Dach Zofia

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii,

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
podręcznik Zofia Dach 1 Mikroekonomia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2015
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich przedsiębiorstwach w warunkach globalizacji Teoria i praktyka gospodarowania we współczesnym świecie / red. nauk. Magdalena Knapińska, Katarzyna Szarzec Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 358−368 2014
doktorat Grzegorz Wałęga 1 Promotor: Dach Zofia
Uwarunkowania zachowań gospodarstw domowych na rynku kredytów w Polsce Kraków 2012
podręcznik Zofia Dach 1 Mikroekonomia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2012
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Polityka i instrumenty Unii Europejskiej w zakresie zwiększania zatrudnienia i zwalczania bezrobocia Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 37−52 2012
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Globalna strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego Wyzwania ekonomiczne XXI wieku / red. Danuta Kopycińska Uniwersytet Szczeciński. Katedra Mikroekonomii Szczecin 9−23 2012
fragment pracy naukowo badawczej Zofia Dach 1 Globalna strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH 1(4)−15(19) 2011
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach , Dorota Kozina 2 Polski a hiszpański rynek pracy w latach 2000-2009 Polityka Społeczna. - R 38, nr 3 (444) 16−23 2011
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Dach Zofia
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2011
monografia Redaktor: Dach Zofia
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2011
rozdział w monografii Mirosław Bochenek , Zofia Dach 2 Aleksandry Lityńskiej zmagania z historią ekonomii Studia z historii ekonomii : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesor Aleksandry Lityńskiej / red. Mirosław Bochenek Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Toruń 21−61 2011
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Rozwój społeczno-gospodarczy w teorii ekonomii Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 872 5−16 2011
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Outsourcing i offshoring na przykładzie Chin i Indii Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 53−60 2010
monografia Zofia Dach 1 Mikroekonomia : dla studiów licencjackich Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Kraków 2010
monografia Redaktor: Dach Zofia
Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 2010
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Globalizacja - wyzwania i zagrożenia Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 13−29 2010
monografia Redaktor: Dach Zofia
Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 2010
monografia Zofia Dach , Artur Pollok , Krystyna Przybylska 3 Zbiór zadań z mikroekonomii Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 2010
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Dach Zofia
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza [Uniwersytet Ekonomiczny] Kraków 2010
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Conditions for Changes of Labour Markets in the Modern World Labour Market in EU and in the World / scientific ed. Danuta Kopycińska Print Group Daniel Krzanowski Szczecin 7−17 2009
doktorat Tomasz Tylec 1 Promotor: Dach Zofia
Uwarunkowania i kierunki przemian sektora elektroenergetycznego w Polsce Kraków 2009
monografia Zofia Dach , Artur Pollok , Krystyna Przybylska 3 Zbiór zadań z mikroekonomii Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 2009
głos w dyskusji/wywiad Zofia Dach 1 Głos w dyskusji na temat systemu kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30). - Dostępny w World Wide Web 23 2009
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Dach Zofia
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2009
monografia Redaktor: Dach Zofia
Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2008
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Przemiany współczesnych rynków pracy Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 249−263 2008
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Praca w dobie społeczeństwa informacyjnego Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / red. Zofia DACH Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 11−32 2008
doktorat Paweł Drobny 1 Promotor: Dach Zofia
Kapitał ludzki w gospodarstwie domowym i jego wykorzystanie na rynku pracy w Polsce Kraków 2008
monografia Zofia Dach 1 Mikroekonomia dla studiów licencjackich Wydawnictwo Naukowe SYNABA Kraków 2008
monografia Redaktor: Dach Zofia
Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 2008
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Kontrowersje wokół roli państwa we współczesnej gospodarce rynkowej Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / red. Zofia DACH Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 11−26 2008
doktorat Ryszard Kowalski 1 Promotor: Dach Zofia
