Solek Adrian

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Ekonomii, Katedra Mikroekonomii

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
rozdział w monografii Adrian Solek 1 Zawodność rynku w obszarze środowiska naturalnego Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 179−197 2018
rozdział w monografii Adrian Solek 1 Rozwój ekonomicznej spójności regionów NUTS-2 krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2014 Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 46−59 2017
książka Daniel M. Hausman , Michael S. McPherson , Debra Satz 3 Redaktor: Kwarciński Tomasz
Tłumacz: Gorazda Marcin
Tłumacz: Janus Jakub
Tłumacz: Kwarciński Tomasz
Tłumacz: Mucha Krystian
Tłumacz: Solek Adrian
Tłumacz: Wierzchosławski Rafał P.
Tłumacz: Zachorowska-Mazurkiewicz Anna
Etyka ekonomii : analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna Copernicus Center Press Kraków 2017
rozdział w monografii Adrian Solek 1 Teoretyczne podstawy spójności i metodyka jej oceny Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 14−30 2017
skrypt Adrian Solek 1 Optymalne decyzje : ekonomia menedżerska w zadaniach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2017
skrypt Adrian Solek , Paweł Drobny , Tomasz Tylec 3 Ćwiczenia z mikroekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2017
artykuł w czasopiśmie Adrian Solek 1 Behawioralne podejście do funkcjonowania przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) 5−20 2016
skrypt Adrian Solek , Paweł Drobny , Tomasz Tylec 3 Ćwiczenia z mikroekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2016
rozdział w monografii Adrian Solek 1 Konwergencja gospodarki Polski i krajów Unii Europejskiej Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 34−52 2015
artykuł w czasopiśmie Adrian Solek 1 Komercjalizacja i prywatyzacja przestrzeni publicznej w Polsce Psychologia Ekonomiczna = Polish Journal of Economic Psychology. - nr 7 55−68 2015
monografia Robert William Fogel 1 Tłumacz: Solek Adrian
Przedmowa: Balcerowicz Leszek
Czwarte wielkie przebudzenie i przyszłość egalitaryzmu Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2014
rozdział w monografii Adrian Solek 1 Innowacje - wybrane kwestie teoretyczne Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 13−35 2014
artykuł w czasopiśmie Adrian Solek 1 Behavioral Economics Approaches to Public Policy Journal of International Studies. - vol. 7, nr 2 33−45 2014
rozdział w monografii Adrian Solek 1 Pomiar działalności innowacyjnej Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 36−54 2014
monografia Vernon L. Smith 1 Tłumacz: Dąbrowski Marek A.
Tłumacz: Raczyński Mirosław
Tłumacz: Morawczyński Rafał
Tłumacz: Solek Adrian
Tłumacz: Mucha Krystian
Racjonalność w ekonomii Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2013
fragment pracy naukowo badawczej Adrian Solek 1 Pomiar działalności innowacyjnej Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA 30−46 2013
artykuł w czasopiśmie Adrian Solek 1 Behawioralne aspekty działań antykryzysowych Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - t. 48, nr 3 401−412 2013
fragment pracy naukowo badawczej Adrian Solek 1 Innowacje - wybrane kwestie teoretyczne Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA 7−29 2013
skrypt Adrian Solek 1 Exercises in Microeconomics Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Cracow 2013
skrypt Adrian Solek 1 Optymalne decyzje : ekonomia menedżerska w zadaniach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2013
fragment pracy naukowo badawczej Adrian Solek 1 Zmiany poziomu optymizmu konsumentów w Polsce w latach 2007-2012 Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA 182−198 2012
artykuł w czasopiśmie Adrian Solek 1 Otwarta metoda koordynacji jako alternatywa dla harmonizacji polityki w Unii Europejskiej - po dekadzie od wdrożenia Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 89−102 2012
rozdział w monografii Dorota Kuder , Adrian Solek 2 Wybrane instytucje rynku pracy w Stanach Zjednoczonych Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy) / red. Dorota Kotlorz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice 347−364 2011
fragment pracy naukowo badawczej Adrian Solek 1 Otwarta metoda koordynacji jako alternatywa dla harmonizacji polityki w Unii Europejskiej po dekadzie od jej wdrożenia Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA 1[8]−16[23] 2011
artykuł w czasopiśmie Adrian Solek 1 Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 21−34 2010
artykuł w czasopiśmie Adrian Solek , Dorota Kuder 2 Prawne uregulowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 57 773−788 2010
varia Adrian Solek , Paweł Drobny 2 70. urodziny oraz 45-lecie pracy Profesor Zofii Dach Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38). - Dostępny w World Wide Web 26 2010
artykuł w czasopiśmie Adrian Solek , Tomasz Tylec 2 Kontrowersje wokół reform w sektorze elektroenergetycznym Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 111 687−702 2010
artykuł w czasopiśmie Adrian Solek 1 Prawne uwarunkowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Polsce Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 97−113 2010
rozdział w monografii Adrian Solek 1 Wpływ globalizacji na politykę regulacyjną państwa Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 30−51 2010
rozdział w monografii Adrian Solek 1 Behawioralne mechanizmy globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2010 Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 240−259 2010
artykuł w czasopiśmie Małgorzata Białas , Adrian Solek 2 Evolution of Capital Adequacy Ratio Economics & Sociology. - vol. 3, nr 2 48−57 2010
