Mazur-Maślanka Iwona

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
monografia Tomasz Maślanka , Iwona Mazur-Maślanka 2 Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych CeDeWu Warszawa 2022
monografia Tomasz Maślanka , Iwona Mazur-Maślanka 2 Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych CeDeWu Warszawa 2021
rozdział w monografii Tomasz Maślanka , Iwona Mazur-Maślanka 2 Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych wśród przedsiębiorstw budowlanych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2016-2018 Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy / red. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK Difin Warszawa 144−156 2020
rozdział w monografii Tomasz Maślanka , Iwona Mazur-Maślanka 2 Rola biegłego rewidenta w identyfikacji oraz eliminowaniu oszustw w sprawozdaniu finansowym Wyzwania rewizji finansowej / red. Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Paweł ZIENIUK Difin Warszawa 55−64 2020
varia Tomasz Maślanka , Iwona Mazur-Maślanka 2 The Role of the Auditor in Identyfying and Eliminating Fraud in the Financial Statements Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 46 2019
rozdział w monografii Ewa Grabowska-Kaczmarczyk , Iwona Mazur-Maślanka 2 Podniesienie wiarygodności sprawozdań finansowych celem rewizji finansowej w świetle międzynarodowych standardów badania Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. Stanisław Hońko, Adam Lulek Uniwersytet Szczeciński Szczecin 153−167 2019
varia Iwona Mazur-Maślanka , Tomasz Maślanka 2 Analysis of Operating Sources of Cash Flow of Companies of Construction Sector Listed on Warsaw Stock Exchange in the Year 2016-2018 Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 53 2019
rozdział w materiałach konferencyjnych Ewa Grabowska-Kaczmarczyk , Iwona Mazur-Maślanka 2 International Standards on Auditing - Risk-Based Audit - Directions of Change IFRS : Global Rules & Local Use / red. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková Anglo-American University Prague 31−44 2018
rozdział w materiałach konferencyjnych Tomasz Maślanka , Iwona Mazur-Maślanka 2 Cash Flows in Entities Threatened with Bankruptcy - the Case of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in 2015-2017 IFRS : Global Rules & Local Use / red. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková Anglo-American University Prague 89−98 2018
artykuł w czasopiśmie Tomasz Maślanka , Iwona Mazur-Maślanka 2 Porównanie wskaźników płynności finansowej polskich i czeskich przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w podziale na mikro-, małe, średnie i duże podmioty gospodarcze Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) 117−132 2018
artykuł w czasopiśmie Mariusz Andrzejewski , Iwona Mazur-Maślanka 2 Memoriałowe a kasowe stopy zwrotu na podstawie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego notowanych na GPW w Warszawie Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 345 7−20 2017
rozdział w monografii Tomasz Maślanka , Iwona Mazur-Maślanka 2 The Analysis and Debts Assessment of Polish Companies of Construction Sector Threatened with Bankruptcy Improving the Competitiveness of Enterprises and National Economies / red. Bojan Krstić Faculty of Economics, University of Niš Niš 257−268 2017
varia Tomasz Maślanka , Iwona Mazur-Maślanka 2 The Comparison of Financial Liquidity Ratios in Polish and Czech Industrial Processing Sector for Micro, Small, Medium and Large Business Entities Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 92−93 2017
artykuł w czasopiśmie Tomasz Maślanka , Iwona Mazur-Maślanka 2 Wybrane wskaźniki finansowe w okresie przed upadłością w przedsiębiorstwach budowlanych Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 1 (42) 73−83 2017
rozdział w materiałach konferencyjnych Mariusz Andrzejewski , Tomasz Maślanka , Iwona Mazur-Maślanka 3 International Financial Reporting Standards (IFRS) and an Issue of Comparability of Assessments of Financial Standing of The Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange Made by the Auditors in the Reports on the Audit of the Financial Statements IFRS : Global Rules & Local Use / red. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková Anglo-American University Prague 56−65 2016