Soja Ewa

Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
rozdział w materiałach konferencyjnych Soja Ewa , Soja Piotr 2 Exploring Determinants of Enterprise System Adoption Success in Light of an Ageing Workforce European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems / eds. Marinos Themistocleous, Paulo Rupino da Cunha Springer Cham 419−432 2019
rozdział w materiałach konferencyjnych Kolkowska Ella , Soja Ewa , Soja Piotr 3 Implementation of ICT for Active and Healthy Ageing : Comparing Value-based Objectives between Polish and Swedish Seniors Information Systems : Research, Development, Applications, Education / eds. Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski Springer Cham 161−173 2018
rozdział w materiałach konferencyjnych Kolkowska Ella , Soja Ewa , Soja Piotr 3 ICT for Active and Healthy Ageing: Comparing Value-based Objectives between Polish and Swedish Young Adults International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovation Capability for Socioeconomic Development : Proceedings / eds. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA Uniwersytet Wrocławski Wrocław [etc.] 39−49 2018
rozdział w monografii Soja Ewa 1 Supporting Independent Living of the Elderly through ICT : a Review of Available Solutions Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 149−157 2017
artykuł w czasopiśmie Soja Ewa 1 Information and Communication Technology in Active and Healthy Ageing : Exploring Risks from Multi-generation Perspective Information Systems Management. - vol. 34, iss. 4 320−332 2017
artykuł w czasopiśmie Soja Ewa 1 Supporting Active Ageing : Challenges and Opportunities for Information and Communication Technology Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 15, nr 1 109−125 2017
rozdział w materiałach konferencyjnych Soja Ewa , Soja Piotr 2 Investigating Enterprise System Adoption Failure Factors from an Employee Age Perspective Information Systems : Research, Development, Applications, Education / eds. Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski Springer Cham 124−135 2017
rozdział w monografii Soja Ewa , Soja Piotr 2 Enterprise System Acceptance by Older Workers : a Preliminary Literature Review Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 215−224 2017
artykuł w czasopiśmie Soja Ewa , Soja Piotr 2 Exploring Root Problems in Enterprise System Adoption from an Employee Age Perspective : a People-Process-Technology Framework Information Systems Management. - vol. 34, iss. 4 333−346 2017
rozdział w materiałach konferencyjnych Kolkowska Ella , Soja Ewa 2 Attitudes Towards ICT Solutions for Independent Living Among Older Adults in Sweden and Poland : a Preliminary Study International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings / eds. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA, Ralph Sonntag Uniwersytet Wrocławski Wrocław [etc.] 36−46 2017
rozdział w materiałach konferencyjnych Soja Ewa , Soja Piotr 2 Towards Understanding the Role of Employee Age in ICT Adoption : Learning from Barrier Perceptions of Enterprise System Practitioners Online Proceedings of the 13th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS) / ed. Marinos Themistocleous, Vincenzo Morabito, Ahmad Ghoneim EMCIS Krakow [197]−[209] 2016
varia Soja Ewa , Soja Piotr 2 Are we Ready for an Ageing Workforce? Learning from Difficulties Experienced by Polish Practitioners during Enterprise System Adoption and Use Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016) : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies / ed. by Jolanta Kowal, Helena Lindskog, Piotr SOJA, Ralph Sonntag, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ University of Wrocław Wrocław 29 2016
rozdział w monografii Soja Ewa 1 Supporting Healthcare of the Elderly through ICT : Socio-demographic Conditions and Digital Inclusion Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 279−289 2016
rozdział w materiałach konferencyjnych Soja Ewa , Soja Piotr , Paliwoda-Pękosz Grażyna 3 Solving Problems During an Enterprise System Adoption : Does Employees' Age Matter? Information Systems : Development, Research, Applications, Education / ed. Stanisław Wrycza Springer Cham 131−143 2016
rozdział w materiałach konferencyjnych Soja Ewa , Soja Piotr 2 Exploring the Role of Employee Age in Improving ICT Adoption Projects : Lessons Learned from Enterprise System Practitioners 22th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2016). - paper 3 AIS Electronic Library (AISeL) Chicago 1−10 2016
varia Soja Ewa 1 Supporting Active and Healthy Ageing : Challenges for Information and Communication Technology Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016) : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies / ed. by Jolanta Kowal, Helena Lindskog, Piotr SOJA, Ralph Sonntag, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ University of Wrocław Wrocław 180 2016
artykuł w czasopiśmie Kurkiewicz Jolanta , Soja Ewa 2 Pozainstytucjonalne wsparcie osób w starszym wieku w wybranych krajach europejskich po transformacji systemowej Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 223 32−43 2015
artykuł w czasopiśmie Soja Ewa 1 Uwarunkowania satysfakcji zawodowej starszych pracowników w Polsce Studia Demograficzne. - nr 2(168) 3−24 2015