skrypt Adrian Solek 1 Optymalne decyzje : ekonomia menedżerska w zadaniach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2009
artykuł w czasopiśmie Piotr Klimczyk , Adrian Solek 2 Analiza nierówności dochodowych w państwach Unii Europejskiej Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 138−144 2009
rozdział w monografii Adrian Solek , Piotr Klimczyk 2 Czy globalizaja powoduje "równanie w dół"? Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata / red. nauk. Danuta Kopycińska Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 7−17 2009
fragment pracy naukowo badawczej Adrian Solek 1 Behawioralne mechanizmy globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2010 Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], ^Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH 246−266 2009
rozdział w materiałach konferencyjnych Adrian Solek 1 Dylematy i ograniczenia polityki regulacyjnej w gałęziach sieciowych VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 2], ^Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Bogusław Fiedor, Zbigniew Hockuba Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 339−358 2009
skrypt Adrian Solek 1 Optymalne decyzje : ekonomia menedżerska w zadaniach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2008
rozdział w monografii Adrian Solek 1 Działania na rzecz poprawy jakości regulacji w Unii Europejskiej Polityka Unii Europejskiej / red. nauk. Danuta Kopycińska Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski Szczecin 60−68 2008
artykuł w czasopiśmie Adrian Solek 1 Improving Transport Infrastructure : Challenges Before Euro 2012 Economics & Sociology. - vol 1, nr 1 13−20 2008
artykuł w czasopiśmie Małgorzata Białas , Adrian Solek 2 Migrations of Ukrainian Population to Poland at the Turn of the 20th and 21st Centuries - Situation, Reasons, Challenges Journal of International Studies. - vol. 1, no 1 56−64 2008
rozdział w monografii Adrian Solek 1 Państwo na rynku usług telekomunikacyjnych Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / red. Zofia DACH Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 79−111 2008
rozdział w materiałach konferencyjnych Adrian Solek 1 Wpływ regulacji rynków na gospodarkę w krajach OECD - badania empiryczne Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 / red. nauk. Jerzy Sokołowski Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Jelenia Góra 200−207 2008
rozdział w monografii Adrian Solek 1 Gospodarka nieformalna a wykluczenie społeczne Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / red. Zofia DACH Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 118−143 2008
rozdział w monografii Adrian Solek 1 Wpływ regulacji państwa na wyniki sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD Polityka gospodarcza państwa / red. nauk. Danuta Kopycińska Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 76−90 2007
artykuł w czasopiśmie Adrian Solek , Tomasz Tylec 2 Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce - stan obecny i perspektywy Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 187−215 2007
rozdział w monografii Adrian Solek 1 Transformacja społeczno-gospodarcza a nierówności społeczne Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce / red. Zofia DACH Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Kraków 84−106 2007
fragment pracy naukowo badawczej Adrian Solek 1 Państwo na rynku usług telekomunikacyjnych Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], ^Państwo a rynek / kierownik tematu: Zofia DACH 83−118 2007
artykuł w czasopiśmie Adrian Solek 1 Ekonomiczne własności gałęzi sieciowych na przykładzie telekomunikacji Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 738 53−68 2007
artykuł w czasopiśmie Adrian Solek 1 Regulacja rynków przez państwo w teorii ekonomii Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. - nr 728 5−20 2006
doktorat Adrian Solek 1 Promotor: Dach Zofia
Polityka regulacyjna państwa na rynku usług telekomunikacyjnych Kraków 2006
fragment pracy naukowo badawczej Adrian Solek 1 Transformacja społeczno-gospodarcza a nierówności społeczne Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1] / kier. Zofia DACH 122−145 2005
artykuł w czasopiśmie Adrian Solek 1 Pojęcie rynku w teorii ekonomii i w polityce antymonopolowej Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 686 41−54 2005
varia Adrian Solek 1 Przemiany w polskim sektorze telekomunikacyjnym w okresie transformacji Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 167−168 2004
artykuł w czasopiśmie Adrian Solek 1 Przemiany w polskim sektorze telekomunikacyjnym w okresie transformacji ustrojowej Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 181−204 2004
artykuł w czasopiśmie Ryszard Kowalski , Adrian Solek 2 Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001 Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 650 17−43 2004
artykuł w czasopiśmie Adrian Solek 1 Wybrane zagadnienia podaży dóbr publicznych Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 632 91−104 2004
artykuł w czasopiśmie Adrian Solek 1 Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa - krytyka i obrona Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 594. - Dostępny również w wersji elektronicznej 33−45 2003
fragment pracy naukowo badawczej Ryszard Kowalski , Adrian Solek 2 Inwestycje bezpośrednie polskich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej w latach 1990-2001 Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA 1[50]−44[93] 2002
fragment pracy naukowo badawczej Ryszard Kowalski , Adrian Solek 2 Handel zagraniczny polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2001 Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. [1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA 1[23]−27[49] 2002