towarowego i Usług w Akademii Ekonomicznej w Krakowie Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984. T. 1 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług Poznań 27−43 1984
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Altkorn Jerzy
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1983
monografia Redaktor: Altkorn Jerzy
Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj Warszawa 1983
monografia Redaktor: Altkorn Jerzy
Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj Warszawa 1983
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 1 / red. nauk. Jerzy ALTKORN Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj Warszawa 7−15 1983
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Szwedzka spółdzielczość spożywców Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 133−148 1983
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Altkorn Jerzy
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1983
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Dostosowywanie struktur organizacyjnych handlu wewnętrznego do wymogów reformy gospodarczej Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) 67−76 1983
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Reforma gospodarcza a koncentracja i demonopolizacja handlu Handel Wewnętrzny. - R. 29, nr 3 (165) 1−6 1983
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Warunki i sposoby reformowania płac w handlu Handel Wewnętrzny. - R. 28, nr 5-6 (161-162) 17−24 1982
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Struktura handlu szwedzkiego Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 162 7−18 1982
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Altkorn Jerzy
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1982
varia Altkorn Jerzy 1 Procesy koncentracji a zatrudnienie w handlu wewnętrznym Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 46 1981
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Altkorn Jerzy
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1981
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Procesy koncentracji a struktura zawodowo-kwalifikacyjna w handlu wewnętrznym Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 11−20 1980
rozdział w skrypcie Altkorn Jerzy 1 Gospodarka czynnikiem ludzkim w przedsiębiorstwie Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN Akademia Ekonomiczna Kraków 169−189 1980
leksykon, encyklopedia Borosova Anna , Kollarova Eva , Kubickova Helena , Bockova Viera , Sztukova Maria , Šloboda Stefan , Jackova Julia , Habanova Anna , Lapsansky Ladislav , Ondrasikova Anna , Vajcikova Jarmila , Altkorn Jerzy , Pilarski Ryszard , Lichvar Peter 14 Redaktor: Altkorn Jerzy
Redaktor: Šloboda Stefan
Redaktor techniczny: Wiktor Jan
7-języczny słownik terminów handlowych Akad. Ekonomiczna Kraków 1980
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Altkorn Jerzy
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1980
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Altkorn Jerzy
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1980
rozdział w skrypcie Altkorn Jerzy 1 Przedsiębiorstwo turystyczne w systemie gospodarki socjalistycznej Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN Akademia Ekonomiczna Kraków 11−36 1980
skrypt Redaktor: Altkorn Jerzy
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych Akademia Ekonomiczna Kraków 1980
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Uwarunkowania ról i kwalifikacji kierowników przedsiębiorstw handlowych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 123 5−21 1980
rozdział w skrypcie Altkorn Jerzy 1 Rodzaje przedsiębiorstw turystycznych Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN Akademia Ekonomiczna Kraków 37−67 1980
recenzja Altkorn Jerzy 1 [Recenzja] Handel Wewnętrzny. - R. 26, nr 1 (151) 102−104 1980
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Zatrudnienie w infrastrukturze organizacyjno - technicznej handlu Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 3 (147) 10−15 1979
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Zmiany treści pracy i kwalifikacji kierowników przedsiębiorstw handlowych Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / kier. Jerzy ALTKORN Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług Warszawa 121−147 1979
rozdział w monografii Altkorn Jerzy 1 Ogólna charakterystyka czynników kształtujących strukturę zawodowo-kwalifikacyjną pracowników handlu Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / kier. Jerzy ALTKORN Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług Warszawa 12−39 1979
monografia : Altkorn Jerzy
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług Warszawa 1979
recenzja Altkorn Jerzy 1 [Recenzja] Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 1 (145) 56−58 1979
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Czynniki przemian funkcyjnej i kwalifikacyjnej struktury zatrudnienia w handlu wewnętrznym Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 24, nr 1 (89) 37−48 1979
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Przemiany organizacyjno-techniczne a warunki pracy w handlu Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 21 53−62 1979
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Mierniki pracy jako podstawa pobudzania działalności przedsiębiorstw handlowych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 101 5−21 1978
skrypt Altkorn Jerzy 1 System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw handlowych : pomocnicze materiały dydaktyczne Akademia Ekonomiczna Kraków 1978
doktorat Sala Józef 1 Promotor: Altkorn Jerzy
Podstawy planowania sieci gastronomicznej w miastach Kraków 1978
podręcznik Altkorn Jerzy , Strużycki Marian 2 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych i usługowych Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1978
recenzja Altkorn Jerzy 1 [Recenzja] Handel Wewnętrzny. - R. 23, nr 4 (136) 69−72 1977
varia Altkorn Jerzy 1 Przemiany organizacyjno-techniczne a warunki pracy w handlu Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975 329−330 1976
doktorat Niestrój Roman 1 Promotor: Altkorn Jerzy
Przesłanki kształtowania form organizacyjnych przedsiębiorstw handlowych Kraków 1976