Kontrowersje wokół sprawiedliwości ekonomicznej : teoria i praktyka Kraków 2008
monografia Redaktor: Dach Zofia
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2007
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Internacjonalizacja polskiego rynku pracy w świetle procesów globalizacyjnych zachodzących na świecie Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce / red. Zofia DACH Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 7−26 2007
naukowo-badawcze , , , , , , 7 Kierownik tematu: Dach Zofia
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2007
fragment pracy naukowo badawczej Zofia Dach 1 Kontrowersje wokół roli państwa we współczesnej gospodarce rynkowej Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], ^Państwo a rynek / kierownik tematu: Zofia DACH 7−24 2007
monografia Zofia Dach 1 Mikroekonomia : dla studiów licencjackich Wydawnictwo Naukowe SYNABA Kraków 2007
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Przyszłość pracy w cywilizacji informatycznej Rozwój / [red. Barbara Piontek, Wojciech Piontek] Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 275−296 2007
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2006
doktorat Adrian Solek 1 Promotor: Dach Zofia
Polityka regulacyjna państwa na rynku usług telekomunikacyjnych Kraków 2006
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 2006
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego PTE Oddział w Krakowie Kraków 2006
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 2006
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2006
fragment pracy naukowo badawczej Zofia Dach 1 Internacjonalizacja polskiego rynku pracy w świetle procesów globalizacyjnych w świecie Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1] / kier. Zofia DACH 6−27 2005
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS] Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 265−282 2005
rozdział w materiałach konferencyjnych Zofia Dach 1 Bezrobocie - wczoraj, dziś i jutro Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 519−540 2005
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Dach Zofia
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce Akademia Ekonomiczna Kraków 2005
materiały konferencyjne Redaktor: Dach Zofia
Redaktor: Pollok Artur
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 2005
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2005
monografia Zofia Dach 1 Mikroekonomia : dla studiów licencjackich Wydawnictwo Naukowe SYNABA Kraków 2005
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2005
monografia Redaktor: Dach Zofia
Redaktor: Szopa Bogumiła
Podstawy makroekonomii Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 2004
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 2004
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Globalizacja gospodarki światowej Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 250−271 2004
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Kontrowersje wokół roli państwa w gospodarce rynkowej Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 50−68 2004
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Płaca w społecznej nauce Kościoła katolickiego Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 129−136 2004
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 193−212 2004
doktorat Artur Pollok 1 Promotor: Dach Zofia
Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego Kraków 2004
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 2004
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 2004
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Rynek pracy i bezrobocie Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 140−167 2004
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 2004
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2004
skrypt Redaktor: Dach Zofia
Wprowadzenie do ekonomii Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie Kraków 2004
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2004
varia Zofia Dach 1 Bezrobocie - wczoraj, dziś i jutro Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 27−28 2004
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2003
hasło w leksykonie Zofia Dach 1 Gospodarka Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / red. Andrzej Zwoliński Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 170−171 2003
hasło w leksykonie Zofia Dach 1 Płaca Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / red. Andrzej Zwoliński Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 361−364 2003
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2003
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 2003
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Global Problems of the Contemporary World Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Józef MACHACZKA]. - nr 1 9−17 2003
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Dylematy wolnego rynku Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 151−157 2003
