Stepaniuk Krzysztof

Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
varia Stepaniuk Krzysztof 1 Receivables of the State Treasury in the Years 2002-2016 Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 128−129 2017
rozdział w monografii Stepaniuk Krzysztof 1 Kraje śródziemnomorskie Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 183−209 2016
fragment pracy naukowo badawczej Stepaniuk Krzysztof 1 Model śródziemnomorski Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK 275−307 2014
fragment pracy naukowo badawczej Stepaniuk Krzysztof 1 Model śródziemnomorski Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK 221−251 2014
rozdział w monografii Niżnik Joanna , Stepaniuk Krzysztof 2 Planowanie wydatków budżetowych i jego skutki dla alokacji zasobów Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 225−280 2008
fragment pracy naukowo badawczej Owsiak Stanisław , Stepaniuk Krzysztof , Moździerz Anna 3 Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK] 197−330 2007
rozdział w materiałach konferencyjnych Stepaniuk Krzysztof M. 1 Zagadnienie zmian w wydatkach budżetu państwa w trakcie jego realizacji w świetle ustawy o finansach publicznych Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin 123−131 2006
doktorat Stepaniuk Krzysztof M. 1 Promotor: Owsiak Stanisław
Fundusze inwestycyjne w rozwoju sektora finansowego w Polsce Kraków 2003
rozdział w monografii Owsiak Stanisław , Szewczyk Ryszard , Sułkowska Wanda , Ciuman Krystyna , Stepaniuk Krzysztof M. , Cieliczko Sebastian 6 Charakterystyka wybranych elementów sektora finansowego w Polsce w latach 1990-2000 Sektor finansowy w Polsce / red. nauk. Stanisław OWSIAK Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Warszawa 77−230 2002
naukowo-badawcze Kasperowicz-Stępień Alicja , Szostak Ryszard , Moździerz-Nowak Anna , Stepaniuk Krzysztof , Owsiak Stanisław 5 Kierownik tematu: Owsiak Stanisław
Reforma finansów publicznych : efektywność wydatków publicznych Akademia Ekonomiczna Kraków 2002
artykuł w czasopiśmie Stepaniuk Krzysztof M. 1 Znaczenie funduszy powierniczych na rynku finansowym Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 550 133−146 2001
artykuł w czasopiśmie Owsiak Stanisław , Kucharczyk Roman , Stepaniuk Krzysztof 3 Przepływy finansowe w układzie : centrum-województwa Studia Regionalne i Lokalne. - nr 2-3 7−30 2001
artykuł w czasopiśmie Stepaniuk Krzysztof M. 1 Kierunki zmian w systemie finansowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 542 75−86 2000
naukowo-badawcze Ciuman Krystyna , Kucharczyk Roman , Moździerz-Nowak Anna , Stepaniuk Krzysztof , Owsiak Stanisław 5 Kierownik tematu: Owsiak Stanisław
Reforma systemu finansów publicznych Akademia Ekonomiczna Kraków 2000
naukowo-badawcze Owsiak Stanisław , Ciuman Krystyna , Stepaniuk Krzysztof , Jamski Jerzy , Cieliczko Sebastian 5 Kierownik tematu: Owsiak Stanisław
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego Akademia Ekonomiczna Kraków 1999
naukowo-badawcze Stepaniuk Krzysztof , Owsiak Stanisław 2 Kierownik tematu: Owsiak Stanisław
Zmiany w strukturze finansowej gospodarki polskiej : struktura fiskalna : studium empiryczne Akademia Ekonomiczna Kraków 1998
naukowo-badawcze Owsiak Stanisław , Stepaniuk Krzysztof 2 Kierownik tematu: Owsiak Stanisław
Zmiany w strukturze finansowej gospodarki polskiej : struktura fiskalna : studium empiryczne Akademia Ekonomiczna Kraków 1998
naukowo-badawcze Owsiak Stanisław , Dresler Zbigniew , Czekaj Jan , Sułkowska Wanda , Szewczyk Ryszard , Ciuman Krystyna , Rutkowska Joanna , Stepaniuk Krzysztof , Leśniak Marek , Hernik Konrad 10 Kierownik tematu: Owsiak Stanisław
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego Akademia Ekonomiczna Kraków 1998
naukowo-badawcze Kurowski Piotr , Stepaniuk Krzysztof , Owsiak Stanisław 3 Kierownik tematu: Owsiak Stanisław
Polityka fiskalna Polski w układzie przestrzennym : studium empiryczne Akademia Ekonomiczna Kraków 1997
rozdział w materiałach konferencyjnych Owsiak Stanisław , Kurowski Piotr , Stepaniuk Krzysztof 3 Alokacyjna funkcja systemu finansów publicznych - układ przestrzenny Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. 1, ^ Finanse publiczne, system bankowy / [red. nauk. Krystyna Piotrowska-Marczak, Mirosław Wypych] Absolwent Łódź 246−264 1997
fragment pracy naukowo badawczej Stepaniuk Krzysztof 1 Fundusze powiernicze w Polsce Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1] 158−183 1996