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Zmiany w systemie płac pracowników handlu w Czechosłowacji Handel Wewnętrzny. - R. 22, nr 4 (130) 74−80 1976
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Kwalifikacje kadry kierowniczej jako podstawa określania płac zasadniczych Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 21, z. 4 (80) 46−55 1976
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Integracja bodźców ekonomicznych kierownictwa i załóg w systemie ekonomiczno-finansowym przedsiębiorstw handlowych Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 4/56 36−43 1975
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Bodźce ekonomiczne kierowników przedsiębiorstw handlowych Handel Wewnętrzny. - R. 21, nr 2 (122) 33−42 1975
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Tendencje rozwojowe struktury kwalifikacji w handlu detalicznym Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 73 5−32 1975
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Systemy wynagradzania w handlu czechosłowackim Handel Wewnętrzny. - nr 1-2 (115-116) 104−113 1974
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Węzłowe problemy badań płynności kadr w handlu Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 59 5−18 1973
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Kierunki ewolucji zawodów handlowych Handel Wewnętrzny. - R. 19, nr 5 (113) 23−30 1973
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Ekonomiczne i organizacyjne czynniki zabezpieczenia jakości towarów w handlu wewnętrznym Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 3/43 55−65 1972
rozdział w książce Altkorn Jerzy 1 Stosunek pracowników handlu do zawodu Socjologia handlu : wybrane zagadnienia / red. Andrzej K. Koźmiński, Adam Sarapata Państwowe Wydaw. Ekonomiczne Warszawa 238−251 1972
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Wpływ czynników demograficznych na płynność załóg sklepowych Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 45 5−19 1972
recenzja Altkorn Jerzy 1 [Recenzja] Handel Wewnętrzny. - R. 18, nr 4 (106) 82−87 1972
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Zasady polityki płac w handlu wewnętrznym w 25-leciu Polski Ludowej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 69−82 1972
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Problemy metodologiczne ćwiczeń z dyscyplin ekonomicznych Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 52 15−27 1972
doktorat Unrug Monika 1 Promotor: Altkorn Jerzy
Ekonomiczne warunki pracy kobiet w handlu detalicznym Kraków 1971
doktorat Czubała Anna 1 Promotor: Altkorn Jerzy
Struktura płac w handlu detalicznym Kraków 1971
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Zatrudnienie w handlu wewnętrznym w PRL Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 9 3−19 1970
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Problemy organizacji nieformalnej przedsiębiorstw handlowych Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław HOSZOWSKI]. - nr 39 5−43 1969
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Bodźce ekonomiczne jako instrument kierowania handlem Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 7 65−77 1969
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy , Baran Bogdan 2 Wymagania a rzeczywiste kwalifikacje kierowników przedsiębiorstw handlowych Handel Wewnętrzny. - R. 15, nr 2 (86) 1−13 1969
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy , 2 O zawodzie dyrektora przedsiębiorstwa handlowego Handel Wewnętrzny. - R. 15, nr 5 (89) 1−10 1969
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Struktura płac w handlu detalicznym Stanów Zjednoczonych A. P. Handel Wewnętrzny. - R. 12, nr 1 (67) 62−69 1966
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Wymagania i wynagradzanie za kwalifikacje w handlu krajów socjalistycznych Handel Wewnętrzny. - R. 11, nr 6 (66) 9−26 1965
monografia Altkorn Jerzy 1 Kryteria i metody taryfikacji pracy pracowników handlu Wydawn. Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej Kraków 1965
książka Altkorn Jerzy 1 Tymczasowy przewodnik do przedmiotu "Organizacja pracy w przedsiębiorstwie handlowym" Centrala Spółdzielni Ogrodniczych Warszawa 1964
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Identyfikacja pracowników handlu z zawodem Handel Wewnętrzny. - R. 9, nr 5 23−36 1963
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Przesłanki wyboru zawodu i oceny pracy w handlu detalicznym Handel Wewnętrzny. - R. 8, nr 1 60−74 1962
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Elementy postaw zawodowych sprzedawców sklepowych Przegląd Organizacji. - nr 12 (62) 27−31 1962
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Systemy płac w handlu detalicznym Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 16 [35]−83 1961
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Problemy ekonomiki i organizacji pracy w pracach Katedry Ekonomika Przedsiębiorstwa Handlowego przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. - nr 5 41−42 1961
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Elementy organizacji płac w detalu Handel Wewnętrzny. - R. 7, nr 2 27−35 1961
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Zasady różnicowania płac w handlu Handel Wewnętrzny. - R. 6, nr 1 14−26 1960
doktorat Altkorn Jerzy 1 Promotor: Garbacik Eugeniusz
Założenia systemów płac w handlu detalicznym Kraków 1959
varia Altkorn Jerzy 1 Z działalności Sekcji Handlu PTE w Krakowie Handel Wewnętrzny. - R. 4, nr 1 116 1958
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy , Gutteter Kazimierz 2 Konsekwencje i niekonsekwencje reform handlu Życie Gospodarcze. - R. 13, nr 19 (347) 1, 3 1958
podręcznik Materiały zebrał i przygotował: Altkorn Jerzy
Materiały zebrał i przygotował: Chociej Stanisław
Materiały zebrał i przygotował: Misiaszek Zbigniew
Materiały zebrał i przygotował: Nelken Stanisław
Zbiór materiałów pomocniczych do ćwiczeń z organizacji i techniki handlu Wyższa Szkoła Ekonomiczna Kraków 1957
artykuł w czasopiśmie Altkorn Jerzy 1 Płace w miejskim handlu detalicznym Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 6 81−97 1957