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2003
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Spółki akcyjne (korporacje) Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 107−132 2002
rozdział w skrypcie Zofia Mierzwa , Zofia Dach 2 Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 89−106 2002
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Modele rynku - struktury rynkowe Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 174−186 2002
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Teoria kosztów Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 159−173 2002
monografia Zofia Dach , Artur Pollok , Krystyna Przybylska 3 Zbiór zadań z mikroekonomii Wydawnictwo Naukowe SYNABA Kraków 2002
doktorat Bogusława Puzio-Wacławik 1 Promotor: Dach Zofia
Skracanie i uelastycznianie czasu pracy jako instrumenty ograniczania bezrobocia na przykładzie Francji Kraków 2002
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 2002
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Globalne problemy współczesnego świata Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 7−15 2002
monografia Michał Gabriel Woźniak 1 Redaktor: Dach Zofia
Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. : czynniki, bariery, perspektywy Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2002
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 187−208 2002
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH PTE. Oddział Kraków 179−190 2002
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 2002
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Teoria produkcji Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 133−158 2002
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2002
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 2002
monografia Redaktor: Dach Zofia
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie PTE. Oddział Kraków 2002
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Proces wymiany w ujęciu historycznym Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 11−18 2002
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 2002
skrypt Redaktor: Dach Zofia
Mikroekonomia Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2002
skrypt Redaktor: Dach Zofia
Wprowadzenie do ekonomii Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2001
artykuł nierecenzowany Zofia Dach 1 Globalne problemy współczesnego świata Nowy Przegląd Wszechpolski. - nr 11-12 29−32 2001
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 2001
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2001
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Integracja Polski z Unią Europejską a sektor małych i średnich przedsiębiorstw Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 7−17 2001
podręcznik Zofia Dach 1 Podstawy mikroekonomii Wydawnictwo Naukowe "Synaba" Kraków 2001
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 2000
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Bezrobocie w krajach Unii Europejskiej i strategie jego ograniczania Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 7−16 2000
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Wzrost aktywności krajów Unii Europejskiej na polu walki z bezrobociem Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna Kraków; Tarnów 387−397 2000
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 2000
materiały konferencyjne Redaktor: Dach Zofia
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu Chrzanów 1999
doktorat Ewa Piasecka 1 Promotor: Dach Zofia
Układy partnerskie w lokalnym rozwoju gospodarczym w Wielkiej Brytanii Kraków 1999
fragment pracy naukowo badawczej Zofia Dach 1 Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w transformującej się gospodarce polskiej Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA 1−12 1999
rozdział w materiałach konferencyjnych Zofia Dach 1 Rynek pracy w Polsce w okresie dostosowań do wymogów Unii Europejskiej Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu Chrzanów 157−169 1999
podręcznik Zofia Dach 1 Podstawy mikroekonomii Wydawnictwo Naukowe "Synaba" Kraków 1999
skrypt Redaktor: Dach Zofia
Wprowadzenie do ekonomii Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 1999
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w transformującej się gospodarce polskiej Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 7−14 1999
monografia Zofia Dach , Artur Pollok , Krystyna Przybylska 3 Zbiór zadań z mikroekonomii Wydawnictwo Naukowe SYNABA Kraków 1999
rozdział w monografii Stanisław Belniak , Zofia Dach , Leszek Kałkowski , Marek Leśniak , Stanisław Owsiak , Stanisław Maciejowski , Artur Pollok , Andrzej Szopa 8 Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 98−174 1999
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1999
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej Kraków 1998
artykuł w czasopiśmie Mirosław Bochenek , Zofia Dach 2 Uwagi o nazwie nauki "ekonomia" Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 515 5−11 1998