rozdział w monografii Soja Ewa , Soja Piotr 2 Overcoming Difficulties in ICT Use by the Elderly Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 413−422 2015
rozdział w materiałach konferencyjnych Soja Ewa , Soja Piotr 2 The Role of Information and Communication Technology in Ageing Societies Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic Faculty of Economics University of Kragujevac Kragujevac 601−614 2015
artykuł w czasopiśmie Kurkiewicz Jolanta , Soja Ewa 2 Informal Support for the Elderly in the Context of their Living Arrangements in Selected European Countries Studia Demograficzne. - nr 1(167) 61−81 2015
artykuł w czasopiśmie Kurkiewicz Jolanta , Soja Ewa 2 Ageing and Informal Support for the Elderly in Selected European Countries Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (947) 5−17 2015
rozdział w materiałach konferencyjnych Soja Ewa , Paliwoda-Pękosz Grażyna , Soja Piotr 3 Perception of Difficulties During Enterprise System Adoption and Use : the Role of Employees Age Proceedings of the 10th International Conference Accounting and Management Information Systems AMIS 2015 The Bucharest University of Economic Studies Bucharest 50−65 2015
rozdział w materiałach konferencyjnych Kurkiewicz Jolanta , Soja Ewa 2 Population and Economy in the Context of Demographic Ageing Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová University of Economics in Bratislava Bratislava 182−198 2014
naukowo-badawcze Soja Ewa , Stonawski Marcin , Osiewalska Beata 3 Kierownik tematu: Kurkiewicz Jolanta
Ekonomiczna aktywność populacji w wieku przynajmniej 50 lat - kontekst demograficzny Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2014
rozdział w materiałach konferencyjnych Soja Ewa 1 Convergence or Divergence? Mortality in Central Eastern and Western European Countries Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. by Józef POCIECHA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Cracow 232−246 2013
rozdział w monografii Kurkiewicz Jolanta , Soja Ewa 2 Health Status and Educational Level as Determinants of the Economic Activity of the Elderly in the Context of Population Ageing Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN] Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 129−144 2013
naukowo-badawcze Kurkiewicz Jolanta , Soja Ewa , Stonawski Marcin , Osiewalska Beata 4 Kierownik tematu: Kurkiewicz Jolanta
Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób w wieku 50+ w warunkach starzenia się ludności Europy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2013
fragment pracy naukowo badawczej Soja Ewa 1 Konwergencja umieralności w grupach krajów Centralno-Wschodniej i Zachodniej Europy Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ 27−41 2012
rozdział w monografii Kurkiewicz Jolanta , Soja Ewa , Stonawski Marcin 3 Zmiany demograficzne a starsi pracownicy w Polsce : wyniki badań przedsiębiorstw i instytucji publicznych Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 141−152 2012
fragment pracy naukowo badawczej Kurkiewicz Jolanta , Soja Ewa , Stonawski Marcin 3 Stan zdrowia i poziom wykształcenia jako determinanty aktywności ekonomicznej ludności w starszym wieku w warunkach starzenia się populacji Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - 6-36 2012
varia Kurkiewicz Jolanta , Soja Ewa 2 Population and Economy - in the Context Ageing Process of Population Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / ed. Eva Sodomová Vydavatel'stvo Ekonóm Bratislava 24 2012
fragment pracy naukowo badawczej Soja Ewa 1 Konwergencja płodności krajów europejskich Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ 20−26 2012
rozdział w monografii Soja Ewa , Stonawski Marcin 2 Zmiany demograficzne a starsi pracownicy w Polsce z perspektywy przedsiębiorstwa Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich / red. Jolanta KURKIEWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 173−210 2012
rozdział w monografii Soja Ewa 1 Konwergencja i dywergencja umieralności w krajach europejskich Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich / red. Jolanta KURKIEWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 120−136 2012
rozdział w monografii Soja Ewa , Stonawski Marcin 2 Starzenie się populacji a poziom życia ludności Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich / red. Jolanta KURKIEWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 137−172 2012
artykuł w czasopiśmie Soja Ewa 1 Konwergencja płodności krajów europejskich Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 95 13−19 2011
fragment pracy naukowo badawczej Soja Ewa , Knapik Oskar 2 Sytuacja społeczno-ekonomiczna ludzi starszych Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ 30−50 2010
fragment pracy naukowo badawczej Soja Ewa 1 Konwergencja i dywergencja procesów demograficznych w kontekście starzenia się populacji [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], ^Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / [kier. tematu: Józef POCIECHA], kierownik zespołu: Jolanta KURKIEWICZ 63−77 2010
rozdział w materiałach konferencyjnych Kurkiewicz Jolanta , Soja Ewa , Stonawski Marcin 3 Companies and Public Institutions in the Context of Population Ageing in Poland Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / [ed.: Eva Sodomová] University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics Bratislava 101−110 2009
