Stanek Bożena

Wydział Zarządzania,

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
artykuł w czasopiśmie Bożena Stanek 1 Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 1 691−699 2016
rozdział w monografii Bożena Stanek 1 Rola prawa podatkowego w zapewnieniu ładu korporacyjnego Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. T. 1 / red. Michał Buszko, Dorota Krupa, Agnieszka Drews Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 75−88 2015
artykuł w czasopiśmie Bożena Stanek 1 Public relations w kształtowaniu wizerunku Urzędu Skarbowego Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - t. 5 (30) 467−477 2014