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu Chrzanów 1998
doktorat Joanna Krzyżak 1 Promotor: Dach Zofia
Strategie działania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku (studium przypadku własności pracowniczej na przykładzie ZPC "Wawel" S.A.) Kraków 1998
podręcznik Zofia Dach 1 Podstawy mikroekonomii Wydawnictwo Naukowe "Synaba" Kraków 1998
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1998
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Modele rynku - struktury rynkowe Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 170−182 1997
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach , Artur Pollok 2 Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 7−24 1997
fragment pracy naukowo badawczej Zofia Dach 1 Migracja zarobkowa w procesie transformacji systemowej w Polsce Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji / kier. tematu: Elżbieta MACIEJOWSKA 3−13 1997
rozdział w skrypcie Zofia Dach , Ewa Krzyściak 2 Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 183−202 1997
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Teoria produkcji Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 127−152 1997
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Migracja zarobkowa w procesie transformacji systemowej w Polsce Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 5 2−5 1997
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej Kraków 1997
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Spółki akcyjne (korporacje) Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 106−126 1997
skrypt Redaktor: Dach Zofia
Mikroekonomia Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 1997
rozdział w skrypcie Ewa Krzyściak , Zofia Dach 2 Teoria kosztów Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 153−169 1997
doktorat Mirosław Bochenek 1 Promotor: Dach Zofia
Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej Kraków 1997
fragment pracy naukowo badawczej Zofia Dach 1 Rola państwa w kształtowaniu rynku pracy w Polsce Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4] / kierownik tematów: Zofia DACH 1−10 1997
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Proces wymiany w ujęciu historycznym Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 11−18 1997
monografia Barbara Kieniewicz , Bogumiła Szopa 2 Redaktor: Dach Zofia
Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane Kraków 1997
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Dach Zofia
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja) Akademia Ekonomiczna Kraków 1997
rozdział w skrypcie Zofia Mierzwa , Zofia Dach 2 Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 87−105 1997
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej Kraków 1997
skrypt Redaktor: Dach Zofia
Wprowadzenie do ekonomii Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 1997
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1997
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1997
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1996
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1996
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Bezrobocie młodzieży w Polsce Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja" Kraków 183−200 1996
fragment pracy naukowo badawczej Zofia Dach 1 Młodzież na rynku pracy w Polsce Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], ^Efektywność alokacyjna / kierownik tematów: Zofia DACH 1−19 [3]−[21] 1996
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Dach Zofia
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja) Akademia Ekonomiczna Kraków 1996
rozdział w materiałach konferencyjnych Zofia Dach 1 Procesy migracyjne a rynek pracy w Polsce Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne, Wisła, 3-5 czerwca 1996 / red. Ewa Okoń-Horodyńska AE Katowice 357−361 1996
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1996
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Interwencjonizm państwowy na rynku pracy Rynek Pracy. - nr 5 57−62 1996
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1996
fragment pracy naukowo badawczej Zofia Dach , Artur Pollok 2 Dochody gospodarstw domowych i skłonność do oszczędzania Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1] 1[16]−27[45] 1996
doktorat Krzysztof Kosiec 1 Promotor: Dach Zofia
Dług bankowy jako instrument w strategii wypierania firmy oligopolistycznej Kraków 1995
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Spółki akcyjne (korporacje) Mikroekonomia / red. Zofia DACH Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 106−126 1995
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Proces wymiany w ujęciu historycznym Mikroekonomia / red. Zofia DACH Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 11−18 1995
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Modele rynku - struktury rynkowe Mikroekonomia / red. Zofia DACH Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 170−182 1995
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Cele i zadania polityki zatrudnienia w Polsce Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 450 5−20 1995