rozdział w monografii Soja Ewa 1 Stan i struktura bezrobocia w Krakowie w latach 2000-2006 Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb / red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ, Barbara PODOLEC Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Kraków 137−160 2008
artykuł w czasopiśmie Soja Ewa , Stonawski Marcin 2 The Impact of Population Ageing on Standard of Living in Poland, Slovakia and Ukraine Ekonomika a informatika / ed. Michal Fendek. - 1 64−76 2008
rozdział w materiałach konferencyjnych Kurkiewicz Jolanta , Soja Ewa , Stonawski Marcin 3 Labour Market of Ageing Society : Case Study of a Big City Introduction Statistics in Management of Social and Economic Development Palmir Odessa 64−72 2008
rozdział w monografii Kurkiewicz Jolanta , Soja Ewa , Stonawski Marcin 3 Kształcenie demografów w dwustopniowym systemie studiów w Akademii Ekonomicznej w Krakowie Nauczanie demografii w szkołach wyższych / red. Dorota Kałuża, Jerzy T. Kowaleski Wydawnictwo Biblioteka Łódź 41−52 2007
artykuł w czasopiśmie Soja Ewa , Rzepa Bartosz , Woźniak Tomasz 3 Wpływ uwarunkowań kulturowych na zachowania matrymonialne : ujęcie kohortowe Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych. - nr 16 61−128 2007
naukowo-badawcze Kurkiewicz Jolanta , Soja Ewa , Stonawski Marcin 3 Kierownik tematu: Kurkiewicz Jolanta
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych] Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2007
fragment pracy naukowo badawczej Soja Ewa , Stonawski Marcin 2 The Impact of Population Ageing on Standard of Living in Poland, Slovakia and Ukraine Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ 22−33 2006
artykuł w czasopiśmie Soja Ewa 1 Wpływ uwarunkowań społeczno-ekonomicznych na zachowania matrymonialne (ujęcie kohortowe) Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych. - nr 14 57−75 2006
fragment pracy naukowo badawczej Soja Ewa , Stonawski Marcin 2 Demographic Future of Europe in Europe in the Light of the UN Projections Przewidywania wielkości i struktury zasobów pracy w Polsce w kontekście współczesnych tendencji rozwojowych procesów demograficznych / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ 7−21 2006
rozdział w materiałach konferencyjnych Soja Ewa , Stonawski Marcin 2 Demographic Future of Europe in the Light of UN Projections A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics / ed. by Józef POCIECHA Cracow University of Economics Publishers Cracow 57−72 2006
naukowo-badawcze Soja Ewa , Stonawski Marcin 2 Kierownik tematu: Kurkiewicz Jolanta
Przemiany postaw i zachowań matrymonialnych oraz ich uwarunkowania w generacjach niżu i wyżu demograficznego w Polsce : ujęcie mikroekonomiczne Akademia Ekonomiczna Kraków 2005
monografia Soja Ewa 1 Hipoteza Easterlina w świetle zachowań prokreacyjnych generacji urodzonych w latach 1942-1966 w Polsce Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2005
fragment pracy naukowo badawczej Soja Ewa 1 Przewidywania w zakresie płodności Przemiany procesów demograficznych i struktur w krajach europejskich / kier. tematu: Jolanta KURKIEWICZ 13−31 2004
doktorat Soja Ewa 1 Redaktor: Kurkiewicz Jolanta
Hipoteza Easterlina w świetle zachowań prokreacyjnych generacji urodzonych w latach 1942-1966 w Polsce Kraków 2004
artykuł w czasopiśmie Soja Ewa 1 Modele płodności w ujęciu kohortowym Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 226−236 2003
rozdział w monografii Soja Ewa 1 Prognoza stanu liczebnego roczników powojennego wyżu oraz jego wpływ na przyszłą strukturę ludności Polski Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego / red. Józef POCIECHA Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie Kraków 66−100 2003
fragment pracy naukowo badawczej Soja Ewa 1 Prognoza stanu liczebnego oraz struktury ludności Polski Uwarunkowania procesu umieralności w Polsce / kier. pracy: Józef POCIECHA ; członkowie zespołu: Krzysztof JAKÓBIK, Jolanta KURKIEWICZ, Józef POCIECHA, Ewa SOJA 26−41 2002
rozdział w monografii Pociecha Józef , Kurkiewicz Jolanta , Jakóbik Krzysztof , Soja Ewa 4 Zasoby ludzkie - demografia i rynek pracy Diagnoza stanu województwa małopolskiego / [oprac. w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, przy współpr. Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego] Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków 7−19 2000
naukowo-badawcze Soja Ewa 1 Kierownik tematu: Kurkiewicz Jolanta
Uwarunkowania zachowań matrymonialnych i prokreacyjnych w świetle wybranych teorii demograficznych Akademia Ekonomiczna Kraków 2000
artykuł w czasopiśmie Soja Ewa 1 Analiza historii zdarzeń grup - rezultaty trwających badań Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych. - nr 2 7−20 2000
rozdział w materiałach konferencyjnych Soja Ewa 1 Basic Methods of the Event History Analysis Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications / [ed. by Jolanta KURKIEWICZ] Akademia Ekonomiczna w Krakowie Kraków 155−166 2000
fragment pracy naukowo badawczej Soja Ewa 1 Matematyczne modele podaży pracy Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin) / kier. pracy: Józef POCIECHA 74−82 1992
fragment pracy naukowo badawczej Soja Ewa 1 Matematyczne modele rynku Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy / kier. pracy: Józef POCIECHA 66−95 1991