rozdział w skrypcie Ewa Krzyściak , Zofia Dach 2 Teoria kosztów Mikroekonomia / red. Zofia DACH Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 153−169 1995
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1995
rozdział w skrypcie Zofia Mierzwa , Zofia Dach 2 Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej Mikroekonomia / red. Zofia DACH Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 87−105 1995
skrypt Redaktor: Dach Zofia
Mikroekonomia Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 1995
rozdział w skrypcie Zofia Dach , Ewa Krzyściak 2 Reguły podejmowania decyzji produkcyjnych w gospodarce rynkowej Mikroekonomia / red. Zofia DACH Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 183−202 1995
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Teoria produkcji Mikroekonomia / red. Zofia DACH Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 127−152 1995
monografia Aleksandra Lityńska 1 Redaktor: Dach Zofia
Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego Akademia Ekonomiczna Kraków 1995
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1994
fragment pracy naukowo badawczej Zofia Dach 1 Ocena przebiegu transformacji gospodarki polskiej w obrębie rynku pracy Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], ^Strategie biznesu / kierownik tematu: Zofia DACH 1−24 [2]−[25] 1994
rozdział w materiałach konferencyjnych Zofia Dach 1 Wpływ restrukturyzacji gospodarki polskiej na rynek pracy Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ PTE Kraków 17−32 1994
fragment pracy naukowo badawczej Zofia Dach 1 Przeobrażenia na rynku pracy w Polsce pod wpływem restrukturyzacji Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], ^Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu / kierownik tematów: Zofia DACH 1−22 [3]−[24] 1994
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Dach Zofia
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja) Akademia Ekonomiczna Kraków 1994
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 434 5−18 1994
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Dach Zofia
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski Akademia Ekonomiczna Kraków 1994
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Rynek pracy Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja" Kraków s.65−80 1994
skrypt Adam Cygan , Zofia Dach , Krzysztof Kosiec 3 Mikroekonomia - zachowania rynkowe [Brzeska Oficyna Wydawnicza] Kraków 1994
redakcja czasopisma/serii Redaktor: Dach Zofia
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Akademia Ekonomiczna Kraków 1994
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Optimum produkcji monopolu Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Akademia Ekonomiczna Kraków 167−170 1993
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Korporacje Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Akademia Ekonomiczna Kraków 92−108 1993
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Akademia Ekonomiczna Kraków 164−167 1993
rozdział w skrypcie Krystyna Przybylska , Zofia Dach 2 Rynek pracy i płace Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH Akademia Ekonomiczna Kraków 215−229 1993
rozdział w skrypcie Zofia Dach , Ewa Krzyściak 2 Równowaga przedsiębiorstwa w różnych sytuacjach rynkowych Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH Akademia Ekonomiczna Kraków 161−180 1993
skrypt Redaktor: Dach Zofia
Elementy mikroekonomii Akademia Ekonomiczna Kraków 1993
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Przychód całkowity, przeciętny i krańcowy w warunkach doskonałej konkurencji i czystego monopolu Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Akademia Ekonomiczna Kraków 161−164 1993
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Ekonomiczno-społeczne skutki bezrobocia Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 25, nr 2 12−18 1993
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Kształtowanie się rynku pracy w Polsce Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Akademia Ekonomiczna Kraków 229−236 1993
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Kształtowanie się rynku pracy w Polsce : aneks Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH Akademia Ekonomiczna Kraków 229−236 1993
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Funkcja kosztów : koszty a wielkość produkcji Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Akademia Ekonomiczna Kraków 137−144 1993
skrypt Redaktor: Dach Zofia
Wprowadzenie do ekonomii Akademia Ekonomiczna Kraków 1993
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Teoria produkcji Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH Akademia Ekonomiczna Kraków 107−130 1993
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Przedsiębiorstwo Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH Akademia Ekonomiczna Kraków 65−89 1993
rozdział w skrypcie Ewa Krzyściak , Zofia Dach 2 Teoria kosztów Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH Akademia Ekonomiczna Kraków 131−147 1993
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Przedsiębiorstwo Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Akademia Ekonomiczna Kraków 67−91 1993
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Klasyfikacja kosztów produkcji Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Akademia Ekonomiczna Kraków 135−137 1993
skrypt Redaktor: Dach Zofia
Elementy mikroekonomii Akademia Ekonomiczna Kraków 1993
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Korzyści i koszty skali produkcji Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Akademia Ekonomiczna Kraków 144−147 1993
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Modele rynku - struktury rynkowe Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Akademia Ekonomiczna Kraków 150−162 1993
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Teoria produkcji Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. Akademia Ekonomiczna Kraków 109−132 1993
rozdział w materiałach konferencyjnych Zofia Dach 1 Wpływ urynkowienia gospodarki oraz prywatyzacji na rynek pracy Własność prywatna / red. Tadeusz Wawak Wydaw. Inf. Ekon. Kraków 229−236 1993
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Korporacje Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH Akademia Ekonomiczna Kraków 90−106 1993
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Modele rynku - struktury rynkowe Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH Akademia Ekonomiczna Kraków 148−160 1993
monografia Zofia Dach 1 Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk Wrocław - Warszawa - Kraków 1993
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce w latach 1990-1991 Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 34, nr 9 24−31 1992
skrypt Redaktor: Dach Zofia
Wprowadzenie do ekonomii Akademia Ekonomiczna Kraków 1992
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Polityka krajów zachodnich w walce z bezrobociem Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 34, nr 7 1−7 1992
skrypt Adam Cygan , Zofia Dach , Krzysztof Kosiec 3 Mikroekonomia - zachowania rynkowe Akademia Ekonomiczna Kraków 1992
fragment pracy naukowo badawczej Zofia Dach 1 Prawno-administracyjne rozwiązania w obszarze rynku pracy i ich efekty Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS 1[126]−28[153] 1992
skrypt Zofia Dach 1 Cykle koniunkturalne : pomocnicze materiały dydaktyczne Akademia Ekonomiczna Kraków 1992
fragment pracy naukowo badawczej Zofia Dach 1 Skutki przechodzenia do gospodarki rynkowej na rynku pracy Przebieg procesu transformacji własności w Polsce / kier. Zofia DACH 1[32]−30[61] 1991
skrypt Zofia Dach 1 Korporacje : pomocnicze materiały dydaktyczne Akademia Ekonomiczna Kraków 1991
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Feminizacja szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1970-1987 Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 334 83−100 1991
głos w dyskusji/wywiad Zofia Dach 1 Dyskusja Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy Kraków 94−95 1991
monografia Redaktor: Dach Zofia
Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce Akademia Ekonomiczna Kraków 1991
naukowo-badawcze Kierownik tematu: Dach Zofia
Przebieg procesu transformacji własności w Polsce Akademia Ekonomiczna Kraków 1991
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Bezrobocie w warunkach kształtowania się gospodarki rynkowej w Polsce Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK Wydaw. Akademii Ekonomicznej Kraków 63−74 1991
rozdział w monografii Zofia Dach 1 Skutki przechodzenia do gospodarki rynkowej na rynku pracy Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce / red. Zofia DACH Akademia Ekonomiczna Kraków 27−49 1991
skrypt Zofia Dach 1 Teoria produkcji : pomocnicze materiały dydaktyczne Akademia Ekonomiczna Kraków 1991
skrypt Zofia Dach 1 Przedsiębiorstwo : pomocnicze materiały dydaktyczne Akademia Ekonomiczna Kraków 1991
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Wpływ polityki zabezpieczenia społecznego na procesy demograficzne w wybranych krajach kapitalistycznych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 346 85−100 1991
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Antycykliczny interwencjonizm państwowy Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH Akad. Ekonomiczna Kraków 61−73 1990
fragment pracy naukowo badawczej Zofia Dach 1 Kształtowanie się rynku pracy w Polsce : teoria i praktyka Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI 1[84]−20[103] 1990
skrypt Redaktor: Dach Zofia
Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa Akad. Ekonomiczna Kraków 1990
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 The Feminization of Employment at the Background of the Vocational Activity of Women in Poland Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 300 75−97 1990
rozdział w skrypcie Zofia Dach 1 Cykliczny rozwój kapitalizmu Ekonomia polityczna : wybrane zagadnienia : skrypt dla kierunku Towaroznawstwa / red. Zofia DACH Akad. Ekonomiczna Kraków 48−61 1990
książka Zofia Dach 1 Redaktor: Lis Stanisław
Ekonomia polityczna kapitalizmu : przewodnik metodyczny Akademia Ekonomiczna Kraków 1989
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Wykształcenie, zatrudnienie i płace kobiet w Szwecji Polityka Społeczna. - R 16, nr 7 (187) 27−30 1989
skrypt Zofia Dach , Jerzy Józefczyk , Urszula Lorenowicz 3 Ekonomia polityczna : przewodnik metodyczny dla studentów kierunku Towaroznawstwa Akademia Ekonomiczna Kraków 1988
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Status i rola kobiet w krajach EWG Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 3-4 (127-128) 35−51 1987
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Učešće žena u visokom školstvu u PoÎskoǰ od 1970-1984 god Godišnjak 241−252 1987
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Aktywność zawodowa i płace kobiet w USA Polityka Społeczna. - R. 14, nr 8 (164) 18−22 1987
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Kobiety w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1970-1984 Życie Szkoły Wyższej . - R. 35, nr 2 17−29 1987
głos w dyskusji/wywiad Zofia Dach 1 Dyskusja Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] Akademia Ekonomiczna Kraków 301 1986
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Feminizacja zatrudnienia na tle aktywności zawodowej kobiet w Polsce Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 219 7−21 1986
rozdział w materiałach konferencyjnych Zofia Dach 1 Sytuacja na rynku pracy w ramach reformy gospodarczej Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] Akademia Ekonomiczna Kraków 251−266 1986
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Polityka zatrudnienia w ramach reformy gospodarczej Gospodarka Planowa. - R. 39, 11 (457) 503−507 1984
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Problemy racjonalizacji zatrudnienia w Polsce w latach 1970-1982 Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 35−46 1984
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Ludność i zatrudnienie w europejskich krajach RWPG w latach 1950-1990 Gospodarka Planowa. - R. 38, 2 (442) 85−89 1983
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Granice aktywności zawodowej kobiet w krajach socjalistycznych Polityka Społeczna. - nr 8 (104) 31−34 1982
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Współpraca krajów RWPG w zakresie wykorzystania zasobów pracy Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 140 21−40 1981
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Czynniki wpływające na wydajność pracy kobiet Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 121−130 1981
monografia Zofia Dach 1 Aktywność zawodowa kobiet w krajach socjalistycznych Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 1980
artykuł w czasopiśmie Zofia Dachowa 1 Zawód wyuczony a wykonywany Polityka Społeczna. - nr 5 (41) 4−6 1977
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Wykształcenie, a aktywizacja zawodowa kobiet Gospodarka Planowa. - R. 31, 11 (367) 616−619 1976
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Zróżnicowanie płac w Polsce według płci i jego podstawowe przyczyny Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 85 121−133 1976
monografia Zofia Dach 1 Praca zawodowa kobiet w Polsce w latach 1950-1972 i jej aspekty ekonomiczno-społeczne Książka i Wiedza Warszawa 1976
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Sytuacja materialna rodziny a aktywność zawodowa kobiet Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 141−154 1975
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Aktywność zawodowa kobiet a dzietność rodziny Przegląd Związkowy. - nr 10 (314) 17−18 1975
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Różne drogi kwalifikacji i awansu kobiet Przegląd Związkowy. - nr 6 (310) 10−12 1975
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Usługi - słabe miejsce naszej gospodarki Przegląd Związkowy. - nr 2 (293) 23−25 1974
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Problemy kształcenia zawodowego dziewcząt Nowe Drogi. - nr 3(298) 151−158 1974
doktorat Zofia Dach 1 Promotor: Wierzbicki Wawrzyniec
Praca zawodowa kobiet w gospodarce uspołecznionej Polski Ludowej w latach 1950-1970 i jej aspekty ekonomiczno społeczne Kraków 1973
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Próba oceny ekonomicznej efektywności pracy zawodowej kobiet Gospodarka Planowa. - R. 28, 11 (333) 756−761 1973
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Jak z tą aktywizacją? Życie Gospodarcze. - nr 45 (1156) 8 1973
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Aktywność zawodowa kobiet w dużych miastach Polski w latach 1958-1968 Gospodarka Planowa. - R. 26, 1 (302) 30−35 1971
artykuł w czasopiśmie Zofia Dach 1 Stan i perspektywy produkcji i zużycia nawozów mineralnych w Polsce a możliwość likwidacji importu zbóż Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 7, nr 1 24−39 1968